ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/08/2011

תקנות הכניסה לישראל (תיקון מס'), התשע"א - 2011 (פטור מאגרות לאשרות ממולדובה)

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
2
ועדת כספים

23.08.2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"ג באב תשע"א (23 באוגוסט 2011), שעה 11:30
סדר היום
תקנות הכניסה לישראל (תיקון מס'), התשע"א-2011(פטור מאגרות לאשרות ממולדובה).
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר משה גפני

שי חרמש

מירי רגב

ליה שמטוב

פאינה קירשנבאום
מוזמנים
עו"ד דניאל סלומון – סגן בכיר ליועמ"ש, משרד הפנים

אבי אבוחצירא – משרד החוץ, יועץ השר
רכזת בוועדה
רחל סמואל
רשמה
אתי בן שמחון

תקנות הכניסה לישראל (תיקון מס'), התשע"א-2001

(פטור מאגרות לאשרות ממולדובה)
היו"ר משה גפני
שלום לכולם, נדון בבקשה לאישור פטור מאשרות למולדובה.


בבקשה היועץ המשפטי של רשות האוכלוסין וההגירה.
עו"ד דניאל סלומון
המצב היום הוא שאנחנו נמצאים במצע שהוא לא הדדי בין המדינות משום שמולדובה כבר הודיעה שהיא פטרה את אזרחי מדינת ישראל מאשרה לחלוטין, מהצורך להיכנס להצטייד בויזה לפני שמגיעים לתיור במולדובה. מה שאנחנו עושים מצד שני, זה את חצי הדרך אנחנו לא פוטרים מאשרה לחלוטין, אבל פוטרים אותם - - -
היו"ר משה גפני
מולדובה פוטרת את אזרחי ישראל מאשרה בכלל?
עו"ד דניאל סלומון
מאשרה בכלל. אנחנו עושים אפשר לומר את חצי הדרך כאן, ופוטרים אותם רק מן הצורך לשלם תמורת קבלת האשרה בינתיים היא הצטרכו להמשיך ולהצטייד באשרה. אנחנו נבחן את הסוגיה בהמשך.
היו"ר משה גפני
יש מישהו שרוצה להעיר על זה?

מי בעד אישור הבקשה של פטור מאגרה לאשרות ממולדובה?

הצבעה

בעד האישור – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הפטור מאגרות לאשרות אושר.
ליה שמטוב
אני נוסעת לשם.
היו"ר משה גפני
הפטור מאגרות לאשרות ממולדובה, בקשתם של שר הפנים ושל שר האוצר אושרה. תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:35)

קוד המקור של הנתונים