ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 04/10/2011

אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה שמספרה 08193911 ו- 08194211)

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
5
ועדת הכספים

4.10.2011


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ו' בתשרי התשע"ב (4 באוקטובר 2011), שעה 14:20
סדר היום
אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה שמספרה 08193911 ו-08194211)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מגלי והבה

ראלב מג'אדלה

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

מירי רגב

ליה שמטוב
מוזמנים
יהודה מונסנגו, מנהל תחום בכיר, מחלקת מלכ"רים, רשות המסים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין
(רשימה שמספרה 08193911 ו-08194211)
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה שמספרה 08193911 ו-08194211). מר מונסנגו, בבקשה.
יהודה מונסנגו
שלום לכולם. מדובר בשתי רשימות כאשר הראשונה מונה 93 מוסדות לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה והרשימה השנייה מונה שני מוסדות לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין.


כל המוסדות נבדקו ונמצאו ראויים. קיבלו את המלצתנו ושר האוצר קבע אותם כגופים ראויים ועתה נדרש אישור של הוועדה.
היו"ר משה גפני
יש ניהול תקין?
יהודה מונסנגו
כן. יש אישור תקין לכולם.
היו"ר משה גפני
רבותיי, יש שאלות? אין.


אנחנו מצביעים על אישור שתי הבקשות של שר האוצר.

ה צ ב ע ה

הרשימות אושרו פה אחד

תודה רבה.

רשימת מוסדות ציבור לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין
רשימות מס'
08193911, 08194211
1. רשימת מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה מס':08193911)
שם העמותה
מספר

1.
פנינת גנים-בית כנסת ובית מדרש כפר גנים ג'-פתח תקוה – מאושר לשנה
580454627

2.
נשי צאנז בארץ הקודש
580463008

3.
תפארת דניאלה
580424208

4.
קרן לעזרה הדדית – אנ"ש קהילת חב"ד ליובאוויטש בני-ברק
580510295

5.
חמדה הפיסגה
580261311

6.
נר מיכאל ע"ש מיכאל דדוש ז"ל
580297877

7.
רננים כפר גנים – פתח תקוה
580456028

8.
ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל
580057867

9.
שלום ישראל ע"ש סגן שי וולשטין
580376853

10.
אלעאמר
580426773

11.
גיא חבר החייל הנעדר
580513778

12.
קרן חרו"ת – חברה, רווחה ותרבות
580469039

13.
הארגון הישראלי לחקר הסרטן
580509008

14.
צעירים לומדים שחמט – צ.ל.ש
580479616

15.
קרן מענקים איגוד נשים אקדמאיות
580031995

16.
תנועת ברכה לחינוך, תרבות, רווחה ומורשת ישראל
580493948

17.
תודעה – רשת ארצית להאדרת התודעה היהודית
580152833

18.
מרכז ישראלי למקהלות ולחבורות זמר
580350841

19.
עמותת בית הכנסת שלם – ירושלים – מאושר עד ל-31.6.12
580503753

20.
עמותת קשת נחושה – בית כנסת ומרכז קהילתי תורני חינוכי בנחושה
580496685

21.
העמותה למען החבר הותיק בדרום השרון
580056323

22.
עמותת איתן – העמותה לקידום ספורט המים האתגרי בירושלים
580468171

23.
קהילת בני תורה יוצאי תימן רמת בית שמש א' – מאושר לשנה
580391563

24.
המרכז לישיבות וכוללים שע"י "אור החיים"
580225985

25.
בית הכנסת המרכזי – יד בנימין
580525731

26.
מרכז ו"פרצת" הפצת המעינות – קטמון רבתי
580462349

27.
ישמח אברהם בבית שמש
580488773

28.
עמותת פרדי קריבין להזדמנות שווה לילדים יהודים וערבים בספורט בכלל ובטניס בפרט
580429009

