ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/11/2011

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 131) (מענק לימודים), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
14/11/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 564>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, י"ז בחשון התשע"ב (14 בנובמבר 2011), שעה 13:35
סדר היום
<הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 131) (מענק לימודים), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
גיא הרמתי – רפרנט המוסד לביטוח לאומי, אגף התקציבים, משרד האוצר
רבקה לויפר – רפרנטית רווחה, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד ג'לאל סוויטאת – הלשכה המשפטית, משרד האוצר
עו"ד אדהם חאסקיה – אחראי המוסד לביטוח לאומי, משרד המשפטים

עו"ד פריד מחאג'נה – משרד המשפטים

שונטל וסרשטיין – מנהלת תחום ילדים ואמהות, המוסד לביטוח לאומי
עו"ד מיכל מזוז – המוסד לביטוח לאומי

עו"ד שלומי מור – המוסד לביטוח לאומי

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף – מנהלת תחום חקיקה וכנסת, המועצה הלאומית לשלום הילד

גדעון בן ישראל
ייעוץ משפטי
יהודית וסרמן
אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשם פרלמנטרי
יעקב סימן טוב
<הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 131) (מענק לימודים), התשע"א-2011>
היו"ר חיים כץ
צהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 131) (מענק לימודים)?
יהודית וסרמן
מענק לימודים.
היו"ר חיים כץ
המוסד לביטוח לאומי – תציגו את זה, ושמשרד האוצר יגיד למה הוא מוכן.
מיכל מזוז
מיכל מזוז, מהמוסד לביטוח לאומי. מענק לימודים מוענק היום מכוח סעיף 74 לחוק הביטוח הלאומי, לאנשים העומדים בקריטריונים המנויים בסעיף, לדוגמא: הורה יחיד, מקבל הבטחת הכנסה, מי שבמשמורתו ילד יתום או נטוש וכד'.

כיום המענק ניתן לשתי קבוצות גיל: גילאי 11-6, בשיעור של 18% מהסכום הבסיסי - - -
היו"ר חיים כץ
כסף, כסף. אני לא מבין באחוזים.
מיכל מזוז
זה עומד על סך של כ-1,400 שקלים. קבוצת הגיל השנייה הם ילדים שמלאו להם 11 שנים ועד גיל 14, והמענק עומד על סך של כ-840 שקלים.
המוסד לביטוח לאומי בחן את העניין וביקש להגדיל את מעגל הזכאים, כך שגם ילדים עד גיל 18 שלומדים במסגרות חינוכיות יוכלו לקבל את מענק הלימודים. לפיכך אנחנו מבקשים לתת מענק בגובה אחיד לכל הקבוצה, בשיעור של 11% אחוזים, בסך של כ-900 שקלים.
היו"ר חיים כץ
בהצעת החוק שלכם – לא הספקתם לתקן – כתבתם: "12.5%".
מיכל מזוז
נכון. הגשנו טיוטה מתוקנת לוועדת השרים לענייני חקיקה, וביום 31/10 היא אישרה את התיקון שלנו. היות והיה מדובר בטעות - - -
היו"ר חיים כץ
אבל זה לא אושר בקריאה ראשונה. זה לא עבר במליאה. במליאה עברתם על הצעת חוק אחרת. את דנה איתי על הצעת חוק אחרת.
מיכל מזוז
אני אסביר את עצמי.
היו"ר חיים כץ
איך תסבירי?
מיכל מזוז
אני אסביר את המצב לאשורו.
היו"ר חיים כץ
גבירתי, כמה ילדים יש בין הגילאים 11-6?
מיכל מזוז
נכון לנתונים שקיבלתי בשנת 2,011, יש כ-85,127 ילדים בגילאי 6-11. בגילאים 14-11 יש 61,983 ילדים, ובגילאים 18-14 יש 60,000 ילדים.
היו"ר חיים כץ
עשיתם מתמטיקה פשוטה, לקחתם את כל ההוצאות, חילקתם ויצא 900?
קריאה
כן.
היו"ר חיים כץ
יש לכם מחשבון להשאיל?

מישהו מביא מחשבון? תתחיל להכפיל – 85,127 כפול 1,400. כמה כסף זה?
אייל לב ארי
119,177,800.
היו"ר חיים כץ
תכפיל 61,983 ב-840.
אייל לב ארי
52,065,720.
היו"ר חיים כץ
תכפיל 60,000ב-900 ש"ח – זה 54 מיליון. את זה הם נותנים תוספת.

עכשיו תחשב 61,983 כפול 60.
אייל לב ארי
3,718,980.
היו"ר חיים כץ
תכפיל 85,127 ב-500.
אייל לב ארי
42,563,500.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, בכסף שמתם לנו פה 15 מיליון שקל.
מיכל מזוז
אדוני, אני סבורה שיש טעות בחישוב. אני אשמח להציג לך חישוב שלנו, אם זה יעזור, אם אפשר.
היו"ר חיים כץ
ארבע פעולות.
מיכל מזוז
יכולות להיות טעויות.
היו"ר חיים כץ
ארבע פעולות. אגף התקציבים באוצר, אני מבקש עזרה. תעזרו פעם אחת ליושב ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אם אדם מקבל 1,400 שקל, אני מקווה שהמחשב לא טועה, כפול - - -, אם אני רוצה לדעת את הסכום הכולל, אני יכול לדעת כמה זה? יכול. עכשיו אני מכניס בסוגריים מינוס 900, נשאר לי עודף 500. תגידי, את עושה צחוק?
שונטל וסרשטיין
המספרים שהוצגו הם מהשנה שעברה, יש לנו מספרים יותר מעודכנים.
היו"ר חיים כץ
אז זו לא טעות בחשבון, יש טעות במספרים.
שונטל וסרשטיין
יכול להיות. בגילאים 11-6 יש 103,000 ילדים. בגילאי 14-11 יש 65,000 ילדים, ומגיל 14 יש 60,000 ילדים.
היו"ר חיים כץ
אז עכשיו אתם לא מוסיפים כסף בכלל. אתם מחליפים כסף בכסף. אם זה 103,000 על 500, זו פתיחה - 51,500,000. נעשה חצי. אני חשבתי שאתם עושים. אז אתם לא עושים כלום. בשביל לא לעשות כלום – אני לא שותף.
מיכל מזוז
למה אנחנו לא עושים כלום? אנחנו מטיבים מצב של אוכלוסייה - - -
היו"ר חיים כץ
לא, אתם מרעים קבוצה אחת שמקבלת 1,400 שקל, ונותנים לקבוצה אחרת. אתם אומרים: במקום שאחד יחיה טוב, שכולם ימותו רעבים.
מיכל מזוז
האנשים שנמצאים בקבוצות גיל 11-6, ו-14-11, היה והם ימשיכו לעמוד באותם תנאים, זה אומר שאחרי גיל 14 הם ימשיכו לקבל. זה בהתאם לתיקון היום. כיום הם לא ממשיכים לקבל – בגיל 14 הם יוצאים מהמעגל, והם לא זכאים יותר למענק.
היו"ר חיים כץ
הבנתי מה שאת מדברת. הם יקבלו בדיוק אותו כסף, כמו שהם קיבלו, את רק עושה להם פריסת תשלומים. 1,400 שקל כפול 5 שנים, ייתן בדיוק אותו כסף לפי 900 כפול יותר שנים. מה לעשות שנדמה לכם שאתם חכמים מדי, ואנחנו לא מבינים 4 פעולות חשבון בסיסיות. יותר מ-4 פעולות בסיסיות כנראה אני לא יודע לעשות, אבל 4 פעולות בסיסיות אני עושה מעולה. באף מבחן ב-4 פעולות בסיסיות לא ירדתי מ-100 במתמטיקה. מה את אומרת לי טעית?

זה לא רציני מה שאתם עושים. תלכו הביתה. תבואו ותגידו לנו כמה אתם מוכנים לשלם, בשביל לשפר את ההצעה שלכם. ההצעה שלכם לא טובה. תתייעצו עם אגף התקציבים, תגידו שבוועדה לא עושים צחוק מאנשים. זה כמו החיסכון הפנסיוני שאתם אומרים לאדם: מגיע לך 200,000 שקל, ניתן לך אותו בתשלומים. נכון גדעון? או שהפריץ ימות, או שהכלב ילך הביתה.
מיכל מזוז
אני רוצה להפנות את תשומת ליבך לקבוצה שייתכן ולא קיבלו, והם נכנסו למעגל זכאים כשהם יגיעו לאותו גיל שהיום הם לא - - -
היו"ר חיים כץ
את עושה סבסוד של אלה שאין להם, על-ידי אלה שאין להם בכלל.

תבואו עם הצעה משופרת. מי אדוני?
גיא הרמתי
אני מאגף התקציבים.
היו"ר חיים כץ
פעולות החשבון שעשיתי היו בסדר, לדעתך?
גיא הרמתי
כן, והגענו לסכום אפס. אני רוצה להגיד שעמדת הממשלה היא שהתיקון יהיה בסכום אפס, ואם לא אז עמדתנו להתנגד.
היו"ר חיים כץ
מה זה משנה שאתם מתנגדים, אם אני לא מעלה את זה. זו הצעת חוק ממשלתית, אתם בכל רגע יכולים למשוך. אני לא עושה צחוק מאנשים. אתם באים בסכום אפס, אני צריך שתפזרו את האוכלוסייה ותצאו תותחים?

נתתם? אל תיתנו. אני לא אתן לכם פה תופעה של "בגדי המלך החדשים".
גיא הרמתי
אנחנו חושבים שעדיף סכום אחיד מגיל 18-6 - - -
היו"ר חיים כץ
אתם לא מבינים. אתה ילד צעיר, אין לך ניסיון חיים גדול. עוד לא גידלת משפחה, עוד לא שילמת לחוגים. אתה בתחילת הדרך. אתה תלמד אותנו? המלפפונים התחילו להרביץ לגנן – זה מה שאתם עושים.
אוקיי, תודה רבה, הישיבה נעולה. אם אתם רציניים ורוצים לתת משהו, אז תיתנו. אם לא, אז לא קרה שום דבר.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:45.>

קוד המקור של הנתונים