ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/11/2011

חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
29
ועדת הכלכלה
08/11/2011

הכנסת השמונה-עשרה נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
פרוטוקול מס' 645
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, י"א בחשוון התשע"ב (08 בנובמבר 2011), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי

ישראל אייכלר

רוברט אילטוב

אופיר אקוניס

יצחק וקנין

ישראל חסון

עמיר פרץ

נחמן שי

יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מוזמנים
חה"כ נינו אבסדזה

חה"כ אריה אלדד

חה"כ זאב אלקין

חה"כ ניצן הורוביץ

חה"כ דב חנין

חה"כ יואל חסון

חה"כ שלי יחימוביץ

חה"כ אנסטסיה מיכאלי

חה"כ דוד רותם

עפר מרגלית

- רפרנט תקשורת באגף התקציבים, משרד האוצר

דנה נויפלד

- משרד המשפטים

עו"ד נוגה רובינשטיין
- יועמ"ש, משרד התקשורת

יוסי ורשבסקי

- מנכ"ל ערוץ 10

מנשה סמירה

- מנכ"ל, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

עידית צ'רנוביץ

- סמנכ"ל רדיו, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

נעה אלפנט-לפלר
- ראש תחום תכנון ופיתוח, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

ניר שוויקי

- ראש תחום כספים, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

הילה שמיר

- יועמ"ש, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

מיטל שגב

- דוברת, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

ניצן חן
- יו"ר מנהלת הסדרת השידורים לציבור, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי
לוויין

מיכל רפאלי

- כדורי, סמנכ"לית רגולציה, חברת יס

עידן אור

- מנכ"ל אקט איגוד העובדים בקולנוע ובטלוויזיה

עפרה אייבר

- איגוד קידום יצירה ישראלית, איגוד הבמאים והתסריטאים

נגה בריינס

- אחראית על קידום מעמד העורך, איגוד עורכי הקול והתמונה
אסף אמיר

- איגוד היוצרים

עו"ד אביגדור דנן
- יועמ"ש, הטלוויזיה החינוכית

ירמיהו קדושי

- מפיק, תסריטאי, הפקות המזרח
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
אתי אפלבוים
הצעת חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"א-2011
היו"ר כרמל שאמה
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר-היום: הצעת חוק הפצת שידורים באמצעיות תחנות שידור ספרתיות, התש"ע-2011.

הצפיפות בחדר ברורה וגם ההתרגשות. אבקש לדבר רק בזכות דיבור. הסבלנות תהיה קצרה להערות שייאמרו שלא בזכות דיבור. אבקש לדבר לעניין. חלק מהדיון סביב סוגיות שעומדות להכרעה היום גלש למקומות פסולים וחורגים מכל טעם טוב וטעם של סבירות ונגועים בדמגוגיה זולה.

בכל מקרה, צריך לזכור שאנחנו נמצאים בהצעת חוק הנוגעת להפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, עידן פלוס, הרחבת השירות לצרכני השירות הזה וקירוב אוכלוסיות חדשות לשירות הזה. זאת המטרה העיקרית של החוק.

ועדת הכלכלה, לפנים משורת הדין, מבחינת התקנון ומבחינה משפטית, הסכימה לשמוע, לדון ולהכריע בבקשות של ערוץ 10 ובבקשה של "קשת" שאינן מעניין חוק זה.

כלומר, אם מישהו היה רוצה להתנגד בטענה שהתנגדות אינה עניינית אפשר היה לדחות את הבקשות האלה על הסף.

לכן אנחנו באים לשמוע את מי שרוצה להשמיע, למצות את הדיון ואחר-כך ההחלטות יתקבלו כפי שמתקבלות הכרעות בכנסת.
עמיר פרץ
אם לא נדון, אז הגזירה תתבצע מאליה.
היו"ר כרמל שאמה
יכולתי לא לקבוע את הדיון. קבענו את זה בסדר דין מהיר.
עמיר פרץ
אדוני היושב ראש, נהגת בהגינות ובפתיחות, כל הכבוד.
היו"ר כרמל שאמה
נרשמו לדיון מספר חברי כנסת.


בעצם סיימנו את כל החוק ונשארו מספר בקשות לדיון מחדש. סעיף אחד בעניין החינוכית. ברגע שנכריע בסעיף הזה קל יהיה להשלים את השרשור שלו ואת ההשפעות.


יש שתי בקשות לתוספות לחוק. אחת, בקשתה של חברת הכנסת אבסדזה בעניין דחיית החובות לערוצים המסחריים והבקשה השנייה היא של חבר הכנסת אילטוב, בקשה לשינוי בעניין רישיונות זיכיונות בחברות החדשות, דהיינו, אפשרות של אחת הזכייניות לעבור למשטר של רישיונות ועדיין להמשיך להחזיק בשיתוף עם הזכיינית השנייה בחברת החדשות.


האם מיצינו את הדיון לגבי החינוכית?
אתי בנדלר
פחות או יותר. היה דיון בנושא הזה. חבר הכנסת מילר החליף דברים עם השר.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת מילר, רשות הדיבור שלך.
אלכס מילר
תודה אדוני היושב ראש. בקשר לנושא של החינוכית, כמו שציינתי בדיון הקודם, ביקשתי לדחות את ההצבעה כי הנושא של החינוכית קשור גם לוועדת החינוך והייתי צריך לקבל הבהרות משר החינוך בנושא של עתידו של הערוץ.


אדוני היושב ראש, שוחחתי עם השר והגעתי להבנות. מבחינתנו אין שום התנגדות לסעיף הזה ספציפית. יושב ראש הסיעה נמצא כאן וכל מה שקשור לחינוכית, לפחות מבחינת העשייה שלנו, אין לנו בעיה מיוחדת בעניין הזה.
היו"ר כרמל שאמה
אני רואה שאין עוד הערות לעניין החינוכית.


נא להקריא רק כדי שחברי הכנסת ירעננו את זיכרונם על איזה סעיף מדברים.
אתי בנדלר
אנחנו מדברים על סעיף 14: "14.

א.
לשם הפצת שידורי הטלוויזיה הלימודית באמצעות תחנות שידור ספרתיות יקבע שר החינוך, בהסכמת שר התקשורת, תקנות שמטרתן להבטיח כי 51% לפחות משידורי הטלוויזיה הלימודית יהיו בנושאים לימודיים או חינוכיים המכוונים לילדים או לנוער.

ב.
שר החינוך רשאי לקבוע שיעור גבוה יותר מהשיעור האמור בסעיף קטן א'".

מדובר כאן על-כך שרק 51% משידורי הטלוויזיה החינוכית אמורים להיות בנושאים לימודיים או חינוכיים המכוונים לילדים או לנוער. מה הם נושאים לימודיים או חינוכיים צריך להיקבע בתקנות של שר החינוך ובהסכמת שר התקשורת. באותן תקנות יכול שר החינוך לקבוע גם שיעור גבוה יותר מסעיף קטן א'.

כאן היו הצעות אם אכן לאפשר לטלוויזיה החינוכית שידורים שאינם בנושאים לימודיים או חינוכיים. הועלו כל מיני הערות על-ידי חברי הכנסת והשאלה האם מישהו רוצה להציע הצעה בנושא?
היו"ר כרמל שאמה
האם למישהו יש הצעה אחרת לנוסח הסעיף? אין הצעה, אנחנו מצביעים על הסעיף.
דנה נויפלד
התקנות האלה נועדו להבטיח, כמו שאמרה היועצת המשפטית, ש-51% משידורי הטלוויזיה הלימודית יהיו בנושאים לימודיים או חינוכיים המכוונים לילדים או לנוער. גם ככה קביעת תקנות בעניין הזה זה רע הכרחי בהיעדר חוק מסמך. לכן, כאשר זה רע הכרחי - בחקיקה הנטייה היא שהשרים לא יעסקו בתוכן אבל פה זה רע הכרחי כיוון שאין חוק מסמיך שמסדיר את פעולת הטלוויזיה החינוכית. להביא את זה גם לאישור הכנסת והתערבות בתוך נושאים תוכניים, בדרך כלל אנחנו נוטים שלא לעשות כן. כך זה גם בחוק הרשות השנייה וגם התקשורת.
היו"ר כרמל שאמה
הייתי מסכים איתך אם היתה רגולציה מוסדרת לערוץ החינוכי. מאחר ואין, זה פיתרון הביניים.

אנחנו מצביעים על הסעיף עם השינוי של התקנות באישור ועדת הכלכלה. מי בעד הסעיף?
לאה ורון
אני מבקשת להפנות את תשומת הלב שחברת הכנסת נינו אבסדזה אינה יכולה להצביע כי הנציגים של קדימה כולם נמצאים. חבר הכנסת אריה אלדד אינו יכול להצביע וכך גם חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי. מישראל ביתנו. מצביעים רוברט אילטוב וחבר הכנסת מילר.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד ההצעה?

הצבעה

בעד – 9

נגד – אין

נמנעים - אין
היו"ר כרמל שאמה
בעד 9, אין מתנגדים, אין נמנעים. הסעיף אושר.
אתי בנדלר
מישהו רוצה לבקש הסתייגות? אין מסתייגים.
היו"ר כרמל שאמה
6א6 זה השלמה לסעיף שהקראנו עכשיו.
אתי בנדלר
יש כאן עוד איזו תוספת. סעיף 6 עניינו בערוצים שאותם הפיץ הגורם המפעיל. אני מזכירה לכם, בשנתיים הראשונות ההפצה תיעשה באמצעות הרשות השנייה ולאחר שנתיים הגורם המפעיל שאמור להפיץ את הערוצים שמפורטים בסעיף 6א. בפסקה 8, המתייחסת לטלוויזיה החינוכית נאמר:

"הטלוויזיה הלימודית, אם ביקשה זאת, במסגרת ערוץ טלוויזיה אחת בטכנולוגיית חדות רגילה, ובלבד ששר החינוך מסר לשר במועד הגשת הבקשה כאמור ובכל שנה לאחר מכן הודעה שלפיה נוכח כי 51% לפחות משידורי הטלוויזיה הלימודית או שיעור גבוה יותר שקבע שר החינוך לפי סעיף 14, הן בנושאים לימודיים או חינוכיים המכוונים לילדים או לנוער, בהתאם לתקנות שקבע לפי הסעיף האמור".

