ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/11/2011

תקנות המשטרה (סדרי דין בדין המשמעתי) (תיקון), התשע"א-2011

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים