ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 31/10/2011

קביעת מסגרת לדיון סיעתי על הודעת ראש הממשלה בפתיחת מושב הכנסת, לפי סעיפים 20 ו-28 לתקנון הכנסת.

פרוטוקול

 
2
3
ועדת הכנסת

31/10/2011

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 204

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, ג' בחשוון התשע"ב (31 באוקטובר 2011), שעה 11:00
סדר-היום
קביעת מסגרת לדיון סיעתי על הודעת ראש הממשלה בפתיחת מושב הכנסת,לפי סעיפים 20 ו-28 לתקנון הכנסת.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין - היו"ר

אורי אורבך

זאב אלקין

ליה שמטוב

מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ

סגן מזכירת הכנסת נאזם בדר
מוזמנים
זהבה אילני

- מנהלת סיעת העבודה

לאה בביוף

- סיעת ש"ס

דליה בקר

- סיעת חד"ש

עליזה בראשי
- מנהלת סיעת הליכוד

תמר כנפו

- מנהלת סיעת הבית היהודי

סהר פינטו

- מנהל סיעת קדימה

שמרי סגל

- מתמחה, המחלקה המשפטית, הכנסת
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
קצרנית פרלמנטרית
חפציבה צנעני

קביעת מסגרת לדיון סיעתי על הודעת ראש הממשלה בפתיחת מושב הכנסת,
לפי סעיפים 20 ו-28 לתקנון הכנסת
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני פותח את הישיבה. יש לי הרגשה - ירדנה ואתי, תתקנו אותי אם אני טועה - שהישיבה של ועדת הכנסת בפתיחת המושב הרביעי של הקדנציה מעולם לא התקיימה בפורום זה. נכון?
אתי בן-יוסף
פורום ההסכמות שלך.
היו"ר יריב לוין
כן. נדמה לי שקבענו פה תקדים. להבהיר לפרוטוקול: אני נמצא כאן בודד מבין כל חברי הכנסת.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
לפחות אתה דייקת ואמרת "מושב רביעי", כי כולם דיברו על "שלישי".
היו"ר יריב לוין
כן, זה מושב רביעי.


אם כך, אני באמת שמח שההסכמות, שלאורן אנחנו מנסים לנהל את העניינים בקדנציה הזאת, בשלב הזה לפחות עומדות איתן, וזה כנראה בא לידי ביטוי בנוכחות כאן.
יש נושא אחד על סדר-היום
קביעת מסגרת לדיון סיעתי על הודעת ראש הממשלה בפתיחת מושב הכנסת, לפי סעיפים 20 ו-28 לתקנון הכנסת. הדיון הזה יתקיים כדיון משולב ביחד עם הצעות אי-אמון, שהוגשו על סיעות קדימה, חד"ש, רע"ם-תע"ל ובל"ד, העבודה, האיחוד הלאומי ומרצ, בשורת נושאים כפי שהם מפורטים במכתב של מזכירת הכנסת. לפיכך, לפי ההוראה של סעיף 20(ג) לתקנון, אני מציע שאנחנו נקבע שיתקיים דיון משולב, כאשר הדיון ייפתח בהודעת ראש הממשלה ובנאומים האחרים שישנם.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ישיבת הפתיחה מתנהלת כדלקמן: יושב-ראש הכנסת פותח, אחריו מדבר נשיא המדינה שגם יישב לצדו, אחר כך יעלה ראש הממשלה וימסור את ההודעה שלו, ואחריו מדברת כמובן ראש האופוזיציה. ואז, כדי לא לפגוע במציעי האי-אמון, כי הנשיא יעזוב וכנראה חלק מהאורחים ביציע יעזבו, תהיה הפסקה מתודית של שתי דקות, ייצאו מי שירצו לצאת, ואז מציעי האי-אמון ינמקו - כל אחד דקות עלפי התקנון. נראה מי הם השרים המשיבים או שר אחד שמשיב. ואז, יהיה הדיון המשולב. עכשיו, תקבעו מסגרת.
היו"ר יריב לוין
הדיון המשולב היה במושב הקודם, וקבענו אותו כארבע דקות לכל סיעה. סהר, אני מציע שנשאיר את הקביעה שעשינו בפעם הקודמת, שהיא יותר משלוש הדקות שאנחנו עושים בדרך כלל, כלומר ניתן עוד דקה. אעמוד בזה וניצמד למה שעשינו בפעם הקודמת על דעת כולם.
סהר פינטו
יש הרבה הצעות. זה יהיה דיון ארוך. יש חמש הצעות אי-אמון.
אתי בן-יוסף
בפעם שעברה היו ארבע.
היו"ר יריב לוין
אנחנו נקבע ארבע דקות. עשר דקות לכל סיעה שמנמקת את האי-אמון, נכון?
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
עשר דקות - זה למציעים. אחר כך בדיון: כל אחד - ארבע דקות.
היו"ר יריב לוין
כן, למציעים. אחר כך זה ארבע דקות לכל סיעה במסגרת הדיון המשולב.
ליה שמטוב
למה לא להשאיר כמו שהיה?
היו"ר יריב לוין
היה. בתחילת המושב הקודם בישיבה הראשונה זה היה ארבע דקות. עשינו דקה יותר כי בכל זאת זו פתיחת המושב וכן הלאה. אני חושב שזה בסדר, ונאפשר את- - -
זאב אלקין
אדוני היושב-ראש, ברשותך, אני תומך בהצעה שלך של ארבע דקות, ואני רק מציע, דרך מזכירת הכנסת, להעביר מסר לנשיאות שבאמת הסגנים, שיושבים בדיון הזה, יקפידו שזה יהיה באמת ארבע דקות ולא יתנו תוספות מטעמם, כי אז באמת ההצבעה על העניין הזה - כולנו כבר יכולים לעשות חשבון מתי: גם על הנאום של ראש הממשלה וגם על האי-אמון. במסגרת הזאת, זה נראה לי בהחלט- - -
היו"ר יריב לוין
בסדר גמור.


אם כך, אני מציע לאשר את מסגרת הזמנים, כפי שהוצעה על-ידי מזכירת הכנסת. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד - פה אחד

נגד - אין

ההחלטה, בדבר קביעת מסגרת לדיון סיעתי על הודעת ראש הממשלה בפתיחת מושב הכנסת, לפי סעיפים 20 ו-28 לתקנון הכנסת, כפי שהציג יו"ר ועדת הכנסת, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
בעד - פה אחד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אושר. תודה רבה.


הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:08.

קוד המקור של הנתונים