ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/08/2011

צו מסילות הברזל (דחיית תחילתו של תיקון מס' 6 לפקודת מסילות הברזל), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
3
ועדת הכלכלה

14.8.2011


הכנסת השמונה-עשרה






נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 623
מישיבת ועדת הכלכלה
יום ראשון, י"ד באב התשע"א, (14 באוגוסט 2011), שעה 13:01
סדר היום
צו מסילות הברזל (דחיית תחילתו של תיקון מס' 6 לפקודת מסילות הברזל), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה - היו"ר
יצחק וקנין – מ"מ היו"ר
מוזמנים
עו"ד הילה הדר

לשכה משפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

משה יצחקי

מנהל אגף רישוי מסילתי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עירית שפרבר

מנהלת אגף תכנון תחבורתי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

יהודה אלבז

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

צ'ארלס סלומון

סמנכ"ל כספים כלכלי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

מור סידי

סטודנטית באגף החשב הכללי, משרד האוצר

יפעת רווה

משרד המשפטים

עו"ד טארק קסיס

ייעוץ וחקיקה כלכלי-פיסקלי, משרד המשפטים

רפ"ק דנית גלעד

אגף התנועה, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

שמחה אורנשטיין

מהנדס מערכות, תכנית אב לתחבורה ירושלים

עו"ד עמי רוטמן

יועץ משפטי, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

יובל ברגיל

יועץ משפטי, תכנית אב לתחבורה ירושלים

גיתית שיינין

יועצת משפטית, חברת סיטיפס
מ"מ מנהלת הוועדה
דקלה טקו
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
רשמה וערכה
ס.ל. חבר המתרגמים בע"מ

צו מסילות הברזל (דחיית תחילתו של תיקון מס' 6 לפקודת מסילות הברזל), התשע"א-2011
היו"ר כרמל שאמה
גם הצו הבא הוא באותו עניין, נקריא אותו.
הילה הדר
"צו מסילות הברזל (דחיית תחילתו של תיקון מספר 6 לפקודת מסילות הברזל), התשע"א-2011.

"בתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לחוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מספר 6), התשע"א-2011, (להלן – החוק) ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:
"דחיית של החוק
"1. החוק ייכנס לתוקפו ביום ט"ז באלול, התשע"א, 15 בספטמבר 2011".

לפי סעיף 48 לתיקון פקודת מסילות הברזל (תיקון מספר 6) התיקון אמור להיכנס לתוקף ב-19 באוגוסט, אלא אם כן צו של שר התחבורה יורה לדחות את המועד עד ה-15 בספטמבר.
איתי עצמון
באישור הוועדה.
הילה הדר
באישור הוועדה כמובן, לכן אנחנו כאן. עד ה-15 בספטמבר, וזהו. אני רק רוצה לדייק, בפועל זה לא עניין סתירה אלא זה עניין של היעדר אפשרות שיחולו הדדית שני ההסדרים, תקופת הניסוי ו---
איתי עצמון
עלולות להיווצר בעיות משניות אם שני החיקוקים האלה יחולו בעת ובעונה אחת.
הילה הדר
פשוט לסיים תקופה ולהתחיל תקופה חדשה.
איתי עצמון
אני רק רוצה להסב את תשומת הלב שלפי תיקון מספר 6 לפקודת מסילות הברזל והמועד של ה-15 בספטמבר זה המועד האחרון שאפשרי לדחיית מועד התחילה ולמעשה אם באמת הזכיין לא יהיה ערוך להפעלה מסחרית במועד הזה, יכול להיות שיהיה צורך להעביר חוק בשלוש קריאות, שיתקן וידחה את מועד תחילתו של תיקון מספר 6, כדי למנוע את אותה תחולה בעת ובעונה אחת של חוק התעבורה שנוגע לתקופת הניסוי ושל תיקון מספר 6.
היו"ר יצחק וקנין
יש למישהו עוד הערות? אנחנו כבר דיברנו על העניין הזה. מה שנשאר זה רק לאשר את הדחייה.

יש למישהו הערות נוספות? אין.

אנחנו נצביע על הצו. מי בעד הצו? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

הצו אושר

הצו אושר. ההפעלה תידחה ל-15 בספטמבר. המתכון שאתם דרשתם.

הישיבה ננעלה

קוד המקור של הנתונים