ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 10/01/2011

תעסוקת עובדים ערבים במשרד האוצר ובחברות ממשלתיות.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים