ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/08/2011

חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
6
ועדת הפנים והגנת הסביבה

3.8.11


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן
מושב שלישי

פרוטוקול מס' 431

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, ג' מנחם אב התשע"א (3 באוגוסט 2011), שעה 08:30
סדר היום
הצעת חוק לייעול האכיפה ולשמירה על ביטחון הציבור (חילוט וסמכויות פיקוח) (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010 - רביזיה לסעיף 16
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר

אריה ביבי
מוזמנים
יואל הדר, ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

עו"ד גבריאלה פיסמן, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

תמר קלהורה, משרד המשפטים

הילה דוידוביץ', משרד המשפטים

אוהד מעודי, מח' ביטוח כללי שוק ההון, משרד האוצר

אסף מיכאלי, מנהל מח' ביטוח כללי אגף שוק ההון, משרד האוצר

מאיר בינג, משרד האוצר

אורית מלמד, לשכה משפטית, משרד הפנים

עודד הגלילי, רח"ט הגנ"ס ותשתיות, משרד הביטחון

אסף מיכאלי, אגף שוק ההון
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל-שור
עידו בן-יצחק
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט


הצעת חוק לייעול האכיפה ולשמירה על ביטחון הציבור (חילוט וסמכויות פיקוח) (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010 - רביזיה לסעיף 16
היו"ר אמנון כהן
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום: הצעת חוק לייעול האכיפה ולשמירה על ביטחון הציבור (חילוט וסמכויות פיקוח) (תיקוני חקיקה) - רביזיה לסעיף 16.


ביקשתי, על-פי בקשת המשרד לביטחון פנים, לקיים רביזיה בנושא הזה, בסעיף 16, 17 לחוק. לפני שאני מנמק, אני רוצה להצביע על פתיחת הדיון ברביזיה. מי בעד הרביזיה לנושא של הצעת החוק?

הצבעה

בעד – פה אחד

הרביזיה אושרה.
היו"ר אמנון כהן
הרביזיה אושרה, לכן אני פותח את הדיון.

הכנסנו שינויים רבים בחוק של ייעול האכיפה ושמירה על ביטחון הציבור. אני שוב רוצה להודות ליועצים המשפטיים של הוועדה, שעמלו שעות רבות וימים ולילות על-מנת לשנות את החקיקה, שתצא חקיקה עד כמה שיותר טובה ממה שהיתה. לא יכולנו לכסות את כל הדברים, אבל רוב הדברים כוסו, גם שינינו בחקירה את הנושא של הביטוח של הפקחים, על-מנת שאם הם הולכים למשימה יחד עם השוטרים, שמעמדם יהיה פחות או יותר זהה. אמנם לא המשרד לביטחון פנים מבטח אותם בפעילות הזאת אלא רשויות מקומיות, אלא זה קיבלנו בלבטים קשים את ההסכמה של הגורמים, של משרד המשפטים, וגם רצינו בצד השני לבטח את הפקח בביטוח צד ג', פיצוי של פקח שנפגע בעת מילוי תפקידו, כי אם אמרנו שפקח עשה את מלאכתו, וכתוצאה מעשיית מלאכתו נפגע אזרח, ואם זה מוצדק, על-פי עבודתו, כמובן, הוא יפנה עירייה ויקבל את הפיצוי, אבל במקרים מסוימים, שאנחנו מדברים, שלא יהיה מצב שלא יהיה 100 אחוז מבוטח, אם הוא לא עבד ראוי, כלומר אם הוא פעל מעבר לסמכותו, ועשה את העבודה, אחרי שבודקים את התלונה, אז גם הוא, שיידע, שיכול להיות שייתבע לבד, הפקח, כמו שכל אזרח יכול להתלונן, אם הוא רואה שהופעל נגדו כוח לא מידתי. אז במקרים שהוא הפעיל סמכות, לפי מה שמותר, לפי מה שהוכשר, כמובן, יש לו הביטוח של העירייה; במקרים מסוימים, כמובן, אפשר יהיה לתבוע את הפקח לבד. רצינו שמכל דבר הוא יהיה מכוסה.

