ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 10/08/2011

בקשה לדחיית המועד להגשת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת ה- 18

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכספים

10.8.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י' באב התשע"א (10 באוגוסט 2011), שעה 12:55
סדר היום
בקשה לדחיית המועד להגשת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת ה-18
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

עינת וילף

שי חרמש

ראלב מג'אדלה

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
שמואל גולן, מנהל חטיבה לביקורת שלטון מקומי ורשויות מקומיות, משרד מבקר המדינה

חנה רותם, מנהלת אגף בחטיבה לביקורת רשויות מקומיות, משרד מבקר המדינה
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

בקשה לדחיית המועד להגשת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת ה-18
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום בקשה לדחיית המועד להגשת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת ה-18.


זאת בקשתו של מבקר המדינה.
פניה קירשנבאום
זאת בקשה של הסיעות?
היו"ר משה גפני
בקשה של המבקר. מר גולן, בבקשה.
שמואל גולן
הבקשה באה נוכח אי העמידה בלוח הזמנים שפורט בחוק. להזכירך, בזמנו הסיעות ביקשו דחייה בהגשת הדוחות שלהם וקיבלו את הדחייה. בעקבות כך אנחנו התחלנו את הביקורת הרבה יותר מאוחר. חל שיבוש בכל נושא הקצאת כוח האדם שאמור לעסוק בעניין. לכן במקום להגיש את הדוח ליושב ראש הכנסת בסוף אוגוסט, על פי החוק ועל פי החישוב שאנחנו עשינו מיום שהוועדה אישרה, אנחנו מבקשים לדחות את הגשת הדוח ל-1 בנובמבר.


אני מזכיר בדרך אגב שחלק מהביקורות כבר הסתיימו והסיעות פנו אלינו בבקשת דחייה במתן התשובות נוכח העובדה שיוצאים לחופשה ותקופת החגים. במכתב של מבקר המדינה מפורט היכן פחות או יותר הוקצו כוח אדם ולמה הייתה הסטה כזאת. אני מזכיר שאת הביקורת הזאת אנחנו עושים לבד בלי רואי חשבון. אלה דברים שבדרך כלל נעשים בצוות מצומצם ולא נותנים לכל אחד במשרד מבקר המדינה לעסוק בהם.


לכן, כל התמהיל הזה של הדברים, גם הבקשות של הכנסת מאתנו לבצע מספר ביקורות, גם הקצאת משאבי כוח אדם לביקורות שהוטלו עלינו, גם בקשה של הסיעות כרגע לא להגיש את התשובות בזמן, לכן אנחנו מבקשים עכשיו לדחות את הגשת הדוח בחודשיים, עד ה-1 בנובמבר.
ראלב מג'אדלה
מה עם הדוח על הכרמל?
שמואל גולן
לפי מה שאמר מבקר המדינה, הטיוטות יוצאות בסוף השבוע הזה. אנחנו מדברים על אסון הכרמל, על המשט התורכי, על הרפז, כל מיני משימות שהכנסת הטילה עלינו. רק בבדיקת אסון הכרמל עובדים 35 אנשים.
עינת וילף
אגב, זה משהו אחורה? כיושב ראש סיעה חדשה לא קיבלנו בקשה, או שזה רק למה שהייתה סיעת העבודה. אני מבינה שזה לא חל עלינו.
שמואל גולן
לא. אתם בשנת העבודה 2011. אנחנו בודקים את שנת העבודה 2009 ו-2010 בלבד.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להסביר לחברי הוועדה ואני רוצה לשאול אתכם שאלה.
שמואל גולן
אדוני, אני רק רוצה לומר שאין כאן השפעה כספית על אף אחד. אין כאן עיכוב בהעברת כספים.
היו"ר משה גפני
עמדתי לומר זאת לחברי הוועדה אבל טוב שאמרת.


למעשה היו סיעות או בעצם כמעט כל הסיעות או חלק גדול מהסיעות שביקשו דחייה במועד של הגשת הדוחות וזה נכון שהתקיימה כאן התייעצות עם מבקר המדינה, הכוונה היא לאנשים הנכבדים שנמצאים כאן, ומבקר המדינה נעתר לבקשה הזאת.
ראלב מג'אדלה
אין דברים חמורים במיוחד.
היו"ר משה גפני
ראלב, אני מציע ששום דבר לא יעלה כאן על השולחן ויעבור ככה כי אנחנו חושבים שזה ראוי ואנחנו חושבים שזה ראוי אבל כדאי שנדע. אין השפעה לבקשת הדחייה – כפי שאמר מר גולן – על מימון המפלגות, על מקדמות או על דברים מהסוג הזה. זה לא עוסק בעניין הזה. זה המימון השוטף ולכן הבקשה שלהם. אני מתייחס באופן קבוע, מאז אני בכנסת, לבקשות של מבקר המדינה כבקשות ראויות ואני חושב שהם עושים מלאכה נאמנה.


בכל אופן אני רוצה לשאול האם המצב הזה שאתם מבקשים – ואני לא זוכר מצב כזה, שיכול להיות שהוא נכון – דחייה עד נובמבר וזאת בעצם דחייה של שלושה חודשים רק בגלל בקשה של מבקר המדינה ולא בגלל בקשה של המפלגות. אנחנו נאשר את זה, שלא תהיה אי הבנה אבל אני רוצה שיהיה על שולחן הוועדה.


האם יש בעיות ציבוריות שאתם אמורים להיכנס להן?
שמואל גולן
אדוני, במקביל אנחנו עוסקים גם בסוגיית הנכסים שהיא סוגיה קשה מאוד. זה דוח שנלווה לדוח הזה.
היו"ר משה גפני
מה זה סוגיית הנכסים?
שמואל גולן
נכסים של מפלגות.
שי חרמש
לנו אין.
היו"ר משה גפני
גם לנו אין.
שמואל גולן
אני מזכיר לאדוני שכאשר אומרים עד ה-1 בנובמבר, יש לנו את חודש אוקטובר שהוא חודש חגים. סיעות פנו. עד עכשיו הוצאנו כבר עשר טיוטות מתוך 17 הסיעות שנמצאות בכנסת וחלק כבר פנו אלינו וביקשו דחייה בהגשת התשובות.


יש לנו מחסור בכוח אדם. יש מפלגות שהן יותר מורכבות ויש כאלה שהן פחות מורכבות. זה לוקח זמן.
היו"ר משה גפני
בסדר גמור. מקובל עלי. יש עוד שאלות? אין.


אנחנו מצביעים על בקשת מבקר המדינה להגיש את הדוחות בנובמבר 2011, ד' בחשוון התשע"ב.

אנחנו מצביעים על דחיית המועד להגשת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת ה-18.

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד


הבקשה אושרה פה אחד. תודה רבה. אנחנו מודים לכם. תעשו את מלאכתכם נאמנה כמו שאתם יודעים לעשות.

אנחנו עוברים לסעיף הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 12:55

קוד המקור של הנתונים