ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/08/2011

תעסוקת עובדים ערבים במשרד התשתיות, וברשויות ובתאגידים הכפופים לו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים