ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/06/2010

תעסוקת ערבים במשרד האוצר- אגף החשב הכללי.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים