ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/08/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
11
ועדת הכספים

3.8.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, ד' באב התשע"א (3 באוגוסט 2011), שעה 10:30
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2011
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מגלי והבה

שי חרמש

ראלב מג'אדלה

ציון פיניאן
מוזמנים
חן לב, משרד האוצר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2011
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2011.

פנייה מספר 218 -


העברה לרזרבה.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 218 – אושרה פה אחד

פניות מספר 249 עד 253 – משרד ראש הממשלה


דנו בהן אתמול. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 249 עד 253 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 291 -


הסכם קואליציוני של ישראל ביתנו להוזיל את השידור לגמלאים. פטור מאגרת רשות השידור לגמלאים על פי הסכם קואליציוני עם ישראל ביתנו.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 291 – אושרה פה אחד

פניות מספר 335 עד 341 -


רשות הטבע והגנים. קיבלנו אתמול הסבר.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 335 עד 341 – אושרו פה אחד

פניות מספר 369 ו-370 -


פעילות המדען הראשי.
ראלב מג'אדלה
זה לשבוע הבא.
היו"ר משה גפני
כן, זה לשבוע הבא.

פניות מספר 371 ו-372 –
ראלב מג'אדלה
המדען הראשי יכול לחכות. יש לו הרבה רזרבות.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 376 עד 377 ו-379 –

מפעלי ים המלח. בוררות.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 376 עד 377 ו-379 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 380 -


משרד הפנים, לשכת התכנון המחוזית. צריך לאשר להם.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 380 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 381 –

הפיתוח ביד בנימין, יישובי הקבע.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 381 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 387 –
טמיר כהן
זה המיזם המשותף עם הג'וינט. אגף מעונות יום.
היו"ר משה גפני
כן. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 387 – אושרה פה אחד
ראלב מג'אדלה
רשות להסדרת התיישבות בדואים בנגב לא הביאה לנו כל נתונים.
היו"ר משה גפני
על מה?
ראלב מג'אדלה
בפנייה 381, הסדרת הרשות לבדואים בנגב. הם לא הביאו לנו נתונים.
היו"ר משה גפני
מה ביקשנו מהם?
ראלב מג'אדלה
ביקשנו נתונים.
טמיר כהן
לא התבקש.
היו"ר משה גפני
צריך לומר מה. אנחנו נבקש מהם. מחר יש לנו עוד פניות.
ראלב מג'אדלה
הרפרנטים הציגו את זה.
היו"ר משה גפני
אבל אנחנו לא יודעים על מה.
ראלב מג'אדלה
אנחנו שאלנו אותם עןל מה.
היו"ר משה גפני
אנחנו נבקש את הנתונים. תגיד לטמיר מה לשאול אותם ונקבל את הנתונים.
טמיר כהן
אנחנו נטפל בזה.
ראלב מג'אדלה
אני מתייחס לפנייה מספר 381.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 388 ו-389 – טיפול בעולים, תוכנית חומש לעולי אתיופיה.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 388 ו-389- אושרו פה אחד

פניות מספר 390 ו-391 –
טמיר כהן
ממשל זמין. זה לא הוזמן אתמול. הרפרנט כאן.
היו"ר משה גפני
רגע. תכף נחזור אליך.

פניות מספר 392 ו-393 – זק"א


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 392 ו-393 – אושרו פה אחד

פניות מספר 394 ו-395 –


מתקן המתנה למסתננים בגבול מצרים.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 394 ו-395 – אושרו פה אחד

פניות מספר 396, 398 עד 400 –

זה הסכם קואליציוני עם יהדות התורה. בהסכם קואליציוני עם יהדות התורה מכניסים עוד 16 סעיפים.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 396, 398 עד 400 – אושרו פה אחד

שי חרמש הצביע בעד.
שי חרמש
מספיק אתה כועס עלי במליאה. אני לא מאמין בזה.
היו"ר משה גפני
היית יכול להימנע, אבל להצביע נגד?
שי חרמש
אתה יודע מה זאת אמונה?
היו"ר משה גפני
ודאי אני יודע.

פנייה מספר 397 –

התחבורה המטרופולינים בבאר שבע ובתל אביב.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 397 – אושרה פה אחד

פניות מספר 404 עד 411 -


פיתוח יישובי הדרוזים והצ'רקסים.
ראלב מג'אדלה
זה ראש הממשלה. זה יכול לחכות.
היו"ר משה גפני
לא, לא יחכה. מה פתאום?
ראלב מג'אדלה
אני עושה על זה רביזיה.
היו"ר משה גפני
לא, אתה לא עושה רביזיה. אתה איש חכם.
ראלב מג'אדלה
זה רשום במשרד ראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
זה לא רלוונטי משרד ראש הממשלה. זה מגלי והבה.
ראלב מג'אדלה
אני מסתכל על הסעיפים.
היו"ר משה גפני
זה מגלי.
ראלב מג'אדלה
איפה? תראה לי את מגלי.
היו"ר משה גפני
סעיף 3. חלק מהתוכנית של הפיתוח. אנחנו נלחמים בנושא של הדרוזים ובסוף אתה תעשה את זה.
ראלב מג'אדלה
איפה אתה רואה את הדרוזים?
היו"ר משה גפני
סעיף 3.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 404 עד 411 – אושרו פה אחד
ראלב מג'אדלה
זה כסף קטן.
היו"ר משה גפני
זה חלק מתוכנית כוללת. אתה יודע איך אנחנו נלחמים על זה שיבוא הכסף הקטן?
ראלב מג'אדלה
אני עושה על זה רביזיה.
היו"ר משה גפני
לא, אתה לא עושה.
ראלב מג'אדלה
אחריות שלך?
היו"ר משה גפני
כן. תאמין לי. אחריותי.
טמיר כהן
עמוד 46.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 390 ו-391 –
חן לב
הפנייה נועדה לתקצב שלושה פרויקטים שונים בממשל זמין עבור משרדי הממשלה השונים.
היו"ר משה גפני
סביר לנו מה זה ממשל זמין.
חן לב
אחרי הדיון הארוך שהיה לנו בעניין? בשמחה.
היו"ר משה גפני
תסביר שוב. אני לא מבין כלום.
חן לב
בשמחה. ממשל זמין זאת יחידה שפועלת תחת חטיבת הטכנולוגיות באגף החשב הכללי במשרד האוצר. המטרה העיקרית של ממשל זמין והפעילות העיקרית של היחידה היא להקים אתרי אינטרנט עבור כל משרדי הממשלה, לספק שירותי מחשוב עבור משרדי הממשלה, לאפשר להם להעביר מידע ביניהם.
היו"ר משה גפני
פנה אלי אתמול מישהו וביקש ניהול תקין ברשם העמותות והודיעו לו שביטלו לו את האישור של הניהול התקין בגלל שהוא לא מסכים להעביר את הפרטים באינטרנט. אין לו אינטרנט בבית. גם לי אין אינטרנט בבית ולא יהיה. אני לא רוצה להעביר באינטרנט אלא אני רוצה להעביר רגיל. אתם מעבירים הכול לממשל זמין. דרך אגב, שר מיכאל איתן, כשהוא דיבר על העניין הזה, הוא אמר שהוא מצדיק על זה. דיברתי על זה במליאת הכנסת. אני לא מדבר על כך שבחקיקה כאן יש אנשים שלא רוצים אינטרנט. אני מייצג כאן הרבה אנשים, גם באוכלוסייה הערבית.


אני מבקש ממך שתחזור אלינו עם תשובה מה עושים בממשל זמין עם אלה שלא רוצים, כמו שעשינו ברשות המסים.
חן לב
יש לי תשובה לזה. ממשל זמין, מאז הקמתו, פועל תחת הנחת עבודה ומדיניות לפיה משרדי הממשלה לא צריכים לעבוד תחת כפייה של החשב הכללי או של ממשל זמין אם להתחבר לשירותי ממשל זמין או לא. למעשה כל השירותים שממשל זמין מציע, הוא מציע למשרדים שמעוניינים לקבל את השירותים באופן התנדבותי.


לעניין רשם העמותות שפועל תחת רשות התאגידים, למיטב ידיעתי במשרד המשפטים, זאת החלטה אוטונומית של משרד המשפטים ולממשל זמן אין יד ורגל בעניין.
מגלי והבה
זאת לא השאלה שלו. איך אתם מבטיחים למי שאין אינטרנט?
היו"ר משה גפני
לי אין אינטרנט. אתה כופה עלי?
חן לב
ממשל זמין לא מספק שירות לציבור. ממשל זמין מספק שירות למשרדי הממשלה. אם משרד ממשלתי מעוניין להשתמש בשירותי ממשל זמין כדי לתקשר עם חלק מהציבור שלו, הוא רשאי לעשות את זה.
היו"ר משה גפני
אני מסכים אתך. אתה מייצג כאן את הממשלה ואנחנו מייצגים את הכנסת. אני מתנצל שזרקתי עליך את כל העוולות של הממשלה כי הממשלה גם עושה דברים טובים. קח את הטוב ואת הרע. מה שאתה אומר, אתה אומר דבר מאוד פשוט. ממשל זמין נותן למשרדי הממשלה את השירות של ממשל זמין דרך האינטרנט, למשרד ממשלתי שרוצה ולא כופים על אף אחד.
חן לב
נכון.
היו"ר משה גפני
תראה מה יקרה. אנחנו מאשרים את זה, ואנחנו אישרנו את זה גם בעבר.
ראלב מג'אדלה
לא, לא מאשרים.
היו"ר משה גפני
רגע. אני מקבל את עמדתך אבל אני מסביר לו מה אני רוצה.
ראלב מג'אדלה
ביום רביעי נאשר.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני רק רוצה להסביר מה עמדתנו. כל מה שאמרת זה בסדר, אבל אנחנו רוצים לדעת מה שאנחנו מבקשים כל הזמן. בינתיים יש תקלות. עכשיו שמעתי במקרה פנייה מרשם העמותות שפשוט ביטלו לו את זה ודווקא מדובר במוסד גדול ומפורסם כי הוא לא מכניס אינטרנט והוא רוצה להמשיך להעביר את כל הפרטים בכל הנוהל המקובל בדרך בה הוא העביר עד היום.


אני רוצה שתחזור אלינו עם תשובה עד יום רביעי - זה לא אתה אשם בזה ואני לא מאשים אף אחד – איך אנחנו מאבטחים את הציבור הזה, חלקים בציבור, חלק קטן או חלק גדול, לא חשוב כמה, שאין כפייה עליו, שזה כולל גם את רשם העמותות, את משרדי הממשלה ואת כל הגופים שאנחנו הולכים לספק להם עכשיו את התקציב על מנת לקדם את זה.
ראלב מג'אדלה
ולהמציא לאזרח הזה מסמך.
היו"ר משה גפני
נכון. עשינו את זה עם רשות המסים כאשר בחוק ההסדרים היה את הנושא של הדיווח המקוון. הודיע כאן יהודה נסרדישי, ואכן מבצע את זה, שיש עמדות מיוחדות. בעל מכולת למשל, אתה עכשיו מחייב אותו בדיווח מקוון והוא מרוויח 5,000-6,000 שקלים בחודש ורק כדי להעביר את הדיווח המקוון הוא יצטרך לשלם סכום גדול ולכן הוא רוצה להעביר רגיל.
ראלב מג'אדלה
לשם כך יש מנהל חשבונות.
היו"ר משה גפני
אבל אין לו מנהל חשבונות. הוא מכולת קטנה שכונתית.
חן לב
לעמותה יש.
ראלב מג'אדלה
גם לו יש.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל הסיכום היה שמי שאין ומי שלא רוצה, יש לו עמדות.
ראלב מג'אדלה
לא לחייב אותו.
היו"ר משה גפני
נכון. מעמידים לרשותו עמדות וזה פועל. אני מבקש תשובה על העניין הזה.


יש עוד משהו?

יש רביזיה על החקלאות. רביזיה שלי, שלך ושל בן ארי. אני רוצה להצביע נגד הרביזיה כי את בן ארי אני לא מוצא.


אנחנו מצביעים על הרביזיה.

ה צ ב ע ה

הרביזיה נפלה
ציון פיניאן
אתה מצביע על כל הרביזיות או כל אחת בנפרד.
היו"ר משה גפני
לא, על כולן ביחד.
שי חרמש
גפני, לפרוטוקול אני רוצה לדבר בשם ציון פיניאן על נושא הגז באופקים. אתמול הייתה ישיבה אצל הממונה על מחוז דרום בבאר-שבע. בישיבה הודיע הממונה על מחוז הדרום, אבי הלר, שהם מוכנים לקדם את הדיון כאן ועכשיו ומיד. מתברר שיש שלוש תקלות בניגוד למה שאמר כאן השר. נתיבי גז העביר לרשות הגז את החומר בפברואר. רשות הגז, מפברואר, לא נתנה תגובה. נתיבי נגב, שזה הספק השני לאופקים, ספק הצנרת, העביר לרשות הגז את התוכנית בפברואר ורשות הגז עד היום הזה לא נתנה תגובה. יש לקונה בחוק. מתברר שנתיבי נגב, אלה שמניחים את הצנרת לאופקים, על פי המכרז רשאים להניח צנרת ולא רשאים להניח אביזרים. אתם מבינים מה זה להניח צנרת ולא אביזרים?
היו"ר משה גפני
מה אתה מציע לעשות?
שי חרמש
כרגע אני מוציא מכתב לעוזי לנדאו בעניין הזה. אין שום בעיה בוועדה המחוזית שהיא ערה לעניין אבל הבעיה תקועה כרגע.
היו"ר משה גפני
אתה מוציא מכתב ומעביר אלינו העתק.
שי חרמש
ודאי. ציון, תודה רבה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45

קוד המקור של הנתונים