פה יש התנגדות, שזה נוגד חקירות אחרות, לגבי דברים אחרים, אז אנחנו לא רוצים שהחוק לא ייצא לדרך בגלל סיבה כזו או אחרת. אנחנו מציינים שזה פילוט, ונבחן את הדברים גם במהלך הדברים שפועלים. אולי תוך שלושה חודשים נקבל דיווח, כמו שנכנסנו לחוק, מראשי רשויות – שלושה חודשים, חצי שנה, נראה אם יש עוד בעיות שמתעוררות עקב הפעילות הזאת – כמובן, אנחנו מעמידים את הוועדה לרשות המשרדים ורשויות מקומיות שנכנסות לפילוט, לשינויי חקיקה כאלה ואחרים – זה לגבי הסעיף הזה.


אם תרצו לנמק כמה משפטים, תוכלו לנמק, ואעלה גם עוד סוגייה שעלתה בדיון, ועקב פנייתם של מספר פקחים לוועדה, שהם פקחים שעובדים שנים רבות בעיריות כפקחים רגילים, נותנים את השירות לאזרח, והיום חלקם יקבלו הסמכה של פקחים שהתלוו לשוטרים נגד אלימות, לטובת איכות חיים, ולכן, בגלל שהשוטרים, אין עליהם החוק של עבודה ומנוחה, והם למעשה עובדים כל הזמן בכוננות, ויש להם היתר לכך גם מהמדינה, גם מהרבנות, כי הם מתעסקים כל הזמן בפיקוח נפש, לא כך דין הפקחים, ויש פקחים שפנו, ומחייבים אותם כבר ברשויות האלה, שנכנסו לפילוט, שיעבדו בשיתוף פעולה עם השוטר גם בשבת.


אני קיבלתי פנייה, דיברו אתי הרבה בטלפון ובמיילים; לא פניתי לאותה רשות, כי חשבתי שאסדיר את זה בחקיקה. פניתי ספציפית לראש עיר מסוים, כדי לדעת אם יש רגישות לנושא הזה, ודווקא זו עיר מעורבת. יש נושאים מסוימים שגם המדינה עושה פיקוח בשבת על המקומות של סופרים ודברים כאלה, לבחון את הדברים, את המחירים, אם אין הפקעת מחירים - שם דווקא מופעלים פקחים לא יהודים, אז חשבתי שגם בעיר מעורבת אפשר בנושאים האלה להעסיק מספר פקחים לא יהודים, שייתנו את המענה בשבת או בחגים, ברגישות הזאת. אותו ראש עיר כתב שמבחינתו כראש עיר, אני יכול להבין אותו, ביטחון האזרחים שלו חשוב יותר מכל דבר אחר, לכן מי שרוצה, שיעבוד, ומי שלא רוצה, שלא יעבוד, ואנחנו, כמובן, רוצים במדינה שוויון, שמי שרוצה לעבוד, שיעבוד. צריך להתחשב ברגישויות, ואני לא רוצה שבתפקיד כזה חשוב לא יוכל להיבחר בחור עם כיפה, שעשה צבא ושירת את המדינה, משכמו ומעלה, לפעמים אקדמאי, איכותי, ורק בגלל שהוא דתי הוא לא יכול להתקבל להיות פקח, או אם יש פסקה של הרב הראשי לישראל, שבגלל שהוא קיבל הגדרה היום, שהוא מתעסק יחד עם המשטרה ומטפל גם בפיקוח נפש, והגדרתו תהיה גם פיקוח נפש דוחה שבת, לכן כל מי שירצה להתקבל, יתקבל, לא יפגע לו בפרנסה, באיכות חייו, אני מקבל את זה. אם זה עדיין לא כך, ואני לא יכול לומר לכל ראש עיר: תפנה לוועדה מיוחדת, שיש ועדה מיוחדת – אמרתם שאם כן, רוצים לקבל אישור, לעבור את החוק של שעות עבודה ומנוחה, אז צריך לעבור דרך ועדה מיוחדת; לא רציתי להפנות את אותו ראש עיר לאותו מקום, אבל אם תגידו שיש פתרון אחר, אני פתוח, ולא רוצה לחבל או למצוא קנטרנות. אלה דברים שעלו, ואם יש פתרון – יואל, אתה גם יצירתי, יחד עם היועצת המשפטית של הוועדה, מירי, מצאתם נוסחה, כמעט לכל דבר מצאתם פתרון, ומאיר גם ניצח על המנגינה, נציג האוצר, משרדי הפנים, המשפטים – אני מודה לכל אחד שהיה שותף למצוא פתרונות למה שהעלינו. לנושא הזה לא ראיתי פתרון, והעליתי את זה לפני הסמנכ"ל שלך. אם לא תמצא מקום, אנחנו נחפש מקום בחקיקה - לא הייתי רוצה. גם לא הייתי רוצה למנוע, שמישהו, בגלל שיש לו כיפה, יגיד: לא רוצה להסתבך אתו, לא יקבל אותו לעבודה. אני בדילמה כיושב-ראש ועדה, אבל הבטחתם פתרון, וחשבתי שעשיתם שיעורי בית, כשישבתי פה עם המשנה למנכ"ל. ישבתי אתו, הוא אמר שימצא פתרון תוך שעה, ומירי אמרה לי הבוקר שהוא התחיל לטפל, ולא סיים את הטיפול. יואל, איך מוצאים את הפתרון? הנושא שאתה מבקש רביזיה, אני בולע צפרדע ענקית כזאת, כי גם באת לקראתנו בתו תקן, ותקן כליאה. אתה עזרת. איך אני פותר את הבעיה הזאת? יש פתרון?
יואל הדר
מצד אחד בולע את הצפרדע, מצד שני רוצה שישמרו שבת – שני הדברים האלה לא מסתדרים לי יחד...


אולי צריך לקבל פסק הלכה מהרב עמאר, לבקש פסק הלכה.
היו"ר אמנון כהן
נסכם את הנושא – המשרד לביטחון פנים בשיתוף עם יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה יכינו מכתב בשיתוף פעולה, לאחר שבמכתב המשרד יכין את כל העבודה שמתבצעת בשוטף, עם לוח הזמנים – חול, שבת, חגים, בכל עיר כדוגמת העיר לוד – יכול להיות שגם בערים אחרות יהיו אזורי בילוי, שיצטרכו שם פיקוח גם בערבי שבת, בחגים, ולכן תמצאו את הפתרון הזה. נפנה לרב כדי לקבל הסמכה, אם הוא יקבל כמו מעמד של שוטר, ואם לאו, שנינו נשב לשולחן, נמצא פתרון הולם לסוגייה הזו. ובינתיים, איך זה יהיה בחוק, שאנחנו משנים את הסעיף הזה?
עידו בן-יצחק
סעיף 17: "לא יוסמך פקח עירוני כפקח מסייע, אלא אם כן הרשות המקומית ביטחה אותו לשם הבטחת פיצויו, אם ייפגע בעת מילוי תפקידו לפי פרק זה".
מירי פרנקל-שור
אני רוצה לומר לפרוטוקול, שהעיר יואל, שהוא לא ייפגע, אם הוא זכאי לזכויות על-פי דין אחר. היתה לך הערה – נכניס גם את האמירה הזאת.
הילה דוידוביץ'
רק את הרישא אתם רוצים להשאיר?
מירי פרנקל-שור
כן, רק "בעת מילוי תפקידו", ואת הסיפא.
תמר קלהורה
ביטוח מפני מי?
מירי פרנקל-שור
אם ייפגע.
תמר קלהורה
שהפקח עצמו ייפגע – רק את זה אתם רוצים?
מירי פרנקל-שור
כן.
היו"ר אמנון כהן
זה מה שדיברנו.
תמר קלהורה
אנחנו לא מדברים על צד ג'.
מירי פרנקל-שור
כן. זה הרביזיה.
תמר קלהורה
כמו ביטוח תאונות אישיות.
היו"ר אמנון כהן
כן.


בסדר? יואל, סגור?
הילה דוידוביץ'
אנחנו מתנגדים. אני רוצה להסביר מה הבעייתיות פה.
היו"ר אמנון כהן
את כל ההתנגדויות שלכם שמעתי בוועדה, הרבה מאוד דיונים היו פה. למרות ההתנגדות שלכם ראינו לנכון כוועדה להכניס סעיפים נוספים. הכנסנו סעיפים נוספים בניגוד לרצונכם. עכשיו אני לא רוצה שתגישו הסתייגויות למליאה – אנחנו רוצים בתיאום לעשות. סעיף אחד קריטי, שאמרתם שיכול לתקוע את החוק, ואין כוונת הוועדה שתתקעו את החוק, שנתקע את החוק גם אני, שלא יהיה מצב, שלא נעמוד בגזירה שהטלנו על רשויות מקומיות או גוף כזה או אחר, וכתוצאה מכך לא ייצא חוק לפועל. אז סעיף אחד, שהפריע – לא כל הסעיפים, שיש אי-הסכמות, אני הולך לפתוח אותם; רק הסעיף הזה, שדיברתי.
הילה דוידוביץ'
הסעיף של הביטוח.
היו"ר אמנון כהן
לא על צד ג'. כן, מה?
הילה דוידוביץ'
היום כל אזרח זכאי לביטוח מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כלומר אם הוא נפגע במהלך עבודתו, הוא רשאי לתבוע את זכויותיו מביטוח לאומי. אנחנו חושבים שכאן מדובר בתוספת, כלומר ביטוח שכל מה שלא מכוסה במסגרת הביטוח הלאומי. אנחנו לא רואים הצדקה, להבחין לעניין הזה בין פקח מסייע לכל עובד אחר של הרשות.
היו"ר אמנון כהן
שוב – הפקח המסוים מקבל סמכויות נוספות, אני חושף אותו לבעיות נוספות, לדברים נוספים, שלא היה עושה אותם כמו אזרח רגיל; לפעמים גם לא כמו אותו פקח, שהיה בתפקידו הקודם. הוא הולך לקבל סמכויות נוספות. אם כתוצאה מהסמכויות האלה בעת מילוי תפקידו הוא נפגע, אני חייב לתת לו ביטוח. כתבתי מה שכתבתי.
הילה דוידוביץ'
יש עוד בעיה, שכבר הסבירו החברים מאגף שוק ההון, אבל הרשות תפצה אותו, כלומר אתה רוצה לבטח חשש, שלרשות לא יהיה מספיק כדי לפצות אותו על הנזק שנגרם לו. הרי הוא עובד של הרשות.
היו"ר אמנון כהן
אני לא פותח דיון. גם לא מאשר הסתייגות. אין זמן. אמרתי 10 דקות, תיקון. תביא את האוצר עכשיו, יגיד – יבקשו כסף על הביטוח.
יואל הדר
מאיר, יש לך בעיה עם החלק הראשון?
מאיר בינג
אני פחות אוהב, אבל הסכמנו לזה.
היו"ר אמנון כהן
אני סיכמתי דברים. כמו שאתך סיכמתי ולא העליתי, גם אתה אל תעלה דברים חדשים עכשיו. אני לא משנה כלום.
אסף מיכאלי
אנחנו לא הכרנו את הצעת החוק- - -
היו"ר אמנון כהן
החוק מסתובב כבר שנה במסדרונות הממשלה, זהו, נגמר. אני לא פותח דיון על הנושא הזה. רק את הסעיף הזה פתחתי – אמרו שהפריע, ואני מצביע.

מי בעד ההסתייגות, כמו שהקריא היועץ המשפטי של הוועדה?
מאיר בינג
מה שהיועצת המשפטית אמרה, רק עידו לא הקריא את זה, שאם יש לו משהו לפי כל דין – ביטוח, צריך להכניס את זה גם.
היו"ר אמנון כהן
היא אמרה את זה.


מי בעד התיקון שהוצע על-ידי היועץ המשפטי של הוועדה?

הצבעה

בעד – פה אחד

האישור עבר.
היו"ר אמנון כהן
האישור עבר. תכינו את זה למליאה, כי אני מחכה להכניס אותו לספר החוקים של מדינת ישראל.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:00.

קוד המקור של הנתונים