ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/11/2011

תקנות רשות שדות התעופה (אגרות) (תיקון), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת הכלכלה
15/11/2011

הכנסת השמונה-עשרה נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
פרוטוקול מס' 657
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, י"ח בחשון התשע"ב (15 בנובמבר 2011), שעה 12:00
סדר היום
תקנות רשות שדות התעופה (אגרות) (תיקון), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: חמד עמאר

- מ"מ היו"ר

יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מוזמנים
עו"ד רון חלפון

- יועמ"ש, משרד התחבורה

בועז ברזילי

- ממונה על כספים וחשב, רשות שדות התעופה

צחי חבושה

- סמנכ"ל כלכלה וכספים, רשות שדות התעופה

עו"ד סער ליבנה

- לשכה משפטית, אל-על

עדי אשר

- מנהל תיאום ופרויקטים, אל-על

יריב בר-אור

- משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים, ארקיע

אבי פרידמן

- ראש פנל חברות התעופה הזרות

עו"ד אסף רזיאל

- יועמ"ש, יאט"א
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
אתי אפלבוים
תקנות רשות שדות התעופה (אגרות) (תיקון), התשע"א-2011
היו"ר חמד עמאר
צהריים טובים, אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר-היום: תקנות רשות שדרות התעופה (אגרות)(תיקון), התשע"א-2011.

אני מבקש לקבל הסבר כללי על התקנות ואחר-כך נקרא את התקנות ונאשר.
רון חלפון
אני אבקש ממר צחי חבושה, סמנכ"ל הכספים של רשות שדות התעופה לתת קצת הסבר על התקנות ואז ניכנס להקראה.
צחי חבושה
מהותו של התיקון הזה הוא לשפר את השירות לנוסע ולמשתמשי השדה, כמו גם לקצר איזו בירוקרטיה שעלולה לקרות, לתת ודאות כלכלית לכל המשתמשים במתקנים של רשות שדות התעופה.

תעריפי האגרות כפי שנקבעו באגרות מתעדכנים בתחילת כל שנה ב-1.1 בהתאם למדדים של ה-15 בדצמבר. הדבר יוצר סיטואציה של אי וודאות כלכלית לכל המשתמשים במתקני רשות שדות התעופה, שכן הם לא יכולים לכלכל את צעדיהם לשנה העוקבת, שכן הם אינם מודעים לגובה התעריף שיהיה בשנה הבאה. הם יכולים לדעת אותו רק לאחר ה-15 בדצמבר עם פרסום המדדים ושער החליפין.

הדבר הזה מקבל גם ביטוי באגרת הנוסע. כאשר נוסע קונה כרטיס או חברת התעופה מנפיקה לו כרטיס לפני -15 בדצמבר, וגובה ממנו למעשה אגרה של שנה קודמת, בעוד הטיסה שלו חלה בשנה שלאחר ה-1.1. כשמגיעים לרשות שדות התעופה, אנחנו לפי התקנות גובים את האגרה החדשה. האגרה יכולה להיות גם נמוכה יותר וגם ג בוהה יותר. בשנתיים האחרונות היא היתה גבוהה יותר. זה תלוי הן בתנודתיות בשער החליפין. אם שער החליפין עולה, דולרית האגרה תרד וכמובן, במקביל, גם במדד המחירים לצרכן.

התיקון המוצע יעדכן את האגרות בכל תחילת שנה ב-1.1, אך במקום בהתאם למדדים ושער חליפין של ה-15.12 זה יהיה בהתאם לשער חליפין והמדדים של ה-15 בספטמבר, כלומר 3 חודשים לאחור.

הדבר הזה יביא לוודאות כלכלית לכל המשתמשים. כל המשתמשים ידעו כמה תהיה האגרה, אם זאת אגרת נוסע יוצא, אגרת נחיתה או כל אגרה אחרת שנקבעת מבעוד מעוד ויוכלו לכלכל את צעדיהם בצורה היעילה ביותר.

בשולי הדברים אני רוצה לציין דבר שלא קרה בשנתיים האחרונות אבל עלול לקרות ולכן גם פעלנו בשיתוף פעולה עם חברות התעופה והגורמים השונים: יכלו חברות התעופה לעכב את הנוסעים בשדה ולבקש מהם את ההפרש על אגרת הנוסע. הם יגידו להם: אגרת הנוסע שאנחנו גבינו מכם היא 23 דולר וכיום היא 24 דולר, תנו לי דולר נוסף.
היו"ר חמד עמאר
זה קרה בפועל?
צחי חבושה
זה לא קרה בפועל. אני חושב שזה קרה בגלל בגרות ואחריות שהפעילו חברות התעופה. לצורך העניין הם נשאו בנטל הזה.
היו"ר חמד עמאר
לפי מה שהבנתי, הם יצאו ברווח בנושא הזה.
צחי חבושה
הם יצאו בהפסד בנושא הזה, שכן האגרה עלתה. במקום שהנוסע שים אותה הם נשאו בה. במקביל, אם זה היה להיפך - - -
אתי בנדלר
אני לא בטוחה שיש להם סמכות חוקית לעשות כך לפי נוסח התקנות, אבל זה במאמר מוסגר. לדעתי, פשוט אין להם. בתקנה 13 נאמר מפורשות: האגרה תשולם על-ידי נוסע לבעל כלי טייס במועד הנפקת כרטיס הטיסה על-ידי בעל כלי הטיס או מורשה". רק אם הוא לא שילם באותו מועד, הם יכולים לגבות ממנו את זה בשדה. בדרך כלל, כשמנפיקים לך כרטיס טיסה ואתה משלם בעדו, כבר מוסיפים למחיר הכרטיס את האגרה. אם עשו כך, הם לא יכולים לבקש את ההפרשים שנוצרו.
רון חלפון
התקנה גם מציינת שלא ניתן לגבות את האגרה בשדה התעופה. זאת אומרת, לא ניתן היה לגבות את הפער בשדה התעופה אבל בכל מקרה אנחנו יודעים שלא היתה חזרה לנוסעים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לפי מה שאומרת היועצת המשפטית, אסור לכם לגבות אגרה בשדה התעופה.
רון חלפון
האגרה לא נגבית בשדה התעופה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אפילו להוסיף או להוריד.
רון חלפון
נכון, לא בשדה התעופה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
נניח שהוא הגיע לשדה התעופה והוא צריך לשלם פחות אגרה? אם הוא לא יכול לעשות את זה בשדה התעופה, מחזירים לו כסף לבנק?
רון חלפון
קודם כל הסיטואציה היתה שהנוסע היה צריך להוסיף. התקנות באות לפתור מצב שבו חברות התעופה ספגו את הפער ולכן נגרם להן חסרון כיס. התקנות האלה באות לתקן את המצב. עדיין לא נוצר מצב שבו הלקוח היה צריך לקבל כסף חזרה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אבל איפה תגבה? נניח שנשנה את התקנון והאגרה תגבה בזמן שהוא כבר טס - - -
אתי בנדלר
זה לא מה שמוצע.
רון חלפון
תמיד האגרה נגבית בעת הזמנת הכרטיס.
אתי בנדלר
כשאת משלמת עבור כרטיס הטיסה בעת הכרטוס. המחיר כולל את האגרה. זה המצב שקורה היום.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אז מה הם רוצים לשנות?
אתי בנדלר
היום, כשאת משלמת עבור כרטיס הטיסה כשמכרטיסים לך את הכרטיס, את משלמת גם עבור האגרה. חברת התעופה לא מעבירה את האגרה. חברת התעופה מהווה צינור, הוא גובה את זה מהנוסע ומעבירה את זה לשרות שדות התעופה. היא מעבירה את הסכום הזה לא במועד שבו היא גבתה את זה מהנוסע אלא לאחר המועד שהנוסע טס בפועל.


אם, נניח, רכשתי באוקטובר כרטיס לטיסה שהמועד שלה חל אחרי ה-1.1. ב-1.1 התעדכנו האגרות. גבו ממני אגרה לפי השיעור שלה במועד שבו רכשתי את הכרטיס. חברת התעופה משלמת את האגרה הזאת בחודש פברואר שבשנה שלאחר מכן כבר לפי שיעור האגרה שהיה בתוקף בחודש ינואר. כיוון שבחודש ינואר האגרות משתנות, הסכום הוא קצת יותר גבוה, היא כאילו נשאה בהפרש שבין מה ששילמתי לבין מועד האגרה בחודש ינואר.


אם לכאורה סכום האגרה היה יורד, אני לא בטוחה שהייתם רודפים אחרי הנוסעים כדי להחזיר להם את ההפרש.
אבי פרידמן
זה מצב שלא יכול לקרות.
אתי בנדלר
הם רוצים שיהיה זהות בין הסכום שהנוסע משלם לבין הסכום שהם מעבירים לרשות.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
השאלה שלי היא האם מותר להם לגבות את הסכום המדויק?
אתי בנדלר
לפי התקנות צריך לגבות את המחיר מהנוסע בעת שמנפיקים לו את הכרטיס. אם הם לא גבו באותו מועד הם יכולים לגבות לאחר מכן אבל לא בשדה התעופה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אם לא בשדה התעופה, איפה אתם רוצים לגבות?
אתי בנדלר
אני לא יודעת אם גובים במקום אחר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
הבנתי את הבעיה. מה הפיתרון?
רון חלפון
הפער מבחינת הנוסע הוא פער זניח. לצורך השיחה, דולר או לשניים. בדרך-כלל זה רק לרעה, זה ברור.
רון חלפון
חברת התעופה לא תחפש עכשיו את הנוסע בשביל 5 שקלים או בשביל 10 שקלים. מבחינת הנוסע, אם מלכתחילה היה צריך לשלם דולר יותר, זה לא סיפור. הבעיה היא לחזור עכשיו לנוסע ולבקש ממנו את הכסף. מכיוון שהעלות ואי הנעימות גדולה על התועלת, חברות התעופה לא עושות את זה. אצלם מצטבר סכום מסוים כפול כל הנוסעים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מה אתם רוצים לעשות?
צחי חבושה
אנחנו רוצים לעדכן את האגרות מה-1.1 בהתאם למדדים של ה-15.9 כך שבעוד מועד חברות התעופה ידעו מה האגרה שתחול במועד הטיסה ויוכלו לגבות את האגרה הנכונה. גם הנטל יהיה לגורם הנכון כפי שהיתה כוונת המחוקק.

בשולי הדברים, חברות התעופה ידעו את האגרות שחלות עליהם ומבעוד מועד ויוכלו לכלכל את צעדיהם בצורה יעילה.
היו"ר חמד עמאר
כמה שנים - - -
צחי חבושה
לפני 3 שנים הוחלפו תקנות האגרות. היתה הוראת מעבר של שנה אחת וכרגע שנתיים אנחנו נמצאים בפתח הבעיה הזאת.
היו"ר חמד עמאר
אחרי בדיקה וניסיון אתם רואים שצריך להחליף?
צחי חבושה
צריך להחליף את מדדי העדכון כך שידעו שלושה חודשים מראש מה תהיה האגרה. זה נראה לי מאוד סביר.


על-מנת למאן את ההפסד ואת חיסרון הכיס של רשות שדות התעופה את מדד הבסיס לקחנו חודש אחד חורה, מיולי 2008 ליוני 2008. זה דבר שיוסיף עוד 1.14% וזה יאיין את הנזק שייגרם כתוצאה מלקיחת המדד שלושה חודשים אחורה.
אתי בנדלר
אני רוצה להבין את העניין הזה. העובדה שמדד הבסיס יהיה מדד חודש אחד קודם, האם זה לא ייקר עכשיו את האגרות לנוסעים מכאן ואילך באותו 1.14%? זה כן יביא לייקור האגרות לנוסע מכאן ואילך, מעבר למה שהיה אילולא התיקון.
צחי חבושה
מחד זה יביא לייקור לכאורה - - -
אתי בנדלר
אני ביררתי בהתכתבויות קודמות ואמרו לי בפירוש שזה לא אמור להביא להתייקרות האגרה.
צחי חבושה
אני אסביר. מחד, לכאורה, רק צעד זה יביא לייקור אבל מאידך, עצם העובדה ששלושה חודשים לא נמדד אותם, את דצמבר לספטמבר, אזי זה יוביל להוזלה. המדד שהאגרות יעודכנו בהם הוא לא יהיה המדד של ה-15 לדצמבר אלא הוא יהיה המדד של ה-15.9 שאין ספק שהוא מדד יותר נמוך לאורך כל השנים. על-מנת למאן את ההפסד הזה של רשות שדות התעופה, לקחנו חודש אחד אחורה. אם לצורך העניין בשלושת החודשים האלה המדד יהיה 1.14% אין חיסרון. אם יהיה מעל, תהיה אפילו הוזלה ברמה הפרקטית. אם יהיה נמוך יותר אז לכאורה יכולה להיות עלייה מינורית שיכולה להסתכם בכמה שקלים בלבד.
היו"ר חמד עמאר
יש הערות?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זאת אומרת שאתם לוקחים סיכון רק שאתם אומרים שהסיכון שלכם יותר נמוך.
צחי חבושה
כן, יש - - -
היו"ר חמד עמאר
תסמכי עליהם, הם לא לקחו שום סיכון, הם יודעים מה שהם עושים. אני בטוח שהם בדקו את זה מכל הפינות ומכל הזוויות.
צחי חבושה
אני לא חושב שיש מישהו שיודע מה תהיה האינפלציה בשנים הבאות. חשבנו שבסבירות אם האינפלציה יכולה להיות חלילה 5% לשנה, אז אם אני לוקח 1% זה נותן לי את ה-3%. זאת הסיבה שלקחנו חודש ולא שלושה חודשים אחורה כי את זה אני יודע במדויק. קדימה אני חושב שזה בהחלט סביר. אני חושב שעשינו גם את מלאכתנו ברמה הציבורית.


לצורך הבהירות, בתיקון שהגיש שר התחבורה לאישור הוועדה יש גם הוראת מעבר שכן בשנתיים הקודמות היתה את אותה בעיה. כגוף ציבורי, כאשר ראינו שאף אחד לא התכוון שהנטל ייפול על חברות התעופה, אז כגוף ציבורי, שנה אחת הם נשאו בנטל ובשנה השנייה אנחנו נישא בנטל ואנחנו נשלם במקום הנוסע את אותו הפרש ונחזיר עבור הכרטיסים שהונפקו בין ה-15 לספטמבר ל-15.9 שמועד טיסתם הוא בשנה שלאחר מכן.


האומדן שלנו לגבי ההחזר הכספי שנצטרך להעביר הוא 570,000 דולר. זה החזר שהוא חד פעמי ואני חושב שמן ההגינות הציבורית, כי גם אנחנו גוף ציבורי ואנחנו לא יכולים לא להסתכל על-כך, היא לנהוג בצורה הזאת. לכן אנחנו מביאים את זה כאן.


נמצאים פה נציגי חברות הפנל וחברות התעופה. טרם הדיון הבנו שזה לבקשתם וכמובן בתיאום איתם.
אתי בנדלר
לגבי התחולה הרטרואקטיבית אני התכתבתי גם עם הלשכה המשפטית שלכם ופניתי גם למר חלפון. הבוקר נמסר לי שהם אכן מבקשים לשנות את סעיף התחולה כך שהוא יחול לגבי שתי שנות הכספים. אם כך, זה אומר שאתם תצטרכו להחזיר כספים לגבי שנתיים ולא לגבי שנה אחת. האם הסכום שאתה ציינת מתייחס לשתי שנות הכספים?
צחי חבושה
למעשה אני דיברתי על שתי שנות הכספים שעברו כבר וחלפו. ההתייחסות שלך כרגע היא לגבי השנה השלישית שבה אנחנו נמצאים כרגע. חשבנו שהדיון יהיה בין ספטמבר לדצמבר. אז כבר עכשיו, כשנוסע היום מגיע למשרדי חברת תעופה או לכל גורם אחר, הוא משלם לפי האגרה הישנה ולא לפי האגרה החדשה. לכן מה שהתייחסת אליו עכשיו זה לגבי השנה הזאת.


את שאלת לגבי הסכום של השנה השלישית. הסכום שהתייחסתי אליו הוא ללא השנה השלישית. שנה שלישית מוערכת בכ-50,000 דולר לפי הערכה ראשונית שביצענו. שר התחבורה הגיש את התקנות ואנחנו נבצע מה שהוועדה תחליט. אני לא רשאי לבצע תיקון.
אתי בנדלר
ברשותכם, אני רוצה להסביר במה מדובר. הם ביקשו תחולה רטרואקטיבית של התקנות. בדברי ההסבר הם התייחסו לכך שהתחולה הרטרואקטיבית היא מתבקשת כדי לאפשר להם להחזיר לרשות שדות התעופה את ההפרשים שנוצרו בעבר בשנת 2010 בין הסכום שהנוסעים שילמו להם לבין הסכומים שהם העבירו לרשות שדות התעופה.
היו"ר חמד עמאר
למי להחזיר?
אתי בנדלר
לחברות התעופה.

אמרתי שמבחינתי זה בסדר גמור שהם יחזירו מה שהם רוצים לרשות שדות התעופה. אני רק רוצה לוודא שכתוצאה מהנוסח של התקנה כפי שהיא מוצעת כאן לא יהיה מצב שתהיה זכות חזרה אל הנוסעים. כיוון שמכינים את התקנות האלה רטרואקטיבית, רציתי לוודא שחברות התעופה לא יוכלו לחזור אל הנוסעים ולדרוש מהם את ההפרשים שנוצרו בגין האגרות.

לכן, כשמר חלפון יקריא את התקנות אני ביקשתי ויש כאן נוסח מוצע.
היו"ר חמד עמאר
חשוב מאוד שנכניס נוסח שלא תהיה להם אפשרות לחזור לנוסע.


ביקשתי לשמוע הערות.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זאת היתה הבעיה שלי אבל אם את אומרת שהם לא יוכלו לחזור לנוסע - - -
אתי בנדלר
יש פה תיקון.
היו"ר חמד עמאר
אנחנו לא נאפשר להם לחזור לאזרח.
אבי פרידמן
אין זכות לעשות את זה ואנחנו לא נעשה את זה.
אתי בנדלר
אנחנו רק נעגן את זה בנוסח.
יריב בר-אור
אני נציג חברת ארקיע. בבסיסו הרעיון מאוד הגיוני ונכון כי חברות התעופה משמשות כצינור והן לא צריכות להרוויח או להפסיד מזה. יחד עם זאת אני רוצה להדגיש שתיקון התקנות פה מדבר על מספר אגרות ולא רק על אגרת הנוסע והייתי מעוניין לצמצם את זה אך ורק לאגרת הנוסע ולא אגרות אחרות שאמורות להיות משולמות לרשות שדות התעופה.
אתי בנדלר
זה יחייב, כמובן, התייחסות של משרד התחבורה. מר חלפון יקרא את התקנה ויגיד באיזה אגרות מדובר והוא יצטרך לתת מענה להערה.
היו"ר חמד עמאר
אתה יכול להתחיל בהקראה.
רון חלפון
"תקנות רשות שדות התעופה (אגרות)(תיקון), התשע"א-2011.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק רשות שדות התעופה התשל"ז-1977, באישור הממשלה, באישור שר האוצר לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


תיקון תקנה 1

1. בתקנה 1 לתקנות רשות שדות התעופה (אגרות), התשנ"א-1002 (להלן – התקנות העיקריות),
במקום הגדרת "המדד היסודי" יבוא
"המדד היסודי" – המדד של חודש יוני 2008"
היו"ר חמד עמאר
אין הערות, אני מאשר.
רון חלפון
"תיקון תקנה 2

2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) יבוא:

א.

1.
ב-1 באוקטובר של כל שנה יעודכנו סכומי האגרות לפי תקנות 3, 6 ו-8 עד 13, על-פי מקדם העדכון לתעופה בינלאומית. תוקף הסכומים המעודכנים יהיה מן ה-1 בינואר שלאחריו.

2.
האגרות לפי תקנה 3, 6, 8 עד 11 ו-12, ישולמו, כשהן מוגדלות או מוקטנות, לפי העניין, בשיעור ההפרש שבין השער ביום התשלום ובין השער היסודי;

3.
האגרות לפי תקנות 11א5 ו-13, ישולמו על פי השער ביום התשלום.

4.
ב-1 באוקטובר של כל שנה יעודכנו סכומי האגרות לפי תקנות 4,5 ו-7 על פי מקדם העדכון לתעופה פנים ארצית; תוקף הסכומים המעודכנים יהיה מן ה-1 בינואר שלאחריו".
אתי בנדלר
הערתי לגבי פסקה 3. אני חושבת שהאזכור של תקנה 11א מיותר ויש להתייחס אך ורק לתקנה 13. אבל, מכיוון שמדובר בנוסח בלבד ואין בזה כדי לשנות את התוכן והמהות, אני מציעה שאת זה אנחנו נסכם בינינו לאחר מכן.
היו"ר חמד עמאר
אני רוצה הסבר לגבי אגרות.
אתי בנדלר
על איזה אגרות מדובר?
רון חלפון
נקובות פה מספר אגרות: תקנה 3 מדברת על אגרת נחיתה לכלי טיס הבא מחוץ לישראל.

תקנה 6 מדברת על אגרת חנייה לכלי טיס הבא מחוץ לישראל.

תקנה 8 מדברת על אגרות סבלות.

תקנה 9 אגרות משאות.

תקנה 10 אגרת שירותי נוסע נכנס.

תקנה 11 אגרת פיקוח אווירי.

תקנה 11א אגרת בקרת טיסה של מעבר במרחב האווירי.

תקנה 12 אגרת ניקיון.

תקנה 13 אגרת נוסע יוצא בתעופה בינלאומית.

אלה התקנות שאנחנו עוסקים בהן במסגרת תקנה זאת. אלה תקנות מקובלות בשדות תעופה בעולם. התקנות כולן יחולו על כל האגרות שנמנו כרגע.
צחי חבושה
נשאלה כאן שאלה וחשוב לתת עליה את התשובה. הוראת המעבר אומרת שלמעשה נוסע שמספטמבר ועד דצמבר - - -
אתי בנדלר
ברשותך, לפני שאתה נכנס להוראת המעבר, יש כאן את ההערה של חברת ארקיע מבקשת להחיל את התיקון אך ורק על תקנה 13 ולא על יתר האגרות ולכך צריך להתייחס.
רון חלפון
הרעיון הוא כזה. קודם כל, התחולה על כל האגרות מקנה יותר ודאות לחברות התעופה לפרק זמן ארוך יותר. אם הם יכולים לדעת כבר מה-15.9 מה האגרות שיחולו עליהם לשנה הבאה, הם בוודאי מרוויחים. יש להם יותר זמן לדעת כמה הם משלמים. וודאות זה תמיד דבר טוב מהבחינה הכלכלית.


אם היתה מתקבלת הצעה כפי שהם הציעו, כפי שהסביר צחי חבושה, הקדמנו בחודש את המדד היסודי והוא חל על כל האגרות. אם נחיל את זה רק על אגרה בודדת בין כל השאר, כמובן שנצטרך לבצע תחשיב אחר. המטרה של שינוי המדד היסודי הוא בקירוב להפוך את ההפסד של רשות שדות התעופה לאפס, לא להרוויח ולא להפסיד.

המטרה של התקנות כאן היא ליצור ודאות. המטרה היא לא להוריד בסכומי האגרות. לו התקנות האלה היו חלות רק על תקנה 13, מעבר לפגיעה בוודאות בנוגע לשאר האגרות, היה גם חסרון כיס לרשות כיס לשדות התעופה וזאת לא הכוונה.
יריב בר-אור
אני רוצה להבין מה בדיוק ההפסד לגבי האגרות האחרות? אני לא מצליח להבין מה ההפסד בנושא של האגרות האחרות. ברור שהוועדות בחברות התעופה היא מאוד חשובה. יחד עם זאת, אם הוודאות הזאת עולה 1.14% בעוד שיכול להיות שכל ההקדמה של המדדים יכולה אפילו להרע לנו, אז אני לא יודע מדוע הוודאות הזאת עדיפה לגבי אגרות אחרות.
רון חלפון
אני שוב מסביר. הרעיון הוא שהמדד היסודי חל על כל האגרות. ברגע שאנחנו מקדימים את חודש העדכון, בהנחה שאני מניח שכולם מקבלים אותה, שהמדד עולה - - -
יריב בר-אור
לא. אני יכול להצביע על 8 שנים ולהראות לך שזה לא נכון.
רון חלפון
נכון, אבל לטווח ארוך, בדרך כלל מדדים עולים. זה עניין סטטיסטי, אני לא חושב שאפשר להתווכח.
יריב בר-אור
8 שנים לאחור אי-אפשר להתווכח.
רון חלפון
אם אתה מקדים באופן קבוע את מועד העדכון בשלושה חודשים זה אומר שתמיד כל שנה תפסיד 3 חודשי עדכון. לו ההנחה שלי שמדד תמיד לא היה עולה היתה שגויה, אתם לא הייתם פה. כל שנה הייתם מרוויחים כסף ולא מפסידים כסף.
יריב בר-אור
נעשתה פה פנייה בעניין אגרת נוסע, אז בוא נטפל באגרת הנוסע ולא צריך להחיל את האמור על האגרות האחרות.
אתי בנדלר
אני רוצה להבין. האם אתם חוששים שהשינוי הזה יביא להעלאת האגרות?
יריב בר-אור
בהכרח כן.
אתי בנדלר
זאת אומרת, אם בהכרח כן, אז בניגוד למה שנאמר קודם, זה בהכרח יביא להעלאת אגרת הנוסע. אי-אפשר לומר שככל שמדובר באגרת נוסע בממוצע התקווה היא שזה לא יביא להעלאת האגרה ולגבי האגרות האחרות זה כן יביא.
רון חלפון
אני לא אמרתי שלגבי אגרת הנוסע זה לא יביא.
אתי בנדלר
אם זה יביא להעלאה, אז תגידו מה ההערכה שלכם לגבי העלאת האגרות כתוצאה מכך והוועדה תשקול. אי-אפשר לשבת בשקט כשאנחנו ביררנו את זה בצורה ברורה ובאופן פרטני האם זה יביא להעלאת האגרה והתשובה שניתנה שבממוצע זה לא יביא, וכשמדברים באגרות האחרות, פתאום זה כן יביא, עם אותם מדדים בדיוק.
רון חלפון
יש בעיה נוספת עם הטיעון. למעשה הוא טוען כאן דבר והיפוכו. אם המדדים היו יורדים הם לא היו כאן. כל שנה הם היו מרוויחים כסף על חשבון הנוסעים. זה לא המצב, אנחנו יודעים את זה. אי-אפשר מצד אחד להגיד שהמדדים עולים ולכן אנחנו רוצים להקדים את מועד העדכון ומצד שני לא להתיר איפוס של ההפסד של רשות שדות התעופה.
חמד עמאר
האם יש לכם נתון כמה תעלה האגרה לנוסע?
צחי חבושה
היא צפויה לעלות ב-1% בשנה הבאה. היום היא עומדת על 24.85 והיא צפויה לעלות ל-25.1 דולר.
היו"ר חמד עמאר
יש הערות?

אני מאשר את תקנה 2.


תקריא את תקנה 3.
רון חלפון
"תחילה ותחולה

3.
תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בתשרי התשע"ב 1 באוקטובר 2011), ואולם נוסע, אשר בין ה-16 לספטמבר 2010 וה-16 בדצמבר 2010 הונפק לו כרטיס טיסה שמועד יציאתה מן הארץ חל ב-1 בינואר 2011 או לאחריו, ימשיך לחול עליו סכום האגרה לפי תקנה 13 לתקנות העיקריות שהיה בתוקף במועד הנפקת כרטיסו."


אני מבקש להעיר כמה הערות:


קודם כל, להערתה של היועצת המשפטית של הוועדה. אנחנו רואים שבסיפה של התקנה נקבע שימשיך לחול עליו סכום האגרה לפי תקנה 13 שהיה בתוקף במועד הנפקת כרטיסו. זאת אומרת, שזאת האגרה ואין שום זכות חזרה לנוסע. זה סכום האגרה וזה מה שהתקנה קובעת.
הערה שנייה
מאחר ואנחנו כבר עברנו את 1 באוקטובר 2011 אז הרישה של התקנה במילים: "תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בתשרי התשע"ב (1 באוקטובר 2011) ומהמילים "ואולם" כל זה מיותר. התקנות פשוט ייכנסו לתוקפן בעת פרסומן, שאנחנו מקווים שזה יהיה בזמן הקרוב.


בהתאמה צריך לשנות גם את כותרת הסעיף ואז זה יהיה רק תחולה.
אתי בנדלר
כפי שהערתי, האגרה שתהיה כפי שהיתה במועד הנפקת הכרטיס מתייחסת רק לנוסע אשר בין ה-16 לספטמבר 2010 וה-16.12 הונפק לו כרטיס לטיסה שמועד יציאתה מהארץ חל ב-1.1.2011 או לאחריו.

ברגע שאתה אומר שהתחילה היא – אני צריכה שוב לחשוב כי פתאום מתעוררות אצלי ספקות. אולי צריכים לומר שבכל מקרה האגרה היא כפי שהיתה במועד הנפקת הכרטיס.
רון חלפון
זה לא מדויק. אנחנו מוכנים להסכים שהוראת המעבר תחול גם על שנת 2011, על הימים האחרונים. זאת אומרת, מה-15.9.2011. לצורך כך צריך לשנות את הנוסח ואחרי המילים "או לאחריו" צריך לכתוב "וכן נוסע אשר בין ה-16.9.2011 ועד מועד תחילתן של תקנות אלה הונפק לו כרטיס לטיסה שמועד יציאתה מהארץ חל ב-1.1.2012".


זאת אומרת שכך אנחנו מטפלים גם בתקופה של 2010.
אתי בנדלר
או "לאחריו" כמובן.
רון חלפון
כן.
אתי בנדלר
אם יש צורך, אז בסדר.
היו"ר חמד עמאר
הוא אומר שבשום מצב לא יכולים לפנות לנוסע שכבר נסע.
אתי בנדלר
בדיוק.
היו"ר חמד עמאר
יש הערות?


אני מאשר את תקנה 3 עם התיקונים.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:40)

קוד המקור של הנתונים