ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/10/2011

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (תיקון מס' 3), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
61
ועדת הכלכלה
02/10/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 628>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום ראשון, ד' בתשרי התשע"ב (02 באוקטובר 2011), שעה 12:00
סדר היום
תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (תיקון מס' 3), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה – היו"ר

רוברט טיבייב
מוזמנים
עו"ד תמר פינקוס - הממונה על הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן, משרד התמ"ת

עו"ד רון חלפון - הלשכה המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עו"ד הילה דוידוביץ - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד אליהו ליפשיץ - יועץ משפטי, משרד התיירות

רועי וולר

ראש מטה שר התיירות

עו"ד זאב ש. פרידמן - יועץ משפטי, המועצה הישראלית לצרכנות

קובי זוסמן - מנכ"ל יאט"א

אבנר גורדון - מנכ"ל סוויס ונציג פנל חברות התעופה הזרות

עו"ד אסף רזיאל - יועץ משפטי, יאט"א ופנל חברות התעופה הזרות

עו"ד קרן כהן סעד - מנהלת הלשכה המשפטית, אל-על

עו"ד רוני אמיר ארזי - הלשכה המשפטית, אל-על

איה מגן - מנהלת סניף ישראל, אל-על

יוסי פתאל - מנכ"ל התאחדות סוכני הנסיעות

אורלי פלג מזרחי - מנהלת פיתוח עסקי ודוברת, ארקיע

עו"ד גדעון ארנון - יועץ משפטי, חברת ישראייר

צבי לביא - עיתונאי, YNET
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
הילה מליחי
תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (תיקון מס' 3), התשע"א-2011
היו"ר כרמל שאמה
צהריים טובים, אנו פותחים ישיבה ראשונה היום של ועדת הכלכלה. על סדר היום תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (תיקון מס' 3) התשע"א-2011. בבקשה.
תמר פינקוס
התקנות האלה באו להסביר את ההחרגה שניתנה מלכתחילה, כך שתקנות ביטול עסקה לא חלו על תיירות חוץ, אלא רק על תיירות פנים. אחרי שעברנו דרך חתחתים ארוכה, עם הרבה ישיבות, בתיקון שאנחנו מציעים היום, אנחנו מציעים להחיל את זה על תיירות חוץ, אבל רק על חלקים ממנה, כפי שיוסבר בתקנות.
אני רוצה לומר פתיח: אנחנו היינו קשובים לטענות שהועלו גם על ידי חברות הצ'רטר וגם על ידי חברות התעופה. לא כל כרטיס טיסה או נופשון שנרכשו מכאן לחוץ לארץ, האנשים שמוכרים את זה בחוץ לארץ כפופים לחוק הגנת הצרכן, ועליהם אני לא יכולה להחיל את זה, קרי, אם מישהו טס לסין או להודו או לתאילנד, והוא יוצא מהארץ באל-על או בחברת תעופה אחרת שיש לה כאן סוכנות, יש לו connection באיזשהו מקום באירופה, והוא עובר ל"אייר פקיסטן" או ל"אייר בחריין" או לכל מיני חברות אחרות, שאין להן שום זיקה לשום סוכנות כאן; אם צרכן יבטל פה את העסקה, ככל שזה נוגע לטיסת ההמשך שניתנת על ידי חברות תעופה זרות, שאין להן סוכנות כאן, הן אינן כפופות לפה, שם לא ניתן הביטול. גם אם חברת התעופה בארץ, וגם אם סוכנות הנסיעות תצטרך להחזיר את הכסף לצרכן היא לא תוכל לעולם לעשות את זה back-to-back עם אותן חברות תעופה זרות. הוא הדין למשל, אם בנופשון רוכשים מלון בחוץ לארץ. למלון בחוץ לארץ יש את הכללים שלו, כללי המדינה שבה נמצא המלון. אם אני מבטלת את העסקה, כצרכן, וישיב לי הסוכן את מלוא התמורה, לרבות התמורה של המלון, הוא בספק רב אם יוכל לשפות את עצמו משום שהחוקים האלה לא חלים. לכן ציינו בתקנות שהתקנות האלו יחולו על תיירות חוץ ככל שזה מתחיל מישראל ומסתיים בחוץ לארץ וחוזר לארץ, ולא חל על עסקאות שמתחילות ומסתיימות בחוץ לארץ. כלומר, מי שטס מכאן ללונדון ומלונדון חזרה באותה חברת טיסה, זה חל עליו. אם חברת טיסה שעושה את ה-connection היא אותה חברת תעופה שיצאה מכאן ויש לה כאן סוכנות, זה חל עליו. ככל שזה נוגע לעסקאות שתחילתן וסופן בחוץ לארץ, ללא שיש להן זיקה איזושהי למדינה שאפשר להחיל עליהן את החוק, זה לא יחול. הסייג השני – קודם היה בתקנות, מה שחל לגבי כולם, שאפשר לבטל תוך 14 יום, זה היה בתיירות פנים, ובלבד שזה יהיה עד שבעה ימים עד יום מתן השירות, הרחבנו את זה עד 14 יום עד מתן השירות. ברשותכם אני אקרא את ה - - -
היו"ר כרמל שאמה
נשמע קודם כל הערות נוספות, אם יש. מישהו רוצה להתייחס לפני שאנחנו מתחילים בהקראה?
קובי זוסמן
שמי קובי זוסמן, אני נציג ארגון יאט"א. בארגון יאט"א חברות למעלה מ-250 חברות תעופה סדירות, בין-לאומיות, מכל רחבי תבל, וביניהן חברות התעופה המובילות בעולם. אעצור בנקודה זו, משום שיש לעשות הבחנה מאוד ברורה בין חברות שכר, שעליהן דיברה עורכת הדין תמר פינקוס, לבין החברות הסדירות, שמשום מה, כנראה שהסדר לא קיים אצל חברות השכר, בניגוד לחברות הסדירות.
פעילות הארגון משתרעת על פני כל רובדי הענף. כך למשל, לאחרונה, ראינו פה בוועדה - - -
אתי בנדלר
סליחה, ההערה שלך לעניין ההבחנה בין חברות שכר לבין חברות סדירות, מה אומרת? שחברות שכר לא חברות ביאט"א?
קובי זוסמן
נכון מאוד.
אתי בנדלר
כלומר, אותם אתה לא מייצג, אתה מייצג רק חברות סדירות.
קובי זוסמן
נכון. רק לאחרונה הופענו פה בפני הוועדה בנושא זיהום הדלק שהיה בחודש מאי בנתב"ג.
ארגון יאט"א שותף ומוביל תהליכים ענפיים, גלובליים שונים לרווחת כל המשתמשים העוסקים בתובלה אווירית בין-לאומית, לרבות בענייני בטיחות, ביטחון, איכות סביבה וכיוצא בזה, ושכך לארגון יש ניסיון עתיר בכל הנוגע לחקיקה בכל הקשור לענף התעופה.
בהקשר הזה, בהתייחס לטיוטת התיקון שהוצגה כאן, אני מבקש לנכון לציין בפני חברי הוועדה כי לעניות דעתנו, ועל סמך ניסיוננו, העמדת פרק זמן אשר במהלכו כבר לא ניתן יהיה לבטל עסקה לרכישת כרטיסי טיסה עד 14 ימי עבודה בלבד טרם מועד תחילת השירות, איננה נכונה ואין בה כדי לתת פתרון אמיתי לקושי של מכירה חוזרת של מושבים שכבר נמכרו בטיסה. יש פה נציגים של חברת אל - על ויש פה נציגים של חברות תעופה זרות, אני בטוח שהן יסבירו עד כמה יש קושי במכירה חוזרת של מושב טיסה, בניגוד למוצרים אחרים.
לטעמנו, מושבים בטיסות בין-לאומיות סדירות אינן בגדר מוצר מתכלה שערכו יורד ככל שקרב מועד מתן השירות, קרי, זמן ביצוע הטיסה. לפיכך, ועל מנת למנוע נזקים לא הכרחיים לחברות התעופה – ולא פעם הופענו פה בפני הוועדה המכובדת הזאת, כי משום מה, הרבה פעמים ישנם סדים ומגבלות על חברות תעופה, ולחברות התעופה שפועלות בישראל קשה מאוד לקיים פה עסקים נורמאליים ובריאים, די שאגיד את זה בנושא של פיצוי בגין איחור בטיסה, דחייה בטיסה, נושא הדלק שכמובן, ידוע לכולם שחברות התעופה ספגו בו הרבה מאוד הפסדים. צריך לקחת בחשבון שלחברות התעופה יש תרומה עצומה לכלכלה המקומית – להערכתנו, פרק הזמן האמור צריך להיות ארוך יותר באופן משמעותי על מנת שאפשר יהיה לעשות את המכירה החוזרת הזאת, ולעמוד על לפחות 30 יום טרם מועד תחילת השירות. זאת ועוד, עמדתנו דומה גם ביחס לפרק הזמן המוצע לביטול עסקה, 14 יום מימי העסקה, שהינו פרק זמן ארוך ויוצא דופן מבחינת החקיקה ברחבי העולם.
בהקשר הזה אציין כי בארצות הברית, למשל, החוק כיום איננו מאפשר לבטל עסקאות לרכישת כרטיסי טיסה, אם בעת הרכישה יידעה חברת התעופה את הלקוח כי העסקה איננה ניתנת לביטול. אומנם, חוק חדש של משרד התחבורה האמריקאי, אשר אמור להיכנס לתוקף בחודש ינואר 2012, יאפשר ביטול עסקאות לרכישת כרטיסי טיסה, בין פרונטאליות ובין במכר מרחוק, אך זאת רק תוך 24 שעות ממועד ביצוען, ובכפוף לכך שמועד הטיסה לא יחול בתקופת שבעה ימים לאחר ביצוע העסקה.
אנחנו חושבים שזו חקיקה ראויה ונכונה. גם לגבי הדין האירופאי, קיימת אמנם זכות עקרונית לבטל עסקאות מכר מרחוק תוך שבעה ימי עבודה מיום ההתקשרות בהסכם, ברם, זכות זו מוחרגת ואינה קיימת בסוגים מסוימים של הסכמים, ביניהם כאלה שעניינם שירותי תובלה ונופש, וזאת כאשר מדובר על אספקת השירות במועד מסוים ותוך תקופה מסוימת. משכך, חברת התעופה מנפיקה כרטיסי טיסה עבור טיסה מסוימת, למועד מסוים. עסקה כזאת אינה ברת ביטול.
אתי בנדלר
האמירות כאן מאוד עמומות. אתם מדברים על מועד מסוים ותקופה מסוימת, אתם לא נוקבים במועד המסוים ולא בתקופה המסוימת – מהם פרקי הזמן המדוברים, ואחר כך המסקנה היא: משכך חברת התעופה מנפיקה כרטיס טיסה עבור טיסה מסוימת למועד מסוים, עסקה שכזאת אינה בת ביטול, וכאן אתם מתייחסים רק לאחד משני התנאים.
רוני אמיר ארזי
הכוונה כשהכרטיס לא פתוח.
אתי בנדלר
פשוט קיבלתי את המסמך הזה לפני חצי שעה, אז מובן שלא ידוע לי - - -
רוני אמיר ארזי
בכל מקרה, הכוונה היא שהכרטיס הוא לא כרטיס פתוח. כשהכרטיס הוא למועד מסוים, זה מה שחל. אם זה כרטיס - - -
אתי בנדלר
בכל מקרה, גם אם אני רוכשת היום כרטיס ל-1 ביולי 2012 - -
רוני אמיר ארזי
כשזה למועד מסוים, אז - - -
אתי בנדלר
- - אני לא יכולה לבטל?
רוני אמיר ארזי
כן, זה מה שרשום.
אסף רזיאל
אלא לפי תנאי הביטול בכרטיס.
אליהו ליפשיץ
זה גם מידע שקיבלנו מגרמניה.
רוני אמיר ארזי
יש לכל כרטיס תנאי ביטול משלו. ויש הוראות החוק, באופן כללי כאשר הוראות החוק - - -
לאה ורון
רק תגידי לנו מי את בבקשה.
רוני אמיר ארזי
עורכת הדין רוני אמיר ארזי, מהלשכה המשפטית של אל-על.
אתי בנדלר
אם אני רוכשת היום כרטיס ל-1 ביולי 2012, מה הדין? האם אני רשאית לבטל את זה, אם כן תוך איזה פרק זמן?
איה מגן
אני ברשותכם אענה. שמי איה מגן, אני מנהלת סניף ישראל של אל-על.

בכל כרטיס, לא מועד הטיסה הוא זה שקובע אלא תנאי הכרטיס שנרכש. במקרה שאת תיארת, זה תלוי מהי המחלקה שבה נרכש הכרטיס, מה מחיר הכרטיס, לכל כרטיס תנאי ביטול משלו. יש כאלה שמאפשרים ביטול זמן מסוים לפני מועד הטיסה, יש כאלה שלא מאפשרים ביטול בכלל, אם מדובר בכרטיס זול במיוחד, הוא לא מאפשר - - -
אתי בנדלר
תרשי לי, את מספרת מה קורה באל-על, והאדון - - -
קריאות
זה קיים בכל חברה, אותו הדבר.
בכל ענף התעופה בעולם.
אתי בנדלר
השאלה נבעה מכך שצוטט חוק אמריקאי חדש, שלא הספקתי לבדוק אותו ולא יכולתי לתהות מה נאמר בו.
במסמך שלכם, שאותו קרא האדון כרגע, מדובר בתנאים מאוד עמומים לכאורה, מדובר על פרק זמן מסוים, לתאריך מסוים, הכול מסוים, מסוים, מסוים, ולא נאמר מה הוא אותו מסוים. אם מדובר בחוק אמריקאי, אני מניחה שלא מדובר על תנאים נזילים שקובעות חברות התעופה לעצמן, כמו שלמשל, אני לא יודעת בדיוק עד היום מתי זה נחשב ל- low cost, את מדברת בהתאם למחיר הכרטיס, מתי זה נחשב ל- low cost, האם זה החל ממחיר מסוים, או מחיר שחברת התעופה קובעת לעצמה כ- low cost?
אורלי פלג מזרחי
low cost הוא סוג פעילות.
רוני אמיר ארזי
קובי ציין גם את הדין האמריקאי וגם את הדין האירופאי. מה שדובר על תאריך מסוים, זה היה הדין האירופאי, הדין האמריקאי כיום הוא כזה - -
לאה ורון
אבל הוא ציין בפני הוועדה שבינואר עומד להיכנס חוק בארצות ברית שיאפשר ביטול עסקאות.
רוני אמיר ארזי
- - אז אני יכולה להסביר את העניין הזה. בארצות הברית החוק כיום הוא שברגע שנמסרים ללקוח בעת ביצוע העסקה תנאי ביטול הכרטיס, וזה לפי המחלקה, לפי התנאים שהסבירה איה, זה מה שתופס ואין אפשרות לבטל מעבר לזה - עם דמי ביטול וללא דמי ביטול. בינואר 2012 אמור להיכנס חוק חדש שמאפשר ביטול תוך 24 שעות, ובלבד שזה שבעה ימים לפני העסקה, אז לא יחולו דמי ביטול במקרה כזה. ברגע שחולפות 24 שעות ממועד ביצוע העסקה, שוב, מה שיקבע זה תנאי ביטול הכרטיס לפי המחלקה של הכרטיס שנרכשה.
אתי בנדלר
זה החוק האמריקאי, מה הדין האירופאי בעניין?
רוני אמיר ארזי
הדין האירופאי, מדובר על עסקאות מכר מרחוק בכלל, שיש עסקאות מבניהן שהן פטורות, בין היתר, עסקה לרכישת שירותי נופש ותעופה כאשר העסקה היא לכרטיס למועד מסוים, זה העניין של המועד המסוים. אם זה לא כרטיס פתוח אלא כרטיס שנקוב במועד מסוים ולא ניתן לביטול לפי אותו חוק, שוב חוזרים למדיניות הביטולים של חברת התעופה, שזה לפי תנאי הכרטיס.
אליהו ליפשיץ
זה המידע שאנחנו קיבלנו מהחוק הגרמני.
אתי בנדלר
אני רוצה לומר עוד משהו, הוועדה עובדת במקביל על חוק שחלקכם שותפים לדיונים בו, לגבי פיצוי לנוסעים במקרה של ביטול או עיכוב טיסה,– לקחתי את זה איתי לצורך הדיון, בדקתי את זה אחרי שקיבלתי את המסמך הזה הבוקר – שם מוצע, בין היתר, שבמקרה של ביטול שקודם ל-14 ימים על ידי חברת התעופה, הנוסע לא יהיה זכאי בכלל לפיצוי כלשהו. זאת אומרת שגם אם רכשתי חצי שנה מראש למועד מסוים, אם חברת התעופה מודיעה לי 15 ימים לפני תאריך הטיסה על כך שהיא מבטלת את הטיסה, הנוסע לא יהיה זכאי לחלוטין לפיצוי. זאת אומרת ש-14 הימים האלה מופיעים בדִּירֶקְטִיבָה האירופאי, אני לא בדקתי, בהקשר מאוד דומה, אך שונה, מהצד השני, ביטול לא על ידי הנוסע אלא על ידי חברת התעופה. זה חל הן על טיסות סדירות והן על טיסות שכר, כך שנראה לי שהצגת הדברים כאן אולי לא מדייקת עד הסוף.
יוסי פתאל
זה לטובת הלקוח, מה שאת עכשיו אמרת זה פיצוי שתיתן חברת התעופה.
הנושא של מועד הטיסה ומחיר הכרטיס בתחום התעופה – קודם כל, להבדיל מכל התחומים שהועדה דנה בהם, ולא במקרה תחום התיירות הוחרג, אפשר לבטל כרטיסי טיסה, נקודה. להבדיל מכל המוצרים האחרים והשירותים שדיברו עליהם, שהיה צריך להכניס את העניין הזה לחוק בכדי שיהיה אפשר בכלל לבטל, בתחום התיירות ניתן לבטל. אתה יכול לקנות איזה כרטיס שאתה רוצה, לאיזה יעד שאתה רוצה, באיזה מועדים שאתה רוצה, עם האפשרות לבטל. הבעיה היחידה היא שזה מעט יותר יקר. חלק מכלכלת התעופה והתיירות בעולם באה ואומרת – הלוא גם את כשאת רוכשת כרטיס טיסה ב-50 דולר לאירופה, והוא עולה לך יותר זול מאשר למונית לשדה התעופה, את מבינה בתוך הרכישה הזו - -
אתי בנדלר
מר יוסי פתאל, זה יפה שאתה מדבר על 50 דולר, אם אני קונה ב-500 דולר?
יוסי פתאל
- - אז יש שם את זכות הביטול בין כה וכה.
אתי בנדלר
ואם אני קונה ב-444 דולר?
יוסי פתאל
זה בדיוק העניין. ניסינו להיכנס לנושא של המחירים והגענו אגב, לכלל שלצערי לא התקבל. המדינה ביד אחת מזמינה את כל חברות ה low cost לפה, שבבסיס שלהן יש מחיר נמוך עם מועדים נקובים בלי זכות ביטול.
אתי בנדלר
אבל שוב אתה מדבר איתי, כשאנחנו לא יודעים כרגע מה זה low cost בכלל.
קריאה
low cost זה מה שהחברה קובעת לעצמה.
יוסי פתאל
לא, הצענו, אגב, פתרון ואמרנו שכרטיס טיסה – הרי חברת תעופה שרוצה למכור במחיר מאוד נמוך, היא אומרת – זה לכרטוס כרגע, כרטוס מיידי. לצערי משרד התמ"ת ומשרד התיירות לא קיבלו את ההגדרה, כי ניסינו להגדיר low cost ביחד עם הממשלה בשביל להביא בפני הוועדה הצעה שתחריג על תחום ה- low cost. היו דיונים על זה. אני לא ממציא, זאת אומרת, משרד התמ"ת ומשרד התיירות הכירו בעניין ה-low cost. כדאי מאוד לשים לב שהמדינה הולכת לעשות מעשה מאוד קיצוני ולהוציא אותנו מן הכלל.
אני מבין שיש רצון, איזשהו חוק רוחבי בנושא הביטולים וכו' – אבל המדינה הולכת לתקן תקנה שחורגת מגבולות מדינת ישראל. משרד התמ"ת הכיר בעיקרון הזה ואמר – כל מה שאנחנו משרתים בחוץ לארץ, אי אפשר לבטל, אנחנו מקבלים את העיקרון.
מה קורה בטיסה? יש ארבע דקות עלובות בכל הטיסה הזאת שטסים בשמי הארץ והם נותנות זכות, ארבעת הדקות האלה, מתוך כל שעות השהות באוויר, הן מקנות לרוכש את האפשרות לבטל את העסקה. זה בלתי סביר. יוצא מצב כאן, אגב - - -
תמר פינקוס
זה לא ארבע דקות באוויר, זה שהחברה היא מכאן וחלים עליה חוקים, גם אם הם יהיו חצי דקה באוויר.
אבנר גורדון
ומה עם low cost? הם לא בארץ.
תמר פינקוס
מיד אני אסביר לך על ה- low cost.
אבנר גורדון
low cost לא בארץ, אין להם משרד פה.
יוסי פתאל
בבסיס הדיון יש הכרה של כולם, אגב, כולל של משרד התמ"ת.
אני חייב לציין שמשרד התמ"ת ומשרד התיירות שיתפו פעולה עם הענף והלכו לקראתנו דרך מאוד ארוכה. אני חושב שצריך בישיבה היום, בשביל לגמור את זה, לעשות fine tuning, מה שנקרא בתקופות ולסיים את הפרשה הבלתי נגמרת הזאת, כי הדיון הגיע אלינו מהיום להיום ולא הספקנו להיערך אליו.
קודם כל, צריך לשים לב, אנחנו בכל עניין ודבר מעתיקים מחו"ל, ובעניין הזה אנחנו רוצים ללמד את כל העולם משהו חדש. אני חושב שהוועדה צריכה להיזהר, זה בדיוק הרגע, לתחושתי, שמייצרים לָקוּנָה בחוק, ממש, התקנות האלה, במתכונת הנוכחית שלהן.
זכות הביטול צריכה להינתן ללקוחות, אבל בתנאים סבירים והגיוניים, שהתעשייה תוכל להכיל את זה וליישם את זה. מה שקורה כרגע – בואו ניקח את ביטול זכות מכר מרחוק, שהיא קיימת בחוק – כל חברות ה-low cost עברייניות ברמה הפלילית במדינת ישראל. המדינה תיקנה תקנה, העבירה את זה בכנסת די בקלות, ובצדק – זה היה עוד ב-97 על עניין אחר – בפועל, המדינה, מצד אחד מזמינה את ה-low cost; והתמ"ת אומר להם – בואו לפה, יש לי קנס בשבילכם. צריך להיות פה איזשהו סנכרון שיאפשר פעילות סדירה ולא להוציא את הלקוח הישראלי מהכלל לגבי כל העולם.
מדיניות תעריפית נקבעת במרכזים בין-לאומיים, אין מצב שמתחילים לעשות מחלקות מיוחדות וחוקים מיוחדים לגבי טיסות לישראל או מישראל של חברות התעופה. מה שקורה בפועל הוא שמפילים את החוק רק על החברות הישראליות, בראשן אל-על, ועלינו הסוכנים; סך הכול, לצערי, אין אכיפה כנגד החברות הזרות וחברות השכר, לחברות השכר, ככל שהן ישראליות כמובן, לא בזרות, ולכן צריך לתקן פה איזשהו חוק שהתעשייה תוכל לחיות איתה, והוא ישתלב במרחב הגלובלי. תל אביב זה PAV בכל מקום בעולם, ואותו הדבר צריכים להיות חוקי הכרטיסים.
אנחנו בסך הכול באנו לממשלה ואמרנו – קבעתם ש-14 יום, אגב, למה נקבע 14 יום לפני שאי אפשר לבטל? למה לא 16.5? החלטה שרירותית – מדובר בכלכלה, יש חוקים, זה לא אסטרולוגיה שהחליטו 14 באופן מקרי. רוצים לדבר על הימים? קיבלנו כבר את העיקרון, אנחנו הצענו 30 יום.
חשוב לציין, אדוני יושב ראש הוועדה, שחוות הדעת המקצועית של משרד התיירות, שהוא הגורם המקצועי, בעניין שלנו תומכת בעמדתנו שצריך להגדיל, ככל שאני יודע – אולי תיכף נשמע את המשרד. הממשלה חייבת לדבר בקול אחד מבחינת חוות הדעת המקצועית, שיש להגדיל את מספר הימים לפני היציאה שאי אפשר לבטל. יש להגדיל, זו גם חוות הדעת המקצועית של הממשלה, לפחות מי שאחרי על תחום התיירות.
אנחנו מציעים, בשביל שלא יהיו יותר מידי "מסוימים", כמו שגברתי אמרה, ששלושים יום לפני היציאה לא ניתן יהיה לבטל. גם בזה, אנחנו נהיה יוצאי דופן בעולם, וזה הישג גדול מבחינת הצרכן הישראלי. עדיין, אני חושב שהתעשייה תוכל להכיל את זה.
הדבר האחרון, חשוב מאוד שהוועדה, כבר היום תצהיר, כדי שנצא כבר לדרך לסנכרון בין התקנות האלה לגבי מכר מרחוק. גם בממשלה מכירים בכך שיש צורך לסנכרן בין התהליכים האלו ולהשוות בין התנאים, גם במכר מרחוק, שלא נישאר שם עם התנאים הנוכחיים. תודה.
אבנר גורדון
אפשר לומר משהו בשם חברות התעופה זרות?
היו"ר כרמל שאמה
כן.
אבנר גורדון
ה-commodity, הסחורה שלנו היא סחורה - -
לאה ורון
אבנר גורדון.
אבנר גורדון
- - אבנר גורדון, היא שונה מסחורה אחרת שקיימת על מדף המוצרים לצרכן הישראלי. קודם כל, כבר היום, חברות התעופה מאפשרות – וזה לא נאמר, אני רוצה להאיר את עיניהם של כולם - יש אפשרות היום לבטל מוצר שקנית מאיתנו בחינם.
למה אני מתכוון? יש שני שלבים כשטסים לחוץ לארץ: קודם כל אתה מזמין את הכרטיס ואחר כך אתה מכרטס. כל עוד אתה מזמין את הכרטיס ותפסת מקום על המטוס שלי ואני לא יכול לתת אותו לאחר, הוא שלך. לפי סוג הכרטיס יש זמן כרטוס, לא כרטסת בתקופה הזו, לא עלה לך כלום, חוץ משיחת טלפון לסוכן – תבטל לי את ההזמנה. חברת התעופה החזיקה לך את המקום. בכרטיסים הזולים, זה יכול אפילו להגיע לארבעה ימים מיום ההזמנה, כרטיסים יקרים, זה יכול אפילו להגיע עד 21 יום וחודש שיש לך את הזמן לבטל בשיחת טלפון בחינם. זה לא המצב שהצרכן הישראלי קונה את אותו כרטיס ב-2000 דולר, כרטיס יקר עם עצירות בחוץ לארץ, איש עסקים, ואחר כך הוא לא יכול לבטל, ואנחנו פה באים לעזור לו עם החוק החדש. חברות התעופה כן גמישות בביטולים, זה קיים, וחשוב שכולם ידעו את זה.

יש פה הרגשה שלוקחים את המוצר – וזה סיכון שחברות התעופה לוקחות, שמישהו יקנה כרטיס לעוד שלושה חודשים, ויש לו חודשיים זמן לבטל. אני בזמן הזה לא יכול למכור את הכרטיס הזה לאף אחד אחר כי הנוסע הזה רשום לי על הטיסה, אז כבר יש אפשרות.
על- low cost לא שמענו כלום, שזה נותן יתרון מסחרי בארץ לעומת החברות הסדירות, שיש להן כתובת בישראל. ל-easy jet אין כתובת בישראל, ואני מאוד אשמח לשמוע מעורכת הדין פינקוס, איך היא תוכל לעזור לנו שלא תהיה תחרות לא הוגנת, כי המחירים שלנו, בהרבה מקרים, זהים לחלוטין ל-low cost . אנחנו לפעמים יורדים לרמות של easy jet, של 200 ו- 300 דולר לכרטיס.
תמר פינקוס
Easy jet זה רק מכר מרחוק. זה לא מה ש - - - אנחנו היום בתקנות ביטול עסקה.
אבנר גורדון
ברגע שמחזירים את המוצר למדף, זו אחריותנו לדאוג אחר כך למכור וזה גם סיכוננו, לכן אנחנו לוקחים דמי ביטול על כרטיס, לפעמים זה 100, 200, 300 דולר, כי זה נחשב בתחשיב הכללי של חברות התעופה הסדירות שאולי זה יפצה אם הכיסא הזה ייצא ריק. לבוא ולהגיד שדמי הביטול יהיו כל כך - - -, פוגע בנו, באפשרות למכור אחר כך את המוצר. לא תמיד אפשר למכור, כל העולם מתמודד על המושב הזה, לדוגמא – תל-אביב – לונדון. אנחנו מחזיקים אותו בתל אביב, מתחנה אחרת כבר היה קונה שרצה לשלם הרבה יותר, אבל נוסע אחר מתל-אביב החזיק אותו, ופתאום שבועיים לפני הטיסה הוא מבטל, ההוא מלונדון כבר הלך למקום אחר, לא בטוח שאנחנו נמכור אותו.
קודם כל, יש אפשרות לבטל, ואל תחשבו שחברות התעופה חוגגות פה עם הביטולים, או שאנחנו מרוויחים, זה דו כיווני, ואני מרגיש שגם בפיצוי, עליו דיברתם בוועדה השנייה, אני מרגיש שיש עליהום על חברות התעופה, כאילו אנחנו רק מתעשרים מכל הביטולים ולא מפסידים שום דבר. הרבה פעמים המקום הזה יוצא ריק.
היו"ר כרמל שאמה
משרד התיירות, עורך הדין אליהו ליפשיץ, בבקשה.
אליהו ליפשיץ
אני רק רציתי להשלים. אנחנו כמובן, מיוצגים פה על-ידי דעה אחידה של הממשלה. ודאי שהגישה שלנו הייתה בדומה לגישה שהוצגה כאן, לא הצלחתי לשכנע את נציגי הממשלה האחרים מהסיבה הפשוטה שלא מדובר בדבר שאנחנו יכולים להוכיח אותו בדרך מתמטית, מדובר בכלכלת שוק. אנחנו בפירוש סברנו שכאשר ענף מסוים פועל בדרך של שיווק שמבוסס על שיווק שמקובל בעולם, כאשר מדובר על מוצר שיש לו חיי מדף וחיי המדף האלה הם חלק מהתמחיר, אנחנו צריכים להוציא לחלוטין – וזאת הייתה דעתנו בהתחלה – את כל הנושא של עסקאות תיירות מביטול עסקה, או לחילופין, לאפשר זמן מספיק כדי שהעוסקים בענף יוכלו להתאים את עצמם לשוק בעולם.
היו"ר כרמל שאמה
עורך הדין רון חלפון, ממשרד התחבורה.
רון חלפון
כרגע שאלתי את משרד המשפטים שאלה בעניין הזה.
לטעמנו היה מקום לקיים התייעצות עם שר התחבורה בנוגע לתקנות. התייעצות כזאת לא נערכה, אני חושב שהיה מקום לעשות את זה, מכוח חוק הגנת הצרכן.

השר הנוגע לדבר בעניינים של טיסות, בשונה משירותי הארחה, הוא שר התחבורה. לצערנו, קיבלנו את טיוטת התקנות בערב החג. אני חושב שיש שאלות שהיה צריך לקיים דיון מקצועי עם משרד התחבורה.
תמר פינקוס
- - - לחוק הגנת הצרכן, השר הקובע לעניין הזה הוא שר התיירות, ואנחנו קיימנו עם שר התיירות ועם הגופים האחרים. אנחנו לא במסגרת של משרד התחבורה.
היו"ר כרמל שאמה
יש לכם, מעבר לפרוצדורות, עמדה על המהות?
רון חלפון
זה לא עניין פרוצדוראלי, זה עניין מהותי. כדי לקבל את עמדתו של השר - - -
היו"ר כרמל שאמה
הוא פרוצדוראלי מהותי, אבל לעניין מהות, יש לכם התייחסות?
הימים, ההערות שהושמעו פה?
רון חלפון
ראשית, אני חושב שטווח של 14 יום הוא קצר מידי. אני לא מציע מועד אחר, אבל אני חושב שזה יוצר בעיה. בימים האחרונים, בגלל המשא ומתן עם האיחוד האירופאי, עברנו על החקיקה שלהם, לא נתקלנו בחקיקה שהולכת כל כך רחוק לכיוון הצרכן, לעומת חברות התעופה. אנחנו חושבים, כחלק מההתחייבויות - - -
היו"ר כרמל שאמה
לפי מה שאתם בדקתם, החקיקה שקיימת היום קיצונית לכיוון הצרכן?
רון חלפון
כן.
היו"ר כרמל שאמה
זה נכון?
תמר פינקוס
אין חקיקה.
היו"ר כרמל שאמה
אין חקיקה. זאת אומרת, חקיקה תקדימית, לא קיצונית.
תמר פינקוס
נכון. בדיוק כמו כל תקנות ביטול עסקה.
בעולם אין חקיקה לתקנות ביטול עסקה כי השוק מתנהל נכון. בהמתנה רבת שנים שהשוק יסדיר את עצמו, נקעה נפשו של המחוקק ולכן באו תקנות ביטול עסקה. אז אי אפשר לנפנף בזה שאין תקנות כאלה בעולם.
יוסי פתאל
בעניין תחום התיירות זה לא מדויק, תמר. התיקון היה על כל ענפי המשק, בצדק.
היו"ר כרמל שאמה
סליחה, אדוני. איך זה מתנהל שם נכון?
תמר פינקוס
אני לא עשיתי, בניגוד לחברי שטוענים שעשו את זה, מחקרים אמפיריים, אבל לא הצלחנו לקבל מהם שום נתונים. אני גם אגיד תיכף לגבי ה-low cost וגם לגבי חברות התעופה.
מאז שאני נוסעת לוועדת ה-OECD, קיימים ביטולים. שם יש הבחנה ברורה ביןlow cost לבין כרטיס יקר – כרטיס יקר ניתן לבטל ללא תשלום קנסות, כרטיס low cost מוגדר. באנו ואמרנו – אתם רוצים low cost? תגידו לנו מה זה, תסבירו לנו מה זה. בארצות הברית ה-low cost הוא מאוד ברור: יש כרטיסים ב-5000 דולר, יש כרטיסים ב-3000 דולר, את אלה אפשר לבטל על ימין ועל שמאל, ויש כרטיסים ב-200 דולר, זה ה- low cost, שם הכלל הוא אחר.
פה בארץ לא יכולה לבוא חברה ולהגיד אני low cost - -
לאה ורון
מה זה שם חברה ל- low cost? רק המחיר?
תמר פינקוס
- - דקה, כן.
לא יכולה לבוא לכאן חברה ולהגיד - אני מוכרת בזול, המבצע שלי הוא 499 דולר וזה המחיר, ובחברה אחרת, זה המחיר הרגיל. אין לנו כאן הבחנה כזאת. המחיר היחיד של ה-5,000 או ה-10,000 או 9,000, זה לבודדים שנוסעים במחלקת עסקים או במחלקה ראשונה, אני מדברת על אנשים שקונים.
לא יכולים לבוא ולנפנף לי רק בעניין המחיר. בואו תגדירו לי, אני מוכנה ללכת אתכם ל- low cost, אתם תגדירו.

ביקשנו את זה ממשרד התיירות, אמרנו: תעשה סקר, תגדירו לנו low cost, שנוכל להכניסlow cost בחד-חד ערכי, ואנחנו גם נשקול להחריג אותם, כי יש בזה צדק, אבל כל זמן שה- low cost והכרטיס הרגיל עולה אותו הדבר, ורק החברה אומרת – אני low cost, מגיעה איזושהי חברה ואומרת – אני low cost כי אני בכל העולם טסה במחיר הזה, אבל פה זה מחיר רגיל, הוא לא יכול להיות low cost.
אותו דבר אמרנו
תסבירו לנו את ה-30 יום, תנו לנו ממצאים של נזקים שנגרמים אחרי 14 יום, אחרי 30 יום. אם אתם אומרים שממילא יש חברות תעופה כל זמן שלפני כרטוס אפשר לבטל בלי שום דבר, כי רף הכרטוס קובע, תגידו לנו, תנו לנו איזה שהם נתונים לנזקים.
זה לא היה משהו כלאחר יד, היו דיונים, ישבנו במשרד המשפטים, ואמרה עו"ד תמר קלהורה – היום זאת זכות קיימת, אנחנו רוצים להסיר אותה, אנחנו לא נגדכם. תנו לנו מידע, לא סיפור, לא שמועה, לא תחושות בטן. בתחושות בטן אנחנו הולכים לפי – היה מקרה אחד והיו שני מקרים. אנחנו צריכים לעשות את זה רוחבי. לא הצלחנו לקבל נתונים.

אני גם רוצה להגיד בצער רב, הבכייה של חברות התעופה היא בכייה של הקוזק הנגזל. חברות התעופה, במכלול 100 אחוז הכרטיסים שמוצעים על ידם למכירה, בין חמישה לעשרה אחוזים, זה כנראה רק חמישה אחוזים, נמכרים באופן פרונטאלי לצרכן. השאר נמכר באמצעות סוכני הנסיעות. לפי מספר התלונות שהיו אצלי, בא הצרכן ואמר: אני ביטלתי עסקה ולא קיבלתי את הכסף חזרה כי סוכנות הנסיעות לא מחזירה לי, ובחקירות של סוכנות הנסיעות הם אמרו: אנחנו מאוד רוצים להחזיר אבל אנחנו לא משופים על ידי חברת התעופה.
ישבנו, עשינו דיון, באו אלי חברות התעופה. יצאה הנחייה, בהסכמה, בהסבר של החקיקה, שמבחינת חוק הגנת הצרכן, גם אם הכרטיס של חברת התעופה מגיע דרך הסוכן, מבחינת הצרכן, כשהוא נפגע והוא לא משופה, גם חברת התעופה וגם הסוכן הם עוסקים. לבוא ולהגיד: כשסוכנות מבטלת כרטיס - - כשאני באה לסוכנות נסיעות ומבטלת כרטיס טיסה ומקבלת כסף מסוכנות הנסיעות, הכרטיס לא נשאר אצל סוכן הנסיעות, הכרטיס הולך בחזרה לחברת התעופה. כשהיא לא משפה את סוכן הנסיעות, כלומר אותי, היא אוחזת בכסף, היא אוחזת בכרטיס הטיסה, ועכשיו היא בוכה ואומרת: אין לי מספיק זמן למכור אותו פעם שנייה, אני לא יכולה בשלושים יום למכור, אני לא יכולה ב-14 יום. לא מספיק לי שיש לי כסף, ולא מספיק לי שיש לי כרטיס שאני יכולה למכור ב-14 יום, עכשיו אני רוצה למכור את הכרטיס בשלושים יום. אם זה לא דמעות של הקוזק הנגזל, אז אני לא יודעת מהו קוזק נגזל.
אילו באמת הייתה מקבלת על עצמה חברת התעופה את החבות שלה כלפי הצרכן, לא רק בחמישה אחוזים שקונים ממנה פרונטאלית, אלא כל צרכן שקונה, גם אם זה דרך סוכן, שזה בכלל לא בר ויכוח, אני יכולה להבין את הטענות. לא סוכנות הנסיעות מוכרת את הכרטיס פעם שנייה, מי שמוכר את זה זו חברת התעופה, וחברת התעופה לא משפה, אז על מה הם בוכים? ככה זה, דרך אגב, לא מתנהל בעולם, ולא צריך בגלל זה חקיקה. I rest my case.
אבנר גורדון
- - - הייתה יפה לגבי הקוזק הנגזל, אבל ממש לא במקום.
איה מגן
בתור חברת התעופה שהוציאה הוראות מפורשת לכלל סוכני הנסיעות ומכבדת את החוק, ומחזירה את הכסף במלואו לפי הוראות החוק.
אבנר גורדון
לפי ההנחיה.
איה מגן
לפי ההנחיה.
תמר פינקוס
והוראות החוק.
קובי זוסמן
שלא הגיעו אליהן בהסכמה, אגב.
תמר פינקוס
אז לא בהסכמה, - - - יהיה בהסכמה, זה יהיה בכוח.
אבנר גורדון
זה היה בהסכמה חד צדדית.
לאה ורון
מה שמך בבקשה?
איה מגן
איה מגן, אל-על. אני רק רוצה להדגיש שאם בענפים אחרים על הצרכן להחזיר את המוצר באריזה כפי שהוא רכש אותה, מבחינתנו החזרת המוצר 14 יום לפני זה מוצר בלי אריזה, אנחנו לא מסוגלים למכור את זה.
תמר פינקוס
אתם רוצים שיחזירו לכם את הכיסא עצמו?
איה מגן
יש סטטיסטיקות מאוד ברורות שמראות את התפלגות המכירה בחברות התעופה, ואני כן מתייחסת לחברות סדירות. 14 יום לפני, מוצר, מבחינתנו, נשאר ללא ניצול לחלוטין, אין פה בעיה עם סוכני הנסיעות, מבחינתנו, זה מוסדר. אנחנו כחברת תעופה, מלינים על כך ש-14 יום לפני הטיסה, מבחינתנו, הכיסא הזה יוצא ריק, ולא קשור איך הוא נמכר – באמצעות סוכן הנסיעות או ישירות, זה מוצר שאנחנו לא יכולים למכור אותו.

לגבי 14 יום מיום ביצוע העסקה, אנחנו מגיעים למצב שצרכן יכול לעשות מספר הזמנות לא מוגבל בכל חברות התעופה, להחזיק מקומות ולחכות עד שלבסוף תצא העסקה המשתלמת ביותר.
הגענו למצב - - -
תמר פינקוס
אבל גם היום אתם אומרים שהוא יכול להזמין ועד שהוא לא מכרטס הוא יכול לבטל.
איה מגן
אבל ישנם חוקי הכרטיס - -
תמר פינקוס
גם היום אתם אומרים שזה - - - עם חוק ובלי חוק.
אבנר גורדון
אבל התקנה של 100 רק תעודד לעשות יותר.
זאב פרידמן
כל צרכן יהיה מוכן לשלם עוד חמישה אחוז ועוד חמישה אחוז ועוד חמישה אחוז.
תמר פינקוס
זה כשהוא שילם, אבל כשעושים רק הזמנה ולא משלמים, ממילא זה לא קיים.
איה מגן
- - - חוקי כרטיס מאוד מובנים שקובעים את מערכת ניהול ההכנסות של חברות התעופה, שלוקחות בחשבון את הדברים שאת מציינת.
תמר פינקוס
מה שאת אומרת זה שאני כצרכן אבא לחמש חברות, אקנה חמישה כרטיסים, פה אני אקנה ב-400 ושם אני אקנה ב-500 ופה אני אקנה ב-300, אני אחכה - -
דוברים
אני אזמין, לא אקנה.
תמר פינקוס
- - כי אם רק אזמין, אתם אמרתם שכשמזמינים בלבד, ולא משלמים, אני יכולה לבטל, אז אני לא מבינה מה אתם אומרים. אם אפשר ממילא לבטל, עוד לפני החוק, כי מבטלים, כי ההזמנה - - עד שלא כרטסתי. אז אני באמת בודקת בחמש חברות, זה היה לפני 20 שנה וזה היה לפני 30 שנה ולא בכיתם, היום פתאום אתם לא רוצים שזה יהיה? אז אל תתנו להזמין - -
אבנר גורדון
לא, את מטעה את הקהל.
תמר פינקוס
- - אני לא מבינה את הטענה.
איה מגן
ישנם סוגים שונים של כרטיסי טיסה, מה שזה גורם, זה התערבות - - -
תמר פינקוס
אז תגידו לי, אי אפשר להזמין.
איה מגן
יש סוגי כרטיסים מסוימים שנמכרים במחירים זולים במיוחד, שהם לא מאפשרים ביטול. ככה פועלות חברות התעופה בכל העולם.
אתי בנדלר
אני שאלתי מקודם: מה זה מחיר זול במיוחד, לצורך העניין?
אבנר גורדון
300 דולר לכרטיס.
אתי בנדלר
אני שאלתי אותך לא בכדי - -
הילה דוידוביץ
לאן?
אבנר גורדון
לאירופה.
אתי בנדלר
- - ומה אמרת? 444 דולר – זה low cost או לא low cost?
אבנר גורדון
זה תלוי בעונה, אם זה בפסח, זה סוג של low cost.
תמר פינקוס
זה תלו בעונה ותלוי בחברה.
דוברת
זה תלוי בעונה ותלוי ביעד.
תמר פינקוס
זה תלוי בחברה - אם זה Easy jet, זה low cost ואם זה British airways זה לא low cost.
אבנר גורדון
אני אענה לעו"ד פינקוס. צודקת עו"ד פינקוס שאומרת שכבר היום יש תופעה בשוק הישראלי של נוסעים שמזמינים בארבע חברות תעופה שונות לתאריך קריטי – פסח, כי הם יכולים עוד חודש לבטל, ובסוף, בדקה ה-90 הם מבטלים שלוש מתוך ארבע ואנחנו נשארים עם כיסא ריק.

הקטע של 100 השקלים, שזה אמנם מכר מרחוק, יעודד אותם לא להזמין ארבעה, אלא להזמין בשמונה חברות תעופה.
תמר פינקוס
אנחנו לא דנים במכר מרחוק.
אבנר גורדון
לא, אבל זה הטרנד של הביטול שאתם חושבים שאנחנו יכולים, כשהוא ביטל, שאנחנו מצליחים להפטר מהכיסא.
תמר פינקוס
אנחנו היום לא דנים במכר מרחוק.
אתי בנדלר
למה בתי המלון לא מתלוננים על כך שהם מפסידים?
דוברים
- - -
תמר פינקוס
יכול להיות, אבל היום אנחנו - - - בביטול.
היו"ר כרמל שאמה
רק ברשות הדיבור לדבר בבקשה.
אתי בנדלר
הרי תקנות האלה, או הוראות החוק, הוראות התקנות, לא חלות רק על טיסות לחוץ לארץ. ככל שאנחנו מדברים על שירותי תיירות בכלל, הן חלות גם על בתי מלון למשל, נכון? אני לא שמעתי שהצרכן הישראלי - -
יוסי פתאל
הן לא חלות לגבי בתי מלון בחו"ל.
אתי בנדלר
- - שתמיד מזהירים מפניו בכל הקשר, על היותו תַּחְמָן ושקרן ומה שאתם רק לא רוצים; אני לא שמעתי שהצרכן הישראלי, לקראת פסח, שאתם אומרים שזה השיא – לקראת פסח ולקראת ראש השנה, מזמין בשמונה בתי מלון ומבטל את זה 14 ימים לפני. מה ההבדל?
אבנר גורדון
אני אענה לך. כי שם הוא יודע שאין לו כתובת, כי אותו מלון בלוס אנג'לס.
הילה דוידוביץ
מדברים על מלון בארץ.
אתי בנדלר
אני מדברת על מלון בארץ.
אבנר גורדון
סליחה רגע, אני מדבר על חו"ל.
אתי בנדלר
אני מדברת על מלון בארץ.
יוסי פתאל
מלון בחו"ל לא יכול לבטל - - -
אבנר גורדון
נכון.
יוסי פתאל
אדוני, אפשר הצעה לסדר?
היו"ר כרמל שאמה
כן.
יוסי פתאל
הדיון הרוחבי הזה כבר היה פה- -
אתי בנדלר
אבל הוא רשאי לבטל ללא תשלום.
יוסי פתאל
- - כמה וכמה פעמים. בסך הכול, נדמה לי שכל הגורמים שיושבים פה מסביב לשולחן רוצים לדון על שני מספרים: על ה-14 יום מיום ההזמנה ו-14 יום מיום היציאה. כל הדיון – אם צריך את זה או לא, כבר היינו בזה, זה כנראה לא יגמר גם היום. נראה לי שאם נוכל להסכים על המועדים, כולנו, גם אם נעשה פרצוף שאנחנו לא מרוצים, נהיה מרוצים, בסך הכול, אם המועדים עצמם יהיו מקובלים.
המועדים הנוכחיים, כי כל הדיון פה הוא במטרה להרחיב את הימים של הביטול, כפי שגם משרד התיירות ומשרד התחבורה הציעו בפני אדוני, ש- 14 יום לפני, זה טווח צר מידי וצריך להרחיב אותו.
לגבי המועד הנוכחי שכרגע יש לקהל לבטל ממועד הרכישה - - -
אבנר גורדון
להקטין אותו.
יוסי פתאל
בוודאי, להקטין אותו.
צריך גם לזכור שלעניין שלנו בתחום התיירות, להבדיל מכוונת החוק, אין הבדל. הלוא המחוקק רצה לתת את זכות הביטול כיוון שהבן-אדם הזמין משהו וקיבל משהו אחר או שהיה איזשהו מצג שווא וכו', עוד מתקופת 1997 שדיברו על קטלוגים וכו'. בתיירות אין את זה. אתה מזמין אצלי טיסה – זו אותה טיסה - -
אני לא אכנס לזה.
אתי בנדלר
זכות הביטול היא בדיוק ללא סיבה.
יוסי פתאל
אני לא נכנס לפינה הזו כי אפסיד בטוח.
אנחנו מדברים רק על המועדים – אם נרחיב את המועדים לפני, למספר שהוא מקובל על כולם, אני חושב שכולם יוכלו לברך על זה. גם משרד התמ"ת ייצא בעניין הזה, לפי דעתי, עם יוזמה שהיא, בכל זאת, מובילה בעולם, ואני בטוח שהיא עוד תדובר רבות במקומות אחרים. אבל בואו נדון רק על המועדים, נסכים עליהם, כי להערכתי אם נוכל להגיע למצב ששלושים יום לפני היציאה, לא ניתן יהיה לבטל, חברות התעופה, וגם אנחנו כסוכנים נוכל לחיות עם זה איכשהו.
אותו הדבר לגבי הנושא של הביטולים מהיום של ההזמנה, היום זה 14 יום וכמובן, שבוע זה מספיק לו להתחרט, מכל סיבה שהיא. 14 יום כאן, שהם רלוונטיים בנושא של החזרת בגדים וכו', לא רלוונטיים לתחום התיירות. מכיוון שאנחנו מוחרגים בין כה וכה, שהתקופה הזאת תתמעט. אני מציע שהדיון יהיה על הימים ולא - - -
אורלי פלג מזרחי
אני מבקשת ברשותכם, להעיר משהו. אורלי פלג מזרחי, מנהלת פיתוח עסקי של ארקיע.

כמובן שהמטרה של כולם היא להיטיב עם הצרכנים, כל נציגי חברות התעופה שיושבים כאן יסכימו. אבל אני חושבת שזאת טעות גורפת לקבל איזושהי החלטה ולא לכרוך בה את עניין ההחרגה לעניין מכר מרחוק, מכיוון שחלק מתחום התיירות ומכירת הטיסות מתבצע גם באמצעות מכר מרחוק; למרות שיוסי פתאל מייצג פה את עמדת סוכני הנסיעות, להחריג את הנושא של מכר מרחוק ולקיים עליו דיון נפרד, גורם עוול שוב לענף - - -
יוסי פתאל
טכנית אי אפשר לעשות את זה.
תמר פינקוס
אי אפשר משום שמכר מרחוק זה חקיקה ראשית, אנחנו בתקנות ביטול עסקה, ולכן אי אפשר לדון בזה. אני אמרתי עשרים אלף פעמים, אנחנו נעשה דיון גם במשרד המשפטים, זה לא יהיה על השולחן פה, ויהיו דיונים, ולכן, מיותר לבזבז זמן עכשיו על מכר מרחוק.
אסף רזיאל
אם תהיה נוסחה שמקובלת פה, כל הנושא של מכר מרחוק - - -
תמר פינקוס
אבל הנוסחה במכר מרחוק תמיד תהיה שונה בגלל המלל: "מכר מרחוק", ולכן כל הדיון שם יהיה במקום אחר ולא על גבי השולחן פה.
אורלי פלג מזרחי
ושוב, אם אפשר לחדד את הנושא של אכיפת אותן תקנות על חברות שיש להן נציגות רק באינטרנט, שבעצם, כמו ש- - -
תמר פינקוס
נציגות בארץ, לא באינטרנט. אני לא אוכפת על מישהו ישראלי שמזמין ב-easy jet בלונדון, sorry, לא יכולה, העולם לא מרשה לי - -
אבנר גורדון
אז את נותנת יתרון מסחרי.
תמר פינקוס
- - חוק הגנת הצרכן - - - שבו, הוא חוק טריטוריאלי.
אורלי מזרחי
זאת אפליה של חברות ישראליות.
תמר פינקוס
יכול להיות, אל תגורו בארץ.
היו"ר כרמל שאמה
תודה, עורך הדין זאב פרידמן.
תמר פינקוס
אנחנו משלמים יותר מיסים מאשר בחוץ לארץ, מרוויחים פחות – אפליה לעומת העולם, מה לעשות?
זאב פרידמן
אדוני יושב הראש, המועצה לצרכנות תקבל את התקנות, דווקא בגלל שמדובר במאפיינים המיוחדים של תקנות ביטול עסקה ולא במאפיינים אחרים כמו למשל, במכר מרחוק. שם הדיון הוא שונה לחלוטין, שם הצרכן הוא נחות, שם לצרכן יש הרבה מאוד פעמים בעיות של קבלת מידע באופן מיטבי. אנחנו מכירים את הדברים האלה, אלו נושאים שאין דמיון בין השניים.
תמר פינקוס
אנחנו לא נדון בזה פה.
יוסי פתאל
מה שאמרת עכשיו נכון לתחום התיירות? בתחום התיירות זה אחד לאחד כמו מכר מרחוק. אני לא יכול - - -
תמר פינקוס
אנחנו לא נדון פה במכר מרחוק.
זאב פרידמן
אני רוצה רק לומר דבר מאוד פשוט: הלכו אימים כל הזמן כאשר התקנות האלו עמדו להיכנס לתוקפן בכלל. אמרו שהצרכן ילך לשמחות ויחזיר את הבגדים, והוא יקנה תכשיטים ויחזיר אותם.
עשה בני פפרמן כמדומני, עבודת מחקר, והתברר שאף אחד לא מרמה ואף אחד לא מזמין עשרים כרטיסים, אף אחד לא מרמה את חברות התעופה, הצרכנים לא מנסים לתחמן ולא כלום.
אני כן רוצה להזכיר לאדוני ולוועדה בכלל, וגם לנוכחים כאן, מה פתאום החליטו לעשות את התקנות האלה. אני מתנצל שאני לוקח את הדוגמאות הכי קיצוניות, אבל כשבן אדם קנה כרטיס מאוד יקר והוא רוצה לבטל כיוון שקרה לו אסון במשפחה, אז אמרו לו: בסדר, בתנאי הביטול, לך אנחנו נבטל, אבל לא לאשתך ולילדים. המקרה של אישה שהחליקה ושברה את הרגל, אמרו לו: אתה יודע מה? הכרטיס - -
יוסי פתאל
זה לא קשור לחוק.
זאב פרידמן
- - כאשר אנחנו ראינו את הבעתיות כשעומד הצרכן לפני אפשרות ביטול, באו ואמרו: בואו ניתן משהו מינימאלי שהצרכן יוכל לבטל, איזה טווח זמן מסוים, שאם קורים הדברים האלה, טווח שלא יפגע בחברות ויאפשר לצרכנים לבטל, הוא יקבל את אפשרות הביטול.
זו הייתה המטרה של התקנות, וזו המטרה של ההחרגה, כדי להתחשב בסוכנים ובחברות התעופה, לכן אנחנו מברכים כי אנחנו חושבים שיש כאן צעד לכיוון ההוגן יותר. אני חושב שמעגנים טוב מאוד, אני חושב שלא צריך לחזור מהנוסח של התקנות.
היו"ר כרמל שאמה
נא להתחיל בהקראה.
תמר פינקוס
לא, עוד מילה אחת לפני שאני מתחילה בהקראה, להארה הכללית, אני רוצה שישימו לב, אני תיכף אגיע לזה. בתקנות ביטול עסקה, כפי שהן היום, איחדנו את הקורסים ותיירות פנים, והיום את תיירות חוץ לאותם סעיפים, לאותם החרגות בגלל אותו רציונל, ולכן כל מה שאנחנו נגיד היום מבחינת המועדים, יחול גם על קורסים למיניהם.
"בתוקף סמכותי לפי סעיף 14ו ו-37 לחוק הגנת הצרכן" - - -
אתי בנדלר
אני רוצה ברשותך, לברר את טענתו של רון חלפון כדי לדעת מהי עמדת משרדכם לגבי כשרות התקנות, שהרי בהתאם לחוק הגנת הצרכן יש להתייעץ בשר שממונה על תחום מסוים. האם דעתכם היא שתחום הטיסות, כיוון שזה חלק משירותי תיירות, השר הממונה או המשרד הממונה הוא משרד התיירות ולא משרד התחבורה, משום שאם יסתבר שזה משרד התחבורה, אז לא נערכה היוועצות כנדרש בחוק.
תמר פינקוס
לא, השר הממונה לעניין הזה מקדמת דנא, החל ממכר מרחוק, שהוחק ב-1997, עבור לתקנות ביטול עסקה שחלות על תיירות פנים ועל תיירות חוץ, להמשיך היום, השר הממונה על העניין הזה הוא שר התיירות.
אנחנו לא מדברים פה על זכות קיומם של חברות ה-easy jet, או האם השמיים פתוחים או לא. אנחנו מדברים על תיירות במובן של זכות הגנת הצרכן, ולכן השר, על פי התקנות ועל פי החוק הוא השר הממונה, שהוא שר התיירות ואיתו - - -
אתי בנדלר
מר חלפון, אתה עומד על טענתך שהשר הממונה לצורך העניין הוא שר התחבורה?
רון חלפון
אני לא חושב שיכול להיות ספק שהשר הממונה על תעופה הוא שר התחבורה. אני לא חושב שבכלל יש שאלה בעניין.
אתי בנדלר
אני רוצה לומר לאדוני מה גדר הספקות: סעיף 37 לחוק הגנת הצרכן - - -
רוברט טיבייב
אני רק רוצה להבין - הממשלה נופלת?
היו"ר כרמל שאמה
מר טיבייב, משהו אחר נופל.
אתי בנדלר
סעיף 37 לחוק הגנת הצרכן שעניינו בביצוע ובתקנות אומר בסעיף קטן (ב) שבו כדלקמן: "תקנות לפי חוק זה שנתייחדו לעניין נכסים או שירותים שבשטח פעולתו של משרד ממשרדי הממשלה יותקנו גם בהתייעצות עם השר הממונה על אותו משרד".

ההיוועצות כאן נעשתה עם משרד התיירות. בא נציג משרד התחבורה לעניין הזה וטוען שההיוועצות לפי החוק הייתה צריכה להיות בשר התחבורה.
אני לא חושבת שבנושא הזה ראוי שאני אביע את עמדתי בעניין, כי מדובר על תהליכים פנים ממשלתיים, ולכן אני חושבת שמי שצרך להביע את עמדתו בעניין הזה הוא היועץ המשפטי לממשלה ונציגיו ולא אנוכי.
לאה ורון
עורכת הדין דוידוביץ' נמצאת פה.
הילה דוידוביץ
אני מבקשת כמה דקות.
העמדה שלי היא שהשר הממונה הוא שר התיירות, אבל אני מבקשת כמה דקות לוודא את עמדת המשרד. אני חושבת שמדובר כאן בשירותי הארחה, שירותי תיירות, גם במכר מרחוק השר הרלוונטי היה שר התיירות.
אתי בנדלר
וגם תעופה, לא רק הארחה.
תמר פינקוס
משירותי הארחה, התיירות. ככה זה גם היה בתקנות ביטול עסקה במקור.
רון חלפון
כל הדיון נסוב על טיסות. אנחנו בכלל לא מדברים על שירותי הארחה.
הילה דוידוביץ
זה לא נכון.
רון חלפון
אם תשימו לב, אנחנו החרגנו את שירותי ההארחה מחוץ לארץ.
יוסי פתאל
נכון.
רון חלפון
כל הדיון, כולכם שמעתם, כולם דיברתם - - -
תמר פינקוס
כי שירותי הארחה בחוץ לארץ זה לא התיירות שלנו.
הילה דוידוביץ
זה לא נכון, מדובר פה בחבילות - - -
אבנר גורדון
לא, מי שקונה כרטיס טיסה לפעמים לא צריך מלון ולא צריך אוטו, הוא קונה כרטיס טיסה מנקודה לנקודה.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו ממתינים לעמדה של משרד המשפטים.
קריאה
אמרנו שחברות התעופה הן הקוזק לא - - -
היו"ר כרמל שאמה
נא להתחיל בהקראה בבקשה.
תמר פינקוס
אני יכולה גם לברר באותו עניין עצמו?
היו"ר כרמל שאמה
ומי יקריא?
תמר פינקוס
אנחנו יכולים לבקש חמש דקות הפסקה? לא יותר מחמש דקות.
לאה ורון
באחת וחצי יש את ה - - -
היו"ר כרמל שאמה
בסדר.
תמר פינקוס
חמש דקות של ממש.
היו"ר כרמל שאמה
חמש דקות הפסקה בדיון.
תמר פינקוס
חמש דקות כי אני גם רוצה לבדוק את זה.
היו"ר כרמל שאמה
חמש דקות הפסקה בדיון.
לאה ורון
הישיבה תתחדש באחת ורבע.
(הישיבה נפסקה ב-13:00 ונתחדשה ב-13:15)
בזמן ההפסקה
אתי בנדלר: תמי, יש לכם תשובה?
תמר פינקוס
הילה עוד מדברת, לי יש תשובה, אנחנו עומדים על זה שזה משרד התיירות. גם שדנו בתקנות ביטול עסקה בתיירות פנים רק על טיסות, וטיסות עם נופשונים, השר הקובע לעניין הזה - - -
חידוש הדיון
היו"ר כרמל שאמה: הדיון מחודש.
לאה ורון
אז רגע, חבר הכנסת רוברט טיבייב יחזור על השאלה שלו.
רוברט טיבייב
שאלה לגבי המספר 14.
תמר פינקוס
אנחנו הגענו למסקנה ששבעה ימים לפני מתן השירות הוא אכן מועד קצר מידי מכדי שאפשר יהיה למכור כרטיס, גם בדיונים אחרים שלא נגעו ממש לזה, ולכן הארכנו את זה ל-14 יום.
אבנר גורדון
זה מבוסס על מחקרים אמפיריים.
תמר פינקוס
מאחר ולא קיבלנו שום דף - - -
היו"ר כרמל שאמה
מבחינתכם זה חוק בל יעבור?
תמר פינקוס
מבחינתנו, מאחר ואנחנו מורידים מזכותו של הצרכן, שהיום היא קיימת, ולא קיבלנו שום נתון אחר, על אף הבקשות שלנו; הגענו למסקנה ש-14 יום זה המועד הראוי שבו הצרכן לא יפגע וסוכני הנסיעות וחברות התעופה לא ייפגעו.
רוברט טיבייב
עוד פעם, אני מתנצל, ממי ביקשתם את הנתונים?
תמר פינקוס
ממשרד התיירות, שהיה אמור לקבל את זה מכל חברות התעופה. לא הצלחנו לקבל שום מידע למה 14 זה לא טוב.
אבנר גורדון
לא נעשתה פנייה לחברות התעופה.
רוברט טיבייב
כי מעניין למה משרד התיירות לא הגיב לבקשה.
אליהו ליפשיץ
שלחנו file forward.
תמר פינקוס
אז היא לא הייתה מספקת.
אליהו ליפשיץ
אני ביקשתי מחברות התעופה, ואכן קיבלתי מידע. חברות התעופה הסבירו שהן מבקשות לפחות 30 יום כי - -
תמר פינקוס
כך זה בעולם.
אליהו ליפשיץ
- - כי כך מקובל בעולם. זאת אומרת, תנאי השוק הנוכחיים מאפשרים, במסגרת של 30 יום, שלא להגיע למצב שבו הן לא יוכלו להתמודד עם ביטולים ולהפסיד סכום שהוא איננו סביר בנסיבות האלו.
לאה ורון
אז כן העברתם מידע למשרד ה- - - ?
אליהו ליפשיץ
כן, בפירוש. זה המידע שהעברנו.
מה שהתבקשנו על ידי משרד התמ"ת ומשרד המשפטים זה להעביר לנו נתונים על הפסדים. אני אמרתי: לא יכולים להיות נתונים על הפסדים מכיוון שלא היה מספיק זמן. מה שאני כן יכול להסביר זה שכאשר מדובר במוצר מדף, שיש לו תחילה אמצע וסיום, כלומר, ברגע שמוציאים איזשהו מוצר לשוק, ככל שמגיע המועד לשיווק שלו, כלומר, ביצוע העסקה, המחיר שלו שווה פחות בשוק.
כל תכנון התמחיר פועל בהתאם לכך, וכאשר מדובר בתקופה כל כך קצרה, בפירוש יפסידו. מכיוון שזה לא היה עד היום, והעובדה הזאת היא עובדה כלכלית פשוטה, זה מה שהעברנו. אין נתונים אחרים, הנתונים האלה ברורים מאוד, זה לא היה מפתיע.
יוסי פתאל
אפשר הערה, אדוני?
היו"ר כרמל שאמה
כן.
יוסי פתאל
בתחום התיירות, להבדיל ממה שנאמר כאן, נושא הביטולים הוא יוצא דופן מכל ענף. נושא ה-overbooking שעושות חברות התעופה, בגלל שיש ביטולים שלא קיימים בשום ענף בעולם – אני מדבר על כל העולם, לא רק על ישראל – על הנושא של להגיע לטיסה, ויש רישום יתר עליה, זה נושא שגם נידון פה, אגב, בוועדה - - -
אתי בנדלר
יש גם בעולם overbooking?
יוסי פתאל
יש.
קריאות
ברור,בטח.
לאה ורון
זה ודאי נידון במסגרת הצעת החוק של חבר הכסת אחמד טיבי.
יוסי פתאל
הנושא של ביטולים בתחום התיירות, להבדיל ממה שנאמר כאן על השמלות וכו', זה נכון. אני גם ברכתי את תמר ואת אבישי על החוק שעבר כפי שעבר.
לעניין התיירות הנושא של הביטולים, להבדיל מהמצג שהיה שם, הוא קיים עוד לפני החוק הזה בצורה מאוד קיצונית, עד כדי כך שחברות תעופה עושות רישום יתר של כמעט 20 אחוז על המטוס מכיוון שהדבר הזה מאוד נרחב בתחום התיירות ואנשים מחזיקים אופציות, בניגוד למה שנאמר כאן.
אנשים לא קונים יותר שמלות ולא יותר טלוויזיות ומחזירים אותם. בתחום התיירות, אנשים מחזיקים הרבה מאוד אופציות. עובדה שבתקופות שיא חברות תעופה מורידות אנשים מהטיסות כי היה רישום יתר, כי הן עושות סטטיסטיקות. בדרך כלל מוכרים - -
תמר פינקוס
סימן שאנשים לא מבטלים.
יוסי פתאל
- - 120 אחוז מושבים.
תמר פינקוס
זה בדיוק הפוך.
יוסי פתאל
לא, זה רק אומר לך - - -
תמר פינקוס
אם צריך להוריד, ומוכרים overbooking - - -
אבנר גורדון
בגלל התנהגות השוק יש overbooking, יש הזמנות דמה, לכן לוקחים דמי ביטול.
יוסי פתאל
בגלל התנהגות הלקוחות. אגב, זה בעולם, ובישראל, אגב, יש אולי קצת פחות, אבל בעולם נושא רישום היתר, זו בהחלט תופעה מאוד גורפת, ובתחום שלנו הדבר הוא קרדינאלי, ללא צל צילו של ספק.
דבר נוסף שלא מתייחסים אליו כאן, להבדיל מכל התחומים האחרים, באירועים קיצוניים כמו ראש ממשלת טורקיה, ארדואן וכמו ענן האפר, החוק הזה נשלף ומשתמשים בו שלא לשמו. למשל, עכשיו הייתה התרעת מסע, היה לנו את הסיפור עם תורכיה, זו לא הפעם הראשונה. הייתה חולית טרור ורק ישראל הוציאה התרעת מסע, בשיא תקופת הקיץ. כולם שלפו את החוק, שבכלל לא נועד לסיטואציה הזאת.

אגב, המטה ללוחמה בטרור מכיר בזה ויושב איתנו בנפרד, עם חברות ביטוח, בשביל למצוא כיסוי למקרים של התרעות מסע, שהמדינה לוקחת אחריות ואומרת: אל תיסעו לאחר שאנשים כבר רכשו.
הביטולים הכי גדולים לא היו בגלל שאנשים באמת רצו לבטל, אלא התרעות מסע – ענן האפר, עכשיו ארדואן, שהתחיל להשתולל נגדנו. כל האנשים רצו לבטל את הטיסות, ו-Turkish airways לא מוכנה אגב, להחזיר כסף. אני מקווה שיטפלו בהם כמו שצריך.
רואים עד כמה שהחוק לא מתאים לתחום התיירות.
היו"ר כרמל שאמה
נא להקריא בבקשה.
תמר פינקוס
אני רק רוצה להגיד שאני דיברתי עם עו"ד חנה טירי. לעמדתנו, רק משרד התיירות. משרד התיירות היה גם השותף כשדיברנו על תיירות פנים. תיירות פנים גם היא מדברת רק על טיסות ועל טיסות ונופשונים, מאחר וזה עניין של תיירות, שר התיירות, מבחינתנו, הוא השר הממונה.
"בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14ו ו-37 לחוק הגנת הצרכן, בהתייעצות עם שר התיירות, בהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 2: בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א 2010 (להלן – התקנות העיקריות), בתקנה 2, בפסקה (3) במקום "ובלבד שהביטול יעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות" יבוא, "ובלבד שהביטול יעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות".
דרך אגב, כשזה מוריד את ימי המנוחה, 14 יום גדלים ל-16 ימים.
דובר
או יותר.
היו"ר כרמל שאמה
יותר.
תמר פינקוס
לא.
יוסי פתאל
יום שישי נספר.
היו"ר כרמל שאמה
יום שישי נספר, הבנתי.
תמר פינקוס
נכון. ימי המנוחה הם לפי מה שקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה ובפקודת סדרי שלטון ומשפט.
היו"ר כרמל שאמה
זו ההצעה. האם יש הערות לסעיף הזה?
יוסי פתאל
חייבים להגדיל את מספר הימים, אדוני. זה עניין שיהפוך להיות לקונה בחוק אם לא נעשה את זה.

אני החמאתי לעצמי לרגע, אני חוזר בי. 14 יום מביא אותנו למצב של לקונה שבו כולנו נצטער על זה. במקום לקחת את החוק ולאמץ אותו, לחבק אותו, ולהגיד: אנחנו מקבלים את זה עלינו, אם היו נותנים את ה-30 יום. 14 הימים האלו פותחים עכשיו סתם הארכה מיותרת.
לדעתי, אם הוועדה תאשר את זה בכפוף להגדלת מספר הימים ל-30 יום, אני חושב שגם חבריי מתחום התעופה יאמצו את זה ואנחנו נלך עם זה לדרך חדשה שהיא בשורה לכולם.
היו"ר כרמל שאמה
עוד הערות לסעיף?
אתי בנדלר
אני רוצה להפנות שוב את תשומת הלב לדבר שגברת פינקוס הזכירה קודם, אבל נשאר קצת במובלע: הפִסקה שאותה מבקשים עכשיו לתקן מתייחסת לרכישת שירות, כאמור, בפרט 8 ו-9 לתוספת, כשפרט 9 לתוספת מתייחס לחוגים וקורסים, למעט קורס כהגדרתו בחוק הפיקוח על מבחנים פסיכומטריים התשס"ט 2008. דהיינו, שמצמצמים את התקופה שבה ניתן לבטל רכישת קורסים למיניהם, חוגים וקורסים.
זאת אומרת שיש לזה תכולה הרבה יותר רחבה – קורסים שרוכשים בעיקר בתחילת השנה להשתתפות של ילדים, נוער בכל מיני מתנ"סים וכיוצא בזה, כולל קורסים למבוגרים. זכות הביטול שלהם עכשיו תהיה מצומצמת לעומת הקיים עד היום.
תמר פינקוס
נכון, אנחנו נגזול מזכות קיימת ללא הסבר.
רוני אמיר ארזי
יש אפשרות להפריד בין השניים.
אתי בנדלר
ודאי שיש אפשרות להפריד, זו הייתה בחירה של משרד התמ"ת לחבר בין - - -
תמר פינקוס
נכון, כי הרציו הוא אותו רציו.
גדעון ארנון
גידי ארנון, ישראייר.
רק כדי שיהיה ברור
ישראייר תומכת ב-30 ימים הנ"ל, ואני מעריך שכל נציגי התעופה פה הם בדעה זאת, רק כדי שיהיה ברור.
היו"ר כרמל שאמה
יש מישהו אחר שיש לו מספר אחר?
אתי בנדלר
מה זאת אומרת? מבין חברות התעופה, או מבין כל הנוכחים?
היו"ר כרמל שאמה
מבין כל הנוכחים, הרי שמענו פה 14 והצעה של - - -
זאב פרידמן
לדעתי, שבעה ימים היה מצוין. רק בלית ברירה הסכמנו עם משרד התמ"ת.
היו"ר כרמל שאמה
אוקיי, 7, 30 ו-14 ימים. חבר הכנסת רוברט טיבייב, בבקשה.
רוברט טיבייב
ממה שהבנתי, יש לנו את ההגבלה מ-14, כי כביכול, למרות שעדיין לא קיבלנו את התקנות, אנחנו כביכול מתייחסים ל-14 כמינימום, 30 זה מקסימום. ככה אני מבין – שזה פחות או יותר הויכוח, אז ממוצע.
יוסי פתאל
14 זה לא ריאלי ו-30 זה ריאלי פשוט.
גדעון ארנון
נכון, 30 זה לא מקסימום, אלא זה מה שחברות התעופה צריכות - - -
רוברט טיבייב
אם אתם מבקשים, אז זה המקסימום.
יוסי פתאל
לפחות 30 יום.
אבנר גורדון
לא, אנחנו מבקשים 45, בוא נבקש 45.
היו"ר כרמל שאמה
לא להפריע לחבר הכנסת. אני רוצה להבין את המתמטיקה שלו.
רוברט טיבייב
מתמטיקה די פשוטה, ממוצע 22.
היו"ר כרמל שאמה
22.
אבנר גורדון
פלוס מע"מ.
תמר פינקוס
ושליש על התנהגות טובה ירד, נחזור ל-14.
יוסי פתאל
את לא מצפה מאיתנו להתנהגות טובה, מצד שני.
תמר פינקוס
וזה חוק פלילי, אז על התנהגות טובה ירד שליש.
היו"ר כרמל שאמה
האם יש עוד הערות? יש לך הערות לגבי ההערות שנשמעו?
תמר פינקוס
אי אפשר להפריד בין הקורסים לבין תיירות נופש כי אנחנו במהות מדברים על אותו סוג רכישה:
רכישה לעסקה חד פעמית שאי אפשר לצאת ממנה. אין הסבר הגיוני לעשות הפרדה בין רכישה של כרטיס טיסה ותיירות נופש לבין קורסים.
אתי בנדלר
חברות התעופה מסתמכות על תנאים אחידים בכל העולם בעניין כרטיס תעופה, זה ממש לא רלוונטי לגבי קורסים או חוגים.
תמר פינקוס
אני רוצה לומר משהו, להסתמך על מה שקורה בכל העולם. אני רוצה לחזור שוב לתקנות ביטול עסקה.
אם היינו צריכים להסתמך על איך מתנהגים בכל העולם, ומתי ניתן לבטל, למשל, בגדים אפשר חצי שנה. אני לא שמעתי טענות שאמרו: אנחנו נעשה כמו שנהוג בכל העולם כי כך נוהגים כולם. כשאנחנו נתחיל להיות כמו כל העולם בכל, אנחנו לא נצטרך את החקיקה הזו, לא נצטרך את ההגבלות, אנחנו נהיה כמו כולם. אנחנו עכשיו מנסים להחדיר נורמות התנהגות.
אבנר גורדון
סליחה, ההתמודדות על השמלה שצוינה קודם, אין לקוח בפריז שממתין לשמלה שהתפנתה, שלא נמכרה בארץ. על כרטיס, מושב במטוס, מתמודדים 120 מדינות - -
תמר פינקוס
אבל להם יש סיילים.
אבנר גורדון
- - אז אי אפשר להשוות, כבוד עו"ד פינקוס, בין שמלה שלא מתמודדים עליה, לבין מושב של מטוס, שחברת התעופה מנסה למקסם את הרווח ולמכור את זה ב-120 שווקים.
תמר פינקוס
וגם הקורס.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו רוצים להתקדם עם העניין.
אני חייב לומר שאין פה נוסחה מדויקת, איפה להעביר את הסכין ומהי נקודת האיזון.
רוברט טיבייב
נלך לפי הממוצע.
היו"ר כרמל שאמה
אני אלך לפי שיטת הממוצע, כבר. אתה התווית את הממוצע.
מרוח הדברים ששמענו ומהטיעונים, שאף אחד מהם הוא לא חותך וחד ומפיל את האחרים, אני אנסה לעשות את האיזון הראוי.
אני חושב שההצעה של חבר הכנסת טיבייב, שמבוססת על ממוצע חשבונאי פשוט בין גישת חברות התעופה לבין המשרד, נעשה שוב ממוצע. זה מביא אותנו ל- 18 ימים ולהפרדה, כמובן, בין שני סוגי העסקאות.
אתי בנדלר
זאת אומרת שלגבי חוגים וקורסים – זה יהיה כמוצע על ידי המשרד, שגם ההצעה הזאת מיטיבה עם עורכי הקורסים והחוגים לעומת המצב היום ומריעה קצת את מצב הצרכן לבין שירותי תיירות, שאז זה יהיה 18 ימים.
היו"ר כרמל שאמה
בדיוק. יחד עם זה אומר שמאחר והדברים הם לא ברורים וחדים, אנחנו ניתן תוקף לתקנות, שיהיה בבחינת נקודת מבחן לשוק: אם יש פה פגיעה יתר על המידה, אם זה הסדיר את השוק או בלגן את השוק. בסעיף האחרון של תאריך התחילה אנחנו נעשה תאריך תפוגה לתקנות, תאריך סיום - -
לאה ורון
כלומר, כהוראת שעה.
היו"ר כרמל שאמה
- - כהוראת שעה.
אתי בנדלר
לגבי כולם או רק לגבי שירותי הארחה?
היו"ר כרמל שאמה
לגבי התעופה. מה שיש מחלוקת, שם אנחנו נבוא, ואז תוכלו לבוא עם נתונים עובדתיים – האם החששות שלכם - - -
יוסי פתאל
האם לא כדאי להעלות את הימים, במקום שנתחיל עכשיו עם הארכה לקראת התאריך הבא?
היו"ר כרמל שאמה
למה הארכה? קודם כל תהיה אופטימי.
יוסי פתאל
- - - להגיע ולהתחיל לנהל רישומים.
היו"ר כרמל שאמה
מר פתאל, קודם כל, יכול להיות שלא צריך לנהל שום מערכה. יכול להיות שההצעה של משרד התמ"ת היא מאוזנת וראויה ולא תפגע בכם.
יוסי פתאל
ההצעה שאתה הצעת, של ה-18 יום, אנחנו חושבים שה-22 שנאמרו, בכל זאת, אנחנו בימים נוראים, ואחרי ראש השנה, חשבתי שזה הולך לתפוס, ופתאום ה-18 יום. אמנם זה חי - - -
היו"ר כרמל שאמה
18 זה חי.
תמר פינקוס
18 זה חי, זה מספר טוב.
יוסי פתאל
ידעתי שזה יגיע. אפשר בבקשה מעט להתחשב בנו? מדובר פה בעוד מספר ימים בודדים שיכולים לשנות את כל מהות הדיון מבחינתנו. כמו שאומרים ב"ארץ נהדרת": "אני פונה אל הלב שלך", לא נשאר משהו אחר.
תמר פינקוס
איך אמרו במחאה? אנחנו לא רוצים רחמים, אנחנו רוצים זכות, תעזוב את הרחמים בצד.
היו"ר כרמל שאמה
אין טעם להמשיך ולדוש בזה כי אין לנו כלי מדויק לחתוך את העניין. הלכנו על סוג של איזון, לכן אנחנו נוסיף את הסעיף שהתקנות האלה הן לא קבועות, אלא יחייבו בחינה מחדש. אני מקווה שבעוד שנה, או מתי שנקבע, תוכלו להגיד שאין שום צורך לשנות משהו בתקנות, שהשוק התאזן, ואתם מצאתם את הדרך לפעול בצורה מסודרת, והצרכנים נהנים מכך, וכולם מרוצים.
אתי בנדלר
אז זה יהיה הוראת שעה לשנה?
היו"ר כרמל שאמה
עד ה-1.1.2013
לאה ורון
אבל אז חוזרים למצב שתחום התיירות לא מוחרג.
תמר פינקוס
לא, רק את המועד.
היו"ר כרמל שאמה
רק את המועד.
תמר פינקוס
המועד של ה-18 יום נתון לבדיקה.
היו"ר כרמל שאמה
כן.
אפשר לקבוע שב-1.1.2013 אם לא הביאו - - לא, אם ה-18 טוב, אז לא צריך לשנות כלום.
אתי בנדלר
אם הם רוצים ליזום תיקון תקנות, לא צריכים לצורך העניין הוראת שעה.
היו"ר כרמל שאמה
אפשר לשאול.
אבנר גורדון
מצד שני, הצרכן נפגע.
אתי בנדלר
זה רק אם אתה רוצה לחייב את המשרד לבוא להתייצב בפני הוועדה ולומר - - -
היו"ר כרמל שאמה
אז הוא יהיה חייב לבוא.
אבנר גורדון
יחמירו את התנאים של הכרטוס, והצרכן יפגע.
תמר פינקוס
מה זה יחמירו את התנאים של הכרטוס?
אבנר גורדון
אם היום תוך 22 יום, מותר לצרכן לקבל את הכול חזרה, חברות התעופה יראו שהקנס בכרטיס – אם זה 100 דולר, 150 דולר, לא תקף, אנחנו נחפש מאיפה להשלים את ההכנסות האלה שחסרות לנו, כי הן חלק מהתקציב השנתי. אז יכול להיות שיחמירו – כרטיס שקנית חצי שנה מראש, אם קודם היית צריך חודש או חודשיים המתנה חינם, אם אתה רוצה, תכרטס את זה תוך לא יודע מה - - , זה צריך לבוא מאיזשהו מקום, המתנה הזו שנתנו לצרכן, אני מברך אותה כצרכן, מצד שני, חברות התעופה יעשו את השיקול איפה להחמיר את התנאים - - -
היו"ר כרמל שאמה
ישבנו באולם הזה לפני שלושה חודשים בערך, בדיון על הַסְדרה של שוק הכבלים והלוויין. היה פה ויכוח גדול לגבי הקנס שצרכן יצטרך לשלם אם הוא יעזוב או לא. הלכנו בסוף להצעה הקיצונית ביותר: 0 אחוז קנס. הייתה הצעת הממשלה לשמונה אחוזים קנס.

גם הקנס בוטל לגמרי, גם המחירים ירדו, והייתה את הטענה מהחברות: אנחנו נעשה חשבון ונוסיף את זה למחיר. כלומר, היום הצרכנים נהנים מחופש תנועה ומתחרות מוחלטת.
תמר פינקוס
וגם לא עלו המחירים.
אבנר גורדון
אבל אנחנו גלובליים. על הכיסא, כמו שאמרנו עשרים פעמים, מתחרות עוד כמה מדינות.

אם יראו שהתנאים פה הם יותר נוקשים, נגיד מהשוק היווני, שיותר קל לחברת התעופה, או השוק הצרפתי על הקטע תל-אביב – לונדון, או תל-אביב – ציריך, אז יגידו: אנחנו מכבדים את החוקים. אנחנו נכבד כל חוק שיצא, שלא יהיה ספק, אבל כמות המקומות שיוקצו לשוק התל-אביבי יהיו פחותות מבעבר, כי יגידו: אני מסתכן יותר משוק אחר, זה הכול. מי ייפגע? הצרכן.
תמר פינקוס
אז אתם תחזרו הנה ותבקשו טיפול.
אבנר גורדון
אני לא אומר שזה לא יעבור.
יוסי פתאל
הגופים הבינלאומיים לא יבואו לפה. הם פשוט יעדכנו את זה במערכות ניהול תשואה שלהם.
אבנר גורדון
שם המשחק בחברות תעופה הוא 'ניהול תשואה'. אני כל יום רב מול השוק הצרפתי והגרמני על הקטע מציריך לניו-יורק, מי שם את הנוסע שלו על הכיסא. מי שם? זה שמביא את הכי הרבה כסף בתנאים, כי חברת התעופה זה ניהול תשואה.

אם הם יראו שפה בארץ התנאים משתנים, ומכבדים אותם, הם יגידו: לתל-אביב פחות הקצאה, מי יפגע? הצרכן הישראלי, זה הכול. זה שם המשחק. כבלים ושמלות זה הביצה המקומית שלנו.
היו"ר כרמל שאמה
אומרים פה שזה פגיעה לא ודאית מול פגיעה ודאית. קודם כל, אני חושב אני חושב שאני מצמצם את הזכות של הצרכן לבטל את העסקה, זו פגיעה בהגדרה. אתה יכול להגיד שהפגיעה משמעותית יותר או משמעותית פחות. פה אתה מדבר על משהו שלא בטוח יקרה.
אליהו ליפשיץ
לא, הוא בטוח יקרה, למה לא בטוח?
אבנר גורדון
הוא בטוח, ואני גם לא אוכל לכמת את זה בכמות. אני לא אוכל לבוא בעוד שנה ולהגיד לך: הפסדתי שמונה נוסעים, כי צריך את המחשב של הפנטגון כדי לחשב את זה. אני רק אומר שבוודאות, כשלקוח ייכנס לסוכן ויחפש זמינות תל-אביב, פריז, ניו-יורק, הוא יראה פחות מאשר הוא ראה בעבר.
היו"ר כרמל שאמה
מדובר ב-18 ימים, לא כולל ימי מנוחה, זה מביא אותך כמעט לשלושה שבועות.
יוסי פתאל
העובדה היא שלמשל, בכל מה שקשור בשירותי הקרקע בחו"ל, שזה חלק מהנסיעה שלך, אפילו משרד התמ"ת אומר: אסור לך לבטל בכלל. הוא אמר: את בית המלון לא תבטל, את הרכב לא תבטל, את הסיורים לא תבטל.
אבנר גורדון
אתה תבטל בלי פיצוי.
יוסי פתאל
לא תוכל לבטל שום דבר, רק על הטיסה.
הרבה אנשים קונים פה חבילות. אגב, רק בישראל נצטרך לאלץ להתחיל להפריד את החבילות באופן מלאכותי. גם שם תתחיל תעשיה שלמה, לא סתם אמרתי לקונה. מה הם יעשו? אני רק מעריך - ייקחו את מרכיב שירותי הקרקע ויגדילו אותו בחבילה בשביל לפצות את עצמם על זה שנתנו עכשיו פה 18 יום. אנחנו נצא מפה, לפני שנגיע הביתה, המעקפים האלו יתחילו.
נוצרה פה סיטואציה שלקחו את חבילת התיירות ואמרו: רק את הטיסה אפשר לבטל, בתנאים, שלדעתנו הם בלתי סבירים כמו שהם עומדים להתקבל פה. אבל לגבי השאר בתוך החבילה – הוועדה וגם משרד התמ"ת מכיר בזה, שאי אפשר ואסור לבטל.
ההתערבות פה לתוך עסקאות שנמצאות בחו"ל. כשהיה פה איזשהו מספר שאמרנו: ננסה כולנו ללכת איתו ולתת כתף, עכשיו ייצאו מפה, אני אומר לך בוודאות, אתם תראו את זה, אם אתה רוצה שנעשה פה דיון תוך שבועיים – שלושה, לא צריך לחכות הרבה זמן, תראה את התמחור המחודש על כרטיסי הטיסה ושל החבילות.
הלא, לקחו פה סיטואציה של חבילת נופש, שאמרו לנו עכשיו, ללקוחות שלכם - חלק ממנה, אם נחזור לשמלה - את השרוולים אי אפשר לבטל, ואת השאר כן אפשר. פתאום תראו שמלות עם שרוולים מאוד ארוכים. זה מה שהתעשייה הולכת לעשות עכשיו, וזה חבל, אנחנו נקבל את זה כמובן.
זאב פרידמן
וכל מה שחסר להוסיף זה שכמובן, יפוטרו עשרות אלפי עובדים.
אבנר גורדון
די, עזוב. - - -
זאב פרידמן
כולנו יודעים שהשורה האחרונה זאת התחרות.
יוסי פתאל
לא אמרנו את זה.
קריאה
לא טענו את זה.
אבנר גורדון
לא אמרנו את זה.
זאב פרידמן
ברגע שיציבו תעריפים אחרים מולכם, זה לא ואקום. חוץ מזה שאתם מתחרים ביניכם לבין עצמכם, וגם יש חברות מחו"ל שיתחרו על זה, זה לא שוק - - -
יוסי פתאל
מה זאת אומרת חברות מחו"ל?
זאב פרידמן
- - שכל אחד יוכל לבוא ולהגיד – אני מתמחר את זה ומעלה את המחירים.
אסף רזיאל
אבל אם אתה מקשה, אם אתה מניח חסמים בכניסה לשוק ואתה הופך את השוק הזה לשוק יוצא דופן, אז אין לך שום תמריץ לחברה זרה לבוא ולפעול בארץ, אם היא צריכה לדעת שבמערכות ההזמנה הגלובאליות שלה היא צריכה לעשות תיקון נקודתי למדינת ישראל.
יוסי פתאל
הכיסאות על המטוס לא מתומחרים רק מישראל. אנחנו מדברים על זה שהלקוחות, בשביל לקבל את המחיר שמקבלים - - -
היו"ר כרמל שאמה
רגע, שאלה, כמה אחוז מההכנסות הם דמי ביטול?
קריאה
בחברות תעופה?
היו"ר כרמל שאמה
כן.
יוסי פתאל
זה דיון ענק עכשיו, חברות התעופה יסלחו לי.
אליהו ליפשיץ
מזערי.
היו"ר כרמל שאמה
מזערי, אז מה הבעיה?
יוסי פתאל
לא, אני לא מקבל את זה.
תמר פינקוס
זה סוג הנתונים שאנחנו לא יכולים אף פעם לקבל.
יוסי פתאל
הכנסות מביטול הכרטיס הפך להיות תעשיה שלמה. זה שווה דיון נפרד.

אגב, גם משרד התמ"ת מנסה לטפל בזה, שיהיה מחיר כולל. יש תעשיה שלמה של קנסות בתחום התעופה, אבל היא לא רלוונטית עכשיו, אנחנו מדברים על הכרטיס עצמו.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מתקדמים, תקנה 1.
יוסי פתאל
מה זה נשאר 22?
היו"ר כרמל שאמה
זה לא נשאר, זה השתנה.
יוסי פתאל
השתנה ל-22?
היו"ר כרמל שאמה
18 ימים.
אתי בנדלר
תקנה 1 קודם כל, תחולק - - -
תמר פינקוס
בפועל זה יוצא 24.
אתי בנדלר
פסקה (3) בתקנה 2 לתקנות העיקריות תפוצל לשתיים.
יוסי פתאל
יצא לי 20, למה 24?
אבנר גורדון
לא, עם שני ימי מנוחה. שתי שבתות, אה – 18 פלוס 2, זה 20.
תמר פינקוס
איך 18, כמה שבועות - - - ?
גדעון עזרא
תלוי מתי הוא קנה.
אתי בנדלר
תלוי מתי הוא רכש, זה יכול להיות - - -
תמר פינקוס
- - - 24 יום.
יוסי פתאל
24 אנחנו מקבלים, רק תסבירי לנו איך. אנחנו מקבלים אוטומטית, רק איך?
אבנר גורדון
מקסימום 21.
יוסי פתאל
- - שנדע מה להגיד לך להגיד לך בחקירות, איך 24?
גדעון ארנון
זה שני ימי מנוחה.
יוסי פתאל
זה 20.
גדעון ארנון
אם קנית את זה ביום חמישי, יהיו לך שלושה ימי מנוחה.
יוסי פתאל
אז אנחנו נמכור רק בימי חמישי כרטיסים?
אבנר גורדון
בדיוק, מי שיקנה ביום חמישי, יהיה לו דיל.
היו"ר כרמל שאמה
יש לנו חדשות שאנחנו צריכים לדעת?
הילה דוידוביץ
קודם כל, צר לי שמשרד התחבורה בוחר בזמן הדיון, פעם ראשונה, להעלות את הטענה הזו, באמת חבל, רק בשביל הפרוטוקול, היה לי מאוד חשוב להגיד את זה, רון, זה לא לעניין.
דבר נוסף, החלטנו שאין בזה שום - - לא בהכרח - - - ששר התחבורה הוא השר הנוגע בדבר, אבל נציג מהלשכה המשפטית של משרד התחבורה אמר שיש לו איזושהי עמדה, אנחנו נרצה לשמוע את העמדה שלהם, ולקיים אצלנו ישיבה. תוך כדי, בהתאם לעמדה, אנחנו נגבש האם באופן פורמאלי שר התחבורה הוא השר הרלוונטי או לא; אבל אנחנו לא נוכל להתעלם מזה שהלשכה המשפטית בתחבורה מעלה את הטענה ש - - -
אתי בנדלר
מה עולה מהדברים, שאין טעם להמשיך את הדיון כרגע, זו עמדת משרד המשפטים, שאתם מבקשים שנעצור את הדיון?
הילה דוידוביץ
כן, או לפחות מה שכן אפשר להסכים. אני לא יודעת, רון, יש דברים שיש לך עמדה ברורה, אם אתה רוצה - - -
תמר פינקוס
רק לגבי המועד הוא מדבר.
הילה דוידוביץ
רק המועד, זו ההערה היחידה שלך?
רון חלפון
קודם כל, לא יכולנו להביע את עמדתנו קודם. קיבלנו את זה - -
הילה דוידוביץ
היום בבוקר?
רון חלפון
- - אם יש לנו שעתיים לדבר על תקנות הנוגעות לעניינים שלנו, זה מאוד בעייתי.

דבר שני, כדי שאנחנו נוכל לבחון את הדברים באופן ענייני, אנחנו צריכים להתייעץ עם אנשי מקצוע. השר צריך לדעת מה יש בתקנות האלה ולהביע את עמדתו.
הילה דוידוביץ
אני לא אומרת בזה ששר התחבורה בהכרח החליט לבסוף שהוא השר הנוגע לדבר. אתה בתור לשכה משפטית, כהליך נכון, אנחנו חושבים שמשטענת שיש לך איזושהי טענה משפטית או מקצועית, אי אפשר להתעלם מזה. אני לא אומרת בזה שבסופו של יום המסקנה תהיה שהשר התחבורה הוא השר הרלוונטי.
אם אתה רוצה שנקיים ישיבה אצלנו בזמן הקרוב, צריך לקחת בחשבון שהמצב כיום הוא שהוראת השעה פקעה והמצב כיום הוא מצב שאין סייג ואין חריג ואפשר לבטל - - -
תמר פינקוס
וזה מבטל הכול תוך שבעה ימים.
הילה דוידוביץ
זאת אומרת, בכל יום שעובר, הנזק הוא בעיני, חמור יותר וכדאי להתקדם בנושא כמה שיותר מהר.
תמר פינקוס
רק שיהיה ברור: היום ניתן לבטל לרבות את כל מה שיש בחו"ל תוך - -
הילה דוידוביץ
כי הוראת השעה פקעה.
תמר פינקוס
- - ובלבד שזה לא יהיה שבעה ימים. ככל שתאריך את זה, הנזק לחברות התעופה ולסוכני הנסיעות יותר גדול.
אתי בנדלר
מר חלפון, האפשרות היא עכשיו כזאת, לאור הדברים שנאמרו: או שהוועדה תעצור את דיוניה, משום שאין טעם שהיא תמשיך בדיוניה ובסופו של דבר, לאחר היוועצות עמכם יסתבר שהדיון בוועדה היה דיון עקר, והשר יבקש לקיים דיון מחדש בהתחשב בעמדת המשרד שלכם.
אפשרות שנייה היא שאתה תאמר שלאור החלטת הוועדה עד כה, שהחליטה שלגבי טיסות זכות הביטול תהא רק אם השירות אמור להתבצע בתוך לא פחות מ-18 ימים שאינם ימי מנוחה ותוקף התקנה הזאת יוגבל עד ה-1 בינואר 2013. בהתחשב בכך, העמדה של המשרד כרגע היא לסמוך את ידה על התקנות כפי שהן מתגבשות כאן, ולקראת התקנות שיגובשו החל משנת 2013 תהיו כבר שותפים.
רון חלפון
מטרת ההיוועצות היא לשמוע מהי עמדת אנשי המקצוע ומה עמדת השר, את זה אין אני לי כרגע. יכול להיות שאני חושב שהתקנות האלו הן בסדר גמור ואין לי בעיה, אבל אני מייצג פה את השר בעניין הזה, ואת אנשי המקצוע. את העמדה שלהם – יש לי אולי את קצה המזלג, ואת עמדת השר אין לי בכלל. אני פשוט לא יודע אותה.
לאה ורון
יכול להיות מצב שיושב הראש יבקש שהודעת הועדה תועבר בתוך תקופה מסוימת ובמהלכה, ככל שתמצאו לנכון, תבקשו בקשה לדיון מחדש?
יוסי פתאל
השר לא יפנה לגורמים בתעופה, הם כבר אמרו את דעתם. למה ללכת למקום אחר ולשמוע את אותו הדבר? גורמי התעופה אמרו, שאם יש שלושים יום, הם יוכלו להכיל את זה. הלא מה השר יעשה? הוא יפנה לגורמים המקצועיים, שהם חברות התעופה.
אתה גם התייחסת לנושא המועד ואמרת שהמועד הוא נמוך. בכוונה שלכם להיטיב ולקיים דיון יותר מקצועי יגרם פה נזק הרבה יותר גדול, כמו שאמרה הגב' תמר פינקוס, הרבה יותר גדול, בזה שאנחנו נשארים בלי כלום. לכן, כל מה שנותר מכל הדיון שאתם הולכים לעשות במשרד עם המומחים ועם חברות התעופה יהיה הימים. אתם שומעים פה את הימים, כבר הייתה תזוזה, הלא גם אתה אמרת, וגם משרד התיירות, שני גורמים מתוך הממשלה, שהמועד של ה-14 הוא נמוך מידי, גם בהשוואה לחו"ל.
בואו נגמור את המועד כמו שצריך, שיהיה מקובל על כולם, ולא נשאר כרגע תלויים באוויר. יש כאן עניין פרוצדוראלי, אבל אסור לתקוע את כל הענף בגללו. המצב שלא יהיה כלום הוא קטסטרופה מוחלטת. אסור לגמור את הדיון היום ככה.
רון חלפון
אני רוצה להגיד על זה שני דברים: קודם כל, יש גם נקודות שמבחינה עניינית אנחנו לא יודעים איך הם מסתדרים בתקנות, לדוגמא: הצרכן לא יכול לדעת מה מחיר הטיסה בחבילת תיור. הוא לא יודע.
אתי בנדלר
נכון, הבעיה הזאת עלתה גם בהקשר אחר, כזכור לך.
רון חלפון
זה פותח פתח למניפולציה, וחברת התעופה יכולה להגיד - - -
אתי בנדלר
ואתם תציעו כללים בקשר לעניין הזה? כי בחוק הכללי לא הצעתם כללים.
יוסי פתאל
זה עניין של הגנת הצרכן, לא של התעופה.
רון חלפון
אנחנו יכולים לפחות לנסות, אנחנו צריכים לשבת ולחשוב. כרגע חברת התעופה תחליט כמה היא מחזירה. זה המצב.
גדעון ארנון
לא, יש סטנדרטים, אתה לא יכול.
רון חלפון
מה הסטנדרטים?
היו"ר כרמל שאמה
חברים, אנחנו חייבים לסיים, יש לנו עוד דיונים היום חוץ מהסיפור הזה. מה החלטתכם הסופית?
רון חלפון
אם תתנו לי כמה דקות להתייעץ, אני אוכל לתת לכם את החלטתנו הסופית. אני כמובן צריך להתייעץ, אתם מבקשים ממני לקבל החלטה.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו עושים הפסקה בדיון, לך תתייעץ.
תמר פינקוס
אולי אני אמשיך לקרוא בינתיים.
לאה ורון
לא, אדוני היושב ראש, מה שאני אציע זה להודיע על שעה יותר מאוחרת שהדיון הזה יתחדש, כדי לעבור לנושא הבא, שעל סדר היום ב-13:30.
היו"ר כרמל שאמה
לכן אמרתי: הפסקה בדיון, נעבור לנושא הבא ואחר כך.

אנחנו עושים הפסקה בדיון, היא לא קצובה בזמן, נחדש אותה לאחר הסעיף הבא, אין לנו ברירה אחרת.
אתי בנדלר
הסעיף הבא הוא קצר.
היו"ר כרמל שאמה
תודה רבה, הסעיף הבא: תקנות התעבורה.

(הישיבה נפסקה ב-13:45 ונתחדשה ב-15:55)
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו חוזרים לדיון בעניין תקנות ביטול עסקה. איפה הדברים עומדים, כבוד היועצת המשפטית?
אתי בנדלר
השורה התחתונה היא שבשלב זה אין חוות דעת מוחלטת של משרד המשפטים בשאלה אם חלה חובת היוועצות בשר התחבורה והבטיחות בדרכים לפי החוק. מה שאמרו זה שבכל מקרה, כיוון שיש להם הערות, ראוי לשמוע.
מבחינת הוועדה, לנו חשוב מה תהיה חוות הדעת מעבר לחובת השמיעה וההיוועצות הכללית, ואם יש חובה חוקית כזאת אם לאו. שכן אם יש חובה כזאת אז חובת היוועצות צריכה להתבצע, כפי שאנחנו יודעים, בהתאם לעקרונות המשפט המנהלי – בלב פתוח ובנפש חפצה, וברור שיש מקום לקיים חובה כזאת מפני שוועדת הכלכלה דנה בנושא ומביעה את עמדתה.
מכל מקום, בהתחשב בכך שהנושא עלה אך ורק כאן ולא לפני ישיבת הוועדה, אני מציעה שהוועדה תסיים את הדיון בתקנות. בכל מקרה, לאחר שהיועץ המשפטי או נציגיו יגבשו עמדה ביחס לשאלה אם היה מקום להיוועץ עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים לגבי תיקון התקנות, מכוח החוק, הוועדה תחליט כדלקמן: אם חוות הדעת האמורה תהיה שחובת ההיוועצות היא רק עם שר התיירות, כפי שאכן נעשה, הרי שהחלטות הוועדה היום תהינה סופיות.
לאה ורון
לא אם הוועדה תחליט, משרד המשפטים יודיע לוועדה.
אתי בנדלר
וודאי. אם חוות דעתם של היועץ המשפטי לממשלה, או נציגיו תהיה שחובת ההיוועצות לפי החוק היא רק עם שר התיירות ולא עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים, אז מבחינת הוועדה החלטותיה תהינה סופיות, אלא אם כן בהתאם לתקנות הכנסת יפתחו אותה מחדש.
אם חוות הדעת תהיה ששר התמ"ת היה צריך להיוועץ בשר התחבורה, אז יש להבחין בין שני מקרים: אם עמדת שר התחבורה תהיה תמיכה בתקנות בנוסח שעליו החליטה הוועדה, הרי שהחלטות הוועדה שוב יהיו סופיות. אם שר התחבורה לא יתמוך בנוסח שאושר, אזי שר התמ"ת, שהוא זה שהיה חייב בחובת ההיוועצות עם שר התחבורה, יגיש בקשה לדיון מחדש בתקנות.
אני חושבת שצריך להיות ברור שצריכה להימסר לוועדה הודעה בכתב על עמדת משרד המשפטים. משרד התחבורה צריך למסור את עמדתו לגבי הנוסח שאושר ככל שעמדת משרד המשפטים תהיה שחלה חובת היוועצות, ששר התמ"ת היה צריך להיוועץ בשר התחבורה, אז עמדת משרד התחבורה תימסר גם לוועדה בכתב, כדי שמנהלת הוועדה תדע שלא להוציא בכתב אישור לתקנות.
לאה ורון
אני חושבת שבסיטואציה שבה נמצא הענף יש מקום להגביל הן את משרד המשפטים והן את משרד התחבורה בלוחות הזמנים.
היו"ר כרמל שאמה
אוקיי. אנחנו נמשיך.
לאה ורון
אפשר להמשיך בתקנות.
היו"ר כרמל שאמה
את 1 סיימנו?
אתי בנדלר
כן.
יוסי פתאל
אדוני, לגבי התקופה, אנחנו נשארים ב-18?
היו"ר כרמל שאמה
כן.
לאה ורון
אני מבינה שתקנה אחת מאושרת בשינויים של 18 במקום 14.
אתי בנדלר
רק לגבי שירותי תיירות.
לאה ורון
והפיצול בין פסקה (8) ל-(9) בנושא ה - - -
אתי בנדלר
כן, כך שתוקף התקנה לגבי שירותי תיירות יהיה עד 1 בינואר 2013, תוקף ההוראה הזאת.
אליהו ליפשיץ
מה משמעות הדבר? ואחרי?
אתי בנדלר
לפני זה יבואו לוועדה, כמו שהיה עד עכשיו.
היו"ר כרמל שאמה
תחנה אחת מאושרת בשינויים שהצגנו, נכון חבר הכנסת טיבייב?
נא להקריא את תקנה מספר 2.
תמר פינקוס
"בתקנה 6 לתקנות העיקריות, במקום פסקה (12) יבוא: "(12) שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל, לרבות –
(א)
טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל והניתנת באמצעות חברת תעופה אחרת (להלן – טיסת המשך);

(ב)
חבילת נופש מחוץ לישראל, למעט טיסה מישראל ואליה, שאינה טיסת המשך; ובלבד שהעוסק גילה לצרכן, בטרם ההתקשרות את תנאי ביטול העסקה של נותן השירות מחוץ לישראל; נטל ההוכחה לעניין פסקה זו, מוטל על העוסק.

