ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/11/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים

3.11.2011


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 878
מישיבת ועדת הכספים

יום חמישי, ו' בחשוון התשע"ב (3 בנובמבר 2011), שעה 13:20
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2011
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

רוחמה אברהם בלילא

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

רונית תירוש
מוזמנים
פרידה ישראלי, הממונה על הכנסות המדינה, משרד האוצר

ערן יעקב, סמנכ"ל בכיר תכנון וכלכלה, רשות המסים, משרד האוצר

אייל אפשטיין, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

ליאת גרבר, מנהלת מחלקה בכירה, אגף שוק ההון, רשות המסים, משרד האוצר

דניאלה גרא, רפרנטית באגף התקציבים, משרד האוצר

צחי דוד, רפרנט שיכון, אגף התקציבים, משרד האוצר

אמיר ברקן, משרד ראש הממשלה

עו"ד ספי זינגר, משרד המשפטים

שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים

רובי גינל, התאחדות התעשיינים

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים

ישראלה מני, סמנכ"ל כלכלה ומסים, איגוד לשכות המסחר

עו"ד איתן צחור, יועץ משפטי, ארגון מנהיגות אזרחית, לשכת עורכי הדין

עו"ד נדב הכהן, לשכת רואי חשבון בישראל

יהודה טלמון, נשיא לשכת ארגוני העצמאים

יונתן שחם, המשמר החברתי בכנסת
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2011


אני פותח את הישיבה. דיברנו בתחילת הישיבה הקודמת על פניות מספר 571 עד 575.


אני מסיר את הרביזיה שלי.

לגבי הפנייה שהעלה חבר הכנסת ציון פיניאן. הרפרנט הסביר את הפניות הללו. אני ביקשתי את הפירוט איך מפקחים על זה וקיבלתי. חבר הכנסת ציון פיניאן העביר את הפירוט ומבחינתי אין מניעה. כיוון שוועדת התמיכות מתכנסת ביום ראשון, אני מבקש לאשר את הפנייה הזאת כדי שלא נעכב.


אם אין התנגדות, אפשר לאשר את הפניות.


תודה רבה. היה מעניין אתכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:20

קוד המקור של הנתונים