ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/08/2011

חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
51
ועדת הפנים והגנת הסביבה

1.8.2011

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 427
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, א' באב התשע"א (1 באוגוסט 2011), שעה 16:00
סדר היום
הצעת חוק לייעול האכיפה ולשמירה על ביטחון הציבור (חילוט וסמכויות פיקוח) (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

שיטור עירוני – הכנה לקריאה שנייה ושלישית
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן - היו"ר
יעקב אדרי

זאב בילסקי
ניצן הורוביץ

דב חנין

אורי מקלב

חמד עמאר

ציון פיניאן

פאינה קירשנבאום

כרמל שאמה
מוזמנים
השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ

סנ"צ קלוד גוגנהיים

ע. יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

יואל הדר

יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

סנ"צ מאיר ברקוביץ

רמ"ד מידע פלילי באח"מ, המשרד לביטחון פנים

אליעזר רוזנבאום

משנה למנכ"ל, המשרד לביטחון פנים

ירון זמיר

המשרד לביטחון פנים

משה אדרי

המשרד לביטחון פנים

עו"ד אסנת כהן

מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד ישי שרון

הסנגוריה הציבורית

אורית מלמד
לשכה משפטית, משרד הפנים

יואל לביא

ראש העיר רמלה

יוחאי וג'ימה

מרכז השלטון המקומי

עו"ד אן סוצ'יו

האגודה לזכויות האזרח
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל שור
עידו בן יצחק
אילת לוי
רשמה וערכה
ס.ל. חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק לייעול האכיפה ולשמירה על ביטחון הציבור (חילוט וסמכויות פיקוח) (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

שיטור עירוני – הכנה לקריאה שנייה ושלישית
היו"ר אמנון כהן
צהריים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו רוצים להוציא חוק טוב מכאן. לתומי חשבתי קודם בבוקר שהכל תואם, כי באמת ישבו ימים כלילות ואתמול מאוחר בלילה גם שלחו לי את החומר, את התיקונים הסופיים. אנחנו נשמעים ורוצים להוציא חוק טוב, לכן, חברת הכנסת פאינה קירשנבאום, חברת כנסת בכירה בוועדה, רוצה להגיד את ההסתייגות שלה והיא הולכת וחוזרת להצבעות אחר כך. מה את רוצה להגיד? את תיאמת את זה עם השר לביטחון פנים?
פאינה קירשנבאום
לא.
היו"ר אמנון כהן
אני שואל.
פאינה קירשנבאום
אני חייבת לציין שהחוק הזה הוא חשוב, ואני אמרתי את זה קודם. הוא חשוב גם כי השיטור העירוני כבר רץ בערים ואין ספק שזה פרויקט... נכון שהוא התחיל ב-13 ערים, אבל זה חוק שבא באיזה שהוא מקום לתת מענה לצורך שכבר קיים בשטח. אבל מכיוון שאצלנו הרבה פעמים אנחנו רצים לפני העגלה, מה שקורה---
היו"ר אמנון כהן
לא, העגלה כבר רצה. אנחנו לא לפני העגלה.
פאינה קירשנבאום
אוקי, אז העגלה רצה לפני והחוק מזדנב שם באיזה שהוא מקום. אני לא יודעת, באמת, אני לא כותבת חוקים ויש פה יועצת משפטית, אני אגיד את ההסתייגות שלי לאיזה נושא. החוק הזה מתייחס לביטוח של פקחים במידה שהם פוגעים במישהו, או נעשה שם שימוש בכוח יתר, אז למי שנפגע בצד שלישי יש ביטוח נגד הפקחים, ולפקחים עצמם, אם קורה משהו, הם יוצאים לסיור, עם שוטר או בלי שוטר---
היו"ר אמנון כהן
דיברנו על זה בדיון בוועדה. דיברתי על זה שלא תהיה איפה ואיפה לגבי אותו פקח, שאנחנו שולחים אותו היום ומרחיבים את הסמכויות שלו ונמצאים לפעמים באותה ניידת גם שוטר וגם פקח. כתוצאה מהפעילות הזאת, שאנחנו מרחיבים את הסמכויות שלהם, נגיד חס וחלילה, עד שקורה, אנחנו מתעוררים מאוחר מדי, והתדיינו גם בחדר שלי כמה פעמים על זה ואמרתי שלא תהיה איפה ואיפה, שנעשה איזה שהוא... אני לא יכול להצמיד את כל הנושא הזה כמו השוטר, אבל אמרתי ביטוח עודף, ביטוח שיקיף את אותו איש, אותו פקח, משפחתו, מה יהיה חס וחלילה כאשר שניהם נפגעים והוא בסטטוס א' והשני בסטטוס ב'.
זאב בילסקי
היושב ראש, יש הבדל שמים וארץ בין השוטר לבין הפקח. מי שמבטח את הפקח, לפי החוק הזה, זו העירייה בכלל, ואחר כך כשיעשו לו מה שעשו לשוטרים הנוקמים, תאמין לי, אף אחד לא יעזור לו, הוא יילך לראש העיר, שגם הוא אין לו סמכויות, לכן אתה מפקיר את האנשים האלה. לפחות שתדע את זה. היא צודקת במאה אחוז. יהיו לך שני אנשים עם שני סוגי ביטוח, אחד שוטר ואחד פקח עירוני.
היו"ר אמנון כהן
ידוע לנו. מה את מציעה?
פאינה קירשנבאום
הדבר האידיאלי, הייתי רוצה, כדי שלא נמצא אותם גם כחלק מהאוהלים באיזה שהוא שלב, זה להשוות אותם, להשוות את התנאים, אבל אני מבינה שלמשטרה יש התנגדות לזה.
היו"ר אמנון כהן
כבוד חברת הכנסת המכובדת, אני מאוד רציתי את זה, ביקשתי מהשר לטפל מול האוצר, כי מדובר בכספים, גם על הרשות המקומית אי אפשר להטיל כל פעם גזרות חדשות, לכן כרגע אם תלכי תשכנעי את השר שיביא לתוצאה הזאת, אני מאוד מאוד אשמח, כי הסוגיה עלתה, רצינו שזה יהיה אותו דבר, אין הבדל מבחינתנו בין דם לדם. אני מקצין בכוונה, אני לוקח כבר את הגרוע ביותר, לכן אמרתי 'תשווה', אתה נותן לו סמכות, הוא כמו שוטר? תן לו גם את הביטוח הזה, שאם הוא חס וחלילה נפגע, אותו דין יהיה לגביו. אומרים שיש קושי, אז אני מבקש, יש לך גם בסיעה מלה גדולה וחזקה, ואני גם מוכן לסייע, כסיעה שלי, כי שר הפנים הוא מהסיעה שלי, אני מוכן לסייע גם בנושא הזה, לא להשאיר אותך לבד. בואי, תתחילי, תעשי עבודה, תעשי מהלך.
יעקב אדרי
אנחנו מיותרים, אני מבין.
היו"ר אמנון כהן
לא, הנושא הזה מאוד חשוב.
פאינה קירשנבאום
אבל אז אנחנו לא נגמור את זה היום, מכיוון ש---
היו"ר אמנון כהן
כל מה שתחליטי, אני מוכן.
פאינה קירשנבאום
למה לא נגמור את זה היום? כי תמיד נגיע לחור שבגרוש. הסיפור הזה הוא כולו כמה כסף, זה אומר שאו שביטחון פנים יצטרך לפנות לאוצר ולקבל לזה תקצוב, או משרד הפנים.
היו"ר אמנון כהן
מה את מציעה עכשיו? לסיים, או לא לסיים? אפשר גם לעבור לזה יותר מאוחר. נעשה חשיבה, או נתקין את זה בתקנות, ששני השרים יתקינו בתקנות, לגבי ביטוח או הצמדה---
פאינה קירשנבאום
אני לא יודעת אם אפשר לשים את זה בתקנות. אפשר לשים את זה בתקנות?
היו"ר אמנון כהן
הכל אפשר, מה שנחליט. אפשר לעשות הכל.
זאב בילסקי
היושב ראש, אתה לא יכול---
היו"ר אמנון כהן
אני יכול הכל. תתחיל עם זה, אני יכול, עכשיו מה?
זאב בילסקי
תאמין לי, 20 שנה אני מנסה עם המשטרה, לא יכול שום דבר.
היו"ר אמנון כהן
אבל אני יכול.
זאב בילסקי
אתה גם לא יכול.
היו"ר אמנון כהן
אני יכול.
זאב בילסקי
תאמין לי שאתה גם לא יכול.
פאינה קירשנבאום
לפני שאני הולכת לשר, מה אתם אומרים בנושא של הביטוח של הפקחים?
זאב בילסקי
אתה לא יכול להפוך פקח לשוטר.
יואל הדר
אני ניסיתי להסביר. בסופו של דבר אנחנו לא בוחנים מה הם עשו, לא חשוב מה הם עשו בפועל, אם זה אלימות או משהו אחר, מה שחשוב זו התוצאה הסופית, שאם חס וחלילה קורה---
פאינה קירשנבאום
נכון, קורה משהו, יש להם פתרון.
יואל הדר
ולכן יש להם אותו דין כמו כל פקח אחר ברשות המקומית. זה מה שאני רוצה להגיד. כמו פקח אחר, כמו כל עובד עירייה. למשל ממונה על הבנייה ומישהו בא ותוקף אותו, אז אם מישהו תוקף אותו וגורם לו נזק, יש לו אותו פיצוי, לכן זה לא משנה---
זאב בילסקי
כן, אבל פה אתה לוקח פקח ונותן לו סמכויות עיכוב. תסתכל ב-YNET עכשיו, שתי פקחיות הותקפו על ידי אנשים, המשטרה טיפלה בהן.
פאינה קירשנבאום
אתה צריך להבין שצד אחד זה כשהוא בא ובודק היתרי בנייה וחריגות בנייה ודברים כאלה, וצד שני כשהסמכויות שלו יותר נרחבות. אלה שני דברים שונים.
יואל הדר
צריך לבדוק איזה נזק נגרם בשבילו צריך ביטוח. לא בגלל מה זה קרה, אלא מה שחשוב זה שבסופו של דבר ביטוח נותן לנזק שנגרם, לא בגלל מה שזה נגרם. לכן הוא מבוטח.
היו"ר אמנון כהן
מר יואל הדר, תסתכל רגע. אנחנו כל פעם מדברים ולא פוגעים במטרה. העלינו את זה גם בדיון הקודם, גם בחדר שלי. אנחנו לא יכולים לעשות דבר של הפרדה, אם חס וחלילה היתה פגיעה שגם שוטר וגם פקח באותו אירוע, אנחנו חייבים לתת לבן אדם שנפגע את המענה. אז יש משהו שמירי תגיד עכשיו, שהיא מנסחת, בסעיף 17, כיסוי ביטוחי.
יואל הדר
אם באותו אירוע שני פקחים מאותה רשות מקומית, אז פקח אחד בגלל שהוא במקרה לאלימות יקבל ביטוח ל---
היו"ר אמנון כהן
כן, כי הוא קיבל הסמכה לזה, השני לא קיבל.
יואל הדר
הוא לא עשה כלום, הוא פשוט היה שם. הוא לא עשה כלום. אז הוא יקבל ביטוח יותר גבוה, והפקח השני, שהוא לא שייך לזה, יקבל ביטוח יותר נמוך. זה גם מה שאתם אומרים, זו גם אפליה, באותה רשות שני פקחים---
זאב בילסקי
הוא צודק מאה אחוז.
פאינה קירשנבאום
אתה יודע מה, אם אתה שואל את דעתי, אז פקחים ומאבטחים בקניונים ובבתי ספר, כולם צריכים להיות מבוטחים כמו שוטרים.
היו"ר אמנון כהן
מה הפתרון? לדחות את החוק. מה הפתרון האמיתי עכשיו?
זאב בילסקי
אני אגיד לך, אתה יודע מה? אל תדחה את החוק. אני אומר לך, החוק הזה צריך להיות מצוין. לא טוב, מצוין. הוא לא מצוין, אני אומר לך.
היו"ר אמנון כהן
אז מה אתה מציע? חוץ מלהגיד שלא, מה אתה מציע? אתה איש בעל ניסיון רב, מה אתה מציע?
זאב בילסקי
אני אגיד לך, בניסיון רב, שכשיש אירוע, יש שלושה אנשים באירוע, שוטר, פקח מוסמך ופקח לא מוסמך. הפקח הלא מוסמך, יעמוד עכשיו ככה ויגיד 'אני לא יכול לעשות, אני לא יכול להתערב, אני לא מוסמך, שירביצו לו, אני לא יכול לעשות...'. אתם לא בשטח, אתם לא יודעים מה שקורה. אם אתה רוצה לעשות את זה, אמנון, בוא נעשה את זה מסודר, עם השלטון המקומי.
היו"ר אמנון כהן
מה אתה מציע?
זאב בילסקי
אני מציע, מחר, תן לי לשבת יחד איתם, להחליט מה עושים שוטרים, מה עושים פקחים, איך עושים את זה שלא יהיה פקח סוג א', פקח סוג ב'---
היו"ר אמנון כהן
הבנתי, את זה כבר עשינו.
זאב בילסקי
לא, לא עשית את זה. אמנון, אתה יוצר פה היום מצב בלתי אפשרי לרשויות המקומיות.
היו"ר אמנון כהן
הבנתי. חשבתי שיש לך פתרון.

מר יואל הדר, תקשיב למה שאומרת עורכת דין מירי פרנקל.
מירי פרנקל שור
אם אדם נפגע יחד עם שוטר, לזה אנחנו לא נתנו פתרון בסעיף 17. אני מסכימה איתך לגבי זה שאתה יוצר שני פקחים במדרג אחר, אבל אם אנחנו רוצים לתת את המענה למה שגם ביקש היושב ראש, אז אנחנו צריכים להוסיף בשורה השנייה, 'אלא אם כן ביטחה אותו הרשות המקומית לשם הבטחת פיצויו של מי שנפגע בעת מילוי תפקידו'. זו בעצם מגמה שמעלה חברת הכנסת קירשנבאום וזה מה שמבקש היושב ראש כל הזמן.
קריאה
אם הוא בעצמו נפגע.
מירי פרנקל שור
אם הוא עצמו נפגע, וכן 'מי שנפגע עקב מעשה או מחדל', זה כבר צד ג'.
אורית מלמד
העניין הוא שגם פקחים אחרים יכולים להיפגע תוך כדי מילוי תפקידם, זאת הבעיה.
היו"ר אמנון כהן
אז למה לא? גם אותם צריך איכשהו לסגור. אנחנו נפקיר את האנשים האלה?
יואל הדר
גם היום יש להם את זה.
היו"ר אמנון כהן
פקח של חקלאות, אם הוא נפגע, איך הוא מבוטח?
יואל הדר
לעובד מדינה שיש לו סמכות בדין ליחידת הפיצוח, שגם יש לו סמכות מעצר, אם קורה לו משהו, הוא מבוטח כמו כל עובד מדינה אחר, כמוני, שאם אתה מחליט לתקוף אותי פה בישיבה, אז אני מבוטח באותה צורה, כי מה---
יעקב אדרי
עד סוף הישיבה זה עלול להיות.
יואל הדר
כי מה שבודקים זה הנזק שנגרם לי ולא למה זה קרה. ולכן אותו דבר לגבי הפקחים, אין צורך בדבר, כי הם כמו כל פקח אחר.
היו"ר אמנון כהן
הוא לא עובד מדינה, הוא עכשיו עובד עירייה.
יואל הדר
אבל הוא כמו עובד עירייה אחר, כמו כל עובד.
היו"ר אמנון כהן
אני מסמיך אותו פה שיטפל באלימות, הוא לא כמו---
יואל הדר
אבל הוא יכול להיפגע באותה צורה. מה שחשוב---
היו"ר אמנון כהן
לא באותה צורה. אני חושף אותו לדברים נוספים.
יואל הדר
הוא יכול לקבל התקף לב כמו שמישהו אחר יכול ל---
היו"ר אמנון כהן
התקף לב לא קשור, בעת מילוי תפקידו, אני מגדיר, 'בעת מילוי תפקידו'.
יואל הדר
בא אליו מישהו מאוד גדול שאיים עליו, הוא לא נגע בו---
היו"ר אמנון כהן
אבל בעת מילוי תפקידו.
זאב בילסקי
אבל פה אתה נותן לו סמכות לעכב אותו, להפעיל נגדו כוח סביר. זה משהו אחר.
היו"ר אמנון כהן
יואל, צריך לגמור את זה, 'בעת מילוי תפקידו', לא כשקיבל התקף לב, לא כשהיה בבית ולא הרגיש טוב, זה לא קשור. היה אירוע, היה שוטר, היה פקח, שניהם נפגעו, 'בעת מילוי תפקידו', שניהם.
קריאה
אבל יכולים להיות אירועים גם לפקחים בחניונים.
היו"ר אמנון כהן
אל תלכי לפקחים בחניונים עכשיו, את רוצה לפתוח את זה עוד פעם? אז בואי נפתח. כמו שהוא אומר, אין א', ב', ג'. אנחנו נדבר כרגע על מי שאתה נותן סמכות, נתתי לו סמכות לטפל באלימות. יכול להיות שברשות מקומית יהיו עשרה פקחים, שלושה מהם לא מתאימים לטיפול באלימות, ממיליון סיבות, אז השבעה מהם שקיבלו את התעודה, השר חתם, עברו הכשרה, הכל בסדר, הוא יוצא עכשיו עם השוטר, ברגע שנפגע בעת מילוי תפקידו, זה סעיף אחר. זה מה שאני רוצה, 'בעת מילוי תפקידו', לא אמרתי שהלך לטייל ונפל פתאום, קיבל מכה ברגל ממשהו אחר והוא כבר מבוטח. לא, בעת מילוי תפקידו.
אורית מלמד
אדוני, אבל יש גם עובדים אחרים ברשות המקומית.
היו"ר אמנון כהן
מספיק עם זה. קיבלתי, תכניסי את זה פנימה. הלאה, נגמר. נתקדם הלאה, תמשוך את החוק. מספיק, לא רוצה לשמוע יותר.

נתקדם הלאה, מה יש עוד?
מירי פרנקל שור
נתחיל מהתחלה, הסכמה שאנחנו קיבלנו עם הממשלה.
יעקב אדרי
הוא לא מספיק מבושל, זה מה שקורה פה. רוצים לגמור עד סוף המושב, הוא לא מוכן.
היו"ר אמנון כהן
סליחה, הסמכת פקחים, סיימנו עכשיו?
יעקב אדרי
הוא לא מכסה את הכל, יש בעיות.
היו"ר אמנון כהן
תני לי ללכת לפי סעיפים, שאני לא אתבלבל. מטרות, סיימנו? יש הסתייגויות? שאנחנו נצביע עליהן.
מירי פרנקל שור
אני רוצה להקריא לפרוטוקול ולכולם. "מטרה. 1. (א) מטרתו של חוק זה לחזק את יכולת הפיקוח והאכיפה של הרשות המקומית בעברות שבתחום אחריותה, וכן לאפשר לרשות לסייע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות, והכל מבלי לגרוע מתפקידיה של הרשות המקומית ושל משטרת ישראל על פי דין'. סעיף קטן (ב) נשאר כמו שכתוב.
היו"ר אמנון כהן
פרשנות, מה היה לנו שם, סעיף שהיתה לנו בעיה.
מירי פרנקל שור
לסעיף 2 אין הערות.
אסנת כהן
לסעיף 2.
היו"ר אמנון כהן
הגעתם להבנות?
מירי פרנקל שור
הם רוצים להפנות לחוק סמכויות, אני מתנגדת.
היו"ר אמנון כהן
מה אנחנו מציעים?
מירי פרנקל שור
להישאר בהתאם לנוסח שמוצג בפני הוועדה.
היו"ר אמנון כהן
מה מפריע לכם?
אסנת כהן
חוק סמכויות זה למעשה החוק שמעגן את סמכויות המאבטחים. הסמכויות שמוקנות כאן לפקחים למניעת אלימות הן אותן הסמכויות, לכן אנחנו מבקשים להפנות למקומות הרלוונטיים לחוק סמכויות.
זאב בילסקי
מה זה חוק סמכויות?
אסנת כהן
חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, שנותן סמכויות למאבטחים למניעת פעילות חבלנית עוינת.
היו"ר אמנון כהן
יואל, איפה אתם?
יואל הדר
יש משרד המשפטים.
היו"ר אמנון כהן
איפה אתם?
מירי פרנקל שור
אין פה עניין של מהות, יש פה עניין---
יואל הדר
יש משרד משפטים.
היו"ר אמנון כהן
אוקי, זה יישאר כמו שהוועדה קבעה.
מירי פרנקל שור
סעיף 3. בהתאם להערה של עיריית תל אביב, הגענו להסכמה על הנוסח הבא: סעיף 3(א) קטן יורד. סעיף קטן (ב) ייהפך ל-(א), פסקה (1), לאחר שהבנתי בערך את המנגנון, אני מקבלת ואני מסכימה לעמדת הממשלה. פסקה (1) תאמר כך: 'הוא לא הואשם בעברה שמפאת מהותה, חומרתה ונסיבותיה אין הוא ראוי לדעת היועץ המשפטי של הרשות המקומית לשמש כפקח'. היועץ המשפטי של הרשות, שהוא עובד הרשות, רשאי לקבל את הרישום הפלילי ממשטרת ישראל. על פי קבלת הרישום הפלילי במשטרת ישראל הוא יכול לחוות את דעתו האם ניתן להסמיך את אותו אדם כפקח או לא. הבעיה מתעוררת במועצות מקומיות שהיועצים המשפטיים הם לא עובדי הרשות, אלא הם יועצים משפטיים חיצוניים ויש בעיה להעביר על ידי המשטרה את המידע הזה. יוצא שמועצות מקומיות שאין להם יועץ משפטי משלהן, מה הדרך שהם יסמיכו את הפקחים. אנחנו לא מצאנו לזה פתרון.
אסנת כהן
לדעתנו המשטרה צריכה לקחת את זה על עצמה. אם המשטרה תיקח את זה על עצמה, ככה זה צריך להיות, שהמשטרה תבדוק ותודיע שהיא לא מתנגדת.
יואל הדר
אנחנו מוכנים שהפקחים של המועצות המקומיות יהיו מחוץ לחוק בשלב זה.
היו"ר אמנון כהן
כי גם ככה הם לא נמצאים בפיילוט, נכון?
יואל הדר
נכון.
היו"ר אמנון כהן
אני רוצה להגדיר את זה לפיילוט. גם חבריי כמה חברי כנסת העלו את זה, החוק הזה מיועד לפיילוט. אנחנו רוצים גם את הסמכת הפקחים להגביל לפיילוט כי אנחנו רוצים לבחון ולראות שלא עשינו טעות, אנחנו רוצים לראות את הדברים האלה, ללמוד את זה, אנחנו רוצים כל שישה חודשים דיווח, כל עיר ועיר יבוא וייתן דיווח, איך זה מתקדם ואיך זה מתייעל, ואם אנחנו נראה שהכל בסדר, בסדר. יכול להיות שיהיו תיקוני חקיקה תוך כדי הליכה, גם במהלך השנתיים. לכן גם פה, אל תיקחו לי את זה לחוק הראשי, אני רוצה שגם פה זה יהיה מוגדר להוראת שעה לשנתיים. כרגע זה מה שיהיה.
קריאה
הפקחים הרגילים.
היו"ר אמנון כהן
הסעיף הזה, של הסמכת פקחים רגילים, יישאר כהוראת שעה.
זאב בילסקי
זה רק לרשויות שמתנהל היום---
היו"ר אמנון כהן
נכון, איפה שיש פיילוט היום.
יואל הדר
לא, רשויות זה לכולם, זה לא יכול להיות מועצות מקומיות. הפיילוט זה רק לגבי הסמכויות המיוחדות.
היו"ר אמנון כהן
הסמכויות המיוחדות, בדיוק.
יואל הדר
אם אתה רוצה את כל החוק לשנתיים, אנחנו לא ראינו צורך שכל החוק יהיה לשנתיים.
היו"ר אמנון כהן
בגלל שיש פה הרבה בעיות, אני רוצה גם לבדוק את עצמי. אני כבר לא יודע---
זאב בילסקי
גם אני כבר לא יודע.
מירי פרנקל שור
אתה רוצה שגם ההסדר לגבי הסמכת פקחים עירוניים, שתפקידם לאכוף חוקי עזר, יהיו צמודים לפיילוט?
היו"ר אמנון כהן
אני הייתי מבקש שכל החוק הזה יהיה לפיילוט לשנתיים, נבחן אותו. אני כבר רואה מעכשיו, אני צופה, יכול להיות שיהיו בעיות, שלא יהיה פה מצב שהוצאנו חוק לא ראוי ולא טוב. אנחנו רוצים בשנתיים לבחון את הדברים, כל סעיף וסעיף. אנחנו עושים פיילוט. את נושא המועצות האזוריות בינתיים נוציא, כי בפיילוט הן לא נמצאות וכשנרחיב את זה, גם כשתרחיבו את הפיילוט, אתם תבואו לפה ואז נחליט ביחד. עד אז תעשו שיעורי בית.
אורית מלמד
זה לא חל רק על הרשויות המקומיות שבפיילוט. התוספת עם רשימת הרשויות המקומיות---
מירי פרנקל שור
אבל אומר יושב ראש הוועדה שהוא רוצה שכל ההסדר שמופעל בחוק, בין אם זה פקחים עירוניים ובין אם זה פקחי אכיפה, כל החוק יהיה פיילוט.
היו"ר אמנון כהן
אני רוצה לבדוק אותו. נקודה. זה נגמר. תתקדמי הלאה. חבל, את לא תסכימי, תמשכו את החוק.
מירי פרנקל שור
אנחנו נעשה את השינויים המחויבים.
היו"ר אמנון כהן
תתקדמי בבקשה.
מירי פרנקל שור
סעיף (ב) הפך ל-(א). סעיף קטן (ב) יאמר ככה: "אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מסמכויות ראש רשות מקומית או מועצת הרשות המקומית למנות או להסמיך פקחים על פי כל דין אחר".
היו"ר אמנון כהן
לא לפגוע במה שהיה קודם. הבנתי.
מירי פרנקל שור
4 - נשאר אותו דבר. אם יש הערות, כדאי לשמוע.
היו"ר אמנון כהן
לא, אני חושב שתיאמנו את הכל, תתקדמי הלאה. 5 - זיהוי פקח, אין לנו בעיה. 6 - למישהו יש בעיה עם סייג לסמכויות פקחים עירוניים?
מירי פרנקל שור
7 - הפרעה לפקח עירוני במילוי תפקידו. הממשלה מבקשת סעיף עונשין, אני מתנגדת. כיום קיים הסדר בפקודת העיריות, אני לא חושבת שצריך הסדר חלופי.
ישי שרון
יש גם בחוק העונשין עברה שנקראת 'הפרעה לעובד ציבור'.
אורית מלמד
אנחנו חושבים שצריך להיות סעיף ספציפי.
מירי פרנקל שור
אני מתנגדת. יש סעיף ספציפי בפקודת העיריות.
היו"ר אמנון כהן
מה יהיה כתוב בסעיף 7?
אורית מלמד
הסעיף יגיד שאם סירב אדם להיענות לדרישת פקח, על פי הסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה דינו יהיה מאסר שנה, כך כתוב. אנחנו מוכנים גם שייקבע שדינו יהיה קנס. אנחנו חושבים שזה חשוב שיהיה סעיף פרטני, אמנם יש---
היו"ר אמנון כהן
שלא יפריע למילוי תפקידו.
יעקב אדרי
מה הסעיף בעיריות?
מירי פרנקל שור
בסעיף של פקודת העיריות, באותו סעיף---
יעקב אדרי
מה הסעיף?
מירי פרנקל שור
אין לי כאן את פקודת העיריות.
אורית מלמד
הענישה שם לא רלוונטית.
היו"ר אמנון כהן
מה אתה אומר? לא שנה, אלא קנס.
זאב בילסקי
אם פעם ראשונה אתה נותן סמכויות לפקחים שלא היו לפני כן, אז מה זה קנס? מה זה קנס? אתה מביא את הפקח לכך שהוא אומר לו... מתחיל בזה ובסוף הוא יקבל קנס של 50 שקל---
מירי פרנקל שור
לא, אבל יש פה סעיף של מאסר חודשיים.
יעקב אדרי
אתם רוצים להרתיע, אתם רוצים להביא פה להפקרות?
מירי פרנקל שור
יש סעיף של מאסר חודשיים.
זאב בילסקי
אבל פה את עושה משהו חדש, לכן היה---
היו"ר אמנון כהן
אתה רוצה שיהיה מאסר שנה?
זאב בילסקי
ודאי, אם כבר. אם אתה הולך ומכניס את הפקח---
קריאה
זאב, למה לא מאסר עולם?
זאב בילסקי
אתה יודע מה? זה יגיע, בקריאה השנייה---
קריאה
מי ביקש קנס? השלטון המקומי ביקש---
יעקב אדרי
הבן אדם התקיף פקח---
היו"ר אמנון כהן
לא אומר התקיף, מאיפה התקיף? לא כתוב 'התקיף'.
יעקב אדרי
אלא?
היו"ר אמנון כהן
הוא לא נותן לו תעודה מזהה, למה התקיף? לא כתוב 'התקיף'.
ישי שרון
אז יש סעיף הפרעה לעובד ציבור.
היו"ר אמנון כהן
הוא לא תקף, קנס זה בסדר. כמה כסף קנס?
יעקב אדרי
אם הוא לא תקף, זה משהו אחר.
היו"ר אמנון כהן
מה הקנס?
זאב בילסקי
נעשה 10 פעמים ח"י, שיהיה כמו בבית כנסת.
היו"ר אמנון כהן
אתה מוכן לא לעשות צחוק מכל דבר? ברצינות, זה חוק חשוב, תן לי לקדם את זה.
אורית מלמד
סעיף 332 בפקודת---
זאב בילסקי
אמנון, אתה נכנס פה לכזה לחץ.
היו"ר אמנון כהן
תעזוב אותי. תניח לי.
זאב בילסקי
גם אם יכולתי, לא הייתי עושה את זה.
אורית מלמד
הכותרת שלו זה 'הפרעה לעובדי העירייה בביצוע תפקידיהם', '(א) המפריע לפקיד או לעובד עירייה בביצוע הוראות הפקודה או כל דין אחר, דינו קנס 300 לירות, או מאסר שני חודשים---
היו"ר אמנון כהן
לירות? תשאירו לירות.
יעקב אדרי
אני בעד 300 לירות.
אורית מלמד
הסעיף הזה מדבר על ביצוע הוראות הפקודה או כל דין אחר.
מירי פרנקל שור
נו, על כל דין אחר, חוקי עזר זה מכוח פקודות העירייה.
אורית מלמד
בכל מקרה אנחנו חושבים שהסעיף הזה לא רלוונטי, הענישה פה לא רלוונטית.
היו"ר אמנון כהן
מה זה 300 לירות? למה לא עדכנתם את הסעיף הזה?
דב חנין
ה-300 לירות, אדוני, מעודכן מכוח חקיקה כללית, זה לא באמת 300 לירות.
היו"ר אמנון כהן
כמה זה? 30 שקל?
דב חנין
לא, 14,000 שקל.
היו"ר אמנון כהן
אני לא רוצה לשמוע השערות, תגידי את כמה כסף.
אורית מלמד
לא, כתוב פה 300 לירות, זה מה שכתוב.
מירי פרנקל שור
אבל את לוקחת את החודשיים מאסר, סעיף 61א לחוק העונשין מקביל לך את זה לקנס. אז יש לך את החודשיים מאסר או 14,000 ₪, למה צריך להחמיר את הענישה פה בשנה? יש לנו את ה---
היו"ר אמנון כהן
אני רק רוצה להבין כמה זה קנס? כמה קנס?
מירי פרנקל שור
14,000.
היו"ר אמנון כהן
איפה כתוב?
מירי פרנקל שור
בחוק העונשין.
היו"ר אמנון כהן
תראי לי. משרד הפנים לא ידע שזה 14,000.
מירי פרנקל שור
בחוק העונשין יש הקבלה של קנס.
היו"ר אמנון כהן
אני רוצה לדעת איפה כתוב 14,000. משרד הפנים לא יודע איפה זה כתוב?
אורית מלמד
זה לא חוק שלנו, זה משרד המשפטים.
היו"ר אמנון כהן
זה עיריות, מה פתאום משפטים?
אורית מלמד
לא, סעיף הקנסות הוא סעיף שנמצא בחוק העונשין.
היו"ר אמנון כהן
משרד המשפטים, כמה כסף?
אסנת כהן
נראה לי ש-14,000---
היו"ר אמנון כהן
מה זה נראה? אני לא עובד לפי 'נראה', זה חוק. אני רוצה לדעת אם זה מספיק מרתיע את הבן אדם שלא מזדהה או מחבל בתפקידו של הפקח. נשאיר את זה פתוח עד שיבוא ויגיד לי במה בדיוק מדובר.

סעיף 8.
מירי פרנקל שור
8 - ברשות מקומית המנויה בתוספת, במקום "יוקם", "יפעל". ומערך זה, מ"יפעל על פי מדיניות שיתווה השר" נמחק.
היו"ר אמנון כהן
בסדר, יואל?
יואל הדר
בסדר.
זאב בילסקי
סעיף 8, האנשים האלה הולכים רק עם שוטרים?
יואל הדר
לא.
זאב בילסקי
אז אם הוא הולך לא עם שוטר, איך הוא מונחה?
היו"ר אמנון כהן
בבוקר הוא בא, מקבל תדרוך מה התפקיד שלו.
זאב בילסקי
אומר לו 'צא לשוק', ואז ברגע שהוא יוצא לשוק והוא הוסמך, הוא יכול לעשות למעשה---
היו"ר אמנון כהן
כל מה שהוא הוסמך.
זאב בילסקי
קיבל הכשרה, קיבל תג, קיבל הכל, הוא יוצא לבד לשוק?
יואל הדר
הוא לא יוצא לבד לשוק. ככלל, יש פה שני מסלולים, הוא יכול לצאת עם השוטר---
היו"ר אמנון כהן
זה סעיף 12, יותר מאוחר זה יגיע. נסביר את זה.
דב חנין
מבחינה עקרונית הוא אמור לצאת עם השוטר, השוטר אומר---
קריאה
הוא יגיד לו מה לעשות וגם לעשות את זה בעצמו.
קלוד גוגנהיים
אפשר להעיר בבקשה ל-10? אני מבקש רק להדגיש את הדבר הזה, אנחנו סברנו שאין מקום לסעיף הזה בספר החוקים, הוא תקדימי במובן הזה שחוק אומר למפקח הכללי מה לעשות ומה לא לעשות. בהנחה שלא תתקבל העמדה שלי, אני מבקש---
היו"ר אמנון כהן
יואל, מה הבעיה איתם?
יואל הדר
יש לו עמדה שהוא מייצג את משטרת ישראל. אנחנו היינו מוכנים לקבל את העמדה של היועצת המשפטית של הוועדה ולהכניס את הסעיף כפי שהוא מנוסח היום אחרי שינויים שעבר.
היו"ר אמנון כהן
אוקי, בסדר.
זאב בילסקי
הבעיה היא, בתור יועץ שלך, שפה עכשיו יספרו למשטרת ישראל כמה שוטרים יש לה בכל מקום. אתה לא יכול לעבוד ככה, כי ברגע ביום שישי מהומות בהר הבית---
היו"ר אמנון כהן
לא מוציאים אותם.
זאב בילסקי
אין דבר כזה.
היו"ר אמנון כהן
אתה לא מכיר את החוק, לא למדת את החוק. בשיטור עירוני, הפקחים האלה---
זאב בילסקי
אני לא מדבר על הפקחים, אני מדבר על השוטרים.
היו"ר אמנון כהן
גם אותם השוטרים יישארו עם אותם פקחים לטובת העיר. אלה לא מגויסים בכלל.
קלוד גוגנהיים
כך היה בהחלטת הממשלה, אבל שם גם כתבו שאנחנו נקבל תקציב על זה וכרגע זה לא כתוב. אז לפחות שהדבר הזה יירשם.
זאב בילסקי
היושב ראש, תרשום לך לפניך שזה לא יילך, במבחן המציאות זה לא יילך. אתה לא יכול לכפות על המשטרה---
היו"ר אמנון כהן
בסדר. אני מבקש---
זאב בילסקי
חסר לה גם ככה---
היו"ר אמנון כהן
אתה יכול לתת לי לדבר?
זאב בילסקי
כן.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו דיברנו לגבי שיטור עירוני, אותם שוטרים שעובדים בשיתוף פעולה עם הפקחים, הם לא מוקפצים לאף אירוע אחר. למה פה עכשיו עוד פעם נכנס סעיף שמסמיכים את המפקח הכללי שהוא יכול לנייד? סעיף 10(א).
יואל הדר
בהחלטת הממשלה יש---
היו"ר אמנון כהן
אני כרגע לא בממשלה. אני מבקש, אני אומר, אני רוצה לטובת העירייה, העירייה נתנה מכספה, היא הכשירה, השתתפה בהוצאות, אני רוצה שהשוטרים האלה יישארו עם הפקחים לטובת העיר כל הזמן. אתה לא מוציא אותם משם, לא הר הבית, לא הר צפון ולא שום דבר.
יואל הדר
החלטת הממשלה קבעה, ואני חושב שיש בזה היגיון, שאם יש אירוע אסון המוני, לא משהו אחר, אירוע אסון המוני, זה מצדיק הוצאה, אבל רק מקרה כזה.
קריאה
אז שיהיה כתוב באירוע אסון המוני.
יואל הדר
אבל לא כתבו, כי לא רצו---
היו"ר אמנון כהן
כל דבר יהיה המוני, אז יגידו על הר הבית שזה המוני עכשיו.
יואל הדר
בגלל זה לא עשינו---
קריאה
הכל באישור השר, אדוני.
היו"ר אמנון כהן
לא, אני רוצה באישור יושב ראש ועדת הפנים. אתם כולכם אותו דבר, מה, השר יגיד לא למפקח הכללי?
יואל הדר
ודאי שהוא יגיד לא.
היו"ר אמנון כהן
הוא לא יגיד. אבל אמרנו שזה יישאר בעיר, אז מה עשיתי בזה? אז תכתוב 'אסון המוני', רק כשזה אסון המוני.
זאב בילסקי
מי יפרש אסון המוני?
היו"ר אמנון כהן
יש בחוק, מוגדר.
זאב בילסקי
אבל חבר'ה, אתם לא חיים את השטח. אני אומר לך, אני הייתי שש פעמים, כשמפקד המחוז מקבל, יש לו קוד פדיון, אתה יודע מה זה? אז הוא מקפיץ את האנשים. אני, ראש העיר, אומר לו 'תשמור את השוטרים בשוק', הוא מוכרח להפעיל שיקול דעת, אתה לא יכול. פה אתה מכניס אותו לסד שהוא לא יוכל לעמוד בו.
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת בילסקי, קיבלתי את ההערה החשובה שלך. איך אני כותב פה אירוע חירום או המוני? מה שמוגדר.
קריאה
מצב חירום.
היו"ר אמנון כהן
הממשלה אמרה מצב חירום.
קריאה
יש הסדר שלם בהחלטת הממשלה, רק לקחו פה חלק.
היו"ר אמנון כהן
בסדר, חלק אנחנו לוקחים, חלק פחות, או לא לוקחים. איפה יש לנו עוד בעיה?
מירי פרנקל שור
11.
אן סוצ'יו
11(3), בעצם יש פה פתח עצום למתן נשק לפקחים. זה משהו שהוא מעבר לכל היגיון, לתת לפקחים האלה גם נשק, זה הופך אותם ל---
היו"ר אמנון כהן
למה? לכל מאבטח בסופר ובקניון ובבית ספר יש.
אן סוצ'יו
מאבטח בכניסה לסופר, שיש לו נשק כדי למנוע אירועי פעילות חבלנית עוינת, זה דבר אחד, אבל פקח שמטייל בגינה ציבורית או ב---
היו"ר אמנון כהן
אם יש אירוע פעילות חבלנית עוינת בעיר?
אן סוצ'יו
אבל הוא נועד למנוע אלימות, נותנים לו סמכויות למנוע אלימות.
היו"ר אמנון כהן
שמעתי, בסדר.

תקראי הלאה.
מירי פרנקל שור
12 - בשורה השנייה, 'ובמניעת אלימות ובהנחייתה', המלה 'בהנחייתה' כבר מופיעה במקום אחר.

13 - תעודת פקח אכיפה תהיה חתומה בידי קצין משטרה בכיר שמינה המפקח הכללי של המשטרה לעניין זה ויצוינו בה תפקידו וסמכויותיו של הפקח והמקומות המפורטים בתוספת השנייה בהם הוא מוסמך להפעיל את סמכויותיו'.
היו"ר אמנון כהן
מה הבעיה?
מירי פרנקל שור
אנחנו רק מוסיפים את המלים 'המפורטים בתוספת השנייה'.
היו"ר אמנון כהן
יואל? בסדר. הלאה.
זאב בילסקי
מה זאת אומרת המפורטים? על כל כרטיס יהיה כתוב בשוק א', שוק ב'?
היו"ר אמנון כהן
לא, בתוספת השנייה. תיכף נגיע לפירוט, ידידי היקר. יש לך הערות חשובות.
זאב בילסקי
אתה יכול תמיד להזיז אותי עוד סעיף ואתה עושה את זה בשמחה יתרה. השמחה מדאיגה אותי. למה אתה שמח---
היו"ר אמנון כהן
נוכחותך חשובה לי מאוד מאוד. הלוואי ותשתתף בשאר הדיונים איתי כל הזמן.
מירי פרנקל שור
14(3).
היו"ר אמנון כהן
'ובלבד', מחקנו.
מירי פרנקל שור
'ובלבד שלא יהיה בשימוש בכוח כדי לגרום לו חבלה'.
היו"ר אמנון כהן
לעכב את הזמנים.
קריאה
זה בעקבות הערה של חבר הכנסת בילסקי.
היו"ר אמנון כהן
יישר כוח, בילסקי. נוכחותך חשובה מאוד.
מירי פרנקל שור
סעיף קטן (ב), אני אקרא את הגדרת אלימות: "בסעיף זה "מעשה אלימות" – הכאת אדם או הפעלת כוח על גופו בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית".

יש הערות על מעשה אלימות?
יעקב אדרי
מה זאת אומרת הכה בן אדם בהסכמתו או בלא הסכמתו?
היו"ר אמנון כהן
קודם כל הוא רצה לשאול שאלה ונענה לכולם ביחד.
ישי שרון
דווקא בגלל שאנחנו מדברים כאן בעצם על הסעיפים הכי חשובים בחוק, הסעיפים האלה מדברים על הסמכויות תכל'ס שאנחנו נותנים לפקחים, דבר ראשון שרציתי לדבר עליו, האם באמת סמכויות האכיפה וסמכויות למניעת אלימות שיופעלו על ידי הפקחים, האם הם ייעשו רק בנוכחות שוטר, או גם בהתאם להנחיות? זה בהתאם להערתו של חבר הכנסת בילסקי.

הערה שנייה זה לגבי הסיפה של 14(א). מדובר כאן על מצב שבו יש חשש לביצוע עברה עתידית, על סמך איזה שהיא נבואה של אותו פקח---
היו"ר אמנון כהן
לא נבואה, רואים שהוא מסתובב עם אקדח או רוצה להכניס יד ל... הסבירו לנו.
ישי שרון
איום או מעשה ש... אני מציע להוסיף 'עומד לבצע זה מקרוב'. איזה שהוא אלמנט של מיידיות.

לגבי השאלה הראשונה הייתי רוצה לדעת איך זה עובד בפועל.
יואל הדר
בפועל הם יהיו יחד עם השוטרים ויהיו מקרים שבהם השוטר צריך להיות במקום א' והוא אומר לו 'אתה תלך לפה ואני נמצא פה'.
היו"ר אמנון כהן
'ואם תצטרך אותי, תקרא לי'.
יעקב אדרי
אז תשימו את זה על השולחן, הוא יקשור אותו אליו?
יואל הדר
זה מכפיל כוח.
אורי מקלב
הייתי נותן גם סמכות לאותו פקח, נניח הוא לבד, מה זה נקרא 'מעשה אלימות'? ואם הוא חושש שיש לו איזה חפץ חשוד? אז יש לו גם זכות לעצור אותו או לעכב אותו. דהיינו זה לא דווקא חייב להיות אלימות ממש. בסמכות של הפקח שנותנים לו פה זו גם מניעה של מעשה אלימות עתידי וזה נכון.
היו"ר אמנון כהן
עצם זה שרואים אותו בשטח ויודעים שיש לו סמכויות.
אורי מקלב
עומד לבצע מעשה אלימות, איך הוא יידע שהוא עומד לבצע?
היו"ר אמנון כהן
לא, הוא אומר שהוא רואה אותו שהוא רוצה להוציא סכין, רוצה להוציא אקדח.
אורי מקלב
הוא רק מאיים בעיניים, זה נקרא גם כן מעשה אלימות?
היו"ר אמנון כהן
מה אתה מציע, אדוני?
זאב בילסקי
כיוון שאדוני הולך בכיוון נכון, קודם כל אדוני אמר שאנחנו הולכים על ניסוי. שנית, לאט לאט אני מקווה שיסייג את הניסוי רק לערים האלה שיש בהם עכשיו את זה, שנוכל לראות מה שקורה. אני מציע, תראה מה אתה לוקח פה, מי זה הפקחים האלה?
היו"ר אמנון כהן
חבר'ה שלך ושלי.
זאב בילסקי
חבר'ה שלך ושלי, שעברו הכשרה משטרתית נניח שלושה ימים, משהו כזה. אני עברתי השתלמות משטרתית, הכוונת תנועה, שזה מסובך, שלושה ימים, אחד בכיתה, אחד היה בכביש, שלישי מבחן מעשי, גמרתי בהצטיינות. שלושה ימים. אז נניח שגם אלה יקבלו שלושה ימים. עכשיו תראה מה אתה נותן, אתה נותן לאותו בן אדם אקדח, אתה נותן לו סמכות להתחיל לעכב בן אדם ב... בשביל מה אתה צריך את זה? הלוא ממה נפשך? באנו ואמרנו שיהיה קנס גדול, אמרו 'לא, לא, נלך ל-300 זוזים ואחר כך נהפוך את זה לשקלים ונראה כמה זה יוצא', מצד שני אתה נותן לו כאלה סמכויות. מירי, אני כל כך מתפלא שאת מוכנה לתת לאדם שעבר---
היו"ר אמנון כהן
עזוב אותה, היא לא מוכנה, היא רק מאירה את עינינו. אני הבעייתי.
זאב בילסקי
אני יודע, אני מנסה להפעיל עליך מכל הצדדים, כי אני בחיים לא ראיתי אותך נחוש כל כך להעביר משהו כמו---
היו"ר אמנון כהן
אני כל הזמן נחוש, גם לעיריות האיתנות.
זאב בילסקי
אני מכיר אותך, תמיד המזג הטוב שלך משפיע, היום אתה לא מוכן לשמוע שום דבר.
היו"ר אמנון כהן
תתקדם לסעיף עצמו.
זאב בילסקי
למה אנחנו צריכים לתת כל כך הרבה סמכויות של כוח, של הפעלת כוח עם אקדח בכיס, לאדם? אני אומר לך, כל הדבר הזה, בוא נוריד את זה. ממה נפשך? 90% מהאנשים מצייתים לפקח, בשביל ה-10% שלא, במקום שהוא יתחיל---
היו"ר אמנון כהן
החוק נועד בשביל 1%, לא בשביל 10%. בשביל 1% אלה שלא נשמעים לפקח. אני אומר לך, מי שנשמע, איתו אין בעיה.
זאב בילסקי
לניסוי, אני מציע לך, שיגיד לבן אדם, 'לפי החוק אתה חייב לעמוד פה', ההוא ברח. יהיו עדים במקום, מכירים, והמשטרה תטפל בו. למה---
היו"ר אמנון כהן
תצטרף להסתייגות של חבר הכנסת דב חנין, הוא דיבר על זה בדיוק.
זאב בילסקי
אז כיוונתי לדעת גדולים.
היו"ר אמנון כהן
כן, הוא כבר דיבר. נצרף להסתייגות של חבר הכנסת דב חנין, וגם חבר הכנסת הורביץ, נדמה לי, אמר שהוא רוצה...

לגבי סעיף 7, הגענו להבנה? מה הקנס? אנחנו חוזרים לסעיף 7, במקום שנה מאסר קנס.
קריאה
זה הפקחים הרגילים, יש פה בלבול כל הזמן. לא קשור לפקחים המיוחדים.
היו"ר אמנון כהן
אוקי, מה הקנס?
מירי פרנקל שור
'אם קבעו לעברה חודש מאסר עד שישה חודשים או קנס שלא נקבע לו סכום, קנס עד 14,400 שקלים'.
היו"ר אמנון כהן
אז אנחנו אומרים כרגע, במקום מאסר---
מירי פרנקל שור
לא, זה קבוע, אני מציעה למחוק את סעיף 7, להסתפק ב---
קריאה
האם מדובר בעברה פלילית או מנהלית?
מירי פרנקל שור
אני מציעה למחוק את סעיף 7, אני מציעה להסתפק בסעיף שקבוע היום בפקודת העיריות.
היו"ר אמנון כהן
איך יהיה סעיף 7? בוטל?
מירי פרנקל שור
לא יהיה סעיף 7.
היו"ר אמנון כהן
מה יהיה לגבי הפרעה לפקח עירוני?
מירי פרנקל שור
אני אומרת שניתן להסתפק בסעיף שקבוע היום בפקודת העיריות, או בסעיף 288 לחוק ה---
היו"ר אמנון כהן
הוא רוצה להכניס את זה? בסדר?
אסנת כהן
יש לי הערה לסעיף 14(ב). מבחינתנו זה עניין עקרוני. יש כאן בעצם יצירת עברת תקיפה נוספת, מעבר לעברה שקבועה בחוק העונשין. יש פה מעשה אלימות שמוגדר כמו תקיפה בחוק העונשין רק בלי נגיעה ודחיפה. מבחינתנו זה עלול ליצור השפעות רוחב. קובעים פה עוד עברת אלימות, מחוץ לחוק העונשין, עלולים להעתיק את זה לכל מיני חוקים אחרים. אנחנו גם לא חושבים שזה נכון, גם דחיפה יכולה להיות מעשה אלימות ויכולה לגרום לפגיעה וצריכים לאפשר לפקח לפעול גם בתחום הזה.
מירי פרנקל שור
השאלה, יש פה החלטה עקרונית---
קריאה
אבל זו הגדרה אחרת.
אסנת כהן
נכון, זו בדיוק הבעיה שלנו.
היו"ר אמנון כהן
מה אתה מציע?
יואל הדר
הגדרה של חוק העונשין, לשנות---
אסנת כהן
---את הסעיף בחוק העונשין שמדבר על תקיפה.
יואל הדר
אסור לבחור הבחנות בין הסעיפים, צריך את כל מה שכתוב בחוק העונשין ל---
היו"ר אמנון כהן
אז מה יהיה החוק? מה יהיה סעיף (ב)? תקריאי לי.
אסנת כהן
תקיפה כהגדרתה בחוק העונשין.
היו"ר אמנון כהן
איך את מציעה שזה יהיה, שיהיה צמוד גם לחוקים הקודמים.
מירי פרנקל שור
שזה גם לנגיעה ודחיפה. השאלה אם נגיעה ודחיפה זה רלוונטי כאן, או באמת פקח, כאשר יש מעשה אלימות הוא יתערב, כאשר אדם מכה אדם, או מפעיל כוח על גופו. נגיעה, דחיפה? אנחנו לא יודעים, זה נראה לנו יותר נכון, יותר ברור.
יואל הדר
זה מתחיל בנגיעה ודחיפה, ואי אפשר לעשות הבחנה.
היו"ר אמנון כהן
אבל מה כתוב אצלכם בחוק אחר? אני רוצה להיצמד לחוק האחר, מה כתוב? אני לא רוצה ליצור משהו חדש.
אסנת כהן
בהצעת החוק הממשלתית לפי חוק העונשין: מעשה המהווה תקיפה כמשמעותה בסעיף 378 לחוק העונשין'.
היו"ר אמנון כהן
מה זה סעיף 378?
מירי פרנקל שור
סעיף 378, המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו, או בהסכמתו שהושגה בתרמית, הרי זו תקיפה, ולעניין זה הפעלת כוח לרבות הפעלת חום, או חשמל, גז, ריח, או כל דבר אחר, או חומר אחר, המפעיל אותם במידה שיש בה לגרום נזק או אי נוחות'.

אנחנו טוענים שבמקרה הזה פקח צריך להתערב כאשר המצב הוא ברור, כאשר מישהו מכה אדם או מפעיל כוח על גופו של אדם ולא מתחילים בדחיפה או בנגיעה בגופו של אדם. אני חושבת שהמצב הוא ברור, יש מישהו מכה, מישהו מפעיל כוח, וכאן אני חושבת שהפקח צריך להתערב.
יואל הדר
אנחנו הולכים דווקא לפי ההגדרה לפי חוק העונשין. גם הפקח לא צריך להיכנס לאיזה שהיא מערבולת של מחשבות מה---
מירי פרנקל שור
לא מערבולת של מחשבות, להיפך. אם אתה מדבר על ברור, אז ברור כאשר מישהו מכה או מישהו מפעיל כוח, לא כאשר נוגעים.
היו"ר אמנון כהן
אוקי.
אורי מקלב
אדוני היושב ראש, מה זה נקרא 'או בהסכמתו שהושגה בתרמית', מה מסתתר מאחורי זה?
היו"ר אמנון כהן
תסביר את זה, הוא לא מבין. מה זה תרמית? עשה תחבולה? כאילו הביא אותו לכך שהוא ירביץ לו ואז הוא יכול לתקוף אותו? הרגיז אותו בשביל שייתן לו סטירה והוא יילך לטפל בו. כן?
אסנת כהן
יש פרשנות ברורה לסעיף הזה.
היו"ר אמנון כהן
תודה. הסיכום בסעיף הזה יהיה מה שמציעה היועצת המשפטית של הוועדה. אני חושב שזה מידתי. אם הממשלה חושבת אחרת, תגישי הסתייגות למליאה.
אסנת כהן
אפשר עוד הבהרה אחת?
היו"ר אמנון כהן
לא, נגמר.
מירי פרנקל שור
15 - לי אין הערות.
היו"ר אמנון כהן
למישהו יש הערות לסעיף 15, 'הוראות לעניין סמכות חיפוש'? הלאה, הוראות שונות.
אורי מקלב
לפני הוראות שונות יש לי הערה.
היו"ר אמנון כהן
לגבי מה?
אורי מקלב
לגבי מה שחסר. לדעתי, העיקר חסר מן הספר. עם כל הכבוד שיש בסמכויות ובמה שאנחנו נותנים לפקחים, בין אם הוא נמצא עם שוטר, בין אם הוא בלי שוטר, אנחנו לא קבענו שום סעיף מה קורה לפקח שסרח, פקח שהשתמש באלימות מול האזרח.
היו"ר אמנון כהן
זה מוגדר בסעיפים אחרים.
אורי מקלב
אתה לא יכול לתת לו מצד אחד סמכות של שוטר---
קריאה
אבל יש לזה סעיף בסוף.
היו"ר אמנון כהן
יש סעיף בסוף, הוא אומר, נגיע אליו.
מירי פרנקל שור
חבר הכנסת מקלב, סעיף 22.
אורי מקלב
יש מח"ש (מחלקת חקירות שוטרים)---
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת מקלב, אתה שואל שאלה, אני איתך.
אורי מקלב
הוא גם תקף מול הפקח הזה?
מירי פרנקל שור
לא.
אורי מקלב
הוא מצד אחד שוטר, מצד אחד---
זאב בילסקי
תאמין לי, אם היושב ראש היה מקשיב לי... ברוך ה', אתה באת, אולי הוא יקשיב לך. יש לי הערה לעניין הזה.
היו"ר אמנון כהן
לא הגענו להערה הזאת. לא הגענו לסעיף 22.
זאב בילסקי
לגבי החיפוש, יש פה חיפוש על הגוף. הלוא אמרנו שהם הולכים בזוגות---
היו"ר אמנון כהן
לא תמיד.
זאב בילסקי
נכון, הוא אמר לו 'תקפוץ רגע לשם ותחזור', בסדר, זה הרעיון המרכזי. למה את החיפוש צריך להטיל על הפקח? אתה יודע מה זה חיפוש? אני לא ראיתי בכל ימיי, בתפקידיי הקודמים, שוטר עושה חיפוש באמצע הרחוב על בן אדם, עכשיו אתה מטיל את זה על פקח? בשביל מה אתה צריך לעשות את זה? מה כבר יכול ל---
היו"ר אמנון כהן
הוא לא חייב להשתמש בזה, רק אם הוא רואה חשד.
זאב בילסקי
אבל למה לך כזה---
היו"ר אמנון כהן
למה לא? אם הוא רואה שיש קטטה שם, הוא רואה שמישהו רוצה להוציא סכין מהכיס, למה לא לעצור אותו? לא מספיק יש היום דקירות במדינת ישראל?
זאב בילסקי
חיפוש על בן מינו---
היו"ר אמנון כהן
יש קטטות, אתה לא רואה? לך לערים המעורבות, לך לרמלה, תסתובב קצת, תלך לטיילת ותראה מה קורה שם.
זאב בילסקי
אז אני מודיע לך שמקרי אלימות---
היו"ר אמנון כהן
תראה שם מה קורה, פקח עובר, הוא יכול להגיד לבחורצ'יק, 'בוא לפה רגע', יעשה חיפוש, יוציא את הסכין מהכיס שלו---
זאב בילסקי
אמנון---
היו"ר אמנון כהן
תן לי, אני יודע מה אני אומר, אתה ברעננה, אתה לא שם לב לדברים האלה. אני אומר לך, בוא לרמלה-לוד.
זאב בילסקי
אני נולדתי בירושלים.
היו"ר אמנון כהן
בסדר, אבל היית ברעננה הרבה שנים.
זאב בילסקי
עצם החיפוש יביא את האלימות.
אורי מקלב
בגלל שהשוטר אומר לו 'באזור הזה אנחנו לא מסתובבים'. השוטר כבר יגיד לו---
היו"ר אמנון כהן
מה הבעיה עם החיפוש? הסתייגות, הוא רוצה לבטל את החיפוש. נתקדם הלאה.
חמד עמאר
מה ששאלתי את האוצר, כמה זמן עד שיסמיכו את הפקחים?
אליעזר רוזנבאום
הפקחים יוצאים לחמישה ימי הכשרה בבית ספר שהמשטרה---
חמד עמאר
כמה זמן הסמכה של שוטר?
היו"ר אמנון כהן
אבל הוא לא שוטר. חמד, לאיפה הלכת?
חמד עמאר
אני שואל. אתה יודע מה זה הסמכה? אומרים שיש לו סמכויות של שוטר, חיפוש, כל מה שאתה רוצה.
היו"ר אמנון כהן
קח את חמד, שישאל שאלות את השר, עזוב אותי. תן לי.
אליעזר רוזנבאום
חמישה ימי הכשרה בבית ספר, בנוסף לזה חוקי העזר העירוני ברשות, עוד שבוע אימון משותף עם השוטרים והפקחים ביחד.
יוחאי וגימה
ושימוש באקדח כמה זמן?
אליעזר רוזנבאום
הוא לא צריך להשתמש באקדח.
יוחאי וגימה
אבל יש לו, הוא נושא אקדח.
היו"ר אמנון כהן
מי אתה, מה אתה מתפרץ?
אליעזר רוזנבאום
הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות כמאבטח.
היו"ר אמנון כהן
הוא לומד, כמו שכל...

סעיף 16, מה יש לנו?
מירי פרנקל שור
לפני שאני מגיעה לסעיף 16, אני אסביר את העיקרון. אני מפנה את הוועדה לעמוד 9, לתוספת השנייה, שאלה מקומות שבהם יוכלו הפקחים... אני אקרא את זה: 'גנים ציבוריים, שווקים, חופי רחצה, חניונים', אחר כך נדון במקומות האלה, אבל המשמעות היא שהמקומות קבועים בתוספת. השר, תיכף אנחנו נראה, רשאי לשנות את התוספת ועכשיו אנחנו נקרא את סעיף 16 ואני אסביר את המשמעות: "16. מפקד מחוז במשטרת ישראל יקבע כי פקח אכיפה רשאי להפעיל את סמכויותיו לפי פרק זה רק במקום מסוים שהוא מסוג המקומות המנויים בתוספת השנייה, או חלק ממקום כאמור, ובלבד כי קבע כי מקום זה מועד למעשי אלימות".

זאת אומרת החוק קובע מקומות מסוימים---
היו"ר אמנון כהן
יואל, שמעת את השינוי?
יואל הדר
שמעתי.
מירי פרנקל שור
הוא קובע למשל חופי רחצה או גנים ציבוריים ומפקד המחוז של הרשות המקומית המסוימת קובע לגבי גנים ציבוריים, באיזה גנים ציבוריים ספציפיים הפקח יוכל להפעיל את סמכויותיו, בתנאי שבמקומות הספציפיים הוא קובע שהמקום מועד לאלימות.
היו"ר אמנון כהן
סוף סוף הסכמת לזה? שנה מאבק אני עושה איתך על זה. יש למישהו הערות לסעיף 16?
דב חנין
אבל ההערות הוערו כבר.
היו"ר אמנון כהן
צודק.

17, בבקשה, נושא הביטוח. אנחנו סיכמנו שאנחנו מכניסים את זה---
מירי פרנקל שור
של מי שנפגע בעת מילוי תפקידו.
היו"ר אמנון כהן
כן.
יואל הדר
אדוני, אני לא רוצה שהפקח ייפגע. יש לו איזה שהוא פיצוי שבדין, או בהסכם אחר, שלא יהיה מצב שהוא לא יוכל לקבל את הפיצוי הרגיל, לכן צריך לדאוג לכך---
היו"ר אמנון כהן
בלי לגרוע מזכויות ומהטבות אחרות.
יואל הדר
הרשות המקומית יכולה להיכנס לנעליו אם יש תביעה נגדו, לכן אני לא רוצה שהסעיף פה יקרה שלא יוכלו להיכנס לנעליו.
היו"ר אמנון כהן
אוקי, היא תנסח את זה בצורה כזאת שזה לא יפגע, אנחנו רוצים רק להיטיב, לא לפגוע באף אחד.

18.
מירי פרנקל שור
18(א) יורד ו-(ב) יהיה הסעיף שראש הרשות יפרסם בתחילת כל שנה דין וחשבון בכתב שיכלול את מספר התלונות שהוגשו בשנה שקדמה לה ובו סקירה כללית של התלונות ותיאור הטיפול בהן. דוח כאמור יוגש לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. זה על מנת שאנחנו נדע מה מספר התלונות.
היו"ר אמנון כהן
מה ההערה, כבוד חבר הכנסת חמד?
חמד עמאר
שיהיה גוף אחד שירכז את כל התלונות.
היו"ר אמנון כהן
ודאי, זה יבוא למשרד לביטחון פנים. כל רשות תגיד גם להם וגם אלינו.
חמד עמאר
אני אומר שאם יש בעיה עם פקח אחד, בעיה איקס שהוא עושה---
היו"ר אמנון כהן
איזו בעיה?
חמד עמאר
דחף מישהו, עשה איזה שהיא עברה, שלא יהיה בטירה משהו ובאילת משהו אחר. שיהיה גוף אחד שיטפל בכל הנושא הזה.
ישי שרון
מה שהיה בעצם בסעיף (א). לא הבנתי למה מחקו את סעיף קטן (א), שהפנו לגורם שאחראי ל---
מירי פרנקל שור
מכיוון שהוער לנו שיש מקום לפרשנות בסעיף קטן (א) שהממונה על תלונות הציבור, הוא ירכז ויטפל בתלונות שמוגשות נגד הפקחים. הכוונה היתה ליצור כאן מסד מקומי---
היו"ר אמנון כהן
אתה מתכוון אם תהיה תלונה נגד פקח?
חמד עמאר
לא, פקח ישתמש בכוח באילת ופקח ישתמש בכוח בטירה, בטירה נותנים לו נזיפה ורושמים, באילת זורקים אותו מהעבודה. שיהיה משהו לכולם.
היו"ר אמנון כהן
אותה ענישה. כמו שחבר הכנסת מקלב.
אורי מקלב
זה עדיין לא מרצה אותי מה שאומר חבר הכנסת עמאר. זה לא מספיק.
מירי פרנקל שור
אין לנו גוף אחד שמטפל בתלונות נגד פקחים.
יואל הדר
יש בית דין למשמעת ברשויות המקומיות, בפני בית הדין למשמעת וכל מקרה ייגזר לפי נסיבותיו הוא. אי אפשר לקבוע משהו גורף, כי זה תלוי בנסיבות של כל מקרה ומקרה.
קריאה
השאלה אם זה בכלל יגיע לבית הדין למשמעת.
יואל הדר
אם הוא יגיע לבית הדין.
היו"ר אמנון כהן
מה את מציעה?
אן סוצ'יו
אני מציעה שיהיה גורם במשרד לביטחון פנים או במשרד הפנים, גורם אחד שגם ירכז את התלונות האלה וגם יוודא שהאכיפה על הפקחים, כשהם חורגים מהסמכויות שלהם, תהיה שווה בכל הרשויות שבאמת תהיה איזה שהיא השוואה של הטיפול.
היו"ר אמנון כהן
רעיון מעניין, תיכף נגיע לזה. אני משאיר את זה פתוח.
אורי מקלב
זה מתאים לסעיף 22?
היו"ר אמנון כהן
כן, כשנגיע לשם, נלביש את זה יפה.

סעיף 20.
ישי שרון
לגבי 20(4), צריך להבהיר שמדובר במספר המקרים לפי פילוח הסמכויות, לא המספר הכולל שאנחנו יודעים שבהם הופעלו הסמכויות. שיהיה ברור שבכך וכך מקרים היו עיכובים, בכך וכך מקרים היו קנסות.
מירי פרנקל שור
לפי פילוח הסמכויות.
ישי שרון
לא לפי המספר הכללי.
היו"ר אמנון כהן
כן, אפשר. עכשיו הוספנו.
היו"ר אמנון כהן
21, שמירת דינים.
מירי פרנקל שור
'אין בהוראת חוק זה כדי לגרוע מסמכויות שוטר או פקח לפי כל דין'. מחקנו את הסיפה.

22 – זה סעיף שאנחנו מציעים להוספת סעיף בחוק לרשויות המקומיות (משמעת).
אורי מקלב
מה זה ועדת משמעת? ועדת משמעת היא לא משהו פלילי. אם אתה נותן לו סמכויות כאלה, האם יש כאן גם... ואני חושב שאם אתה תוסיף בסעיף 22 גם משהו שהוא מוטל על אותו פקח שסרח, יכול להיות שזה באמת יכול להיות גם גורם הרתעה לאותו פקח לנהוג לפי הסמכות שלו בחוק---
היו"ר אמנון כהן
הוא מתכוון כמו מחלקה לחקירות שוטרים, כמו שיש שוטרים---
אורי מקלב
אם אתם לא רוצים מחלקת חקירות שוטרים, אז אולי הצעה שאני יכול לחבר אותה להצעה של חבר הכנסת עמאר ואחרים, להקים גוף מרכזי שלשם מגיעות התלונות.
היו"ר אמנון כהן
או מישהו במשרד.
אורי מקלב
זה יכול להיות באמת משהו לא מידתי, בין רשות אחת שוועדת המשמעת שלה תעניש אותו בצורה כזו או אחרת, ואותו פקח שסרח בעיר אחרת, יביאו אותו או לוועדת משמעת ארצית ואחרים. אין כאן מידתיות במידה שווה. אפשר להקים גוף כזה של קבילות על פקחים שסרחו. לא בכדי הקימו את מחלקת חקירות שוטרים.
היו"ר אמנון כהן
אני אומר שאי אפשר להשאיר את זה. כולם צדיקים, כולם עושים את העבודה נאמנה, אבל יש אחד שהוא משתמש לרעה בכוח שנמסר לו על פי החוק, כמו נגיד שוטר שנתת לו כוח ואני בעד, אבל אם הוא השתמש לרעה בסמכויותיו, יש לנו את מח"ש, פה אנחנו נותנים סמכויות נרחבות גם לפקח. יש לנו כל מיני אנשים, לכן ייתכן שיש תלונה נגדו, שיבוא במקום הראוי להתדיין, לא במשטרה.
יואל הדר
אדוני, יש פה במדינת ישראל גוף אחד שהוא גוף של האכיפה של אנשים שסרחו, אנשים שפעלו שלא כדין, וזה משטרת ישראל. מי שסרח בתפקידו, כל אזרח, לא משנה אם הוא סרח או לא סרח, אזרח יכול להגיש תלונה במשטרה כנגד כל עובד עירייה, כל פקח---
היו"ר אמנון כהן
אבל הפקח מסתובב עם השוטר, הוא כבר חבר שלו, שותה איתו קפה ביחד, בא אליו הביתה.
יואל הדר
אותו שוטר הוא לא זה שיקבל את התלונה, אלא מישהו אחר יקבל את התלונה. יש נושא של ניגוד עניינים גם בתוך המשטרה ויש הוראות ברורות של המשטרה. אי אפשר ליצור גוף נוסף ל עניין הזה. מחלקת חקירות שוטרים נוצרה רק בגלל זה ששוטר לא יחקור שוטר, אבל פקח ושוטר הם לא באותו מסלול, גם בתוך העיר יש גם ככה פקחים רגילים.
אורי מקלב
זה ממש לא משכנע. השיטור הקהילתי הופך לשיטור והמציאות הוכיחה שצריך באמת גוף חקירות פרטי בגלל הסמכויות, מה שהם עשו, והתלונות נגד מחלקת חקירות שוטרים יותר ויותר, ותלונות שהם לא עושים מספיק, קל וחומר באנשים שבסך הכל עוברים הכשרה של שלושה ימים. אני לא רואה שבשלושה הימים האלה מספיקים לתת לאותו פקח מה 'לא תעשה'. כמה שאנחנו מעריכים אנשי מקצוע, זה בגלל שאנחנו יודעים כמה מחנכים אותם, מתכנתים אותם בעניין הזה, מה הסמכויות שלכם, כמה אסור לכם להשתמש בצורה מוחלטת. איך אתה רוצה שהפקח הזה מיד יהפוך לשוטר אם הוא למד שלושה ימים, איפה גורם ההרתעה בשבילו?
היו"ר אמנון כהן
לא צריך להרתיע, הוא צריך לעבוד, בביטחון האזרחים.
אורי מקלב
אבל בהתלהבות שלו---
זאב בילסקי
בוא ניגש להצבעה, השר הגיע. כבוד השר, אני לא יודע מה סיכמת עם חבר הכנסת אמנון כהן, בחיים שלו לא ראיתי אותו מתאמץ כל כך הרבה כמו בשבילך.
היו"ר אמנון כהן
לא רק בגללו.

חבר הכנסת מקלב, אנחנו דנים בחוק שהוא פיילוט, גם החוק הזה כהוראת שעה, הוועדה תקבל דיווחים ואנחנו, תוך כדי יישום החקיקה, גם נציע פתרונות ונשנה חקיקה. זה פיילוט, אנחנו רוצים ללמוד אותו.
אורי מקלב
אם בן אדם, אותו פקח---
היו"ר אמנון כהן
לא, המשטרה חוקרת. אם תחשוד, המשטרה תחקור. אם תוגש תלונה ויחקרו וזה יהיה פלילי, יהיה פלילי. אבל אני אומר, כשאנחנו נרצה להרחיב את החקיקה לערים נוספות, יש מקום פה, כמו שיש מחלקת חקירות שוטרים, שיהיה גם גוף כזה שאזרח יוכל להתלונן גם נגד הפקח. כרגע זה לא בשל, אנחנו רוצים לשמוע דיווחים, ממה זה נובע, איך משתמש הפקח בכוח שלו, אנחנו רוצים ללמוד את הסוגיה הזו. תוך כדי הליכה, אנחנו נעשה את זה בשיתוף פעולה---
אורי מקלב
הנושא הפלילי שנכון לגבי כל אזרח, לא יהיה נכון שאותו נושא---
היו"ר אמנון כהן
מה אתה מציע?
אורי מקלב
אותו פקח שסרח בתפקידו, זה שהוא סרח בסמכויות שלו, זה שונה מאזרח רגיל, צריך להיות כוונה כזאת---
היו"ר אמנון כהן
זו הסתייגות של חבר הכנסת מקלב, אנחנו נצביע עליה.
אורי מקלב
יש עוד הרבה דברים ואני מציע לבדוק את זה. בשונה מכל אזרח רגיל, שהוא כדי להעמיד אותו בפלילי, הוא צריך הרבה יותר כוונה---
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת מקלב, הבנו, בסדר, נימקת גם את ההסתייגות.
ישי שרון
אני לא מבין ב-18(ב), הבהרה ניסוחית שקשורה להכרעה שהתקבלה. ב-18(ב) השארתם 'ראש הרשות יפרסם בתחילת כל שנה דין וחשבון בכתב שיכלול את מספר התלונות', על מה?
אורי מקלב
על הפקחים, מה זה על מה?
היו"ר אמנון כהן
על מה? זה ברור.
היו"ר אמנון כהן
בניסוח סופי זה יהיה.

לגבי סעיף 24?
מירי פרנקל שור
תוקף כאן כרגע שרק מערך האכיפה העירוני יהיה בהוראת שעה. הנחיה שלך, אדוני היושב ראש, שאתה רוצה שכל החוק יהיה בהוראת שעה.
היו"ר אמנון כהן
כל החוק יהיה הוראת שעה לשנתיים.
זאב בילסקי
והוא מסויג רק לערים שהן---
היו"ר אמנון כהן
כן, מה שנמצא בפיילוט. אנחנו רוצים ללמוד.
זאב בילסקי
כמה ערים בפיילוט?
היו"ר אמנון כהן
כתוב בתוספת הראשונה.
זאב בילסקי
אז יהיה כתוב שם שהחוק הזה מסויג רק ל-13 ערים לשנתיים?
היו"ר אמנון כהן
כן.
מירי פרנקל שור
לגבי אריאל שמופיעה בתוספת הראשונה, אנחנו לא נסמיך אותה דרך החקיקה של הכנסת, כיוון שאריאל נמצאת בשטחים---
קריאה
ביהודה ושומרון.
זאב בילסקי
מה? לא יעלה על הדעת, אריאל, עיר ואם בישראל. אדוני מוכן שזה יהיה---
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת בילסקי, לא על הכל. הצגה לא על הכל.
זאב בילסקי
אני דואג שלא יהיה לך מכשול. בחייך, הם רוצים להחריג את אריאל כי היא בשטחים.
היו"ר אמנון כהן
האלוף יחליט?
מירי פרנקל שור
האלוף יחליט.
זאב בילסקי
מה זה האלוף יחליט? או שהחוק יוצא או שהוא לא יוצא.
היו"ר אמנון כהן
אתה תצביע נגד, בין כה.
זאב בילסקי
אני אדבר עם רון נחמן עכשיו. מה זה? איך אפשר בכנסת... הוא תיכף יבוא.
היו"ר אמנון כהן
התוספת השנייה.
מירי פרנקל שור
אני מציעה שנקרא: "תוספת שנייה: 1. גנים ציבוריים; 2. שווקים; 3. חופי רחצה; 4. חניונים; 5. מקומות בהם מתקיימים אירועים תחת כיפת השמים; 6. אזורי בילוי".
יואל הדר
אדוני, אני מבקש, במקום שווקים, אזורי מסחר. כי זה לא רק שווקים, זה גם כל אזורי המסחר.
ישי שרון
מה זה אזורי מסחר? כל מקום שיש חנות זה אזור מסחר.
יואל הדר
מי שקובע בסוף זה מפקד המחוז ולא מישהו אחר. צריך לתת למפקד המחוז את הגמישות, שיש אזורים נוספים---
היו"ר אמנון כהן
שהם רגישים כאלה, אזורי מסחר. בסדר. קיבלנו.
יואל הדר
לא כל דבר צריך להתנגד, אפשר להסכים גם.
מירי פרנקל שור
זו לא הערה הוגנת.
יואל הדר
זה לא אלייך, מירי, אמרתי להם.
היו"ר אמנון כהן
סיכמנו את כל הפריטים? את כל הסעיפים?

אדוני, כבוד השר, בדיון עלו מספר הצעות חשובות של חברי כנסת והם רוצים לתמוך בחוק לגבי הרחבת סמכויות של פקח בנושא תעבורה. אנחנו לא פעם רואים גם ראשי עיר שמאוד רוצים ומבקשים את זה, למרות שהם מתנגדים לחוק הזה הקשה, אבל הרחבת סמכויות בתחום הזה, ומשרדך בדיון הקודם אמר שיש עבודת מטה בנושא ואתם כבר שוקדים על יישום. גם חבר הכנסת חמד עמאר אמר שהוא הגיש הצעת חוק, ואם תגיד כן, אנחנו נוכל להכניס בהרחבת סמכויות של פקח כבר היום גם את נושא התעבורה.
השר יצחק אהרונוביץ
אמרתי את זה גם בפעם הקודמת, שאנחנו כרגע נמצאים ב---
היו"ר אמנון כהן
אבל כרגע החוק מוכן.
השר יצחק אהרונוביץ
אבל אי אפשר להכניס את זה כרגע בשליפה, צריך לעשות עבודה. דיבר איתי חבר הכנסת בילסקי, דיבר איתי חבר הכנסת עמאר, אני מוכן לסייע---
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת הורוביץ העלה את הנושא הזה, חבר הכנסת דב חנין העלה את הנושא הזה. הם רוצים לתמוך בחוק, אם תגיד עכשיו כן, גם על הכל.
יואל הדר
אני רוצה להסביר למה אי אפשר מבחינה חוקית להכניס את זה.
היו"ר אמנון כהן
אתה, חוקית, אל תגיד לי. חוקית, אנחנו יכולים להכניס.
יואל הדר
לא, מה הבעיות החוקיות שיש היום בזה. אם למשל תיתן לפקח בנתיבי תחבורה ציבוריים, לאיזה בית משפט הוא הולך? לבית משפט לתעבורה או לבית משפט מקומי? לאיפה הוא יעביר את זה? אם הוא מכניס את זה לבית משפט לתעבורה, המשמעות היא שאתה הולך ליצור פקק בבתי המשפט לתעבורה, מפני שגם היום לוקח שנה עד שדנים בתיקים שלהם, מפני שכל האנשים---
היו"ר אמנון כהן
מתי עבודת המטה תסתיים, כבוד השר?
השר יצחק אהרונוביץ
אני לא יודע.
היו"ר אמנון כהן
לא, אנחנו נתחום בזמן. הבטחתי לחברי כנסת. אנחנו יודעים בשבילך, אתה תעבוד גם בשביל חברי כנסת.
קריאה
השר יהיה רשאי לקבוע---
היו"ר אמנון כהן
שנייה, הוא לא רוצה, השר שלך לא רוצה, צריך לשכנע אותו בישיבת סיעה.
קריאה
השר יהיה רשאי לקבוע איזה עברות תעבורה.
זאב בילסקי
בוא נכלול את החוק הזה במסגרת של ההתייעצות הכללית ואז נביא לך משהו מושלם.
היו"ר אמנון כהן
הבנתי אותך. כבוד השר, אנחנו יכולים לתחום שתוך חודש כבוד השר יביא לנו תשובות בנושא?
השר יצחק אהרונוביץ
אני לא יודע, אני אעשה את המקסימום, אני לא יכול להתחייב.
היו"ר אמנון כהן
אם לא, אנחנו נגיש התייעצות סיעתית.
זאב בילסקי
אנחנו עושים התייעצות סיעתית---
השר יצחק אהרונוביץ
אתם לא רוצים להעביר, אל תעבירו.
זאב בילסקי
לא, כולם פה רוצים, מה שאנחנו מבקשים, אם אפשר, יש---
השר יצחק אהרונוביץ
אבל אני אמרתי שאנחנו נמצאים בעבודה, תן לנו לגמור, אני לא יודע אם זה ייקח שבוע או חודש, או חודשיים, אני לא יודע להגיד.
זאב בילסקי
אוקי, אז אפשר לדחות את הצעת החוק הזאת---
השר יצחק אהרונוביץ
אני לא דוחה שום דבר, יש בעיות בוערות במדינת ישראל וצריך לתת ביטחון לאזרחי מדינת ישראל וזה חלק מהמהלך.
היו"ר אמנון כהן
טוב שהגעת.
השר יצחק אהרונוביץ
מספיק עם הדברים האלה. אני דיברתי בישיבה הקודמת, אני חושב שהגיע הזמן כבר לגמור עם זה. השיטור העירוני כבר יצא לדרך וצריך לתת סמכויות לפקחים שאתה מוביל אותם, אתה דוחף אותם, אז מה, אתה עכשיו רוצה להכניס את התעבורה? אני אמרתי שבתעבורה נדון בהמשך, זה נושא חשוב, לתת את הסמכויות לפקחים, שישתלבו יחד עם השוטרים ויעבדו.
זאב בילסקי
ידידי השר, כמו שעצרת את התחבורה, גם עצרת את הסמכויות האחרות. עזוב את זה---
השר יצחק אהרונוביץ
אז תעצור כל דבר---
זאב בילסקי
אין לי את הסמכות לעצור פה, יש לי רק אפשרות אחת---
השר יצחק אהרונוביץ
אבל אני אמרתי שאני רוצה ללכת לקראת---
זאב בילסקי
אתה לא היית פה בדיון, אדוני השר, פה העלו, לא רק אני, חברי כנסת, יש פה בעיות קשות מאוד. אתה הלוא קצין משטרה, אתה לוקח פקחים שההכשרה שלהם שלושה ימים, אתה נותן להם אקדחים, אתה נותן להם זכות עיכוב, אתה נותן להם הפעלת כוח. כשאני באתי ודיברתי איתך, אמרת לי 'בשום פנים ואופן, המפגע של פקח יחד עם אזרח הוא הרה אסון', אתה הסברת לי.
השר יצחק אהרונוביץ
נכון.
זאב בילסקי
תסתכל מה יש פה. תסתכל מה כתוב פה. אני פה עומד ומתחנן בשמך לפני היושב ראש, כדי שלא תהיה הפעלת אלימות.
היו"ר אמנון כהן
מספיק, חבר הכנסת בילסקי.
זאב בילסקי
חיפוש, אתה יודע מה זה? אתה, אדוני, היית שוטר מספיק שנים כדי להבין מה זה שפקח מעמיד מישהו ברמזור ומתחיל לעשות חיפוש עליו. זה לבד יגרום אלימות.
היו"ר אמנון כהן
כבוד השר, מה שלומך? מרגיש טוב?

אנחנו הולכים להצבעה. אנחנו מצביעים על ההסתייגויות שהגישו חברי הכנסת. אתם רוצים את ההסתייגויות ישר למליאה, חבר הכנסת דב חנין וחבר הכנסת הורוביץ?
דב חנין
לא, מה זה במליאה?
היו"ר אמנון כהן
אתה רוצהל הצביע פה?
דב חנין
אולי השתכנעת, אדוני.
היו"ר אמנון כהן
אני השתכנעתי, חלקן הכנסתי לסעיפים.
דב חנין
מה שלא הכנסת, נצביע.
היו"ר אמנון כהן
אתה רוצה פה או במליאה?
דב חנין
בטח שפה.
היו"ר אמנון כהן
בבקשה.
עידו בן יצחק
הסתייגות ראשונה של סיעת מרצ, שם החוק, במקום שם החוק, 'הצעת חוק להפרטת השיטור העירוני'.
היו"ר אמנון כהן
מי בעד ההסתייגות שהגישה סיעת מרצ וחבר הכנסת דב חנין? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות לא אושרה.

הצבעה

ההסתייגות של סיעת מרצ וח"כ חנין

בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לא אושרה
עידו בן יצחק
הסתייגות חלופית לשם החוק, במקום שם החוק יבוא 'ביטול מדינת ישראל לשיעורין'.
היו"ר אמנון כהן
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא עברה.

הצבעה

הסתייגות לשם החוק 'ביטול מדינת ישראל לשיעורין'

בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לא עברה
עידו בן יצחק
סעיף 1(א). למחוק את הסיפה החל במלים 'וכן לאפשר לרשות'.
היו"ר אמנון כהן
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא עברה.

הצבעה

הסתייגות על סעיף 1(א)

בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לא עברה
עידו בן יצחק
לסעיף קטן (ב), למחוק את הסיפה החל במלים 'לתקופת ניסיון'.
היו"ר אמנון כהן
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא עברה

הצבעה

הסתייגות על סעיף 1(ב)

בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לא עברה
עידו בן יצחק
לסעיף 2, למחוק את ההגדרות, 'חוק לעירייה', 'נשק' ו'פקודת החיפוש'.
היו"ר אמנון כהן
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא עברה.

הצבעה

הסתייגות על סעיף 2

בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לא עברה
עידו בן יצחק
לסעיף 4. למחוק בסעיף קטן (א) את פסקה (3).
היו"ר אמנון כהן
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא אושרה.

הצבעה

הסתייגות על 4(א)(3)

בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לא עברה
עידו בן יצחק
סעיף 7 – הסעיף יימחק.
היו"ר אמנון כהן
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא עברה.

הצבעה

הסתייגות על סעיף 7

בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לא עברה
עידו בן יצחק
סעיף 8, הסיפה החל במלים 'ככל שמדובר בהפעלת סמכויות'.
דב חנין
אדוני, כאן אני מציע שבאמת תצביע על כל ההסתייגויות כמקשה אחת, ממילא, לדעתי, חברי הכנסת לא ערים לדקויות ולהבחנות---
היו"ר אמנון כהן
הם יודעים שעשינו חוק טוב.
עידו בן יצחק
תקנונית אני לא יכול להצביע על כל ההסתייגויות, או שלא מצביעים ושומרים אותן למליאה, או ש---
היו"ר אמנון כהן
למליאה אפשר, אדוני המציע?
קריאה
כדי שיעלה למליאה, צריך להצביע.
היו"ר אמנון כהן
לא, אנחנו מבקשים שזה יגיע למליאה, אפשר?
עידו בן יצחק
למליאה הכל מגיע.
דב חנין
כל ההסתייגויות, אדוני היועץ המשפטי, תקן אותי, שהוועדה דנה בהן ודחתה אותן מגיעות ל...
עידו בן יצחק
אפשר להחליט שהן---
היו"ר אמנון כהן
גם אלה שלא הוצבעו, אנחנו מסכימים שיגיעו---
עידו בן יצחק
ובלבד שהן הועלו.
היו"ר אמנון כהן
הועלו.
אורי מקלב
אדוני היועץ המשפטי, אם אחרי הוועדה הייתי מגיש הסתייגות---
עידו בן יצחק
לא, אם זה לא משהו שעלה בוועדה, אז אי אפשר.
היו"ר אמנון כהן
אז לכן, הם נימקו את כל ההסתייגויות ואני מודה לחבריי, חברי הכנסת, שהם הסכימו שכל ההסתייגויות יעלו איך שהן למליאה, לדיבור, למהות, למה שהם רוצים. אם ישכנעו במליאה את חברי הכנסת וודאי וודאי שיהיה רוב ויוכלו לשנות את החקיקה... יש עוד הסתייגויות של אחרים?
אורי מקלב
הסתייגות שלי, בהסכמתך. אני גם חושב שאפשר להגיע לזה, אדוני.
היו"ר אמנון כהן
תוך כדי, כרגע אי אפשר.
אורי מקלב
לא, אני אוריד את זה אם לא יוכלו לשנות את זה. נבדוק את זה.
היו"ר אמנון כהן
עם מי?
אורי מקלב
הייעוץ המשפטי.
עידו בן יצחק
מה בדיוק אתה רוצה?
אורי מקלב
שהפקח, במידה שהוא יחרוג מהסמכויות שיש לו, עברה בנושא הזה תהיה עברה פלילית, או חריגה פלילית, בשונה מכל אדם שאתה תשלח אותו למשטרה 'תתלונן עליו'. שם צריך להוכיח שהוא התכוון לפשע, שם צריך ככה... לטובת העניין, פקח שבאמת חרג מהסמכות שלו, החריגה הזאת, אם באמת הוכח שהוא חרג, תהיה עברה פלילית.
השר יצחק אהרונוביץ
אבל לא כל חריגה הולך לפלילי. אתה יודע שיש גם עברות משמעתיות.
אורי מקלב
אנחנו מדברים על אותם סעיפים שיש לו כאן סמכויות של חיפוש, סמכויות של לקחת מישהו ולעצור אותו---
השר יצחק אהרונוביץ
צריך לראות את הכוונה, צריך לראות מה עומד מאחורי הדבר. אלה דברים שצריך לבחון אותם בהיבט המשפטי. יכול להיות שזו בעיית משמעת, לא תמיד הכל פלילי.
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת מקלב, החוק הזה רצו אותו כחוק קבוע בחלק מהסעיפים, אנחנו מראש הגבלנו את החוק כהוראת שעה לשנתיים ואנחנו גם רוצים כל חצי שנה דיווחים, גם מהרשויות המקומיות ששם עובד הפיילוט. גם במשרד לביטחון פנים. זה חוק חדש, חוק ניסיוני, לכן כל מה שהעלית, אני איתך ביחד, תמיד נוכל להציע דבר כזה או אחר, תיקון חקיקה, תמיד נוכל לעשות. לכן כרגע מה שאתה מעלה הוא חשוב, אני דיברתי על זה שאולי בעתיד נעשה מן מחלקה לחקירות שוטרים לנושא הזה, גם לאותם פקחים שלא השתמשו באופן מידתי בסמכות שניתנה להם. נשקול, נשב ביחד, אבל כרגע אני לא יכול לטפל בזה---
השר יצחק אהרונוביץ
חבר הכנסת מקלב, תשים לב, גם שוטר, אם הוא עשה עברה מסוימת, לא כל דבר הולך לפן הפלילי, יש גם פן משמעתי ויש מי שקובע, יש דין, יש מישהו שיושב ובודק ובוחן את החומר, אם היתה כוונה, האם באמת זה מתאים לפלילי, לא לפלילי, כמו שהוא אמר, דוגמת המחלקה לחקירות שוטרים. צריך לבחון את זה בזהירות רבה, בוא נעשה על זה עוד---
כרמל שאמה
אדוני יושב ראש הוועדה, באחד הדיונים אני הערתי שלא יכול להיות שראש רשות, שחשוד בפלילים, יסמיך פקחים וייתן להם סמכויות שיטוריות. אם הסעיף הזה לא נכנס, אני מצביע נגד החוק. כי היושב ראש הקודם, אתה לא היית, הסכים והיתה הסכמה פה.
היו"ר אמנון כהן
על מה?
כרמל שאמה
דוגמה אחד כמו ברמת גן, ראש עיר מושחת, הוא יסמיך פקחים וייתן להם סמכויות? כתוב 'ראש רשות מקומית רשאי להסמיך פקחים עירוניים'.
השר יצחק אהרונוביץ
זה הפקחים הרגילים. הפקחים המיוחדים של השיטור העירוני זה השר, בהסכמת שר הפנים, רשאי, לבקשת רשות מקומית.
דב חנין
אבל הם עדיין פקחים עירוניים.
השר יצחק אהרונוביץ
אבל מי שמסמיך זה השר.
דב חנין
אבל הם... ההערה של חבר הכנסת שאמה---
היו"ר אמנון כהן
לא, הוא מדבר על ההסמכה.
דב חנין
אבל הם פקחים שכפופים לראש העיר. חבר הכנסת שאמה העלה פה בעיה עקרונית, זו בעיה רצינית.
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת שאמה, הנושא טופל, לקחנו את זה בחשבון.
כרמל שאמה
טופל?
דב חנין
לא טופל.
היו"ר אמנון כהן
טופל. יש פקחים רגילים ש---
דב חנין
אבל הם פקחים עירוניים.
היו"ר אמנון כהן
יש שני סוגי פקחים. יש פקחים בתוך העירייה שיישארו פקחים רגילים, לא כולם יהפכו להיות בשיטור עירוני, כי לא כל אחד מתאים. חלקם, הראויים שעומדים בכל הקריטריונים, יעברו להיות כעזר למשטרה כביכול ויקבלו סמכויות יתר. אותם הפקחים, ההסמכה שלהם על ידי המשרד לביטחון פנים.
כרמל שאמה
אז מה זה פה 'ראש רשות מקומית רשאי להסמיך פקחים---
קריאה
אלה הפקחים הרגילים.
היו"ר אמנון כהן
זה כמו שהיה היום.
כרמל שאמה
אין לו סמכות גם היום להסמיך פקחים עירוניים?
היו"ר אמנון כהן
היום היתה לו סמכות וזה ממשיך להיות.
אורי מקלב
אבל זה החלק של החוק שלא מדבר על שיטור קהילתי-הפיקוח העירוני, זה החלק הראשון של החוק שמדבר על סמכות. בחוק הזה יש כמה חלקים, כל מה שאנחנו מדברים עליו זה פרק ד', פרק ד' מדבר על הפיקוח העירוני, השיטור הקהילתי.
כרמל שאמה
הבנתי, הוסמכו פקחים עם הסמכויות המיוחדות, ראש עיר שחשוד בפלילים יכול לתת להם הנחיות והוראות ולהפעיל אותם?
יואל הדר
לא בנושא של אלימות. פה כתוב במפורש בחוק שמי שמנחה אותם בכל מה שקשור לנושא של פעולות נגד אלימות זה רק המשטרה.
כרמל שאמה
בסדר, נלך איתך מהכיוון השני; איזה סמכות יש לראש עיר כלפי הפקחים המיוחדים? מה הוא יכול להגיד להם לעשות, לבקש מהם?
יואל הדר
לא בתחום של אלימות.
יעקב אדרי
לעצור את יושב ראש האופוזיציה, לדוגמה.
כרמל שאמה
אני אומר לך שאם תיתן כאלה פקחים לראש עיר, אוי ואבוי.
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת שאמה, אני באמצע הצבעות, התחלת לי עם זה.

חבר הכנסת מקלב, הסתייגות.
אורי מקלב
אני רוצה לשאול את אדוני השר---
היו"ר אמנון כהן
אי אפשר להכניס את זה בחוק, אתה לא מבין?
אורי מקלב
אני אומר, רק ב---
היו"ר אמנון כהן
אתה רוצה להצביע? אנחנו מורידים את ההסתייגות. לדיבור תשאיר אותו.

יש לנו עוד הסתייגויות?
עידו בן יצחק
חבר הכנסת עמאר עומד על ההסתייגות שלו?
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת עמאר, הסתייגות שלך אתה מוריד? כן? מוריד.

אנחנו מצביעים על הצעת החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוני ברשויות המקומיות, התשע"א-2011. זה חוק מורכב, חוק שהוכן על ידי הייעוץ המשפטי של הוועדה בשיתוף עם משרד המשפטים, המשרד לביטחון פנים, משרד הפנים וגם כמובן כל ההערות שהושמעו כאן על ידי ארגונים וגופים. אנחנו השתדלנו לראות איך אפשר לשלב, מה שאפשר שילבנו, מה שלא אפשר היה, לא שילבנו. חלק מהדברים הסתדרנו, חלק מהדברים כפינו על משרדי הממשלה, יש לכם את הזכות להעלות הסתייגות במליאה, אם תרצו. לכן אנחנו מצביעים על הצעת החוק הזאת כאשר אנחנו מסמיכים את היועץ המשפטי של המשרד לביטחון פנים עם הייעוץ המשפטי של הוועדה, אם יש עדיין ניסוחים כאלה ואחרים שלא נתנו על זה את הדעת לפני שזה יגיע לנסחית, לתאם את כל העמדות ולנסח את זה כמו שצריך.
דב חנין
הערה לפרוטוקול לפני ההצבעה.
היו"ר אמנון כהן
והחוק הזה עובר כפיילוט לתקופה של שנתיים, הם צריכים לדווח על הדברים האלה.
דב חנין
הערה לפרוטוקול לפני ההצבעה.
היו"ר אמנון כהן
אחרי ההצבעה.
דב חנין
ההערה שלי לפרוטוקול לפני ההצבעה, ואם אני טועה, אני אשמח שהיועצת המשפטית תבהיר את זה, מתייחסת להערתו של חבר הכנסת כרמל שאמה; לפי הבנתי את החוק, גם ברשויות שבהן ראש העירייה חשוד בפלילים פקח עירוני יכול להיות מוסמך, אמנם על ידי המשטרה, ולהפעיל שורה ארוכה של סמכויות כפקח עירוני.
יעקב אדרי
אז מה אתה רוצה שיהיה כתוב, שאם הוא חשוד בפלילים אין לו את הסמכות?
כרמל שאמה
בוא נוריד את רמת גן וגמרת את הבעיה. כי אם זה פיילוט---
היו"ר אמנון כהן
אני לא מוריד, תצביע נגד, תעזוב אותי.

מי בעד הצעת החוק איך שהוכנסה כרגע?
קריאה
עם רמת גן או בלי רמת גן?
היו"ר אמנון כהן
עזוב אותי רמת גן, עושים חוק בשביל עיר?

מי בעד הצעת החוק? שיצביע. מי נגד הצעת החוק?

הצבעה

על הצעת החוק

בעד – רוב

נגד – מיעוט

הצעת החוק אושרה.
הצעת החוק אושרה, היא הולכת להכנה לקריאה שנייה ושלישית.
כרמל שאמה
אני רוצה להגיש הסתייגות על רמת גן.
היו"ר אמנון כהן
מה שאתה רוצה, עדיין אפשר. מה ההסתייגות?
כרמל שאמה
למחוק את רמת גן מאחר שראש עיר שעומד בהליכים פלילים לא ראוי לנהל---
היו"ר אמנון כהן
אתה מעניש את כל העיר.
כרמל שאמה
העונש הכי גדול של העיר שלפושע הזה יהיו שוטרים, אתה לא מבין על מה אתה מדבר ומה אתה עושה.
היו"ר אמנון כהן
אין שוטרים.
כרמל שאמה
אתה לא מבין מה הוא עושה עם פקחים רגילים. אם היית יודע, לא היית חותם על החוק הזה.
היו"ר אמנון כהן
אני חותם על החוק הזה באחריות.

הישיבה הזו נעולה. עוד כמה דקות הרוויזיה.

הישיבה ננעלה בשעה 17:30

קוד המקור של הנתונים