בפסקה זו "מחוץ לישראל" – למעט האזור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף; "נסיעה" פירושה טיסה, שיט, טיול מאורגן וכיוצא באלו ובשיט, למעט הובלת טובין.""
אתי בנדלר
תסבירי מה זה בשתי מילים.
תמר פינקוס
כפי שאמרתי בפתיח, אנחנו מדברים על כך שהתקנות האלה יחולו אך ורק על טיסות שיוצאות מישראל ואליה, ללא טיסות המשך, כשאלה נעשות על ידי חברות שהן חברות זרות שאין להן שום זיקה למדינת ישראל.
אם טיסת ההמשך נעשית על ידי אל-על רק כי הוא עשה חניית ביניים, כמובן שזה יחול על כל הקו. הוא הדין לגבי כל חברת תעופה שיוצאת מכאן, שיש לה כאן נציגות. זה חל על טיסות שטיסות ההמשך נעשות על ידי חברות אחרות, כך זה גם לגבי מלונות.
זה לא יחול על ביטול עסקה של מלונות, או כל שירות שתחילתו וסופו בחוץ לארץ; ובלבד שבעת רכישת השירות אומר סוכן הנסיעות מהם תנאי הביטול, אם ישנם, או בחברת התעופה שעושה את טיסות ההמשך, או של בתי המלון.
ההוכחה שניתן הסבר כזה וניתן המידע, הוא תמיד על העוסק ולא על הצרכן. בהעדר אמירה או הסבר לגבי תנאי הביטול של החברות האחרות, ברירת המחדל היא שניתן לבטל את כל העסקה, כי הסוכן לקח את זה על עצמו.
היו"ר כרמל שאמה
יש הערות לתקנה?
אין הערות, תקנה 2 אושרה.
הצבעה

בעד אישור התקנה – רוב
התקנה אושרה.

תקנה 3.
תמר פינקוס
"לאור התיקון בתקנה 6, פסקה (12) צריך לתקן גם את מה שכתוב בתוספת ולכן בתוספת לתקנות העיקריות, במקום פסקה (8)" - - -
אתי בנדלר
רגע, לפני כן, איפה את קוראת?
קריאה
את דילגת על תקנה 3.
תמר פינקוס
תקנה 9 לתקנות העיקריות – בטלה.
אתי בנדלר
לא, זה צריך להשתנות. תקנה 9 בנוסחה הנוכחי קובעת ש"תוקפה של תקנה 6א(12) ושל הסייג לפרט 8 לתוספת – שתים עשר חודשים מיום פרסומן של התקנות", עכשיו יהיה צורך לתקן באופן שיהיה ברור שתוקפה של התקנה מוגבלת לשנה נוספת.
תמר פינקוס
מספר הימים. אנחנו רוצים להגדיל את כל התקנה, או רק את מספר הימים? הרי לא את המהות. אנחנו אומרים רק שמספר הימים הנקוב, ה-18 יום הוא רק עד ה- - לא?
אתי בנדלר
אז מה את רוצה לומר?
תמר פינקוס
שמשך התקופה שנקבע בתקנה 9 יידון מחדש בתאריך הזה, משום שהמהות עצמה הרי לא משתנה.
רוני אמיר ארזי
בשניים שלוש.
היו"ר כרמל שאמה
אי אפשר לתקן את התקנה הזו? לתקן את סעיף התאריך רק, בפעם הבאה, להסיר אותו?
אתי בנדלר
כן, בפעם הבאה מקסימום - - -
תמר פינקוס
חשבתי שלוועדה אין עניין להעמיד את המהות של כל הסעיף לדיון מחדש, אלא רק את משך התקופה שבה דנו, וזה הבדל.
היו"ר כרמל שאמה
מה עוד יכול להיות שם לשנות? מה ירצו לשנות?
תמר פינקוס
את זכות הביטול. בתקנה הזאת קבענו שזכות הביטול חלה גם על תיירות חוץ, ואמרנו את פרקי הזמן. יש הבדל אם אנחנו מעמידים את פרק הזמן לדיון מחדש, או שאנחנו מעמידים את כל הסעיף.
אתי בנדלר
את רוצה - - - שאומר "ובלבד", שהודעת הביטול תהיה 18 ימים לפני השירות. רק זה יבוטל?
תמר פינקוס
נכון. רק משך התקופה, כי זכות ביטול - - -
אתי בנדלר
O.K. אז צריכים לתקן את תקנה 9 בדרך האמורה. תמציאו לנו את הניסוח המתאים.
תמר פינקוס
בסדר גמור.
רון חלפון
מה שיכול להיווצר הוא שאם הוראת השעה תפקע, רק החריג למעשה יתבטל. אז ללא פעולה שלכם, יהיה ניתן לבטל כל עסקה. לא יהיה את החריג הזה - - -
תמר פינקוס
נכון, כמו היום. היום אפשר לבטל הכול. לכן כל זמן שלא יהיה לנו שום סייג, אנחנו נאריך את התקופה הזאת ונעשה אותה קבועה.
אליהו ליפשיץ
אז למה לא לעשות דבר יותר פשוט, להחיל את התקנות כפי שהן? הרי תמיד אפשר לתקן תקנות. לבטל את תקנה 9 לתקנות העיקריות.
תמר פינקוס
משום שהוועדה החליטה שהיא רוצה להעמיד את - - -
אליהו ליפשיץ
אז אני רוצה להעלות את זה שוב לשאלה.
תמר פינקוס
עד ה-1 בינואר.
אליהו ליפשיץ
גם אז אפשר עדיין להעלות את זה לדיון בהחלטה ולא במסגרת התקנת התקנות.
הילה דוידוביץ
זה יוצר תמריץ.
אליהו ליפשיץ
יש יצירת תמריץ, כי בסופו של דבר לכל - - -
תמר פינקוס
התמריץ הוא של חברות התעופה ממילא, לא שלנו.
הילה דוידוביץ
נכון, אבל זה יוצר איזושהי מגבלת זמן מראש כדי לבחון פרק זמן לבחינה.
תמר פינקוס
אולי גם אנחנו נתחרט, אולי אנחנו - - -
אליהו ליפשיץ
אני חושב שהדרך הפשוטה היא תמיד יותר נכונה.
קרן כהן סעד
זו לא הדרך הפשוטה.
הילה דוידוביץ
זה לא בהכרח - - -
אליהו ליפשיץ
השאלה היא מה פשוט.
היו"ר כרמל שאמה
אוקיי, מאושר.
אתי בנדלר
אז רק לגבי 18 הימים?
תמר פינקוס
רק לגבי 18 ימים. אנחנו נגיש את הנוסח.
לאור התיקון בפסקה (12) בתקנה 6, אנחנו צריכים לתקן גם את האמור בתוספת. במקום פסקה (8) יבוא: "שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי למעט אם הם מתבצעים במלואם מחוץ לישראל, כאמור בתקנה 6(12)...", אנחנו חוזרים לסעיף; "... ובלבד שהעוסק גילה לצרכן בטרם ההתקשרות את תנאי ביטול העסקה של נותן השירות מחוץ לישראל; נטל ההוכחה לעניין פסקה זו, מוטל על העוסק;

בפסקה זו "מחוץ לישראל" ו"נסיעה" כהגדרתן בתקנה 6 פסקה (12)."
היו"ר כרמל שאמה
יש הערות?
רוני אמיר ארזי
כן, אני חושבת שהחל מהמילה "ובלבד", מכיוון שזה במילא חוזר על כל המלל של תקנה 6(12) והפנייה ל-6(12), זה מיותר. זאת אומרת, אפשר להסתפק עד: "בתקנה 6(12)" ושם נקודה.
אתי בנדלר
יכול להיות, זה עניין של נוסח. לא על זה מחלקת חקיקה - - -
רוני אמיר ארזי
השאלה היא האם זה לא יבלבל ויטעה.
תמר פינקוס
לא, זה יעשה את זה לצרכן יותר ברור כי הוא יקרא את זה פעמיים ולא יצליחו לסדר אותו.
אתי בנדלר
האמת היא שכשאני קראתי את זה במקור, אני סברתי גם כן שיש כאן מלל מיותר, מכיוון שהם עובדים על הנושא הזה מול מחלקת חקיקת משנה במשרד המשפטים אז - - -
תמר פינקוס
אז בטח יתקנו את זה.
אתי בנדלר
כיוון שאין שינוי מהותי בעניין הזה, אני מציעה להשאיר את זה כפי שזה מאושר על ידי משרד המשפטים.
תמר פינקוס
ולעניין התחילה - - -
היו"ר כרמל שאמה
רגע, עוד לא אישרנו.
לאה ורון
- - - לחברי הכנסת להחליט מה עמדתם.
היו"ר כרמל שאמה
וגם לשקול ולהצביע. מי בעד, מי נגד?
הצבעה
בעד הסעיף – פה אחד
הסעיף אושר.

אושר פה אחד.
תמר פינקוס
תחילה יש למחוק את מה שכתבנו כאן – ש"תחילתן של תקנות אלה..." אם זה "מיום פרסום ברשומות", אז בדרך כלל גם לא לכתוב את זה, אז לא צריך לכתוב.
רוני אמיר ארזי
אבל השאלה היא מה בין ה-14 בספטמבר להיום, עד הפרסום ברשומות.
תמר פינקוס
חל על כל העסקאות, על כל תיירות חוץ כמו שזה מופיע בתקנות היום.
אתי בנדלר
אם אנשים ביטלו, אז תצטרכו להחזיר להם את מלוא ה- - -
תמר פינקוס
אז יצטרכו להחזיר. זה לא באשמתנו, אילו משרד התחבורה היה נזכר בזה קודם, יכול להיות שהיינו- - מאחר שזה נעצר, משום אנחנו היום בדיונים מול משרד התחבורה, אין לנו אלא להמתין. בשלב הזה אתם תצטרכו לבטל את כל העסקאות.
רוני אמיר ארזי
אני רוצה לציין, אנחנו מחויבים לפרסם כל דבר באתר שלנו, אנחנו מפרסמים מה המדיניות. לשינוי מדיניות היום - - -
תמר פינקוס
אני פרסמתי הנחיה מחייבת שעד אשר יתוקנו התקנות - - אז הנה, שם הכול ברור.
רוני אמיר ארזי
ההנחיה שלך גם יצאה אחרי ה-14 לחודש. העניין הוא לתקן כל יום באתר ובכל החשבונות - - - זה בעייתי.
תמר פינקוס
כתבתי במפורש שמה-14 לחודש קיימת זכות ביטול על תיירות חוץ, ככל שלא יהיה תיקון בתקנות שיאושרו על ידי ועדת הכלכלה, זכות הביטול קיימת. בינתיים לא אושר עוד כלום.
רוני אמיר ארזי
אז מה שקורה הוא שקודם כל קיבלנו את ההנחיה שבוע אחרי ה-14 לחודש, אם לא יותר מזה, התאריך שנקוב הוא ה-21 לחודש. דבר נוסף, אני מנסה להסביר, אנחנו מנסים, גם בכרטיסים האלקטרוניים שלנו, גם באתר שלנו, להתאים את ההנחיות. כל יום לשנות את מספר הימים זה בעייתי. כל דבר כזה זה תהליך שלוקח המון זמן מול חברות שונות ש- - -
תמר פינקוס
אבל הטענה לא מופנית אלי.
רוני אמיר ארזי
אני חושבת שנכון לפחות להחיל מה-14 לחודש ולא ממועד פרסומן, לפחות היום אנחנו - - -
תמר פינקוס
אי אפשר - - דיון ברטרואקטיביות זה דיון נפרד והוא לא על שולחן הוועדה.
אתי בנדלר
יכול להיות שהתקנות האלו יפורסמו בעוד חודשיים. אנחנו לא יודעים מה תהיה עמדת משרד המשפטים ומה תהיה עמדת משרד התחבורה. איך את חושבת שהוועדה - -
רוני אמיר ארזי
לפחות שמהיום אנחנו נוכל להודיע, להכין את הפרסומים, שזה יהיה 18 יום ולא - - -
אתי בנדלר
- - איך תכינו? אתם לא יודעים אם זה מה שיהיה בסופו של דבר, הרי אנחנו לא יודעים מה יהיה לאשורו המצב המשפטי בעוד שבוע או בעוד שבועיים, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה: לא את עמדת משרד המשפטים בקשר להיוועצות עם משרד התחבורה - -
יוסי פתאל
כמה זמן ייקח כל התהליך?
אתי בנדלר
- - ולא מה תהיה עמדת משרד התחבורה.
יוסי פתאל
כמה זמן זה ייקח?
תמר פינקוס
תלוי במשרד התחבורה.
רוני אמיר ארזי
אי אפשר להחיל לתקופת ביניים?
יוסי פתאל
אבל הגברת ורון אמרה בפירוש שהוועדה תקצוב את הזמן שאפשר למרוח את הדבר הזה. אי אפשר להשאיר ענף שלם תלוי באוויר, מדובר בחברות תעופה בינלאומיות, מדובר בתעשייה. אנחנו מוכרים כרטיסים לכל העולם, איך אנחנו יכולים להודיע לחברות תעופה מה שנאמר פה, כשאין להן בכלל נציגויות פה?
אתי בנדלר
יש כאן שתי שאלות שונות: שאלה אחת, ממתי תהיה תחילת התקנות – אם אין תחילה רטרואקטיבית ולא מוכרת כאן תחילה רטרואקטיבית, אז זה יהיה מיום פרסומן של התקנות. מתי התקנות יפורסמו? אחרי שיעשה כל התהליך שעליו דובר כאן.
מה שהציעה גברת ורון זה לקצוב - - -
יוסי פתאל
זה יכול להיות המון זמן עם משרד התחבורה.
אתי בנדלר
רק שנייה, מר פתאל, מה שגברת ורון הציעה זה לקצוב זמן למשרדים לצורך גיבוש עמדותיהם בעניין הזה. בכל מקרה, גם אם ייקצב זמן כזה, זה לא יהיה חלק מהתקנות, זה מה שאני מנסה לומר.
לאה ורון
ברור שלא.
יוסי פתאל
מה יקרה בפועל? אני לא מבין.
רון חלפון
אז המשרדים יעמדו בלוח הזמנים שהוועדה תקבע.
אני רוצה להתייחס לעמדה של הממונה על הגנת הצרכן. הפניית האצבע המאשימה כלפי משרד התחבורה היא פשוט חוצפה. יש לכם חובת היוועצות - -
תמר פינקוס
אז אני חצופה.
רון חלפון
- - או מכוח החוק, או לפחות מכוח הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, ועל זה אין שום ספק. לבוא ולהעביר תקנות כאלה ולהגיד: בגלל שר התחבורה, זאת חוצפה. מכוח הנחית היועץ המשפטי לממשלה, אין ספק שהייתם צריכים להתייעץ. זה שאתם מעבירים את זה - - -
יוסי פתאל
אנחנו תלויים באוויר, חילופי ההאשמות האלו לא יעזרו.
רון חלפון
לכן, משרד התחבורה מוכן לקבל על עצמו לוח זמנים קצר כדי לבחון את העניינים. אין לנו בעיה שאחרי מספר ימים - - -
יוסי פתאל
בואו נחליט עכשיו על מספר הימים, זה הכול, אדוני היושב ראש.
היו"ר כרמל שאמה
כמה זמן אתם צריכים?
הילה דוידוביץ
השאלה היא לא מאוד מסובכת, אני מניחה - - בגלל שצריך פה כמה רפרנטים, אני חושבת שאנחנו צריכים כמה ימים בודדים, עד סוף השבוע.
היו"ר כרמל שאמה
אוקיי.
אתי בנדלר
וכמה זמן צריך משרד התחבורה צריך כדי לגבש את עמדתו? משרד התחבורה יכול להתחיל בגיבוש עמדתו ללא כל קשר לעמדת משרד המשפטים, לצורך העניין.
הילה דוידוביץ
אנחנו נרצה בין כה וכה לשמוע מה יש לכם להגיד.
רון חלפון
אנחנו נוכל לתת את תגובתנו שלושה ימים מהרגע שנקבל את עמדת משרד המשפטים.
תמר פינקוס
מה זה קשור?
אתי בנדלר
שלושה ימים?
רון חלפון
אנחנו צריכים לדעת.
תמר פינקוס
הם רוצים את עמדתכם בין יש חובת היוועצות או לא, משום שבאת ואמרת שיש לכם עמדה. אם היא אמרה: תהיה חובת היוועצות או לא תהיה, אנחנו רוצים את עמדתכם, תנו את עמדתכם.
רון חלפון
מבחינת הוועדה יש הבדל, כך ציינה עו"ד בנדלר, שמבחינתם זה משנה אם קיימת חובת היוועצות בחוק או לא, כך היא ציינה.
אתי בנדלר
זאת אומרת שהוועדה תקבל עד סוף השבוע הבא, רגע, מתי יוצאים לחופשת סוכות?
רון חלפון
יום שלישי כבר זה היום האחרון.
תמר פינקוס
עד יום שלישי. זה יהיה רק אחרי סוכות.
אתי בנדלר
מיד אחרי סוכות הוועדה תקבל, אני מציעה מגברת פינקוס - - -
רון חלפון
אני חושב שאפשר קודם.
יוסי פתאל
אבל זה קטסטרופה מבחינת - - -
קריאות
אפשר עוד קודם.
יוסי פתאל
- - אתם משאירים ענף שלם תלוי באוויר. זה אלפי אנשים כל יום. בגלל שיש פה ויכוח טכני, אנחנו יכולים לחטוף תביעה ייצוגית מטורפת - -
תמר פינקוס
משרד התחבורה יכול לגבש את עמדתו תוך שבעה ימים - -
יוסי פתאל
- - אנחנו הלא נרוץ עם זה גם למדינה ונגיד: זה לא אשמתנו, איזה מן דבר זה?
תמר פינקוס
- - עמדת היועץ המשפטי לממשלה.
לאה ורון
מדוע שלא תגבשו את עמדתכם במהלך התקופה שמשרד המשפטים, של תוך שלושה ימים כך וכך?
רון חלפון
אין לנו שום בעיה. ברגע שיגיע המכתב של משרד המשפטים, אנחנו נציג את העמדה שלנו כמה שיותר מהר. הם אומרים שהם יוציאו את עוד השבוע - -
תמר פינקוס
אבל מה זה קשור?
רון חלפון
- - זאת אומרת שביום חמישי - - -
יוסי פתאל
אב למה צריך את המכתב שלהם בשביל העמדה שלכם?
רון חלפון
אנחנו נגבש את עמדתנו תוך כדי.
יוסי פתאל
ותתנו להם ובזה זה נסגר.
רון חלפון
בסדר.
יוסי פתאל
זה אלפי נוסעים כל יום, אנחנו לא יכולים ככה לתקוע את כולם.
אתי בנדלר
הוועדה תקבל הודעה עד יום חמישי בקשר לעמדות המשרדים, זה בסדר?
היו"ר כרמל שאמה
כן.
יוסי פתאל
ואז? סליחה שאני מנג'ס.
אתי בנדלר
ואז מה שהקראתי קודם.
יוסי פתאל
נניח שהם יסכימו ולא יריבו - - -
אתי בנדלר
ואז הגברת ורון תוכל להוציא אישור בדבר החלטות הוועדה ביום חמישי.
תמר פינקוס
ואז זה ילך לפרסום חודש מראש, ומיום הפרסום - - אז נעשה את זה באותו יום.
אתי בנדלר
משרד המשפטים יעשה כל מאמץ לפרסם את זה לפני החגים.
הילה דוידוביץ
ככל שההחלטה תהיה שאין. אם נחליט שהייתה צריכה להיות חובת היוועצות ויש להם הערות מהותיות, יצטרך להיות דיון מחדש.
יוסי פתאל
ברור.
אתי בנדלר
אז זה יצטרך לחזור לדיון בוועדה.
לאה ורון
זה ברור.
הילה דוידוביץ
נכון, ואז זה יהיה ממילא אחרי סוכות.
אתי בנדלר
רק ככל ש: או משרד המשפטים יחליט שלא הייתה חובת היוועצות או שמשרד התחבורה יגיד: הגם שיש חובת היוועצות, אנחנו סומכים את ידנו על החלטות הוועדה. עד, לכל המאוחר, יום חמישי יהיה בפני הוועדה מכתב שמאשר את שני הדברים, אחת משתי האפשרויות האלה ויוצא מכתב אישור. מכאן ואילך זה בידי משרד המשפטים, מתי זה יפורסם.
יוסי פתאל
הבקשה שלנו, בשם כולם היא שהשכל הישר יהווה איזשהו גורם גם בדיונים בין המשרדים, בכדי שאנחנו נוכל לא להיתקע באיזושהי קטסטרופה מבחינה משפטית. מבחינתנו זה יכול להיות הרה אסון, הלא, זה לא דבר פשוט.
קריאה
- - -
יוסי פתאל
כרגע יש בפועל את הביטול - - -
אתי בנדלר
הילה, את צריכה לקחת לידך - - -
הילה דוידוביץ
זה יכול להיות אפילו מחר, אני לא יודעת, אני פשוט - - -
אתי בנדלר
ככל שזה יגיע לוועדה יותר מהר, יותר טוב. מה שאני מנסה לומר זה שבכל מקרה, את צריכה להכין את הרקע לכך שאם התקנות יאושרו ללא צורך בדיון מחדש, הם יפורסמו לאלתר.
לאה ורון
אני מזכירה לגברת פינקוס שאת צריכה להעביר את הנוסח של תקנה 3. אני מזכירה לך פשוט כבר להעביר את הנוסח של תקנה 3.
אתי בנדלר
אולי עדיף כבר שתכינו את הנוסח, נוסח מעודכן של כל התקנות.
תמר פינקוס
של התקנה.
אתי בנדלר
לא רק, של כל התקנות. נוסח מעודכן של כל התקנות.
לאה ורון
נוסח מעודכן של כל התקנות.
תמר פינקוס
את הפיצול גם צריך.
היו"ר כרמל שאמה
אז מה רמת הסיכון שאנחנו לוקחים לגבי - - -
יוסי פתאל
אנחנו חשופים לגמרי כרגע. אנחנו כבר שבוע וחצי ככה - חשופים לגמרי.
אתי בנדלר
רמת הסיכון היא שאם יהיה צורך בדיון מחדש, אדוני יקבע מתי, אחרי שנקבל את ההודעה על כך, אדוני, יחליט מתי יהיה הדיון מחדש.
יוסי פתאל
יש היום תביעות, יש עכשיו תביעה חדשה על אגורה אחת, שהיא תביעה ייצוגית של למעלה ממיליון שקל. זאת אומרת, האנשים ממתינים בדיוק לתקלות הטכניות האלה, זו תביעה מלפני שבועיים.
תמר פינקוס
על אגורה, מה זה קשור לתקנות?
יוסי פתאל
כי אנחנו כרגע נמצאים בביטול, כפי שקיים לגבי כולנו.
תמר פינקוס
אבל מה עניין האגורה?
יוסי פתאל
אני רק אומר שיש עורבים כאלה שמחפשים בדיוק את חלון ההזדמנויות האלה בשביל לתבוע אותנו.
הילה דוידוביץ
אבל גם כרגע יש להם זכות ביטול, אז אתם תצטרכו לתת להם.
יוסי פתאל
נכון, אבל הענף לא ערוך לזה כרגע. כרגע אנחנו הענף לא ערוך כך.
הילה דוידוביץ
זה המצב המשפטי הקיים, מה אפשר לעשות?
יוסי פתאל
לאכול אותה. זה כרגע הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות, אין לנו ברירה אחרת. אנחנו רק מבקשים לצמצם את הזמנים.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו עושים כל מאמץ, היה וייגרם לך נזק, מי שהתרשל, אתה תוכל לבוא אליו.
יוסי פתאל
אמרתי את זה גם בחצי משפט קודם.
איה מגן
כן, אבל רק לצורך ההמחשה, כל מי שרכש כרטיסים בשבועיים האחרונים לחגים הבאים עלינו לטובה, יכול לבטל את זה, ואנחנו יכולים להישאר במצב שאנחנו כבר לעולם לא נוכל - - -
אליהו ליפשיץ
לא, הוא לא יכול לבטל.
תמר פינקוס
לפי התקנות הוא לא יכול לבטל אם זה נופל על שבעה ימים לפני מתן השירות. אם הוא רכש את זה עכשיו לחגים עכשיו, אפילו שעשיתי שלוש פעמים בגרות המתמטיקה, את זה אני חושבת שאני אוכל לספור, ואני אומרת לך שאין להם סיכוי לבטל. אולי הבגרות שלי עוד יותר - - -
איה מגן
שבוע לפני הטיסה - - -
הילה דוידוביץ
רק עסקאות פרונטאליות, שזה לא רוב העסקאות.
איה מגן
בסדר, אנחנו כבר מנוסים עם הכמויות. יש לנו כבר מחקר על זה.
תמר פינקוס
כמו שאמרתי, אתם מוכרים לחמישה אחוז וממילא אתם לא מחזירים - - -
יוסי פתאל
הם כבר הצביעו.
היו"ר כרמל שאמה
זה עד 31 בדצמבר 2013
אתי בנדלר
כן.
היו"ר כרמל שאמה
טוב, אז אנחנו סיימנו את המלאכה?
קרן כהן סעד
רק משהו אחד, כשדיברנו בתחילת הדיון, ביקשנו גם התייחסות לצמצום פרק הזמן שעד אליו ניתן לבטל את העסקה, שזו למעשה תקנה 2.
יוסי פתאל
מיום ההזמנה, לא מיום היציאה. הבקשה של החברה הייתה במקום 14 יום, שבעה ימים אפשרות לבטל, כמו בארצות הברית בעצם, אני צודק?
תמר פינקוס
הסעיף הזה כבר אושר, אתם מדברים עליו קצת באיחור.
רוני אמיר ארזי
זה לא היה בדיון בטיוטת התקנות, זה נושא אחר שאנחנו ביקשנו להעלות. טיוטת התקנות דיברה על התקופה שלפני מועד היציאה, ואנחנו מדברים על המועד המקורי - - -
תמר פינקוס
בסדר - - על דמי הביטול, הייתם צריכים לעשות את זה עוד לפני שהתחלנו.
רוני אמיר ארזי
זה משהו שלא היה בטיוטת התקנות, הנושא של כמה זמן ממועד העסקה עד למועד הביטול. על זה אנחנו מדברים וזה לא הופיע בטיוטת התיקון לתקנות.
קריאה
זה גם לא ישנה את התקנות, זה לא שייך לכאן.
תמר פינקוס
כתוב כאן, אנחנו מתקנים את סעיף 3, ואמרנו: "בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם, ובלבד שהביטול ייעשה שבעה ימים". אנחנו הגדלנו את זה ל-14 יום, כשדנו בסעיף הזה, איפה הייתם להגיד: אנחנו מבקשים להחליף את זה?
רוני אמיר ארזי
אנחנו דיברנו. דיבר פה מר קובי זוסמן בשם כל החברות והוא אמר את זה, אבל נראה שלא - - -
תמר פינקוס
עשו כבר הצבעה, אז אתם רוצים עכשיו לפתוח מחדש את הסעיף שדנו בו? אנחנו דנו בסעיף הזה.
רוני אמיר ארזי
זה לא לפתוח מחדש את הסעיף, כי זה בסעיף אחר, כי בתקנות זה ב-2(3) אנחנו דנו בתקנה 4.
תמר פינקוס
אנחנו דנו בתקנה 2(3) וכשדנו בתקנה 2(3) והצביעו עליה, ודנו בה, הייתם צריכים אז להגיד את זה. כבר גמרו לדון בסעיף הזה. דנו בסעיף 2(3).
יוסי פתאל
יש איזושהי הסכמה לגבי מתי זה יסונכרן עם המכר מרחוק, תמר?
זאב פרידמן
זה לא צריך להיות מסונכן עם מכר מרחוק. מכר מרחוק זה נושא לגמרי אחר, זה לא שייך לכאן.
תמר פינקוס
זה לא צריך להיות מסונכרן, זה בכלל דיון אחר.
יוסי פתאל
קודם כל, לפחות לנו, אמרת עמדה אחרת, תמר.
תמר פינקוס
אנחנו דנו בתקנה, זה היה הסעיף הראשון שהקראתי.
יוסי פתאל
שבתחום התיירות יהיו שני דברים שונים.
זאב פרידמן
אלו שתי עסקאות מסוגים שונים. כאן הצרכן נמצא בסיטואציה X, כאן הוא נמצא בסיטואציה Y, יש הבדל.
יוסי פתאל
ההיגיון שהיה פה זהה לחלוטין למכר מרחוק.
זאב פרידמן
ממש לא. המקור של - - -
יוסי פתאל
כל העסקאות שלנו כמעט הן מכר מרחוק.
אליהו ליפשיץ
עסקאות מכר מרחוק ועסקאות פרונטאליות, הרציונל בשתיהן שונה לחלוטין.
יוסי פתאל
בתחום התיירות הוא שונה?
אליהו ליפשיץ
אחר-כך יהיה דיון גם לגבי מכר מרחוק ויהיה גם שינוי לגבי מכר, אבל זה לא חייב להיות אותו שינוי.
תמר פינקוס
זה לא יהיה אותו שינוי. זה יהיה שינוי אחר, זה חקיקה ראשית, זה ארוך יותר.
יוסי פתאל
נכון, אבל מהותית זה אותו דבר.
אליהו ליפשיץ
שתהיה הצבעה לשינוי, ואנחנו מקווים שחברי הכנסת לא יקבלו את השינוי הזה.
יוסי פתאל
אבל מה ההבדל?
הילה דוידוביץ
מכר מרחוק זה עסקה מיוחדת.
יוסי פתאל
לעניין התיירות איך זה קשור?
הילה דוידוביץ
זה לא משנה, כל עסקה במכר מרחוק היא מיוחדת.
תמר פינקוס
נכון, בתיירות זה עוד יותר מיוחד.
יוסי פתאל
אני מבין את מה שאת אומרת, אבל תחשבי רגע על תחום התיירות. אני מוכר לך בית מלון בחו"ל, זה משנה אם את נכנסת אלי למשרד או שאת עושה את זה בטלפון, או באתר האינטרנט?
חד משמעית, זה לא רלוונטי. זה אותו דבר בדיוק. מה, אני יכול להראות לך את הסחורה? רוב העסקאות שלנו נמצאות במכר מרחוק. את באה אלי למשרד - - -
הילה דוידוביץ
זו לא אותה סחורה.
לאה ורון
מר פתאל, אולי תחזרו בבקשה על מה שאתם מבקשים מהוועדה, כדי שחברי הכנסת יוכלו לשמוע?
יוסי פתאל
אני מתנצל. דובר על זה גם בישיבות הקודמות. למיטב הבנתי, עו"ד תמר פינקוס אמרה את זה בהזדמנויות שונות, שצריך לעשות את הסדר הזה, לא משנה כרגע איזה, בין מכר מרחוק לגבי התיקון הזה.
לעניין התיירות לא נמצא אפילו טיעון אחד, או אפילו קצהו של טיעון שיש הבדל בין עסקאות מכר מרחוק לעסקאות במשרדים. מה עוד?
תמר פינקוס
אתה מגדיר את זה לא נכון. מה שאומר מה יוסי פתאל: ככל שזה נוגע לעסקאות שמתחילות ומסתיימות בחו"ל, אין הבדל אם נעשה במכר מרחוק או שזה נעשה כשבאים אלי פרונטאלית. אני לא יכול להראות לו את המלון במכר מרחוק וגם לא פרונטאלית, לכן אני מבקש שתהיה השוואה בין מה שיש במכר מרחוק למה שיש בתקנות ביטול עסקה, ככל שזה נוגע לעסקאות שתחילתן וסופן בחו"ל.
תרגמתי אותך נכון?
יוסי פתאל
אני מבקש שכל מה שהיא אמרה פשוט יאושר.
תמר פינקוס
על זה אני עונה שהדיון הוא לא כאן. אנחנו אמרנו שיתקיים דיון, משום שמדובר בחקיקה ראשית, תהיה היוועצות לא רק עם הגופים האלו, אלא עם כל משרדי הממשלה, כפי שמתחייב. אנחנו נבוא לכאן עם חקיקה כשנסיים אותה, ולא נפתח אותה כאן. לכן, יוסי, אל - - -
יוסי פתאל
אבל תמר - - רק עוד משפט אחד.
תמר פינקוס
אני לא אענה לך פה, ובזה גמרנו את הדיון.
יוסי פתאל
עד עכשיו דיברת בשמי, תני לי גם לדבר בשמי דקה.
תמר פינקוס
לא דיברתי.
יוסי פתאל
אני רק אומר שבנושא התיירות, אני מזכיר לכם שהיום מחצית מהעסקאות אנשים לא קונים בכלל אצל סוכנים ישראליים. לקוחות קונים ב- Expedia. לא מעניין אותם מה נאמר בחדר הזה. אתם מפלים לטובה את הספקים מחו"ל שפועלים בישראל. Booking.com פתחו אתר בעברית מלאה - - -
היו"ר כרמל שאמה
אחלה אתר.
יוסי פתאל
50% מבתי המלון, סליחה?
היו"ר כרמל שאמה
אחלה אתר.
יוסי פתאל
נכון.
היו"ר כרמל שאמה
חבל על הזמן.
קריאה
החוק בישראל לא חל עליו.
יוסי פתאל
לא חל עליו. על Expedia הוא לא חל. כשקונים באתרים - - אני אעמוד בחוק, 50% מהחדרים של בתי המלון לא נקנים כבר דרכנו. מה עושים? לוקחים ומכבידים את זה עלינו.
עכשיו, גם צריך להיות איזשהו הגיון.
תמר פינקוס
יוסי, אבל אמרתי לך - - - מה אתה רוצה שהוועדה פה תחליט על חקיקה ראשית?
היו"ר כרמל שאמה
רגע, למה מכבידים עליכם? יכול להיות - - להיפך - - -
יוסי פתאל
לא, אבל לפני כן את אמרת שצריך להיות סנכרון בין מה שעשינו עכשיו לגבי מכר מרחוק.
תמר פינקוס
אבל אני אמרתי שאני לא מתכוונת לדון אתך פה, או עם אף אחד אחר על השולחן הזה.
יוסי פתאל
אבל על השולחן הזה קובעים.
תמר פינקוס
אני לא מתכוונת.
היו"ר כרמל שאמה
יוסי, שני דברים לגבי Booking.com: ב- Booking.comכשאני הזמנתי בהזמנות האחרונות, תמיד היה רשום שאתה יכול לבטל ללא קנס.
תמר פינקוס
נכון, הם מבטלים.
יוסי פתאל
תלוי מתי, באיזה יום, ובאיזה מחלקה.
תמר פינקוס
עד חמש שעות לפני הטיסה.
היו"ר כרמל שאמה
אני לא יודע, כמה הזמנות. מאוד התפלאתי, בהתחלה חשבתי שזה מבצע.
יוסי פתאל
גם אצלנו זה ככה, 24 שעות לפני. אבל בתערוכות למשל, אתה לא יכול.
היו"ר כרמל שאמה
בנוסף לזה, פעם הבאה שאני ארצה להזמין ואני אדע שדרכך אין ביטול, ודרכו יש ביטול, אני אזמין דרכך.
יוסי פתאל
איך?
היו"ר כרמל שאמה
כי אני אדע שדרכך אין ביטול.
יוסי פתאל
אני מבקש לפגוש את הלקוח הזה לתת לו מגן מטעם ההתאחדות.
היו"ר כרמל שאמה
למה?
יוסי פתאל
כי זה לא יקרה.
היו"ר כרמל שאמה
למה?
יוסי פתאל
אתה כבר מזמין ב- Booking, לא הייתי צריך להביא דוגמא מבחוץ, וכולם מזמינים.
לנו לא יתנו את מה ש- Booking יכולים לעשות. אנחנו צריכים לעשות את ה- back-to-back עם הספקים בחוץ. אם הם מאשרים עד 24 שעות לפני, גם אנחנו נאפשר את זה. אנחנו לא יכולים להגיד שאצלנו לא מבטלים כי החוק הרשה לנו, אבל אנחנו חייבים לעמוד מול הספקים בחו"ל .

לעניין התיירות באמת, הרי גם כשאתה בא אלי למשרד ואתה רוצה להזמין חדר בית מלון, אני מסובב את מסך המחשב ומראה לך את החדר. מה ההבדל בין זה לבין אם אתה יושב בבית ואני אומר לך – כנס לאתר?
הוועדה בפירוש אמרה, וגם תמר אמרה שהדבר הזה צריך להיות מטופל. לפי מה שנאמר פה, זה לא יטופל בכלל.
היו"ר כרמל שאמה
לא. - - - כל החברים בוועדה, שלא יחכו למשיח.
יוסי פתאל
נכון, גם לגבי המשיח זה נכון. הוא יגיע, רק מתי?
היו"ר כרמל שאמה
תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 16:25.>

קוד המקור של הנתונים