ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/11/2011

תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה) (תיקון), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
38
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

7.11.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 555

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י' בחשוון התשע"ב (7 בנובמבר 2011), שעה 11:30
סדר היום
תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה) (תיקון), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

אילן גילאון

משה (מוץ) מטלון
מוזמנים
אהרן ברזאני, ראש מינהל עובדים זרים, רשות ההגירה

תהילה לוגר פרימן, מנהלת אגף תאגידים ולשכות פרטיות, רשות ההגירה

עו"ד שי סומך, משרד המשפטים

עו"ד טלי ארפי, משרד האוצר

עמית שטאובר, משרד האוצר

עמית סדן, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד נטע ברנר נאור, הלשכה המשפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

גבי בורנשטיין, מנכ"ל חברת כוח אדם זר לחקלאות, איגוד לשכות המסחר

עו"ד מירב ולדמן, מנהלת תחום ענפי, כוח אדם זר לחקלאות, איגוד לשכות המסחר

עו"ד דוד זהבי, היועץ המשפטי, איגוד לשכות המסחר

עמרי פלג, לשכה פרטית לתיווך כוח אדם זר, איגוד לשכות המסחר

אברהם הראובני, חברת עמיר, איגוד לשכות המחסחר

מוטי שמש, חברת עמיר, איגוד לשכות המסחר

איילת יגודניק, איגוד לשכות המסחר

יעקב גבאי, מנהל לשכה פרטית "גימיק" לתיווך כוח אדם זר בחקלאות, איגוד לשכות המסחר

צבי רם, חבר הנהלת אחיעוז, עמותה לתיווך עובדים זרים בסיעוד

יריב שוריאן, חבר הנהלת אחיעוז, עמותה לתיווך עובדים זרים בסיעוד

אריאלה בן צבי, עמותת אחיעוז, עמותה לתיווך עובדים זרים בסיעוד

עידית לבוביץ, רכזת תחום סיעוד, קו לעובד

ירון בן גרא, עמותת אהב"ה

גלעד לבני, יועץ מטעם הג'וינט לענייני עובדים זרים
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת

עמית קנובלר
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה) (תיקון),

התשע"א-2011
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, י' בחשוון, ה-7 בנובמבר 2011, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.


על סדר היום תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה) (תיקון), התשע"א-2011.


לצערי אמרו לי שמדברים כאן רק על נושאים חקלאיים אבל הזמינו אנשים שעוסקים בסיעוד. אנחנו לא מתכוונים לדון היום בנושא סיעוד ולא הולכים לדבר בנושא הסיעוד. כל מי שנמצא כאן לדיון בנושא הסיעוד, אתו הסליחה והוא יכול ללכת. אני מתנצל. אם אתם רוצים, אתם יכולים להישאר אבל אני מבקש מכם להיות מעורבים בדיון.


בישיבה האחרונה שקיימנו פנינו למשרד התעשייה ושאלנו מהיכן הוא שלף את המספר 3,479. עכשיו אני חוזר אליכם ושואל אם יש לכם חידושים.
נטע ברנר נאור
בעקבות שאלת יושב ראש הוועדה, עלה שהסכום הזה הוא סכום שכר נטו שהעובד הזר מקבל בחודש. כיום שכר המינימום עומד על 4,100 שקלים.
היו"ר חיים כץ
3,479 שקלים מקבל העובד הזר לחודש.
נטע ברנר נאור
נטו, לאחר הניכויים. יש תקנות עובדים זרים שמותר לנכות ממשכורתם בגין מגורים.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא הולכים לדבר על הסיעוד אבל בחקלאות משלמים פחות מאשר משלמים בסיעוד?
נטע ברנר נאור
לא. אמורים לשלם אותו הדבר.
היו"ר חיים כץ
הסבא שלי מעסיק עובד זר והוא מקבל נטו הרבה יותר, בלי שום פרופורציה למה שאת אומרת כאן.
נטע ברנר נאור
כמה הוא מקבל?
היו"ר חיים כץ
לפחות 4,100 שקלים וזה לפי החוק.
נטע ברנר נאור
אולי הוא עושה שעות נוספות.
היו"ר חיים כץ
לא. הוא מקבל לפי החוק ואני משלם עליו את ההתאגדות, ביטוח לאומי וכל מה שצריך.
נטע ברנר נאור
נכון. אתה צריך לשלם.
היו"ר חיים כץ
אז מה זה נטו?
נטע ברנר נאור
מה שהוא מקבל בחודש ביד.
היו"ר חיים כץ
3,479 שקלים?
נטע ברנר נאור
משהו כזה, כן. ברור שהוא צריך לשלם לו פנסיה, ביטוח לאומי וכל התשלומים הסוציאליים, אבל מה שהוא צריך לקבל, זה השכר פחות ניכויים ופחות כמה שאפשר לנכות עבור אוכל וכל מיני דברים כאלה. זה סכום הנטו שהעובד מקבל. זה החישוב שעשינו ובינתיים ראיתי בפרוטוקול הקודם שאתה אישרת ב-2005 את התקנות המקוריות, זה בערך היה הסכום.
היו"ר חיים כץ
אני לא אישרתי ב-2005 שום דבר. בשנת 2005 אני לא ישבתי כאן. לא הייתי יושב ראש הוועדה ב-2006.
נטע ברנר נאור
אז בשנת 2006.
היו"ר חיים כץ
גם אז לא הייתי כאן.
נטע ברנר נאור
מישהו אישר.
היו"ר חיים כץ
כשאת עובדת, אני לא רוצה לומר משהו, אבל תעשי שיעורי בית מסודרים. אם את מחליטה, תיכנסי ותראי.
נטע ברנר נאור
אתה אישרת את הוראת השעה ב-2008. זה אני יכולה לומר בוודאות כי אני זוכרת את זה.
היו"ר חיים כץ
אני גם לא הייתי כאן ב-2008.
נטע ברנר נאור
אתה אישרת את זה. אני יכולה להראות לך את הפרוטוקול.
היו"ר חיים כץ
תראי לי את הפרוטוקול.
נטע ברנר נאור
בסדר. אתה רוצה שאני אלך למחשב?
היו"ר חיים כץ
כן. תלכי ותביאי אחר כך.
נטע ברנר נאור
בסדר.
היו"ר חיים כץ
אחר כך תלכי ותביאי לי. אני לא הייתי כאן ב-2008.
נטע ברנר נאור
אולי אני טועה בתאריכים, אבל אתה אישרת.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור. אולי את טועה בתאריכים.
נטע ברנר נאור
את הוראת השעה אתה אישרת.
היו"ר חיים כץ
זה כמו בגשש. זה היה לפני 25 שנים, אבל הוא אומר שזה היה אתמול בבוקר. זה בערך אותו הדבר. בסדר. אתם באים ואומרים 3,479 שקלים זה שכר העובד לחודש. יפה. מה אומרים נציגי החקלאים שצריך לגבות? נציגי משרדי התיווך שמביאים את העובדים לארץ, כמה הם צריכים לגבות?
גבי בורנשטיין
שמי גבי בורנשטיין ואני מאיגוד לשכות המסחר. אנחנו טוענים, בהתאם לחוות דעת שהגשנו גם ליושב ראש, גם לאנשי משרד התמ"ת שיושבים כאן וגם לאנשי משרד הפנים שיושבים כאן, שהסכום שצריך להיות הוא סכום שמדבר על משכורת חודש בשנה כפול מספר שנות החוזה כאשר זה גם החוק בתאילנד. יש לנו תחשיב מסודר איך הגיעו לזה.
היו"ר חיים כץ
כמה זה?
אילן גילאון
כמה זה בצרפת? כמה זה במדינה שהיא לא תאילנד?
קריאה
אפס.
גבי בורנשטיין
אני לא יודע, אבל אני חושב שאת טועה.
היו"ר חיים כץ
גברת, אני לא זוכר שקיבלת את רשות הדיבור.
גבי בורנשטיין
אני רוצה לומר עוד מילה.
היו"ר חיים כץ
בדרך כלל כמה שנים זה חוזה?
גבי בורנשטיין
63 חודשים לפי החוק מותר לעובד זר בחקלאות להיות בארץ. חמש שנים וקצת. אני רוצה לומר שאני מחזיק כאן את הפרוטוקול משנת 2005 וכן, אתה היית היושב ראש.
היו"ר חיים כץ
למשך חודש.
נטע ברנר נאור
זה היה בדיוק בתקופה הזאת.
גבי בורנשטיין
בהתאם לשאלה שלך איך נקבעו הסכומים, תומר מוסקוביץ עונה.
אילן גילאון
כבודו יכול להסביר לנו מה עלות התשומות?
היו"ר חיים כץ
רגע. עוד מעט.
גבי בורנשטיין
שאלת את השאלה איך נקבעו הסכומים, תומר מוסקוביץ שהיה היועץ המשפטי של משרד התעשייה אמר: עושים תחשיבים ובסוף עושים מחיר, עושים סחר סוסים וסוגרים. משנת 2005 ועד היום כל ישיבה אתה מעלה את השאלה הזאת ושואל איך הגיעו לסכום אבל פשוט לא מתמודדים עם זה.
היו"ר חיים כץ
איך אתם הגעתם לסכום של חודש לשנה?
גבי בורנשטיין
על סמך חוות דעת שנמצאת אצלך עם כל העלויות.
היו"ר חיים כץ
עזוב את חוות הדעת. איך הגעת לסכום?
גבי בורנשטיין
אני צריך לתת שירות לעובד במשך חמש שנים.
היו"ר חיים כץ
מה זה שירות? מה אתה עושה?
גבי בורנשטיין
אני מלווה אותו בצפון ובדרום, מימין ומשמאל.
היו"ר חיים כץ
מה זה מלווה אותו?
גבי בורנשטיין
מגיע אליו בכל מקרה שהוא צריך.
היו"ר חיים כץ
לשם מה?
גבי בורנשטיין
אם זה מתורגמן, אם הוא צריך להגיע לבית חולים, אם צריך לחדש לו את הדרכון, אם צריך לקחת אותו לבדיקה רפואית כזאת או אחרת. אני יכול לתת לך דוגמה.
היו"ר חיים כץ
למה אתה לא גובה את זה מהמעסיק?
אילן גילאון
הוא גובה את זה גם מהמעסיק.
גבי בורנשטיין
תחליטו, תקבעו סכום. אני לא גובה מהמעסיק.
היו"ר חיים כץ
למה אתה לא גובה מהמעסיק? יותר נוח לגבות מהעובד הזר?
גבי בורנשטיין
לא.
היו"ר חיים כץ
אין לו מה להגיד.
גבי בורנשטיין
לא נכון.
היו"ר חיים כץ
אז למה אתה לא גובה מהמעסיק?
גבי בורנשטיין
אין תקנה שצריך לגבות מהמעסיק. בסיעוד קבעתם תקנה אבל לא בחקלאות.
קריאה
בסיעוד קבענו מקסימום.
היו"ר חיים כץ
לא קיבלת רשות דיבור.
גבי בורנשטיין
אנחנו נותנים את השירות כל השנה, בכל יום, ביום שישי, בשבת, בלילה, וכשנופלים קסאמים בעוטף עזה, המתורגמנים שלנו נמצאים בשטח ולשכות מת"ש ולשכות מנ"ע סגורות כי אי אפשר לפתוח אותן בזמן כזה.
היו"ר חיים כץ
על כל עובד אתם עובדים בערך חודש. האיש שלך עובד חודש על כל עובד?
גבי בורנשטיין
מה זאת אומרת?
היו"ר חיים כץ
כמה זמן אתם מקדישים לעובד בשנה?
גבי בורנשטיין
יש עובדים שאנחנו מקדישים להם הרבה יותר ויש עובדים שמקדישים להם פחות.
היו"ר חיים כץ
אני לא יודע מה זה הרבה יותר ומה זה פחות.
גבי בורנשטיין
אנחנו מטפלים בעובד.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן לוקח למשרד שלך?
גבי בורנשטיין
אני לא יודע לתמחר את זה.
היו"ר חיים כץ
אז למה לקחת סכום כזה לחודש? אתה לא יודע למה אתה לוקח. עשית ככה, כמו שהתמ"ת.
גבי בורנשטיין
לא.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן אתה מקדיש, מה העלויות שלך לחודש כשאתה רוצה חודש עבודה מעובד זר.
גבי בורנשטיין
חוות הדעת מונחת גם לפניך והדברים נאמרים בה. הגענו למספרים האלה על סמך הדרישות שהמדינה דורשת מאתנו והעלויות שיש לנו.
היו"ר חיים כץ
אתם כמו התמ"ת.
גבי בורנשטיין
ממש לא.
היו"ר חיים כץ
אתם בדיוק כמו התמ"ת. במקום לענות לי ישירות ולהגיד שאתם מקדישים שבוע, עשרה ימים, שלושים שעות, אתה אומר לי ככה וככה. ככה וככה, לא עובד. אני רוצה לדעת כמה אתה משקיע בעובד זר שעובד בחקלאות. יום בחודש? חצי יום בחודש? חמישה ימים בחודש?
גבי בורנשטיין
אני לא יודע להגיד לך.
היו"ר חיים כץ
אז למה אתה יודע להגיד שאתה צריך לקחת לו חודש בשנה?
גבי בורנשטיין
מכיוון שאני יודע מה העלויות שלי.
היו"ר חיים כץ
מה העלויות?
גבי בורנשטיין
לכל עובד, גם אם הוא במטולה וגם הוא בפארן.
היו"ר חיים כץ
אם אתה יודע, תגיד לי מה העלויות שלך.
גבי בורנשטיין
לכן העברנו את חוות הדעת.
היו"ר חיים כץ
לא קראתי. העברת ולא קראתי. אני שואל אותך עכשיו בוועדה מה העלויות שלך.
דוד זהבי
אנחנו עשינו תחשיב.
היו"ר חיים כץ
אני לא זוכר שקיבלת רשות דיבור.
גבי בורנשטיין
אומדן העלויות שלנו, ללשכה שמטפלת בסדר גודל של אלפיים עובדים בשנה, זה סדר גודל של ארבעים אלף שקלים לחודש מבחינת הוצאות ישירות ויש הוצאות משכורת של עוד מאה אלף שקלים בחודש.
היו"ר חיים כץ
תגיד שוב.
אילן גילאון
משכורות בסכום של מאה אלף שקלים.
היו"ר חיים כץ
אתה מטפל באלפיים עובדים.
גבי בורנשטיין
סדר גודל.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, אתה לוקח אלפיים כפול 3,479 שקלים? מה המשכורת שאתה רוצה לקחת לחודש מהעובד? אתה רוצה חמישה חודשי משכורת. לפי איזו משכורת?
גבי בורנשטיין
לא. אני מדבר על העובדים שלנו ולא על העובדים הזרים.
היו"ר חיים כץ
אתה רוצה מעובד זר חודש עבודה בשנה. נכון? הוא בא עם חוזה לחמש שנים ואתה רוצה ממנו חמש משכורות.
גבי בורנשטיין
כן.
היו"ר חיים כץ
נכון?
גבי בורנשטיין
כולל כרטיסי טיסה.
היו"ר חיים כץ
עזוב אותי מכרטיסי הטיסה. זה בסדר. כרטיסי טיסה, זה מוגדר בסדר. אתה רוצה חודש בשנה. יש לך אלפיים עובדים ואתה רוצה אלפיים חודשי משכורת בשנה. זה מה שאתה מבקש. אתה אומר שאת זה אתה רוצה לקחת מהעובדים הזרים. זה בסדר. אני רוצה לדעת עכשיו מה העלויות שלך. כמה עובדים יש לך? אם אני לא ארד לפרטים, אני לא אבין אף פעם מה אתם עושים. תגיד לי מה העלויות שלך.
גבי בורנשטיין
העלויות שלנו הן סדר גודל של כארבעים אלף שקלים בשנה הוצאות למשרדים, טלפונים וכולי.
אילן גילאון
כמה עובדים מטפלים באלפיים העובדים הזרים?
היו"ר חיים כץ
עזוב. בוא נראה את המספרים. לא צריך את זה. אילן, דקה. בוא נשמע. ארבעים אלף בשנה הוצאות משרד.
גבי בורנשטיין
לחודש.
היו"ר חיים כץ
לחודש.
גבי בורנשטיין
הוצאות משכורת של מנהלים, פקידות, מתורגמנים, רכבים, הנהלת חשבונות – עוד כמאה אלף שקלים.
היו"ר חיים כץ
לחודש.
גבי בורנשטיין
כן. סדר גודל של עלויות חודשיות, כולל הכול, בסביבות מאתיים אלף שקלים.
היו"ר חיים כץ
איך?
גבי בורנשטיין
הנה.
היו"ר חיים כץ
ממה יש לך עוד שישים אלף שקלים?
גבי בורנשטיין
רכבים, דלק, עלויות של ערבות בנקאית.
היו"ר חיים כץ
כמה עובדים יש לך במשרדים?
גבי בורנשטיין
בין עשרה ל-15, 18, תלוי בגודל של המשרד, תלוי בפיזור האזורים, תלוי בפיזור החקלאים מולם אנחנו עובדים.
היו"ר חיים כץ
כל עובד משרד כזה, העלות שלו היא סדר גודל של 15 אלף שקלים בחודש?
קריאה
לא. יותר.
גבי בורנשטיין
בסדר. כולל הרכב, כולל הכול, כן, בין 12 ל-15 אלף שקלים.
היו"ר חיים כץ
על פניו הבקשה שלך היא לא סבירה. אם ההוצאות שלך הן 2.5 מיליון שקלים לשנה, סביר שתרוויח מאה אחוזים. הרווחת מאה אחוזים, לוקח חמישה מיליון. למה אתה מבקש שבעה מיליון?
גבי בורנשטיין
לא כל הסכום הוא שלנו. הסכום מתחלק יחד עם TIC או עם חברה זרה. ה-3,400 זה 60-40.
היו"ר חיים כץ
גם אין לך הוצאות של 2.5 מיליון שקלים. אתה מבקש שבעה מיליון שקלים לקחת מהעובדים ואני אומר לך בדיוק כמו שאמרתי למשרד התעשייה. אנחנו לוקחים גוף חלש שאין לו הגנה, שהוא בא לעבוד כאן בארץ והוא עובד קשה. אני ראיתי סרט על עובדים זרים והייתי מזועזע, לא מהתנאים כי התנאים היו טובים. באה אישה מדרום אמריקה לעבוד, עבדה בתל אביב בווילה, השתכרה יפה, קיבלה את התנאים, עבדה 15 שנים. כולם קיבלו אותה בשדה התעופה, כשהיא חוזרת למדינה שלה, הילדים שלה, ילדה בת 20 שהיא עזבה אותה כשהיא הייתה בת חמש וילד בן 17 שהיא עזבה אותו כשהוא היה בן שנתיים. כל המשפחה הייתה והיא באה לשם והיא רואה שבכסף שהיא הרוויחה בנו ארמון גדול שאין בו לא חלונות והוא שלד עומד. הילדים שלה אומרים לה שהיא לא גידלה אותם אלא היא עזבה אותם בשביל הכסף והם לא מכירים בה. היא מנסה להתקרב אליהם. זה היה סרט דוקומנטרי.

האנשים האלה מוכרים את המשפחות שלהם ואת הילדים שלהם ומוותרים על הכול. אני יוצא מתוך הנחה שהם מקבלים תנאים אופטימאליים – משכורת הוגנת, אוכל טוב, מקום מגורים טוב והכול טוב, אבל התשלום שהם משלמים בשביל כל הטוב הזה הוא תשלום שאם אנחנו עוצמים את העיניים ואומרים שאנחנו לא נראה את הילדים שלנו במשך שנה, לא נסכים לו. אחרי הסרט הזה ניגשתי לחבר שיש לו מטפלת כזאת ושאלתי אותה מה היא עושה עם הכסף. אמרתי לה שלא תעביר אותו לאבא שלה. היא אמרה לי שאביה שומר על הכסף. אמרתי לה שתפתח כאן חשבון בדואר ושלא תעביר את כל הכסף אלא שתשמור לה חלק ממנו. היא אמרה שאם היא לא תעביר את הכסף, האבא שלה לא ישמור על הילדים. אמרתי לה שהוא לוקח לה את הכסף. הבת שלה התחתנה והיא לא נסעה לחתונה כי היא פחדה שלא ייתנו לה לחזור.


האנשים האלה לא מקבלים הכרת תודה. הם לא מקבלים הכרת תודה מהמשפחה שלהם ואנחנו רואים בהם באר שואבת לכסף. לא יכול להיות כמו שמשרד התעשייה אמר - 3,500, שיכול להיות שזה מעט ויכול להיות שזה הרבה. אני אומר שכל מי שעוסק בעסק, חייב להרוויח. גם אתם כמשרדים צריכים להרוויח. אף אחד לא עובד לשם שמים אבל יחד עם זאת צריך לבוא מסודר עם המספרים ולדעתי אתם לוקחים יותר מדיי. מבקשים יותר מדיי.
גבי בורנשטיין
אנחנו לא לוקחים כלום.
היו"ר חיים כץ
אתם מבקשים חודש בשנה על אלפיים עובדים. זה אומר שבעה מיליון שקלים. אין לך הוצאות בסכום הזה.
גבי בורנשטיין
אלפיים עובדים נמצאים כאן בארץ, אבל אתה לא מכניס אלפיים עובדים בשנה.
היו"ר חיים כץ
אבל אתה רוצה מהם משכורת של חודש בשנה כל שנה. אתה רוצה את זה מכל אלה שנמצאים בארץ.
גבי בורנשטיין
זה מה שהחוק התאילנדי מאשר.
יעקב גבאי
לא מכל אלה שנמצאים בארץ. מכל מי שנכנס לארץ.
גבי בורנשטיין
ממי שנכנס והוא חדש.
היו"ר חיים כץ
ואם תביא אלפיים?
יעקב גבאי
לא יכולים להביא אלפיים.
היו"ר חיים כץ
אני אומר לכם שאתם רוצים הרבה כסף. יכול להיות שמשרד התעשייה רוצה לתת לכם הרבה פחות, יכול להיות, אבל אתם רוצים הרבה יותר מדיי. זה צריך להיות אי שם באמצע הדרך. אתם צריכים להבין שבתיקון התקנות האלה אתם צריכים לשתף את המעסיק בתשלומים. אותו מעסיק שמקבל את העובד, צריך לשלם כסף. אותו חקלאי שמביא עובדים זרים, צריך לשלם כסף ולא לקחת הכול מהעובד הזר.
גבי בורנשטיין
הוא משלם.
היו"ר חיים כץ
אני יודע. אני מעסיק בסיעוד ואני משלם התאגדות סכום של שבעים שקלים בחודש. אני משלם את מס הבריאות והכול.
אילן גילאון
כשאתה מקבל עובד מחברת כוח אדם, אתה לא משלם לו גם סכום גלובאלי?
עידית לבוביץ
אני מקו לעובד. הנתונים שאני מכירה לצערי הם מאוד שונים מהנתונים שמציגים כאן.
היו"ר חיים כץ
תגידי נתונים.
עידית לבוביץ
אפילו לפני כן אני רוצה לשאול ברמה הכי בסיסית. אתה מדבר על לקחת מהעובד מראש.
היו"ר חיים כץ
את לא מדברת אליו אלא את מדברת אל הוועדה.
עידית לבוביץ
מדברים כאן על לקחת מהעובד מראש, כשהוא מגיע לארץ, משכורת אחת לחמש שנים. מה קורה אם הוא מסיים לעבוד אחרי שנתיים?
היו"ר חיים כץ
לא, את התבלבלת. משכורת אחת לשנה.
עידית לבוביץ
נכון. אחת כפול חמש.
היו"ר חיים כץ
לא, אחת לשנה. אחת לשנה למשך חמש שנים.
עידית לבוביץ
אני עושה חשבון ואני מגיעה לפלוס-מינוס 17-18 אלף שקלים.
היו"ר חיים כץ
אבל השאלה שלך אם הוא עובד שנתיים, כבר לא טובה. משכת אותה.
עידית לבוביץ
משכתי. חשבתי שמדובר על תשלום מראש.
היו"ר חיים כץ
לא. משכת את השאלה.
עידית לבוביץ
לפי ההצעה שלהם מדובר על 17-18 אלף שקלים בסך הכול, פלוס-מינוס, שגובים מהעובד.
היו"ר חיים כץ
כן.
עידית לבוביץ
עד היום, במיוחד בשנתיים האחרונות, כל עובד שהגיע מתאילנד שילם דמי תיווך בגובה של 11 אלף דולר.
היו"ר חיים כץ
עכשיו אנחנו עושים לו הנחה.
עידית לבוביץ
כל העובדים שאנחנו ראיינו, ורק בשנת 2001 אנחנו ראיינו למעלה מ-800 עובדים תאילנדים, וכולם שילמו בממוצע 11 אלף דולר כדי להגיע למדינת ישראל. 11 אלף דולר, זה ארבעים אלף שקלים. כבר הם משלמים הרבה מעבר למה שמבקשים כאן החברים.


הסכום הזה שמשולם על ידם היום, זה הרי כסף שחור. אף אחד לא מצהיר ואף אחד לא מודה שהוא קיבל אותו. מה שיקרה זה שהם ישלמו גם דמי תיווך וגם אחר כך עוד יוכלו חוקית לגבות מהם סכומים נוספים מעבר לכסף השחור שהם משלמים מלכתחילה.
רחל אדטו
למי הם משלמים את ה-11 אלף דולר?
אילן גילאון
למייבא. ליבואן.
עידית לבוביץ
הם משלמים את זה לחברה בתאילנד. לפי נתונים של משרד התעשייה, גברת רבקה מקובר ממשרד התעשייה דיברה על זה במשך שנים, בין שבעים לשמונים אחוזים מגיעים לתאגידי כוח האדם בישראל.
קריאה
אמרה. אז היא אמרה.
עידית לבוביץ
אלה נתונים של משרד התעשייה אחרי חקירות לגבי חברות כוח אדם בסיעוד ובחקלאות.
היו"ר חיים כץ
במשך שנתיים אני לא הוצאתי מהוועדה אף בן אדם ואני לא רוצה להוציא אותך. תבקש את רשות הדיבור ותקבל.
קריאה
סליחה.
רחל אדטו
משלמים בתאילנד בכסף הזה לישראל?
היו"ר חיים כץ
לא.
רחל אדטו
היא אומרת כן.
היו"ר חיים כץ
זה הולך למאכער התאילנדי.
רחל אדטו
זה לא מה שהיא אומרת.
עידית לבוביץ
המאכער התאילנדי היה שמח לו הוא היה מקבל 11 אלף דולר מכל עובד. הנתונים של התמ"ת ושל מבקר המדינה הם שבין שבעים לשמונים אחוזים מהסכום הזה מגיעים לחברות כוח האדם בישראל. בערך עשרים עד שלושים אחוזים נשארים בארץ המוצא אצל המתווכים ואצל החברות שם. זאת אומרת, כבר הרווחים כאן הם עצומים. להגיד שהחברות כאן עובדות לשם שמים, לא יכולות לגבות כסף וכי מדובר באנשים שבאמת יש להם הוצאות כבדות בלי הכנסת, זה קצת מגוחך.
רחל אדטו
מישהו יודע את המציאות האמיתית?
היו"ר חיים כץ
שאלת את זה שלוש פעמים רצוף. אי אפשר. לא. התמ"ת לא יודע, אלה לא יודעים, אף אחד לא יודע.
עידית לבוביץ
דבר אחרון שאני רוצה לומר, ואני אפילו לא אתחיל לדבר על תנאי העסקה של העובדים בחקלאות, של עובדים מתאילנד ואנחנו ראינו בשביתה שהייתה במשוב אחיטוב מה היו התוצאות שבאו פקחים של התמ"ת ושל משרד הפנים וראו שם עובדים שמקבלים 14 שקלים לשעה - להזכירכם, זה כבר מזמן לא שכר המינימום – ו-15 שקלים לכל שעה נוספת. אמרו לנו כל המושבים בעמק חפר שכולם משלמים כך וכולם משלמים אותו דבר. עובדים 16, 17 ו-18 שעות ביום, שזה גם לא חוקי למי ששכח. גם אם אני מורידה כרגע את תנאי העסקה שלהם מהשולחן, כמה שהם מזעזעים, מדינת ישראל הגיעה להישג בין הגדולים ביותר שנעשו כאן בשנים האחרונות וחתמה על הסכם עם ממשלת תאילנד להבאת עובדים לחקלאות. זה משהו שלא נעשה. מדובר כאן באמת בצעד שהוא חסר תקדים כי הקונספט הזה של הסכמים בילטראליים עם מדינות מוצא של עובדים זרים, זה משהו שהממשלה דוחפת לו כבר הרבה מאוד זמן, משרד האוצר דוחף לו, ואנחנו כמובן תומכים. הממשלה עשתה כאן צעד גדול. מה שקורה כאן עכשיו זאת התעוררות של אנשים שפוחדים שבעקבות הצעד הזה של הממשלה, הם הולכים לאבד את מקור ההכנסה הכי גדול שלהם.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. כן, אדוני.
יעקב גבאי
אני מלשכות המסחר. לפי מה שהיא אומרת לגבי ההסכם, זה ההסכם. זה מחזק את מה שאני עומד לומר. ההסכם מדבר על שישים-ארבעים. אנחנו אמורים לקבל 2,100 שקלים מכל עובד.
היו"ר חיים כץ
אתה צריך לדבר ולהסביר כאילו אלה שמולך לא מבינים כלום.
יעקב גבאי
בהסכם שמדינת ישראל חתמה,
TIC, שהולכת להיות החברה הבלעדית שמביאה עובדים לישראל, הסכום שמותר לגבייה הוא 3,479 שקלים ומתוך זה שישים אחוזים ללשכות הפרטיות, כ-2,100 שקלים, וארבעים אחוזים הולכים ל-TIC.
היו"ר חיים כץ
TIC.
יעקב גבאי
תאילנד ישראל קורפריישן. זה הגוף שהוקם כדי להביא את העובדים.
היו"ר חיים כץ
החלק השני הולך לתאילנדים.
יעקב גבאי
הולך ל-TIC. 400 דולר הולכים ל-TIC ו-600 דולר הולכים לחברות כאן. זאת אומרת, כאשר אנחנו מבקשים, אנחנו מדברים על ה-2,100 כפול חמש שנים, שזה עשר וחצי אלף שקלים לכל התקופה מעובד.
היו"ר חיים כץ
גם אם הוא נשאר שנתיים.
יעקב גבאי
לא. זה פר שנה. אם הוא בא לשנתיים, אם הוא בא לשלוש שנים או לארבע שנים, כל שנה יורידו לו סכום.
היו"ר חיים כץ
למה אתם לא מבקשים מהמעסיקים?
יעקב גבאי
רק רגע.למעסיק צריך להוציא לו באופן מסודר כמה מותר לו לשלם כי המעסיק היום אומר שהוא לא מחויב בשום דבר. תוציאו את זה מסודר, הם ישלמו.


כשהיא טוענת שהעובדים שילמו 11 אלף דולר, גם במחקר של הכנסת קו לעובד כתב, ואחר כך השמיט, שהסרילנקים שבאו לחצי שנה שילמו אלפיים דולר. אם אתה מכפיל את זה, זה אומר שהם שילמו עשרים אלף דולר.


גברתי מקו לעובד, הוא יכול לומר מה שהוא רוצה גם אם נדמה לך שזה לא נכון.
יעקב גבאי
לאחר מכן משהו הושמט שם, אבל קו לעובד אמרו על אלפיים דולר. אלפיים דולר לחצי שנה, כאשר העובדים יכולים לבוא עשר פעמים למדינת ישראל, זה שישה חודשים כפול עשר, זה אומר שכאילו העובדים האלה בפוטנציה היו צריכים לשלם עשרים אלף דולר פלוס כרטיסי טיסה.
היו"ר חיים כץ
נראה לי שבשיטה הזאת הם באים לכאן, משלמים, עובדים וחוזרים עם אפס כסף.
אילן גילאון
אבל יש כבוד.
רחל אדטו
אני איבדתי את החשבון.
היו"ר חיים כץ
את כנראה טובה ברפואה. אני טוב במספרים פשוטים.
רחל אדטו
המספר הראשון שדיברת כתשלום ל-ITC, מי משלם אותו?
יעקב גבאי
זה בהסכם בין מדינת ישראל לבין מדינת המוצא. מדינת ישראל טענה שהם שילמו 300 ו-400 דולר כדי לבוא לחצי שנה. גם אם אני לוקח את הנוסחה הזאת, אם הם צריכים לבוא עשר פעמים, זה אומר 4,000 דולר, לא כולל כרטיסי טיסה. אם תיקח את כרטיסי הטיסה שעולים כ-1,200 דולר, תבין על איזה סכומים אנחנו מדברים. אנחנו באים לכאן ומדברים בסך הכול על קרוב ל-3,000 דולר לכל חמש השנים. מדינת ישראל מוכנה לתת לנו 600 דולר, 2,100 שקלים, עבור כל עובד שנכנס לכאן. אנחנו מדברים על 600 כפול חמש.
אילן גילאון
אתם אומרים שהפער הוא בין 3,000 ל-600.
יעקב גבאי
אנחנו מדברים פה שנה. הפער הוא בין פעם אחת בחמש שנים.
אילן גילאון
מה היה נהוג עד כה? מה היה מקובל עד עכשיו? חוץ ממה ששמענו מקו לעובד, וגם אני שמעתי דברים דומים. מה היה נהוג באופן רשמי לעשות עד כה? מה קיבלתם עד עכשיו?
יעקב גבאי
הסכום שהיה 3,400, כל פעם מתעדכן.
היו"ר חיים כץ
זה מה שקיבלתם.
יעקב גבאי
כן.
אילן גילאון
לתקופה של חמש שנים.
יעקב גבאי
כן. כל הזמן ביקשנו לעדכן אותו.
קריאה
הוראת השעה לא בתוקף.
אילן גילאון
זאת אומרת שאתם רוצים להקפיץ את זה עכשיו פי חמש. זה בעצם מה שאתה אומר.
היו"ר חיים כץ
לא, הוא אומר אותו הדבר אבל לשנה.
אילן גילאון
כן, זה פי חמש לתקופה של חמש שנים. הוא רוצה בעצם להיפגש אתך באמצע. זה מה שהוא רוצה.
היו"ר חיים כץ
אתה יכול להגיד פי עשר, אם זה עשר שנים.
מוטי שמש
אני מחברת עמיר. אני רוצה להתייחס לגבייה מהחקלאים.
היו"ר חיים כץ
חברת אמיר היא חברת הבאת עובדים?
מוטי שמש
כן. לגבי מה שהחקלאי משלם, מה שהמדינה גובה מהחקלאי, אתה אומר ללכת לחקלאי ולגבות ממנו כסף. אגרות בשנה על כל עובד עולות 1,800 שקלים שהמדינה לוקחת עבור כל השמה של עובד. בנוסף 10 אחוזים מס מעסיקים על הברוטו שלו.
היו"ר חיים כץ
300 שקלים.
מוטי שמש
לא. 4,100, עשרה אחוזים הם 410 שקלים, כפול 12, כך שמדובר ב-6,000 שקלים.
היו"ר חיים כץ
כמה הוא משלם לחודש?
מוטי שמש
על השכר מינימום.
היו"ר חיים כץ
הוא משלם 400 שקלים מס מעסיקים.
מוטי שמש
מס מעסיקים עשרה אחוזים. עוד 1,800 שקלים אגרות לשנה.
היו"ר חיים כץ
זה 150 שקלים לחודש.
יעקב גבאי
זה לא כולל הוצאות מגורים.
היו"ר חיים כץ
150 שקלים לחודש.
אילן גילאון
אני במקומכם הייתי שוקל פרישה.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, אתה משלם 550 שקלים בחודש.
מוטי שמש
מעבר לזה, כל האחזקה של העובד, המגורים שלו, החשמל, הוצאות הגז, מוכר לו. מכל ההוצאה הגדולה הזאת, בסך הכול מאתיים שקלים או 220 שקלים, תלוי באזור המגורים. לבוא לחקלאי ולומר לו שגם יממן את הסיפור הזה, החקלאים פשוט לא יעמדו בזה. לא נמצאים כאן נציגי החקלאים אבל החקלאים לא יעמדו בזה. זה כבר גדול עליהם ויתחילו להגיע תביעות של תאילנדים נגד המעסיקים באמצעות עורכי דין שיתבעו את החקלאים.
היו"ר חיים כץ
למה החקלאי לא יעמוד בזה ואני כן עומד בזה?
יעקב גבאי
אתה לא משלם את זה.
היו"ר חיים כץ
אני משלם דיור, חשמל, אוכל, מחשב, סקייפ, טלפון ומתייחס אל העובד כאל בן אדם.
מוטי שמש
הסיעודי חי אצלך בבית בתוך המערכת שקיימת.
היו"ר חיים כץ
הוא משפחה.
מוטי שמש
תאילנדים גרים במגורים נפרדים שהחקלאי יכול היה באופן תיאורטי להשכיר אותם ולקבל הכנסה.
היו"ר חיים כץ
למי הוא יכול היה להשכיר אותם?
מוטי שמש
להשכיר.
היו"ר חיים כץ
את הצריפים האלה הוא היה יכול להשכיר ו-17 משפחות היו גרות שם?
מוטי שמש
יש גם סטודנטים שמחפשים את המקומות האלה.
היו"ר חיים כץ
שר האוצר, אין לו טלוויזיה בבית, אז אתה יכול לספר לו את הסיפורים האלה. לי ולאילן יש טלוויזיה ואנחנו לפעמים פותחים אותה ולפעמים אנחנו רואים איך אלה גרים. לא כל יום, אבל לפעמים. אני לא רואה את המשפחה שבאה לגור שם, חמש משפחות ביחד באותו צריף. לא רואה את המשפחות האלה. לא באים לגור ביחד. למה אתה אומר לי שהוא יכול היה להשכיר את המקום? שיסגור את החקלאות וישכיר את המקום כך שתהיה לו הכנסה טובה.
מוטי שמש
זה מה שיקרה.
היו"ר חיים כץ
עזוב. בסדר, אתה צודק. כן, אדוני. אנחנו מתברברים כבר פעם רביעית על הנושא.
צבי רם
אני מאחיעוז. אתה ביקשת שהסיעוד לא יהיה כאן, אבל אני בכל זאת כאן ואם יורשה לי להתייחס, אודה, כי אנחנו די קשורים לנושא.
היו"ר חיים כץ
על הסיעוד לא ידברו כאן.
צבי רם
אני לא אדבר על הסיעוד.
היו"ר חיים כץ
לא, אתה לא מדבר. אין כאן סיעוד.
קריאה
אותן תקנות חלות גם עלינו.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נסיים נושא אחד, אם אנחנו רוצים לסיים את הנושא הזה ואנחנו אכן רוצים לסיים אותו. נעסוק נושא-נושא.
אברהם הראובני
שני דברים אני רוצה לומר. האחד, לגבי ה-11 אלף. רצים עם זה בכל העולם.
אילן גילאון
את מי אתה מייצג?
אברהם הראובני
אני חברת כוח אדם שנקראת עמיר. אני אומר דבר פשוט לגמרי. אתם יודעים בבירור, כל הזמן זורקים את זה בכל המקומות, ולמה אתם לא מסדרים את החברות האלה? עשיתם משאל ו-800 אנשים אמרו לכם שגובים מהם כך וכך, ואיפה הייתם? איפה הייתם? האנשים האלה עובדים בחברות כוח אדם.
אילן גילאון
שאלה מצוינת.
אברהם הראובני
איפה הייתם עד היום?


אני רוצה לומר לגבי הנושא הזה. לעניות דעתי, אני דיברתי קודם בחוץ עם אנשי משרד התמ"ת, אני אומר דבר פשוט לגמרי. אולי לחברות כוח אדם מגיעים 124 שקלים, אבל אני מציע הצעה. הרי הוויכוחים כאן בפורום הזה לא יוליכו לשום דבר.
היו"ר חיים כץ
תופתע.
אברהם הראובני
כמו שזה נשמע לי שזה מתנהל.
היו"ר חיים כץ
תופתע. מאחר שנראה לי שאתם עושקים את האנשים, נראה לי שהם מפריזים בדרך השנייה, אתה יכול להיות מופתע כי כאן יהיו כללים כמו שקובעים לך מס חברות, מס הכנסה וכולי. תהיה תקנה.
אברהם הראובני
אני מסכים אתך. כל מה שאני מציע זה שנקבע שחברות כוח אדם, הנציגים שלהם ונציגים של משרד התמ"ת, ישבו.
היו"ר חיים כץ
חשבתי שאתם עושים את זה כבר הרבה זמן.
אברהם הראובני
לא. אני מציע שתקבע תאריך סופי. תגיד שיושבים ביחד ותקבע מועד בו אתה מסכם.
היו"ר חיים כץ
רעיון יפה.
אברהם הראובני
ישבתי אתם ודיברתי אתם. הם העלו כמה נקודות שנראות לי שיכול להיות שהם אפילו צודקים בהן למרות שאני בא מכיוון אחר. לכן אני אומר שישבו המלומדים האלה.
היו"ר חיים כץ
גם תרנגול עיוור מוצא פעם גרגר. הם צודקים.
אברהם הראובני
דבר אחרון, לגבי המבינים בטלוויזיה וצופים בה. אני מודה על עצמי שאני כבר שנים על גבי שנים לא רואה חדשות, אבל דבר אחד אני רוצה לומר.
היו"ר חיים כץ
אגרה אתה משלם?
אברהם הראובני
לצערי הרב, כן.


אני רוצה לומר דבר אחד. על הדיווחים בטלוויזיה, על ההפגנה האחרונה שהייתה, ערוך 10 דיווח על חמישים אלף כאשר ערוץ 2 דיווח על 12 אלף ובסוף כשערוץ 2 דיווח על מאה אלף, לא המשכתי לצפות בטלוויזיה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה.
דוד זהבי
ארגון לשכות המסחר, ענף החקלאות. יש כאן הרבה אי סדר והרבה מלים נזרקים לאוויר. כרגע אנחנו עומדים בפני אישור של תקנה שמספטמבר היא לא אושרה. מדובר על 3,400 שקלים לשתי החברות ביחד.
היו"ר חיים כץ
מה זה שתי החברות?
דוד זהבי
התאילנדית והישראלית. שתיהן צריכות להתחלק ב-3,400 שקלים. 3,400 השקלים האלה אמורים לכסות על גיוס העובד מהכפר שלו, על בדיקות רפואית, על הוצאת דרכון, על הבאתו לתאילנד, על פעמיים בדיקות רפואיות, על כך שהוא צריך להגיע לבנגקוק, לגשת לשגרירות, לקבל אשרה וכולי. עם הגעתו לארץ יש ליווי של חמש שנים. זה מצפים שיעשו ב-3,400 שקלים עד היום. נהדר. קו לעובד מרוצה, משרד התעשייה מרוצה, כולם מרוצים. 3,400 שקלים.
היו"ר חיים כץ
אתה לא עונה למה שאמרתי קודם. למה אתם לא לוקחים גם מהמעסיק?
דוד זהבי
אני אסביר. אני עם היתר לתיווך בין ארצי. אני חברה מתווכת בין עובד לבין בעל היתר להעסקה. אני לא אחד שנותן שירותים לחקלאי, אני לא אחד שדואג לחקלאי, אלא המדינה נתנה לי רישיון. אתה לא רוצה שאני אעשה את זה, קח לי את הרישיון. ברגע שיש לי רישיון ואני רוצה להתפרנס, 3,400 שקלים הם לעג לרש.


אני אסביר עוד משהו. מתגאים כאן באיזשהו הסכם חדש, עשו הסכם בילטראלי. קודם כל, ההסכם הזה חסוי ואף אחד לא יכול לראות אותו.
היו"ר חיים כץ
17 אלף שקלים זה לא מוגזם?
דוד זהבי
אני אסביר לאדוני.
קריאה
זה לא 17 אלף.
היו"ר חיים כץ
חמש כפול 3,400 שקלים.
דוד זהבי
אדוני שאל ואני אסביר. כאשר קו לעובד קם ואומר שיש כאן איזשהו הסכם והסכם אדיר ונדיר למדינת ישראל, אנחנו פונים לפרסומים שנעשו בתאילנד. הפרסומים שנעשו בתאילנד לגבי הגבייה עם ממשלת תאילנד, הרי זה תאילנד ישראל קורפוריישן, מדברים על כ-3,200 דולר גבייה מהעובד במדינת תאילנד כאשר ישראל שותפה לנושא הזה.
היו"ר חיים כץ
תגיד לי, מה פתאום אתה מביא עובדים לארץ?
דוד זהבי
מה זאת אומרת?
אילן גילאון
הוא אמר. יש לו רישיון.
דוד זהבי
ענף פרנסה.
היו"ר חיים כץ
למי אתה מביא את העובדים?
דוד זהבי
לחקלאי.
היו"ר חיים כץ
הוא מגדיר לך מה הוא רוצה?
דוד זהבי
כן.
היו"ר חיים כץ
מה אתה לוקח ממנו?
דוד זהבי
מה אני לוקח ממנו?
היו"ר חיים כץ
כן. הוא בא ואומר לך שהוא צריך בן אדם כזה וכזה, בלונדיני עם עיניים כחולות. מה אתה לוקח ממנו?
דוד זהבי
כלום.
היו"ר חיים כץ
למה?
דוד זהבי
כך היה.
היו"ר חיים כץ
ככה יותר נוח לך.
דוד זהבי
לא.
היו"ר חיים כץ
אל תגיד לי לא. מה אתה אומר לי לא?
דוד זהבי
אדוני בדק כמה שילם העובד של אבא שלו?
היו"ר חיים כץ
תקשיב. ככה יותר נוח לך. זה יותר קל לך. זה כמו שאתה רוצה לקנות דירה ואתה בא לקבלן והוא אומר לך שאין לך עורך דין, אתה רוצה לקנות, אתה תשתמש בשירותי עורך הדין שלו שמייצג אותו ואתה חותם על זה ועורך הדין מייצג אותו ולא אותך. למרות כל זה, אתה חותם על זה כי אתה רוצה את הדירה. אותו הדבר כאן.
דוד זהבי
היום יש הסכם חדש שנקרא TIC כאשר גובים מהעובדים כ-3,400 דולר, 3,200 דולר, וגם זה לפי מה שאדוני אומר כרגע זה לא בסדר. זאת אומרת, גם ההסכם הקודם לא בסדר.
היו"ר חיים כץ
לא אמרתי. גם אם אתה עורך דין, אל תכניס מלים בפי. לא אמרתי שזה לא בסדר. אמרתי שיכול להיות שזה גבוה ויכול להיות שזה נמוך. לא אמרתי מילה על כך שזה לא בסדר.
רחל אדטו
בכל מקרה, אם אתה מכניס את החקלאים, אני חושבת שהיה נכון אם מדברים על להעמיס משהו על החקלאים, היה צריך לשמוע את הנציגות שלהם.
היו"ר חיים כץ
בסדר, לכן לא תצביעי היום.
רחל אדטו
לא יכול להעמיס עליהם בלי לשמוע אותם.
היו"ר חיים כץ
נכון. בסדר.
דוד זהבי
לעניין החישוב שעשינו והצגנו אותו לפני כולם. אנחנו עשינו חישוב לפי לשכה שמטפלת בשוטף במאגר של אלפיים עובדים. כמו שיש בסיעוד רישום בתאגיד, אנחנו לשכה שמטפלת בכאלפיים עובדים. החישוב שנעשה לגבי טיפול באלפיים עובדים יצא, כמו שאדוני אמר, עלות שנתית של 2.4 מיליון שקלים.
היו"ר חיים כץ
זה כלל אצבע.
דוד זהבי
לא. אני אסביר לאדוני. אדוני שאל ממה זה מורכב ולכן לקחתי את רשות הדיבור.
היו"ר חיים כץ
לא לקחת. קיבלת.
דוד זהבי
קיבלתי.
היו"ר חיים כץ
אתה עורך דין וצריך לדייק במילותיך. אתה לא לקחת כאן כלום.
דוד זהבי
קיבלתי מהיושב ראש את זכות הדיבור.
היו"ר חיים כץ
קיבלת רשות דיבור. אני מקווה שביתר המספרים אתה מדייק שלא כמו בדברים האחרים.
דוד זהבי
אני מדייק. לעניין המגורים שאדוני אמר שהם גרים בכל מיני מקומות שהישראלים לא היו גרים בהם.
היו"ר חיים כץ
לא. אנחנו בחישוב עכשיו. אמרת שהעלות היא 2.4 מיליון שקלים.
דוד זהבי
נכון.
היו"ר חיים כץ
וההכנסות? זה בצד ההוצאות, אבל מה עם ההכנסות?
דוד זהבי
אנחנו דיברנו כרגע על טיפול באלפיים אנשים.
היו"ר חיים כץ
כפול 3,500 שקלים – שבעה מיליון שקלים.
דוד זהבי
שנמצאים בארץ.
היו"ר חיים כץ
שבעה מיליון שקלים.
דוד זהבי
אבל אדוני טועה ואני אסביר למה אני חושב שאדוני טועה.
יעקב גבאי
עשרים אחוזים עובדים בשנה, זה 500 עובדים.
היו"ר חיים כץ
אתם בקיאים בעניין. תחליטו מי מכם מדבר. אנחנו לומדים את העניין ולא מסוגלים להתמודד עם 17 אנשים שכל אחד ממנו נמצא בתוך המגרש הזה. מילא אני, אבל אפילו אילן לא מצליח.
אילן גילאון
אם הייתי בממשלה, הייתי מצליח.
דוד זהבי
הסכום של 3,400 שקלים הוא לשתי החברות ביחד. אדוני יוצא מנקודת הנחה שאנחנו גובים את ה-3,400 שקלים במלואם אבל זה לא נכון.
היו"ר חיים כץ
אתה לוקח שישים אחוזים?
דוד זהבי
אני לוקח שישים-שבעים אחוזים.
היו"ר חיים כץ
אז אתה לוקח חמישה מיליון שקלים.
דוד זהבי
חמישה מיליון שקלים.
היו"ר חיים כץ
חמישה מיליון שקלים לעומת הוצאות בסכום של 2.4 מיליון שקלים. זה נראה לך רווח סביר?
דוד זהבי
אדוני ביקש לדייק בעובדות ואני מנסה לדייק בעובדות.
היו"ר חיים כץ
אני הולך למספרים שאתה אמרת. שבעים אחוזים משבעה מיליון שקלים, זה 4,9 מיליון שקלים. עיגלתי לחמישה מיליון שקלים.
דוד זהבי
נכון. אדוני צריך להוריד את כרטיסי הטיסה.
נועה בן שבת
אתם משלמים?
דוד זהבי
כן. כמה שזה מפתיע אתכם, כן.
היו"ר חיים כץ
אמרנו שכרטיסי טיסה זה חשבון נפרד והוא חד פעמי.
דוד זהבי
אבל ברגע שאדוני אומר שאנחנו גובים שבעים אחוזים מתוך ה-3,400 שקלים, זה מה שמותר לנו.
היו"ר חיים כץ
עזבת את כרטיסי הטיסה. אולי אתם צריכים לגבות 6,000 שקלים. אולי. אולי 7,000 שקלים, לא יודע, אבל על פניו הדרישה שלכם לסכום הזה למשך חמש שנים היא שבעה מיליון שקלים. התאגיד התאילנדי גם לוקח כל שנה?
דוד זהבי
לא.
היו"ר חיים כץ
הוא לוקח פעם אחת.
דוד זהבי
נכון.
היו"ר חיים כץ
אז אתה לא מקבל שבעים אחוזים אלא אתה מקבל תשעים אחוזים.
דוד זהבי
לא.
היו"ר חיים כץ
הוא מקבל שנה אחת את החלק היחסי ואחר כך אתה במשך ארבע שנים נוספות מקבל את מלוא האחוזים.
דוד זהבי
לא.
היו"ר חיים כץ
אתה מדבר אתי בשביל לקנות או למכור?
דוד זהבי
אדוני מבקש לדייק. ה-3,400 שקלים זה לחמש שנים. זה לא כל שנה אני גובה את זה. אני גובה פעם אחת וזהו.
היו"ר חיים כץ
אתה ביקשת 3,400 שקלים כל שנה.
דוד זהבי
אדוני אומר מה ביקשתי או מה העובדות היום?
היו"ר חיים כץ
אנחנו מדברים על מה ביקשת. אתה ביקשת 3,400 שקלים כל שנה כאשר בשנה הראשונה התאגיד התאילנדי לוקח שלושים או ארבעים אחוזים.
קריאה
כל שנה מביאים רק 500.
היו"ר חיים כץ
אבל אתה לוקח לא על מה שאתה מביא אלא אתה לוקח על מה שנמצא.
דוד זהבי
לא.
קריאה
ממה שהוא מביא, הוא מתחזק את מי שנמצא.
אילן גילאון
הוא לוקח על מה שהוא מביא. גם אם לא צריך, הוא מביא.
קריאה
זה כבר דיון אחר.
אילן גילאון
תאמין לי שזה אותו דיון. גם אני רוצה להתייחס ויש לי כמה הערות.
היו"ר חיים כץ
אילן, אתה ישבת כל כך בשקט.
אילן גילאון
אני שומע ושומע ויש לי מה לומר.
היו"ר חיים כץ
בסדר. דבר.
אילן גילאון
קודם כל, מבלי לציין את הבחילה העמוקה שיש לי בזה שאני דן בסעיף שנקרא תיווך עבודה שבעקרונות שלך ושלי הוא בכלל לא קיים, ועוד מדינת ישראל מביאה את הדבר הזה. אני רוצה לומר שהחבר'ה האלה צודקים. הם קיבלו רישיון סרסרות בכוח אדם מממשלת ישראל. אי אפשר להפריד את זה מהמדיניות הכוללת של דלת מסתובבת, של גבייה ושל דברים אחרים.


אני אגיד לכם לחילופי חילופין כדי להיות מאוד מדויק בדיון כי הרי אתם בסך הכול אומרים שזה לא מספיק לכם. בשורה האחרונה אני אומר לכם שאם לא מספיק לכם – תפרשו. תפרשו אפילו בשיא. לחילופי חילופין, בעיניי לא הייתם צריכים בכלל להיות קיימים ואני בז לעיסוק שלכם. שיהיה לכם ברור לגמרי. בעיניי אתם לא יותר ולא פחות, כולכם, מאשר סרסורי כוח אדם, כולל עורכי הדין שלכם.
יריב שוריאן
אתה צריך לברור את המלים שלך.
היו"ר חיים כץ
סלח לי, אדוני.
אילן גילאון
אינכם אלא סרסורי כוח אדם, לא פחות ולא יותר.
יריב שוריאן
אני רב סרן במדינת ישראל ואתה קורא לי סרסור?
היו"ר חיים כץ
צא. תוציא אותו.
יריב שוריאן
אילן גילאון: סרסור כוח אדם, זה מה שאתה.
יריב שוריאן
תתבייש.
אילן גילאון
אם אתם מתפרנסים מזה. מתווכים בעבודות של אחרים.