דהיינו, מידי שנה השר צריך לעבור. קודם כל, ללא בקשה שלו הטלוויזיה החינוכית לא תופץ במערך הזה. אם הוא הגיש, גם אז צריכה להיות הודעה מידי שנה של שר החינוך לשר התקשורת האומרת שהוא נוכח שאכן 51% מהשידורים בשנה החולפת היו כאלה כפי שהזכרנו כאן, המכוונים לילדים ולנוער בהתאם לתקנות.

אני רוצה שתשימו לב שאם השר שכח למסור הודעה כזאת משום מה, אסור להפיץ את שידורי הטלוויזיה החינוכית. כלומר, אין פה איזה טייס אוטומטי שמדבר על המשך שידורי הטלוויזיה החינוכית, אלא אחרי ההודעה הראשונה, מידי שנה, אם לא תהיה הודעה לא תהיה הפצה.
יואל חסון
אז מה יהיה?
אתי בנדלר
יפסיקו להפיץ את שידורי הטלוויזיה החינוכית ל-DTT.
יואל חסון
למה מנגנון כזה?
אתי בנדלר
זה המנגנון שהממשלה הציעה. אם יש לך הצעה אחרת, בבקשה. אני מסבירה את מה שכתוב.
יואל חסון
אדוני היושב ראש, מעניין אותי למה הממשלה החליטה לשים את הטלוויזיה החינוכית כסוג של בן ערובה. כל שנה הוא נבדק מחדש? זה נראה לא הגיוני.
נגה רובינשטיין
זאת המשמעות של הסדרה ושל פיקוח. אין לנו שום אפשרות אחרת שנראתה לנו מתאימה יותר על-מנת להבטיח שהטלוויזיה החינוכית עומדת בחובות שקבועות לה בחוק מכיוון שאין לה גורם מסדיר.
יואל חסון
יש הסדר דומה לזה במקומות אחרים? כל שנה בדיקה כזאת? כל שנה גיליוטינה כזאת?
נוגה רובינשטיין
בעצם, כל גופים משדרים אחרים לאורך כל התקופה מתקיימת בדיקה של הרשות השנייה ושל מועצת הכבלים והלוויין.
יואל חסון
אבל הם לא צריכים אישור מחודש כל שנה.
נוגה רובינשטיין
בכל נקודת זמן נמצאת שם הבדיקה. מכיוון שלגבי הטלוויזיה החינוכית אין מערכת מסדירה שבודקת אותה לאורך כל התקופה, צריך לקבוע תקופת זמן. תקופת זמן סבירה בהקשר הזה היא תקופת זמן בת שנה. אם נמשוך את זה מעבר לזה, אם תגלה בשנתיים איחור שנעשו הפרות ושאין כאן עמידה בהוראות החוק, זה נראה לנו פשוט לא נכון.
עמיר פרץ
אדוני היושב ראש, עם כל הכבוד לגברתי. את אומרת: אין לנו שוט אז נשים סכין שתחתוך את זה במקום. זה לא מקובל, עם כל הכבוד. תייצרי לך כלים לבחון מה את רוצה. אין דבר כזה, מה זאת הודעה של שר? כן הודיע, לא הודיע, יגזור את גורלם? מחר הם יהפכו מלחכי פינכה. שיבדוק ובאופן ענייני יפנה לגורם שיבוא ויכריע. זה נראה לי דבר בלתי הגיוני.
נגה רובינשטיין
להכפיף לרשות השנייה? למועצת הכבלים והלוויין?
עמיר פרץ
בתנאי שאין דבר כזה שאומר שיש פעולה של צד אחד שברצותו לעשות אותה או לא לעשות אותה, הוא גוזר את גזר דינו של מישהו אחר.
נגה רובינשטיין
השר מחויב לבצע את הבדיקה הזאת. השר לא יכול להימנע מזה.
עמיר פרץ
הוא עובד אצלך?
אתי בנדלר
האם אפשר להציע ברירת מחדל הפוכה? דהיינו, השר באמת מחויב לבדוק מידי שנה וזה בסדר. אבל, אם הוא ייווכח כי הם לא עומדים בתנאי הזה אז הוא ימסור הודעה ואז יפסיקו להפיץ אותם.
נוגה רובינשטיין
זה יצירה של דין שונה ביחס לטלוויזיה החינוכית לעומת היחס לכל בעל זיכיון או רישיון מסחרי.
עמיר פרץ
זה ממש לא נכון.
נוגה רובינשטיין
אני אסביר מדוע. מכיוון שבעל זיכיון ובעל רישיון מחויב לעמוד בכל התנאים שלו והבדיקה נעשית לאורך כל הזמן. זאת אומרת, לרשות השנייה ולמועצת הכבלים והלוויין יש מחויבות שוטפת בעניין הזה. על הטלוויזיה החינוכית - - -
עמיר פרץ
תעשי את אותן בדיקות, מה זה קשור?
יואל חסון
בואי אסביר לך את המציאות שתיווצר: במקום שתהיה טלוויזיה יוצרת שתחשוב על יצירה ומקוריות, כל מה שהם יחשבו כל חודש, כל שבוע וכל דקה זה איך מקבלים את הפקס המיוחל שמאשר שהשר מאפשר להם לחיות. זאת תהיה הדינאמיקה, אלה יהיו החיים שם. מילא, אם היית אומרת כל שלוש שנים. פה זה יהיה כל שנה.
נוגה רובינשטיין
ערוצים מסחריים שצריכים לשלם את התשלומים שלהם מידי רבעון ולעמוד בחובת הפקות - - -
יואל חסון
צודק חבר הכנסת ישראל חסון, זה ישפיע על התוכן. תקשיבי למה שחברי הכנסת אומרים לך. את מעמידה את הטלוויזיה החינוכית בסיטואציה שבמשך שבוע שבוע וחודש חודש – היא תצטרך לעמוד ביעדים אבל אם זה יהיה 50.8 או 51.2.
נגה רובינשטיין
אני מעמידה אותה בסיטואציה הרגילה של כל גורם שמשדר שצריך באופן תמיד לעמוד בהוראות החוק.
יואל חסון
את לא שמה עליהם חרב כזאת? הם לא מחכים להודעת השר.
עמיר פרץ
איפה את רואה כלי תקשורת אחר שנתון בצורה כזאת לחסדיו של איש פוליטי?
נוגה רובינשטיין
בשלב הזה - - -
עמיר פרץ
מה זה בשלב הזה? על זה מדברים, את צריכה לחשוב על-כך. זה לא משנה מי זה, זה יכול להיות האיש הכי הגון. בערוצים האחרים את עושה בדיקות שהן כלכליות, שהן בדיקות תוכן. זה לא שאדם אחד יחליט אם הוא מאשר או לא מאשר. אין דבר כזה, איזו מציאות זאת? אנחנו ברוסיה? איש פוליטי שמקבל סמכות כזאת? אין סמכות כזאת.
יואל חסון
חבר הכנסת פרץ העלה נקודה חשובה. אולי זאת הכנה לדיון הבא. כנראה שאנחנו נכנסים לעידן קומוניסטי ולעידן מאוד ריכוזי, אולי מרכסיסטי.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת יואל חסון פעם ראשונה, חבר הכנסת חסון פעם שנייה.

אתה לא ברשות דיבור.

יש למישהו הצעות אחרות?
יואל חסון
ההצעה של היועצת המשפטית מקובלת עלינו.
אופיר אקוניס
אני לא מבין, לא הצבענו?
אתי בנדלר
אני לא הצעתי. שאלתי את הגברת רובינשטיין אם אפשר - - -
נוגה רובינשטיין
אני רוצה להבין ברמה המהותית - - -
לאה ורון
ביקשו לשמוע מה הציעה חברת הכנסת בנדלר.
אתי בנדלר
שהשר רשאי בכל שנה להודיע שבשנה החולפת הטלוויזיה הלימודית לא עמדה בחובות שידור 51% לפחות או שיעור אחר שהוא יקבע מסוג השידורים שנאמר שם, ואז ייאסר על הגוף המפעיל להפיץ אותן.
היו"ר כרמל שאמה
היום הוא צריך לבקש שימשיכו לשדר אותם. היא רוצה הסדר הפוך.
אתי בנדלר
שהוא ימשיך לבדוק, אבל אם הוא ייווכח שהם לא עומדים, אז הוא ישלח הודעה.
נוגה רובינשטיין
יש לי שאלה לגברת בנדלר: האם ברמה המהותית יש הבדל? האם השר לא יהיה מחויב ברמה המנהלית לבדוק את זה מידי שנה. זה אותו דבר. האם ברמה המהותית יש הבדל מבחינת מחויבות השר? האם לשר בכל מקרה לא תהיה מחויבות מידי שנה לבצע את אותה בדיקה? האם זאת לא חובתו מכוח אותו סעיף?
אתי בנדלר
לא ואני אסביר: לדעתי, אם השר הוא הרגולטור של הטלוויזיה הלימודית ראוי ונכון שהוא יפעיל פיקוח שוטף על קיום מחויבויות ככל שיש. זאת עמדתי לגבי כל הרשויות הרגולטוריות ועמדתי בנושא הזאת ידועה.

השאלה היא רק בפרקטיקה, מה תוצאות הפיקוח? האם צריכה להיות הודעה פוזיטיבית מידי שנה כדי שחס וחלילה אם איזה פקיד שכח להכין את ההודעה לשר והשר לא חתם על המכתב לגורם המפעיל, יפסיקו להפיץ אותם, או להיפך, השר מקיים את הפיקוח. יש להניח ולקוות שהטלוויזיה הלימודית אכן תמלא את המחויבויות החוקיות המושתות עליה. אם השר ייווכח שהיא לא עמדה אז הוא יפסיק.
נוגה רובינשטיין
האם ברמה המהותית לשר יש מחויבות לבדוק אחת לשנה ואם הוא מוצא שהיא לא עמדה, האם יש לו מחויבות להודיע?
יואל חסון
בטח.
נוגה רובינשטיין
אז אין הבדל.
יואל חסון
את רוצה שכל שנה ייצא אישור. אנחנו מציעים שהבדיקה מתקיימת בכל מצב רק שהם לא מחכים באופן קבוע לפקס כל שנה. אם אחרי השר רואה אחרי 3 שנים שקורה משהו - - -
נוגה רובינשטיין
השר ממילא מחויב מידי שנה לבצע את הבדיקה, נכון? אם הוא מוצא שהם לא עמדו, הוא מחויב לשלוח מכתב. זאת אותה חרב.
ישראל חסון
גברת רובינשטיין, מאחר ואנחנו מכירים אותך מספיק בוועדה הזאת, את מבינה מה מדאיג אותנו.
נוגה רובינשטיין
אני מבינה אבל ברמה המהותית אין הבדל.
ישראל חסון
את מבינה מה מדאיג אותנו?
נוגה רובינשטיין
כן.
ישראל חסון
עכשיו אני רוצה לשמוע דווקא ממך את ההצעה שנותנת מענה לדאגה שלנו. ממה אני מוטרד? אני לא יודעת להגדיר מה זה חינוכי. אנחנו חיים בסאגה הזאת של מה זאת סוגה עילית ומה לא. אין הגדרה של מה זה חינוכי.
נוגה רובינשטיין
בשביל לקבוע מה תוכן התקנות, בשביל זה יש את אישור הוועדה.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת חסון, אנחנו עושים פסק זמן בסעיף הזה.
קריאה
יש רגולטורים לתוכן.
היו"ר כרמל שאמה
כל מי שהסעיף הזה מעניין אותו יכול לגבש הצעות חלופיות ואנחנו נחזור אליו בהמשך הדיון.

אני עובר לבקשה של חברת הכנסת נינו אבסדזה שעניינה דחיית החובות של הערוצים המסחריים. מדובר בסכום של קרוב ל-92 מיליוני שקלים.

אני רוצה לומר כמה דברים ברורים בעניין. ועדת הכלכלה לא נדרשת היום להצביע על סגירת ערוץ 10, כפי שמישהו מנסה לצייר זאת. אין סעיף שמדבר על שלילת הרישיון ולא על שלילת האפשרות לקבל רישיון. יש בקשה אחת שאומרת: האם לדחות חובות.

יש כאלה שמפרשים את זה ואומרים שהמשמעות של אי היענות לבקשה תהיה שלערוץ 10 לא תהיה תוחלת או אופק והמשך פעילות ושידור ואולי חלילה הערוץ יפסיק לשדר ואזרחי ישראל יחזרו לחוות חוויה טלוויזיונית של ערוץ מסחרי בודד.

בכל מקרה, צריך לזכור גם מי עומד מאחורי ערוץ 10. בעלי המניות של ערוץ 10 אינם פושטי רגל ואינם פושטי יד. מדובר באנשים אמידים מאוד שבאפשרותם להזרים את הכסף ושבאפשרותם למצוא גם שותפים אחרים. את כל הדברים האלה צריך גם לקחת בחשבון.

יותר מכך, יש עדיין חודשיים עד למועד תשלום החובות. בחודשיים האלה עוד אפשר למצוא פיתרונות יצירתיים כאלה ואחרים גם מצד הכנסת, גם מצד בעלי המניות בערוץ 10 וגם מצד משקיעים חדשים בערוץ 10. לא צריך לייחס להחלטה שתתקבל פה משמעויות פטאליות ודרמטיות רק כדי להסיט את העניין מהדיון המהותי. בטח ובטח הדברים האחרים שיוחסו לגורמים פוליטיים כביכול. כביכול יש כאן נקמנות אישית, כביכול רוצים את פיטוריהם של עיתונאים שעושים מלאכתם נאמנה. הדברים לא רק רחוקים מכך, הם לא דומים לכך אפילו.
דב חנין
אדוני בדק את העובדות?
היו"ר כרמל שאמה
אדוני בדק את העובדות לפני שהוא שואל אותי אם בדקתי את העובדות?
דב חנין
אני שואל. אני לא בדקתי, אתה אומר את זה בצורה כל-כך חד משמעית אז אני שואל.
יצחק וקנין
ידידי היקר. אני בין הוותיקים בשולחן הזה ובוועדת הכלכלה. את הקמתו של ערוץ 10 אני זוכר. כמה פעמים עזרנו לערוץ 10? להגיד לנו את זה עכשיו פה, זה הדבר הגרוע ביותר. לאורך כל הדרך, כל פעם שערוץ 10 בא לשולחן הזה הוא קיבל את כל הסיוע למרות כל ההתנגדויות של כל הגורמים מסביב.
היו"ר כרמל שאמה
כולל חקיקה פרטית שאני יחד עם נחמן שי הובלנו.
קריאה
מה השתנה?
יצחק וקנין
לה קרה כלום, אבל לטעון טענה חלילה וחס שיש פה איזו כוונה?
דב חנין
לא, הוא שולל את הטענה הזאת בצורה כל-כך נחרצת - - -
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת חנין, אתה לא ברשות דיבור. הבנתי שחשדת בי שלא בדקתי את העובדות.
דב חנין
אני רק שואל.
היו"ר כרמל שאמה
הבנתי. תקבל רשות דיבור ותשאל את השאלות.

אני חושב שכל האמירות, לרבות האמירות היום הבוקר של בכירי ערוץ 10 בהווה ובעבר, שהקואליציה ומפלגות הימין רודפות את ערוץ 10 או מתנכלות לערוץ 10 זאת דמגוגיה זולה. באותה מידה אני חושב שיש כאלה ממפלגות הימין שאומרים או יכולים לומר שערוץ 10 רודף את הימין. אלו דברים לא ענייניים שלא תורמים לאינטרס של ערוץ 10 בעניין. החכמה פשוט לא נמצאת באמירות האלה. לא החכמה העניינית וגם לא החכמה שמשרתת את המטרה. לכן צריך לדחות את האמירות האלה על הסף.

חברת הכנסת נינו אבסדזה, רשות הדיבור שלך.
נינו אבסדזה
תודה רבה אדוני היושב ראש. האמת היא שבקשה שלי לדחיית תשלומים של ערוץ 10 היא אכן - - -
היו"ר כרמל שאמה
הבקשה שלך היא לדחות ספציפית לערוץ 10?
נינו אבסדזה
לא ספציפית, לכל הערוצים המסחריים. זה פשוט מוכר בציבור כבקשה לגבי ערוץ 10 אבל זה בהחלט של כל הערוצים המסחריים. זאת היתה אמורה להיות בקשה טכנית לגמרי שכרוכה במעבר מזיכיונות לרישיונות למערך שאנחנו עושים את זה בעוד שנה. הייתי בטוחה שמבחינה טכנית זה ראוי ומתבקש וזה יכול להיות אפילו טכני.

הייתי שמחה אם לדיון הזה היה אופי טכני לגמרי כי זה דבר שמתבקש.

לצערי הרב, אדוני היושב ראש, והזכרת בעצמך שיש פה התעניינות גדולה. אגב, אני מאוד מצטרפת לשאלה ששאל חבר הכנסת דב חנין, האם אתה אישית בדקת שכל הטענות שאנחנו שומעים במהלך הימים האחרונים לגבי הרדיפה הפוליטית אחר ערוץ 10, האם הן לא מבוססות על דבר?
היו"ר כרמל שאמה
על איזו שאלה?
נינו אבסדזה
על השאלה של דב חנין אם בדקת אישית את כל הטענות?
יו"ר כרמל שאמה
האם ביקשו את ראשיהם של עיתונאים מסוימים?
נינו אבסדזה
האם בדקת שלא ביקשו, למשל, שרביב דרוקר יצא לחופשה ללא תשלום?

אדוני היושב ראש, הייתי שמחה אם זאת היתה בקשה טכנית.
היו"ר כרמל שאמה
את יכולה לא לחשוד בי ואפילו לא להתחיל לחשוד בי כי כבר אתמול אמרתי באופן ברור, מייד לאחר שקראתי את הכותרת בעיתון "הארץ", שאם מעמדו של רביב דרוקר, חלילה יפוטר או מעמדו ייפגע, לרבות חופשה ללא תשלום או נזיפה כזאת או אחרת - אני בכלל הבהרתי שלא אעלה את הבקשה שלך לדיון כדי שלא יחשבו שאפשר לרקום דיל מסריח כזה. בטח בי אי-אפשר לחשוד שאני שותף לעניין.
עמיר פרץ
זה לא בך, זה באחרים.
נינו אבסדזה
אני חלילה לא חושדת בך, אתה לא הבנת.
היו"ר כרמל שאמה
אני אומר שאם אני לא שמעתי על זה, לא ברמת השמועה ולא ברמת התכנון, אז כנראה שזאת מניפולציה תקשורתית של בעל אינטרס.
עמיר פרץ
האם עשית את הפעולה המתבקשת - - -
נינו אבסדזה
עד כאן אדוני היושב ראש. בך אף אחד לא חושד אבל אנחנו יודעים שהיום בבוקר גייסתם את הקואליציה כדי להפיל את הצעת החוק הזאת. אין מה לעשות, אדוני היושב ראש. אני מאמינה שאתה אישית אולי לא היית רוצה בזה אבל יש כאן – ברגעים אלה יוצא מסר לציבור שיש כאן אכן רדיפה פוליטית על ערוץ התקשורת.

אגב, אני לא רואה פה מלחמה נגד ערוץ כזה או אחר, אני רואה כאן מלחמה על חופש הביטוי. יש בעיה. אומרים לנו לציבור במדינת ישראל, אומרים לתקשורת: אם לא תסתמו את הפה, אם לא תתנהגו כפי שהממשלה היתה רוצה שתתנהגו, הגורל שלכם יהיה או כמו הגורל של ערוץ 10, שהוא באמת יהיה בבעיה, או כמו הגורל של עיתון "ישראל היום". אגב, אני לא יודעת מה משניהם יותר גרוע, שחלילה יסגרו את הערוץ או להיות "יס מן" של הממשלה בצורה בלתי נסבלת.

נאמרה כאן המילה "קומוניסטים". זה הרבה יותר גרוע, זה של קומיסרים. כל מקום איפה שאתם לא בטוחים שאתם יכולים להכריח ולשים את המשטר הקומיסארי שלכם, שם צריך לעשות קשיים.

הבקשה היא טכנית. אני לא מבקשת שום דבר כזה שלא קרה בשום מקום אחר. המדינה לא מפסידה גרוש. מדובר בדחיית תשלומים שכל בעל עסק קטן מבקש את זה מהבנק ומקבל.
היו"ר כרמל שאמה
אני רוצה להבהיר. מאחר והסעיף הזה לא נכלל בהצעת החוק הממשלתית ואין לנו עמדה של ועדת שרים לחקיקה - נמצא הכאן נציג האוצר? עמדתכם ביחס לעניין בצורה ברורה ושאינה משתמעת לשתי פנים.
עמיר פרץ
אפשר לקבל נתונים:
עופר מרגלית
ההחלטה על דחיית התשלומים האמורים נתקבלה נוכח חוסר ודאות שהיה קיים בנוגע לעצם אפשרות למעבר ממשטר זיכיונות למשטר רישיונות נוכח מספר שיקולים נוספים שעמדו בפני משרדי הממשלה בעת ההיא. לאור העובדה שבעת הזאת קיימת ודאות לכך שאכן יתבצע מעבר למשטר רישיונות, אנו מתנגדים לבקשה.
יואל חסון
ממתי זה נולד? ממתי העמדה הזאת נולדה?
היו"ר כרמל שאמה
עמיר פרץ, בבקשה.
אופיר אקוניס
מה גובה החוב?
היו"ר כרמל שאמה
92 מיליון שקלים לכולם.
עמיר פרץ
אני בהחלט חושב שאנחנו נקלעים למצב פשוט בלתי אפשרי. אני חושב שמי שעניין הדמוקרטיה וחופש הביטוי והגנה על יכולת כלי התקשורת לעשות מלאכתם חשוב לו - גם אם יסתבר שבעוד תקופה מסוימת שלא היו דברים בגו ובאמת משרד ראש הממשלה לא העביר מסרים – אף על פי, אדוני היושב ראש, שאתה אומר באופן נחרץ שאתה יודע, הייתי חושב שאנחנו כחברי הוועדה שלך היינו שמחים מאוד אם היית מרים טלפון ובודק במשרד ראש הממשלה.
היו"ר כרמל שאמה
בדקתי. יתכן ואפילו תוגש תביעה בלשון הרע בעניין.
עמיר פרץ
תשובתך נאמנה עלי.


אדוני היו"ר, אני מודה לך על שאתה מביא את הנושא להכרעה. דבריך נאמנים עלי שאכן עשית את בדיקתך ואת חובתך. אני מקווה שהתשובה שקיבלת הן גם תשובות נאמנות. זאת התשובה שקיבלת ואני שמח על כך.

יחד עם זאת, נוצרה אווירה ציבורית. האווירה הציבורית היא חלק משיח ציבורי שקובע בסוף מה זה חופש הדיבור, מה זה חופש העיתונות, מה זה היכולת לקיים חיים דמוקרטיים.

מרגע שנקלענו למצב, אנחנו צריכים קודם כל לקבל החלטה שאנחנו מאפשרים פרק זמן נוסף לערוץ 10 לבוא ולהתמודד עם המחויבויות שלו. אני לא חושב שיש סיבה כלשהי שאנחנו נקבל את האמירה שמשרד האוצר מציג כאן. אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה שבה לכלי התקשורת יש תפקיד עצום. ראינו מה היתה המשמעות של כלי התקשורת בשינוי פניה של מדינת ישראל תוך יצירת שיח ציבורי חברתי שכולם אחר-כך הסכימו עליו. אי-אפשר לבוא ולהתעלם מתהליכים כאלה. אני חושב שאין טעם שנתחיל להיכנס לדיונים, איזה סוג של פריסה, מה תהיה הפריסה וכו'. אני חושב שאנחנו צריכים לקבל החלטה שבה אנחנו פונים לאוצר ומבקשים להגיע להסדר שדוחה את התשלום לפחות בשנה ואז להיכנס לאיזה תהליך של הסדר העניין כדי שפעם אחת ולתמיד יבוא הנושא לפיתרונות. שלא תהיה חרב מתהפכת על ראשיהם של הערוצים ושל כלי תקשורת אחרים.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה.
נחמן שי
האמת היא שהנושא הזה לא היה חלק מהחוק הזה והוא נכנס פנימה במקום שהוא נכנס. לדעתי טוב שהוא הגיע לכאן כי הוא גם דחוף, גם דוחק והוא גם באינטרס של כולנו בחדר הזה.

כרמל, הזכרת שאתה ואני הלכנו ביחד בשעתו ואחר-כך הממשלה בלעה לנו את היוזמה לתוך החוק שלה, אבל אנחנו לא מתנערים מהאחריות שלנו ופעלנו מאינטרס דומה. שנינו רצינו להבטיח לא רק את קיומו של ערוץ 10 כמו שהוא, אלא את קיומה של מפת תקשורת מגוונת במדינת ישראל שהציבור ייצא ממנה נשכר ושהיא תעשיר את עולמנו, התרבותי, הפוליטי והציבורי. זה נכון היה לפי כל קנה מידה.

מסתבר שקשה מאוד לשרוד היום כלכלית במדינת ישראל. עמיר, זה מתקשר לדברים שאתה אמרת. כתוצאה מהגל הציבורי הזה, הצטמצמה עוגת הפרסום בטלוויזיה. אני לא יודע למה. יש כאלה שאומרים שזה נעשה כעונש לתקשורת על דברים מסוימים שהיא עשתה ואמרה בתקופת המחאה הציבורית. צריך לבדוק את זה. אני לא עומד מאחורי רק שמעתי ואני רוצה שהדבר הזה יהיה מונח בחדר הזה.

מעבר לכך, ברור שחל צמצום מהותי בהיקף הפרסום בטלוויזיה המסחרית במדינת ישראל החל מהקיץ הזה.

לכן אנחנו צריכים להעמיד לדיון היום את השאלה: איזו תקשורת אנחנו רוצים במדינת ישראל? לכן אסור לאפשר לערוץ 10 להיסגר היום.

לדעתי, עומדת מאחורי ההחלטה הזאת מגמה פוליטית מסוכנת לסגור את ערוץ 10. יצא חוזה על ערוץ 10, מישהו סימן אותו, מיקד אותו ואמר: האנשים האלה לא ימשיכו לשדר במדינת ישראל. לזה אף אחד מאיתנו לא יכול להסכים כולל אתה. אסור לנו באיסור מוחלט להניח למישהו להתעלל בתקשורת בדרך שהוא מתעלל.
היו"ר כרמל שאמה
הנה הרמת להנחתה למישהו ממפלגות הימין שיגיד שהתקשורת הוציאה חוזה על הימין. אני מציע לא להשתמש בביטוים כאלה.
נחמן שי
לא נכון.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת יואל חסון, בבקשה.
יואל חסון
תודה אדוני היושב ראש. קודם כל, אני רוצה להתחיל ולומר שהסיפור של היום והישיבה של היום היא לקח גדול מאוד לכל אמצעי השידור במדינת ישראל שכדאי מאוד שהם יעמדו בהתחייבויות שלהם כדי לא לעמוד בסיטואציה הזאת. זאת עצה טובה בחינם. תעמדו בהתחייבויות שלכם כי אחרת תהיו בני ערובה של צד כזה או אחר. זאת הפגיעה האמיתית, בעיניי, בחופש השידור והיצירה וכל הדברים האחרים שאתם רוצים לייצג ומאמינים בהם. קודם כל, זאת עצה טובה.

יחד עם זאת, אני רוצה לומר לך, אדוני היושב ראש ולהתייחס לפתיחה שלך. חשבנו שמדובר בבעיה עניינית שצריך להתמודד איתה, שלא ייווצר איזה חסר בשידור בישראל בגלל אי תשלום התחייבויות. אבל אתה אומר שיש פה כל מיני שמועות.

אדוני, מי העלה את זה בכלל? איך זה הגיע? זה נולד מהצד שלכם.
היו"ר כרמל שאמה
אתה בטוח?
יואל חסון
אני בטוח במאה אחוז.
היו"ר כרמל שאמה
טיעון לוגי יש בדברים האלה.
יואל חסון
אדוני, אפשר לומר עלי הרבה דברים אבל נאיבי אני לא. אני אומר לך שאתם בתחילת הדרך, השמועות, הרעשים, הרחשים, מאיפה הם הגיעו? הם הגיעו מחברי כנסת, מכל מיני אנשים בסביבת הליכוד, ראש הממשלה, ישראל ביתנו, שהתחילו לדבר על טלפונים, על כל מיני שיחות עם כל מיני נציגים ומייצגים, של אנשים כאלה ואחרים. מקורבים של ראש הממשלה, מקורבים אליו בצורה כזאת, מקורבים אליו בצורה אחרת. הספין הראשון שדיבר על כל מיני בעלי תפקידים שצריך להזיז אותם – אנחנו אמרנו את זה? זה לא בא מאיתנו בכלל, זה בא מהצד הזה.
היו"ר כרמל שאמה
בעיתון היה כתוב שגורמים מערוץ 10 אמרו.
יואל חסון
אני רוצה לעדכן אותך ואת חברי הוועדה. אתמול בבוקר פניתי בכתב למבקר המדינה בצורה רשמית והעליתי בפניו את כל השאלות והתהיות שעולות בכל ההתנהלות שקשורה לתהליך הזה שמול ערוץ 10. בנוסף, שוחחתי איתו אתמול בערב שיחה מאוד ארוכה. מבקר המדינה, אני מעריך שיתייחס לסוגיה הזאת בימים הקרובים. יש דבר אחד ברור שמבקר המדינה הוא הכלי היחיד שיכול לבדוק: האם באמת ברקע הזה של לתת או לא לתת לערוץ 10 את הדחייה הזאת, האם נכנסו שיקולים שהם לא שיקולים ענייניים? לדוגמה, שיחות טלפון עם חברי כנסת על ידי כל מיני אנשים שמייצגים אנשים, כמו ראש הממשלה, מסביבתו וכיוצא באלו. על פקידי מדינה ששינו את עמדתם ממש ביומיים האחרונים. לדוגמה, עמדת האוצר.
היו"ר כרמל שאמה
למה, שמעת מהם עמדה הפוכה?
יואל חסון
אני שמעת את עמדת האוצר, כולל מבכירים באוצר וכלל בניירות שיצאו מהאוצר, כולל שיחות פורמאליות שהיו עם פקידי האוצר לאורך כל החודשים האחרונים. היתה מגמה אחרת של האוצר של רצון כן לתת לערוץ 10 את הדחייה הזאת.

