ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/09/2011

ישיבה עם ועדת הקליטה של מרכז השלטון המקומי בנושא: קליטת עולים ברשויות המקומיות

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
27/09/2011

קוד המקור של הנתונים