ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 31/10/2011

תקנות תרומת ביציות (תשלום פיצוי בעד שאיבת ביציות), התשע"א - 2011

פרוטוקול

 
PAGE
24
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

31.10.2011


הכנסת השמונה עשרה






נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 545

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, ג' בחשוון התשע"ב (31 באוקטובר 2011), שעה 13:30
סדר היום
תקנות תרומת ביציות (תשלום פיצוי בעד שאיבת ביציות), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

עפו אגבריה

רחל אדטו

אריה אלדד

אורלי לוי אבקסיס
מוזמנים
פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל משרד הבריאות

עו"ד מירה היבנר-הבל, היועצת המשפטית, משרד הבריאות

עו"ד מירי כהן, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

עו"ד אביטל וינר, משרד הבריאות

ערן הכהן, רפרנט בריאות, אגף התקציבים, משרד האוצר

עפרה בלבן-קשטלנסקי, יו"ר עמותת חן לפריון

חני בסת, חברת הנהלת עמותת חן לפריון

פרופ' גד פוטשניק, שירותי בריאות כללית

הלל דשן, ראש אגף התקציבים, שירותי בריאות כללית

ד"ר שמחה רב-נוף, מנהלת שירות, קופת חולים מאוחדת

דודי ניניו, מכבי שירותי בריאות

הרב בנימין דוד, מכון פוע"ה

חדוה אייל, אישה לאישה
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן

אייל בן ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

תקנות תרומת ביציות (תשלום פיצוי בעד שאיבת ביציות), התשע"א-2011
היו"ר חיים כץ
יום שני, ג' בחשוון, ה-31 באוקטובר 2001 ואני פותח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.


על סדר היום תקנות תרומת ביציות (תשלום פיצוי בעד שאיבת ביציות), התשע"א-2011.


מי מטעמך מציג באופן כללי, לפני שאנחנו הולכים לקרוא את התקנות, ואומר במה עסקינן?
רוני גמזו
עורכת הדין מירה היבנר, היועצת המשפטית של משרד הבריאות.
היו"ר חיים כץ
בבקשה.
מירה היבנר הבל
צהרים טובים. התקנות האלה הן פועל יוצא של חוק תרומת ביציות שעבר ונכנס לתוקפו לפני כחצי שנה. התקנות האלה באות להסדיר את הפיצוי שתקבל כל תורמת עבור שאיבת הביציות שהיא תורמת לחברותיה. הפיצוי יבוא מאגרה שתשלם נתרמת עבור הביציות שהיא מקבלת.


זה הרעיון הכללי. אם אתם רוצים אחת לאחת, ניכנס ישירות לתקנות. זאת מהות התקנות.
היו"ר חיים כץ
לפני שנקרא. מה יהיה גובה הפיצוי שתקבל כל תורמת?
מירה היבנר הבל
10,000 שקלים עבור פעולת שאיבת ביציות.
היו"ר חיים כץ
כמה תשלם כל תורמת? לכל פעם. כמה ביציות שואבים מתורמת?
מירה היבנר הבל
את זה הקדוש ברוך הוא יודע.
היו"ר חיים כץ
לא. זה לא כך. זאת אומרת שמישהו כאן מקבל כסף שלא מקבלת התורמת. התורמת מקבלת 10,000 שקלים גם אם שאבו לה עשר ביציות.
רחל אדטו
חיים, תחזור על מה שאמרת. לא הבנתי.
מירה היבנר הבל
גם אני לא הבנתי. לא נעים להגיד, אבל לא הבנתי.
עפו אגבריה
10,000 שקלים עבור כמה ביציות?
רחל אדטו
רגע. חיים, תסביר את השאלה שלך.
היו"ר חיים כץ
אני שאלתי כמה כסף מקבלת כל תורמת? אמרו לי שהיא מקבלת 10,000 שקלים.
מירה היבנר הבל
זה לפי השאיבה ולא לפי מספר הביציות.
היו"ר חיים כץ
יכול להיות ששאבו לה עשר ביציות. הנתרמת, כמה ביציות משתילים לה כל פעם?
מירה היבנר הבל
בדרך כלל שתיים.
היו"ר חיים כץ
למה היא צריכה לשלם 10,000 שקלים כל פעם?
עפרה בלבן קשטלנסקי
היא מקבלת יותר. מחלקים מה שיש מתורמת לשלושה זוגות, אם יש.
היו"ר חיים כץ
היא מקבלת 10,000 שקלים והכסף הוא שלושים אלף שקלים.
עפרה בלבן קשטלנסקי
היא מקבלת 10,000 שקלים. היחידה מקבלת את כל הכסף מהנתרמות שמממנות את 10,000 השקלים. 10,000 אחד הולך לתשלום לתורמת והשאר הוא עבור היחידה.
היו"ר חיים כץ
מי את לפרוטוקול?
עפרה בלבן קשטלנסקי
עפרה בלבן, יושבת ראש עמותת חן לפריון.
היו"ר חיים כץ
אם זה לא נקלט אצל אישה בפעם הראשונה, למה היא צריכה לשלם פעם שנייה?
עפרה בלבן קשטלנסקי
כי היא מקבלת יותר משתיים וכמה עוברים שיש. שניים מחזירים לה ושניים מקפיאים, לצורך הדוגמה. אם יש לנו 12 ביציות, מחלקים לשלוש.
רחל אדטו
מאיפה את יודעת את כל הדברים האלה? זה לא כתוב בתקנות.
היו"ר חיים כץ
עבורה זה פרויקט חיים.
רחל אדטו
אני יודעת, אבל מאיפה היא יודעת את כל ההליכים האלה. סליחה, מאיפה את יודעת את כל ההליכים? איפה כתובים כל הדברים שאת אומרת?
עפרה בלבן קשטלנסקי
זה כתוב בחוק.
מירה היבנר הבל
שמחלקים את זה לשלוש? חבר הכנסת כץ, אולי נחזור לחוק כדי שנסביר מהתחלה.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור. הדיון הזה הגיע לכאן באיחור גדול.
מירה היבנר הבל
חוק תרומת ביציות רצה והגשים רצון להביא מזור למחסור האדיר של ביציות במדינת ישראל. זה מצד אחד. מצד שני החוק הזה איננו רוצה לעשות שני דברים. אנחנו לא רוצים תעשייה ולא רוצים שנשים תהפוכנה לבית חרושת לביציות. לאור העובדה הזאת, קבענו בחוק שני דברים עיקריים: כל תורמת ביציות יכולה לתרום עד שלוש פעמים בהפרש של מינימום 180 ימים בין תרומה לתרומה, מקסימום בכל שאיבה עד שלוש נשים תקבלנה את הביציות.
עפו אגבריה
מה זה עד שלוש נשים? כמה תקבל כל אחת?
מירה היבנר הבל
שליש ממה שנשאר.
עפו אגבריה
אם נשארו רק שלוש ביציות?
מירה היבנר הבל
לא. זאת בדיוק הנקודה. יושבת לידך גניקולוגית בכירה ואני לא רוצה לקחת ממנה את המקצוע, אבל ברור לגמרי שאם מגברת אחת נשאבו שלוש ביציות, הן תלכנה לאישה אחת. אף רופא סביר, נבון, אחראי וחכם לא ייקח שלוש ביציות.
היו"ר חיים כץ
כמה ביציות נשאבות בממוצע?
מירה היבנר הבל
לא יודעת. אני לא רופאה. הנה, יש לך כאן רופא.
גד פוטשניק
שמי פרופסור פוטשניק ואני ארבעים שנים בתחום הפריון והרבה שנים מלווה את חוק הביציות. זה הרקע שלי.


לגבי השאלה. בדוק, ממוצע בין 12 ל-15 ביציות פר שאיבה. נקודה. הממוצע הזה יכול להתחיל בארבע-חמש ויכול להיגמר במעל עשרים, ולצערי היו זמנים שהוא נגמר בהרבה יותר.


לגבי התחשיבים. אני לא איש כלכלה ומעולם לא עסקתי בזה, אבל אני רוצה להסביר ולהעלות נקודה שתהיה ברורה. כדי לתת סיכוי מקסימאלי לאישה שעוברת את כל ייסורי הרצון להרות, אנחנו צריכים – ואני אומר את זה בצורה הבדוקה ביותר – להחזיר בממוצע בין שניים לשלושה עוברים למרות שניירות העמדה של האגודה אליה אני שייך מדברים גם על עובר אחד. אם נהיה מעשיים וניקח בחשבון שמדובר באישה מבוגרת, באישה שמנסה להרות מזה שנים, הממוצע ינוע בסביבות שניים עד שלושה עוברים. כדי לקבל שניים-שלושה עוברים טובים, אחוז ההפריות של ביציות נע בין שישים לשבעים אחוזים. זה אומר שכדי שהיא תלך הביתה עם סיכוי גבוה להריון, היא צריכה לקבל מהתורמת כחמש-שש ביציות וזה יאפשר לה סיכוי מאוד גדול.
היו"ר חיים כץ
אבל זה יעלה לה לא 10,000 שקלים אלא שלושים אלף שקלים.
קריאה
לא. זה יעלה יותר.
גד פוטשניק
אני מדבר על הפרט הרפואי. יש עוד נקודה אחת שצריך לתת עליה את הדעת והיא דומיננטית. זה אומר שהתורמת הולכת לעבור טיפולי הפריה חוץ גופית ללא אינדיקציה רפואית. במלים אחרות, היא לא יכולה ללכת לרופא המטפל ולבקש טופס 17 או כל טופס אחר כדי שהיא תתקבל ביחידה להפריה חוץ גופית לצורך טיפולי הפריה חוץ גופית.
רחל אדטו
זאת שאלה אחרת מה שאתה אומר כרגע.
גד פוטשניק
אני אזרוק מספר בדוק שמחושב על ידי לפרטי פרטים. סדר גודל של עלות של טיפול הפריה חוץ גופית, כולל כל מה שהחוק מחייב, כולל תרופות יעבור על עשרים אלף שקלים למחזור טיפול.
רחל אדטו
אנחנו לא מדברים כרגע על השאלה הזאת.
היו"ר חיים כץ
כמה? אני לא שומע.
רחל אדטו
זה לא נכון.
היו"ר חיים כץ
רחל. כן נכון או לא נכון. לא שמעתי מה הוא אמר.
רחל אדטו
זה לא עשרים אלף שקלים.
היו"ר חיים כץ
הוא אמר עשרים אלף שקלים ואת אומרת לא. כמה אמרת העלות?
גד פוטשניק
אני רוצה לחזור על הדברים. הכנת תורמת לטיפול גם אם היא לא סובלת מאי-פריון, אבל כל הבדיקות המתחייבות המקדימות, כל הבדיקות עצמן, כל התהליך כולו, יעבור את העשרים אלף שקלים.
היו"ר חיים כץ
כולל ה-10,000 שקלים שהיא מקבלת?
גד פוטשניק
לא.
היו"ר חיים כץ
בנוסף.
גד פוטשניק
אישה שסובלת מבעיית פריון והולכת לטיפול, זאת העלות. העלות תעבור את העשרים אלף שקלים, אם אנחנו לוקחים בחשבון את עלות התרופות. לגבי דבריה של דוקטור אדטו, התשובה היא מאוד פשוטה. אם תיקחי את סעיפי משרד הבריאות, עלויות שלב א', שלב ב' ומיקרו מניפולציה שנעשית בשבעים אחוזים של המקרים, זה לבד נוגע בקרוב ל-12 אלף שקלים. תוסיפי על זה 5,000-6,000 עד 7,000 שקלים עבור תרופות, ואת נוגעת בעשרים אלף שקלים. עוד לא אמרנו את הביטוח, את הסיכון, את האשפוזים של גירוי יתר וכן הלאה. אלה המספרים, גם אם הם נשמעים קצת גבוהים.
רחל אדטו
ההתחלה נכונה, אבל הסוף לא רלוונטי.
היו"ר חיים כץ
מנכ"ל משרד הבריאות.
רוני גמזו
גם אני גניקולוג במקצועי וגם תלמיד של פרופסור פוטשניק.
היו"ר חיים כץ
הוא מנכ"ל טוב. הוא היה גם תלמיד טוב?
גד פוטשניק
סופר דופר. אם היה לי כובע, הייתי מוריד אותו. עד היום אני נעזר במחקרים שלו לצרכים שלי.
היו"ר חיים כץ
היה כדאי לך לחכות כאן מהבוקר.
רוני גמזו
אני לא רוצה להיכנס כרגע להתחשבנות, אבל התורמת לא תידרש לשלם את התעריף של ההכנה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מדברים על הנתרמת.
רוני גמזו
לא. התורמת. מה שפרופסור פוטשניק אמר, התורמת לא תידרש.
היו"ר חיים כץ
הבעיה שלי בתקנות היא לא התורמת.
רוני גמזו
אני רק מבהיר בנקודה הזאת. הסדרי ההתחשבנות בעניין הזה, בשום פנים ואופן שלא דורשים מהתורמת לשלם עבור תהליך שלב א' של הפריה חוץ גופית ושאיבת הביציות.
אורלי לוי אבקסיס
השאלה אם מישהו אחר משלם במקומה.
רוני גמזו
אני לא רוצה כרגע להיכנס לשלב ההתחשבנות.
היו"ר חיים כץ
אני מדבר על הנתרמת.
רוני גמזו
הנתרמת. הנתרמת צריכה לשלם פר פעולה שכזו 10,000 שקלים.
היו"ר חיים כץ
לפי מה שהוא אמר, זה צריך להיות בין שלוש לארבע פעמים.
רוני גמזו
כן.
היו"ר חיים כץ
הוא דיבר על האחוזים והמספרים.
רוני גמזו
בהחלט.
אורלי לוי אבקסיס
בפעם הבאה היא משלמת עוד פעם 10,000 שקלים?
רוני גמזו
כן.
היו"ר חיים כץ
כן. זאת הבעיה.
מירה היבנר הבל
אבל יש לסייג את זה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עוד מעט נחזור אליך.
רוני גמזו
בהחלט יכול להיווצר גם מצב שבו היא קיבלה שבע-שמונה ביציות, עשו תהליך של הזרעה לאותן ביציות, יש לנו שישה עוברים, מחזירים שניים או שלושה עוברים, מקפיאים שניים או שלושה עוברים והנה למקרה או לתהליך הבא בעצם יש לה תהליך של עוברים מוכנים.
אורלי לוי אבקסיס
זאת אותה פעולה. למה היא צריכה לשלם פעמיים 10,000 שקלים?
מירה היבנר הבל
היא לא צריכה לשלם פעמיים על אותה פעולה. מדברים על פר פעולה. שמרו לה שישה עוברים, הכניסו לה שלושה עוברים בהפריה הראשונה.
היו"ר חיים כץ
שניים.
אורלי לוי אבקסיס
שניים או שלושה. נשארו לה עוד שלושה בצד שהם תוצאה של אותו תהליך שהוא תהליך אחד של ההפריה. למה היא צריכה לשלם?
מירה היבנר הבל
היא לא צריכה לשלם.
היו"ר חיים כץ
אם כולם מדברים, לא נגיע לכלום.
רוני גמזו
בואו נבדיל בין המצב שבו אין לה עוברים מוקפאים לבין המצב בו יש לה עוברים מוקפאים. אלה שני תהליכי IVF שונים. אין לה עוברים מוקפאים, זה תהליך IVF מלא. המעבדה נדרשת ליצור את העוברים, היא מקבלת את הביציות, עושה את ההזרעה וזה תהליך מלא מ-א' ועד ת'. לכן בתהליך כזה היא תידרש לשלם שוב את אותו סכום של 10,000 שקלים. אם יש לה עוברים מוקפאים, בעצם יש כאן רק תהליך של החזרת עוברים ובשלב הזה זאת התחשבנות רגילה של קופת חולים והיא לא אמורה לשלם שום דבר.
אורלי לוי אבקסיס
גם אם היא מחלקת את זה לשלוש פעמים.
מירה היבנר הבל
נכון.
רוני גמזו
נכון. צריך לומר שיכול להיות מצב שאם הדרישה תהיה גדולה מההיצע של ביציות, הרופאים ביחידות ירצו לקחת את עשר הביציות שיש במצב מסוים ולתת את האפשרות הזאת לכמה שנים. אנחנו מעריכים שקרוב לוודאי ההיצע של ביציות תורמות, ה-10,000 שקלים האלה, סכום שהוא יחסית נמוך ולכן לא יהיה לנו תור. אנחנו מתחילים בתהליך ונצטרך ללמוד אותו. אנחנו גם רואים את הסיטואציה במערכת ורואים שלא כולם רודפים אחרי זה.
היו"ר חיים כץ
פרופסור רוני גמזו, אנחנו מבינים שאישה שרוצה לעבור את התהליך, עבור כל מפגש כזה, עד שההריון נקלט, היא משלמת 10,000 שקלים.
אורלי לוי אבקסיס
גם יותר.
רוני גמזו
למה יותר?
היו"ר חיים כץ
לא יותר.
אורלי לוי אבקסיס
אם מחלקים את עשרת הביציות לשלוש נשים.
היו"ר חיים כץ
אורלי, זה לא מעניין.
אורלי לוי אבקסיס
זה מאוד מעניין, כי אז לא יהיו לה עוברים מוקפאים לפעם הבאה.
היו"ר חיים כץ
אם היית מקשיבה, היית מבינה מה שאמרתי.
אורלי לוי אבקסיס
אני הקשבתי.
היו"ר חיים כץ
אז אני מסביר גרוע. מה שהסברתי זה ששואבים מאישה 12 ביציות, לא מקציבים אותן לאישה אחת אלא מקציבים לשש נשים.
מירה היבנר הבל
לא. הכי הרבה שלוש.
היו"ר חיים כץ
אז בכל תהליך היא תצטרך לשלם 10,000 שקלים.
רוני גמזו
אני לא רואה את זה כתוב בתקנות.
אורלי לוי אבקסיס
למה לא מינימום ביציות?
היו"ר חיים כץ
נכון. יש אפשרות למערכת המטפלת, בגלל העלויות, לשאוב את הביציות.
אורלי לוי אבקסיס
מינימום ביציות לנתרמת.
רוני גמזו
למה מינימום? האישה הזאת רוצה כרגע ילד אחד והיא לא מתכננת את המשפחה, ואפשר להחזיר לה עובר אחד. יש מצבים של נשים צעירות שגם הן יכולות להגיע לתרומת ביציות.
אורלי לוי אבקסיס
אנחנו מדברים על אישה שיש לה קשיים להרות.
היו"ר חיים כץ
אורלי, הבנו מה שאת אומרת והבנו מה שאומר המנכ"ל. זה יכול להיות עסק כלכלי. המטרה שלנו היא שהתורמת תקבל את מה שהגדרתם ואין לנו בעיה. 10,000 שקלים. המטרה שלנו היא להגביל את העלות של הנתרמת. נגיד השתמשו פעמיים, היא תעבור ארבעה סיבובים, היא תשלם לא יותר מעשרים אלף שקלים. בוא תגביל את זה כי אם לא, יש אינסנטיב למערכת לשאוב ביציות, לחלק לכמה שיותר נשים ולעשות מזה עסק.
רוני גמזו
אני מוכן להגביל, אבל יחד עם זאת אני חושב שהבעיה היא הפוכה. זאת אומרת, אנחנו מכירים את המערכת. אנחנו מכירים את השטח. הבעיה היא הפוכה. יחידות ה-IVF לא עומדות בתור. אם נגביל את זה, הן יאמרו שהגבילו אותן.
היו"ר חיים כץ
מה נגביל?
רחל אדטו
אין נשים שבאות לעמוד בתור לעניין הזה.
רוני גמזו
נגביל את התשלום של הנתרמות, תקבל מצב הפוך בו לא יהיו לך תורמות.
היו"ר חיים כץ
מה הקשר בין תורמות לנתרמות?
רוני גמזו
כי זה לא ישתלם. גם היום אין להם אינסנטיב.
היו"ר חיים כץ
אם זה לא ישתלם, אתה אומר רשמית שהמטרה שלנו היא לעשות כסף.
רוני גמזו
לא. לא לעשות כסף. אתם יודעים מה? אני הולך לשיטתכם. תגבילו את זה. אם תגבילו, לא יהיה.
מירה היבנר הבל
לא יהיה.
היו"ר חיים כץ
אני מדבר על הנתרמת ולא על התורמת.
רוני גמזו
ברור שאתה מדבר על הנתרמת.
אריה אלדד
אתה מדבר על כך שהתורמת בכל מקרה מקבלת 10,000 שקלים?
היו"ר חיים כץ
כן.
אריה אלדד
אז למה אתה תקטין את האינסנטיב?
רחל אדטו
שלא תהיינה כאן אי הבנות ואשליות. לא יהיה תור של תורמות. אין תור של תורמות. נקודה. ליחידות אין אינסנטיב לעשות את זה. הסכום שמקבלות כאן התורמות הוא מינימאלי והן לא תעמודנה בתור לעשות את זה. לכן כל המחשבה כאן על עשיית רווחים, על כך שיעמדו בתור, לא ירצו או כן ירצו, היחידות תעשינה הון עתק, חכה, עוד לא התחלנו בכלל עם קופת החולים. מה קופת החולים מממנת? הרי קופות החולים בכלל עוד לא רוצות להשתתף בזה והן אומרות שזה בכלל לא עניינן. מי ישלם את הכסף של קופת החולים? כל הוויכוח כאן נראה לי כרגע קצת מיותר.
רוני גמזו
תאשרו את זה עכשיו ואנחנו נדווח בעוד שנה.
רחל אדטו
לגבי התשלום, נכון. אם צריכים להעלות אותו או לא.
רוני גמזו
אבל בעוד שנה.
רחל אדטו
רוני, הנושא שדילגת עליו שבעיניי הוא מאוד מהותי הוא כל צורת ההתחשבנות עם קופות החולים.
רוני גמזו
את צודקת.
רחל אדטו
אי אפשר לדלג על הנושא הזה של קופות החולים. קופות החולים טוענות שזאת לא בעיה רפואית, לא בעיה שלהן והן לא מוכנות לשלם על ה-IVF הזה. זה לא מופיע כאן. זה כבר דיון חדש בין משרד הבריאות לבין הקופות.
היו"ר חיים כץ
הבנו.
בנימין דוד
בנימין דוד. אני אחד הרבנים של מכון פוע"ה שמייצגים הרבה זוגות שמחכים שנים רבות לעניין הזה. אני יכול להגיד, בהמשך לדבריה של עורכת הדין היבנר, שהחוק היה צריך להיכנס לתוקף לפני שישה חודשים אבל שום דבר לא זז. החוק לא נכנס לתוקף. היום, כשיש לי בחורה שאומרת שהיא מוכנה לתרום, אין שום מקום שמוכן לקבל אותה. כאשר זוג רוצה לקבל ביציות, אין שום רופא שמוכן לקבל אותם ואין רישום במקום כלשהו. הכול תקוע. כל הרופאים אתם דיברתי אומרים שיש 10,000 שקלים אבל זה לא משנה כי השאלה היא מה הם מקבלים מזה. אמר לי מישהו שאם הוא לא יכול לקחת מזכירה שתעשה את הרישומים איזה ביציות הולכות למי וכולי, הוא לא מוכן להפעיל את זה כי הוא לא רוצה לקחת את זה על אחריותו. הכול תקוע.


אני פניתי גם לעורכת הדין היבנר וגם לחברת הכנסת חוטובלי ולחברי כנסת נוספים שהיו אי פעם חברים בוועדות וכולם אומרים שמשרד הבריאות אומר שהכול מופעל והכול בסדר.


אני שואל אתכם, את המנכ"ל, למי אפשר לפנות. אין רופא שמוכן לטפל בזה. אין שום טופס שאפשר למלא אותו. הם אומרים שהם לא יודעים מה לעשות. הכול תקוע ויש אלפי נשים שמחכות לזה. הגיל עולה וכל שנה יש כמה נשים שהיו יכולות להיכנס להריון אבל הן לא יכולות לעבור את הטיפולים.


תאמינו לי ש-10,000 שקלים זה כלום. הם משלמים היום 35 ו-40 אלף שקלים, נוסעים לחוץ לארץ, לקייב, נוסעים לקפריסין ומקבלים שם רפואה שלפעמים היא מתחת לכל ביקורת ומוציאים מיליוני שקלים עבור הילדים האלה. עזבו את ה-10,000 שקלים האלה. הסכום הזה הוא כלום. בשביל הילד הזה הם מוכנים להוציא מיליון ואני מכיר אנשים שלקחו משכנתאות והם נוסעים לכל העולם אבל כאן במדינת ישראל הכול תקוע בגלל בירוקרטיה. אצל איזה פקיד זה תקוע?
עפרה בלבן קשטלנסקי
צריך להבין דבר מאוד פשוט. נכון שלא תהיה רשימה של תורמות אבל יש לנו כבר רשימה של נתרמות והיא ארוכה מ-5,000 נשים שלרובן אין 5,000 יורו.
היו"ר חיים כץ
את חושבת שצריך להעביר את התקנות האלה?
עפרה בלבן קשטלנסקי
צריך להעביר.
היו"ר חיים כץ
אז תני לנו להעביר אותן.
עפרה בלבן קשטלנסקי
צריך להבין דבר מאוד פשוט. כל תורמת מקבלת 10,000 שקלים ונתרמת משלמת 10,000 שקלים. זה הכול.
רחל אדטו
אני רוצה להגיד לפרוטוקול שאם אנחנו נעביר את התקנות כלשונן, אנחנו הורגים את החוק. בלי סידור של קופות החולים, סידור מעוגן, ועם סכום של 10,000 שקלים שלא נותן את האינסנטיב, אנחנו מקטינים את האפשרות.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה להגיד לך שאם אנחנו לא מעבירים את התקנות, אנחנו הורגים את החוק. התקנות האלה באו לכאן כי אני לחצתי על רוני. אם לא הייתי לוחץ עליו, עוד שנתיים את היית יושבת כאן ואומרת שאם לא נביא את קופת החולים, אנחנו הורגים את החוק.
רחל אדטו
אריה אלדד ואני דחפנו את משרד הבריאות אחרי שמונה שנים שזה נסחב, אחרי עשר שנים, בהצעת החוק הפרטית שלנו. אם יש מישהו שהיה מעורב בחוק הזה, זה אנחנו.
היו"ר חיים כץ
עשר שנים בהצעת חוק פרטית? את עשר שנים חברת כנסת?
רחל אדטו
לא. אחרי חצי שנה שאריה אלדד ואני ישבנו בוועדת שרים, העבירו את החוק הממשלתי. לכן אם יש מישהו שרוצה להעביר את החוק הזה, זה בוודאי אני.
היו"ר חיים כץ
אני אלמד אותך משהו. מניסיוני הדל, לא כרופא אלא כחבר ועד עובדים, כשאתה עושה סדר בקיר, הקיר נפרץ. אם אתה לא עושה סדק בקיר והוא יצוק בטון, אתה דופק את הראש בקיר ואז הראש הולך. תשמעי מה אני אומר לך. אתה עושה סדק, מתחיל אחד ואתה פורץ את הקיר. כאן אנחנו עומדים מול קיר בטון ומדברים.
אורלי לוי אבקסיס
זה יחזור לוועדה אחרי שנה?
היו"ר חיים כץ
כן.
מירה היבנר הבל
כן.
רחל אדטו
מה יהיה עם קופת חולים?
היו"ר חיים כץ
בואי נעבור על התקנות ואחר כך נראה מה עם קופת חולים. אנחנו נעבור עכשיו תקנה-תקנה.
אייל בן ארי
תקנות תרומת ביציות (תשלום פיצוי בשל פעולת שאיבת ביציות ותשלום אגרה בעד אישור רופא אחראי, התשע"ב-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43 ו-47 לחוק תרומת ביציות התש"ע-2010 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1.
הגדרות

בתקנות אלה, "אישור רופא אחראי" – אישור רופא אחראי שעל פיו תבוצע לנתרמת הקצאת ביציות שישאבו מתורמת בפעולת שאיבה אחת.
היו"ר חיים כץ
יש למישהו הערה לתקנה כלשהי, שיגיד אותה.
חדווה אייל
אני מארגון אישה לאישה. רשום כאן שהפיצוי יהיה בעד פעולת שאיבת הביציות. כלומר, אישה תקבל את הפיצוי רק אחרי שנשאבות ממנה הביציות.
היו"ר חיים כץ
כן.
חדווה אייל
אם מדובר בפיצוי, פיצוי על זמן עבודה שהיא מאבדת וכולי.
היו"ר חיים כץ
10,000 שקלים.
חדווה אייל
בדיוק. מה קורה אם במהלך התהליך – והרי זה תהליך, היא אמורה לקבל הורמונים וכולי – מאיזושהי סיבה נפסק התהליך והיא לא עוברת את השאיבה?
היו"ר חיים כץ
היא לא מקבלת כלום.
רחל אדטו
זה בסעיף 3. מה שהיא אומרת צריך להגיע לסעיף 3.
היו"ר חיים כץ
הבנתי מה שהיא אומרת. אנחנו לא חוזרים לשום מקום. אם המטרה שלנו היא שלא יהיה חוק, אז אנחנו יכולים למות צודקים. אם אנחנו רוצים להיות חכמים ולתת תקווה לאנשים האלה שהארכנו את הגיל שלהם, אנחנו צריכים לעצום קצת עיניים. אין שלמות. אין.
רחל אדטו
אתה רוצה להגיד לי שאישה תעבור את כל התהליך ולא תקבל את הפיצוי?
היו"ר חיים כץ
ולא תקבל שקל. כן.
רוני גמזו
רבותיי, אלה כללי התחשבנות שמשרד הבריאות יכול לקבוע והוא יכול להגיד שאם בוצעה רוב הפעולה או חלק מסוים מהפעולה, אנחנו מכירים את זה בכללי התחשבנות שיש לנו בין קופות חולים לבין בתי חולים. אלה כללי התחשבנות.
אורלי לוי אבקסיס
מה הביטחון שזה כן ייקבע כך?
רחל אדטו
אם זה לא יהיה כתוב, זה לא ייעשה כי תמיד יסתתרו מאחורי זה שלא צריך לתת להן כי זה לא כתוב.
מירה היבנר הבל
לפי התקנות משלמים בעד שאיבת ביציות.
רוני גמזו
אם בתקנות כתוב שמשלמים עבור ניתוח או משהו אחר ולא השלימו את הפעולה, אז מי קובע את סדרי ההתחשבנות? אנחנו. אם מישהו פרטי הגיע לחדר המיון והחליט לצאת, אחרי שהוא נרשם, ולא מקבל טיפול, הוא לא משלם?
קריאה
משלם.
רוני גמזו
אנחנו קובעים את כללי ההתחשבנות.
חדווה אייל
אתה תפגוש כאן עורכי דין שידברו.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אבל אולי יהיה ילד אחד.
רוני גמזו
אז יהיו תקדימים וזה יסתדר.
היו"ר חיים כץ
אז אולי ייוולד ילד. אולי. אם בתהליך שלך, שנתחיל לגמור הכול, זה לא יהיה. זה פשוט לא יהיה.
עפרה בלבן קשטלנסקי
היא תקבל את דמי הנסיעה. בסדר?
חדווה אייל
סליחה, את עושה לה טובה?
עפרה בלבן קשטלנסקי
את רוצה תשובה?
חדווה אייל
זאת לא תשובה.
אורלי לוי אבקסיס
בטח שזאת לא תשובה.
עפרה בלבן קשטלנסקי
שאלה מטומטמת, תשובה מטומטמת.
אורלי לוי אבקסיס
אני חושבת שהשאלה היא לא מטומטמת. כאשר את עושה עבודה ולא הגעת לסיומה, גם בחוזה, ונכנס קבלן חדש שמסיים אותה, הוא משלם עבור העבודה שבוצעה. אפשר להבין שהשאלה היא הגיונית. את לא יכולה להגיד שאלה מטומטמת. את יכולה להגיד שאין לכם כסף לזה, אבל את לא יכולה להגיד שזאת שאלה מטומטמת.
מירה היבנר הבל
אני יכולה לענות לחברת הכנסת לוי?
היו"ר חיים כץ
לא. אם אתם רוצים, נפסיק את הדיון ונמשיך בסדר היום שלנו.
רחל אדטו
אני רוצה לשאול את רוני.
היו"ר חיים כץ
עוד מעט רחל תלך כי יש לה ישיבת סיעה.
רחל אדטו
נכון.
אורלי לוי אבקסיס
גם אני.
היו"ר חיים כץ
ואני אשאר לבד.
רחל אדטו
ואז תעביר את השיניים והכל יהיה בסדר. השאלה שלי אל רוני. אתה, בפן המקצועי שלך כרופא, האם אתה חושב שאישור התקנות בדרך שהן כתובות כאן – בהכירך את כל יחידות ה-IVF במדינת ישראל – תגרום לנשים לבוא ולתרום ביציות?
רוני גמזו
אני חושב שכן. אני לא חושב שאנחנו נקבל את ההיצע שאנחנו רוצים אל מול ביקוש שתואר כאן. זאת אומרת, יהיה פתח ויתחילו. יהיו תהליכים כאלו ויהיו תרומות אבל לא בהיקפים הדרושים כיום במדינת ישראל. זאת ההערכה שלי. הדרישה היא הרבה יותר מההיצע הקיים.
רחל אדטו
ואם היו מעלים את הסכומים או משנים את הסכומים, זה היה משפר את המצב?
היו"ר חיים כץ
יש כאן התנגדויות שעברנו גם בהשתלת איברים.
רוני גמזו
נכון. זה הופך את זה למסחור בעייתי.
היו"ר חיים כץ
יש כאן את העניין הזה. בהשתלת איברים רצינו לתת יותר בתרומה מן החי.
רוני גמזו
זה עניין של חינוך. צריך לחנך.
היו"ר חיים כץ
אנחנו ממשיכים בהקראה.
מירה היבנר הבל
לכן קבענו לראות בעוד שנה.
היו"ר חיים כץ
נכון. נריץ את זה ונראה.
רחל אדטו
אין יותר קבוע מהזמני.
היו"ר חיים כץ
לא.
מירה היבנר הבל
לא.
היו"ר חיים כץ
לא בוועדה הזאת.
מירה היבנר הבל
לא, רחל, זה לא נכון.
אייל בן ארי
2.
אגרת תורמת בור אישור רופא אחראי

(א)
בעד אישור רופא אחראי להשתלת ביציות בגופה תשלם נתרמת אגרה בסכום של 10,000 שקלים חדשים לבית החולים אשר מטעמו קיבלה את האישור כאמור.

(ב)
אגרה כאמור בתקנת משנה (א) תשולם לאחר שנקבע מועד לביצוע הטיפול הרפואי להשתלת הביציות בגופה של הנתרמת ולפני ביצוע ההשתלה.

3.
תשלום פיצוי והחזר הוצאות

(א)
תורמת מתנדבת זכאית לפיצוי בשל פעולת שאיבת ביציות למטרת השתלה לפי החוק. הפיצוי יינתן על ידי בית החולים בו בוצעה פעולת שאיבת הביציות. הפיצוי יכלול את אלה בלבד:



(1)
החזר בעד הוצאות נסיעה, כאמור בתקנה 4.

(2)
פיצוי כללי בעד נכונותה לתרום ביציות למטרת השתלה, כאמור בתקנה 5.

(ב)
תורמת מטופלת תהיה זכאית למחצית התשלום וההחזר שניתן לתורמת מתנדבת לפי תקנת משנה (א).

(ג)
פיצוי כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) יועבר לתורמת לא יאוחר מ-60 ימים ממועד ביצוע שאיבת הביציות.
רחל אדטו
אני לא חושבת שיכול להיות שאישה שעוברת את כל התהליך, את כל הטיפולים, ולא הצליח, זה לא בגללה שזה לא הצליח. היא עברה טיפולים, היא קיבלה זריקות, עברה שאיבה, הרדמה וכדומה וזה לא הצליח, לא נכון שהיא לא תזכה לפיצוי כלשהו.
מירה היבנר הבל
ברגע שהייתה שאיבה, היא תקבל.
רחל אדטו
איפה זה כתוב? תורמת מתנדבת. היא תקבל רק החזר הוצאות נסיעה ופיצוי כללי בעד נכונותה.
רוני גמזו
זה הכסף שהיא מקבלת.
היו"ר חיים כץ
אם זה לא הצליח, היא תקבל את ה-10,000 שקלים?
רוני גמזו
בוודאי, אם היא עברה את הפעולה של השאיבה.
מירה היבנר הבל
אחרי השאיבה, בטוח. בוודאי.
רוני גמזו
נשאלה כאן השאלה מה קרה אם הכינו אותה הורמונאלית ואז היא לא עברה שאיבה. אמרתי שאני אקבע לזה תקנות. אני אקבע סדרי התחשבנות.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
אייל בן ארי
4.
החזר בעד הוצאות נסיעה

ההחזר הכספי לתורמת מתנדבת בעד הוצאות נסיעה יהיה אחיד לכלל התורמות בסכום של אלף שקלים חדשים.

5.
פיצוי כספי כללי

הפיצוי הכספי הכללי לתורמת מתנדבת בשל פעולת שאיבת ביציות שבוצעה בה למטרת השתלה, יהיה אחיד לכלל התורמות בסכום של 9,000 שקלים.
רחל אדטו
בית החולים יקבל 10,000 שקלים וייתן לתורמת 9,000 שקלים.
מירה היבנר הבל
לא. אלף שקלים הם עבור הנסיעות. זה אלף שקלים ועוד 9,000 שקלים.
רחל אדטו
מה זה ה-9,000 שקלים?
היו"ר חיים כץ
9,000 שקלים הם עבור התרומה ואלף שקלים עבור הנסיעות.
בנימין דוד
ומה יקבל בית החולים?
היו"ר חיים כץ
הרבה. מקבלים מהחלוקה של הביציות שנשאבות. תורמת מקבלת 10,000 שקלים ואם שאבו 12 ביציות והם נותנים אותן לשש נשים, יקבלו שישים אלף שקלים.
רחל אדטו
עד שלוש.
מירה היבנר הבל
הלוואי שכבר נהיה שם.
אייל בן ארי
6.
עדכון סכומים

(א)
הסכומים הנקובים בתקנות 2, 4 ו-5 יתעדכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור השינוי במדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב)
עדכון הסכומים כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם, לפני שעוגלו כאמור בתקנת משנה (ג).


(ג)
סכום שעודכן אשמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

(ד)
המנהל הכללי של משרד הבריאות יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנות 2, 4 ו-5 כפי שהתעדכנו לפני תקנה זו.


(ה)
בתקנה זו -



"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי.

"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולעניין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתה של תקנה זו, המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תחילתה.



"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

7.
תחילה


תחילתה של תקנה 6 ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013).
היו"ר חיים כץ
למה 2013?
רוני גמזו
כי לא רוצים לעדכן את זה בינואר הקרוב.
מירה היבנר הבל
ההצמדה תיעשה בעוד דשנה.
רוני גמזו
אין טעם לעדכן את זה בינואר הקרוב.
היו"ר חיים כץ
הוא צודק.
מירה היבנר הבל
ההצמדה תהיה בעוד שנה.
היו"ר חיים כץ
אין כסף בזה. המדד יעלה בעוד עשרים-שלושים שקלים. זה הבסיס.
רחל אדטו
למה בסעיף (ד) אי אפשר שהמנהל הכללי של משרד הבריאות, מעבר שהוא יפרסם בהודעה, לא יכתוב את ההסדרים עם הקופות?
היו"ר חיים כץ
אנחנו חוזרים לזה. אנחנו ניפגש כאן בתוך שנה.
רחל אדטו
אם לא יהיה הסדר עם הקופות, הן לא תעשינה שום דבר.
היו"ר חיים כץ
הן באות לכאן לא פעם ולא פעמיים.
רוני גמזו
הסדרי התחשבנות לא מפורסמים ברשומות.
מירה היבנר הבל
לא מפורסמים ברשומות.
רוני גמזו
הם מפורסמים בחוזר מנכ"ל.
היו"ר חיים כץ
הלאה.
אייל בן ארי
8.
תחולה על תורמת

תחולתן של תקנות אלה על תורמת שעברה שאיבת ביציות ביום תחילתו של החוק או לאחריו.
היו"ר חיים כץ
תוקפן של תקנות אלה עד ליום ה-31 בדצמבר 2012.
הלל דשן
שירותי בריאות כללית. אני רוצה לחזור דווקא לנקודה שאולי קצת מעצבנת, בנושא של קופות החולים. לא ברור מי ישלם כאן עבור הפעולה שנעשית.
היו"ר חיים כץ
קופות החולים שקיבלו את ביטוח השיניים למפרע בלי שהרופאים הפרטיים עשו.
הלל דשן
לא קיבלו.


קצת צורמת לי הלחישה שהתשובה לכך הייתה שלא שהם לא צודקים אבל התשובה היא תחילה. תחילה, זה לא מונח שקבוע בשום חוק ולא בבניין הזה.
קריאה
תחולה, זה עניין ההצמדה.
הלל דשן
קופות החולים לא מומנו.
רוני גמזו
אני אענה. ההחלטה לגבי איזה טכנולוגיות שהן טכנולוגיות של קופות החולים ומחויבות על פי סל שירותי הבריאות איננה כאן בוועדה הזאת. הרבה מאוד טכנולוגיות שהן מהיסוד והן עוברות שינויים מסוימים, אנחנו במשרד הבריאות קובעים בסופו של דבר ואומרים שזה כן בסל או לא בסל. זאת החלטה שלנו. אנחנו הרגולטור האחראי על חוק ביטוח בריאות ממלכתי. המנכ"ל, השר, אנחנו קובעים את זה. הקופות יכולות לערער על הקביעה שלנו. זאת החלטה שלנו והיא נתונה בידינו.
הלל דשן
אמת, אלא שזה לא נמצא בבסיס הסל ולא היה בתאריך הקובע ולא נמצא בשום מקום.
רוני גמזו
אני מבין ועל זה הקופות תוכלנה להשיג, על ההחלטות שלנו.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה.
רחל אדטו
לפני ההצבעה, אני רוצה להגיד עוד משהו.
היו"ר חיים כץ
בבקשה.
רחל אדטו
כמו שאמרתי קודם, מאז הוועדה הראשונה שהקימו יחד עם מירה היבנר, הייתי עם החוק הזה. אני מלווה את החוק הזה מיומו הראשון. יחד עם זאת, אני לא יכולה להצביע עכשיו בעד התקנות. אני לא מצביעה בעד התקנות משני טעמים. אני לא אתנגד כי אני לא יכולה להתנגד לדבר כזה אבל אני רוצה להימנע ואני עושה את זה משני טעמים. ראשית, בהכירי את נושא ההתחשבנות עם קופות החולים, אני לא מאמינה שאפשר להעביר דבר כזה בלי לפתור את צורת ההתחשבנות מול קופת החולים. שנית, הערכתי היא שסכום של 10,000 שקלים לא מספק את הנשים וייתן להן איזשהו רצון לבוא ולתרום.


לכן אני משיגה גם על גובה הסכום של 10,000 שקלים וגם על הנושא הזה שלא סגרנו ולא פתרנו את הבעיה מול קופות החולים.


לכן אני אומרת שאני נמנעת, לצערי, למרות שיחד עם זה אני חושבת שאין חשוב כמו החוק הזה.
היו"ר חיים כץ
בניגוד לדעתך אני חושב שבאיזשהו מקום צריך להתחיל. כל מסע בין מאה מיליון מלים, מתחיל בצעד אחד קטן ואז רואים אם יש בעיות או אין בעיות. הולכים לדרך ופורצים את הסדק בקיר. מאחר שהתייחסתי למה שאמרת ולקחתי את הדברים בכובד ראש, אמרנו שאנחנו מגבילים את זה בשנה כדי לראות איפה אנחנו חיים, האם זה עובד או לא עובד. בעוד שנה נחזור לכאן ונתקן את מה שצריך לתקן, אם יהיה צריך. אני חושב שצריך לתת סיכוי. כמי שליווה את החוק, ואת ליווית את החוק, אני חושב שאת צריכה להצביע בעד, אבל השיקולים שלך אתך.


אנחנו נעבור להצבעה.

ה צ ב ע ה

בעד - רוב

נגד – אין

נמנע - 1

התקנות אושרו


התקנות אושרו ברוב קולות. אני מקווה שבשנה הבאה לא נצטרך לעשות יותר מדיי הרבה שיפורים.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:10

קוד המקור של הנתונים