ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/11/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011

פרוטוקול

 
PAGE
16
ועדת הכספים

9.11.2011


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 884
מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י"ב בחשוון התשע"ב (9 בנובמבר 2011), שעה 13:35
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2011
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

רוחמה אברהם בלילא

זבולון אורלב

יצחק וקנין

שי חרמש

ציון פיניאן

ליה שמטוב
מוזמנים
מיכאל שפירא, הנהלת בתי המשפט

דני גלושנקוב, אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי שמרת, אגף התקציבים, משרד האוצר

אמיר רשף, אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי גבע, אגף התקציבים, משרד האוצר

אלון מסר, אגף התקציבים, משרד האוצר

מעיין נשר, אגף התקציבים, משרד האוצר

רועי קונפינו, אגף התקציבים, משרד האוצר

שירלי באבד, אגף התקציבים, משרד האוצר

דניאלה פרתם, אגף התקציבים, משרד האוצר

ליאת פרוינד שפרן, משרד הפנים

חביב קטן, משרד המדע, התרבות והספורט

שירלי ברנע טריקי, המשרד להגנת הסביבה

חנן פריצקי, תקציבן, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אביב סלע, המשמר החברתי

רונית מורן, מנהלת אגף תקציבים, רשות הטבע והגנים

אסתר ברון, סגנית מנהלת אגף תקציבים, רשות הטבע והגנים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים
שינויים בתקציב לשנת 2011
היו"ר משה גפני
צהרים טובים אני מחדש את הישיבה. קבענו שהישיבה תחודש בשעה 1:30 ויש גם אישור של יושב ראש הכנסת, אם עדיין המליאה מתכנסת.


פנייה מספר 546 –
ליאת פרוינד שפרן
מדובר בהעברת עודפים משנה שעברה לסעיפים שכבר לא קיימים.
זבולון אורלב
זה לא מה שכתוב. כתוב לתקצב שני תקנים עתידיים.
ליאת פרוינד שפרן
ומעבר לכך לתקצב שני תקני עתידים.
זבולון אורלב
כתוב שהפנייה התקציבית נועדה לתקצב שני תקני עתידים במשרד הפנים בהתאם לנוהל וכולי וכן לביצוע שינויים פנימיים בתקציב משרד הפנים.
היו"ר משה גפני
מה זה תקני עתידים?
ליאת פרוינד שפרן
אלה תקני עובדים. לא תקן רגיל אלא תקן של עובדי עתידים.
היו"ר משה גפני
מה זה תקני עתידים? לא תקן רגיל, אבל מה זה?
ליאת פרוינד שפרן
אנשים שהוכשרו על ידי המדינה לעבוד כעובדי מדינה. יש מסלולים מיוחדים.
היו"ר משה גפני
את עובדת משרד הפנים?
ליאת פרוינד שפרן
נכון.
זבולון אורלב
כמה חרדים יש במסלול הזה?
ציון פיניאן
מתוך השניים-שלושה.
ליאת פרוינד שפרן
אני באמת לא יודעת.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 546 – אושרה פה אחד

פניות מספר 599 ו-600 -


הפנייה היא על רחבת הכותל והיא כבר הוסברה.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 599 ו-600 אושרו פה אחד

פניות מספר 601 ו-601 -


הפניות הוסברו ואנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 601 ו-602 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 603 – בית הנשיא


הפנייה הוסברה ואנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 603 – אושרה פה אחד

פניות מספר 605, 606 ו-607 -
שירלי ברנע טריקי
המשרד להגנת הסביבה. הפנייה נועדה להעביר תקציב בסכום של 579 אלפי שקלים למשרד להגנת הסביבה ממשרד התיירות וממשרד החקלאות כהשתתפות בתקציבי רשויות נחל הקישון והירקון. כמו כן הפנייה נועדה לביצוע שינויים והסטות בתקציב המשרד לקראת סוף שנה.
זבולון אורלב
מה זה השינויים הפנימיים? שם תמיד מתחבאים כל הדברים. איזה הסטות פנימיות? ממה למה?
שירלי ברנע טריקי
ההעברה העיקרית היא לסעיף הייעוץ של המשרד. אחרי שביצענו כבר את המכרזים, אנחנו צריכים להתקשר עם היועצים.
זבולון אורלב
הייתה פרשה של זכויות של משרתים בשירות לאומי ובשירות אזרחי כאשר דינם יהיה כדין חיילים לצורך הכניסה לאתרי רשות הטבע והגנים. זה תוקצב וסודר הדבר הזה?
שירלי ברנע טריקי
אני לא מייצגת כאן את רשות הטבע והגנים.
זבולון אורלב
אבל את מייצגת את המשרד. אני מבין שהשר שלך הוא השר הממונה.
שירלי ברנע טריקי
אני יכולה לבדוק.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אורלב מבקש לקבל תשובה בעניין הזה. אם את יכולה בתוך שלושה ימים, אני מבקש לתת לו תשובה.
זבולון אורלב
לאימייל שלי באתר הכנסת. השאלה היא האם הוסדרה וממתי הוסדרה כניסת משרתים בשירות לאומי ובשירות אזרחי, כך שיחולו עליהם כללים זהים לחלוטין לכניסת המשרתים בצה"ל לאתרים של רשות הגנים והטבע.
היו"ר משה גפני
תשובה תוך שלושה ימים.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 605, 606 ו-607 – אושרו פה אחד

פניות מספר 613 עד 616 -
מעיין נשר
רפרנטית חקלאות. הפנייה נועדה להעביר סך של 7 מיליון ו-80 אלף שקלים לתקצוב משרד החקלאות מתוך התקציבים הבאים ולצורך הנושאים הבאים: סך של 3 מיליון ו-989 אלפי שקלים מהמשרד להגנת הסביבה לצורך פרויקטים שונים, עידוד השימוש בבורות כילוי דרך מינהלת השקעות, פיילוט סביבתי בענף המדגה ועידוד השימוש בקומפוסט. סך של 666 אלפי שקלים ממשרד ראש הממשלה עבור ייעוץ אסטרטגי, דבר שניתן לכל המשרדים.
זבולון אורלב
מה זה ייעוץ אסטרטגי?
מעיין נשר
משרדי הממשלה, בהנחיית משרד ראש הממשלה, עברו לעבוד בשיטה חדשה של תוכניות עבודה. לצורך כך משרדים שרצו, לקחו חברת ייעוץ אסטרטגית שתעזור להם להסתגל לשיטות החדשות ולעשות גם רה ארגון במבנה המשרדי. לצורך זה משרד ראש הממשלה משתתף במימון.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 613 עד 616 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 619 –

הסכם קואליציוני בין סיעת הליכוד לבין סיעת ישראל ביתנו.
זבולון אורלב
זה כבר מתחיל לעניין.
היו"ר משה גפני
לא. זה פטור מאגרה לגמלאים. זה לא מעניין בכלל.
זבולון אורלב
עבור מימון אגרה לגמלאים.
היו"ר משה גפני
כן. מי מסביר? אין רפרנט.

פנייה מספר 620 –

משרד ראש הממשלה, נתיב.
רועי קונפינו
רפרנט ביטחון, אגף תקציבים.
זבולון אורלב
אתה מסביר את 620?
רועי קונפינו
כן. לקראת סוף השנה ולצורך ביצוע יעיל של תקציב ארגון נתיב, הפנייה נועדה לעשות שינויים פנימיים בתקציב של הארגון ולהעביר כספים מפרויקטים שהסתיימו או עתידים להסתיים בקרוב מאוד לתקציב האמרכלות, השכר והפעולות של הארגון.
זבולון אורלב
איזה פעולות נוספות ייעשו שם?
רועי קונפינו
הפעולות הנוספות, אלה לא פעולות נוספות אלא אלה פעולות שתוכננו כבר במקור כי ידעו שהפרויקטים הקודמים עתידים להסתיים בשנה בעודף. למשל, פרויקט שנקרא הללויה, איזושהי תחרות זמר שישתתף בה נוער יהודי מכל העולם, פרויקטים בהם עושים אירועים בחבר המדינות לצורך חיזוק הזהות היהודית ודברים נוספים.
היו"ר משה גפני
תודה. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 620 – אושרה פה אחד

פניות מספר 623 ו-624 –
אמיר רשף
הפנייה נועדה להעברת 500 אלפי שקלים מהמשרד להגנת הסביבה למינהל התכנון עבור הכשרות והדרכות בתחום הבנייה הירוקה.
זבולון אורלב
מינהל התכנון, איפה?
אמיר רשף
מינהל התכנון והבנייה שיושב במשרד הפנים.
היו"ר משה גפני
מה זה תכנון של בנייה ירוקה?
אמיר רשף
זה ניצול טוב יותר של השמש לטובת תאורה ושימוש בחומרים יותר סביבתיים, התאמה לנוף העירוני או הכפרי, תלוי בבניין.
זבולון אורלב
למה כל כך מעט כסף?
אמיר רשף
זה עבור הדרכות.
זבולון אורלב
מה זה השינויים הפנימיים בתקציב מינהל התכנון?
אמיר רשף
אלה העברות פנימיות. שדרוג של מערכות המחשבים, העברה לתקציב פרישת עובדים ודברים מסוג זה.
זבולון אורלב
דברים מסוג זה, שאף אחד לא יודע מה הם.
היו"ר משה גפני
זאת העברה של 500 אלף שקלים.
אמיר רשף
500 אלף השקלים הם מהווים את ההעברה.
היו"ר משה גפני
למה אתם כותבים בדברי ההסבר עוד דברים אחרים? אין בפנייה הזאת יותר מ-500 אלף שקלים.
אמיר רשף
נכון.
זבולון אורלב
500 אלף שקלים, הכול לעניין הירוק?
אמיר רשף
כן.
זבולון אורלב
ולשינויים הפנימיים?
אמיר רשף
זה בתוך המשרד.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 623 ו-624 – אושרו פה אחד

פניות מספר 629 ו-630 –
רועי קונפינו
הפנייה נועדה להעביר סכום של 141 מיליון שקלים לתקציב משרד הביטחון לצורך גיוס חרדים. מדובר בסכומי כסף שעוברים בין השאר בעקבות החלטת ממשלה 2698 מינואר השנה, החלטה שקבעה הגדלה של מכסות הגיוס לחרדים.
זבולון אורלב
הסכום הזה, באיזה סדר גודל הוא צריך להביא תוספת מגויסים?
רועי קונפינו
השנה יגויסו כ-500 חרדים למסלול שנקרא שח"ר, כחמישים חרדים למסלול שנקרא שלב ב' ובערך 91 חיילים חדשים לנח"ל.
זבולון אורלב
כל אלה צריכים 141 מיליון שקלים?
רועי קונפינו
לא. כשישים מיליון שקלים הם עבור החיילים שמתגייסים השנה. בערך שישים מיליון שקלים הם עבור כל החרדים שהתגייסו בשנים 2008-2010 ועוד 15 מיליון שקלים הם עבור השקעות בתשתיות והתאמות אחרות שנדרשות לצורך גיוס חרדים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

נמנע – 1

פניות מספר 629 ו-630 – אושרו

אני נמנע. אני מבקש שיירשם בפרוטוקול שאני נמנע.
זבולון אורלב
למה אתה נמנע?
היו"ר משה גפני
אני נמנע. מי שלא לומד, צריך להתגייס רגיל. למה זה משנה? הפניות אושרו.
זבולון אורלב
בטח שזה משנה.
היו"ר משה גפני
אמרתי.
זבולון אורלב
הוצאתי את זה ממך.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 635 –
חנן פריצקי
תקציבן רווחה. הפנייה נועדה לבצע מספר שינויים פנימיים בתקציב משרד הרווחה, ביניהם קניית הגדלת התקציב לטובת קניית שירותי תרגום לחירשים במספר תחומים, גם בתחום השיקום וגם בתחום השירותים החברתיים.
זבולון אורלב
כתוב בתחום מערך השירות הלאומי. בכמה?
חנן פריצקי
617 אלף שקלים. אנחנו מעבירים את זה. יש כל מיני תקנים שאנחנו נותנים לצרכים מיוחדים והיחידות עצמן, אלה העברות פנימיות, אנחנו בעצם מתגברים אותן ומכניסים לשירות לאומי.
זבולון אורלב
אני ראש השדולה לשירות לאומי של אנשים עם צרכים מיוחדים.
היו"ר משה גפני
היית השר לשירותים חברתיים.
חנן פריצקי
מדובר כאן על כמה עשרות, שילוב של מספר עשרות.
היו"ר משה גפני
הוא היה שר טוב?
חנן פריצקי
הוא היה שר טוב. הוא באמת היה שר טוב.


מדובר על תוספת של צרכים מיוחדים. אנחנו מסיטים מהתקנים הרגילים לטובת צרכים מיוחדים. מעבר לזה, אנחנו גם אמורים לקבל עכשיו תוספת לגבי צרכים מיוחדים. בעיקרון, אנחנו רוצים להוסיף עוד בעלי מוגבלויות שילכו לשירות לאומי.
זבולון אורלב
ברשות היושב ראש, תהיה מוכן לשלוח לי תוך שלושה ימים הודעה לגבי מה שאנחנו מאשרים עכשיו, כמה תוספת זה יביא?
חנן פריצקי
מה שאמרתי, ואני אומר ומדגיש כדי שלא יובן אחרת, שהתקנים כאן הם לא תוספת לצרכים מיוחדים אלא אנחנו מממנים את הצרכים המיוחדים מתוך מכסת התקנים שקיימת אצלנו. השיטה שלנו נוהגת שאנחנו מממנים אותם בחצי מהתקנים וחצי מהתקן הנוסף הוא לשירותים השונים. אלה העברות פנימיות אבל זאת פשוט הסטה פנימית לצורך בעלי מוגבלויות שיעבדו בשירות לאומי מתוך התקנים שנמצאים בידינו. חוץ מזה אנחנו אמורים לקבל תוספת.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 635 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 593 – משרד החוץ
אורי גבע
הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב משרד החוץ. למעשה השינויים האלה באים בסוף כל שנה. תקציב המדינה הוא שקלי והוצאות משרד החוץ בחוץ לארץ הן במטבעות השונים. אחרי שנעשה חישוב שלהם, כמה הם צריכים בהתאם לתקציב השקלי, הם מבצעים הסטות פנימיות וגם מממנים את התשלומים לכוחות השלום כמו יוניפיל שישראל חברה בהם.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 593 – אושרה פה אחד

פניות מספר 627 ו-628 –
שירלי באבד
רפרנטית חינוך.
היו"ר משה גפני
את חדשה.
שירלי באבד
כן.
היו"ר משה גפני
בהצלחה.
שירלי באבד
הפנייה נועדה להעביר 158 מיליון שקלים ו-993 אלף שקלים מהתקציב השוטף של משרד החינוך לתקציב הפיתוח של משרד החינוך.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 627 ו-628 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 576 –
דניאלה פרתם
הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב מינהלת תנופה, להפנות סך של כחמישה מיליון שקלים לתקציב החטיבה להתיישבות לטובת יישום הסכמי העתקה ותקציב של 1.5 מיליון שקלים מתקציב משרד הפנים לתקציב החטיבה להתיישבות לטובת תקצוב בסיוע חברתי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 576 – אושרה פה אחד

פניות מספר 358 ו-359 -


הפנייה הוסברה בעבר. מדובר על מערך הגיור.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

נמנע – 1

פניות מספר 358 ו-359 - אושרו
ציון פיניאן
נמנע.
היו"ר משה גפני
אני נמנע. אני מבקש שיהיה רשום בפרוטוקול שאני נמנע. הפניות אושרו ואני מבקש רביזיה.

פניות מספר 518 ו-519 -


הנהלת בתי המשפט. גם פניות אלו הוסברו.
זבולון אורלב
אפשר לחזור על ההסבר?
היו"ר משה גפני
תחזור על ההסבר.
מיכאל שפירא
הנהלת בתי המשפט. מדובר בפנייה לתגבור 19 שופטים, בעצם הקדמה של 19 שופטים שהיינו אמורים לקבל בשנת 2012, ועוד שני רשמים
זבולון אורלב
אם תקבלו אותם ב-2012, למה צריך לעשות העברה תקציבית ב-2011?
מיכאל שפירא
זה תגבור. קיבלנו את זה כבר השנה כדי שנוכל למנות אותם כבר השנה ולא בסוף שנה הבאה. בעצם הקדמה של תקציב שהיינו אמורים לקבל במסגרת הסכם רב שנתי שיש לנו.


בנוסף יש שם תקציב של 17 מיליון שקלים שבעיקרו מיועד עבור שדרוג מערכות המחשוב שלנו, תשתית המחשוב שלנו.
זבולון אורלב
מה השינויים הפנימיים בהתאם לסדרי עדיפויות?
היו"ר משה גפני
את זבולון אורלב מעניין כל הזמן השינויים הפנימיים ומה אתם מסתירים.
זבולון אורלב
נכון. הייתי מנכ"ל ושר.
מיכאל שפירא
השינוי הוא בעצם העברה מהתקציב השוטף שלנו לתקציב המחשוב שלנו, לצורך התאמת תשתית המחשוב הקורסת שלנו לעת הזאת.
זבולון אורלב
בסדר גמור.
היו"ר משה גפני
משה גל אמר לי שמדובר על המחשוב.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 518 ו-519 – אושרו פה אחד

אני מבקש רביזיה.
היו"ר משה גפני
גם על זה?
היו"ר משה גפני
כן.

פניות מספר 556 עד 568 –

זה הוסבר. זה תקציב המשטרה. גם את זה אני רוצה לאשר ואני מבקש רביזיה אבל אני אומר לכם בדיוק למה.


היה כאן דיון על המשטרה. היה כאן השר אהרונוביץ.
טמיר כהן
הפניות לא הוסברו.
היו"ר משה גפני
סליחה. תסבירו.


אין רפרנט. אף על פי שזה לא עולה לדיון כי אין רפרנט, אני אומר לכם. היה כאן דיון עם השר לביטחון פנים לגבי הנושא של תקציב המשטרה. השר אהרונוביץ ביקש ממני הרבה מאוד פעמים לקיים את הדיון הזה ואכן קיימנו אותו. זה נכון, צריך להוסיף כסף למשטרה. היה כאן אילן לוין ושאלנו אותו למה הוא לא מסיים את העניין עם גמלאי המשטרה. פנו אלינו כל הזמן בנושא. אהרונוביץ אמר שלא גומרים ואילן לוין אמר שכן מסיימים.
זבולון אורלב
מה הבעיה עם גמלאי המשטרה?
היו"ר משה גפני
צריך לסיים את הנושא. הם נופלים בין הכיסאות. אילן לוין אמר שהוא רוצה קודם לקיים דיון על שכר השוטרים. אחרי הדיון כאן הוא קיבל הסכם על שכר השוטרים, לא הזכיר את ועדת הכספים, אבל זה לא חשוב. בסופו של דבר הגמלאים נשארו כך. אמרתי שאני לא רוצה להביא. היו שתי פניות על שכר השוטרים ואת הפנייה הראשונה לא הבאתי. שלח לי יעקב גנות, מנכ"ל המשרד לביטחון פנים, נייר שבו הוא מסביר שזה עומד להסתיים. עדיין לא התחייבות אבל לא רציתי לעכב את זה ולכן הבאתי את זה בישיבה הקודמת. בינתיים הגיעה גם הפנייה הזאת. עיכבתי אותה ואמרתי שאני רוצה שיסיימו עם גמלאי המשטרה.


נכון לרגע זה לא סיימו עם גמלאי המשטרה. אמרתי, כמו שעשיתי קודם, שלא נעכב אלא נאשר את זה ואני אגיש רביזיה עד שייגמר העניין הזה או עד שתהיה איזו התקדמות, אבל אין רפרנט ולכן אי אפשר לדון בזה.


אנחנו עוברים להודעות.

הודעה מספר 20030 –
זבולון אורלב
כל הזמן אתם שולפים נייר. אני מתחיל להבין את רוחמה אברהם. 300 מיליון שקלים, משרד החינוך.
קריאה
זה המקור של הפנייה.
היו"ר משה גפני
יש פנייה שאישרנו קודם לבינוי. מדובר על בינוי כיתות לימוד. זאת לא בקשה להעברה כמו שאנחנו עושים העברה רגילה אלא זאת הודעה. בהודעה, אני נהגתי שאנחנו נדון על זה ונצביע כי על פי התקנון לא צריך. אם אנחנו לא אומרים מילה, זה עובר.
זבולון אורלב
זאת העברת כספים משנה לשנה?
היו"ר משה גפני
כן, העברה משנה לשנה.
זבולון אורלב
הם לא נותנים פירוט? למשל ב-300 מיליון לא מקבלים פירוט?
היו"ר משה גפני
את הפירוט קיבלת בהעברה.
זבולון אורלב
העברה היא העברת כספים בתוך אותה שנת כספים.
היו"ר משה גפני
כן.
זבולון אורלב
כאן זאת העברת כספים משנת התקציב לשנת תקציב.
היו"ר משה גפני
איפה יש כסף בתוך שנת הכספים הזאת?
זבולון אורלב
רק 158 מיליון אבל מה עם כל היתר?
היו"ר משה גפני
כנראה זה כל הבינוי.
זבולון אורלב
לא, ה-158 זה לבינוי.
היו"ר משה גפני
גם זה הבינוי.
רוחמה אברהם בלילא
זה המון כסף.
זבולון אורלב
זה מוזר שהרפרנטים הלכה.
טמיר כהן
היא מגיעה. קוראים לה.
זבולון אורלב
אם זה בינוי, בוודאי שאסור לנו לעכב.
היו"ר משה גפני
נכון.
זבולון אורלב
אני אתקשר למשרד החינוך.
היו"ר משה גפני
כן, תשאל. אפשר להתקשר למשה שגיא.
זבולון אורלב
נכון. אם מבחינת התקנון הוא לא חייב אישור שלך, למה אנחנו עושים את הדיון?
ציון פיניאן
היות וזה לא חייב הצבעה, בוא נאשר את זה.
זבולון אורלב
אתה לא צריך לאשר.
היו"ר משה גפני
אני מתקשר למשה שגיא. זבולון, זה נושא טכני. משה שגיא אמר לי.
זבולון אורלב
מה פירוש טכני?
היו"ר משה גפני
זה לא יורד מתקציב משרד החינוך.


יש הודעה מספר 20030. את יודעת להסביר את ההודעה הזאת?
שירלי באבד
אלה עודפים לא מחויבים שמועברים משנה לשנה. זה כסף תוספתי של האוצר. זה כסף שלא חויב בשום דבר.
היו"ר משה גפני
אנחנו כבר ביררנו אבל יש לנו שאלה. אנחנו מבינים שהכסף הזה מיועד לשתי מטרות כאשר מטרה אחת היא בינוי בסך 158 מיליון שקלים שאישרנו והמטרה השנייה היא 141 מיליון שקלים שגם אותם אישרנו. למה זה עובר דרך החינוך? בינוי עובר דרך החינוך כי זה חינוך, אבל למה ה-141 עוברים דרך החינוך?
שירלי באבד
מה זאת אומרת למה זה עובר דרך החינוך?
היו"ר משה גפני
את לא יודעת? תגיד אתה למה זה עובר דרך החינוך.
קריאה
על פי החוק עודפים שלא מחויבים חייבים לחזור לאותו סעיף. הם היו בסעיף הזה ולכן הם צריכים לחזור לאותו סעיף.
זבולון אורלב
כלומר, אם אתה רוצה לנצל את אתם כספים לא מחויבים, אף על פי שהם לא מחויבים.
היו"ר משה גפני
ואף על פי שזה לא המשרד הזה.
קריאה
לא, זה במשרד הזה.
זבולון אורלב
לא, הפוך. הוא אומר שאם יש עודפים בחינוך שהם לא מחויבים ואתה רוצה להשתמש בהם, למרות שהם לא מחויבים, אתה חייב להחזיר אותם לאותו סעיף.
קריאה
כן. אז יש לך עודף ואתה לוקח את זה משם.
זבולון אורלב
הבנתי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על ההודעה.

ה צ ב ע ה

הודעה מספר 20030 – אושרה פה אחד


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:10

קוד המקור של הנתונים