ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 04/10/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
12
ועדת הכספים

4.10.2011


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ו' בתשרי התשע"ב (4 באוקטובר 2011), שעה 15:15
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2011
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

רוחמה אברהם בלילא

זאב אלקין

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

מירי רגב

ליה שמטוב
מוזמנים
משה שגיא, סמנכ"ל תקציבים, משרד החינוך

חנן פריצקי, סמנכ"ל תקציבים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

איתן גולדפלם, רח"ט תקציבים, המשרד לביטחון פנים

דוד שטיינמץ, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

שלומית נקש, מנהלת חטיבת תקציב ובקרה, החטיבה להתיישבות

צחי דוד, רפרנט שיכון, אגף התקציבים, משרד האוצר

שירלי באבד, רפרנטית חינוך, אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי שמרת, רפרנט חינוך, אגף התקציבים, משרד האוצר

מיכאל שפירא, אגף התקציבים, משרד האוצר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
שינויים בתקציב לשנת 2011
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2011.


חברת הכנסת רוחמה אברהם, הצעה לסדר.
רוחמה אברהם בלילא
אדוני היושב ראש, אני יודעת שבאיזשהו אופן האוצר רואה את ועדת הכספים כחותמת גומי. אני מדברת על כל נושא ההעברות התקציביות. לא יכול להיות שההעברות התקציביות האלה – אני מחזיקה את הנייר והוא חם מההדפסה – מגיעות והן מוכנות מלפני בערך שלושה שבועות. יש לי כאן העברה תקציבית אחת שהוכנה ב-15 בספטמבר 2011, יש רבות שהוכנו ב-20 בספטמבר, ב-27 בספטמבר, כאשר האחרונות הן מה-4 באוקטובר. אי אפשר כל פעם מחדש להיות חותמת גומי, להביא את זה בבוקר והוועדה מאשרת את זה בצהרים.


אני חושבת שמן הראוי שהוועדה הזאת, למען השקיפות וההגינות, תלמד את כל ההעברות התקציביות האלה. לא יכול להיות שכל שני וחמישי נעביר אותן מעכשיו לעכשיו. אני מציעה שלפחות המינימום יהיה שלושה ימים כדי שחברי הוועדה יקבלו, ילמדו, יראו מאיפה זה מגיע, לאן זה הולך, האם זה נכון או האם זה לא נכון. אני חושבת שהגיע הזמן לעשות סדר בעניין הזה. אי אפשר להיות חותמת גומי של הממשלה הזאת.


לכן אני מציעה לא לאשר את הבקשות היום כדי שהאוצר ילמד. בזמנו המשרדים ידעו על תוקף תקנה מסוימת שפג וידעו זאת חודשים רבים לפני, אבל היו מביאים את זה לכנסת באותו בוקר. כשאני הייתי יושבת ראש ועדת הכנסת, לא פעם אתה מחית על העובדה הזאת. ועדת הכנסת לא יכולה להיות חותמת גומי של המשרדים השונים. כך גם ועדת הכספים, מה עוד שאנחנו מדברים בתקופה מאוד מאוד קשה ואנחנו לא יכולים להיות חותמת גומי להעברה תקציבית כזאת או אחרת.


האוצר צריך ללמוד להביא את זה אלינו כמה ימים לפני כן.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת רוחמה אברהם, מה שהנהגתי זה שגם ההודעות של האוצר – מה שלא היה אף פעם – חייבות לבוא לכאן לדיון ולהצבעה. זה דבר שפעם לא היה. את הכול אני מביא לכאן.


אני ביקשתי מהאוצר שלא להביא באותו יום. ועדת הכספים, את יודעת, היא ועדה דינאמית ויש המון אינטרסים ציבוריים ממדרגה ראשונה שאני לא יכול לעמוד בפניהם. מתקשר אלי מפכ"ל המשטרה או שיש עניין עם משרד הבינוי והשיכון בנושא דירות לאנשים שהם חסרי דיור או דברים כאלה.
רוחמה אברהם בלילא
יומיים-שלושה, כדי שחברי הכנסת ילמדו את הנושא.
היו"ר משה גפני
אני לא חושב שהיום זה הזמן לעשות את זה. אפשר לעשות את זה בתחילת המושב. אני אחדש את הדברים שלי עם משרד האוצר. דיברתי אתם וגם מנהל הוועדה דיבר אתם. היה שלב בקיץ שלא הבאנו להצבעה מה שהגיע באותו יום.
רוחמה אברהם בלילא
אבל מחר הוועדה מתכנסת ואפשר להביא את זה מחר.
היו"ר משה גפני
את זה אני לא הולך לעשות. אני לא אעביר את זה למחר כי יש לנו דיונים ארוכים.
רוחמה אברהם בלילא
אנחנו נדון בזה בתנאי שבתחילת המושב אתה תנהיג משהו אחר.
היו"ר משה גפני
מה שאני יכול לעשות זה אחת משתיים: אני יכול לומר את מה שאמרנו להם בקיץ, שלא נביא להצבעה מה שמגיע באותו יום. באמת הפניות התחילו לבוא קודם.
רוחמה אברהם בלילא
אם זה משהו שהוא דחוף, אפשר לדון גם באותו יום, אבל לא שמביאים לך חוברת כזאת.
היו"ר משה גפני
לא, החוברת לא. החוברת זה אנחנו לנוחיות חברי הכנסת.
רוחמה אברהם בלילא
לא משנה. אני מבקשת לקבל את החומר שלושה-ארבעה ימים מראש לפני שדנים עליו בוועדה.
היו"ר משה גפני
בסדר.

פניות מספר 529 ו-530 –
צחי דוד
הפנייה נועדה להוסיף סך של מיליון שקלים למשרד השיכון, לתקציב הרגיל, לפעולות שוטפות באגף האכלוס, באמרכלות, באגף נכסים, בשיקום שכונות. זה התקציב הרגיל של משרד השיכון, לתקציבי אמרכלות והשכר. מדובר בתפעול השוטף של האגפים השונים של המשרד, אם אלה יועצים, אם אלה מכרזים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 529 ו-530 – אושרו פה אחד

