ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/11/2011

צו הביטוח הלאומי (הגדלת שיעור הענקות), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

7.11.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 556

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י' בחשוון התשע"ב (7 בנובמבר 2011), שעה 12:45
סדר היום
צו הביטוח הלאומי (הגדלת שיעור הענקות), התשע"ב-2011
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

משה (מוץ) מטלון
מוזמנים
תא"ל שוקי בן ענת, קצין מילואים ראשי, משרד הביטחון וצה"ל

סא"ל אמיר חי, ראש ענף תכנון ענף כוח אדם, מילואים, באכ"א, משרד הביטחון וצה"ל

עו"ד גל כהן, ייעוץ משפטי, משרד הביטחון

עו"ד דפנה גלילי, ייעוץ משפטי, משרד הביטחון

רועי קונפינו, רפרנט ביטחון, אגף התקציבים, משרד האוצר

גיא הרמתי, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד שלומי מור, המוסד לביטוח לאומי

אבי צרפתי, המוסד לביטוח לאומי

ליאורה ברקלי, המוסד לביטוח לאומי

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים

אבי סייג, פורום מג"דים, מח"טים וטייסים במילואים
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
צו הביטוח הלאומי (הגדלת שיעור הענקות), התשע"ב-2011
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. יום שני בשבוע, י' בחשוון, ה-7 בנובמבר 2011, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.


על סדר היום צו הביטוח הלאומי (הגדלת שיעור הענקות), התשע"ב-2011.


גברתי, הסבר קצר.
נועה בן שבת
סעיף 282(א) מאפשר למוסד לביטוח הלאומי להעניק הענקות לפיתוח שירותי רווחה למשרתים במילואים ובני משפחותיהם. כרגע סעיף קטן (ב) קובע שסך כל ההענקות השנה לא יעלה על 0.25 אחוז מאומדן הסכום השנתי הכולל של התגמולים שישולמו לפי פרק המילואים, אבל שר הביטחון רשאי להעניק 0.5 אחוז ואת זה מבקשים לעשות.
היו"ר חיים כץ
מה הסכום?
אבי צרפתי
2.5 מיליון. זה הרבע אחוז.
היו"ר חיים כץ
ולמה הוא מיועד?
אמיר חי
פעולות לרווחת חיילי המילואים ובני משפחותיהם.
משה (מוץ) מטלון
כמו למשל?
אמיר חי
הוא מיועד למגוון פעילויות, החל מפעילויות שהן לרמת היחידה. אנחנו קוראים לזה סל רווחה יחידתי.
היו"ר חיים כץ
כמו למשל?
אמיר חי
ערבים גדודיים, ערבים פלוגתיים, פעילות למפקדים, פעילות יחד עם משפחות חיילים.
היו"ר חיים כץ
אתה מדבר על מילואימניקים.
אמיר חי
אני מדבר רק על יחידות מילואים. מפקד מג"ד מקבל איקס כסף שהוא יכול לעשות אתו דברים עבור היחידה, לדוגמה. דברים נוספים אלה כלים למפקדים לטפל ולפקד על היחידה שלהם, שיפוי של החזרי הוצאות כשהם לא בתפקיד במהלך השנה.
היו"ר חיים כץ
כמה ניצלתם שנה האחרונה?
אמיר חי
הניצול הוא ניצול מקסימאלי כי זה חלק מהתקציב. התקציב הוא רחב יותר וזה חלק ממנו.
היו"ר חיים כץ
איפה אתה משלים אותו, מהתקציב של משרד הביטחון?
אמיר חי
ודאי. תקציב פעולות עבור מילואים.
היו"ר חיים כץ
כמה מקציב משרד הביטחון מתקציבו?
אמיר חי
אין לי כאן אומדנים מדויקים, אבל יש כאן כמה עשרות מיליוני שקלים.
היו"ר חיים כץ
עשרות מיליונים?
אמיר חי
כן.
היו"ר חיים כץ
לרווחה לחיילי מילואים.
אמיר חי
ודאי.
היו"ר חיים כץ
עשרות מיליונים?
אמיר חי
כן. יש לנו הרבה יחידות.
היו"ר חיים כץ
זה נראה בומבסטי.
שוקי בן ענת
תעשה חשבון שמעל 250 גדודים מקבלים שלושים אלף שקלים לגדוד לשנה.
אמיר חי
וזה רק סל רווחה.
היו"ר חיים כץ
פעם הייתי במילואים. אמרתי בדיון הקודם שבגילי המתקדם אני קצת לא רואה, קצת לא שומע והרבה לא זוכר. אני זוכר שעשיתי מילואים ולא הייתה פעילות רווחה למילואימניקים. לא זכיתי לזה.
אמיר חי
יש פעילות.
שוקי בן ענת
באותה תקופה אכלו עם מסטינג והיום כבר לא.
משה (מוץ) מטלון
אני לא עשיתי מילואים יום אחד.
היו"ר חיים כץ
אני מודה שהיה לי מסטינג.
אמיר חי
יש פעילות רבה.
שוקי בן ענת
אני יכול לומר עוד משהו על הפעילות הזאת?
היו"ר חיים כץ
מי אדוני?
שוקי בן ענת
קצין מילואים ראשי.
היו"ר חיים כץ
בבקשה. אנחנו כאן בוועדה רושמים פרוטוקול. תאר לך שמגיע מישהו ומדבר ואין בפרוטוקול את שמו של הדובר. יתחילו לחפש מי הוא הדובר.
שוקי בן ענת
אנחנו רגילים לכך שפרוטוקול יודע עלינו עוד לפני שאנחנו מדברים.
היו"ר חיים כץ
לא. אתם לא כל כך חשובים. אולי נדמה לכם שאתם כל כך חשובים, אבל לא.
שוקי בן ענת
בשיא הענווה, אני מסכים אתך.
משה (מוץ) מטלון
אני חושב שהם חשובים מאוד. אני אומר את זה גם מהיכרות אישית.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
שוקי בן ענת
תקציב הרווחה של יחידות המילואים, חלקו נלקח מתקציב הביטחון וחלקו נלקח על פי פרק י"ב, סעיף 282 בחוק הביטוח הלאומי. החשיבות ליחידות המילואים היא חשיבות שאני אומר, בלי להגזים, כמעט זהה לחשיבות האופרטיבית של מה שקורה במילואים. הלכידות ביחידות המילואים והטיפול בנושא הזה בפרופורציות המתאימות, זה בשום אופן לא מתקרב ולא צריך להתקרב לפרופורציות של סדיר, היא חשובה מאוד ליחידות מילואים חזקות. התקציב הזה הנוכחי שמוקצה הוא בסך הכול 2.5 מיליון שקלים.
היו"ר חיים כץ
זה קיים. אתם רוצים עוד 2.5 מיליון.
שוקי בן ענת
כן. המקורות הם לגיטימיים והשימושים הם הרבה יותר.
היו"ר חיים כץ
מהיכן המקורות?
אבי צרפתי
ממשרד האוצר. לפי סעיף 285.
היו"ר חיים כץ
אני חשבתי שאנחנו באים לדיון שכולם מסכימים ואנחנו נקיים אותו בדקה, אבל אני רואה התרחשויות מאחורי הקלעים.
שוקי בן ענת
אני חושב שכבר עברנו את האוצר והרווחה.
היו"ר חיים כץ
נראה לי שלא. אתה נציג האוצר? אתם מסכימים?
גיא הרמתי
הוא אמור להציג את העמדה.
היו"ר חיים כץ
אבל הוא איננו כאן. אנחנו הולכים להצביע ולאשר את זה.
גיא הרמתי
אני אקרא לו.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא עושים מרדפים אחרי נציגי האוצר. אם יש להם מה להגיד, שישבו כאן.
שוקי בן ענת
שר הרווחה הסכים לזה בישיבת ועדת שרים לנושא מערך המילואים.
היו"ר חיים כץ
שר הרווחה, זה בסדר, והוועדה גם כן בסדר.
שוקי בן ענת
אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד. במציאות הנוכחית של חוק המילואים, שקצת מגביל בכמות הימים ובמספר הזימונים, הנושא של הלכידות החברתית שהכסף הזה מושקע בה כולו, הפך לנושא הרבה יותר חשוב מאשר בעבר. לכן התוספת הזאת מקבלת ערך נוסף בתקופה הזאת.
משה (מוץ) מטלון
שוקי, איך מתנהל התקציב הזה? מי מפקח עליו? אתם מעבירים את הכסף ליחידות ישירות?
שוקי בן ענת
אכ"א מפקח עליו. התקציב הזה יושב במחלקת פרט באכ"א שהיא מנהלת אותו בהקצאה מתוקננת ויש תקנון מאוד ברור. היא מעבירה אותו ליחידות מילואים וגם עושה בקרה על הביצוע.
היו"ר חיים כץ
משרד האוצר רוצה להגיד משהו?
רועי קונפינו
כן. רועי, אגף התקציבים, משרד האוצר, רפרנט ביטחון. חשבנו להדגיש את הדבר הבא. אנחנו עשינו ניתוח של ההצעה הזאת ועלותה כשלושה מיליון שקלים.
היו"ר חיים כץ
2.5 מיליון שקלים. החישוב שלכם הוא תמיד מופרז. אנחנו מדברים על 2.5 מיליון שקלים.
רועי קונפינו
בסדר. החישוב שאנחנו עשינו עומד על שלושה מיליון שקלים. חשבנו להדגיש שהסכום הזה, על אף שאנחנו מכבדים מאוד את אוכלוסיית המילואים וזאת אוכלוסייה חשובה בעינינו, בא על חשבון דברים אחרים.
היו"ר חיים כץ
משרד הביטחון לא יודע שזה בא על חשבון דברים אחרים.
רועי קונפינו
הסכום הזה יכול לבוא על חשבון נכים, על חשבון אנשים עם מוגבלות וכולי.
היו"ר חיים כץ
משרד הביטחון לא יודע שזה בא על חשבון דברים אחרים? רק אתם יודעים?
רועי קונפינו
אני אשלים את דבריי. לכן חשוב לנו להדגיש שאם התקציב הזה הוא על חשבון תקציבו של משרד הביטחון, אין לנו שום התנגדות לכך. משרד הביטחון יכול להחליט איך להקצות את הכספים שהוא רוצה למילואימניקים. בהנחה שהכסף הזה מגיע מתקציב המוסד לביטוח לאומי, זה משהו שהוא יותר בעייתי מבחינת אגף התקציבים ויש לנו התנגדות.
היו"ר חיים כץ
פנו לא אליך אלא לשר שלך. שר הביטחון פנה גם לשר שלך ופנה גם לשר הרווחה שהסכים. ניסו להתייעץ אתכם אבל אתם הייתם עסוקים ולא היה לכם זמן להגיב. צר לי שכך הדבר. ניסו להתייעץ אתכם, אבל לא היה לכם זמן להגיב כי אתם עסוקים. אתם מנהלים את התקציב של כל המדינה. מאחר שאתם לא הגבתם, אנחנו נאשר את זה ואתם תוכלו לעשות מה שאתם רוצים.
משה (מוץ) מטלון
אפילו פה אחד נאשר את זה.
גל כהן
הלשכה המשפטית, משרד הביטחון. עוד לפני ששר הביטחון פנה לשר האוצר שלוש פעמים ולא פעם אחת.
היו"ר חיים כץ
אני יודע, אבל שר האוצר עסוק.
גל כהן
אנחנו מדברים כאן על משהו שנקבע בהחלטה של ועדת שרים לענייני מילואים בחודש מאי 2011 וקיבל תוקף של החלטת ממשלה. שר האוצר לא ערער עליה, בניגוד להחלטות אחרות של אותה ועדת מילואים שהוא כן ערער עליהן.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אז הוא אמר. אנחנו נקריא ונאשר.
נועה בן שבת
צו הביטוח הלאומי (הגדלת שיעור הענקות), התשע"ב-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 282(ב) בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ועם שר האוצר, ובאישור ועד, העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1.
הגדלת שיעור ההענקות


סך כל ההענקות לשנה לפי סעיף 282(א)(2) לחוק, יגדל ויעמוד על שיעור של 0.5 אחוז.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הצו אושר פה אחד


כל חברי הכנסת שנמצאים כאן הצביעו בעד ולכן הצו אושר. אני מקווה שתשתמשו בכסף הזה טוב ותעשו טוב לחיילי המילואים, שהם רק יבלו ולא יעשו דברים אחרים. אני מקווה שלנו ולכל בית ישראל יהיה שלום.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:55

קוד המקור של הנתונים