ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/11/2011

צרוף גופי תקשורת לתוספת הרביעית לחוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הפנים והגנת הסביבה
02/11/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 443>
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום רביעי, ה' בחשון התשע"ב (02 בנובמבר 2011), שעה 9:30
סדר היום
<צרוף גופי תקשורת לתוספת הרביעית לחוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – יו"ר הוועדה

אריה ביבי
מוזמנים
>
גבריאלה פיסמן - ממונה ייעוץ וחקיקה - פלילי, משרד המשפטים

אסתר זנזורי - עו"ד, מחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עודד ברוק - ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

ר' - משרד ראש הממשלה

א"זא"מ - משרד ראש הממשלה

ש' - משרד ראש הממשלה

דניאל שטייר - ר' חטיבת טכנולוגיות במטה ללוחמה בטרור

גיל אבריאל - יועמ"ש המועצה לביטחון לאומי

ענת סיגל - יועמ"ש סיגניט, המשרד לביטחון פנים

ניצן ליבנה - עו"ד לשכה משפטית, משרד התקשורת

רמי פייגלביץ - מנהל ביטחון ראשי, נטוויז'ן

דן ינקו - יועמ"ש, נטוויז'ן
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק
איילת לוי (מתמחה)
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשם פרלמנטרי
ירון קוונשטוק
<צרוף גופי תקשורת לתוספת הרביעית לחוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים>
היו"ר אמנון כהן
בוקר טוב לכולם. אני פותח את הדיון של ועדת הפנים והגנת הסביבה. הנושא: צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת הרביעית לחוק), תשע"א-2011. מה אומר הצו?
עודד ברוק
דבר ראשון, החוק להסדרת ביטחון מסדיר, בין השאר, את הגופים שיונחו על-ידי משטרת ישראל והשב"כ בנושא אבטחה, ואת יחסי הגומלין ביניהם בכל נושא שקשור להנחיה ובתחום של אבטחה. התוספת הרביעית מגדירה את הגופים שיונחו על-ידי השב"כ בתחום אבטחת מערכות ממוחשבות. פנה השב"כ לשר לביטחון פנים בבקשה להוסיף את גופי התקשורת לתוספת הרביעית, כדי שיוכל להנחות אותם בתחום של אבטחת מערכות ממוחשבות. זו מהות הצו שלפנינו.
היו"ר אמנון כהן
כן. אני רואה שאלה חברות עסקיות, פרטיות?
עודד ברוק
אמת.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו בקושי מסדירים את אבטחת המידע במשרדי ממשלה. אתה רוצה להטיל עליהם עוד חובות עכשיו? ברצינות, הנושא הזה מצוין, אנחנו מבינים את הנושא, אבל אנחנו רוצים טיפה להרחיב, כי אתמול היה דיון באי אבטחת מידע, לגבי נושא שזלג לכל מיני גורמים ממשרדי ממשלה.
גבריאלה פיסמן
אדוני מדבר על הקובץ של מרשם האוכלוסין?
היו"ר אמנון כהן
כן. אנחנו כמדינה גם נכנסים לזיהוי ביומטרי ביתר-שאת, נדמה לי שאפילו התחיל כבר פיילוט בראשון לחודש. והחרדה שלנו כנבחרי ציבור, שיש אינפורמציות שיכולות לזלוג למקומות לא ראויים. לפעמים זה מידע אישי רגיש, כמו משרדי רווחה. איך אנחנו מטפלים בדברים האלה? אני שואל את זה דרך אגב. זה לא כל כך קשור לנושא, אבל עלה הנושא של אבטחת מידע. אתמול כששמעתי איך זה עובד הייתי בחרדה שכל אחד שרוצה יכול להוציא כל חומר.
ר'
שמי ר', יועץ משפטי בשירות הביטחון.
היו"ר אמנון כהן
אתם אמונים גם על משרדי ממשלה? אם אפשר להרחיב טיפה את הנקודה. אני מבין שלנו כממשלה אין יחידה מיוחדת שתטפל בכל נושא אבטחת מידע. אנחנו נעזרים במיקור חוץ, גופים חיצוניים שנותנים את השרות. לא כך זה בצבא. בצבא, ברוך השם, יש לנו את היחידות שלנו, או שגם שם אנחנו ב - - -
ר'
גם למדינת ישראל יש רשות ממלכתית לאבטחת מידע, שהיא חטיבה בתוך השב"כ, וזה תחום המומחיות שלה. מטבע הדברים, ככל שכבוד היושב-ראש רוצה לקבל פירוט הוא יוכל לקבל אותו, אבל לא בפורום הזה. אבל הרשות הזו הוקמה בהחלטת ממשלה, ותחום האחריות המרכזי שלה הוא אבטחת מידע, גם בכל מה שנוגע למשרדי ממשלה. יש פה נציגים של הרשות, ואם אדוני היושב-ראש ירצה לקבל הסברים הוא יוכל לקבל, אבל לא בפורום הזה.
היו"ר אמנון כהן
מיד אחרי הדיון ניכנס ל-10 דקות לחדרי. אני רוצה לדעת בשבילי, ואם צריך לתת לכם עוד כלים, עוד חקיקה, עוד תיקון. המטרה היא שהחומר, שהוא רגיש גם מבחינה אזרחית, לא יזלוג למקומות לא ראויים; שלא מישהו, שירצה לעשות בצע כסף כזה או אחר, שיש לו אינפורמציה ביד – יוכל למכור אותו לכל מיני גורמים. שנוכל לאבטח את המידע כך שכל אחד יהיה חשוף לדבר מסוים אחד, ואף פעם לא יוכל להוציא את כל האינפורמציה. זו עבודה טכנית וטכנולוגית מאוד מתקדמת. זה כמו שוטרים וגנבים, כל אחד רוצה לתפוס אותו וכל פעם הוא מתחכם יותר. יש לנו את ההאקרים הצעירים שיכולים לפרוץ כל דבר שאתה רוצה, כולל חשבונות בנק. גם בארצות-הברית נכנסו למקומות רגישים, ופה אנחנו צריכים לתת את המיטב.

אנחנו מבינים את הבקשה. זה תואם עם הגופים? הגופים יודעים שהם הולכים להוציא מחר עוד כסף על נושא של אבטחת מידע? זה לא פשוט. זה גם עולה כסף.
ר'
נערך שימוע לכל אחת מהחברות. השימוע הזה מתועד, מזוכ"ד. עדכנו גם בפרטי השימוע, ולאחר מכן התקיימה חובת התייעצות עם שר התקשורת, וגם ראש הממשלה נתן דעתו לעניין הזה. בסופו של דבר אנחנו מגיעים לפה אחרי השלמת כל התהליך הזה, כאשר מדובר, להבנתנו, בחברות שעונות על תרחיש איום הייחוס, ולכן הבקשה לוועדה היא לאשר את הבקשה של השר לביטחון פנים ולאפשר לנו להתחיל להנחות אותם בתחום אבטחת המידע.
היו"ר אמנון כהן
איראן עושה בלגן בעולם. תאמין לי.
ר'
אני מאמין לכבודו.
היו"ר אמנון כהן
מישהו רוצה להגיד משהו? נציגי חברות? או שכולם מסכימים? היה שימוע, אמרו: נשקיע עוד קצת כסף, אבל ברגע האמת, כשהאזרח ירצה לדבר עם משפחתו, הוא יידע לדבר אפילו במצב של, חס וחלילה, איום כזה או אחר שיש על המדינה. נכון? כולם מסכימים? החברות האלה עושות עלינו הרבה כסף – לבריאות – אבל ברגע האמת שייתנו את השירות הזה. אנחנו מבינים שזה עולה כסף, ואני גם מברך את אותן החברות שהסכימו ונתנו כתף לטובת הנושא הזה. יש עוד הערה למישהו? מישהו מתנגד? ליועץ המשפטי של הוועדה יש משפט להגיד. בבקשה.
עידו בן יצחק
אני רק רוצה להזכיר דיון קודם שהיה פה באוגוסט 2010, שבו דנו בהוספה של מפעלים פטרוכימיים. בדיון הזה עלתה שאלה עקרונית של הוספת גופים פרטיים. אמרנו שאין לנו התנגדות מהותית לצרכים. אמרנו שדרושים תיקונים בחוק, כדי להסדיר את התשתית - - -
היו"ר אמנון כהן
עובדים על זה, הבנתי.
גבריאלה פיסמן
אנחנו עובדים, ויש לנו כבר טיוטה בשלבים סופיים. תיקון רוחבי ויסודי בחוק להסדרת הביטחון.
היו"ר אמנון כהן
מתי זה יגיע למליאה ולוועדה?
גבריאלה פיסמן
אנחנו מקווים שלא תוך הרבה זמן נוכל להביא את זה בפני - - -
היו"ר אמנון כהן
בערך?
גבריאלה פיסמן
מספר חודשים, אני מעריכה. יש לנו שלושה שבועות להפצת תסקיר, טרום - - -
היו"ר אמנון כהן
הבעיות בפתח.
גבריאלה פיסמן
מספר בודד של חודשים. אני מקווה שחודשיים-שלושה.
היו"ר אמנון כהן
יש עוד - - -
עידו בן יצחק
לא.
היו"ר אמנון כהן
אתה רוצה שנמתין עם זה עד שיגיע תסקיר החוק?
עידו בן יצחק
אני לא חושב שיש צורך להמתין. הצרכים קיימים, וחלק מהחברות האלה כבר מונחות בנושאים אחרים.
היו"ר אמנון כהן
צריכים להקריא את הצו?
עידו בן יצחק
כן.
היו"ר אמנון כהן
בבקשה, היועץ המשפטי יקריא את הצו. אם יש למישהו הערה, או שפספסנו משהו, אתם מוזמנים להוסיף.
עידו בן יצחק
1. שינוי התוספת הרביעית לחוק. בתוספת הרביעית לחוק, בסופה יבוא:

"20. פלאפון תקשורת בע"מ
21. סלקום ישראל בע"מ
22. פרטנר תקשורת בע"מ
23. 012 סמייל טלקום בע"מ
24. 013 נטוויז'ן בע"מ
25. בזק בינלאומי בע"מ
26. הוט טלקום שותפות מוגבלת
27. מירס תקשורת בע"מ."
2. תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.
היו"ר אמנון כהן
"בזק בינלאומי" זו חברת "בזק" עצמה, או חלק ממנה?
גבריאלה פיסמן
זו חברת בת של "בזק".
היו"ר אמנון כהן
מה עם "בזק" עצמה? חשבתי שאולי דילגתם עליה.
ר.
"בזק" כבר מופיעה בסעיף ארבע לתוספת הרביעית.
היו"ר אמנון כהן
לא פספסתם משהו חדש שעומד לצאת?
עידו בן יצחק
מה שעומד לצאת, הם יבחנו כשיצא.
היו"ר אמנון כהן
לאחר ששמענו את ההסברים, אנחנו מעמידים להצבעה את הצו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, שינוי התוספת הרביעית לחוק.

הצבעה
בעד אישור הצו – פה אחד

הצו אושר.
היו"ר אמנון כהן
פה אחד. לא קורה דבר כזה. פה אחד קיבלתם את האישור.
<הישיבה ננעלה בשעה 09:50.>

קוד המקור של הנתונים