ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/06/2011

קדימות מכרזים פנימיים על פני מכרזים חיצוניים בשירות המדינה.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים