ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/08/2011

חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 37), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
2.8.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 537
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, ב' באב, התשע"א,(2 באוגוסט 2011), שעה 09:50
סדר היום
הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מספר 37), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: אילן גילאון – היו"ר
מוזמנים
ישראלה דנינו – מרכזת תחום אלימות במשפחה , משרד הבריאות

ישראל חזקיה – התאחדות התעשיינים

עו"ד רועי קרת – המשנה ליועץ המשפטי, המוסד לביטוח לאומי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
יעוץ משפטי
שימרית שקד-גיטלין
רשמה וערכה
א.ב. חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מספר 37), התשע"א-2011
היו"ר אילן גילאון
בוקר טוב. היום יום שלישי, ב' באב. הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מספר 37) בעניין מענק החימום. אני מבקש את הביטוח הלאומי להציג את הנושא.
רועי קרת
בוקר טוב. לפי סעיף 14(ב) לחוק הבטחת הכנסה, משתלם מענק חימום לקשישים מקבלי הבטחת הכנסה שגרים באזורים קרים ומתקיימים בהם תנאי הזכאות באחד מהחודשים אוקטובר, נובמבר או דצמבר. המענק הוא חד פעמי בסדר גודל של 270 שקלים. מה שמוצע עכשיו, זה להכפיל אותו לסדר גודל של 520 שקלים.
היו"ר אילן גילאון
אנחנו נקריא ונאשר את זה במליאת הוועדה. בבקשה.
נועה בן שבת
הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מספר 37), התשע"א- 2011

תיקון סעיף 14ב
1. בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 14ב ברישה, במקום "3.2%" יבוא "6.4%".

תחילה ותכולה
2. תחילתו של סעיף 14ב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ב-1 בחודש שלאחר פרסומו (בסעיף זה – יום התחילה), והוא יחול על מענק חימום המשתלם לפי הסעיף האמור ביום התחילה ואילך.
היו"ר אילן גילאון
בסדר? אתם רוצים לפרט קצת כמה אנשים יהנו מזה? על מה מדובר? מהם אזורי קור בכלל?
רועי קרת
האזורים הקרים הם אזורים שנקבעו בצו. אין לי את הצו כאן, אבל זה לא משהו שהמוסד לביטוח לאומי קובע. השר קובע אבל לפי נתונים מקצועיים של המרכז המטאורולוגי, נדמה לי. אנחנו קיבלנו איזה שהיא רשימה של אזורים שהם באמת אזורים קרים. משנים אותם מעת לעת לפי מצב הטמפרטורה בישראל. השתנתה פעמיים מאז שהצו הותקן. אם אני זוכר נכון, מדובר בכ-27 אלף איש, סדר גודל כולל של 10 מיליון שקל עלות לתוספת המענק שמדובר עליה עכשיו, ובאדיבות אוצר המדינה שמממן את הסכומים האלה.
היו"ר אילן גילאון
אוצר המדינה, אין לו שום אדיבות. לא אדיבות ולא נדיבות. זה כסף של האנשים. בסדר גמור. מי בעד ההחלטה שהוקראה כאן?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה


אין נגד. ההצעה נתקבלה ומאושרת לקריאה שנייה ולשלישית.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים