ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 31/10/2011

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק לפני הקריאה הראשונה

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת כלכלה

27.6.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 205
מישיבת ועדת הכנסת

שהתקיימה ביום שני ג' בחשוון התשע"ב (31 באוקטובר 2011) בשעה 15:50
סדר היום
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הרשות לפיתוח ירושלים (תיקון מס' 6),

התשע"ב-2011, לפני הקריאה הראשונה, בהתאם להוראת סעיף 81(ג) לתקנון הכנסת.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

ישראל אייכלר

זאב אלקין

אופיר אקוניס
אברהם מיכאלי

אלכס מילר

ציון פיניאן
מוזמנים
ח"כ גילה גמליאל – סגנית השר לקידום נשים, סטודנטים וצעירים במשרד ראש הממשלה
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הרשות לפיתוח ירושלים (תיקון מס' 6),

התשע"ב-2011, לפני הקריאה הראשונה, בהתאם להוראת סעיף 81(ג) לתקנון הכנסת
היו"ר יריב לוין
צהריים טובים. נמצאת איתנו סגנית השר גילה גמליאל. בבקשה.
סגנית השר במשרד ראש הממשלה גילה גמליאל
תודה שהגעתם. היום הייתה פתיחת שנת הלימודים האקדמית. אנחנו התחלנו לקדם את הצעת החוק להכליל גם את ירושלים בחוק של שנת לימודים חינם לחיילים משוחררים אחרי שירות לאומי ואזרחי - -
אברהם מיכאלי
מה עם "אחווה"? מה עם "אחווה"?
סגנית השר במשרד ראש הממשלה גילה גמליאל
- - החוק הוא חוק לפיתוח ירושלים - -
אברהם מיכאלי
מה עם "אחווה"?
סגנית השר במשרד ראש הממשלה גילה גמליאל
נתתי לך שלב-שלב.


ירושלים, בשעה טובה, תהיה חלק מזה.


מכיוון שנצטרך להחיל את החוק רטרואקטיבית, והסטודנטים כבר התחילו את הלימודים שלהם היה חשוב לקדם את זה כבר היום. תודה לכם.
אברהם מיכאלי
אנחנו פורעים את החוב שהתחייבנו לפני שנה.
היו"ר יריב לוין
תודה, רבותיי. אני רוצה להודות ליושבת ראש סיעת קדימה, חברת הכנסת דליה איציק שהסכימה ונענתה לבקשה שלנו שהייתה ממש ברגע האחרון להביא את העניין הזה לכאן ונאשר את הפטור.
אלכס מילר
רק למען הפרוטוקול – הנושא של המוסדות להשכלה גבוהה ושל הסטודנטים, מן הראוי שיידון בוועדת החינוך של הכנסת.
היו"ר יריב לוין
אל תדאג. אנחנו מצביעים רק על פטור לקריאה הראשונה.
קריאות
- - -
אברהם מיכאלי
למען הפרוטוקול, מה עם "אחווה"?
היו"ר יריב לוין
רבותיי, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? יש קוורום.

הצבעה

בעד בקשת הפטור – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

בקשת הפטור אושרה
היו"ר יריב לוין
פה-אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר. תודה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-15:55

קוד המקור של הנתונים