ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/11/2011

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית., בקשת יושב ראש ועדה למיזוג הצעות חוק., הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - הכללת ירושלים באזור סיוע), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכנסת

7.11.2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 207

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, י' בחשוון התשע"ב (7 בנובמבר 2011), שעה 15:45
סדר היום
1. בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, חבר הכנסת חיים כץ, למיזוג הצעות החוק הבאות: הצעת חוק הרשות לפיתוח ירושלים (תיקון מס' 6), התשע"ב-2011, מ/624, והצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון) (הכללת ירושלים באזור סיוע), התשע"א-2010, פ/2625, הצעת חברי הכנסת זבולון אורלב, זאב אלקין, רוברט אילטוב ואברהם מיכאלי.

2. בקשת הממשלה על הקדמת הדיון בהצעת חוק הרשות לפיתוח ירושלים (תיקון מס' 6), התשע"ב-2011, לפני הקריאה השנייה והשלישית.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

רוברט אילטוב
דוד רותם
מוזמנים
גילה גמליאל – סגנית שר
ייעוץ משפטי
עו"ד ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
שלומית כהן
1. בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, חבר הכנסת חיים כץ, למיזוג הצעות החוק הבאות: הצעת חוק הרשות לפיתוח ירושלים (תיקון מס' 6), התשע"ב-2011, מ/624, והצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון) (הכללת ירושלים באזור סיוע), התשע"א-2010, פ/2625,
הצעת חברי הכנסת זבולון אורלב, זאב אלקין, רוברט אילטוב ואברהם מיכאלי
היו"ר יריב לוין
שלום לכולם. על סדר-היום בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, חבר הכנסת חיים כץ, למיזוג הצעות החוק הבאות: הצעת חוק הרשות לפיתוח ירושלים (תיקון מס' 6), התשע"ב-2011, מ/624, והצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון) (הכללת ירושלים באזור סיוע), התשע"א-2010, פ/2625, הצעת חברי הכנסת זבולון אורלב, זאב אלקין, רוברט אילטוב ואברהם מיכאלי.


אני מזכיר שכל הנושא הוא יוזמתה הברוכה של סגנית השר גילה גמליאל, שמובילה כאן מהלך עם משמעויות היסטוריות. בבקשה, תציגי את הבקשה של ועדת העבודה בשמם.
סגנית השר גילה גמליאל
בעיקרון היו שתי הצעות. אנחנו החלטנו להתמקד בהצעת החוק של הרשות לפיתוח ירושלים, מכיוון שרצינו שעיר בירתנו לא תהיה כנספחת לאזורי סיוע, אלא עומדת בפני עצמה מעצם היותה עיר הבירה. היום בוועדה אישרנו את האיחוד של שתי ההצעות על בסיס ההחלטה של הממשלה שהובלתי, בנושא של הצעת הרשות לפיתוח ירושלים.
היו"ר יריב לוין
למעשה המיזוג יאפשר את השלמת החקיקה בדרך שתכניס את ירושלים לתוך מסגרת החוק. המיזוג נדרש על-מנת להסדיר את הנושא הטכני של איפה זה בדיוק יופיע ומה מסגרת ההסדר.


אני מציע שנאשר את הבקשה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין


הנושא אושר פה-אחד.
2. בקשת הממשלה על הקדמת הדיון בהצעת חוק הרשות לפיתוח ירושלים

(תיקון מס' 6), התשע"ב-2011, לפני הקריאה השנייה והשלישית
היו"ר יריב לוין
אנחנו עוברים לנושא השני, 2. בקשת הממשלה על הקדמת הדיון בהצעת חוק הרשות לפיתוח ירושלים (תיקון מס' 6), התשע"ב-2011, לפני הקריאה השנייה והשלישית.
סגנית השר גילה גמליאל
הבקשה נועדה כתוצאה מזה שהסטודנטים והסטודנטיות החלו כבר את שנת הלימודים, ומכיוון שהחוק יחול עליהם רטרואקטיבית רצינו לקדם את הצעת החוק.
היו"ר יריב לוין
המטרה היא לסיים את העניין הזה מהר ככל האפשר. החוק הוא של גילה גמליאל.


מי בעד הבקשה להקדים את הדיון לפני הקריאה השנייה והשלישית, שלא מצריכה קוורום בניגוד לבקשה לפני הקריאה הראשונה? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין


פה-אחד. אין מתנגדים ואין נמנעים. הבקשה אושרה.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:50

קוד המקור של הנתונים