פניות מספר 533 ו-536 -
צחי דוד
פנייה נוספת של משרד השיכון והפעם בתקציב הפיתוח. הפנייה נועדה בעיקרה לתקצב סך של 275 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב לביצוע עבודות פיתוח. משרד השיכון מגדיל את היקפי השיווק למגורים.
רוחמה אברהם בלילא
איפה? באיזה אזורים?
צחי דוד
משרד השיכון באופן מסורתי, הרשאות התכנון שלו הן בעיקר בפריפריה.
רוחמה אברהם בלילא
איזו פריפריה?
צחי דוד
אני מרחיב. דימונה, ירוחם, קריית שמונה, בית שאן. באזור המרכז משרד השיכון עובד בעיקר בעיר בית שמש, מודיעין, יבנה וראש העין. עיקר התוספות מיועדות לשם. כמו כן יש בפנייה הזאת תקצוב של 28.3 מיליון שקלים בהתאם לסיכום התקציבי עם נגב וגליל שעיקרם למוסדות ציבור.
היו"ר משה גפני
מה זה הסיכום התקציבי עם נגב וגליל? אולי תסביר לי פעם את הדבר הזה.
רוחמה אברהם בלילא
28 מיליון שקלים שהשר מבקר באיזשהו מקום ורוצה לצ'פר את ראש העיר או את ראש המועצה ולכן הוא מבטיח לו תקציב.
היו"ר משה גפני
תסביר לי תקציבית איך זה נעשה.
צחי דוד
למשרד השיכון יש קריטריונים לתמיכה במוסדות ציבור בכמה אופנים שונים. בשכונות ותיקות, מוסדות ציבור שלא רלוונטיים בבנייה חדשה. מוסדות ציבור שמלווים בנייה חדשה. הוא מתוגבר תקציבית על ידי משרד הנגב והגליל והסכומים מתפלגים בהתאם לתקנות השונות, אם זה בבנייה כפרית, בבנייה עירונית, בבנייה חדשה או לא בבנייה חדשה.
היו"ר משה גפני
למשרד נגב וגליל יש תקציב מסוים?
צחי דוד
למשרד נגב וגליל יש תקציב. כן.
היו"ר משה גפני
מה התקציב שלו?
צחי דוד
בסיס התקציב הוא 170 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
כמה מעבר לבסיס?
צחי דוד
בדרך כלל כחמישים מיליון שקלים נוספים.
היו"ר משה גפני
220 מיליון שקלים. מיועד למה?
צחי דוד
משרד נגב וגליל, עיקר תקציבו מיועד לנושאי שיקום, תעסוקה וחינוך. אלה שלושת הנושאים העיקריים.
היו"ר משה גפני
מה זה 12.5 מיליון מימון התחייבויות למיגון עוטף עזה?
צחי דוד
אם זכור לך, הייתה פנייה לפני כמה חודשים בסכום של 125 מיליון שקלים, תגבור לעוטף עזה.
היו"ר משה גפני
נכון.
צחי דוד
לגמור את הפעילות עד 4.5 קילומטרים מהגבול. החלטת הממשלה דיברה על מימון משולש – אוצר, שיכון ומשרד הביטחון. זה החלק של משרד הביטחון עבור שנת 2011.
היו"ר משה גפני
בסדר. יש שאלות נוספות? אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 533 ו-536 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 535 – משרד התרבות והספורט
צחי דוד
הפנייה נועדה לביצוע שתי פעולות: מיליון וחצי שקלים לתגבור תקציב הספריות וחצי מיליון שקלים תוספת למתקני ספורט.
היו"ר משה גפני
לפי מה זה? לפי קריטריונים?
צחי דוד
שתי התקנות, פעולות בספריות, מתוקצבות לפי חוק הספריות הציבוריות. זה אחד החוקים היחידים בהם יש תקצוב מפורש בחקיקה.
רוחמה אברהם בלילא
הספרייה לעיוורים נכללת באותה קטגוריה? היא יכולה להיכלל באותה קטגוריה? אתה יודע להתייחס לזה.
צחי דוד
אם הספרייה לעיוורים נחשבת ספרייה ציבורית, אז בוודאי.
רוחמה אברהם בלילא
אותה ספרייה לעיוורים מדוברת בחיפה אותה רצו לסגור.
צחי דוד
בנתניה.
היו"ר משה גפני
זה לא קשור לזה.
צחי דוד
אני לא יודע אם זה קשור לכאן בוודאות. אם זאת ספרייה ציבורית, היא אמורה להיכלל. בתקנת הספריות הציבוריות, ספריות נתמכות לפי ספריות ציבורית. אם אני זוכר נכון את הסיפור של הספרייה לעיוורים, ואני פחות בקיא בתחום הזה, יש לה צרכים נוספים והיא מקבלת גם ממקורות נוספים ולא רק מכאן. גם אם היא קשורה לתקנה הזאת, זה לא כל מה שהיא מקבלת.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 535 – אושרה פה אחד
אברהם מיכאלי
ההגדרה כאן לא נכונה. שר המדע, הטכנולוגיה, התרבות והספורט.
היו"ר משה גפני
כן, אבל הם כל הזמן עושים את זה.
צחי דוד
הם יושבים על סעיף משותף. על סעיף 19.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 537 עד 539 – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
חנן פריצקי
יש כאן העברה לטובת משרד הרווחה, לטובת שילוב של חוסים בתעסוקה, בסכום של מיליון ו-800 אלף שקלים.
היו"ר משה גפני
לא אישרנו את זה? תוכנית מעברים, לא אישרנו?
חנן פריצקי
לא. זאת תוספת של 500 אלף שקלים. התוספת של תוכנית מעברים, אתה צודק, כבר אושרה. זאת תוספת של 500 אלף שקלים ממשרד התעשייה לטובת תגבור הסעיף.
היו"ר משה גפני
הם מעבירים לכם כסף?
חנן פריצקי
כן. מעבירים לנו כסף.
היו"ר משה גפני
אולי אפשר שהם יעבירו לכם גם את אגף המעונות?
חנן פריצקי
זה כבר עניין פוליטי. אנחנו מוכנים לקחת אותו.


הם מעבירים לנו מיליון ו-800 אלף שקלים לטובת מרכזי שיקום, 500 אלף שקלים לטובת תוכנית מעברים.
היו"ר משה גפני
מה זה 500 אלף שקלים?:
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל מה זה ה-500 אלף שקלים?
חנן פריצקי
זה הסכום שמועבר אלינו. 500 אלף שקלים לתוך התוכנית.
היו"ר משה גפני
זה משרד התעשייה מעביר לכם.
חנן פריצקי
משרד התעשייה מעביר לנו. מיליון ו-800 אלף שקלים לטובת מרכזי שיקום ועוד 2.4 מיליון שקלים לטובת תוכנית קליטה.
היו"ר משה גפני
משרד הרווחה הוא משרד טוב.
רוחמה אברהם בלילא
כן. צריך לעזור להם.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 537 עד 539 – אושרו פה אחד

פניות מספר 540 ו-541 -
חנן פריצקי
מדובר על תוספת של שלושים מיליון שקלים לטובת מוסדות ציבור, תוספת שאנחנו מקבלים מדי שנה במשך השנים האחרונות לטובת תמיכה בחוסים שנמצאים בפנימיות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 540 ו-541 – אושרו פה אחד

פניות מספר 542 ו-543 -


משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. תוכנית חומש לקליטת עולי אתיופיה.
דוד שטיינמץ
תקציב של עולי אתיופיה שמתבצע אצל משרד הקליטה. אנחנו מעבירים למשרד הקליטה.
היו"ר משה גפני
אבל למה אתם מורידים מהאגף להכשרה מקצועית?
דוד שטיינמץ
יש סעיף של הממשלה לעליית עולי אתיופיה. זה מהסעיף של אתיופיה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 542 ו-543 – אושרו פה אחד

פניות מספר 544 ו-545 – משרד התיירות


אין רפרנט.

פנייה מספר 547 – רשות הגז
מיכאל שפירא
בעקבות תגליות הגז בישראל, הוחלט על תוספת תקנים לרשות הגז.
היו"ר משה גפני
מביאים לשם אנשים?
מיכאל שפירא
כן.
היו"ר משה גפני
מביאים גם חרדים?
מיכאל שפירא
אני לא יודע.
היו"ר משה גפני
אתה יכול לבדוק?
רוחמה אברהם בלילא
אין להם בתוכנית שילוב חרדים.
היו"ר משה גפני
מה עם מכון וולקני?
רוחמה אברהם בלילא
גם שם לא משלבים חרדים.
מיכאל שפירא
רשות הגז לא בחרה לקלוט את כל שמונת התקנים השנה ולכן העברנו תקן אחד.
היו"ר משה גפני
תקן אחד אתם מעבירים?
מיכאל שפירא
כן. זה מה שהם יכולים לקלוט השנה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 547 – אושרה פה אחד

פניות מספר 548 עד 550 -
דוד שטיינמץ
מדובר בתוספת תקציב לתפעול השוטף, הטיפול והאחזקה לדמי שימוש עבור מבנים, להשתתפות במרכז אנרגיה. אלה כל אותם סעיפים תפעוליים של המשרד שהם גירעוניים והיה חסר בהם כסף. זה בא להשלמת הגירעון עד לסוף השנה.
רוחמה אברהם בלילא
למה היא חסר בהם כסף?
דוד שטיינמץ
למשל סעיף של דמי שימוש עבור מבנים. זה תקציב שמשרד האוצר נותן לנו בתחילת השנה ואם אנחנו למשל רואים שבמהלך השנה מתווספים מבנים או מחסירים מבנים, כתוצאה מכך אנחנו מתאימים את הסכומים לסכום שמופיע.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי.
רוחמה אברהם בלילא
דמי שימוש למבנים. העברות תקציביות למבנים שם יש גירעונות.
דוד שטיינמץ
תוספת תקציב לתפעול השוטף של המשרד. נתתי דוגמאות לסעיפים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 548 עד 550 – אושרו פה אחד

פניות מספר 557 עד 559 -
דוד שטיינמץ
מדובר בתוספת תקציב שאנחנו מקבלים בהתאם לסיכומים שיש לנו עם האוצר לגבי מסלולי התעסוקה. מדובר כאן בסכומים של 135 מיליון שקלים עבור מענקים. כידוע לכם אנחנו מקבלים מדי שנה הרשאה להתחייב כי המענקים הם לא מבוצעים וכשמגיע העת לתשלום, האוצר נותן לנו תקציבי מזומנים. כמו כן יש כאן תוספת עבור התוכנית לעידוד התוכנית לשיווק הודו-סין. בנוסף לכך 121 מיליון שקלים הרשאה להתחייב עבור סיוע בשכר עובדים במסלולי התעסוקה השונים בהתאם לסיכום בינינו לבין האוצר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 557 עד 559 – אושרו פה אחד


זה שאני מאשר היום לתמ"ת ככה, זה כי כבר התייאשתי. גם לא עוזר כשאני מעכב.
זאב אלקין
אות הוקרה על אתמול.
רוחמה אברהם בלילא
למה? הוא החליט ברגע האחרון שהוא תומך בטרכטנברג?
זאב אלקין
ההפך.
היו"ר משה גפני
אני לא תומך.

פניות מספר 561 עד 563 -
שלומית נקש
מדובר בהעברת למרחב מרכז, לתשתיות התיישבותיות. מדובר בחמש מועצות. הכול נעשה על ידי קול קורא.
רוחמה אברהם בלילא
מה זה בדיוק?
שלומית נקש
דרכים ומבני ציבור.
רוחמה אברהם בלילא
איזה ישובים?
שלומית נקש
אלה לא ישובים אלא מועצות.
אברהם מיכאלי
דרום הר חברון, גוש עציון.
שלומית נקש
מגילות, דרום הר חברון, גוש עציון, שומרון ועוד אחת.
אברהם מיכאלי
ובשטח אכן יש תשתיות שמשתפרות. כל הכבוד.
רוחמה אברהם בלילא
מה זה כפר הסטודנטים בדימונה?
שלומית נקש
יש עוד כפר סטודנטים בדימונה. יש החלטת ממשלה על הקמת כפרי סטודנטים.
רוחמה אברהם בלילא
מקימים את הכפר הזה בשני מיליון שקלים?
שלומית נקש
לא. זה המשך. כבר קיבלנו את הכסף.
רוחמה אברהם בלילא
אבל יש מצבים בהם מתחילים לתת את הכסף ובאיזשהו שלב מייבשים את הפרויקט והוא נגמר.
שלומית נקש
בינתיים זה עובד. זה מצ'ינג עם עמותת איילים שמשקיעה מהכסף שלה והמדינה גם היא משקיעה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 561 עד 563 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 564 -
אורי שמרת
הפנייה נועדה לתקצב 50 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב עבור פרויקט חומש בשיתוף קרן רש"י לטובת שיפור ההישגים בכיתות אתגר, וכן לבצע שינויים פנימיים בתקציב משרד החינוך הכוללים בין היתר את הנושאים הבאים: השתתפות בסך של 15 מיליון שקלים במשרד לביטחון פנים בגין אבטחת מוסדות חינוך, תקצוב סך של שלושה מיליון שקלים עבור ליווי הסעות בחינוך המיוחד, תקצוב סך של 4.2 מיליון שקלים עבור הטמעת רפורמת עוז לתמורה, תקצוב סך של 10.7 מיליון שקלים עבור הכשרה חלופית לנשים בסמינרים החרדים.
רוחמה אברהם בלילא
הנה. יש כאן שילוב.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 564 – אושרה פה אחד


אני מאוד מודה לכם. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:35

קוד המקור של הנתונים