ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/10/2011

מינוי ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
09/10/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 204>
מישיבת ועדת הכנסת
יום ראשון, י"א בתשרי התשע"ב (09 באוקטובר 2011), שעה 10:00
סדר היום
מינוי ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
רונית יצחק
<מינוי ממלא מקום ליושב-ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ>
היו"ר יריב לוין
אני פותח את הישיבה. על סדר-היום: מינוי ממלא-מקום ליושב-ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.

הודיעה מזכירת הכנסת כי "יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין יצא את גבולות המדינה ביום י"א בתשרי התשע"ב, 9 באוקטובר 2011, ועתיד לשוב ארצה ביום י"ד בתשרי התשע"ב, 12 באוקטובר 2011". על-פי התקנון הוא מבקש כי ועדת הכנסת תאשר מינוי ממלא מקום, כאשר המלצתו היא שסגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת יצחק וקנין, ימלא את מקומו בתקופת היעדרו.

אני מציע לאשר את הבקשה.

הצבעה
בעד הבקשה – פה אחד

הבקשה בדבר מינוי ממלא-מקום ליושב-ראש הכנסת נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
הוחלט פה אחד לאשר את הבקשה.

תודה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:02.>

קוד המקור של הנתונים