ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 31/10/2011

תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (סדרי בחינות)(תיקון), התשע"א 2011

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

31.10.2011


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 547

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, ג' בחשוון התשע"ב (31 באוקטובר 2011), שעה 14:20
סדר היום
תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (סדרי בחינות) (תיקון), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
מאיר לופטינסקי, יועץ תעסוקה ומקצועות רישוי, חטיבת הקליטה, הסוכנות היהודית
ייעוץ משפטי
שמרית שקד גיטלין
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (סדרי בחינות) (תיקון), התשע"א-2011
היו"ר חיים כץ
יום שני, ג' בחשוון, ה-31 באוקטובר 2011 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.


על סדר היום תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (סדרי בחינות) (תיקון), התשע"א-2011.


גברתי היועצת המשפטית, במה עסקינן?
שמרית שקד גיטלין
תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (סדרי בחינות) מסדירות את כל הנושא של בחינות במקצועות ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, תזונה ופיזיותרפיה.


לפי תקנה 4 לתקנות הבחינה תהיה בכתב, בשפה העברית או בשפה הערבית. מוצע כאן תיקון של משרד הבריאות האומר שהבחינה תהיה בשפה העברית או בשפה הערבית או בשפה האנגלית.


סעיף 4(ב) לתקנות קובע שהמבקש תעודת קלינאי תקשורת רשאי להיבחן בשפה הערבית רק אם עמד קודם לכן בבחינת ידע בסיסי בשפה העברית. מוצע שדרישה זו תחול גם על מי שיבקש להיבחן באנגלית. כלומר, הוא צריך לפני כן לעמוד בבחינת ידע בסיסי בשפה העברית. זה רק לעניין קלינאי תקשורת.
היו"ר חיים כץ
יש למישהו התנגדות? אם אין התנגדות, אנחנו נצביע.

ה צ ב ע ה

התקנות אושרו

אני חבר הכנסת היחידי, הרי שהתקנות אושרו פה אחד.
מאיר לופטינסקי
אדוני היושב ראש, אפשר הערה? אני מהסוכנות היהודית.
היו"ר חיים כץ
אתה יכול להעיר הערה, אבל התקנות אושרו.
מאיר לופטינסקי
ברור. לא התנגדות אלא להפך. קודם כל, אני גאה בה שיזמתי ודחפתי את הצעד הזה. אנחנו מאוד מברכים על הצעד הזה. אנחנו מבקשים לבדוק להבא גם לצרף שפות אחרות.
היו"ר חיים כץ
בסדר. תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:25

קוד המקור של הנתונים