ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/11/2011

תקנות שירותי תיירות (עסק מאושר לתייר), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
60
ועדת הכלכלה
14/11/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 654>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, י"ז בחשון התשע"ב (14 בנובמבר 2011), שעה 12:30
סדר היום
<תקנות שירותי תיירות (עסק מאושר לתייר), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
רוברט אילטוב – מ"מ היו"ר
חמד עמאר – מ"מ היו"ר
מוזמנים
>
אהובה זקן - סמנכל"ית בכירה למוצר התיירותי, משרד התיירות

עובד קדמי - יועץ משפטי, משרד התיירות

רם ליסטמן - סגן בכיר ליועץ המשפטי, משרד התיירות

שרון מאיר - לשכה משפטית, משרד התיירות

מאיה אלקריף - מתמחה בלשכה המשפטית, משרד התיירות

יעל מזרחי - ממונה בתי מלון ומסחר תיירותי, משרד התיירות

תמר קלהורה - עו"ד, משרד המשפטים

שיר כהנוב - עסקים קטנים ובינוניים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

איתן אביבי - יושב ראש, איגוד ארצי למסחר

אריאל סטולר - סגן יו"ר, אגודת מורי הדרך

פניה שטרול - חברת מזכירות, אגודת מורי הדרך

לינור דויטש - יועצת משפטית, התאחדות האיכרים
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
אביגל כספי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשם פרלמנטרי
ירון קוונשטוק
<תקנות שירותי תיירות (עסק מאושר לתייר), התשע"א-2011>
היו"ר רוברט אילטוב
אני מבקש לפתוח את הדיון על תקנות שירותי תיירות (עסק מאושר לתייר), תשע"א-2011. בבקשה, משרד התיירות.
עובד קדמי
ראשית, תודה רבה על זימון הוועדה. הנושא שלנו הוא תקנות שירותי תיירות (עסק מאושר לתייר) – זה צריך להיות תשע"ב, על אף שכתוב שם תשע"א עדיין – 2011. הבקשה לוועדה היא בהתאם לסעיף 3 לחוק שירותי תיירות, המצריך את אישורה של הוועדה.
אשר לעניין, תעשיית התיירות בכלל, והמסחר התיירותי, הם אחד מגורמי ההכנסות החשובים במטבע החוץ בישראל, ומהווה מנוף, גם ליצירת מקומות עבודה וגם להכנסות – מקומות עבודה הן בייצור והן במכירות. מאגף הסטטיסטיקה במשרד התיירות, המסתמך על נתוני הלמ"ס, נמסר לנו לגבי הקניות בשנת 2010, שכלל הוצאות התיירים בישראל הסתכמו ב-3.7 מיליארד דולר, מתוכם כ-556 מיליון הם רק בקניות של תיירים, שזה פחות או יותר 2 מיליארד שקל.
התקנות שלפנינו נועדו למעשה להסדיר את אישור בית עסק מאושר לתייר, וזאת בהתאם לקריטריונים הקבועים בתקנון. התקנות לא חדשות.
היו"ר רוברט אילטוב
תסביר בבקשה מה פרוש הדבר, גם לפרוטוקול וגם לי. אני לא איש תיירות מובהק.
עובד קדמי
להבהיר במה המדובר? מה היה קודם?
היו"ר רוברט אילטוב
אמרת: עסק מאושר לתייר. אתה יכול להסביר לוועדה, לי, מה זה אומר?
עובד קדמי
מה זה עסק מאושר לתייר?
היו"ר רוברט אילטוב
כן. זה פתגם משפטי שלא אומר לנו הרבה.
עובד קדמי
התיירים שמגיעים לארץ רוכשים מוצרים, טובין, שזה כולל הרבה מאוד דברים שמופיעים כאן בתוספת השנייה לתקנות המוצעות. זה אביזרי אופנה, אופטיקה, אפילו אלקטרוניקה, בולים, גלריות לאומנות, הלבשה, אפילו ביקבים, יודאיקה ותשמישי קדושה, תכשיטים, מזכרות ומתנות כמובן, כמעט כל דבר. והרכישות האלו הן למעשה הכנסה טובה מאוד, הן משום שהן יוצרות מקומות עבודה, כמו שאמרתי, למוכרים, והן משום היצרנים עצמם – לכל אותם יצרנים זה נותן פרנסה.
התקנות האלה באות להחליף את צו הפיקוח על מצרכים ושירותים. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (זיהוי עסקים למכירת טובין ומתן שירותים לתיירים) הוא משנת 1967. הצו עצמו מחליף צו משנת 1957, והצו הוא מכוחו של חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957. החוק הזה נועד להסדיר מתן שירותים ברי פיקוח ו/או מכירת שירותים ברי פיקוח בכל זמן שמוכרזת במדינה תקופת חירום.

מרבית החקיקה וחקיקת המשנה בישראל להסדרת מכירה של שירותים וטובין הוסדרה על-ידי החוק הזה, וכל שר היה ממונה בתחומו להוציא את חקיקת המשנה, שזה היה צו, ולא היה צריך אישורה של הכנסת בשביל זה. הוא היה מנסח את הצו, הצו היה מאושר על-ידי משרד המשפטים, וכך הוסדרו הנושאים.
עתה, משנדרשו משרדי הממשלה להחליף אותם צווים בתקנות על-פי חוק, או לבטלם כליל, גם משרד התיירות נדרש לכך, והוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון וועדת חוק חוקה ומשפט, בראשותו של חבר הכנסת אברהם מיכאלי, שעמד בראש צוות מעקב לעניין זה, דנה בצווים האלה של כל משרדי הממשלה, ובין היתר בצווים של משרד התיירות.
היו"ר רוברט אילטוב
לצורך נתונים, התוקף של האישורים שאנחנו נותנים – לכמה זמן הם?
עובד קדמי
כאן יש הבדל בין הצו לבין התקנות דהיום. הצו הישן, שאנחנו מחליפים אותו, למעשה לא קבע מועד תחולה. משניתנה תעודה – התוקף שלה היה עד ה-31 בדצמבר של שנת נתינתו, זאת אומרת שנה, והוא התחדש מאליו כמעט. אנחנו היום רוצים לקבוע את ה-31 בדצמבר של השנה שלאחר נתינתו. זאת אומרת, זה יכול להיות עד שנתיים. אם באמצע שנה, אז זה שנה וחצי.
היו"ר רוברט אילטוב
למה לא לתת כל עוד העסק פועל? למה לא לתת את זה ליותר זמן? מה הסיבה שאתם מגבילים את זה? הרי הפעילות של העסק לא משתנה? אם הוא מצהיר לשלטונות המס שהוא משנה את הפעילות, אז תיקח ממנו את האישור. אבל כל עוד העסק ממשיך לפעול, מה זה משנה?
עובד קדמי
אנחנו מעוניינים בהגנה על התייר בעניין הזה, ואני תיכף אסביר גם איזה טובת הנאה, או יתרון, יש לאותו עסק בכך שהוא מקבל את אישור משרד התיירות. יש לו יתרון עצום. לא סתם יש לנו היום 7,200 עסקים - -
יעל מזרחי
7208.
<עובד קדמי>
- - שהם בעלי אישור וסמל. ועוד כ-400 בתי עסק.
יעל מזרחי
השנה נוספו 450 בתי עסק – מתחילת השנה עד היום.
<עובד קדמי>
פתחנו את אוקראינה, אז באים יותר תיירים.
לאה ורון
ישנן בקשות שהוגשו וסורבו?

<עובד קדמי>
כמעט ולא, אבל היום התקנות מסדירות את זה קצת יותר טוב ממה שהיה קודם, כי הן קובעות אמות מידה, קריטריונים ברורים יותר מקודם.
אתי בנדלר
אולי קצת יותר מידי, אנחנו נדבר על זה.
עובד קדמי
אוקיי. נדבר על זה. בכל אופן, יש קריטריונים בתקנות האלה שלנו, כך שלא כל אחד שמגיש בקשה יוכל לקבל את האישור והסמל. אנחנו רוצים לעשות מעקב אחר אותם עסקים.
היו"ר רוברט אילטוב
אני אגיד לך למה אני שואל את זה. אני זוכר את שר התיירות – כשהוא היה יושב-ראש ועדת הכספים הוא קידם שדולה לעסקים קטנים, וזה בנפשו. לכן אני אומר למה שלא נקל על עסקים, רובם בדרך כלל עסקים קטנים, תכשיטים ואופנה, אלה לא עסקים גדולים. היום אתם מקלים עליהם. למה לא לתת להם באופן קבוע? תעשו פיקוח בצורה שאתם חושבים לנכון, ותיתנו להם.
עובד קדמי
לחלק מהעסקים נדרש גם רישיון, כמו למשל חנויות תכשיטים, חנויות למכירת יהלומים, או גם מוצרים ארכיאולוגיים.
לאה ורון
שמי נותן את הרישיון הזה?
יעל מזרחי
העיריות.
<עובד קדמי>
העירייה נותנת את הרישיון הזה, ולמכירת עתיקות צריך רישיון נוסף.
היו"ר רוברט אילטוב
אבל לפי מה שאני יודע, העירייה, ברגע שהיא נותנת רישיון לבית עסק, היא לא לוקחת אותו אחרי שנה וחצי שנתיים.
יעל מזרחי
זה לא לצמיתות, זה מוגבל לתקופה.
עובד קדמי
זה טוב לצורך המעקב. למרות שזה מטיל עלינו יותר חובה של פיקוח, ואחת לשנה לבדוק את העסקים, אנחנו לוקחים את זה על עצמנו, כי אנחנו חושבים שהפיקוח הזה טוב וראוי. מה גם שעוד מעט אסביר את הקשר שלנו עם רשות המיסים בעניין הזה, וטובת ההנאה של אותו עסק עם רשות המיסים.
היו"ר רוברט אילטוב
מה האגרה השנתית?
עובד קדמי
היא מאוד נמוכה. היא 150 לחדש, ו-70 למי שמחדשים לו את האישור. וכל ה-7,200, ואם עוד 400 יקבלו את זה במהלך התקופה הזו, אז מדברים על 7,600 שכבר קיימים, ויצטרכו לשלם 70 שקל כמעט לשנתיים, שזה באמת לא משמעותי.
אתי בנדלר
הבעיה לא כל כך בתשלום במקרה הזה, אלא הבעיה יותר בבירוקרטיה. יש לי מספר הערות תוך כדי קריאת התקנות בדיוק בכיוון של אדוני – לזכור שאם לא הגשת את זה שלושה חודשים מראש, אז זה כבר לא נקרא חידוש, ואז צריכים את כל האישורים כל פעם מחדש. זו הרבה מאוד בירוקרטיה סביב העניין.
עובד קדמי
אנחנו אומרים: יכול שתוגש תוך שלושה חודשים לפני.
אתי בנדלר
לא "יכול", זה המועד המאוחר ביותר להגשת בקשה לחידוש, שאם לא כן זו כבר לא בקשה לחידוש אלא בקשה לרישיון חדש. נדבר על זה תוך כדי הקריאה.
עובד קדמי
אנחנו פתוחים לשמוע הערות, למרות שישבנו על התקנות האלה הרבה מאוד זמן. ואני חייב להגיד תודה גם למשרד המשפטים, לתמר קלהורה, וגם לאיילת גדי שטרחו איתנו, בהכנת התקנות האלו. אני חושב שהן תקנות טובות, ולמרות זאת אנחנו פתוחים כמובן עדיין להערות של הוועדה.
בנוסף, במטרה לעודד את המכירות לתיירים, קובע סעיף 43ב לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, הסדר לעניין החזר מע"מ לתייר. זאת אומרת, כל תייר הנכנס לאותה חנות שיש לה אישור וסמל של משרד התיירות, זכאי בעת יציאתו מישראל להחזר מס ערך מוסף ששילם על רכישת הטובין בבית העסק המאושר, ובלבד שיוכיח בעת יציאתו מישראל שני דברים: שהוא יוצא מישראל עם הטובין ולא השאיר אותם פה, ושבידיו חשבונית מס לרכישה.
כמו שאמרתי, בעיקרון התקנות החדשות ממשיכות בהסדרת המצב הקיים למתן התעודה לבית עסק עם מספר שינויים, ובהתאמה לחוק שירותי תיירות, ובהתאמה למצב דהיום, המודרני.
במקביל לחתימת שר התיירות על התקנות יהיה צורך בחתימתו על צו שמבטל את הצו. למרות שאין צורך באישור של ועדת הכלכלה, הבאנו את זה בפניכם, לצורך הידיעה שהדברים יצטרכו להיעשות במקביל.

מה הם עיקרי התקנות שלפנינו? אומר אותם בתמצית, כי אני רואה שאחר כך נשב ונדון על הסעיפים אחד לאחד. בעל עסק כהגדרתו בתקנות, ויש לנו הגדרה בתקנות מה הוא בעל עסק, זכאי או רשאי לקבל אישור לתעודה של עסק מאושר לתייר אם הוא עומד בכמה תנאים הקבועים שמה, ובכלל זה באמות המידה המפורטות בתוספת חמישית.

תוקפו של האישור הוא עד ל-24 חודשים, והוא ניתן לחידוש. אם נדחית בקשה או אם מותלה או מבוטל אישור רשאי המבקש לפנות בערעור על כך – על החלטה של הממונה – לשר, לפי טופס המצורף גם הוא בתוספת השישית.

האגרות הן, כמו שאמרנו, 150 שקל לחדש, 70 שקל לחידוש. בית עסק שהוא רשת, שיש לו יותר מ-10 חנויות, או 10 עסקים, משלם למעשה את מחצית האגרה. ועדת האגרות המשרדית אישרה את האגרות האלו, ושר האוצר אישר את האגרות במכתבו מ-19.12.2010.

כמו שאמרתי, כיום יש לנו מספר רב של בתי עסק, ונצטרך לתת הוראת מעבר, ואכן יש הוראת מעבר בסעיף 13 שבתקנות.
אתי בנדלר
שאני מניחה שתבקשו לשנות אותה?
עובד קדמי
בוודאי. אני מיד אומר גם את התאריך. אנחנו צריכים לדחות את המועד הזה.
היו"ר רוברט אילטוב
אני מבקש לסיים, כי אני חייב לסגור עוד רבע שעה את הוועדה.
אתי בנדלר
אין שום סיכוי שהוא יגמור את התקנות בתוך רבע שעה.
היו"ר רוברט אילטוב
אין בעיה. חבר הכנסת חמד עמאר יחליף אותי.
עובד קדמי
אני סיימתי את הסקירה של הצורך בהחלפת הצו בתקנות. הסברתי מה התועלת שבתקנות, והתקנות האלה יסייעו בשורה התחתונה לעידוד התיירות לישראל ועידוד רכישת מוצרים, טובין, על-ידי תיירים בישראל, ובכך יסייעו לכלכלתה של ישראל.
היו"ר רוברט אילטוב
תודה רבה, האם יש למישהו הערות – משרדי ממשלה או מי שנמצא פה? אין הערות. אנחנו נתחיל בהקראת התקנות. כפי שאמרתי, אני ב-13:00 חייב ללכת לישיבת קואליציה, לכן חבר הכנסת חמד עמאר יחליף אותי. בבקשה, מי מקריא?

<עובד קדמי>
בסדר, אני יכול להקריא, עם הקול הלא כל כך טוב שלי דהיום, אם אתם תסבלו אותו.
היו"ר רוברט אילטוב
העיקר שאתה קורא מהר. בבקשה.

<עובד קדמי>
"תקנות שירותי תיירות (עסק מאושר לתייר), תשע"א – זה צריך להיות תשע"ב – כמובן, 2011. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(5), 10, 11, 12 ו-24 לחוק שירותי תיירות, תשל"ו-1976 (להלן – החוק) ולעניין תקנה 11 – הכוונה היא לעניין האגרות – באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, 1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלו."
היו"ר רוברט אילטוב
סיימת את הסעיף?

<עובד קדמי>
זו הכותרת.

הגדרות
1.
בתקנות אלה -"אישור"-תעודה שניתנה על ידי הממונה לבית עסק, המאשרת כי הוא ראוי למכירת טובין או מתן שירות לתייר, הערוכה לפי הנוסח שבתוספת הראשונה;"בית עסק" –מקום שעיסוקו העיקרי הוא מכירת טובין או שירות תיירות, או שירות אחר מהסוג שמפורט בתוספת השניה;"בעל בית עסק" –מי שבידו השליטה על בית עסק או ניהולו;"מבקר" – מי שהשר מינה לכך לפי סעיף 19 לחוק;"הממונה" – מי שהשר מינהו מבין עובדי משרדו, להיות הממונה לענין תקנות אלה, כולן או חלקן;"סניף" – שלוחה של בית עסק הנמצאת בבעלותו ונושאת את שמו ופועלת בכתובת אחרת;"עסק מאושר לתייר" – בית עסק שקיבל אישור לפי תקנות
אלה.
היו"ר רוברט אילטוב
אני מעלה את סעיף 1 להצבעה. מי בעד?
הצבעה
בעד סעיף 1 – פה אחד

הסעיף אושר.
היו"ר רוברט אילטוב
פה אחד. אין נגד, אין נמנעים. הסעיף אושר.
עובד קדמי
בקשה למתן אישור
2.
(א)
בעל בית עסק יגיש לממונה בקשה בכתב באמצעות הדואר או האינטרנט למתן אישור הערוכה לפי הטופס שבתוספת השלישית;(ב)
בית עסק בעל סניפים יגיש בקשה עבור כל סניף בנפרד;(ג)
לבקשה יצורפו אישור ממשטרת ישראל על העדר רישום פלילי, של בעל העסק ומנהל כל סניף בנפרד צילום תעודת עוסק מורשה, אישור מרואה חשבון כי לעוסק אין חובות לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1976 (להלן – חוק מס ערך מוסף), ודוחותיו מוגשים בזמן ואישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 (להלן – חוק עסקאות גופים ציבוריים).(ד)
בית עסק המנוהל באמצעות תאגיד, יצרף מסמכי התאגדות לרבות שמות בעלי זכות החתימה בחברה.
אתי בנדלר
אני רק מבקשת שתתייחס לנושא של היעדר הרשעות פליליות. אני ערה לכך שבחוק שירותי תיירות בסעיף 12(א) נאמר ש"מי שמוסמך ליתן רישיון או תעודה אחרת (להלן – רישיון) לפי חוק זה, רשאי לסרב לתיתו או לסרב לחדשו או להתנות נתינתו בתנאים מוקדמים או לקבוע בו תנאים; ורשאי הוא לבטלו, לשנותו, או לשנות תנאים שנקבעו לגביו אם אירעה אחת מאלה:", וכאן פסקה (4) – "בעל הרישיון הורשע בעבירה שיש עימה קלון או בעבירה על חיקוק הנוגע לעיסוקו".

אני מניחה שלצורך בדיקת הנושא המבקש מתבקש לצרף את התעודה שאתם מדברים עליה, דהיינו: היעדר רישום פלילי של בעל עסק. אבל יכול להיות שיש למאן דהו בכל זאת רישום פלילי, זה לא שיש לו היעדר רישום פלילי, אלא שיש לו הרשעות פליליות, אבל אלה לא הרשעות שבהכרח מונעות אותו מקבלת רישיון לפי החוק הזה. זאת אומרת, לכאורה, נוסח התקנות כפי שאתם ניסחתם אותם כאן, קובעות שהוא חייב להביא אישור על היעדר רישום פלילי. אם יש לו רישום פלילי הוא פסול מקבלת רישיון בכל מקרה, ואני חושבת שלא זו ההסמכה.
עובד קדמי
נכון. נכון שלא זאת היתה הכוונה. לא כל היעדר רישום פלילי ימנע ממנו מלקבל את אישור העסק. הכוונה היא לאישומים פליליים - -
אתי בנדלר
שהם רלוונטיים.
עובד קדמי
- - שרלוונטיים – מי שהורשע בזיוף, במרמה, זיוף תכשיטים.
אתי בנדלר
אז אני מציעה שאולי תכתבו כאן: יצורפו אישור ממשטרת ישראל על רישום פלילי, או היעדר רישום פלילי. גברת קלהורה, אני רואה שאת מרימה את ראשך בתנועת "מוקצה", אז תציעי משהו אחר, את ההערה שלי הבנת?
תמר קלהורה
אני שואלת את עצמי אם יש דבר כזה – אישור ממשטרת ישראל.
אתי בנדלר
על גיליון הרשעות אולי, אני לא יודעת.
היו"ר רוברט אילטוב
יש תעודת יושר.
תמר קלהורה
תעודת יושר זה היעדר רישום.
אתי בנדלר
זה היעדר רישום.
היו"ר רוברט אילטוב
לא, בתעודת יושר כתוב גם אם יש - - -
אתי בנדלר
מה שאני מציעה: את הנוסח לא נסכם כרגע, את הנוסח תמציאו לוועדה במועד מאוחר יותר. הרעיון שצריך לבוא לידי ביטוי בתקנה 2(ג) הוא שהוא צריך להמציא, ככל שיש לו הרשעות פליליות, איזושהי תעודה, איזשהו מסמך, בעניין ההרשעות האלה, כדי שהממונה ישקול אם יש בהרשעות האלה כדי לפסול אותו מקבלת רישיון.
היו"ר רוברט אילטוב
אם בהרשעות האלה אין מניע שהוא יפעל, אז אין מניע שיפעל.
אתי בנדלר
בדיוק ככה.
היו"ר רוברט אילטוב
אנחנו רוצים להרחיב את הפעילות.
תמר קלהורה
לא, השאלה היא – שוב, אני לא יודעת בכלל, זה משהו שאין לי מושג, אבל האם יש לאדם זכאות לקבל ממשטרת ישראל גיליון הרשעות?
אתי בנדלר
אני לא יודעת, אני מוכרחה לומר שלא הספקתי לבדוק את הנושא הזה. מכל מקום, הנוסח כפי שהוצע לנו כאן, איננו תואם לסעיף המסמיך בחוק, זה אני חושבת צריך להיות ברור. אם יש אפשרות להביא אישור כזה, שכולל את ההרשעות הפליליות, כדי שהממונה יבדוק אם יש בהן כדי לפוסלו מקבלת רישיון – בסדר. אם לא, אז תביאו הצעת נוסח אחר.
עובד קדמי
אני רק אומר לך איך הפרקטיקה במשרד התיירות. במקרה אחר, כאשר אנחנו נותנים רישיון למורה דרך, אנחנו מבקשים תעודת היעדר רישום פלילי ומעבירים את זה אלינו ישירות, את הרשימה מהמשטרה, עם הרשעות, ואם יש חקירות וכולי. ואנחנו עושים שקילה האם בתעודה זו יש כדי לפסול אותו. לפעמים יש מישהו שהשתתף בהפגנה לא חוקית, למשל.
לאה ורון
זאת אומרת שיש כן דרך להציג בפניכם אישורים על רישום פלילי או על הרשעות?
עובד קדמי
בוודאי. אנחנו מקבלים אותם, ואז בודקים את העבירות, אם הן באמת פוסלות אותו, אם הן רלוונטיות.
אתי בנדלר
אבל כאן אתם לא רק מקבלים, אלא כאן מדובר על כך שהוא צריך.
חמד עמאר
גם האזרח עצמו יכול לקבל את זה?
עובד קדמי
היום הוא כבר יכול.
אתי בנדלר
אני לא מתמצאת בסוגיה, לכן אני מדברת במלוא הזהירות. אם יש אפשרות שהוא יגיש לכם תעודה, איזשהו מסמך שכולל את הרשעותיו הפליליות, ככל שיש לו – בסדר. ואם לא, אז צריכים - - -
היו"ר רוברט אילטוב
השאלה היא אם גם לזמן יש משמעות, ואני אסביר למה. בן-אדם ששילם את חובו למדינה, ישב בכלא, לא משנה כרגע על מה, והוא משתקם, הוא חזר לפעילות עסקית, מרוויח ומשלם מס והכול בסדר – אנחנו צריכים לתת לו גם את הזכות לחזור למעגל החיים הנורמאליים. אנחנו לא רוצים להעיף אותו חזרה.
עובד קדמי
בעניין זה יש חוק השבים.
אתי בנדלר
חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים.
עובד קדמי
כן, שהוא קובע מחיקה של הרשעות אם עברה תקופת ההתיישנות מיום סיום העונש. אם זה מאסר על תנאי, אז זה היום האחרון של המאסר על תנאי.
לאה ורון
כדי שלא ניאלץ להביא את התקנות פעם נוספת לוועדה, שאני מציעה שהוועדה תאשר לגבי אזרחים שאינם יכולים לקבל מהמשטרה רישום פלילי או הרשעות, שמשרד התיירות יפנה ויבקש, שזה מה שאמרת שנהוג לגבי מורי הדרך.
אתי בנדלר
ככל שזה מתאפשר.
עובד קדמי
אנחנו נעשה את זה. אנחנו מסייעים לבעלי עסקים. מה שהוועדה יכולה לעשות זה להסמיך את היועצים המשפטיים כדי לנסח את הפסקה הספציפית, הרלוונטית הזאת.
אתי בנדלר
כך אנחנו עושים בדרך כלל. הוועדה מאשרת את העיקרון, ואחר כך אתם מעבירים לי הצעת נוסח.
היו"ר רוברט אילטוב
העיקרון ברור. אני מעלה את סעיף 2 להצבעה. מי בעד?

הצבעה
בעד אישור סעיף 2 – פה אחד

הסעיף אושר.
היו"ר רוברט אילטוב
הסעיף אושר פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הסעיף התקבל. אנחנו ממשיכים.
עובד קדמי
חידוש אישור
3.
(א)
· בעל בית עסק יגיש לממונה בקשה למתן חידוש האישור הערוכה לפי הטופס שבתוספת הרביעית ויצרף לה אישור מרואה חשבון כי לעוסק אין חובות לפי חוק מס ערך מוסף ודוחותיו מוגשים בזמן ואישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .(ב)
בקשה לחידוש אישור יכול שתוגש עד שלושה חודשים לפני תום תוקפו של האישור.
אתי בנדלר
הנה ההערה שהערתי קודם – "עד שלושה חודשים לפני תום תוקפו של האישור", דהיינו: אם הוא פספס את המועד הזה, מה הדין? אם הוא הגיש חודשיים לפני, או חודש לפני, או חודש אחרי, זה ייחשב כבר כרישיון חדש, ואז כרוכה בכך כל הבירוקרטיה של הגשה מחדש של כל המסמכים. זה מה שאמרתי. זה לא רק העניין של האגרה, אלא כל הנלווה לזה. האם זה לא קצת מוגזם, שלושה חודשים מראש?
היו"ר רוברט אילטוב
האם ניתן להקל בנושא הזה?
עובד קדמי
אנחנו יכולים להקל בעניין, אבל אנחנו לא רוצים שאותם עסקים יחכו לדקה האחרונה, ואז נהיה מוצפים בהרבה מאוד בקשות.
היו"ר רוברט אילטוב
שלושה חודשים זה לא דקה אחרונה.
עובד קדמי
כי מדובר על אלפי בקשות. שלא נהיה מוצפים, אנחנו אומרים להם: תראו, עד שלושה חודשים.
היו"ר רוברט אילטוב
אתם עושים להם תזכורת? איך הדבר הזה פועל? או שהם אוטומטית צריכים לדעת?
חמד עמאר
כל שנה הוא צריך לחדש.
יעל מזרחי
כל שנתיים.
אתי בנדלר
זה לא בדיוק שנתיים. תיכף אנחנו נראה. תקופת הרישיון הכי ארוכה לפי מה שמוצע כאן זה 23 חודשים ו-29 ימים אולי, במקרה הטוב, אבל אלה מקרים מאוד חריגים. בדרך כלל הממוצע יהיה שנה ומשהו.
חמד עמאר
אז כל שנה הוא צריך לעשות את כל התהליך?
היו"ר רוברט אילטוב
אם הוא פספס, הוא צריך לעשות את כל התהליך.
עובד קדמי
בסעיף 6 הוא מדבר על תוקפו של האישור: "תוקפו של אישור יהיה עד ל-31 בדצמבר של השנה האי זוגית". זאת אומרת, עכשיו מי שיקבל בתחילת 2012, יקבל את זה עד סוף 2013.
היו"ר רוברט אילטוב
עורך-דין קדמי, השאלה היא האם יש דרך להקל פה על האזרח? כי בסופו של דבר, תוך שנה וחצי הוא צריך להגיש בקשות מחדש. להתחיל את תהליך הטיפול מחדש בעצם, לפי הלוח-זמנים שאתם קובעים פה.
עובד קדמי
יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, לקצר את התקופה הזו, ולהגיד במקום שלושה חודשיים – חודשיים.
אתי בנדלר
או חודש.
עובד קדמי
או חודש.
אתי בנדלר
או שבועיים.
עובד קדמי
לא להגזים.
היו"ר רוברט אילטוב
לא, הם צריכים גם להיערך.
עובד קדמי
אפשרות אחרת היא לתת למנהל את האפשרות לאשר מועד קצר יותר בנסיבות המיוחדות, אבל, עוד פעם, זה בקשות - - -
אתי בנדלר
אפשר גם וגם.
חמד עמאר
לא ללכת לכיוון של המנהל.
לאה ורון
לא זה מה שמציעים חברי הכנסת.
עובד קדמי
אני לא אמרתי: חברי הכנסת מציעים. אני אומר רק את האפשרויות.
היו"ר רוברט אילטוב
אנחנו לא רוצים לתת אפשרות בחוק לפקיד – אם הוא אהב או לא אהב. אנחנו רוצים שהנושא יהיה אוניברסלי וסגור. לכן אנחנו רוצים שיהיה כתוב בחוק או שזה יהיה חודשיים, או להאריך את התקופה של האישור לשלוש שנים.
אתי בנדלר
אפשר הכול – גם וגם וגם.
היו"ר רוברט אילטוב
אפשר גם וגם וגם. השאלה היא, עוד הפעם, עד כמה זה מפריע למשרד? עד כמה אתם רוצים את הפיקוח?
עובד קדמי
אני אשאל את מי שצריך לעשות את העבודה בפועל – חודשיים יהיו בסדר?
יעל מזרחי
גבולי.
היו"ר רוברט אילטוב
ואם נאריך את זה מכמעט שנתיים לכמעט שלוש שנים?
עובד קדמי
אבל זה כבר לא ישנה הרבה. כי הוא ממילא צריך לחדש את זה.
היו"ר רוברט אילטוב
אבל הוא צריך לחדש את זה לא כל שנתיים, אלא כל שלוש. אם יש קושי מבחינת הביצוע האדמיניסטרטיבי – רישום ובדיקה, אז אולי לא צריך לגעת בשלושה חודשים.
לאה ורון
ההיפך הוא הנכון, זה יקל על אנשי המשרד. הם לא יצטרכו לטפל בבקשות חדשות לבקרים.
יעל מזרחי
חדשות, בכל מקרה אנחנו - - -
היו"ר רוברט אילטוב
בחדשות הם - - -
לאה ורון
חדשות ברור. אני מתכוונת שהם לא יצטרכו - - -
יעל מזרחי
זה כמויות אדירות, פלוס המחדשים, שזה - - -
היו"ר רוברט אילטוב
אז אם אנחנו נאריך את זה לשלוש שנים, זה יפתור את הסוגיה הזאת?
לאה ורון
זה יוריד מהעומס.
אתי בנדלר
יתירה מזאת, אם תכתבו שכל תוקפו של רישיון הוא עד תום השנה שלאחר מכן, או שנתיים שלאחר מכן, זה לא יהיה תמיד באותו תאריך בשנה פרדית לגבי כולם, כפי שאתם הצעתם. אז לא יהיה עומס של כל הבקשות בשנה אחת.
לאה ורון
וזה גם יקל על העוסקים, כמובן.
היו"ר רוברט אילטוב
זה יקל על המשרד, וגם על היזמים.
תמר קלהורה
לא ברור שזה יקל על המשרד, כי לכל עוסק זה יהיה בתאריך שלו.
אתי בנדלר
לא, זה תמיד יהיה, נניח, חודשיים לפני תום שנת כספים כלשהיא, אוקיי? אבל זה לא יהיה לגבי כולם אותה שנת כספים כפי שמוצע כאן.
יעל מזרחי
זה יכול להתפרס.
שרון מאיר
אבל כל ההצעה כאן היא לא רלוונטית לסעיף הספציפי הזה, כי הסעיף הזה אומר עד מתי אתה מודיע לי שאתה רוצה לחדש את הרישיון.
אתי בנדלר
נכון, אז השאלה קודם כל, אם זה חייב להיות שלושה חודשים, אם אפשר חודש או חודשיים.
שרון מאיר
לא, אבל ההבדל בין בית עסק שבא להקים רישיון, ובין בית עסק שבא לחדש רישיון זה עניין של טופס ועניין של בדיקה שלנו. העומס לא עליו אלא עלינו כמשרד. זאת אומרת, שגם אם הגבלנו אותו בזמן לגשת אלינו, מבחינתו זה לא בזבוז זמן.
חמד עמאר
זה מובן, אבל אם הוא פספס שלושה חודשים לא אמרתם מה תעשו. אם במקום שלושה חודשים הוא הגיע חודש לפני, הוא צריך להגיש בקשה חדשה, למלא את כל הטפסים מחדש.
שרון מאיר
גם אם הוא רוצה לחדש, הוא צריך להגיש אותו טופס.
חמד עמאר
על זה אנחנו דנים.
היו"ר רוברט אילטוב
אנחנו שמענו והבנו שאתם רוצים איזשהו מעקב, אתם לא רוצים לתת רישיון לצמיתות. מצד שני, אין צורך להריץ אנשי עסקים, וצריך להאריך את התקופה. צריך למצוא את האיזון בין התקופה הארוכה והצורך שלכם לבדיקה, לבין הריצות של אותם היזמים. לכן אנחנו אומרים: אוקיי, אתם אומרים שיהיה עומס – אנחנו לא רוצים להעמיס על המערכת, אנחנו רוצים שהמערכת תעבוד מסודר. אני לא רואה בעיה בסעיף אחר להאריך את תקופת הרישיון משנתיים לשלוש. אם הדבר הזה מקובל, נמשיך עם הסעיף. אם לא, נקצר את זה לחודשיים, ואז תגידו שזה גבולי. אני לא רוצה שזה יהיה גבולי, אני רוצה שיהיה לכם פיקוח.
עובד קדמי
אז עדיף לקצר את זה לחודשיים, אני אגיד לך גם למה. אנחנו קשורים פה עם רשות המיסים. אנחנו עובדים בצמידות עם רשות המיסים, כי כל אותם 7,000 העסקים האלו נרשמים מיד ברשות המיסים. זה נוח להם הרבה יותר להיכנס אצלנו למחשב, לראות את התאריכים ולקבל אותם.
לאה ורון
רשות המיסים הוזמנה לישיבת הוועדה. אני מניחה שהם יצאו מתוך הנחה, שיכול והוועדה תהיה מעוניינת להכניס שינויים בתקנות, ולפיכך הנימוק ביחס לרשות המיסים הוא לא נימוק בנושא הזה.
עובד קדמי
אני לא מתווכח על העניין הזה.
אתי בנדלר
אני רוצה לומר עוד משהו. מדובר כאן על בירוקרטיה הנגרמת לעסקים. אפילו לבקשה לחידוש אישור צריכים להביא אישור מרואה חשבון, אישור כזה ואישור כזה. אני לא יודעת מי מכם הלך בפעם האחרונה לרואה חשבון, וכמה כסף גבו ממנו על כל אישור כזה. זאת אומרת, זה גם טרטור, זה גם הוצאות נלוות.
שרון מאיר
זה לא אישור שהוא ממציא בשבילנו, זה אישור שהוא במילא צריך כדי לקיים את העסק שלו. הוא בסך הכול ממציא לנו העתק. זה לא משהו שאנחנו מעמיסים עליו.
היו"ר רוברט אילטוב
זה אוטומטי, האישורים האלה. זה אישור מקצועי.
אתי בנדלר
אוקיי. מצוין.
עובד קדמי
אז חודשיים. נקבל את ההערה של הוועדה.
היו"ר רוברט אילטוב
חודשיים זה מקובל? זה זמן סביר?
עובד קדמי
<אנחנו נצטרך להתארגן.>
תמר קלהורה
אז בסעיף 4 יש בעיה.
היו"ר רוברט אילטוב
מה הבעיה בסעיף 4? לפני שאנחנו מצביעים.
תמר קלהורה
"הממונה יודיע על החלטתו למבקש בכתב בתוך שישים יום". אז אם אנחנו מקצרים את המועד - -
היו"ר רוברט אילטוב
תוך 45 יום.
תמר קלהורה
- - צריך יהיה לקצר את ה-60 יום.
חמד עמאר
עוד לא הגענו.
היו"ר רוברט אילטוב
אז תיכף אנחנו נגיע.
אתי בנדלר
איפה? באיזה סעיף?
לאה ורון
היא מדברת על 4(ב).
היו"ר רוברט אילטוב
אנחנו ב-3 עדיין.
לאה ורון
הוועדה עוד לא אישרה את 3, עורכת-הדין קלהורה.
תמר קלהורה
אני יודעת, אני רק - - -
היו"ר רוברט אילטוב
הבנתי את מה שהיא אומרת. אנחנו תיכף נטפל בזה.
עובד קדמי
דקה אחת להתייעצות קלה, ברשות הוועדה, אדוני היושב-ראש. היא אומרת שזה יהיה לה יותר נוח שזה יהיה שלוש שנים.
היו"ר רוברט אילטוב
גם אני חושב שזה יהיה יותר נוח. אז נשאיר את זה שלושה ונתקן - - -
עובד קדמי
בסעיף 6 נתקן.
היו"ר רוברט אילטוב
ככה זה נראה יותר הגיוני.
עובד קדמי
אני מקבל את ההערה של אדוני. תודה רבה.
היו"ר רוברט אילטוב
אני מעלה את סעיף 3 להצבעה. מי בעד?

הצבעה
בעד אישור סעיף 3 – פה אחד

הסעיף אושר.
היו"ר רוברט אילטוב
אין מתנגדים, אין נמנעים, הסעיף אושר.

לכן אין צורך לתקן את סעיף 4, אבל אנחנו נקריא אותו לפני הצבעה.
עובד קדמי
החלטה בבקשה
4.
(א)
אישור לבית עסק או חידושו, יינתן למבקש אם מילא אחר כל אלה:
(1) עמד באמות המידה שבתוספת החמישית;

(2) שילם את האגרה לפי תקנה 11 וצירף את האישור על תשלומה.(ב)
הממונה יודיע על החלטתו למבקש בכתב בתוך שישים יום מיום קבלת הבקשה.
היו"ר רוברט אילטוב
יש למישהו הערות, הסתייגויות? אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד?

הצבעה
בעד אישור סעיף 4 – פה אחד

הסעיף אושר.
היו"ר רוברט אילטוב
אין מתנגדים, אין נמנעים, סעיף 4 אושר.

מי ביקש לדבר? מר אריאל סטולר?
לאה ורון
סגן יו"ר ארגון מורי הדרך לתיירות בישראל.
היו"ר רוברט אילטוב
בבקשה, רצית להתייחס?
אריאל סטולר
כן. כל הנושאים שעולים – אין מה להיכנס, אלה דברים מאוד טובים ויעילים. הבעיה העיקרית היא: יש הרבה מאוד עסקים שמוכרים מזכרות לתיירים, שפשוט לא מעניין אותם הנושא הזה. הם באים לתייר ואומרים: אצלי אין מע"מ, אני מוכר לתיירים במחיר הזה. הם לא יעשו את כל הפרוצדורה הארוכה, כמו שהזכרתם. זו פרוצדורה מאוד ארוכה, שתבוא רק כנגדם, כי ברגע שיעשו את כל זה יהיה עליהם פיקוח. כרגע אין עליהם פיקוח. הם מוכרים לתיירים – בצורה מאוד עדינה נגיד את זה, הם לא אומרים להם אמת. מחירים מאוד מאוד גבוהים. אין פיקוח על מה הם קונים, איך הם קונים. אתה יכול לקנות משהו שאומרים לך שהוא כסף ובסופו של דבר הוא לא, וכל מיני דברים כאלה.

ברגע שהדברים האלה לא יהיו מפוקחים, רוב בתי המסחר שמוכרים מזכרות לתיירים לא שייכים לנקודה הזאת. הם לא יבקשו את זה ממך.
אתי בנדלר
אבל לא הבנתי מה הטענה. הם לא מציגים את עצמם כבתי עסק מאושרים שאפשר לקבל - - -
אריאל סטולר
זה נכון. אני אשאל אותך שאלה: את הולכת כתייר בחו"ל, את מסתכלת על חנות ואומרת: האם יש לה איזשהו סימן והיא מוכרת? לא, את נכנסת לחנות כי את רואה מזכרות. אתה רואה מזכרות, אתה רואה יופי של צלבים או פסלים או כל מיני דברים אחרים.
היו"ר רוברט אילטוב
מגני-דוד.
אריאל סטולר
אתה שואל: כמה עולה? אומרים לך. אתה שואל אם זה עץ זית, אתה שואל אם זה כסף, אתה לא שואל אותם: יש לך תעודה? אתה רואה במקום אחר שיש החזר מע"מ, אתה שואל: אצלך אין החזר מע"מ? הוא אומר: לא, אני חנות פטורה ממע"מ, אצלי אתה בכל מקרה לא מקבל את המע"מ. אני נותן דוגמאות מהשטח.
קריאה
לא משלם את המע"מ.
אתי בנדלר
אם הם משקרים, מזייפים, או אינני יודעת מה, צריך להגיש תלונה למשטרה.
היו"ר רוברט אילטוב
מר סטולר, הדברים ברורים, אני לא חושב שכרגע זה הזמן. ברמת העיקרון אנחנו צריכים לדון מה עושים.
עובד קדמי
אנחנו רואים דווקא מגמה הפוכה. כפי שציינתי, 7,200 היו בתחילת השנה, כבר יש 400 שצריכים - - -
היו"ר רוברט אילטוב
כן, כי התיירים שואלים. ואם אתה רוצה למכור להם והם לא קונים, אז יש אינטרס.
לאה ורון
אני מניחה שמה שרוצה מר סטולר הוא שהמגמה הזאת תימשך.
עובד קדמי
עצתי למר סטולר היא שגם כשמורי הדרך לוקחים את התיירים, ויש שתי חנויות: חנות אחת שנמצאת בהסדר, וחנות שאיננה בהסדר – הַעֲדיפו את זו שבהסדר, ואז התיירים ייהנו.
אריאל סטולר
תמיד, בוודאי.
עובד קדמי
כמעט בכל עיר ובכל מרכז שבו מוכרים מזכרות לתיירים ותכשיטים וחפצי אומנות, יש להם את האישור הזה.
אריאל סטולר
אשמח לקחת אותך איתי לסיור, ליום עבודה.
עובד קדמי
אשמח לבוא איתך.
היו"ר רוברט אילטוב
חברים, מעכשיו אתם מדברים איתי, לא ביניכם, בסדר? בואו נעשה סדר. אני פשוט רוצה לסיים את הסעיף הבא.
אתי בנדלר
יש לי הערה גם לסעיף הזה.
היו"ר רוברט אילטוב
מה ההערה?
אתי בנדלר
לא, קודם שהוא יקרא ויסביר.
עובד קדמי
סעיף 5?
אתי בנדלר
כן, תקנה 5.
עובד קדמי
אז סעיף 4 אושר.
היו"ר רוברט אילטוב
סעיף 4 אושר.
עובד קדמי
ערר על החלטה
5.
ערר על החלטה על שלילה, התליה או על החלטה לפי תקנה 4, יוגש בכתב לשר תוך שלושים ימים מיום קבלת ההחלטה; הערר יהיה ערוך לפי הנוסח שבתוספת השישית.


אני רק חייב לציין, ששלילתו או התלייתו של אישור היא לא לפי התקנה כאן, אלא לפי סעיף 12 לחוק שירותי תיירות, בחוק העיקרי. שם יש את הסמכות לממונה, למנהל, איך לשלול את האישור, רישיון כתוב, כולל אישור ותעודה.
לאה ורון
ושם גם מעוגן שניתן להגיש את הערר בתוך 30 ימים?
אתי בנדלר
לא, זה מה שקובעים עכשיו בתקנות.
עובד קדמי
סעיף אחר בחוק קובע ש"השר יסדיר בתקנות", אז זה מוסדר בתקנות "תוך שלושים ימים". אפשר להגיד 40 יום, 50 יום, 60 יום, אבל בדרך כלל מי שמגיש בקשה ושוללים לו, רוצה להזדרז בבקשה שלו, הוא לא רוצה להתעכב בה.
לאה ורון
ואם הוא היה בחו"ל? אם הוא היה במילואים? אם הוא חלה, חלילה וחס?
היו"ר רוברט אילטוב
בבקשה, היועצת המשפטית.
אתי בנדלר
השאלה שלי היא באמת שאלה משפטית, והייתי רוצה לשמוע את ההתייחסות שלכם. אותו סעיף 12(ג) לחוק, שאתה מפנה אליו, מר קדמי, אומר: "בוטל רישיון או נשללה דרגה". אני מניחה שדרגה זה דירוג בתי מלון שהיה.
עובד קדמי
זה לבית מלון, כן.
אתי בנדלר
המדובר כאן בפירוש על ביטול רישיון "שלא בידי השר, רשאי בעל הרישיון לערור לפני השר, בדרך ובמועד שנקבעו בתקנות". מדובר כאן על סמכות ערר בפני השר רק במקרה של ביטול רישיון. וכאן אתם מקנים – ואני לא בטוחה שיש סמכות לזה, אני מבקשת שתבדקו שוב – סמכות לערור בפני השר על עצם אי קבלת רישיון, לא על ביטול, אלא שמישהו מגיש בקשה לראשונה, ולא נותנים לו.
עובד קדמי
סעיף 12(א) אומר: "מי שמוסמך ליתן רישיון או תעודה אחרת". ב"רישיון" הכוונה היא גם תעודה אחרת, שזו גם התעודה שלנו.
אתי בנדלר
ברור.
עובד קדמי
"רשאי לסרב לתיתו או לסרב לחדשו או להתנות נתינתו" וכולי.
אתי בנדלר
זה שיש סמכות לא לתת - - -
עובד קדמי
"ורשאי הוא לבטלו".
אתי בנדלר
מר קדמי, אין ספק. מה שאני אומרת זה לא שאין סמכות לא לתת רישיון. זה ברור שמישהו יכול להגיש בקשה לקבלת רישיון או תעודה, והממונה רשאי לסרב לה. אני שואלת לגבי ערר על החלטה כזאת, אני לא בטוחה שהיא נכנסת לגדרי סעיף 12(ג). אני מציעה שתבדקו את זה שוב. זה מאוד בעייתי במקרה כזה, אבל אז אפשר לפי חוק בתי משפט לעניינים מנהליים לערור על ההחלטה. זה לא שהוא נשאר ללא מענה.
עובד קדמי
עדיף לו - - -
אתי בנדלר
עדיף כן, השאלה היא אם יש סמכות. את חושבת שיש סמכות, גברת קלהורה?
תמר קלהורה
למה זה לא נכנס בסעיף 24?
אתי בנדלר
אולי זה נכנס בסעיף אחר, לא בדקתי.
תמר קלהורה
סעיף הביצוע.
אתי בנדלר
מה, סמכות ערר? תבדקו את הנושא. אם תשתכנעו שהנושא מגובה בסעיפי הסמכה, אין לי בעיה.
היו"ר רוברט אילטוב
בנוגע ל"תוך 30 ימים" – אם נניח בן-אדם היה חולה בבית חולים, או במילואים, מה קורה? אם הוא לא יכול היה להגיש, יש נסיבות מקלות?
עובד קדמי
אומנם בתקנות לא קבועה דרך להארכת התקופה, אבל יש להניח שנסיבות מיוחדות מאריכות את התקופה.
היו"ר רוברט אילטוב
איך מתנהל המשרד באופן כללי במקרים כאלה? יש לך תקנות שבהן כתוב זמנים ותאריכים. בא בן-אדם ואומר הייתי חולה, לא יכולתי לקום מהמיטה. מביא לך אישורים. מה אתה עושה? אתה פועל בניגוד לתקנות? אתה לא יכול.
עובד קדמי
הארכת תקופה? לא יודע. מה את אומרת, תמר? הארכת תקופה בידיו של הממונה – האם הוא יכול להאריך את התקופה בנסיבות מיוחדות?
תמר קלהורה
אפשר להסמיך אותו באופן פורמאלי.
עובד קדמי
שהממונה או השר רשאי להאריך?
היו"ר רוברט אילטוב
השר.
עובד קדמי
אולי השר, משום שזה ערר אז השר רשאי להאריך.
אתי בנדלר
אני הייתי אומרת: השר והממונה – רשאים לתת את הסמכות הזאת לכל אחד מהם.
עובד קדמי
לשניהם יחד?
אתי בנדלר
לא, לכל אחד מהם.
עובד קדמי
השר או הממונה רשאים להאריך תקופה זו בנסיבות מיוחדות.
שרון מאיר
למה לא להאריך את זה באופן מוחלט ל-45 יום ואז לפתור את כל הנסיבות?
אתי בנדלר
לא, 30 ימים זה זמן ראוי.
היו"ר רוברט אילטוב
30 ימים זה סביר. אבל אם באמת יש נסיבות לבן-אדם אז למה לא ללכת לקראתו?
אתי בנדלר
אוקיי? השר או הממונה רשאים להאריך את התקופה האמורה בנסיבות המיוחדות. את יודעת מה – אם חס וחלילה מישהו אושפז ונמצא בטיפולים ועניינים, אז למה להגביל?
היו"ר רוברט אילטוב
שהם יאשרו או לא יאשרו, לפי הנסיבות.
עובד קדמי
בסדר. אני אקריא את הסעיף הזה עם תיקונו.
היו"ר רוברט אילטוב
לא צריך. אנחנו מצביעים עם התיקון. לא צריך להקריא כבר. אני מעלה את זה להצבעה עם התיקונים. מי בעד?

הצבעה
בעד סעיף 5– פה אחד

סעיף 5, כולל התיקונים, אושר.
היו"ר רוברט אילטוב
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. סעיף 5 אושר. אני מבקש שתחליף אותי. אני מצטער, אני נאלץ ללכת לקואליציה.
היו"ר חמד עמאר
סעיף 6.
עובד קדמי
תוקפו של אישור
6.
תוקפו של אישור יהיה עד ל- 31 בדצמבר של השנה האי זוגית הבאה אחרי מועד קבלת האישור.


הערת הוועדה היא לעשות את זה לשלוש שנים, אז אם כך זה לא השנה האי זוגית, זה צריך להיות - -
שרון מאיר
גם לא זוגית, כי אז זה יהיה שנתיים.
עובד קדמי
- - של שנתיים.
שרון מאיר
31 בדצמבר בשנתיים שלאחר - - -
היו"ר חמד עמאר
אבל דיברנו שבשביל שלא יהיה עומס, שלא יהיה תאריך כזה. מהרגע שהוא מוציא את הרישיון – שלוש שנים, בוא נגיד.
אתי בנדלר
הם רוצים שתמיד זה יהיה בסוף שנה קלנדרית.
היו"ר חמד עמאר
אה, אתם רוצים בסוף שנה?
עובד קדמי
כן.
רם ליסטמן
צריך לנסח את זה כך: ממועד שהוא קיבל, סופרים עד סוף אותה שנה, ואז עוד שנתיים.
אתי בנדלר
תכינו את הנוסח אחר כך, הרעיון ברור.
היו"ר חמד עמאר
יש הערות לסעיף?
הצבעה
בעד סעיף 6 – פה אחד

הסעיף אושר.
היו"ר חמד עמאר
אני מאשר את סעיף 6.
עובד קדמי
פקיעת תוקפו של אישור
7.
(א)
פג תוקפו של מסמך מהמסמכים המפורטים בתוספת החמישית, יפקע תוקפו של האישור; חודש תוקפו של המסמך האמור , רשאי בעל בית עסק להגיש בקשה חדשה למתן אישור לפי תקנה 2.(ב)
שינה בית העסק את כתובתו, יפקע תוקפו של האישור.


מדוע? משום שאם בית עסק משנה את הכתובת שלו, לפי התוספת צריך לראות את המקום, לוודא שהוא אכן ראוי ומתאים לעסק המאושר וכן הלאה. ואם פג תוקף של אישור מסוים, מן הסתם גם האישור שלנו צריך לפוג תוקפו.
אתי בנדלר
יש רק בעיה שחלק מהאישורים, אני חושבת, שבתוספת החמישית, יכול להיות שהם אישורים שנתיים, ואז באופן אוטומטי תוקפם של אותם אישורים פג.
עובד קדמי
אדרבה ואדרבה. אם למישהו יש רישיון עסק או רישיון לעסוק - - -
אתי בנדלר
אני אתן לך דוגמה: אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות הוא לא אישור שנתי? אם אני מגישה אליכם בקשה, בשנה מסוימת, בשנת 2011, ואני מצרפת את האישור שמתייחס לשנת 2011, כמובן שבתום 2011 תוקף האישור הזה פג. ואז, מה אתם אומרים? שגם תוקף האישור שלכם יפוג יחד עם זה.
עובד קדמי
<אני אסביר את ההיגיון שבדבר. אם לעסק שמוכר עתיקות יש רישיון לשנה, או לשנה וחצי מהיום, ואנחנו נותנים לו את התעודה לשנתיים וחצי מיום הבקשה, כמובן שבתום שנה וחצי יפוג תוקף האישור שלנו, כי אסור לו לעסוק במכירת מוצרים.>
לאה ורון
קודם אמרתם – לשיטתה של עורכת-הדין בנדלר לגבי אישור מרואה חשבון – שממילא העוסק מקבל את האישור לשנה מרואה החשבון לצורך ענייניו האחרים מול שלטונות המס ככל הנראה וכולי. מה שיקרה כעת זה שהאישור הזה יפוג ואיתו יפוג הרישיון שלכם.
שרון מאיר
צריך לחדד את זה באופן כזה, שאם הוא פג ולא חודש, אז - - -
אתי בנדלר
איך אתם תדעו אם הוא חודש?
שרון מאיר
הוא כנראה יידרש לשלוח אלינו את האישור המחודש.
אתי בנדלר
אז אולי צריך לכתוב את זה. זאת אומרת, יש עם זה איזושהי בעיה כפי שזה הוגש, אם כך.
תמר קלהורה
השאלה אם זה לא מוגזם קצת.
אתי בנדלר
מה? לדרוש ממנו כל שנה להביא את כל רשימת - - -
תמר קלהורה
מצד אחד אני מבינה את זה. הרי נניח שיש עסק ששללו ממנו את רישיון העסק כי הוא הפר את תנאי הפעולה שלו, אז הוא לא יכול לפעול בכלל וכולי. האישור של משרד התיירות הוא תפל, כי אין לו את הרישיון העיקרי שלו. אבל מצד שני, להתחיל עכשיו שכל עסק שחל איזשהו שינוי אצלו, יתחיל כל שנה - - -
אתי בנדלר
ימציא את רישיון העסק וכולי. זה בדיוק מה שאתם דורשים בחידוש.
תמר קלהורה
זה נכון שאישור שפקע, אם אין יותר אישור למכור עתיקות, אז במועד חידוש - - -
אתי בנדלר
אז אולי במקום לעשות את זה באופן גורף כל כך, צריך למפות את האישורים שתוקפם פקע, לא בשל כך שתוקף אותם אישורים היה שנתי מלכתחילה ומתחדש כמעט באופן אוטומטי, אלא באמת מה שהתבצע באמצעות איזשהו הליך בדיקה. אני חושבת שבצורה כזאת התקנה הזאת היא מאוד גורפת, ולמעשה תגרום לכך - -
היו"ר חמד עמאר
הרבה בירוקרטיה.
אתי בנדלר
- - שצריכים להתייצב במשרדיכם מדי שנה עם כל המסמכים.
תמר קלהורה
אני מסכימה. אני חושבת שהניסוח צריך להיות יותר מדויק בעניין הזה, כי אם אין בעיה עם האופן שבו העסק מנהל את ספרי החשבונות שלו, אז לא אמורה להיות בעיה עם אישור רואה החשבון. אבל לעומת זאת העניין של רישיון עסק - - -
לאה ורון
אבל מה שאת אומרת זה שממילא הוא יצטרך בכל שנה ליצור קשר עם משרד התיירות.
תמר קלהורה
לא, אני רוצה למנוע את זה.
לאה ורון
בין אם לפקסס לו, בין אם - - -
אתי בנדלר
היא אומרת שההערה צודקת.
עובד קדמי
אני מציע למחוק את הסיפא של סעיף 7(א): "חודש תוקפו של המסמך, רשאי בעל בית העסק להגיש בקשה" וכולי, ולהשאיר: "פג תוקפו של מסמך מהמסמכים המפורטים - - - יפקע תוקפו של האישור." אנחנו נעשה את הביקורות שלנו, והוא צריך לדעת שהאישור שלנו מותנה באישורים האחרים.
היו"ר חמד עמאר
אז הוא לא צריך לשלוח לכם את האישורים?
עובד קדמי
לא, הוא חייב יהיה לבדוק אותם.
לאה ורון
זה עוד יותר גרוע.
עובד קדמי
הוא לא יצטרך לשלוח את האישורים, אבל הוא יודע שהא בהא תליא.
היו"ר חמד עמאר
עד שיגיע מפקח מטעמכם שיבדוק אותו.
עובד קדמי
לא, זו גם אחריות שלו. האחריות שלו היא לוודא שיש לו את האישורים האחרים. הוא לא יכול לפעול ללא רישיון עסק. הוא לא יכול לפעול ללא היתר למכירת עתיקות, למשל, אז הוא צריך לדאוג לזה.
היו"ר חמד עמאר
כמה פקחים מועסקים אצלכם בנושא?
עובד קדמי
מעט. לא מספיק.
היו"ר חמד עמאר
כמה עסקים יש?
עובד קדמי
7,000.
היו"ר חמד עמאר
ההצעה שלך לא - - -
עובד קדמי
אנחנו לא נשלול.
שרון מאיר
לא, אם נשלול אחד מהמסמכים, זאת אומרת אם יודעים שלקחו לו את הרישיון עסק אז אתה יכול שהרישיון - - -
אתי בנדלר
את מדברת על בוטל, לא פקע, לא פג תוקפו - -
היו"ר חמד עמאר
אם בוטל האישור.
אתי בנדלר
- - אלא ממש ביטלו לו.
היו"ר חמד עמאר
אז זה נשמע יותר טוב.
עובד קדמי
אוקיי. אז במקום "פג תוקפו" – בוטל.
היו"ר חמד עמאר
כן.
אתי בנדלר
בוטל תוקפו.
תמר קלהורה
זה לא - - - מסמך. רגע, לא, לא.
היו"ר חמד עמאר
אם בוטל אחד מהאישורים.
שרון מאיר
"מסמך מהמסמכים המפורטים בתוספת החמישית".
אתי בנדלר
לא, זה לא מסמך.
עובד קדמי
בוטל אישור או רישיון מהמפורטים.
אתי בנדלר
בתוספת החמישית אנחנו אפילו לא צריכים לכתוב את זה. בסעיף 10 לתוספת החמישית מדובר על רישיון עסק בתוקף, או אישור מאת הרשות. אישור מרואה חשבון אין כאן מה לבטל, נכון?
עובד קדמי
כן.
אתי בנדלר
אישור על ניהול פנקסי חשבונות – יש ביטול של אישור?
עובד קדמי
לא, אין ביטול. הוא כל שנה צריך לחדש את זה.
אתי בנדלר
ואישור על היעדר רישום פלילי גם אין כאן.
היו"ר חמד עמאר
אין אישור כזה.
אתי בנדלר
אז בעצם אנחנו מדברים רק אם בוטל רישיון עסק, אם אני לא טועה.
לאה ורון
אבל עורך-דין קדמי ציטט קודם שיש לגבי מוצרים מתחום הארכיאולוגיה.
אתי בנדלר
אבל זה לא מופיע בתוספת החמישית.
תמר קלהורה
זה מופיע בתוספת השלישית.
אתי בנדלר
השלישית זה לבקשה הראשונית, נכון? טופס בקשה לקבלת אישור. התוספת החמישית זה רק אמות מידה.
עובד קדמי
כן, בסעיף 4 לבקשה כתוב שלחנות המוכרת עתיקות צריך לצרף רישיון לסחור בעתיקות.
לאה ורון
והאישורים האלה ניתנים לשנה בלבד? הם יודעים?
שרון מאיר
לגבי רישיון עתיקות אני לא בטוחה שזה לשנה.
אריאל סטולר
לשנה. 1,800 שקל.
יעל מזרחי
לתכשיטים זה משתנה.
היו"ר חמד עמאר
לפי מה שהצעת – בוטל.
אתי בנדלר
כן, השאלה בוטל מה.
עובד קדמי
בוטל אישור או רישיון. אני גם אגיד לך למה.
אתי בנדלר
אבל זה מגוחך, זו לא התוספת החמישית.
עובד קדמי
אפשר לבטל אישור של רואה חשבון. אם, נניח, העסק לא עמד בתנאים, ורשויות המס החליטו לבטל לו.
אתי בנדלר
אז זה לא הביטול של רואה החשבון שבוטל במקרה הזה, אלא האישור של רשויות המס.
עובד קדמי
כן, שעל סמך אותו אישור בעצם אין תוקף לאישור שלו.
אתי בנדלר
אז זה ממש לא.
תמר קלהורה
אז קודם כל, אם בכלל, זה צריך להיות מופנה לתוספת השלישית ולא לתוספת החמישית.
עובד קדמי
זה גם וגם.
תמר קלהורה
לא.
שרון מאיר
לא, כי השלישית מפורטת יותר.
תמר קלהורה
לא רק שהיא מפורטת יותר, זה גם יותר נכון להפנות אליה, כי החמישית זה אמות מידה לשיקול דעת.
לאה ורון
השלישית זה לא הטופס?
עובד קדמי
זו הבקשה.
אתי בנדלר
השלישית זה הטופס.
שרון מאיר
כי עליה מתבסס הרישיון.
תמר קלהורה
אבל זו בדיוק הנקודה: השלישית זה הטופס שאליו מצרפים את כל המסמכים.
לאה ורון
סעיף 9: "לבקשה יצורפו המסמכים הבאים".
אתי בנדלר
איפה מופיע כאן הנושא של - - -
עובד קדמי
עתיקות בסעיף 4: "רישיון עסק" ו"רישיון לסחור בעתיקות". האמת היא שאלה שני הרישיונות החשובים.
אתי בנדלר
אז אנחנו מדברים רק על סעיף 4. אם כך, צריך להיות: בוטל אחד הרישיונות המפורטים בסעיף 4 לתוספת השלישית.
תמר קלהורה
נכון.
עובד קדמי
בסדר.
שרון מאיר
"חוּדש תוקפו של המסמך". אז זה לא "תוקפו", אלא: חוּדש המסמך.
עובד קדמי
זה גם מתייחס למספר קטן יותר של בתי עסק. לא כל בתי העסק הם כאלה שצריכים רישיון או רישיון למכירת עתיקות.
היו"ר חמד עמאר
כל עסק במדינת ישראל מחויב ברישיון עסק.
יעל מזרחי
רישיון עסק בעיקר לתכשיטים, יהלומים, מעל סכום מסוים: 200,000 ש"ח, וזה משתנה מעירייה לעירייה.
עובד קדמי
לא בכל מקום הם דורשים רישיון עסק. להלבשה, למשל, אין צורך ברישיון עסק.
יעל מזרחי
אופטיקה – אין צורך. בשמים, קוסמטיקה – אין צורך. רוב הענפים לא מחויבים.
עובד קדמי
זה חלק קטן.
לאה ורון
אדם יכול לפתוח חנות ברשות מקומית מבלי לקבל אישור של רישוי עסקים?
יעל מזרחי
הוא משלם על השילוט, הוא משלם ארנונה, אבל הוא לא משלם על - - -
לאה ורון
אני לא מדברת על התשלומים, אני מדברת על האקט של רישיון עסק. זה היה ככה בעבר. כבר אין צורך?
יעל מזרחי
אין.
היו"ר חמד עמאר
צריך להביא אישור מכיבוי אש, צריך להביא את כל האישורים האלה. לא יכול להיות. העירייה לא תאשר עסק בלי רישוי עסק.
אתי בנדלר
גם לדעתי, אבל כיוון שאני לא מתעסקת במטריה הזאת - - -
יעל מזרחי
כשאני מבקשת מבתי עסק שעוסקים למשל באופנה רישיון עסק מהרשות המקומית, הם שולחים לי מכתב שאותה רשות לא מבקשת מהם את הרישיון. זה מספיק עבורי.
אתי בנדלר
אז את מקבלת אישור מהרשות המקומית?
יעל מזרחי
בוודאי.
אתי בנדלר
אם כך, אז בתקנה 7(א), במקום האמור: "פג תוקפו של מסמך מהמסמכים המפורטים בתוספת החמישית," יבוא: בוטל אחד מהרישיונות המפורטים בסעיף 4 לתוספת השלישית, יפקע תוקפו של האישור; חודש תוקפו של רישיון כאמור, רשאי בעל בית העסק להגיש בקשה חדשה למתן אישור לפי תקנה 2.
שרון מאיר
חודש הרישיון, לא תוקפו?
תמר קלהורה
חודש הרישיון, או חודש תוקפו?
אתי בנדלר
חודש תוקפו של רישיון כאמור – של רישיון שבוטל.
תמר קלהורה
לא, אז זה חודש תוקפו של רישיון, או שחודש הרישיון?
שרון מאיר
זה לא תוקף, זה חודש הרישיון.
תמר קלהורה
שאלה של נוסח.
אתי בנדלר
חודש הרישיון אולי, אני לא יודעת. תבדקו את זה שוב.
שרון מאיר
חודש הרישיון האמור, רשאי בעל בית העסק להגיש בקשה חדשה.
עובד קדמי
אני חושב שחודש הרישיון.
אתי בנדלר
אחרי שהוועדה תאשר את כל התקנות, תעבירו לי נוסח שכולל את כל השינויים שהוועדה אישרה.
היו"ר חמד עמאר
אתה יכול להסביר לי את סעיף (ב)? למה הוא צריך לעשות את כל האישורים מחדש?
עובד קדמי
אם זה בית עסק חדש, הוא חייב לקבל את האישורים, את הרישיונות של בית העסק החדש. יכול להיות שהוא עבר מעיר לעיר.
היו"ר חמד עמאר
אם הוא העתיק את הכתובת לאותו רחוב, שני מספרים ליד, או עבר בקניון ממקום למקום?
שרון מאיר
אני אסביר לך למה. אם אתה רואה את טופס הבקשה שלו, בתוספת השלישית, אתה רואה איזה דברים בא המפקח ובודק. אחד מהדברים זה הוויטרינה.
עובד קדמי
השילוט, הוא צריך שילוט בעברית ובשפה נוספת, אנגלית או אחרת.
אתי בנדלר
המפקח גם צריך לבדוק – אנחנו נדבר על זה – אם חלון הראווה נאה ומסודר.
יעל מזרחי
בוודאי.
אתי בנדלר
ומי יקבע מה זה נאה, לצורך העניין?
שרון מאיר
שיהיה שילוט מתאים.
אתי בנדלר
הנאה חלון הראווה בעיניך, אדוני המבקר?
עובד קדמי
אבל זאת בעיה. ראינו כבר חנויות שחלון הראווה שלהן הוא מין מחסנון כזה.
אתי בנדלר
אז "מסודר" עוד אפשר להגיד, אבל הרי "נאה" זה דבר כל כך סובייקטיבי. בסדר, נגיע לזה.
היו"ר חמד עמאר
נגיע לזה. יש עוד הערות לסעיף 7?
אתי בנדלר
האם אדוני משאיר את הנושא "יפקע תוקפו של האישור" במקרה של שינוי בית עסק?
היו"ר חמד עמאר
שכנעו אותנו.

הצבעה
בעד סעיף 7 – פה אחד

הסעיף, בכפוף לתיקונים, אושר.
היו"ר חמד עמאר
אני מאשר את זה.
אתי בנדלר
בכפוף לתיקונים, כמובן, בתקנת משנה (א).
היו"ר חמד עמאר
8.
עובד קדמי
זיהוי בית עסק מאושר לתייר
8.
(א)
בעל בית עסק שברשותו אישור תקף, רשאי להציגו בבית העסק שלגביו ניתן האישור ולציין בפרסומיו כי בית העסק הוא עסק מאושר לתייר.(ב)
לא יציג אדם בבית עסק אישור, מדבקה, שלט, מדגם או סימן הדומה להם או הנובע מהם, לרבות אישור החזר מס ערך מוסף לתייר, העלול להטעות, ולא יתחזה כבעל אישור אלא אם כן בידו אישור תקף לגבי בית העסק .
שרון מאיר
זה במענה למה שנאמר קודם.
לאה ורון
למה שאמר מר סטולר.
עובד קדמי
כן, שלא יציגו אישורים מתחזים.
אתי בנדלר
ואם מגישים לכם תלונות על כך שמישהו ביצע עברה, לכאורה, לפי חוק שרותי תיירות, שהוא עבר על התקנות האלה, אתם מטפלים בזה באמת?
עובד קדמי
כן.
אתי בנדלר
אז הנה, מר סטולר, יש לך תשובה מצוינת.
עובד קדמי
יש אפשרות של הטלת קנסות.
אריאל סטולר
לא, כי הוא לא עבר על - - -
אתי בנדלר
הוא עבר. לפי תקנה 8(ב).
אריאל סטולר
הוא לא הציג איזושהי תעודה שבה הוא אומר שכאילו יש לו תעודה.
אתי בנדלר
הוא התחזה לבעל אישור.
אריאל סטולר
הוא לא התחזה לבעל אישור. הוא סתם נוכל.
היו"ר חמד עמאר
הוא אומר: אצלי אין מע"מ, אתה לא צריך.
אתי בנדלר
הוא סתם "צדיק".
אריאל סטולר
כן, הוא פשוט לא רוצה להיות בזה. אף אחד מבתי העסק שאני מדבר עליהם לא יציג את עצמו כאחד שיש לו אישור.
תמר קלהורה
אבל זה לא בבקשות לתקנות?
אריאל סטולר
צריך ליצור לזה תקנה מתאימה.
עובד קדמי
צריך לזכור, מר סטולר ואדוני היושב-ראש, שזה לא אובליגטורי, זו לא חובה על בית העסק לקבל את האישור. זה וולונטרי. זה כדאי לו. עובדה היא שיש לנו עוד מעט 8,000 עסקים כאלו. זאת אומרת, זה כדאי להם והם רוצים ומעוניינים. והם נלחמים בשיניים – אם אנחנו אומרים להם שחלון הראווה שלהם לא ראוי, שבוע לאחר מכן אנחנו רואים שחלון הראווה מסודר והוא כבר יותר יפה, וכן הלאה. אנשים רוצים את האישור הזה, הוא חשוב להם, הם מציגים אותו בגאווה בעסק.
היו"ר חמד עמאר
בעל העסק – משתלם לו.
עובד קדמי
פרט לזה שיש החזר על מע"מ, והם אומרים: אתה חוסך אצלי 16%.

הצבעה
בעד סעיף 8 – פה אחד

סעיף 8 אושר.
היו"ר חמד עמאר
אני מאשר את סעיף 8.
אתי בנדלר
תקנה 9.
עובד קדמי
חובת הצגת אישור
9.
בעל בית עסק שקיבל אישור חייב להראותו לפי דרישה לממונה, למבקר, לשוטר או לכל אדם אחר המוסמך לפי חוק.
אתי בנדלר
למה התכוונתם: "לכל אדם אחר המוסמך לפי חוק"?
עובד קדמי
לפי חוק מס ערך מוסף. כאשר הם באים לביקורת, הם אומרים לו: אצלנו אתה רשום כבעל עסק מאושר. הראה לנו את האישור שלך ממשרד התיירות.
אתי בנדלר
הם לא זכאים בלאו הכי לדרוש שיציגו כל מסמך וכולי לפי חוק מס ערך מוסף?
עובד קדמי
כשהם עושים את הביקורת הם רוצים את שני האישורים האלה גם יחד, אחד מול השני. ואם הם רואים את שניהם, הם ממשיכים הלאה בבדיקה שלהם.
היו"ר חמד עמאר
גם שוטר צריך לבדוק את הנושא הזה?
עובד קדמי
לפעמים, כשלא רוצים לתת לנו להיכנס, יש וויכוח. אז אנחנו מבקשים מהשוטר: אנא, תסייע בידינו, כדי שיראה לנו, כי התלונה של התייר שנמצא בחוץ היא כזו וכזו, ואנחנו רוצים את זה מיידי. יש מקומות מסוימים שהמשטרה נמצאת בהם באופן כמעט קבוע: ליד אתרי התיירות, אתרי מכירה של מוצרים לתייר, מזכרות וכיוצא באלה. זה חשוב, זה טוב.
היו"ר חמד עמאר
יש הערות?

הצבעה
בעד סעיף 9 – פה אחד

סעיף 9 אושר.
היו"ר חמד עמאר
מאשר את 9. סעיף 10.
עובד קדמי
השבת האישור
10.
בעל בית עסק שאישור שניתן לו פקע, בוטל, נשלל או הותלה, יחזירו לממונה לא יאוחר מתום שבעה ימים מקבלת ההודעה על הביטול או ההתליה, או לפי דרישת מבקר, במועד מוקדם יותר.
לאה ורון
למה צריך לרוץ להשיב אליכם תעודה שפקעה?
עובד קדמי
כדי שלא יציג אותה אם היא פקעה.
לאה ורון
אתם לא רושמים על התעודה את מועד פקיעתה?
עובד קדמי
בוודאי. אבל אנחנו לא רוצים שמישהו יציג שפג התוקף שלה, והוא מתחזה כאילו היא קיימת. אם היא פקעה, תחזיר אותה. זה מהניסיון שלנו, שהוא רב שנים – משנת 1957, לפי הצו. אז אנחנו מעדיפים שיחזיר לנו אותה, ולא יגיד: שכחתי אותה על הקיר, מצטער, שכחתי לחדש וכולי.
לאה ורון
איך הוא צריך להחזיר אותה? הוא יכול לשלוח לכם אותה בדואר?
עובד קדמי
כן.
שרון מאיר
הדגש הוא לא על פקע, אלא על בוטל ועל נשלל.
עובד קדמי
אבל גם אם הוא פקע. גם אם פקע, שיחזיר אותו.
אתי בנדלר
אז אולי תוסיפו להוראה הזאת: לא יעשה בו שימוש, ויחזירו לממונה.
שרון מאיר
אולי באמת אפשר להוריד את "פקע"?
רם ליסטמן
אני הייתי מוריד את "פקע" פה, מכיוון שבכל חידוש הם אמורים לשלוח את זה.
עובד קדמי
אבל אם הוא לא חידש? הוא לא הגיש בקשה לחידוש, והוא עבר, נניח, מחנות לחנות.
אתי בנדלר
הוא לא ישתמש בו, זה הכול, לא צריך להחזיר גם מה שפקע. תמחק את ה"פקע".
עובד קדמי
אוקיי. רשמנו.
שרון מאיר
בוטל, נשלל או הותלה.

הצבעה
בעד סעיף 10 – פה אחד

סעיף 10 אושר.
היו"ר חמד עמאר
מאשר את 10. 11, בבקשה.
עובד קדמי
אגרות
11.
(א)
בעד מתן אישור תשולם אגרה של 150 שקלים חדשים;(ב)
בעד חידוש אישור תשולם אגרה של 70 שקלים חדשים;
בית עסק שבשליטתו או בניהולו יותר מעשרה סניפים בעלי אישור, ישלם מחצית האגרה עבור חידוש אישור לכל סניף נוסף.אני רוצה לציין, שפה עשינו להם הנחה גם באגרה, אם מאריכים את התקופה לשלוש שנים. אבל זה בסדר, אין לנו בעיה עם זה, אנחנו נתגבר.
לאה ורון
איך אומרים "לארג'" בעברית?
שרון מאיר
חסכנו כמה עצים.
היו"ר חמד עמאר
המטרה של התקנות האלה היא לא האגרה?
עובד קדמי
לגמרי לא. אנחנו רוצים שתהיה התייחסות קצת יותר רצינית לתעודה שהם מקבלים.
תמר קלהורה
עובד, נדמה לי שלא קראת את סעיף (ג).
עובד קדמי
אה, סליחה.(ג)
חל שינוי בשיעורי האגרה כאמור, תפורסם על כך הודעה ברשומות.


והשינוי בשיעורי האגרה בסעיף 12.
אתי בנדלר
אולי כדאי גם, או שאין צורך, ששיעורי האגרות יפורסמו גם באתר שלכם?
עובד קדמי
הם ממילא מתפרסמים כשאנחנו עושים את השינויים.
אתי בנדלר
אז תכתוב.
עובד קדמי
ברשומות ובאתר המשרד.
אתי בנדלר
ובאתר האינטרנט של המשרד.
שרון מאיר
אבל למה לכתוב את זה בתקנות? ממילא מפרסמים את זה.
אתי בנדלר
אנחנו נוהגים הרבה מאוד פעמים.
לאה ורון
כדי להבטיח את זה.
רם ליסטמן
באתר, או באתר האינטרנט?
עובד קדמי
באתר האינטרנט של המשרד.
היו"ר חמד עמאר
למה קבעתם עשרה סניפים?
אתי בנדלר
"המשביר לצרכן", אני חושבת, הם היחידים, לא? ו"שופרסל", ומה עוד?
קריאה
לא, "קסטרו" ו"פוקס".
יעל מזרחי
"קסטרו", "זארה", "הוניגמן". מעל 25 חברות עובדות בסניפים, שלא נדבר על זכיינים של אותה חברה.
עובד קדמי
וזה עובד יפה מאוד.
לאה ורון
זה ברחבי הארץ.
היו"ר חמד עמאר
הערות?

הצבעה
בעד סעיף 11 – פה אחד

סעיף 11 אושר.
היו"ר חמד עמאר
אני מאשר את 11. בבקשה, 12.
לאה ורון
אבל ההנחה היא רק על החידוש, לא על הבקשה?
תמר קלהורה
כן.
לאה ורון
אם נכנסת רשת מסוימת לארץ ויש לה מיד עשרה סניפים, אז היא לא מקבלת הנחה?
היו"ר חמד עמאר
לא, רק על החידוש.
תמר קלהורה
אבל זה לא קורה.
לאה ורון
זה לא קורה? למה, עם כמה סניפים "גאפ" נכנסה לארץ?
יעל מזרחי
שלושה סניפים. בהתחלה שניים, והוסיפה עוד אחד.
תמר קלהורה
לא נכנסים. ישראל היא מדינה שלא נכנסים - - -
לאה ורון
לדאבוננו.
קריאה
אם זה היה בסין.
היו"ר חמד עמאר
בואו נתקדם.
עובד קדמי
אפשר 12?
אתי בנדלר
רצוי.
יעל מזרחי
גם זה יותר מדי.
היו"ר חמד עמאר
יש לנו עוד רבע שעה.
עובד קדמי
אנחנו כבר לקראת הסוף, כי זה סעיף טכני.

הצמדה למדד
12.
(א)
האגרות לפי תקנה 11 יעודכנו מידי שנה ב- 1 בפברואר (להלן-יום העדכון) לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי וכשהיא מעוגלת לשקל החדש השלם הקרוב.(ב)
בתקנה זו-
"מדד" - – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם ולעניין העדכון הראשון, שלאחר פרסומן של תקנות אלה, המדד שפורסם לאחרונה לפני י' בשבט התשע"א (15 בינואר 2011)


אנחנו נצטרך לשנות את זה ולעדכן את התאריך.
אתי בנדלר
ל-15 בינואר 2012? וכמובן, לעדכן את התאריך העברי.
עובד קדמי
כן, אנחנו נשנה את זה. זה לא יצא י' בשבט, צריך לבדוק את זה, להתאים את התאריך העברי. אנחנו נתאים אותו.(ג)
המנהל הכללי של משרד התיירות יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 11 כפי שהשתנתה עקב האמור בתקנה זאת.
שרון מאיר
אז מתייתר מה שהיה קודם. קודם אמרנו שצריכים לפרסם באתר האינטרנט, אז הנה – כבר יש פה הודעה מהמנכ"ל על כך.
עובד קדמי
לא, הוא יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 11, אם אנחנו משנים את האגרות.
אתי בנדלר
האמת היא שהיא צודקת. 11(ג) בדיוק מדבר על שינוי בשיעורי האגרה.
לאה ורון
אבל אין פה את העניין של אתר האינטרנט?
אתי בנדלר
לא, ברשומות ובאתר האינטרנט, ב-11(ג). מה זה בא להוסיף? זה פשוט מיותר לדעתי. למחוק את (ג).
עובד קדמי
למחוק את (ג) ב-12.
תמר קלהורה
15 בינואר 2012 יוצא כ' בטבת.
אתי בנדלר
איזה יום בשבוע?
תמר קלהורה
יום ראשון.
אתי בנדלר
מצוין.
עובד קדמי
זה לא שבת, אז זה טוב. אנחנו נבדוק את זה עוד פעם, כמובן.
לאה ורון
אז תקנה 12 מאושרת, אדוני?
היו"ר חמד עמאר
(ג) נמחק?

הצבעה
בעד סעיף 12 – פה אחד

סעיף 12, בכפוף לשינויים, אושר.
היו"ר חמד עמאר
אז אני מאשר.
עובד קדמי
הוראות מעבר
13.
אישור שניתן לפי הצו יישאר בתוקפו עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2011) או עד למועד פקיעתו, המוקדם מביניהם.
אתי בנדלר
אז אנחנו מדברים שוב על 2012, אותו דבר? את רוצה לבדוק את התאריך, תמר? התאריך העברי בהתאם. 31 בדצמבר 2012.
עובד קדמי
העברי, העברי. זה לא יהיה תשע"ב גם, זה כבר יהיה תשע"ג, אני חושב.
תמר קלהורה
זה כבר יהיה תשע"ג, כן.
היו"ר חמד עמאר
13?

הצבעה
בעד סעיף 13 – פה אחד

סעיף 13, בכפוף לשינויים, אושר.
היו"ר חמד עמאר
אני מאשר את 13. 14?
עובד קדמי
תחילה
14.
תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן.


אני חושב שזה די סביר, שלושה חודשים.
תמר קלהורה
זה י"ח בטבת, תשע"ג.

הצבעה
בעד סעיף 14 – פה אחד

סעיף 14 אושר.
היו"ר חמד עמאר
אני מאשר את 14. תוספות, בוא נראה.
עובד קדמי
אנחנו עוברים לתוספות. התוספת הראשונה על-פי תקנה 4 – "דוגמת כתב אישור".
זו דוגמה. להציג לכם את זה בצבע? כי שלחנו את זה בשחור לבן, אם אינני טועה.
אתי בנדלר
אל תשכחו רק לשנות את השם של התקנות שם, את השנה בשם התקנות.
עובד קדמי
כן, אנחנו כבר נעשה את זה.
שרון מאיר
גם בתעודה עצמה.
היו"ר חמד עמאר
בתעודה עצמה צריך.
עובד קדמי
בתעודה עצמה הכוונה, כן.
אתי בנדלר
יפה מאוד. אני, ברשותכם, עושה על זה ב', כדי שתזכרו. זה לתיק הוועדה?
עובד קדמי
אנחנו מתקנים את זה כאן על השחור לבן שלנו. נשנה את זה כבר שם.

הצבעה
בעד התוספת הראשונה – פה אחד

התוספת הראשונה אושרה.
היו"ר חמד עמאר
אני מאשר את התוספת הראשונה. תוספת שנייה, בבקשה.
עובד קדמי
התוספת השנייה היא על פי תקנה 1 – "רשימת סוגי בתי העסק". פה אנחנו מונים את 32 סוגי בתי העסק. תראו כמה שזה רחב.
אתי בנדלר
האם "הנעלה" ו"הלבשה" לא נכנסים לאופנה?
יעל מזרחי
לא תמיד באותה חנות.
עובד קדמי
לא תמיד.
אתי בנדלר
מה זאת אומרת, יש חנות אופנה בלבד?
יעל מזרחי
של בגדים, הלבשה בלבד.
עובד קדמי
לא, אבל היא אומרת אופנה והלבשה.
יעל מזרחי
"אופנה" זה יותר אביזרים.
אתי בנדלר
אבל יש לכם, נדמה לי, גם אביזרים. הראשון הוא "אבזרי אופנה".
עובד קדמי
"אביזרי אופנה", "אופנה", "הלבשה".
אתי בנדלר
ו"הנעלה". תראו את 1, 3, 11 ו-12.
עובד קדמי
אני איתכן לא מתווכח.
יעל מזרחי
עם הנשים, הכוונה.
אתי בנדלר
"אופנה" ו"אבזרי אופנה", לדעתי, כולל הכול. אלא אם כן אלה חנויות הלבשה יד שנייה, שאז זה אולי פחות אופנתי.
עובד קדמי
למה, זו אופנה חוזרת.
יעל מזרחי
כל הווינטאג' חוזרת.
תמר קלהורה
אתי, אולי פשוט נמחק את 3?
אתי בנדלר
לא, להפך, 3 רחב יותר כי הוא כולל אולי גם תיקים, אם זה לא אביזרים. אני מציעה "אופנה" ולמחוק את "הלבשה" ו"הנעלה".
עובד קדמי
מה זה חשוב? למה שלא יהיה "אופנה"?
יעל מזרחי
כי "אופנה" יכול להיות חנות תיקים בלבד, למשל.
אתי בנדלר
נכון.
שרון מאיר
"אקססוריז".
לאה ורון
"אקססוריז" זה האביזרים.
אתי בנדלר
"אופנה" ו"אבזרי אופנה" כולל את הכול, לדעתי.
תמר קלהורה
אני הייתי מוחקת דווקא את "אופנה", והייתי אומרת "אביזרי אופנה, הלבשה והנעלה," ואז סגרנו את הכול.
אתי בנדלר
תבדקו, הרעיון ברור.
היו"ר חמד עמאר
אני מציע שתבדקו את הנושא הזה.

הצבעה
בעד התוספת השנייה – פה אחד

התוספת השנייה, בכפוף לבדיקה, אושרה.
היו"ר חמד עמאר
אני מאשר את זה, ותבדקו את זה.
אתי בנדלר
אין לי עוד הערות לתוספת השנייה.
היו"ר חמד עמאר
התוספת השלישית?
אתי בנדלר
בתוספת השלישית יש לי הערות.
עובד קדמי
התוספת השלישית על-פי תקנה 2, היא טופס בקשה לקבלת האישור. מי שמבקש בקשה יכול למלא את הטופס ולשלוח אותו באינטרנט או בדואר, לאחר שמילא את כל הפרטים וצירף את המסמכים המנויים בסעיף 9 שם.
אתי בנדלר
אני מבקשת לדעת – יש כאן פרטים שצריכים למלא – האם זה כדי שמשרד התיירות, גברת מזרחי או מי שממלא את מקומה ידע, זאת אומרת שהמאגר הזה יהיה רשום באיזשהו מקום, או שיש לזה איזושהי משמעות נוספת? אני אתן דוגמה למה אני מתכוונת. מדובר כאן בסעיף 5: עובד הדובר שפה זרה – כן או לא? נניח שהתשובה היא לא, אז מה? תיאור בית העסק: מיקום השירותים – ואם אין שירותים? מספר מפלסים – למה זה חשוב? יש כאן פרטים שאני לא הבנתי מה המטרה שלהם בכלל.
יעל מזרחי
זה יותר מתייחס לרשתות. לרשתות יש את כל הפרטים האלה.
אתי בנדלר
נניח שאין, מה המשמעות של זה?
יעל מזרחי
אני לא אפסול.
אתי בנדלר
אז לאיזה צורך אתם צריכים בכלל את המידע הזה? מה זה משנה אם יש מפלס אחד או חמישה מפלסים, בין אם מדובר ברשת, בחנות כלבו, ובין אם מדובר בחנות אחרת? מה המשמעות של זה בכלל לצורך קבלת האישור? למה מישהו צריך בכלל למסור את הפרטים האלה?
יעל מזרחי
ראשית כול, הטופס הזה מאמת פרטים. כשאנחנו באים עם הטופס, אנחנו בודקים אחד לאחד אם מה שרשום אכן קיים.
אתי בנדלר
אפשר לשאול גם מה שם האבא, ולבקש תעודת זהות ולראות אם הוא דובר אמת או לא. מה הרלוונטיות של זה לצורך קבלת האישור? זה מה שאני שואלת.
יעל מזרחי
הטופס הזה היה בנוי שנים בצורה כזאת.
אתי בנדלר
זה שהוא היה שנים, אני מניחה.
לאה ורון
אולי תחשבו באמת על איך לרענן אותו.
שרון מאיר
אני חושבת שהעניין של השפות נובע מזה שאנחנו באים להתקין תקנות לטובת תייר. תייר, מן הסתם, דובר שפה זרה. אנחנו רוצים לדעת שבאמת יש איזושהי אוריינטציה לטובת התייר.
אתי בנדלר
ונניח שהתשובה היא שאין לו? יש עובד הדובר שפה זרה – הוא ממלא: לא. מה המשמעות האופרטיבית של זה? האם בשל כך הוא לא יהיה זכאי לאישור?
שרון מאיר
לא, כי גם בתקנות זה לא רשום.
אתי בנדלר
נכון, לכן אני אומרת שזה לא רלוונטי.
היו"ר חמד עמאר
היא צודקת. יש לו היום עובד שדובר שפה זרה. למחרת הוא לא עובד. הוא רשם כן, למחרת הוא לא עובד, הוא התפטר. מה זה רלוונטי לנושא?
תמר קלהורה
אפשר לוותר על זה.
לאה ורון
השאלה אם גברת מזרחי צריכה את זה לאיזשהו צורך.
אתי בנדלר
יש כאן כמה פרטים שאני לא כל כך הבנתי מה המשמעות שלהם.
לאה ורון
על מה את יכולה לוותר מפה? האם את צריכה את כל הפרטים האלה?
עובד קדמי
פעם נתנו להם דירוג. פעם עסקים היו מדורגים – זה מ-1957 – למשל מסעדות היו מדורגות כמזלגות: היה מזלג אחד, שתיים, שלוש, ארבע. ולבתי עסק היו כוכבים.
אתי בנדלר
ולבתי מלון.
עובד קדמי
זה ממש היסטוריה. אז יכול להיות שמאחר שביטלנו את הדירוג שלהם - - -
אתי בנדלר
יש כל מיני פרטים, שלדעתי הם פשוט מיותרים.
שרון מאיר
אבל אי אפשר לשכוח שהתקנות האלה נובעות מחוק שירותי תיירות. הרעיון של חוק שירותי תיירות זה להשביח את המוצר התיירותי. אנחנו רוצים לדעת איזה מוצר אנחנו מקבלים.
תמר קלהורה
אם זה לא חלק מאמות המידה לשיקול הדעת למתן האישור, אז אולי לא צריך אותם. אם בעתיד יחזרו לדרג עסקים, אז תמיד אפשר יהיה להוסיף. אנחנו נעבור על זה, נראה מה לא - - -
אתי בנדלר
פרטים אישיים – ברור שצריך. פרטי עסק – אוקיי. צורת הפעלת העסק – יכול להיות שגם צריך.
שרון מאיר
בשביל האישור של רואה החשבון.
לאה ורון
כן, זה נאמר קודם.
אתי בנדלר
רישוי – ברור שצריך. הפעלת בית העסק – האם מספר הימים שהוא עובד הם רלוונטיים לצורך העניין?
עובד קדמי
כן, יש שילוט. כתוב בשילוט.
שרון מאיר
לצורך הביקורת, למשל.
אתי בנדלר
אה, לצורך הביקורת. אוקיי. עובד הדובר שפה זרה – צריך?
שרון מאיר
אוריינטציה תיירותית, זה הכול.
אתי בנדלר
ואם אין לו אוריינטציה תיירותית?
אהובה זקן
נשמח, אבל זה לא ייתן לנו כלום.
אתי בנדלר
אני מציעה למחוק את זה.
היו"ר חמד עמאר
למחוק.
לאה ורון
וגם את תיאור בית העסק.
אתי בנדלר
תיאור בית העסק – שטח בית העסק רלוונטי לצורך העניין? אם יש לו בית עסק שגודלו שמונה מטרים או 80 מטרים רבועים – זה משפיע באיזושהי צורה על קבלת האישור?
עובד קדמי
לא.
אתי בנדלר
אז נא למחוק. מספר מפלסים – ודאי שזה לא רלוונטי.
שרון מאיר
חלון ראווה זה כן.
עובד קדמי
כן.
היו"ר חמד עמאר
שילוט – בסדר.
יעל מזרחי
שילוט, חלון ראווה – מאוד חשוב.
אתי בנדלר
שירותים?
יעל מזרחי
לא בהכרח, כי הרבה חנויות נמצאות בקניון.
אתי בנדלר
אז אפשר למחוק את הנושא הזה.
עובד קדמי
לא, אז כתוב: "בתוך העסק" או "מחוץ לעסק".
אתי בנדלר
So what? נניח שזה מחוץ לעסק, או שבכלל לא.
אהובה זקן
זו לא אינפורמציה שיכולה להוסיף.
אתי בנדלר
זה לא רלוונטי כלל לקבלת אישור, אז למחוק את נושא השירותים.
שרון מאיר
אולי גישה לנכים במקום שירותי נכים.
תמר קלהורה
ואז מה?
היו"ר חמד עמאר
יש עוד משהו?
עובד קדמי
פחות מסובך – הצגת מחירי טובין בוודאי שכן.
לאה ורון
אז שירותי נכים נמחקו גם?
עובד קדמי
כן, כל השירותים.
תמר קלהורה
8. שילוט – ברור שצריך.
היו"ר חמד עמאר
9?
אתי בנדלר
גודל השילוט וודאי לא רלוונטי. יש שילוט, אתם רוצים לדעת את גודלו? מה זה משנה?
יעל מזרחי
זה שייך לעירייה.
אתי בנדלר
זה שייך לעירייה – בדיוק ככה. הם לוקחים אגרה לפי גודל השילוט. מואר – כן או לא, גם לא רלוונטי. אתם רק רוצים לדעת שיש שילוט, כדי שניתן יהיה לזהות את בית העסק.
עובד קדמי
רובם שמים את השילוט הזה בחלון ראווה.
היו"ר חמד עמאר
יש עוד הערות?
אתי בנדלר
על זה דיברתי קודם, שאתם צריכים לבדוק בסעיף 9 – "לבקשה יצורפו המסמכים הבאים - - -אישור מהמרשם הפלילי על העדר עבר פלילי", וצריכים להתאים את זה.
עובד קדמי
אני לא יודע אם העדר, אבל - - -
שרון מאיר
בהתאם לניסוח שיהיה לנו בתקנות – ננסח כאן.
אתי בנדלר
גם כאן לשנות את שנת התקנות למטה כמובן.
היו"ר חמד עמאר
יש עוד הערות?

הצבעה
בעד התוספת השלישית – פה אחד

התוספת השלישית, בכפוף לשינויים, אושרה.
היו"ר חמד עמאר
מאשר, בכפוף לשינויים.
לאה ורון
תוספת רביעית?
תמר קלהורה
את טופס ארבע אנחנו צריכים להתאים - - -
שרון מאיר
בהתאמה לקודם.
אתי בנדלר
ככל שיש צורך, צריך להתאים אותו.
עובד קדמי
כן, כי זה החידוש.
לאה ורון
בהתאמה לתוספת השלישית.
עובד קדמי
תוספת רביעית לפי תקנה 3 זה טופס הבקשה לחידוש האישור, והפרטים פה הם קצת יותר מצומצמים.
שרון מאיר
נתקן בהתאמה.
לאה ורון
גם פה – "הדובר שפה זרה" וכולי.
היו"ר חמד עמאר
מבחינתי, הם לפי אותו הסכם.
לאה ורון
נמחקו בתוספת השלישית.
היו"ר חמד עמאר
להתאים את זה לפי הקודם.

הצבעה
בעד התוספת הרביעית – פה אחד

התוספת הרביעית אושרה.
היו"ר חמד עמאר
אני מאשר את התוספת הרביעית, בהתאם לשינויים. תוספת חמישית?
אתי בנדלר
אמות המידה.
עובד קדמי
תוספת חמישית – "אמות המידה לקבלת אישור לבית עסק" לפי תקנה 4(א). להזכיר, שתקנה 4(א) אומרת, ש"אישור לבית עסק או חידושו, יינתן למבקש אם מילא אחר כל אלה: (1) עמד באמות המידה שבתוספת החמישית". מה הן אמות המידה?

אישור לבית עסק יינתן במידה ועמד בכל אמות המידה המפורטות להלן:


1.
עיקר עיסוקו של בית העסק הוא באחד הסוגים המפורטים בתוספת השניה;


2.
בית העסק נמצא במקום ציבורי ונגיש לקהל;
אתי בנדלר
מדוע מוכרח שהוא יהיה "במקום ציבורי"? אולי מספיק שהוא "נגיש לקהל"?
עובד קדמי
אני אסביר. קיבלנו בקשה מאדם שמכר בבני-ברק, וכשהלכנו לראות איפה זה, הסתבר שזה בחדר הילדים, פינה קטנה, באיזה ארון, והוא שולח את זה בדואר. הוא אומר: מה, איפה כתוב שאני צריך לעשות את זה פה ופה וכן הלאה? מותר לי גם מכאן לנהל את העסק שלי. תנו לי את הפטורים.
היו"ר חמד עמאר
כן, אבל לפי הדרישות שלכם הוא לא יכול לקבל את האישור.
עובד קדמי
עכשיו הוא לא יכול.
אתי בנדלר
יש עניין של "נגיש לקהל", אני מקבלת את זה, אתה צודק. אני שואלת למה זה צריך להיות "במקום ציבורי"?
עובד קדמי
יכול להיות "נגיש לקהל" גם בבית?
אתי בנדלר
כן, יכול להיות שיש אישור לבית עסק בסטודיו שהוא צמוד לבית. יש הרבה מאוד תכשיטנים שעובדים בצורה כזאת.
עובד קדמי
אז הוא "נגיש לקהל".
אתי בנדלר
"נגיש לקהל" – בסדר, אני מציעה להשאיר, אבל לא מקום ציבורי.
עובד קדמי
רצינו להדגיש שזה לא יהיה בבית. תגידי לי את איך אני יכול להדגיש את זה, כדי שהוא לא יעשה את זה בביתו, ויגיד: אני פתוח לקהל, שמתי פתק למטה, מי שרוצה לקנות אצלי כך וכך, תכשיטים ויהלומים, יעלה לגברת כך וכך.
לאה ורון
יש ביפו, שכחתי את שמה של האומנית המפורסמת, שהגלריה שלה בתוך הבית.
יעל מזרחי
זה מרכז מבקרים, זה משהו אחר.
עובד קדמי
אבל זה "נגיש לקהל".
שרון מאיר
אבל את עדיין יכולה לבוא ולפתוח את הדלת בעצמך.
אתי בנדלר
"נגיש לקהל" תשאיר, אבל השאלה היא למה "מקום ציבורי"?
עובד קדמי
ברגע שהוא פתח את זה ושם שלט, זה הופך להיות ציבורי, זה לא בבית שלו, הוא לא גר שם.
אתי בנדלר
זה לא נחשב למקום ציבורי.
תמר קלהורה
עובד, בדוגמה שלך, יש לו בכלל רישיון עסק?
עובד קדמי
אם זה לתכשיטים, אז אין לו, אבל אם זה למשהו אחר?
תמר קלהורה
אבל השאלה אם בכלל יש לו רישיון עסק מהרשות המקומית.
עובד קדמי
אני אומר לך, אנחנו נתקלנו בדבר הזה.
שרון מאיר
יש הרבה עסקים שלא זקוקים אפילו לרישיון.
עובד קדמי
הוא לא זקוק לרישיון עסק, והוא מכר.
תמר קלהורה
אני מבינה את זה, אבל אפשר לחשוב על כל מיני דוגמאות, על כל מיני חוות שמוכרות ספינות או מוכרות מזכרות.
היו"ר חמד עמאר
ברגע שרשום לך: "נגיש לקהל", למה אני צריך "במקום ציבורי"? אם הוא בבית, אין לו את הדברים שאתם דורשים בשביל לקבל את האישור, אז הוא לא יכול לקבל את האישור. אני חושב שצריך למחוק "מקום ציבורי".
אתי בנדלר
אז אתה מחליט, אדוני, למחוק את "במקום ציבורי"?
היו"ר חמד עמאר
כן.
עובד קדמי
אז אני חוזר רק ל-2: בית העסק נמצא במקום נגיש לקהל. במקום נגיש לקהל – זאת אומרת, לא שהוא נגיש, אלא במקום נגיש לקהל.
אתי בנדלר
תראו, אני הייתי מחוקקת חוק כללי, שכל חלונות הראווה במדינת ישראל יהיו נאים, אבל אני חושבת שזה מאוד בעייתי, כי אתה מדבר כאן על אמת מידה, ומדובר על משהו מאוד סובייקטיבי. אני מדברת באמת עכשיו, לא לצחוק, מה שנאה בעיני האחד איננו נאה בעיני האחר. אז כשמדברים על "מסודר" ניחא, עוד אפשר לבלוע את זה, אבל אני חושבת שחלון ראווה "נאה" זו אמת מידה אולי קצת - - -
יעל מזרחי
כבר נתקלתי במקומות שחלון הראווה היה מגובב בדברים.
אתי בנדלר
אז הוא לא מסודר.
יעל מזרחי
והוא טען שזה נאה.
היו"ר חמד עמאר
הוא יכול לטעון. בשביל זה צריך "מסודר". למחוק את המילה "נאה".
עובד קדמי
הגברת בנדלר מעירה, שיהיה "מסודר".
היו"ר חמד עמאר
כי "נאה", זה כל אחד לפי דעתו.
שרון מאיר
"נאה" זה סובייקטיבי, "מסודר" זה אובייקטיבי.
עובד קדמי
אם זה בערימה כזאת, זה לא מסודר.
היו"ר חמד עמאר
"מסודר", בסדר. 4.
אתי בנדלר
הצגת מחירים בשקלים חדשים לפי חוק הגנת הצרכן, לא "כמתחייב". כי זה נקבע בתקנות – הצגת מחירים לתיירים, וחנויות תיירים וכולי.
עובד קדמי
סליחה, את ב-6?
אתי בנדלר
ב-6: הצגת מחירים בשקלים חדשים לפי חוק הגנת הצרכן.
עובד קדמי
במקום "כמתחייב ב" – לפי.
לאה ורון
מה זה סעיף 9, אחרי שמחקנו את השאלות בטופס?
אתי בנדלר
צריכים למחוק גם את 9, את צודקת.
עובד קדמי
רגע, עוד לא הגענו. אוקיי, אז 7 ו-8 זה בסדר. 9 – למחוק.
אתי בנדלר
בהנחה שאתם בודקים את זה באמת. גם יחס אדיב ללקוחות, נו בסדר.
עובד קדמי
אנחנו עושים את הבדיקות המדגמיות שלנו, אין מה לעשות. בדרך כלל, אנחנו לא שוללים אוטומטית את ההיתר. קודם כל מזהירים, מעירים, כותבים.
אתי בנדלר
מצוין.
היו"ר חמד עמאר
בואו נתקדם.
אתי בנדלר
לי אין הערות נוספות לתוספת הזו.

הצבעה
בעד התוספת החמישית – פה אחד

התוספת החמישית אושרה.
היו"ר חמד עמאר
אני מאשר את התוספת החמישית, בהתאם לשינויים. תוספת שישית?
עובד קדמי
התוספת השישית היא לפי תקנה 5 – בקשת ערר על החלטתו של הממונה. היא מוגשת לשר התיירות. שם מפרטים את הפרטים האישיים, פרטי בית העסק והנימוקים של הערר כדי שזה יהיה מסודר, בטופס.
אתי בנדלר
בסדר גמור, רק תבדקו את נושא עצם הגשת הערר על סוגי החלטות מסוימות, כפי שביקשנו קודם.
עובד קדמי
כן.
אתי בנדלר
ודבר נוסף אני מבקשת, שכל הטפסים יהיו זמינים להורדה באתר האינטרנט של המשרד.
עובד קדמי
וודאי, וודאי.

הצבעה
בעד התוספת השישית – פה אחד

התוספת השישית אושרה.
היו"ר חמד עמאר
אני מאשר את התוספת השישית.
עובד קדמי
וכמובן, לשנות את הכותרת של תשע"ב-2011.
אתי בנדלר
ולמסור את ברכותינו לשר התיירות, סטס מיסז'ניקוב.
היו"ר חמד עמאר
תודה רבה לכולם.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:58.>

קוד המקור של הנתונים