ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/11/2011

השמטת רשות המיסים מן התוספת לחוק עדכון כתובת, התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים