ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/10/2011

תיקון טעות בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה) התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
4
ועדת הפנים והגנת הסביבה
25/10/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 439 >
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, כ"ז בתשרי התשע"ב (25 באוקטובר 2011), שעה 9:30
סדר היום
<תיקון טעות בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה) התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
<אמנון כהן – היו"ר>
אורי מקלב
מוזמנים
>
אפרת אפק - יועצת לאגף תקציבים, משרד האוצר

ליאורה זיידמן - מנהלת מינהל תכנון והנדסה, משרד הבינוי והשיכון

רימון סאבא - מרכז בכיר מיפוי ותכנון, משרד החינוך

ארז קמיניץ - לשכה משפטית, משרד המשפטים

גיל פכט - משרד המשפטים

יהודה זמרת - יועץ משפטי, משרד הפנים

אדוארד ווייס - עו"ד, סגן יועץ משפטי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

שמאי אסיף - יועץ חיצוני משרד ראש הממשלה, משרד ראש הממשלה

בן ציון - ע' יועמ"ש, המשרד לבטחון פנים

חגית ברנר - מנהלת תחום תכנון, משרד החקלאות

ירון ארגז - תכנון, משרד התיירות

אסף אדלשטיין - מנהל מחלקת רישוי עסקים, מרכז השלטון המקומי

אלי סבן - יועץ משפטי, מרכז השלטון המקומי

יגאל ברזילי - יועץ ליו"ר הוועדה

אהרון רוני בן אריה - חבר ועד, איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות

שי ברמן - מנכ"ל איגוד המסעדות בישראל, איגוד המסעדות

אפרה מור - יועצת משפטית, להב, לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל

שולמית ביסמנובסקי - יו"ר ארגון גני הילדים הפרטיים

נטע ליפשיץ - מזכירת הארגון, ארגון גני הילדים הפרטיים

יואב דן - מתמחה משפטי ומתכנן במכון דש"א של החברה להגנת הטבע, החברה להגנת הטבע

נחמה חומי נובנשטרן - סמנכ"ל המועצה לשימור אתרים

ערן ניצן - סמנכ"ל, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל

מיכה דרורי - מנהל המחלקה המשפטית, התנועה הקיבוצית

אלי בן-ארי - יועץ משפטי, אדם טבע ודין

דוד קשני - יו"ר הפורום לדיור הציבורי ועמותת קול בשכונות

ישי שניידור - עו"ד, הסתדרות ההנדסאים

יצחק -שייע ישועה - מנכ"ל, מרכז המועצות האזוריות

איתן גינזבורג - סגן ראש עיריית רעננה ויו"ר ועדת משנה לתכנון ובנייה, עיריות ומועצות

אורית אורנת - מנהלת משרד אדריכלים אורנת שפירא, עמותת האדריכלים המאוחדים בישראל
ייעוץ משפטי
איריס פרנקל-כהן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית פרלמנטרית
רונית יצחק

<תיקון טעות בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה) התשע"א-2011>
היו"ר אמנון כהן
שלום לכולם, שבוע טוב. ראשית, אנחנו פותחים את הדיון הקצר. דיון של ועדת הפנים והגנת הסביבה לגבי תיקון טעות בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א–2011.
דנו בחוק, הוא עבר שלוש קריאות. יש פה תיקון טכני שהיועצת המשפטית תעמוד עליו ואנחנו כמובן נצביע על התיקון הקטן הזה ונמשיך בסדר היום שלנו.
איריס פרנקל-כהן
התיקון התייחס לאפשרות לבנות דירות קטנות. במסגרת העבודה על החוק נשמטה המילה "קטנה", כך שבמקום המושג "דירה קטנה" נקבע "דירה". כל הבקשה שלנו היא לתקן ולהוסיף את המילה "קטנה".
היו"ר אמנון כהן
מה זה "קטנה"?
איריס פרנקל-כהן
מה זה "קטנה"? כפי שיקבע השר.
היו"ר אמנון כהן
כמה מטרים?
איריס פרנקל-כהן
הוא עוד לא קבע.
היו"ר אמנון כהן
כפי שיקבע השר. טוב, אוקיי, אנחנו נצביע על התיקון ההוא. מי בעד? מי נגד?
הצבעה

בעד – פה אחד
ההצעה אושרה.
היו"ר אמנון כהן
התיקון אושר פה אחד.
<הישיבה ננעלה בשעה 09:35>

קוד המקור של הנתונים