ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/11/2011

אישור החלטות הוועדה מישיבתה ביום 1/1/11 ביחס להעלאת שארית יוצאי אתיופיה

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות,

14.11.11


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 211
מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
יום שני, י"ז בחשוון התשע"ב (14 בנובמבר 2011), שעה 11:30
סדר היום
אישור החלטות הוועדה מישיבתה ביום 1.11.11 ביחס להעלאת שארית יוצאי אתיופיה.
נכחו
חברי הוועדה: דני דנון - היו"ר
דניאל בן סימון

אברהם מיכאלי

מרינה סולודקין
מוזמנים
דר' מיכאל כהן
מנהל המחלקה למורים עולים, משרד החינוך

אלכס קגנוב
רפרנטית מקרו, אגף התקציבים, משרד האוצר

נאדר אל-קאסם
מרכז בכיר (ייצוג הולם, בקרה וביקורת), נציבות שירות המדינה

בת שבע ראובני
סמנכ"לית משאבי אנוש, המשרד לקליטת עלייה

אפרים נגוסה
תקציבן, אגף קליטת עולי אתיופיה, המשרד לקליטת עלייה

חגית פלדמן
מנהלת אגף משאבי אנוש, המשרד לקליטת עלייה

נחמה מזרחי
מרכזת משאבי אנוש, משרד המדע, התרבות והספורט

בני להב
מנהל אגף בכיר משאבי אנוש, משרד התחבורה

אמירה נחום
מנהלת אגף בכיר משאבי אנוש, משרד הפנים

עדי גולבינגר
מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

בוסנה ירדני
ע' יועמ"ש, המחלקה המשפטית, המשרד לביטחון פנים

אריה קדוש
ראש אגף כוח אדם, רשות שדות התעופה

קרן כהן גת
סגנית מנהל מח' עובדי פנים, משרד החוץ

משה אבוטבול
ראש עיריית בית שמש, מרכז השלטון המקומי

פיני קבלו
מרכז השלטון המקומי

אמיר וידר
מנהל מחלקת תכנון, עלייה, קליטה והון אנושי, עיריית רמלה

גליה אמיר
רכזת שכר וכוח אדם, רשות החברות הממשלתיות

ורד אחירון
מחלקת עלייה, קליטה ומשימות מיוחדות, הסוכנות היהודית

אברהם נגוסה
מנכ"ל, מכנף דרום לציון, ארגונים של קהילת יוצאי אתיופיה

רוני אקלה
מנכ"ל, הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל

חגית חובב
האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה

זיוה מקונן דגו
האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה

מתי שושני
מנהל פרויקטים, מכון י-ם לצדק

עומר טיאצ'א
עמותת טבקה

פלורה קוך דבידוביץ'
מרכז המחקר והמידע, הכנסת
מנהלת הוועדה
דנה גורדון
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי רכלבסקי
רשמה וערכה
ס.ל. חבר המתרגמים בע"מ

אישור החלטות הוועדה מישיבתה ביום 1.11.11 ביחס להעלאת שארית יוצאי אתיופיה.
היו"ר דני דנון
אנחנו נעלנו את הישיבה בנושא הקודם, ולנושא אחר שקשור גם ליוצאי אתיופיה, אתם מוזמנים להישאר. אנחנו מקבלים החלטות בהמשך לישיבה שהתקיימה ב-1.11.2011, לגבי קצב עלייתם של יוצאי אתיופיה, דיון שהתקיים בוועדה.

ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות קוראת לממשלה לדבוק בהחלטתה מספר 2434 מיום 14 בנובמבר 2010. הוועדה מאמינה שהעלאת שארית היהודים הממתינים באתיופיה לישראל במהירות היא סוגיה בעלת חשיבות לאומית ממדרגה ראשונה.

הוועדה סבורה כי העובדות שהוצגו בדוח צוות שני ואושרו על ידי הממשלה אינן מעידות על צורך, בוודאי לא על צורך חיוני, להפחתת קצב העלייה מ-200 ל-110 עולים לחודש ולהארכת תקופת העלייה לשנה נוספת עד למרץ 2015.

הוועדה קוראת לממשלה להשיב את קצב העלייה ל-200 עולים בחודש במהירות.
אורי אריאל
לפחות.
היו"ר דני דנון
הוועדה סבורה כי יש לנקוט בצעדים מיידיים לנוכח האפשרות שההטבות החדשות שהציעה ועדת שני לא יספיקו כדי לפנות מספיק מקום במרכזי הקליטה הקיימים לשארית יוצאי אתיופיה. כתוצאה מכך קוראת הוועדה לפתיחה מהירה ככל האפשר של מרכזי קליטה נוספים במידת הצורך.

הוועדה מבקשת ממשרד הבינוי והשיכון ולקליטת העלייה דיווח תוך 60 יום על ניצול משכנתאות ומענקים והלוואות על ידי יוצאי אתיופיה לרכישת דירות בשנים 2009, 2010 ו-2011.
משה אבוטבול
והשלטון המקומי קורא לכל הערים לקלוט אותם בכבוד ובמהירות.
היו"ר דני דנון
אי אפשר להתנגד לזה.
משה אבוטבול
אפשר להוסיף, זו קריאה לכל ראשי הערים לקלוט.
היו"ר דני דנון
אנחנו עושים שני שינויים, 200 לפחות לחודש, ומוסיפים את הנושא של הקריאה בנושא השלטון המקומי, שאפשר להוסיף אותה לכל ישיבה שאנחנו מקיימים פה.
משה אבוטבול
מי שלא רוצה, שיגיעו לבית שמש, אני מוכן לקבל את כולם.
היו"ר דני דנון
אנחנו מצביעים על ההחלטות. מי עד? מי נגד? מי נמנע?
אורי אריאל
אני בעד, אבל אין לי זכות הצבעה.
היו"ר דני דנון
התקבל פה אחד.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

ההחלטה התקבלה פה אחד
תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:45

קוד המקור של הנתונים