ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 04/10/2011

מסקנות "ועדת טרכטנברג" - הוועדה לשינוי חברתי כלכלי

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
2
ועדת הכלכלה

04/10/2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן
מושב שלישי

פרוטוקול מס' 631

מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, ו' בתשרי התשע"ב (4 באוקטובר 2011), שעה 09:00
סדר-היום
מסקנות "ועדת טרכטנברג" - הוועדה לשינוי חברתי-כלכלי.
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה-הכהן - היו"ר
מוזמנים
גל הרשקוביץ

- הממונה על התקציבים, משרד האוצר

אייל אפשטיין

- סגן ממונה על התקציבים, משרד האוצר

אוהד רייפן

- רכז תכנון באגף התקציבים, משרד האוצר

ליאת גרבר

- עו"ד, הלשכה המשפטית, רשות המסים, משרד האוצר

אלון פדן

- עוזר בצוות תכנון, משרד האוצר

שרה צימרמן

- מנהלת אגף נכסים ודיור, משרד הבינוי והשיכון

רונן כהן


- מנהל תחום פרט וחריגים (אכלוס), משרד הבינוי והשיכון

עינת גנון

- סגנית מנהלת אגף לתכנון ובינוי ערים, משרד הבינוי והשיכון

אמיר הלר

- יועץ בכיר למנכ"ל, משרד הבינוי והשיכון

אלי לוי


- מנהל עבודת השדה, מינהל מחקר וכלכלה, משרד התעשיה והמסחר

יואש בן-יצחק

- ראש אגף תקשורת והסברה, התאחדות התעשיינים

רובי גינל

- סמנכ"ל וראש אגף כלכלה ורגולציה, התאחדות התעשיינים

חזקיה ישראל

- מנהל מחלקה, התאחדות התעשיינים

איציק שמולי

- יו"ר התאחדות הסטודנטים

יעל אדיב

- רכזת קשרי ממשל, התאחדות הסטודנטים

אהוד פלג

- מנכ"ל המועצה לצרכנות

שלומי דגן

- כלכלן, המועצה לצרכנות

רונן רגב-כביר

- ראש מחלקת מחקר, אמון הציבור

ערן ניצן


- סמנכ"ל התאחדות הקבלנים והבונים בישראל

תומר מוסקוביץ

- יו"ר ועדת מיסוי, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל

יעקב וכטל

- משנה למנכ"ל, מכון התקנים

ורד אורן

- מכון התקנים

אמיר שניידר

- רכז תחום קשרי ממשל, חברת "מקורות"

דוד קשאני

- עמותת "קול בשכונות" ודיור ציבורי
רכזת בכירה בוועדה
עידית חנוכה
דובר הוועדה
ליאור רותם
קצרנית פרלמנטרית
חפציבה צנעני
מסקנות "ועדת טרכטנברג" - הוועדה לשינוי חברתי-כלכלי
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בוקר טוב לכולם. אנחנו פותחים פורמלית את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר-היום הוצבו מסקנות ועדת טרכטנברג וכל הנושאים הקשורים ונמצאים בסמכותה של ועדת הכלכלה, קרי דיור, תחבורה, הגבלים עסקיים ותחרותיות. לאור העובדה שאישור המסקנות נדחה אתמול בממשלה ולא אושר, יחד עם העובדה שפרופסור טרכטנברג לא יוכל להתייחס לנתונים פרטניים בדו"ח בצורה מעמיקה, כל עוד המסקנות לא מאושרות בממשלה, מצאנו לנכון, לאחר לאחר שיחות עמו, והגענו להבנה שהדיון בוועדת הכלכלה בנושאים הכפופים לוועדת הכלכלה ונמצאים בתחומים סמכותה ייערך במועד אחר, כפי שיתואם עמו. לכן, הדיון הבא - אני לא יודע מה ועדת הכספים תחליט בעניין - יתקיים בשעה 10:00 בוועדת הכספים בתחומים השייכים לוועדת הכספים.


זו ההודעה. הודעה לח"כים נמסרה לגבי ביטול הישיבה. אני מאמין שכל מי שהוזמן לישיבה הזו מוזמן גם לישיבה הבאה בוועדת הכספים, כך שהטרחה לא היתה ממש מיותרת.


אני מודה לכולם ומתנצל על ההתראה הקצרה שבביטול. ההפתעות - אף אחד לא צפה, אבל יש בזה לפחות נקודה אחת חיובית והיא שהאישור נדחה בממשלה ויש פתח להכנסת שינויים במסקנות הדו"ח ותוספות לחלקים שאנחנו רואים בהם עדיין חלשים וחסרים.


תודה רבה.


הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 09:12.

קוד המקור של הנתונים