29.
ירוק עכשיו
580493096

30.
העמותה לקידום ופיתוח השייט והחינוך הימי
580449569

31.
מוסדות ניצוצי אורות
580069821

32.
נותנים באהבה – המכללה לכישורי חיים
580496735

33.
העמותה לחינוך תורני בעלי
580480804

34.
הקהילה המרכזית לתורה תפילה וחסד בשכונות הצפון, אלעד -

מאושר לשנה
580470680

35.
כולל אש התורה והפצתה בדרום – מאושר לשנה
580494060

36.
זוהר השמחה
580421923

37.
עמותת מאור עיניים – אשדוד
580445245

38.
הקרן הישראלית למען יוניסף
580513406

39.
קשת זכויות הילד
580455921

40.
ת.מ.ר - העמותה לתינוקות במצוקה והזנחה רגשית
580497899

41.
קהילות קולטות
580432003

42.
העמותה למורשת טרומפלדור
580528305

43.
נצח יהודה
580338382

44.
זבח תודה
580488906

45.
אור עתניאל
580532398

46.
תקוות אחינו נתניה
580484731

47.
העמותה להקמה והפעלת בית תפילה ע"ש הרשטיק ז"ל – מאושר לשנה
580399327

48.
נצר שלום
580296903

49.
מרכז שלם
580176899

50.
הבית הפתוח בירושלים לגאוה ולסובלנות
580304111

51.
איגוד האופניים בישראל
580244317

52.
העמותה לקידום תרבות הפלמנקו בישראל
580401404

53.
תנועת הצופים הערבים והדרוזים
580383834

54.
אור אליאסף
580507846

55.
קרן רמון – מאושר לשנה
580523074

56.
קהילת רימון – מאושר לשנה
580463065

57.
עין ערים – עמותה לקידום החינוך
580131753

58.
עתיד לעם
580316826

59.
חוות אורי
580489433

60.
מרכז ופרצת
580405884

61.
אור – שערים
580292704

62.
בית חדש למדרש
580478279

63.
בית לוי – מרכז להפצת החסידות
580501385

64.
מקהלת שבא – מאושר לשנה
580528552

65.
עמותת כליזמרים – כיתת אומן צפת
580495976

66.
ילדות אבודה – ילדים שורדי שואה
580505667

67.
קרן סיוע לנזקקים בישובי מועצה אזורית שפיר
580258101

68.
עמותת צרויה עין גדי
580440162

69.
מכון ראות – מחזון למדיניות
580419513

70.
המכון הישראלי לתכנון כלכלי
580456192

71.
אמנים יוצרים בישראל
580076842

72.
הספרייה החסידית ביתר – מאושר לשנה
580279487

73.
בית הכנסת י"ג קדושי אשדוד
580204451

74.
מועדון ליונס הוד השרון
580218238

75.
הקופה הספרדית לצדקה וחסד אשדוד
580487585

76.
בית הכנסת יד יוסף – הדר גנים, פתח-תקוה
580395002

77.
המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך
580504686

78.
איש לרעהו יעזורו זיכרון יעקב
580492403

79.
מדרשת שבי עוז
580459170

80.
מסילות לנוער
580519189

81.
מרכז קהילתי רוחני מטה משה – יבנה
580480929

82.
נחלת שמואל – נוה יעקב
580210326

83.
ברכת שלום ע"ש המנוחים שלום מדמון ז"ל, אהרן ורינה טייב ז"ל ויעקב ואיטו פרץ
580458909

84.
בית כנסת "חסד לאברהם" חיפה
580196384

85.
צללים לנשמה
580527257

86.
מגשימי תקוותינו
580104156

87.
משיב נפש – בני ברק
580534774

88.
אחלה – איכות חיים לאדם שונה
580362523

89.
מבטאים – בית היוצר למגמה המגשימה
580471118

90.
בית אבי חי
580465011

91.
משכן הראל כפר סבא
580176519

92.
קרן עולמית ללימוד והפצת המשנה סוד שרפי קודש
580347433

93.
הקרן לטיפול בחסויים
590002457


2. אישור מוסדות ציבור לפקודת מס הכנסה לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין:
(רשימה מס'
08194211)


עמותה
מספר

1.
בית הכנסת היכל מנחם נעורים ראשל"צ – מאושר מתאריך 1.5.2010
580442366

2.
ספריה וקהילה בקרית יובל – מאושר מתאריך 1.2.2009
580504025


הישיבה ננעלה בשעה 14:30

קוד המקור של הנתונים