עם כל הכבוד, אני לא רואה את הדברים רק בטלוויזיה אלא גם מסתובב קצת ואני רואה את הדברים במעשה. אני יודע שאתם מקבלים דרישה לעובדים נמוכים כדי שאפשר יהיה להכניס אותם לתוך המכלאות היותר נמוכות וראינו את הדברים הללו. אל תפריע לי.
דוד זהבי
סיפורי בדים.
אילן גילאון
אל תפריע לי. חבל שהסיעוד לא נכנס כאן כדי שנבין כמה משלם הביטוח הלאומי לחברה וכמה העובד מקבל בסופו של דבר בתיווך הזה. לכן, לו זה היה תלוי בי, לא הייתם קיימים אפילו דקה, אף אחד מכם.
עמרי פלג
בוא נסגור את החקלאות. תגיד את זה.
אילן גילאון
אף אחד מכם לא חקלאי. אף אחד מכם לא מבין בחקלאות.
עמרי פלג
למה אתה חושב שאנחנו לא מבינים?
אילן גילאון
אתם מבינים ביבוא עובדים.
היו"ר חיים כץ
אני מבין שהוא אומר דברים שקשה לכם לשמוע אותם. יכול להיות שהוא אומר דברים שלא קיימים בכלל. אם אתם רוצים להגיב, אתם תוכלו להגיב. זה שאתם צועקים וזה לא נרשם בפרוטוקול, כאילו לא הגבתם.
עמרי פלג
למה מותר לו לצעוק?
היו"ר חיים כץ
גם אתה תצעק כשתהיה בזכות הדיבור.
עמרי פלג
לא רוצה לצעוק. אנחנו רוצים לדבר.
היו"ר חיים כץ
אתה תדבר. אתה מהסיעוד לא תדבר.
צבי רם
הוא הכפיש אותי ואני לא אדבר?
היו"ר חיים כץ
לצורך העניין אתה לא כאן.
אילן גילאון
מי שלא מתאים לו, אני אחזור שוב. אתם בעיניי חבורה של סרסורי עבדים. כוח אדם. מי שלא שמע טוב, שישמע שוב. את הדברים האלה אנחנו גם רואים במו עינינו.


בדבר אחד אתם צודקים במאת האחוזים, שמדינת ישראל מאפשרת לכם להיות כאלה. מדינת ישראל מאפשרת לכם את הדבר הזה. לכן אתם לא מצילים את החקלאות, אתם לא מצילים את הסיעוד אלא מדינת ישראל באוזלת ידה מאפשרת לכם. הבוקר ראיתי בטלוויזיה שידור על זה שיש עכשיו אסלות מזהב. מצד אחד אסלות מזהב ומצד שני הנושא של פרי הגליל. חבורה של פרות בשן שנהנות מפרי עמלם של המסכנים ביותר.


למה אין לי טענות אליכם אלא יש לי טענות למשרד התעשייה, יש לי טענות למשרד האוצר ויש לי טענות לממשלת ישראל שמאפשרת את הדבר הזה. עוד לא דיברנו על לקיחת הדרכונים, עוד לא דיברנו על שום דבר. ברגע שאתם באים לטעון, אני אומר לחילופי חילופין שאתם בכלל לא צריכים להיות קיימים ואם זה היה בידי, לא הייתם קיימים.


הסכום שאתם דורשים, כמו שאומר היושב ראש, הוא מופקע ומופרז. לחילופי חילופין ולחילופי חילופין אני אומר שתסתפקו בדבר הזה ואם לא טוב לכם, תפרשו מהענף. אתם לא מצילים אף אחד.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אתה ביקשת את רשות הדיבור.
עמרי פלג
לא, אני מוותר. תודה.
צבי רם
כבוד היושב ראש, אני רוצה להגיב וזה לא קשור לסיעוד. אני בעל חברת כוח אדם לעובדים זרים לסיעוד. אדוני מכפיש וקורא לנו סרסורי אדם. שהמדינה תחליט שאין יותר סיעוד ואין יותר עובדים זרים. אני מצטט את כבוד שופט בית המשפט העליון.
היו"ר חיים כץ
רגע. איך היא תחליט אם המדינה בעצמה מתנהגת כך? כאן אנחנו דנים בחוקי אכיפת עבודה והמדינה אומרת שהיא רוצה - אני מדבר עכשיו אל משרדי הממשלה – להעסיק אנשים בתנאי עבדות והיא לא רוצה שחלילה יקבלו קנסות. אני תוקע כאן הצעת חוק האומרת שזה יחול על כל המדינה אבל לא על משרדי הממשלה ולא על החשבים של המדינה. המדינה לא יותר טובה.
צבי רם
קופת המדינה – ואת זה אמר השופט ריבלין – אחד מפרה את השני, כל הגופים האלה. אם היינו באים ומבודדים את כל ההפריה הזאת, היה ניתן לתת לעובדים זרים גם שכר גבוה יותר ותנאים טובים יותר, אבל למדינה נוח לא להכניס את היד לכיס.


תשובה לך כי אתה וקו לעובד במישרין עומדים על אותו הדבר. נשאל את קו לעובד שאלה.
היו"ר חיים כץ
אתה לא מדבר אל קו לעובד אלא אל הוועדה. קו לעובד מתנהג כמו שהוא מתנהג.
צבי רם
קו לעובד עושק קשישים בתביעות חסרות פרופורציה. גובים מעובדים שלושים אחוזים מהתביעות והדברים האלה עוד ייחשפו. מצקצקים כל הזמן שפתיים ועיניים כאילו שמשהו קורה. כבוד השופט ריבלין – ואני יכול להביא פרוטוקול – אמר לקו לעובד: רבותיי, הצלחתם יותר מדיי, יש צד שני גם כן וזה לא רק העובד הזר. כמות השנים האלה שהמדינה החליטה לתת להם להיכנס כאן לחמש שנים, יוצרים את כל המפגעים האלה עליהם אתה מדבר, על הסרט שדיברת. המדינה בעצמה יוצרת את המפגע הזה. כמות המפגעים שיוצרת כאן הכניסה לחמש שנים היא גדולה לאין שיעור מאותם מלאכים שמטפלים באותו קשיש. אתה יודע איזה כאוס קורה בסיעוד בנושא של עובדים זרים, איזה דברים קורים ואיזה נטישות של עובדים זרים מתרחשות כתוצאה מכל הקצאת המכסות? העובדים הזרים היום הם אדוני הארץ ואת זה אני אומר לכבוד חבר הכנסת אילן גילאון וגם לקו לעובד.
אילן גילאון
הם אדוני הארץ?
צבי רם
הם הפכו להיות אדוני הארץ. אם אדוני קורא לו סרסור, אז טפל אתה בכל האימהות והאבות השכולים של מלחמת יום כיפור ונראה אותך איך אתה מטפל בעובדים שמטפלים בקשישים האלה.
אילן גילאון
אתה גם דמגוג, לא רק סרסור.
היו"ר חיים כץ
יש עוד מישהו שרוצה להגיב?
דוד זהבי
אני רוצה להגיב. אני רוצה קודם כל למחות על השפה הבוטה בה הוא מדבר. אני חושב שהוא מדבר בלי ידיעה, בלי שהוא היה בשטח וראה על מה הוא מדבר. אנחנו מדברים על החקלאות היום. אני מזמין אותו, למרות שהוא חושב מה שהוא חושב, לחקלאים לראות איך העובדים הזרים חיים וכמה משכורת הם מקבלים. מה שהוא אומר, אלה אולי נקודות רעות וחולות שצריך לטפל בהן נקודתית במלוא העוצמה אבל עדיין זה לא מייצג את הכלל.


היום יש אכיפה על החקלאים לגבי העסקת העובדים וכמעט כבר אין כאלה מקרים של אי תשלום או של מגורים וכל הדברים עליהם הוא מדבר.


קו לעובד, כל מה שקו העובד מזין, אני לוקח בעירבון מוגבל. כשנוח להם הם אומרים סליחה, טעינו, כי זה לא מתאים למדיניות שלהם, ומר גילאון הולך ושואב מהם כמו שתינוק יונק משד אמו. הוא לא בודק את הנתונים. אתה מדבר סתם.
היו"ר חיים כץ
סיימת?
דוד זהבי
כן.
נטע ברנר נאור
אני רוצה לומר שב-2005 כן היית בוועדה.
היו"ר חיים כץ
אם זה רשום. אני מתקדם ובגיל שלי קצת לא רואים, קצת לא שומעים והרבה לא זוכרים. אם את אומרת לי שהייתי כאן בוועדה, ובמקרה הייתי בוועדה חודש או חודשיים כיושב ראש, בסדר. אני מתנצל אפילו לפרוטוקול כי אמרתי דברים וטעיתי.
נטע ברנר נאור
חמש דקות רשות דיבור ואני מסיימת.
היו"ר חיים כץ
בגלל שטעיתי, חמש דקות רשות דיבור.
נטע ברנר נאור
מה-1 בספטמבר 2010, בעיקרון הוראת השעה לא תקפה. כלומר, היום לכאורה אסור להם לגבות כלום למרות שמותר להם לגבות דרך הלשכה הזרה.
היו"ר חיים כץ
למה זה נוח להם המצב הזה?
נטע ברנר נאור
בכל זאת הם חיים וקיימים.
היו"ר חיים כץ
למה זה נוח להם?
נטע ברנר נאור
אני לא חסינה, כך שאני לא יכולה לומר למה זה נוח לי, אבל משערים בשוק שזה נוח להם כי באמת רוב הסכום מה-11 אלף דולר עובר אליהם. זה מה שמשערים בשוק.
אילן גילאון
לכאורה.
נטע ברנר נאור
לכאורה. הדבר השני שאני רוצה לומר הוא שאמנות ILO שאנחנו מחויבים אליהם במדינת ישראל, בעצם קובעות שללשכה פרטית אסור לגבות מהעובד השר שהיא מביאה כסף עבור התיווך. הדבר הזה שאנחנו עושים כאן הוא חריג לאמנה כאשר יש איזה סעיף באמנה שבנסיבות מסוימות אפשר לגבות הוצאות גיוס ובאמת זה צריך להיות מינימאלי. אנחנו רוצים שזה יהיה מינימאלי ולכן הבאנו את זה כפי שזה באיזון ראוי במסגרת התקשרות בין לאומית שישראל צד לה כדי שיהיה פיקוח. לכן כל הסיפור הזה של 6,000, 5,000, אנחנו צריכים להבין שאנחנו גם מחויבים בין לאומית ולא צריך להפיל על העובד הזר את כל ההוצאות, כמו שנאמר כאן בישיבה הזאת ונאמר כבר הרבה פעמים. לא צריך להפיל עליו את הוצאות הגיוס ואם צריך להפיל עליו את הוצאות הגיוס, זה באופן הכי מינימאלי שאפשרי.
היו"ר חיים כץ
מצוין.
עידית לבוביץ
לא נמצאת אתנו כאן היום רחל גרשוני שהיא המתאמת הבין משרדית בנושא סחר בבני אדם וחבל שהיא לא נמצאת.
היו"ר חיים כץ
היא הוזמנה?
עידית לבוביץ
היא הייתה אומרת, כמו שאני אומר לכם עכשיו, שאם תבדקו בכל המדינות המתוקנות, בכל מדינות ה-OECD, חל בהן איסור על גביית דמי תיווך מעובדים זרים בהרבה מאוד ענפים. יותר מזה, גבייה של דמי תיווך גבוהים הוא אחד הסממנים לסחר בבני אדם ולהעסקה בתנאי עבדות. מדינת ישראל כבר נפלה בבור הזה של סחר בבני אדם כמה פעמים וכבר דורגה במקומות מאוד נמוכים.
אילן גילאון
אתה רואה, לא אני המצאתי את זה. זה במילון.
עידית לבוביץ
המדינה דורגה במקומות מאוד נמוכים בנושא סחר בבני אדם בדוח של מחלקת המדינה האמריקאית ולכן חוקקה את החוק למניעת סחר בבני אדם והעסקה בתנאי עבדות. אנחנו מדי שנה מובילים את עצמנו לרדת עוד ועוד במדרגות עד ששוב מחלקת המדינה האמריקאית הורידה אותנו מדרגה ותפסיק את הסיוע לישראל, וזה קורה כל פעם מחדש.
היו"ר חיים כץ
מצוין. ממש טוב. אנחנו ממש מתרגשים כאן כשמתחילים להגיד OECD וכולי.
עידית לבוביץ
אנחנו מדינה מתוקנת. לא?
היו"ר חיים כץ
אלבניה נמצאת ב-OECD? זאת מדינה מתוקנת? באמת.
עידית לבוביץ
אפילו שם אסור לגבות.
ירון בן גרא
אני סמנכ"ל של תאגיד אבל אני יושב כאן כנציג עמותת אהב"ה, עמותה שנותנת שירותים לילדים עם צרכים מיוחדים.


אני רוצה לפנות לשר.
היו"ר חיים כץ
איזה שר? לחבר הכנסת אילן גילאון. אני רוצה שתבין. אילן גילאון הגיע מ-מרצ.
אילן גילאון
אין לי סיכוי להיות שר. אם הייתי שר, אתם לא הייתם כאן.
קריאה
יש לך מזל.
אילן גילאון
תודה רבה לך. אני את המזל שלי הרווחתי בכבוד ולא מעושק של אנשים. לכם יש מזל גדול. יום אחד יבוא ולא יהיה לכם כל כך מזל.
היו"ר חיים כץ
היו מקרים חריגים בכנסת ישראל שהיו שרים מ-מרצ. היה יוסי שריד שהיה שר החינוך, היה חיים אורון שהיה שר השיכון וגם רן כהן היה שר.
אילן גילאון
תזכור, רק את משרד התעשייה אני מבקש, בגלל הדיון הזה.
היו"ר חיים כץ
אם כן, אילן חבר כנסת והוא לא שר.
ירון בן גרא
לחבר הכנסת. אני לא מבין גדול בפוליטיקה אבל בסיעוד אני כן מבין גדול.
היו"ר חיים כץ
סיעוד הוא לא נושא הדיון היום.
ירון בן גרא
אני יודע אבל אני רוצה להתייחס למה שחבר הכנסת אמר. אנחנו נותנים היום ומציעים בהתאם לנוהל שקבע משרד התעשייה סל שירותים גם לעובד זר שמגיע לישראל וגם לקשיש סיעודי שזקוק לאותו העובד הזר כדי שיטפל בו. סל השירותים הוא כל כך גדול שאני בטוח שאם תראה את הרשימה, ואני בשמחה אעביר לך אותה פיזית או במייל, אני לא בטוח שאתה תמשיך לקרוא לנו כמו שקראת לנו קודם. אני חושב שאנחנו יותר עובדים ברווחה ועל הגבול הדק של צדקה.
היו"ר חיים כץ
כאמור, בסיעוד מקבל השירות משתתף. אני כמקבל שירות, אני אומר לך שאצלי המטפל של אבא שלי יושב בארוחת שבת, לא שוטף צלחות, לא עושה שום דבר שונה מהילדים שלי. שום דבר. שמעת מה אני אומר לך?
ירון בן גרא
כמו שצריך.
היו"ר חיים כץ
שום דבר הוא לא עושה. אני לא מפיל עליו כלום. הוא בן משפחה. אני רואה אותו כבן משפחה. הוא משתתף בשמחות לא כעובד.
ירון בן גרא
זה בסדר.
היו"ר חיים כץ
הוא בן משפחה.
משה (מוץ) מטלון
תעשה לי טובה, אל תציג את עצמך כצדיק. אני יושב ומקשיב. אני מכיר גם את הצד של התאגידים ושל הסיעוד. תאמין לי, אני מכיר באופן אישי.
אילן גילאון
לכולנו היו הורים. גם אני לא נולדתי יתום והיו לי הורים מבוגרים. גם אני לא נולדתי יתום אלא היו לי הורים ואני מכיר אתכם גם מהצד ההוא.
משה (מוץ) מטלון
אתם לא צדיקים. צדיקים אתם לא.
היו"ר חיים כץ
אנחנו רוצים למצות את הדיון. אנחנו דנים ודנים ואני מרגיש כמו אותו אחד שעומד ברמזור, לפניו יש מכונית, מאחוריו יש מכונית, אור אדום והוא נותן פול גז. אנחנו מדברים ומדברים אבל לא יוצא כלום.


כפי אמר כאן אחד הנציגים, שבו, לא עם כולם. נציגי החקלאים יבחרו להם שניים-שלושה נציגים, שבו מול משרד התעשייה, כנסו לחישובים ותביאו גם אחד שמבין במתמטיקה. אתם טובים בעריכת דין, כל אחד בחלק שלו אבל צריך להיות מישהו שמבין במתמטיקה, ארבע פעולות. ככה עובדים, ככה משלמים, כפול זה וכולי.
אילן גילאון
לחלק ברגליים ולהכפיל בשתיים.
היו"ר חיים כץ
תראו שיהיה וין-וין סיטיואיישן, שהם יקבלו ויתפרנסו ממה שהם עושים ואתם תרגישו נוח. נציגי החקלאים הוזמנו לכאן אבל הם לא באו. למה הם לא באו? למה שיבואו? הם לא משלמים כלום. למה שיבואו? הם לא צריכים לשלם. תביאו גם את נציגי החקלאים ותגידו להם שיכול להיות שהם ישלמו חלק. תגידו להם שאותו עובד הוא לא הפרה הנחלבת היחידה. שהם ידעו שגם הם יכולים לשלם חלק. רוצים עבודה, רוצים שירותים, הם יצטרכו לשלם חלק. תנסו למצות את העניין הזה כי הם עובדים לשם שמים לצורך העניין, גובים את ה-3,400 שקלים ואין להם יותר גבייה, ויחד עם זה המצב הזה טוב להם. אני לא יודע למה, אני גם לא מבין בזה ואני גם לא משער השערות ולא נכנס לזה. זה טוב להם.


אני רוצה לקבוע כללים והוועדה תקבע כללים. לא יכול להיות שאנחנו מסכמים כאן דיונים מורכבים - סיימנו כאן תקנות לתרומת ביציות, נושא מורכב ביותר שמעורבים בו גם הרבנים, אבל סיימנו – וכאן מדובר בכסף ולא מסיימים. אנחנו מקיימים ישיבה ועוד ישיבה ושומעים את אותם טיעונים ואת אותם דוברים.


קחו אחד שהוא לא עורך דין אלא מתמטיקה פשוטה, קחו נציג אוצר. הוא כנראה יודע לעשות מתמטיקה מורכבת אבל קחו לא רפרנט בכיר אלא רפרנט פשוט שעושה מתמטיקה פשוטה ותגיעו לסיכומים ותאמרו שאתם קרובים לכך. כשתאמרו שאתם קרובים לכך, תבואו לכאן ונסגור את העניינים האלה ובכך יבוא לציון גואל לפחות בנושא הזה. אל תביאו את כל הנציגים אלא לכו נושא-נושא. תגמרו חקלאות, תעברו לסיעוד.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:35

קוד המקור של הנתונים