אני אומר לכולם: היום זה ערוץ 10 ומי שישתוק היום על ערוץ 10 לא יוכל אחר-כך להתעלם כשיבואו לערוצים אחרים באותה שיטה. יש כאן מגמה ברורה להשתלט על עולם התקשורת. יש כאן מגמה ברורה לאיים. לשלוח מסר שמי שלא מנגן בתזמורת של השלטון הנוכחי דינו יהיה להיסגר בכל דרך אפשרית.

אני אומר לך, אני מזהיר את כל מי שמעורב בזה, גם מי שהוא עובד מדינה, גם מי שהוא נבחר וגם את הפקידות: הדברים שנעשו בשבועות האחרונים וייעשו גם בהמשך, יגיעו לבדיקה של מבקר המדינה ואנשים שם יצטרכו לומר את האמת ולא יוכלו להסתתר. בוועדה פה אפשר לומר מה שרוצים אבל אין לי ספק שמבקר המדינה ייכנס לסוגיה הזאת ויחקור ויבדוק באמת האם לצערי יש פה ניסיון להשתלט ולשנות את עולם התקשורת מסיבות ומעניינים פוליטיים. תודה.
היו"ר כרמל שאמה
תודה לחבר הכנסת חסון.

חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. לרשותך 2 דקות.
דב חנין
אני האחרון בחדר הזה שאפשר לומר עליו שהוא דואג לאינטרסים של בעלי ערוץ 10. אני ממש לא דואג לאינטרסים האלה.
רוברט אילטוב
הוא הקומוניסט האמיתי.
דב חנין
זאת מחמאה.

אני כן דואג לאינטרסים של הציבור. מדברים על סכנות של ריכוזיות? הריכוזיות שיש לנו כבר היום בתחום התקשורת היא מסוכנת, מדאיגה. בתחום הטלוויזיה יש מעט מידי ערוצים, בתחום התקשורת המודפסת יש לנו מעט מידי עיתונים, מעט מידי אופציות פתוחות לתקשורת לציבור הישראלי.

לכן, השאלה היחידה הנכונה שעומדת היום בפני הוועדה הזאת היא השאלה של איזון בין שתי בעיות. אני לא נהנה כל-כך להחליט על דחייה בתשלומים שבעלי ערוץ 10 צריכים לשלם לרשות השנייה. השאלה: האם זה נזק יותר גדול מאשר פוטנציאל הסגירה של הערוץ הזה? אני חושב שהתשובה היא חד משמעית. הסכנה שערוץ 10 ייסגר היא סכנה ברורה ומיידית למערכת של פלורליזם בתקשורת הישראלית. זה צריך להדאיג אותנו וזה המבחן שלפיו כל אחד ואחת מאיתנו צריכים להחליט לפיו היום.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת ישראל חסון, בבקשה.
ישראל חסון
דב אני רוצה להפנות את השאלה אליך ואל חבריי היושבים פה. אני יושב לפחות בפעם החמישית בסאגה החוזרת הזאת. בוא נקבל החלטה שלחדר הזה אין חשיבות, אין שום משמעות ציבורית, אין לו שום משמעות בתהליך הבקרה והפיקוח על ההחלטות שלו.

כל פעם אנחנו מסתתרים מאחורי טיעון אחר. אני אומר לך, אני אהיה שמח שמבקר המדינה יבדוק את זה ואני מאוד מקווה שהוא יגיע לחקר האמת. אני לא יודע מהי האמת. בשונה מאחרים אני לא יודע מה האמת. אני רק יודע דבר אחד, שאני פה בשולחן הזה, חברי וקנין, הגברת לאה ורון והגברת בנדלר, כי אחרים אני לא בטוח שהיו פה בקדנציה הקודמת, נדרשים לסוגיה הזאת חדשות לבקרים. מה המסר? בואו נפסיק עם זה. אני לא מוכן להמשיך להתבזות תחת חסינות מעושה של חופש הביטוי, פלורליזם ו"בטיח אל עספר".
דב חנין
מה תהיה התוצאה?
ישראל חסון
אני אומר לך, תחליט שאתה לא משית עליהם את המחויבות. לפני דקה דיברנו על החינוכית, על ה-51%. מחר הוא לא יעמוד בזה. מה אנחנו פה מייצרים בתהליך הזה? מה אנחנו מייצרים?
דב חנין
אתה צדקת בשאלה הקודמת.
היו"ר כרמל שאמה
מחר יבואו בעלי זיכיונות אחרים של חברות הסלולאר ולא ירצו לשלם תמלוגים.
דב חנין
סלולאר זה לא אותו מישור של תקשורת. אנחנו נתנו בוועדה הזאת הקלות בנושא של אנטנות סלולאריות למתחרים החדשים כדי לאפשר להם תחרות. זאת עובדה לא נעימה אבל זאת עובדה.
אופיר אקוניס
אתה יודע איך פתחנו את השוק לתחרות? על מה אתה מדבר?
דב חנין
אתם פתחתם? ממה אתה לחוץ חבר הכנסת אקוניס? למה אתה בלחץ?
אופיר אקוניס
אתה קומוניסט שלא יודע על מה אתה מדבר, תפסיק כבר.
שלי יחימוביץ
אופיר, בתור בת של קומוניסט אני תובעת את עלבונם של הקומוניסטים. קומוניסט זה קללה? באמת.
אופיר אקוניס
המילה קומוניסט לא נאמרה כקללה. בשלושים שניות אני תובע את עלבונה של ועדת הכלכלה והצוות המקצועי. ישבנו פה שעות על גבי שעות כדי לפתוח את שוק הסלולאר לתחרות אז אל תשמיץ פה עם השטויות שלך.
דב חנין
לא מתאים לך.
נינו אבסדזה
הוא רוצה לחסל את התחרות - - -
היו"ר כרמל שאמה
לא צריך לפשפש כל-כך הרבה אחורה.
דב חנין
חבר הכנסת אקוניס דיבר על צפון קוריאה בדיונים קודמים.
היו"ר כרמל שאמה
נא להוציא את חבר הכנסת דב חנין.
אופיר אקוניס
קח את הפרוטוקול ותראה אם צדקתי או לא.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת אקוניס, אני קורא לך פעם ראשונה.
היו"ר כרמל שאמה
חברים, לא צריך יותר מידי לפשפש לאחור.
ניצן הורוביץ
מה הוא אמר שאתה מוציא אותו? על מה אתה מוציא אותו?
היו"ר כרמל שאמה
הוא לא נענה לסדר.
ניצן הורוביץ
מה הוא אמר?
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת ניצן הורוביץ פעם שנייה.
ניצן הורוביץ
ההוא גידף אותו והוא נשאר.
היו"ר כרמל שאמה
הוא היה בזכות דיבור.
אופיר אקוניס
לא גידפתי אותו, זאת תפישת עולם.
היו"ר כרמל שאמה
לא צריך לפשפש יותר מידי לאחור בדיוני ועדת ה כלכלה כדי לראות שרק לפני מספר חודשיים כלי תקשורת אחר, גלי צה"ל, שגם היתה מוסכמה שהממשלה רוצה להצר את צעדיו ושהימין רואה בו אויב העם. המלצת הממשלה לוועדת כלכלה היתה לתת לו אורך נשימה של שנה. ועדת הכלכלה שמעה את כל הטיעונים וקבעה לא חצי שנה אלא שנה וחצי. נתנה לו אפילו יותר אורך נשימה ממה שהממשלה ביקשה. אז לחשוד בוועדת הכלכלה? השיקול פה הוא ענייני.


גם לגבי הרפורמה שהוביל חבר הכנסת אקוניס - - -
אופיר אקוניס
ערוץ 10 עצמו זכה פה.
יואל חסון
תם זמנו עכשיו?
היו"ר כרמל שאמה
אם מישהו היה רוצה קומוניזם בתקשורת ושליטה מירבית בתקשורת, לא היה מקדם את הרפורמה של זיכיונות רישיונות. הוא היה משאיר את משטר הזיכיונות ששם לרגולאטור יש יותר שליטה. רבותיי, אין בסיס לטיעון הזה.
עמיר פרץ
ישראל, יכול להיות שאנחנו צריכים לבדוק את מלאכתנו. השאלה היא לא הסנקציות והאיום. יכול להיות שבמלאכה שלנו חסר דבר אחד. היינו צריכים לקבוע מלכתחילה מה מספר הערוצים המינימאלי שמדינת ישראל זקוקה להם. אז, יכול להיות מצב שלעיתים זכיינים, בגלל התנהלות לא נכונה.
ישראל חסון
זה קומוניסטי.
עמיר פרץ
אמרתי מינימאלי. זה מבטיח לך מינימום של חופש תחרות. זה הבדל אחר. לא דיברתי על מקסימום. גם הבנקים הולאמו פעם. איך הם הולאמו? לא בשיטה שהמדינה שלטה בהם אלא ביצירת גורם שניהל אותם באופן חופשי עם רגולאטור ועם הכול. אם היינו קובעים כבסיס שמדינת ישראל כמדינה דמוקרטית צריכה קודם כל לקבוע מה המינימום - - -
היו"ר כרמל שאמה
זה נאום, לא משפט אחד.
עמיר פרץ
זה הדיון שאנחנו זקוקים לו.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת ניצן הורוביץ, בבקשה.
ניצן הורוביץ
קודם כל אני צריך להגיד שהייתי בערוץ 10, אני קשור אליו, הייתי קשור אליו אבל לפחות אצלי רואים את זה, מה שאי-אפשר להגיד על הרבה כאן שהם קשורים לערוץ בכל מיני דרכים אבל את זה לא יודעים עליהם. אצלי לפחות רואים ויודעים והכול גלוי ופתוח.

כמי שהיה בערוץ הזה במשך. ראיתי עד כמה זה חשוב שיהיה ערוץ שיעמוד בתחרות מול ערוץ 2 ושמדינת ישראל לא תהיה מדינה של ערוץ אחד. ראיתי עד כמה זה חשוב בעבודה היומיומית. לא רק חשוב לערוץ 10 גם חשוב לערוץ 2 וחשוב לציבור.

ידידי כרמל שאמה, חשוב להדגיש שזה ערוץ שעובדים בו מאות אנשים באופן ישיר ואלפים קשורים אליו באופן עקיף. אין לנו יותר מידי ערוצים שיש לנו את הפריבילגיה לסגור ערוץ מרכזי כזה, על כל ההשלכות. לא רק מבחינת חופש הביטוי ודעת הקהל אלא פשוט גם מבחינה פרנסה ישירה של אנשים וגם את זה צריך להגיד כאן.

הערוץ הזה סובל בזמן האחרון – כרמל, אי-אפשר להכחיש את זה, יש לחץ פוליטי בלתי נסבל מצד לשכת ראש הממשלה ומקורביה. השיא היה בפרשת ההתנצלות שגררה את ההתפטרות של ראשי חברת החדשות של ערוץ 10. זה לא היה דבר של מה בכך.
היו"ר כרמל שאמה
הרשות השנייה בדקה את העניין ואמרה שהכול היה תקין.
ניצן הורוביץ
העבירו אותם "זובור" שחייב את התפטרות מנכ"ל חברת החדשות של ערוץ 10 ולא כתב זוטר. זה היה השיא. עכשיו אתם באים ורושמים כאן שיא נוסף.

לו הסיפור הזה היה עומד בפני עצמו, אפשר היה לדון עליו לגופו של עניין אבל זה חלק מהמסע שלכם בכנסת הזאת נגד כל מוקד של ביקורת וחשיבה חופשית. נגד האקדמיה, נגד מערכת המשפט, נגד התקשורת ונגד ארגוני החברה האזרחית. אתם רומסים את הדמוקרטיה, אתם לא יכולים לסבול ביקורת, אתם לא יכולים להתמודד איתה ולכן אתם סותמים פיות. אתם עושים את זה לערוצי תקשורת, אתם עושים את זה לארגונים, אתם עושים את זה לשופטים ולכל מי שמעז להתייצב נגדכם וזה לא יעבור.
היו"ר כרמל שאמה
דווקא לי יש רושם שלשמאל יש קושי להתמודד עם הדבר הכי דמוקרטי.
יואל חסון
אתה מוכיח שזה שמאל וימין. גם הגיוס של הקואליציה פה, גם הסגנון, אתם מוכיחים שזה עניין פוליטי נטו, לא ענייני.
אופיר אקוניס
אצל ניצן ודב, כל מי שלא חושב כמוהם הוא פשיסט. מה זה?
היו"ר כרמל שאמה
חברת הכנסת יחימוביץ, בבקשה.
שלי יחימוביץ
יש חובות תמלוגים של 2004 עד 2007 שחייבים להידחות אם אנחנו חפצים בחייו של הערוץ הזה. אנחנו חפצים בחייו של ערוץ 10 - -
היו"ר כרמל שאמה
על זה אין ויכוח.
שלי יחימוביץ
- - כי דמוקרטיה ופלורליזם וריבוי דעות וחופש הבעת דעה כרוכים בריבוי ערוצים. ריבוי ערוצים, אבל אני מסכימה עם עמיר, לא יותר מידי ערוצים. אין כאן שוק חופשי פרוע.
ישראל חסון
את שנלחמת בטייקונים - - -
שלי יחימוביץ
יש סידור כזה: אני אומרת את הדעות שלי ואתה אומר את הדעות שלך. יש סידור מוזר שכזה.

אגב, העמדה שלי היא מאוד קונסיסטנטית. גם כאשר מפעל במצוקה אני באה ומבקשת. עכשיו אני באה מדיון על תע"ש למשל. גם תע"ש צריכה לקבל סיוע ממשלתי כדי להמשיך ולשרוד כי היא תעשייה חיונית לביטחונה של המדינה ועוד כל מיני סיבות שלא אלאה אתכם. לא מדובר כאן ביחס מיוחד במינו לערוץ 10 אבל כן, ריבוי ערוצי תקשורת, או לפחות שלא יהיה רק ערוץ מסחרי אחד, אנחנו ממש זקוקים לזה והדמוקרטיה זקוקה לזה כנשמת אפה.

יש פה סיטואציה כלכלית. בסיטואציה הכלכלית הזאת אני משוכנעת שערוץ 10 חייב להמשיך לחיות. אגב, בסוף הוא ימוזג עם "רשת" כי אנחנו בשוק שאין בו מקום להרבה ערוצי טלוויזיה ואם יהיו יותר מידי ערוצי טלוויזיה מסחרית הם פשוט לא ירוויחו כסף. ערוצי טלוויזיה מסחרית חייבים להרוויח כסף אחרת הם נתונים לחסדים של פילנתרופים. אז, רון לאודר בכלל עושה להם טובה שהוא מחזיק אותם. הוא לא מרוויח כסף, הוא נותן להם נדבות.

הדברים צריכים להיאמר. בגלל המצוקה הזאת של ערוץ 10 עטים עליהם כל מיני מנצלי הזדמנות ומשדרים להם מסרים. אמרו לי כך: הם יודעים רק לתת סטירות ולא לטיפות. ממתי עיתונאים צריכים לחלק לטיפול? יש לי חדשות ב שבילכם, נותנים סטירות לשמאל, לימין ולמרכז בלי אבחנה. כך עושה ערוץ שעושה עבודה עיתונאית.

אז אני מבקשת, היזהרו לכם. אל תנצלו את הרגע הכלכלי הזה כדי להפעיל לחצים פוליטיים ולאיים על חופש העיתונות של עיתונאים. רביב דרוקר זה השם שחוזר שוב ושוב. תשלחו את רביב דרוקר לחל"ת והכול יהיה בסדר.
עמיר פרץ
עכשיו אני בטוח שהולכת להיות הצבעה חופשית כי זאב אלקין הגיע.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת אלדד, בבקשה.
אריה אלדד
חברים, אני באופוזיציה ואני חי מלמתוח ביקורת על הממשלה ולהגיד כל יום מה אני חושב עליה. אני שמח שיש ערוצי תקשורת שהם רבים, פתוחים והם ביקורתיים לממשלה. אני בוודאי בעד חופש דיבור ובעד ריבוי ערוצים. אבל, אני בעד ריבוי ערוצים שיש בהם הבדלים וגיוון דעות. אם כל הערוצים אומרים אותו דבר, מה אנחנו מרוויחים מהריבוי הזה?

אני בעד תחרות בין הערוצים, אני חושב שזה חשוב. אבל כשהתחרות היא בין "לעוף על המיליון" ו"לרוץ אחרי המיליון" אז אין תחרות. אני שונא את הביטוי "אל תירק לבור שאתה שותה ממנו". אני שונא את זה בהיבט: אל תירק לבור כי אתה תלוי בממשלה, אז אל תמתח עליה ביקורת כי אתה חי ממנה. אני שונא את הביטוי אזה. אבל מי שיורק כי חשוב לו לירוק, אז שלא יגלגל עיניים ויתפלא שהטעם של המים דפוק.
עמיר פרץ
הבור זה הציבור, אדוני ולא הממשלה. עם כל הכבוד, זה לא כסף פרטי של בנימין נתניהו.
אריה אלדד
אם הם יורקים על הציבור והציבור מיוצג פה אז - - -


דבר אחד אני רוצה לומר ואני חוזר למשפט הפתיחה שלך. אינני מסוגל להבין בעלי הון, בעלי ערוצים, שיש להם רווח כזה או אחר מהחזקת ערוץ תקשורת, רווח ישיר או רווח משני, שלא מכניסים את היד לכיס ולא מממנים את הפסדי הערוץ. למה הם באים אלינו לבקש כסף?
היו"ר כרמל שאמה
חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ, 2 דקות. אחריה רוברט אילטוב והרשימה סגורה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אדוני היושב ראש. אני רוצה להזכיר ולחזק את דבריו של חבר הכנסת ישראל חסון. אני רוצה להזכיר שערוץ 10 הגיע לשולחן הזה כמה וכמה פעמים בקדנציה שלי וכולנו רצינו להציל אותו. אני גם רוצה לומר שהספין הזה שערוץ 10 עושה הוא קצת מכוער והוא קצת לא לעניין. לבוא ולהטיל את כל המשחק למשחק פוליטי במקום לטפל בבעיה פשוטה ואמיתית שהערוץ הזה לא משלם את חובותיו משנת 2003 עד 2007.

עם זאת, אני רוצה לומר. כתבתי לך מכתב השבוע ובו ביקשתי להתייחס ולעזור לערוץ 10. אני חושבת שזאת צריכה להיות הפעם האחרונה שאנחנו מדברים על ערוץ 10, כדי שנוכל, כפי שאמרו כולם, להשאיר את התחרות בשוק התקשורת. אני מדברת מדם ליבי על שוק התקשורת. אני רוצה לומר, אדוני, שהסיבה שאנחנו צריכים לעזור לערוץ 10 היא כי למדינת ישראל צריכה להיות אחריות כלפי האזרחים שלה.

בימים שיש לנו ערוץ רשות השידור שמדינת ישראל לא מוכנה לסגור אותו כשהוא מוציא 800 מיליון שקל כל שנה בטענה שאי-אפשר לסגור ערוץ ציבורי, אין שום סיבה לבוא ולסגור את ערוץ 10 בהחלטה שאנחנו נקבל פה היום.

לכן אני חושב שהגיע הזמן לאחריות מיניסטריאלית במדינת ישראל. אין דבר כזה שמדינת ישראל מוציאה מצד אחד מיליוני דולרים על ערוץ שהוא כישלון ענק ולבוא לסגור ערוץ פרטי.
רוברט אילטוב
שמעתי פה הרבה מאוד איומים של חברי האופוזיציה ומתקפה מקיר לקיר בתקשורת עלי במקרה של סגירת ערוץ 10. אני רוצה להזכיר לכולם שלא מדובר על סגירת ערוץ 10. גם בקדנציה הקודמת וגם בקדנציה הזאת עזרתי ותמכתי כדי שהערוץ הזה ימשיך לפעול.
אבל צריך לזכור דבר אחד
הערוץ הזה הבטיח לאורך כל הדרך, כל פעם מחדש, שהוא יסדיר את חובותיו. בואו נחזור לדיון על החובות של ערוץ 10 שהם חובות לציבור. זה אותו ציבור שעמיר פרץ ונינו אביסדזה מייצגים וכל החברים שנמצאים פה. הכסף הזה שייך לציבור והכסף הזה צריך לחזור לציבור. אנחנו לא צריכים להגן על אלה שמחזיקים במניות. הם יכולים להזרים כסף. יש כאלה שאומרים 45 מיליון שקלים, יש כאלה שאומרים 92 מיליון. לאנשים האלה יש את הכסף והם יכולים להזרים.

תיראו פלא, ברגע שהכסף יוזרם, לא תהיה רדיפה פוליטית.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת וקנין, בבקשה.
יצחק וקנין
אני חושב שכל הדיון בנושא של ערוץ 10 הוא דיון מכוער.
היו"ר כרמל שאמה
אני מסכים איתך.
יצחק וקנין
זאת ממש בושה וחרפה לנו כחברי כנסת לרדת לרמה הזאת שאנחנו מדברים פה. מי שיושב פה קרוב ל-16 שנים וראה את הקמת הערוץ, מכיר את כל הדיונים, את כל ההחלטות. תבדקו איך הצבענו בכל ההחלטות.


לבוא ולהגיד שיש היום פה איזו קואליציה שמתנגדת, מצביעה נגד בגלל שיקולים כאלה ואחרים? מה מונח על השולחן היום? ערוץ 10 מונח על השולחן היום? על מה אתם מדברים?


כל אחד זורק מבקר המדינה? כל אחד רוצה איזה ספין פה? או שאנחנו חברי כנסת רציניים או לא.

אני אומר לכם חברי הכנסת חסון ופרץ ולכולכם: זאת בושה וחרפה איך שאתם מנהלים את הדיון הזה כיוון שלא מונח על השולחן הנושא של ערוץ 10. אתם יודעים מה? כל מפעל שיבוא לפה היום יתנהג באותה צורה. איזה מפעל קיבל הארכה ועוד הארכה ועוד הארכה?
יואל חסון
מה ביקשו? דחייה?
היו"ר כרמל שאמה
אל תפריע לו.
יצחק וקנין
תראה לי עוד מפעל אחד במדינת ישראל.
היו"ר כרמל שאמה
תלמדו גם לשמוע דברים שלא מוצאים חן בעיניכם.
יצחק וקנין
זאת בושה וחרפה. אני יושב פה, אני בקואליציה ואותי מאשימים. אותי לא מראיינים בכלל, אני לא שייך לכל הברנז'ה הזאת.


רבותיי או שאנחנו רציניים או שלא. אולי נאמר שגם לנציג האוצר יש משהו שגם הוא מערבב אותי. כולם מערבבים פה אולי.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת אייכלר, בבקשה.
ישראל אייכלר
למען הגילוי הנאות אני חייב לומר משהו שכבר אמרתי אתמול בוועדה. כמעט 14 שנה הייתי קשור ל"רדיו כל חי" שהוא גם משלם תמלוגים לרשות השנייה. תמיד התקוממתי על עצם החובה של האזרח לשלם תמלוגים למדינה על הזכות לדבר. עוד כשהייתי פה בכנסת ב-2003 פניתי אז לאהוד אולמרט שר התקשורת והוא הבטיח לי שלא יהיה כדבר הזה. אנחנו, כמיעוט חרדי שמותקף על כך הרבה בריכוזיות של התקשורת, רוצה כמה שיותר ערוצים, כמה שיותר תקשורת כדי שלא נהיה תלויים בקומוניסטים או בפשיסטים. פתאום אני שומע שדווקא הממשלה הימנית היא זאת ששולטת בתקשורת.

אני יודע כבר 30 שנה שהשמאל הקיצוני שולט בתקשורת. אני רוצה לומר ש-20 מיליון שקלים הפסיד רדיו "כל חי" במשך 14 שנה. בכה ושילם, בכה ושילם, בכה ושילם. לא יעלה על הדעת שאני אבוא לוועדת הכלכלה ואומר: תעשו משהו בשביל "כל חי", 20 מיליון שקלים.
יואל חסון
אולי היינו עוזרים.
ישראל אייכלר
תמלוגים?


בעיקרון צריך לבטל את הדבר הזה של תמלוגים. צריך לאפשר לכל אדם לשדר מה שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה, לעשות ספרתי וכל דרך טכנולוגית כדי שלא יהיו תמלוגים ולא יהיו זיכיונות אלא שכל אדם שיכול להדפיס עיתון, יוכל להקים תחנת רדיו או טלוויזיה.
היו"ר כרמל שאמה
מנכ"ל ערוץ 10 מר יוסי ורשבסקי.
יוסי ורשבסקי
תודה. ברשותכם, לא אכנס לפולמוס ולדברים שפתחת בהם, כבוד היושב ראש.
היו"ר כרמל שאמה
למה? רק להוציא לעיתון זה טוב?
יוסי ורשבסקי
דיברת על לשון הרע.
היו"ר כרמל שאמה
אני שואל: היו לכם הצעות לפטר עיתונאים?
עמיר פרץ
הוא מנוע.
היו"ר כרמל שאמה
למה הוא מנוע?
יוסי ורשבסקי
כרגע אני לא אכנס לפולמוס.
עמיר פרץ
הוא יהיה חשוף לתביעה משפטית.
היו"ר כרמל שאמה
אם זאת אמת, הוא יכול לחזור על זה פה. אם לא ידוע לו על דבר כזה, היה עושה טוב לכולם אם הוא היה אומר שלא היה דבר כזה.
יוסי ורשבסקי
אני לא אמרתי שלא היה דבר כזה, אמרתי שאני לא רוצה להיכנס לזה.


אני רוצה באמת לנסות להיות ענייני ולהקריא בפניכם את השתלשלות הדברים כפי שאנחנו רואים אותם. לפי דעתי אלה העובדות שאין עליהן מחלוקת.


בחודש ינואר 2010 הוארך זיכיונו של ערוץ 10. הארכת הזיכיון היתה פרי מאמצים אדירים שנעשו על-ידי המדינה, הכנסת, הגופים הרגולאטורים, עובדי הערוץ ובעלי המניות של הערוץ. כל זאת בשל ההכרה בחשיבות המשך התחרות בשוק הטלוויזיה המסחרית, שמירה על מגוון במות לשיח הציבורי ושמירה על פרנסתן של משפחות רבות.


ההסדר להארכת הזיכיון של ערוץ 10 נשען בעיקרו על התחייבויות הערוץ במספר תחומים:

1. השלמת חוסרים בתוכניות סוגה עילית בסכום של כ-90 מיליון שקלים.

2. תשלום מיידי של חוב דמי זיכיון בסכום של 10 מיליון שקלים.
3. הפקדת ערבויות נוספות בסכום של 20 מיליון שקלים.
4. העברת חדשות 10 לירושלים.
התחייבויות אלה נוספו להשקעות השוטפות של ערוץ 10. למן יום קבלת ההסדר עמד ערוץ 10 בהתחייבויות שנטל על עצמו. התשלום למדינה בוצע, הערבויות נמסרו, החוסרים בתכניות מהסוגה העילית הושלמו. אני מבקש להפנות לדוחות של הרשות השנייה לשנים 2009-2010. אני יכול לבשר לכם שגם כשנסיים את 2011, אנחנו נעמוד בכל המחויבויות בתחום הסוגה העילית. על-כך יעיד גם חברי מארגון היוצרים.

אני רוצה להדגיש כי על אף המצב הכלכלי של ה שוק ערוץ 10 ימשיך כפי שהוכיח מאז כניסתי לתפקיד בשנת 2008 לקיים את כל מחויבויות התוכן, אין פה שום בקשה להקלות, ונעמוד בכל מחויבויות התוכן שהתחייבנו לכם ולציבור.

גם המדינה הלכה לקראתנו, לא במחיקת חובות. אני רוצה להדגיש, לא מחקו לנו חובות אלא בדחיית תשלומים שהם נושאי ריבית והצמדה. יש כמה גורמים בשוק האפור שיכולים ללמוד מהאוצר מה זאת ריבית והצמדה.
היו"ר כרמל שאמה
הריבית שלהם קבועה בחוק.
יוסי ורשבסקי
אני אומר את זה בלשון מבודחת אבל זאת ריבית כבדה מאוד. הדחייה שתהיה בשנה לא תפגע בציבור במאומה כי זה נושא ריבית והצמדה. אני אומר לכם עוד פעם, זה מעבר לריביות הנהוגות בשוק הפרטי.
יואל חסון
זה נתון חשוב.
היו"ר כרמל שאמה
האוצר גובה יותר מהשוק הפרטי?
יואל חסון
חשוב לדעת שלציבור לא נגרם נזק מבחינת ההכנסות לקופת המדינה. זה נתון חשוב לשיקולה של הוועדה.
יוסי ורשבסקי
ההסדר להארכת הזיכיון, כולל הדחייה במועד תשלום חובות דמי הזיכיון והתמלוגים משנים עברו ליום 31.12.2011, מדובר בחובות של ערוץ 10 ושל זכייניות ערוץ 2. המועד שנקבע לא היה מקרי. באותה עת עמד על שולחנה של הכנסת תיקון לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו שהסדיר מעבר ממשטר זיכיונות למשטר רישיונות החל מחודש ינואר 2012. היה ברור לכולם כי קבלת רישיון שידורים לפרק זמן ממושך יאפשר גיוס מימון להחזר התשלומים. אלא שבשל דחיית והרחבת מאמץ ההפצה עידן פלוס, נדחה מועד המעבר למשטר רישיונות לחודש ינואר 2013.


הנטל הכלכלי בו נושא הערוץ בשנתיים האחרונות היה כבד ביותר. הערוץ הפסיד סכומים מאוד מאוד כבדים אולם מפעילות הערוץ נהנו גורמים רבים: הציבור – בשידור מוגבר של תכניות מהסוגה העיתית, שוק היצירה המקומי, שהוזרמו אליו מאות מיליוני שקלים. יעידו כאן היוצרים על העשייה שלנו בשוק.

במחצית השנייה של השנה החלה האטה משמעותית בשוק הפרסום בטלוויזיה. כתוצאה מכך אין ביכולתו של הערוץ לממן את התשלום שנדחה, סכום של כ-45 מיליון שקלים, כולל ריבית והצמדה ממקורותיו והוא נדרש למימון חיצוני.


פער הזמנים שנוצר בין תשלום הקבוע בחוק לבין מועד הפעלת משטר הרישיונות איננו מאפשר את השגת המימון. בשל נסיבות אלה פנינו לשרי האוצר והתקשורת בבקשה לדחות את התשלום הקבוע בחוק.


אני פונה ללב שלכם. אני מבקש מכם לתמוך בתיקון המוצע בחוק לדחיית מועד התשלום הכספי. אני אדגיש שוב, לא מדובר במחיקת חוב. איננו מבקשים מחיקת חוב. אנחנו מבקשים דחייה מוצדקת לדעתנו בתנאים כספיים מקובלים. דחייה שבצידה תועלת ממשית ממנו ייהנה כלל הציבור. תודה רבה.
היו"ר כרמל שאמה
חברים, אנחנו ניגשים להצבעה.
יואל חסון
יש לי בקשה להתייעצות סיעתית.
היו"ר כרמל שאמה
5 דקות להתייעצות סיעתית.
יואל חסון
5 דקות זה לא מספיק.
היו"ר כרמל שאמה
הסיעה שלכם לא כל-כך גדולה.
יואל חסון
היא הכי גדולה בכנסת. זה כל-כך כואב לכם שהיא הכי גדולה.
היו"ר כרמל שאמה
7 דקות להתייעצות סיעתית ואח"כ חוזרים להצבעה.

(לאחר הפסקה)
היו"ר כרמל שאמה
אני מחדש את ישיבת הוועדה. מרכז האופוזיציה בסיעת קדימה, חבר הכנסת יואל חסון, בבקשה.
יואל חסון
תודה אדוני היו"ר. סיעת קדימה, סיעה גדולה בכנסת, התייעצה בנושא הזה והגיעה למסקנה אחת וחד משמעית שלאור העובדה שלדיון הזה גוייסה הקואליציה במשמעת סיעתית - צריך לומר שמעולם לא גויסה משמעת סיעתית בנושא פורמאלי כזה שקשור לרגולציה ולכל הדברים שעוטפים את הדבר הזה. זהו תקדים בעייתי מאוד שנעשה כאן כרגע בוועדת הכלכלה. לכן המסקנה שהגענו אליה, אדוני היושב ראש, כדי שבאמת לא תיחשד במעשיך. אנחנו רוצים בטובתך וגם בטובת הוועדה. ההמלצה החמה שלנו היא שתדחה את ההצבעה ותשקול את העניין שנית. תקיים התייעצות עם הסיעות השונות וגם עם הערוץ עצמו ועם כל גופי הרגולציה הרלוונטיים לעניין הזה - - -
ישראל אייכלר
מה יגיד מבקר המדינה?
יואל חסון
אגב, גם הודעתי קודם, שהנושא נמצא על שולחנו של מבקר המדינה והוא יבחן את הנושא. אני מציע שלא לקבל החלטה בשלב הזה, לא להשתמש ברוב האוטומטי של הקואליציה כי זה רוב פוליטי לא ענייני ועלולים להיות לזה השלכות ותקדימים. זאת המלצה חמה של סיעת קדימה אליכם.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת אילטוב, רצית לומר משהו?
רוברט אילטוב
אני רק רוצה לתקן את חבר הכנסת יואל חסון. בקדנציה הקודמת, כשקדימה ניהלה את הקואליציה היו עשרות הצבעות בכל ועדה - - -
יואל חסון
עם כל הכבוד, זה כבר לא מעניין. 3 שנים אתם מנהלים את המדינה הזאת בכישלון. קחו אחריות כבר. קחו אחריות, הכול פוליטי.
רוברט אילטוב
אנחנו מנסים לתקן את כל הטעויות שלכם.
יואל חסון
הכול פוליטי. אתם מנסים לחסל היום ערוץ מסיבות פוליטיות.
היו"ר כרמל שאמה
כיבדנו אותך ונתנו לך להודיע הצעה מסודרת, למרות שזה לא מחויב על-פי התקנון.
יואל חסון
שלא ידבר שטויות.
רוברט אילטוב
סליחה, כשאתה מדבר שטויות זה מותר?
היו"ר כרמל שאמה
יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת זאב אלקין רוצה להגיב לדבריו של חבר הכנסת יואל חסון.
זאב אלקין
תודה רבה אדוני היושב ראש. אמנם לא התכוונתי לדבר אבל היות חבר הכנסת יואל חסון התייחס בדבריו לנושאים שהם בתחום סמכותי אין לי ברירה אלא להגיב. אני מבין שבקדנציה הזאת חבר הכנסת חסון הוא חבר כנסת ותיק בוועדת הכלכלה ונוכח בכל הישיבות ובכל הדיונים.
יואל חסון
אני חבר כנסת חדש בוועדת הכלכלה.
זאב אלקין
אני יודע, מותר לי להשתמש בציניות.


אני ממליץ לך לבדוק מה היה בוועדת הכלכלה בהרבה מאוד נושאים, מנושאים של רגולציה שהיו כאן. ניצן חן יושב כאן והוא יוכל לאשר.
יואל חסון
בכל מה שקשור בראש הממשלה, היתה פה משמעת קואליציונית. תגיד את האמת. מה שהיה קשור להגן על ראש הממשלה, חס ושלום לנדנד אותו בכיסאו, אתם התגייסתם למשמעת קואליציונית. תגיד את האמת. בכל מה שקשור לביבי, לשרה, כל משפחת נתניהו, לשכת נתניהו. התגייסתם ולקחתם את כל המשמעת הסיעתית.
יצחק וקנין
מה אתה מכניס את אשתו של ראש הממשלה? איזו חוצפה זאת. אין לכם כבוד לעצמכם.
יואל חסון
זאת האמת, תגיד את האמת.
זאב אלקין
יואל, אני מבין שכמובן מרוב תסכול אפשר להיות מאוד יצירתי. כמובן שגם משק החלב קשור בראש הממשלה והרבה חקיקה שעברה בוועדת הכלכלה. הכלל הוא מאוד פשוט: אנחנו, בשונה מקואליציה שאתה הכרת, אנחנו קואליציה מסודרת. בכל מקום שיש עמדת ממשלה והקואליציה לא החליטה אחרת ובמקרה הזה גם לא היתה בקשה להחליט אחרת, אנחנו מתייצבים מאחורי עמדת ממשלה. כך עשינו בכל החוקים, כך עשינו בכל הנושאים, כך עשינו בכל הוועדות וכך יהיה כאן. תפקידי להבטיח שזה יקרה.
יואל חסון
מצטיין הכיתה ממש.
היו"ר כרמל שאמה
אסף אמיר, ארגון היוצרים.
אסף אמיר
זה לא סוד שכבר עכשיו יש האטה מסוימת בשוק ההפקות ואנשים לא מעטים כבר איבד את מקום עבודתם. אנחנו תמיד בדילמה הזאת. אנחנו רוצים שהגופים יעמדו במחויבויות שלהם. אנחנו לא רוצים שיקבלו הטבות מהמדינה סתם כך.


הייתי פה בישיבות במשך 3 שנים. הפכנו את שוק התקשורת כדי להציל את ערוץ 10. כשאני אומר הפכנו, הכוונה שאתם הפכתם. שיניתם את השיטה מזיכיונות לרישיונות רק כדי שערוץ 10 יישאר בחיים. היום הוא בא ומכריז שהוא עומד בכל מחויבויות התוכן שלו.


הייתי מבקש ממנשה שיגיד לפני שמצביעים שאמנם זה המצב. עכשיו אתם בעצם באים ועל דבר טכני – מעולם לא ראיתי כל-כך הרבה חברי כנסת פה – ערוץ 10 הפסיק לעניין אתכם באיזה שלב. איך זה קרה?


יושב פה חבר הכנסת אופיר אקוניס שהעביר את כל הרפורמה הזאת. אנחנו עושים צחוק מעצמנו, מכולנו. מה עשינו פה?
היו"ר כרמל שאמה
אולי הוא מצביע בעד?
אסף אמיר
אחרי ששיניתם את כל מפת התקשורת בארץ בשביל ערוץ 10 ועכשיו אתם מחסלים את ערוץ 10?
נינו אבסדזה
חבר הכנסת וקנין, אני רק רוצה לומר לך. לא מונח על השולחן גורלו של ערוץ 10. מונח על השולחן לא רק של התקשורת הישראלית אלא של הדמוקרטיה הישראלית. קודם הורגים את השליח. השליח במקרה הזה זה עיתונאי שאמורים להשתיק אותו.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו עוברים להצבעה וההצבעה היא שמית. אני מקווה שלא תהיה הפרעה במשך ההצבעה. לא יהיו תגובות ביניים, מחיאות כפיים ולא קריאות אחרות.


מי בעד הבקשה?
לאה ורון
הצבעה

עמיר פרץ

- בעד

נחמן שי

- בעד

יוליה שמאלוב ברקוביץ
- בעד (במקום חבר הכנסת רוברט טיבייב)

נינו אבסדזה

- בעד (במקום חבר הכנסת ישראל חסון)

יואל חסון

- בעד

ישראל אייכלר

- נגד

יצחק וקנין

- נגד

דוד אזולאי

- נגד

אלכס מילר

- נגד (במקום חבר הכנסת חמד עמאר)

רוברט אילטוב

- נגד

זאב אלקין

- נגד (במקום חבר הכנסת דני דנון)

אופיר אקוניס

- נגד

כרמל שאמה

- נגד
לאה ורון
8 נגד, 5 בעד, ההצעה לא התקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא התקבלה. אנחנו בעצם מקיימים הפסקה בדיון כדי לעבור לדיון אחר. הדיון יחודש בשעה 14:30.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני רוצה בקשה לדיון מחודש בסעיף 14.
לאה ורון
תודיעי על-כך בפתיחת הישיבה של 14:30.
היו"ר כרמל שאמה
הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:15)

קוד המקור של הנתונים