ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/11/2011

תקנות תרומת ביציות (תשלום פיצוי בעד שאיבת ביציות), התשע"א - 2011

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

2.11.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 550

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, ה' בחשוון התשע"ב (2 בנובמבר 2011), שעה 09:50
סדר היום
תקנות תרומת ביציות (תשלום פיצוי בעד שאיבת ביציות), התשע"א-2011

תיקון מועד תחילת ההצמדה
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

עפו אגבריה

רחל אדטו

דוד אזולאי

רוברט אילטוב

אריה אלדד

אורלי לוי אבקסיס

מירי רגב
ייעוץ משפטי
אייל בן ארי
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
תקנות תרומת ביציות (תשלום פיצוי בעד שאיבת ביציות), התשע"א-2011

תיקון מועד תחילת ההצמדה
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, ה' בחשוון, ה-2 בנובמבר 2011, יום רביעי בשבוע ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום תקנות תרומת ביציות (תשלום פיצוי בעד שאיבת ביציות), התשע"א-2011, תיקון מועד תחילת ההצמדה.


בדיון שקיימנו לאחרונה נפלה טעות טכנית ואנחנו רוצים לתקן אותה.
אורלי לוי אבקסיס
זאת רק טעות טכנית?
היו"ר חיים כץ
כן. אנחנו נעלה את העניין ונדון בו.
אייל בן ארי
הטעות הטכנית נבעה בגלל מועדים לא תואמים בין מועד התחילה של עדכון סכומים שנקבע ל-1 בינואר 2013 לבין תקנת התוקף שהוספה על ידי הוועדה, לפיה בעצם התקנות יחולו עד סוף שנת 2012. לפיכך אין טעם לא במועד התחילה של עדכון הסכומים ולא בתקנת הסכומים. הביטול הזה הוא בתיאום עם משרדי האוצר והבריאות. זה עניין טכני.
היו"ר חיים כץ
אבל אז מה יקרה? הם יבואו אלינו ואחר כך יאמרו שהם לא מעדכנים את הסכום לעוד שנה.
אייל בן ארי
לא. הסכום אמור יהיה להתעדכן ב-2013. זאת הכוונה שלהם.
היו"ר חיים כץ
לא יודע על כוונה. תזיז את תוקפן של תקנות אלה עד ל-1 בינואר. ביום אחד.
אייל בן ארי
יום אחד או יומיים?
היו"ר חיים כץ
יומיים. 2 בינואר.
אייל בן ארי
אני אעדכן בנושא הזה את משרדי האוצר והבריאות.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור.
אייל בן ארי
אז אנחנו משאירים את הסכומים.
היו"ר חיים כץ
אבל לא עשית כלום. אתה הכנסת לתוקף רק את ההצמדה.
אייל בן ארי
מכניסים לתוקף רק את ההצמדה ואז אנחנו לא מורידים את עדכון הסכומים ואת התחילה. אנחנו משאירים את התחילה.
היו"ר חיים כץ
הכול נשאר. כן. ברגע שאתה משאיר את התקנות האלה תקפות ביומיים, ההצמדה נכנסת לתוקף. לא עשית כלום. זה התיקון הטכני.


על מנת שזה יהיה ממשי וההצמדה אכן תתבצע החל מה-1 בינואר 2013, אנחנו מאריכים את תוקפן של התקנות ביומיים, במקום ה-31 בדצמבר 2012, זה יהיה ב-2 בינואר 2013. אז ההצמדה תיכנס לתוקף.
אורלי לוי אבקסיס
זה עניין של ימים.
היו"ר חיים כץ
יומיים. אחרת זה לא נכנס לתוקף כי התקנות נגמרות יום לפני וההצמדה נכנסת לתוקף יום אחרי ולכן אין הצמדה. אחר כך יבואו לכאן לריב אתנו על ההצמדה. אנחנו נדחה את התקנות ביומיים, נאריך אותם עד ה-2 בינואר 2013 במקום עד ה-31 בדצמבר 2012. אז ההצמדה נכנסת ב-1 בינואר.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

התיקון הטכני אושר פה אחד


כל חברי הכנסת שנמצאים בישיבה הצביעו בעד.
רוברט אילטוב
אני מצביע במקום חבר הכנסת מטלון.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור. אנחנו מאשרים את התיקון הטכני שהוא טכני בלבד ולא מהותי. אין כאן השפעות ואין כאן כל שינוי. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:55

קוד המקור של הנתונים