ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/08/2011

תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(שידורי טלוויזיה באמצעות לווין)(דמי רישיון ותמלוגים)(הוראת שעה), התשע"א - 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
12
ועדת הכספים
15/08/2011

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 853
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ט"ו באב התשע"א (15 באוגוסט 2011), שעה 10:45
סדר היום
תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין)(דמי רישיון ותמלוגים) (הוראת שעה), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני - היו"ר
אמנון כהן

מגלי והבה
יעקב אדרי

שי חרמש

ליה שמטוב

ציון פיניאן
מוזמנים
מוהנד נאסר

- משרד התקשורת, השלכה המשפטית

אייל בן ישעיה

- משרד האוצר, הלשכה המשפטית

עופר מרגלית

- משרד האוצר, רפרנט

מיכאל רפאלי-כדורי
- סמנכ"לית רגולציה, YES
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהלת הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
אסתר מימון

תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין)(דמי רישיון ותמלוגים) (הוראת שעה), התשע"א-2011
היו"ר משה גפני
אני פותח את הישיבה. תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין)(דמי רישיון ותמלוגים) (הוראת שעה), התשע"א-2011. אני רוצה להקדים ולומר שמתוך חוסר סדר שקיים בכנסת, כתוצאה מכל מיני חוקי הסדרים, ואני לא יודע איפה נולד העניין הזה, אנחנו נדרשים לאשר תמלוגים לשידורי לוויין, בשעה שרוב תקנות הבזק צריכות להיות מאושרות בוועדת הכלכלה.
עופר מרגלית
לא.
היו"ר משה גפני
הנושא של הכבלים, מי מאשר?
מוהנד נאסר
ועדת הכלכלה מאשרת.
היו"ר משה גפני
למה שלא תיקחו גם את זה לוועדת הכלכלה?
מוהנד נאסר
ועדת הכספים מאשרת בנושא של הלוויין ובשאר שירותי הבזק במדינה: טלפוניה, נייח - - -
ציון פיניאן
הלוויין לא היה נדון בוועדת הכלכלה?
היו"ר משה גפני
אני מדבר על התמלוגים, הבזק זה תשלומים.
מוהנד נאסר
תשלומי תמלוגים של - - -
היו"ר משה גפני
לא חשוב. צריך לעשות סדר בעניין הזה. אני חושב שצריך לעשות סדר בעניין הזה, מכיוון שאנחנו, ועדת הכספים, אנחנו רואים את מכלול הנושא של התשלומים. אנחנו נדרשים פה הרבה פעמים לעשות דברים שהם קיצוץ בבשר החי. אנחנו רואים את תקציב המדינה כולו. אנחנו הוועדה שרואה את המכלול, וכאשר מגיעות אלינו תקנות של תמלוגים שישלמו אלה שיש להם את חברות הלוויין בשעה שאנחנו צריכים להעלות את הבלו על הדלק, אנחנו מעדיפים להטיל את זה על חברות הלוויין, שהן לא עניות. אנחנו רואים את הפרטים. ואז התברר לנו פתאום שבוועדת הכלכלה הם לא מאשרים את התקנות שמקבילות בנושא של הכבלים. אנחנו אישרנו, ועדת הכספים אישרה, זו היתה בקשת משרד האוצר, חצי משרד התקשורת, אבל בעיקר זה היה משרד האוצר – אישרנו. כשאנחנו צריכים להחליט האם להעלות את הבלו על הדלק או מסים כלשהם, או להעלות את תמלוגים על חברות הלוויין, אנחנו מעדיפים את התמלוגים על חברות הלוויין. מתברר שבוועדת הכלכלה, כשדנים בנושא הזה של התמלוגים של חברות הכבלים, לא אישרו. ואז יצאנו, אני לא רוצה להגיד מלה לא פרלמנטרית, יצא מאוד לא לעניין – אנחנו מאשרים, הם לא מאשרים, שר התקשורת לא מיישם את זה, ואנחנו נדרשים לזה פעם נוספת. חבר הכנסת ציון פיניאן ניהל את הישיבה, ואנחנו מאשרים את זה עוד פעם, ופתאום אחרי שוועדת הכלכלה מאשרת, הוגשה רביזיה על-ידי יושב-ראש הוועדה, נדמה לי, וחצי שנה לא דנים בזה. אני טועה בעובדות? אני לא יודע מה נעשה בוועדת הכלכלה, אבל אני מתאר לעצמי שזה פחות או יותר הסיפור. אנחנו יוצאים כאלה שמאשרים את מה שמשרד האוצר מבקש, ובוועדה מקבילה, שדנה על דבר מקביל, ואני לא מדבר על בג"ץ בדרך וכל מה שקורה באמצע, אנחנו יוצאים מהעניין הזה - - -


אני מבקש מהחברים בוועדה ואני מבקש מעצמי לעמוד בלחצים של משרד האוצר, כשהוא מגיע עם חוק הסדרים ועושה כל מיני מניפולציות רגעיות ואני לא יודע בדיוק מה. צריך לעשות סדר – תמלוגים בנושא של השידורים צריכים להיות בוועדה אחת. צריך להחליט איפה, ועדת הכלכלה או פה.
יעקב אדרי
אגב, אנחנו אשמים בעניין הזה.
היו"ר משה גפני
אני מודה.
יעקב אדרי
אני אז הזהרתי.
היו"ר משה גפני
נכון. הדגשתי שאני אומר את זה גם לעצמי. אני חושב שהנושא הזה של תמלוגים צריך להיות בוועדת הכלכלה. אם היה נחסך מאתנו העניין, היינו יכולים לדבר עכשיו, במקום זה, דברי תורה. אבל מה לעשות, אתם שמתם את זה אצלנו.
אמנון כהן
אתה יכול לשלב.
היו"ר משה גפני
מה יש לשלב? אתה חושב שאתה מדבר על ט"ו באב? כשאתה מדבר על שידורי לוויין, אתה יכול לדבר דברי תורה?
שי חרמש
מה קרה, ההתוועדויות של הרב, זה לא דבר שראוי להאזין לו ולראות? אנחנו צופים בזה אצלנו בקיבוץ...
היו"ר משה גפני
אתה יודע מה, אתה צודק.
שי חרמש
אם לא היו שידורי לוויין, איך הייתי רואה אתם? הייתי מגיע לירושלים אליו לבית הכנסת?
היו"ר משה גפני
יש לך ש"סניק חדש..
שי חרמש
הוא לא חדש, הוא הרבה יותר ותיק ממך...
היו"ר משה גפני
זה יכול להיות.
אמנון כהן
יש ערכיות. יש...
היו"ר משה גפני
צריך להיזהר, כי אולי זה נוח רגעית. למשל, בשעתו הלכו לוועדת הכלכלה כדי להוציא את הפיקוח על המים מוועדת הכספים. הבנת? באותו רגע היה נוח לבוא לוועדת הכלכלה, כדי להוציא את הפיקוח על המים מוועדת הכספים.
אמנון כהן
לדון בחוק הווד"לים בוועדת הכלכלה במקום בוועדת הפנים.
יעקב אדרי
אתם מוותרים.
היו"ר משה גפני
זה היה בקדנציה הקודמת. פה אמנון ויתר, אבל זה לא אמנון, זה הממונים עליו.
יעקב אדרי
נכון. נושא תכנון צריך להיות בוועדת הפנים.
היו"ר משה גפני
אתה צודק.
אמנון כהן
יש יועצים משפטיים שאומרים לנו.
היו"ר משה גפני
אתה צודק. אני לא אומר כזה ראה וקדש על מה שאומרים היועצים המשפטיים. לפעמים יש שיקול שהוא שיקול מערכתי, אפילו שמבחינה משפטית תקנונית זה צריך להיות בוועדה מסוימת, אבל צריך שיהיה היגיון, שיעמוד משהו מאחורי העניין. חוק הווד"לים היה צריך להיות בוועדת הפנים, נקודה.
אמנון כהן
חד-משמעית.
היו"ר משה גפני
אין דיון בכלל בנושא הזה. חוק ששינסקי היה צריך להיות בוועדת הכספים, מדובר שם על מס, מדובר שם על כל מה שנלווה לעניין הזה, והתקנות האלה היו צריכות להיות בוועדת הכלכלה. אנחנו לפעמים מעוותים את העניין.
אמנון כהן
תעביר לשם.
היו"ר משה גפני
גמרנו, כבר אין תעביר.
מוהנד נאסר
לעניין סמכות הוועדה - - -
שגית אפיק
במקור החוק קבע שרק ועדת הכספים עושה את זה, במקור דובר על תשלומים, וזה היה בוועדת הכספים, אחר-כך זה פוצל קצת, ואחד התיקונים שנעשו העביר את הסמכות לוועדת הכלכלה לגבי הכבלים, אבל ההסמכה היא בחוק, זה לא עניין של תקנות.
ציון פיניאן
גם השלטון המוניציפאלי יעבור לוועדת הכלכלה.
אמנון כהן
שיעבור הכול, שייקחו את כל הוועדה. אנחנו מחפשים עכשיו סגן שר שיטפל בנושא ריכוזיות במשק.
היו"ר משה גפני
מה ההצעות?
אמנון כהן
אותו אדם שלוקח את הווד"לים.
היו"ר משה גפני
בבקשה. עד כאן ההקדמה, עכשיו ניגש לגופו של עניין. רבותי, משרד התקשורת הולך להסביר עכשיו את התקנות שלפי דעתי הוא לא כל כך שלם אתן. בבקשה.
מוהנד נאסר
כזכור ב-18 בינואר אישרה הוועדה נוסח שלפיו יועלה שיעור התמלוגים ל-1.75% מהכנסות של בר רישיון לשידורי לווין במהלך שנת 2011. במהלך שנת 2012 ייקבע שיעור התמלוגים לפני הנוסח הקודם על 2.5%, כאשר בשנת 2013 יחזור שיעור התמלוגים להיות אחוז אחד, כפי שהוא קבוע נכון להיום בתקנות.


מאחר שהתקנות המקבילות שחלות על בר רישיון לשידורי כבלים לא אושרו בוועדת הכלכלה, החליט המשרד שהוא דוחה את פרסום התקנות הנוגעות ללוויין מטעמי שמירה על שוויון בין בעלי הרישיונות.
ציון פיניאן
הן לא אושרו בוועדת הכלכלה?
עופר מרגלית
בסוף הן אושרו. כיום זה מאושר.
מוהנד נאסר
הדיונים נדחו, והתקנות אושרו לפני כשלושה חודשים.
שגית אפיק
היתה רביזיה תלויה ועומדת במשך חצי שנה. כעבור חצי שנה התקיים דיון ברביזיה, אושרה הרביזיה, אך לא נפתחו התקנות, ושבוע לאחר מכן אושרו התקנות בנוסח מתוקן מהתקנות שהיו במקור, מכיוון שחלף זמן וחששו מרטרואקטיביות, ובינתיים גם היתה הצעה של בג"ץ בעניין הזה.
מוהנד נאסר
נכון לעכשיו, הנוסח המוצע להעלאה בשיעורים, אני אפרט עכשיו. לגבי שנת 2011, מתחילת שנת 2011 עד ה-30 ביוני 2011, שיעור התמלוגים נקבע להיות 1% בלבד, כפי שהוא קבוע נכון להיום בתקנות. החל מה-1 ביולי עד סוף שנת 2011 שיעור התמלוגים יעלה ל-1.75% מההכנסות החייבות בתמלוגים, ובשנת 2012 הוא גם נקבע ל-1.75%.


מאחר שהתקנות בנוסחן הנוכחי מתייחסות להעלאת תמלוגים נכון ל-1 ביולי - - -
שגית אפיק
ב-2012 1.75%?
מוהנד נאסר
1.75%, כן. מאחר שהתקנות בנוסחן הנוכחי מתייחסות להעלאה החל מה-1 ביולי 2011, ואנחנו בחודש אוגוסט, יש בידינו אישור ממשרד המשפטים לתחילה רטרואקטיבית לחודש וחצי האחרונים.
שגית אפיק
זאת אומרת, פעמיים ישלמו תמלוגים באופן רטרואקטיבי? כך זה יצא? על יולי ואוגוסט?
מוהנד נאסר
נכון לעכשיו תשלום התמלוגים נעשה בסוף רבעון. בפועל, נכון לעכשיו, התמלוגים לא שולמו, וזה היה אחד השיקולים שבגללו משרד המשפטים שקל והחליט לאשר לנו את הרטרואקטיביות בעניין הזה.
שגית אפיק
שזה יהיה 2.5%, אבל הסך הכול השנתי לא יעלה על 1.75%. בעיניכם זה עונה על הצעת בג"ץ שדיבר על 2.5% - - -
מוהנד נאסר
1.75% בחישוב שנתי. אכן מה שכתוב בתקנת משנה (8)(ב) של תקנה 1 לנוסח המוצע הוא ששיעור התמלוגים של שני הרבעונים שנותרו בשנת 2011 יעמוד על 2.5%, ואולם בחישוב שנתי שיעור התמלוגים לא יעלה על 1.75%, וזה גם מה שנקבע בתקנה.


ברשותכם, אני אקרא את נוסח התקנות.
היו"ר משה גפני
בשביל מה? אנחנו לא נוהגים לאשר רטרואקטיבית. אני לא זוכר שהוועדה אישרה תקנות של תמלוגים או מסים או תשלומים או כל דבר מהסוג הזה אישור רטרואקטיבי. אני נוטה לאשר הפעם, אני אגיד לכם למה. דבר ראשון, כבר קיבלנו החלטה. חברות הלוויין כבר ידעו. מבחינת ההחלטה של ועדת הכספים כבר ידעו מזמן. נדמה לי שבינואר אושרו התקנות לתשלום התמלוגים, זה התעכב בגלל הסיפור שהצגתי קודם בוועדת הכלכלה. לאחר מכן אישרנו את זה פעם נוספת, זאת אומרת, ועדת הכספים כבר אישרה את התמלוגים האלה, מה גם שיש את התקרה, כפי שאמרת קודם, שזה במהלך השנה לא יעלה על 1.75%, כפי שגם נאמר לבית המשפט, כפי שבית המשפט בעצמו אמר.


אני לא אוהב לאשר תקנות מהסוג הזה, אבל לאור הנסיבות האלה, ואני מעדיף להתעסק בזה כמה שפחות, אני מציע לחברי בוועדה לאשר את התקנות כפי שהצגת. מכיוון שלא מדובר בחקיקה, אלא מדובר בתקנות, אתה לא צריך לקרוא את זה. העיקרון ברור לכל חברי הוועדה, זאת אומרת, למי שזה ברור. להגיד שאני אוהב את זה? אני לא אוהב את זה. אנחנו צריכים להיות תלויים בהחלטות משונות כאלה, מה גם שאני גם יודע מה העמדה של - - -
אמנון כהן
אדוני הרטרואקטיביות יכולה להוות תקדים לכל מיני דברים.
היו"ר משה גפני
לא, לכן הדגשתי. דבר ראשון, הוועדה כבר החליטה בינואר. יש החלטה של ועדת הכספים. זה התעכב משום ששר התקשורת המתין כדי שתהיה אחידות עם ועדת הכלכלה. לאחר מכן שוב אישרנו. את הוועדה הראשונה, נדמה לי שאתה ניהלת, אחרי זה שוב אישרנו את זה. אני לא אספר על השיחות שהיו לי עם משה כחלון כשר תקשורת בעניין הזה, כדי לא לגרום למשבר ממשלתי בין השרים, אז אני משאיר את זה כמות שזה.
אמנון כהן
איזה שרים?
היו"ר משה גפני
כל מיני שרים בממשלה. שר התקשורת דיבר אתי על העניין הזה אז בשעתו. אני מעדיף שזה יהיה מאחורינו, משום שכל הסיפור הזה לא מכבד אף אחד. משרד האוצר רוצה כסף, וזה בסדר, לוקחים את זה מחברות הלוויין, גם בסדר, זה לא שלוקחים תשלומים על - - -
אמנון כהן
לטובת המאהל והמחאה...
היו"ר משה גפני
לטובת המאהל והמחאה. אני לא יודע לטובת מה. הכול בסדר, המערכת לא בסדר, ככה לא עובדים. אמרתי את זה בתחילת הישיבה שאני לא אוהב את זה בצורה הזאת. אני מודיע באופן חד-משמעי: זה לא תקדים לרטרואקטיביות. אין דבר כזה.
אמנון כהן
אם נקבל החלטה שזה מיום שנכנס החוק?
היו"ר משה גפני
עדיין קיימת התקרה של 1.75%, אתה לא משנה בהחלטה הזאת שום דבר, מכיוון שהם לוקחים את כל השנה. אם זה עכשיו 1%, זה יהיה 1.5%. אני מציע כמו שהביאו את זה, בואו לא נתעסק בזה. אם אנחנו פותחים את זה, זה מתחיל להיפתח לכיוונים לא רצויים, אז בואו נאשר את זה ככה. אין בעיה מבחינה משפטית בגלל מה שהמדינה אמרה לבית המשפט, בגלל שמסתכלים על כל השנה כמכלול אחד בעניין הזה, לכן זה גם לא רטרואקטיבי. חברות הלוויין ידעו את זה, חברות הכבלים עסקו בזה בוועדת הכלכלה, גם שם נקבע לא רטרואקטיבי, מכיוון שאנחנו המתנו לראות מה שהם יעשו, "וכדי ביזיון וקצף", כתוב במגילה, ונשאיר את זה ככה. בבקשה, גברתי.
מיכל רפאלי-כדורי
אני סמנכ"לית רגולציה של YES, אני מודה ליושב-ראש על דבריו. אני רוצה להעיר רק שני דברים קטנים לפרוטוקול.
היו"ר משה גפני
את מייצגת את אלה שצריכים לשלם את התמלוגים?
מיכל רפאלי-כדורי
כן, את YES.
היו"ר משה גפני
הייתי עושה אתכם דיל, אולי במקום שתתנו למשרד האוצר, תתנו בשביל חלב...
מיכל רפאלי-כדורי
כשאנחנו נתחיל להרוויח, נשמח לתת. כרגע אנחנו וחברות הכבלים החברות היחידות בשוק שגם משלמות 8% מהכנסותיהן, מס מחזור שלא קשור לתמלוגים האלה, לעידוד היצירה הישראלית ולתעסוקה לאלפי יוצרים, שחקנים ומחזיקים את תעשיית היצירה המקורית בישראל, כולל הרבה חברות - - -
היו"ר משה גפני
שנייה. אני מבקש הסבר למה שאמרת.
מיכל רפאלי-כדורי
אני אשמח.
היו"ר משה גפני
אני אגיד לך מה מעניין אותי. על-ידי מי אתם נדרשים לשלם לאומנים ולשחקנים?
מיכל רפאלי-כדורי
בחוק הבזק כתוב שחברות הכבלים והלוויין, כמו זכייני ערוץ 2, מחויבים בכל שנה ללא קשר לתמלוגים ולא מכספי התמלוגים, להפריש 8% מהכנסתם – לא מרווחיהם, מהכנסתם – לעידוד הפקות מקור. ואנחנו כל שנה שמים למעלה מ-100 מיליון שקל.
היו"ר משה גפני
למי?
מיכל רפאלי-כדורי
להפקות מקור שמשודרות אצלנו. אנחנו מחויבים לעשות אותן, אנחנו לא בוחרים את זה. יכולנו אולי לבחור לקנות בכסף הזה משחקי כדורגל או כל דבר אחר. אנחנו מחויבים להפיק בכסף הזה יצירה מקורית.
היו"ר משה גפני
מכריחים אתכם מההכנסות שלכם לתת לשחקנים ולאומנים ישראלים?
מיכל רפאלי-כדורי
לא לתת. אנחנו צריכים להפיק.
היו"ר משה גפני
אתם מחזיקים אומנים ישראלים?
מיכל רפאלי-כדורי
ליצירות ישראליות.
מגלי והבה
את לא רוצה רייטינג?
מיכל רפאלי-כדורי
זה לא קשור לרייטינג. אנחנו חברה מסחרית, יכולנו להחליט כמו כל חברה מסחרית - - -
היו"ר משה גפני
יכול להיות שזה מוריד את הרייטינג.
מגלי והבה
תלוי מה התוכניות. אתה לא רואה, אדוני, אני רואה.
היו"ר משה גפני
אני לא רואה.
מיכל רפאלי-כדורי
אדוני, מה שאני מנסה להגיד פה - - -
היו"ר משה גפני
אין אפשרות שמישהו דורש מכם בחוק לתת לתלמידי ישיבות... אין דבר כזה?
מיכל רפאלי-כדורי
אולי יהיה אפשר לבקש את זה מתנובה, מכל מיני, אני לא יודעת...
היו"ר משה גפני
העלית לי רעיון.
שי חרמש
תמורת הכשר בד"ץ.
היו"ר משה גפני
תמורת קדחת.
מיכל רפאלי-כדורי
אני מאוד מכבדת את הוועדה - - -
היו"ר משה גפני
תלמידי הישיבות לא תורמים לכלכלה שום דבר... בסדר, יאללה. יפה, אני מודה לך. הלאה.
שי חרמש
יאללה זה לא בעברית, תגיד קדימה.
היו"ר משה גפני
קדימה היתה נותנת לישיבות, כן...
מיכל רפאלי-כדורי
אנחנו חברות שלא גנבו דבר מאיש, אנחנו מעסיקים אלפי עובדים - -
היו"ר משה גפני
זה עניין אותי, בלי קשר.
מיכל רפאלי-כדורי
- - מטלת הדאגה לתלמידי ישיבות אינה על כתפינו.
היו"ר משה גפני
לא, אל תעני לי על זה. אמרתי את זה לשי חרמש, בכלל לא אמרתי לך.
מיכל רפאלי-כדורי
עניתי את זה לחלל האוויר.


