ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/10/2011

תקנות התעבורה (תיקון מס' 4)(תיקון), התשע"א-2011, בדבר דחיית מועד התחילה של תיקון בשיטת הניקוד

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכלכלה
02/10/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 629 >
מישיבת ועדת הכלכלה
יום ראשון, ד' בתשרי התשע"ב (02 באוקטובר 2011), שעה 13:50
סדר היום
תקנות התעבורה (תיקון מס' 4)(תיקון), התשע"א-2011, בדבר דחיית מועד התחילה של תיקון בשיטת הניקוד
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה – היו"ר
רוברט טיבייב
מוזמנים
>
חנן אהרון - סגן מנהל אגף הרישוי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
ידידה רזלן - מרכזת תקינה בנהיגה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
חוה ראובני - סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
יפעת רווה - עו"ד, משרד המשפטים

חיים קודזידלו - מנהל מחלקת בטיחות, חברת דן, חברות להפעלת תחבורה ציבורית
ישראל ספיר - ועד ומנהל בית ספר לנהיגה "נמרוד סהר", ארגון מורי הנהיגה

יצחק שדה - יו''ר העמותה, עמותה לקידום מקצועי של מורי הנהיגה

קובי בלישא - חבר הנהלה, עמותה לקידום מקצועי של מורי הנהיגה

איתמר לוין - חבר הנהלה, עמותה לקידום מקצועי של מורי הנהיגה
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
מוריה אביגד
תקנות התעבורה (תיקון מס' 4)(תיקון), התשע"א-2011, בדבר דחיית מועד התחילה של תיקון בשיטת הניקוד
היו"ר כרמל שאמה
שלום לכולם, אנחנו פותחים את הדיון בסעיף השני על סדר היום: תקנות התעבורה (תיקון מס' 4)(תיקון) התשע"א-2011, בדבר דחיית מועד התחילה של תיקון בשיטת הניקוד. משרד התחבורה.
חנן אהרון
בחודש ינואר האחרון הובאו פה התקנות בוועדת הכלכלה: תיקון התקנות בשיטת הניקוד, והיישום שלהן, ביקשנו 6 חודשים והיה צריך להיות ב-1 בספטמבר. מבחינת פיתוח התוכנות והתוכניות המתאימות ליישום השיטה הזאת, לא עמדנו בזמנים האלה. אגף המחשוב ביקש לעשות את הפיתוח הזה נכון, כדי שלא יהיו לנו מצבים שנהגים יכנסו לפסילות, או כאלה שהנקודות שלהם ירדו או בוטלו ואנחנו מכניסים אותם לפסילה. אלה דברים שאנחנו לא רוצים שיהיו מול הציבור. לכן, ביקשנו דחייה של עוד 3 חודשים. זאת מסגרת הזמן שאגף מערכות מידע קצב לעניין כדי שהתחולה תהיה מה-1 בינואר, אז נוכל ליישם את השיטה הזאת בלי בעיות, באופן חלק. היום אני מבין שאי אפשר לעשות את הכל, אולי נציגת משרד המשפטים תעזור לי מדוע אי אפשר לעשות את הכל מקשה אחת, אלא צריך להפריד בין חלק - - -
חוה ראובני
אני אסביר. אנחנו נמצאים במצב שבו התחלנו לטפל בהליך הזה בסוף יולי אבל בגלל חופשות הקיץ של הגורמים המעורבים – יש כאן הרבה תחנות לאישור להכנת התקנות האלה שמוגשות לכנסת – הגענו לכנסת אחרי שהתקנות כבר נכנסו לתוקף. התקנות הונחו על שולחן הכנסת מייד אחרי שהן נכנסו לתוקף בתחילת ספטמבר. לכן אנחנו מבקשים פה – המשמעות של דחיית התחילה היא תחילה רטרואקטיבית של הדחייה. חלק מתקנות התיקונים של שיטת הניקוד, שאושרו בינואר והתפרסמו בפברואר, מקלים עם הנהגים, חלקם מחמירים וחלקם הם תיקונים טכניים, תיקוני נוסח, שאני חושבת שאין להם משמעות, לא לקולא ולא לחומרא.
אבל יש שלושה ראשים - התקנות המתקנות מקלות לעומת המצב הקיים, ולאור זאת הפניה שלנו למשרד המשפטים, שנעשתה לראשונה לפני שלושה שבועות למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, לקבל אישור לבקש תחילה רטרואקטיבית לפי הנחיות היועץ, בסופו של דבר נדונה רק בערב החג, כשקיבלנו את הזימון לישיבה הזאת. הדרישה החד-משמעית, הקטגורית, של משרד המשפטים היתה, שככל שהתיקונים הם מקלים, הם חייבים להיכנס לתוקף ב-1 בספטמבר. לגבי היתר - סימן שאלה. עדיין לא קיבלנו אישור המשנה ליועץ לבקש בכלל את הרטרואקטיביות. כפי שאמרתי, הדיון בנושא הזה התנהל בין ערב החג להיום בבוקר ולא היה סיפק להגיע לקבל את עמדת גברת קורן.
היו"ר כרמל שאמה
מה הצעתך?
חוה ראובני
הצעתנו היא למעשה מה שהציע מר חנן אהרון. כנראה שהדבר הנכון ביותר לעשות כרגע זה לא לקיים את הדיון לגופה של הבקשה שלנו היום, אלא לדחות אותו בימים בודדים. בינתיים הנחתי לעצור את כל המערכות מבחינת היישום שלהן. לא עושים כלום בשיטת ניקוד, לא קולטים נתונים, לא מוציאים הזמנות, כדי שהמצב שקיים היום ימשיך להתקיים עוד כמה ימים ומצבנו לא יורע ולא יוחמר לעומת עד היום. כל הבעיות שיש לנו היום יישארו בעינן, כמו שהן, לא יותר ולא פחות, עוד כמה ימים. בזמן הזה: אחד, יהיה סיפק לאגף מערכות מידע לבדוק מה המשמעויות של פיצול התחילה הרטרואקטיבית. שנית, יהיה סיפק לקבל את עמדת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה על עצם האפשרות לדחות את התחילה, ולו של חלק מהתקנות, ואולי נגיע למסקנה שכיוון שהמכלול בכללותו הוא מחמיר אז אפשר לדחות את הכל, כאשר אנחנו ניקח על עצמנו טיפול ידני בבקשות ספציפיות. יהיה לנו סיפק לבחון את האפשרויות של איך אנחנו מתמודדים עם המצב הנוכחי, מה שלא היה סיפק בין הזימון להיום, עם ימי החג באמצע.
חנן אהרון
לפי הנתונים שנקבל נראה מה המשמעויות ויכול להיות שנורה באופן ידני. נעשה את זה במשרדי רישוי, נוריד באופן ידני לכאלה שההרשעה הגיעה מעל שנה. אם מדובר בכמויות שנוכל לעמוד בהן, נוכל לעשות איזושהי הפרדה כזאת, ולא- נצטרך לחשוב איך עושים את זה.
היו"ר כרמל שאמה
אז אתם מאוחדים בבקשה לדחיית הדיון? אנחנו מחליטים כמובן, לאור האילוץ שהצגתם, לדחות את הדיון. אין לי מושג מתי הוא ייקבע פעם הבאה, תהיו בקשר עם מנהלת הוועדה. כל טוב. תודה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:00.>

קוד המקור של הנתונים