אנחנו חושבים, ואנחנו אומרים את זה למשרד התקשורת, ובעניין הזה משרד התקשורת חושב כמונו, התמלוגים על חברות הכבלים והלוויין הם חריג, הם היו צריכים להיעלם מהעולם, הם בניגוד להמלצות של כל הוועדות שהיו בעניין הזה, ישב פה גם גרונאו לפני כמה חודשים ואמר את זה. בסופו של דבר, התמלוגים האלה הם מסים על הלקוח שחוזרים בדרך זו או אחרת. אמרנו את דברנו, היה בג"ץ בעניין, אנחנו מקווים שאולי בחוק ההסדרים הבא יבוטלו התמלוגים.
היו"ר משה גפני
הבנתי שהממשלה אמרה לבית המשפט שב-2013 זה לא יהיה.
מיכל רפאלי-כדורי
אני מקווה.
היו"ר משה גפני
אם את יודעת אחרת, תגידי.
מיכל רפאלי-כדורי
אני יכולה לקוות שהממשלה תעמוד מאחורי ההבטחות שלה.
היו"ר משה גפני
זה מה שהם אמרו לבית המשפט, ככה הבנתי.
מיכל רפאלי-כדורי
אני מקווה שהם יעמדו מאחורי זה.
היו"ר משה גפני
מה אתה אומר לגברת מיכל רפאלי-כדורי?
מוהנד נאסר
בית המשפט העליון הציע פשרה בנושא התמלוגים. YES ו-HOT ברישיון לשידורי לוויין ולשידורי כבלים לא היו צד לעתירה, מכיוון שבזמנו התקנות טרם אושרו, ולכן לא היה להן מקום להגיש את העתירה, אבל בתשובתנו התייחסנו - - -
היו"ר משה גפני
למה לא היה להן מקום להגיש עתירה?
מוהנד נאסר
טכנית התקנות טרם אושרו.
היו"ר משה גפני
אני לא מדבר מבחינה משפטית, אני שואל כללית. כל הנושא הזה מעניין אותי מעט מאוד, אני לא כל כך מתעניין בזה, אני לא חושב שהמדינה עומדת על זה, אבל אני מתעניין בחלקים הטכניים של העניין, מכיוון שזה משליך על הרבה דברים. משפטים לא למדתי, אז אני לא יודע, לא זה הנושא. זה מעניין אותי רק מבחינה ציבורית. אומרת הגברת שזה כאילו מס שמוטל עליהם. האם זה ב-2013 יימשך?
מוהנד נאסר
לא. המדינה קיבלה את הצעת בית המשפט העליון.
היו"ר משה גפני
יהיה רשום בפרוטוקול שהמדינה לא תגבה את התמלוגים ב-2013.
מוהנד נאסר
המדינה גם תגיע לוועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
הנה, את שומעת. תאמיני לי, אתם יכולים לקחת אותי בתור מפיק סרט ישראלי...
מיכל רפאלי-כדורי
אני לוקחת אותך בתור הרבה יותר ממפיק, יש לך כישורים יותר גדולים.
היו"ר משה גפני
הנה, יש לי כבר הצעת עבודה...
מיכל רפאלי-כדורי
שחקן, מפיק, במאי...
מוהנד נאסר
אדוני, ברשותך, אני לא יכול לענות כן ולסיים את התשובה כך.
היו"ר משה גפני
שמתי לב שהיא לא כל כך שמה לב. אמרתי לה שאמרת "לא". עכשיו מה ההמשך?
מוהנד נאסר
נגיע לוועדת הכספים פעם נוספת. שוב, אימצנו את הסדר הפשרה של בית המשפט, ולפי הסדר הפשרה של בית המשפט ייקבע בתקנות כי החל בשנת 2013 שיעור התמלוגים ייקבע ל-0%. מכיוון שההליך של קבלת הסדר הפשרה של בית המשפט, הדיון שהתקיים בוועדת הכלכלה והדיון שנקבע להיום קרו ממש במקביל אחד לשני, לא עלה בידינו לקבל בינתיים אישור לנוסח החדש שהוצג יחד עם קבלת הסכם פשרה לבית המשפט, ולכן נקבל את נוסח משרד המשפטים לתקנות ונגיע אליכם עוד פעם כדי לעגן את זה בתקנות.
היו"ר משה גפני
בסדר גמור, דלתנו פתוחה. לא תמיד אנחנו מאשרים מה שאתם מביאים.
מיכל רפאלי-כדורי
רציתי לומר ליושב-ראש, שאני מאחלת לו אריכות ימים בוועדה ובכלל, ואני מקווה שכשנגיע ל-2013 אכן התמלוגים יהיו אפס, ואם לא, אנחנו נבקש את סיועך וניזכר בפרוטוקול הזה.
היו"ר משה גפני
אני לא יכול שלא להיעתר לבקשתך אחרי שהצעת לי להיות במאי. רבותי, תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין)(דמי רישיון ותמלוגים) (הוראת שעה), התשע"א-2011, מי בעד אישור התקנות, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד

תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין)(דמי רישיון ותמלוגים) (הוראת שעה), התשע"א-2011, אושרו
היו"ר משה גפני
נגד אין, נמנעים אין. התקנות אושרו. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:20

קוד המקור של הנתונים