ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/08/2011

תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תשלום לאפוטורופוס מגדל שמונה ליתום ששני הוריו נפטרו כתוצאה מפגיעת איבה), התשע"א 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
20
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
1.8.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 536

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, א' באב, התשע"א, (1 באוגוסט 2011), שעה 15:45
סדר היום
תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תשלום לאפוטרופוס מגדל שמונה ליתום ששני הוריו נפטרו כתוצאה מפגיעת איבה), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

זבולון אורלב
מוזמנים
עו"ד רון אשכנזי – לשכה משפטית, משרד הרווחה

רועי קרת – המוסד לביטוח לאומי

אודליה משה – נציגת משפחות אפוטרופוסים

דוד בלוך – נציג משפחות אפוטרופוסים

בני ליבסקינד – נציג משפחות אפוטרופוסים
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
יעוץ משפטי
נועה בן שבת
רשמה וערכה
א.ב. חבר המתרגמים בע"מ
תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תשלום לאפוטרופוס מגדל שמונה ליתום ששני הוריו נפטרו כתוצאה מפגיעת איבה), התשע"א-2011
היו"ר חיים כץ
יום שני בשבוע, א' באב, ה-1 באוגוסט 2011. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות. הנושא-תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תשלום לאפוטרופוס מגדל שמונה ליתום ששני הוריו נפטרו כתוצאה מפגיעת איבה), התשע"א 2011. פרוטוקול 536.

כן, גבירתי, בואי תסבירי לנו מה קרה בצהריים ולמה אנחנו עכשיו יכולים להתקדם.
נועה בן שבת
היו פה גם כמה תקלות מיחשוביות. אני מבינה שהן עדיין ממשיכות לצוץ פה ושם משום מה. זה מה שארע בצהריים. אני יכולה לדבר קצת על התקנות. התקנות בעצם מותקנות מכוחה של הוראה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, שמאפשרת לשר לקבוע תשלומים לאפוטרופוסים, לגוף שמונו ליתומים ששני הוריהם נפטרו כתוצאה מפגיעת איבה, תשלומים גם בעד אבדן הכנסותיהם.


אנחנו מדברים על אנשים שקיבלו לחזקתם בצו של בית משפט, לרבות הורים מאמצים, לרבות מי שאימץ את הקטינים, קיבל לידיו יתומים משני הוריהם, שנפגעו מפגיעת איבה. הרבה פעמים מדובר בבני משפחה, אבל זה לא חייב להיות הקשר הזה. הם מקבלים את היתומים והם בעצם צריכים להיערך.
היו"ר חיים כץ
אין קשר לחוק שהעברנו לפני שבוע.
נועה בן שבת
אני הבנתי שאין קשר לחוק. לפני שבוע כשאתם קבעתם את הזכויות ליתומים, קבעתם שהתגמולים הרגילים נשארים עד גיל 18, והסיבה לכך היתה שמתחשבים בכך שעד גיל 18 הם נמצאים ברשות אותן משפחות שקלטו אותם, שהם האפוטרופוסים המגדלים שלהם, ועל כן בעצם ההטבות היותר משמעותיות ניתנות להם אחרי גיל 18.
היו"ר חיים כץ
לאורך כל חייהם.
נועה בן שבת
לאורך כל חייהם.
היו"ר חיים כץ
באות התקנות האלה ומה אומרות?
נועה בן שבת
התקנות האלה באות ואומרות, אנחנו ניתן לאפוטרופוסים המגדלים גמלה. זה סוג של גמלה.
היו"ר חיים כץ
קודם כל היום אפוטרופוס בגין היתומים, עד גיל 18 הוא מקבל סכום מסוים?
נועה בן שבת
היום הוא לא מקבל. הוא מקבל את תגמולי היתומים. האפוטרופוס מקבל לרשותו את התגמולים שמגיעים ליתומים.
היו"ר חיים כץ
ומה הוא עושה איתם?
נועה בן שבת
אף אחד לא מנחה אותו בסכומים האלה. למעשה גם ממה שאני מבינה ממשרד הרווחה, אני מבינה שגם המשפחות האלה בניגוד למשפחות אומנה, הן לא תחת הכרה של משרד הרווחה.
היו"ר חיים כץ
מקבל אפוטרופוס כסף בגין הילדים.
רון אשכנזי
עו"ד רון אשכנזי מהלשכה המשפטית של משרד הרווחה.


האפוטרופוסים המגדלים לפי התיקון לחוק מ-2008, תיקון 25, הם מקבלים לידיהם את התגמולים שמקבלים היתומים עד גיל 18.
היו"ר חיים כץ
מה גובה התגמול?
רון אשכנזי
זה בסביבות 4,400 שקלים ליתום, לחודש. זה התגמולים שמגיעים ליתומים. מאחר והיתומים הם קטינים, הקטינים לא יכולים לקבל את התגמולים.
היו"ר חיים כץ
בסוף התקופה הוא מגיש חשבון כמה הוצאות היו לו?
רון אשכנזי
לא. זה לא אפוטרופוסי רכוש שחייב דיווחים לאפוטרופוס הכללי.
היו"ר חיים כץ
כל הכסף הולך אליו.
רון אשכנזי
הולך אליו. אלא אם כן בית משפט מורה משהו אחר.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, הוא מקבל אחזקת הילד הזה, 4,400 שקל לחודש.
רון אשכנזי
נכון.
היו"ר חיים כץ
ואתם באים עכשיו, ומה אתם רוצים?
נועה בן שבת
הם בעצם באים מכוח ההוראה שאומרת שאפשר יהיה לקבוע תשלום חודשי בשל אובדן הכנסתו של האפוטרופוס. זאת אומרת, האפוטרופוס אומר, אני הייתי זוג צעיר למשל, קיבלתי לרשותי שני יתומים.
היו"ר חיים כץ
מי זה האפוטרופוס, משפחת אומנה?
רון אשכנזי
זה לא משפחת אומנה. אפוטרופוס זה שונה ממשפחת אומנה. אפוטרופוס זה מישהו שממונה כאחראי לצורך העניין על הקטין. יש לו סמכות לקבוע מה יהיה עם הקטין. אם הוא צריך לתת לו תרופה, אם צריך לאשפז אותו.
זבולון אורלב
מותר לי להתערב?
היו"ר חיים כץ
כן.
זבולון אורלב
לפי הניסיון, יש מקרים שבהם זה חבר. יש מקרים שזה חלק מהמשפחה. משפחת פוגל שאנחנו נראה אותם בטקס.
היו"ר חיים כץ
אז הם מפסיקים לעבוד?
זבולון אורלב
חלקם מפסיקים לעבוד.
היו"ר חיים כץ
עכשיו הוא הולך לקבל עבור כל ילד שהוא מחזיק?
זבולון אורלב
זה הפרנסה שלו, עבור הבגדים, האוכל, רכישת הריהוט שלו. הוא צריך לקיים את הילד.
היו"ר חיים כץ
ואסור לו לעבוד.
זבולון אורלב
מותר לו לעבוד, אלא מה, בדרך כלל זה כמה ילדים ואז הם מפסיקים לעבוד.
היו"ר חיים כץ
מותר לו לעבוד?
זבולון אורלב
מותר לו לעבוד.
היו"ר חיים כץ
ולהרוויח, עד כמה?
זבולון אורלב
לא יודע.
נועה בן שבת
אין הגבלה.
רון אשכנזי
אין הגבלה.
היו"ר חיים כץ
אין הגבלה?
רון אשכנזי
אין הגבלה לגבי כמה שהוא ירוויח, אבל בתקנות עשינו מנגנון שאם והיה במידה ובאמת אנחנו רוצים לאפשר להם לעבוד ולעודד אותם לעבוד, לכן ברגע שאפוטרופוס מגדל ממשיך לעבוד, יש הפחתה מהתשלום שישולם לו. זה הפחתה מאוד שולית.
היו"ר חיים כץ
אם זה שולית, למה אתם מפחיתים?
רון אשכנזי
אני אסביר לך. למעשה זה מהווה תחליף להכנסה.
היו"ר חיים כץ
כמה הולכת להיות אבדן הכנסה בתקנות?
רון אשכנזי
זה מדורג ומאוד רחב. אי אפשר להגדיר את זה.
נועה בן שבת
הדירוג המוצע פה בתקנות הוא הדירוג שמשתנה לפי מספר היתומים שקלטה המשפחה או אפוטרופוס אחד.


יתום אחד בשנה הראשונה, יקבלו שכר ממוצע בניכוי הפחתה, סכום הפחתה שהוא מחצית מאבדן ההכנסה.
היו"ר חיים כץ
מה זה אבדן הפחתה? שכר ממוצע, 8,000 שקל. הלאה. בניכוי הפחתה, כמה הפחתה?
רון אשכנזי
עד רבע שכר ממוצע.
היו"ר חיים כץ
אז עד 2,000.
רון אשכנזי
זה מקסימום ההפחתה.
היו"ר חיים כץ
מינוס 2,000.
נועה בן שבת
אבל לפי הנמוך, כי יכול להיות שהיא לא עולה על מחצית מההכנסה הקיימת של אותו אפוטרופוס.
היו"ר חיים כץ
בניכוי הפחתה או אבדן הכנסה בפועל. אם הוא הרוויח לפני זה 40,000 שקל לחודש. הפסיק לעבוד. הוא מקבל 8,000 שקל?
רון אשכנזי
לא. אם הוא הרוויח לפני שהוא קיבל את היתומים לחזקתו, 40,000 שקל, לפי התקנות הוא יקבל לפי אבדן הכנסתו בפועל, שזה אבדן הכנסה בפועל, שזה ממוצע של שכר שהיה לו לפני כן. זה עד 4 פעמים שכר ממוצע. 32,000 שקל.
היו"ר חיים כץ
למה עד 4 ואתם לוקחים כסף על 5? הביטוח לאומי, אתם לוקחים על 9.
רועי קרת
לא מאיבה, אדוני. באיבה אין תשלום של דמי ביטוח.
היו"ר חיים כץ
היום אני משלם ביטוח לאומי על שכר לפי 8 פעמים או 9 פעמים השכר הממוצע במשק.
רועי קרת
במקרים מסוימים, אדוני.
היו"ר חיים כץ
אני עובד.
רועי קרת
לפגיעה בעבודה, לזקנה, לילדים.
היו"ר חיים כץ
לזקנה אתה לא נותן לי 9 פעמים השכר הממוצע, ולמילואים אתה לא נותן לי 9 פעמים השכר הממוצע. אתה נותן 5 אבל אני משלם 9. למה אני משלם עד 9 פעמים ומקבל עד 4?
רועי קרת
זאת שאלה מצוינת, היא רק לא צריכה להישאל בהקשר הזה. כשהתיקון הזה עבר, אנחנו התנגדנו לו.
היו"ר חיים כץ
אמרנו שכר ממוצע 8,000 בניכוי הפחתה או אבדן הכנסה של?
נועה בן שבת
האבדן הכנסה זה חלופה אחרת כמובן. או השכר הממוצע בניכוי הפחתה או אבדן הכנסה בפועל.
היו"ר חיים כץ
אבל לא יותר מ-2,000 שקל.
נועה בן שבת
לא. ניכוי הפחתה הוא לא יותר מ-2,600 שקל, כי השכר הממוצע הוא 8,307 שקל.
היו"ר חיים כץ
אז איך זה 2,600?
נועה בן שבת
סליחה, אני טעיתי. 2,076, סליחה.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, מאה אחוז. טוב, זה לילד אחד.
נועה בן שבת
זה לילד אחד. זה בשנה הראשונה שהילד מגיע למשפחה.
היו"ר חיים כץ
למה אתם לוקחים לו את ה-2,000 שקל?
רון אשכנזי
אני רוצה להגיד מראש משהו. אני לא שר הרווחה שהגיש את התקנות. אני בסך הכול הפקיד לצורך העניין, שכתב את התקנות. התקנות נכתבו בתאום מלא עם המשפחות המגדלות, בהסכמה. גם העניין הזה של סכום ההפחתה מקובל עליהם.
היו"ר חיים כץ
זה נכון?
בני ליבסקינד
כן.
היו"ר חיים כץ
לא כופפו אתכם?
בני ליבסקינד
לגבי ההפחתה כופפו אותנו והגענו להסכמה. לפני הדיון הגענו להסכמה על זה.
היו"ר חיים כץ
כופפו אתכם.
בני ליבסקינד
זה הוכנס עכשיו.
דוד בלוך
והתברר לפני שלושה ימים שזה פתאום צץ. זה לא היה בדיבורים המקוריים.
רון אשכנזי
אני אסביר גם למה זה לא היה בדיבורים המקוריים , אם אדוני ירצה.
היו"ר חיים כץ
אני לא אוהב את האמרה שלך שאמרת, שזה הגיע בהסכמה מלאה.
רון אשכנזי
זה בהסכמה מלאה.
היו"ר חיים כץ
באינוס.
רון אשכנזי
לא באינוס, חלילה באינוס.
היו"ר חיים כץ
תקשיב, אני לא דיברתי איתם לפני. לא נפגשתי איתם לפני. זו פעם ראשונה שאני רואה אותם היום, אבל זו פעם שנייה שאני רואה אותם בכלל, ולא היתה לי שיחה איתם ולא התכתבות.
רון אשכנזי
הנושא הזה של סכום ההפחתה נכנס לאחר הסיכומים המקוריים עם המגדלים. אני אסביר גם מדוע. כל הדיון המקורי איתם היה על כל מי שכרגע לא עובד.
היו"ר חיים כץ
תגיד לי, אתם הסכמתם לזה?
דוד בלוך
בלית ברירה, כן.
היו"ר חיים כץ
אתם חיים עם זה? תשמע, נשאלת השאלה אם אתם רוצים שאני אעביר את זה היום או שאתם רוצים שאנחנו נמשיך להילחם על זה?
דוד בלוך
אנחנו רוצים שזה יעבור היום. אנחנו חושבים שאפשר להעביר את זה היום בלי ההפחתה.
קריאה
אי אפשר למשוך, זה תקנות.
זבולון אורלב
חוק, הוועדה מוסמכת לקבוע את הנוסח הסופי. תקנות זה Take it or leave It .
היו"ר חיים כץ
הוא יכול למשוך את זה בחזרה.
דוד בלוך
אני יודע. זה אתה שאלת את השאלה אם הוא ימשוך או לא, נכון?
רון אשכנזי
אני יכול, אם אדוני רוצה באמת שאני אצא לבדוק.
היו"ר חיים כץ
תבדוק.
רון אשכנזי
אין בעיה.
היו"ר חיים כץ
הפסקה חמש דקות.

הישיבה נפסקה בשעה 16:05 ונתחדשה בשעה 16:15
היו"ר חיים כץ
אחר צהריים טובים, אנחנו מחדשים את הדיון. אנחנו נעבור להקראה ואם יש למישהו הערות, ידבר.
נועה בן שבת
תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תשלום לאפוטרופוס מגדל שמונה ליתום ששני הוריו נפטרו כתוצאה מפגיעת איבה, התשע"א 2011.

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ד)(א) ו-21 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל 1970, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה


פרק א – פרשנות

הגדרות
1. בתקנות אלה אבדן הכנסה בפועל - ממוצע הכנסתו החודשית של האפוטרופוס המגדל ברבע השנה שקדם ליום שבו קיבל לחזקתו קטין יתום בניכוי הכנסתו הקיימת.


"אפוטרופוס מגדל" – אדם שקטין יתום נמצא בחזקתו והוא מונה לאפוטרופוס על גופו או הורה מאמץ לקטין יתום.


"אפוטרופוס מגדל ראשון" – אפוטרופוס מגדל שהוא בן זוג במשפחה מגדלת ואשר יראו אותו כאפוטרופוס מגדל ראשון לצורך קבלת זכויות לפי תקנות אלה, בהתאם לתקנה 2 (ב).


"אפוטרופוס מגדל שני" – אפוטרופוס מגדל שהוא בן זוג במשפחה מגדלת ואשר יראו אותו כאפוטרופוס מגדל שני לצורך קבלת זכויות לפי תקנות אלה, בהתאם לתקנה 2(ב).


"הכנסה קודמת" -

(1) לגבי אפוטרופוס מגדל שביום שבו קיבל לחזקתו קטין יתום, היה מבוטח כאמור בסעיף 75(א)(1) לחוק הביטוח, הכנסה שבעדה שילמו דמי הביטוח הלאומי ברבע השנה שקדם ליום שבו קיבל לחזקתו קטין יתום.

(2) לגבי אפוטרופוס מגדל שהיה מבוטח אחר לפי סעיף 75(א) לחוק הביטוח – הכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח הלאומי בעד רבע השנה שקדם ליום שבו קיבל לחזקתו קטין יתום.
"הכנסה קיימת" –
(1) לגבי אפוטרופוס מגדל שהוא מבוטח כאמור בסעיף 75(א)(1) לחוק הביטוח, הכנסה שבעדה משולמים דמי הביטוח הלאומי.

(2) לגבי אפוטרופוס מגדל שהוא מבוטח אחר שלפי סעיף 75(א) לחוק הביטוח, הכנסה המשמשת יסוד לחישוב דמי הביטוח הלאומי בעד רבע השנה הקודמת.
"מדד" - כהגדרתו בחוק הביטוח.

"משפחה מגדלת" – בני זוג שהם אפוטרופוסים מגדלים.

"סכום ההפחתה" – הסכום הנמוך מבין אלה לפי העניין . – אנחנו מורידים אותו לחלוטין.
היו"ר חיים כץ
אין סכום הפחתה.
נועה בן שבת
"קטין יתום" – מי ששני הוריו נפטרו כתוצאה מפגיעת איבה וטרם מלאו לו 18 שנים.

"שכר ממוצע" – כמשמעותו בסעיפים (1) ו-(2) לחוק הביטוח.

פרק ב – הגשת תביעה לתשלום כאפוטרופוס מגדל או כמשפחה מגדלת

הגשת תביעה
2.
(א) אפוטרופוס מגדל או משפחה מגדלת יגישו אלהמוסד תביעה לתשלום לפי תקנות אלה.

(ב) משפחה מגדלת המגישה תביעה כאמור, תבחר בעת הגשת התביעה מי מבני הזוג יחשב אפוטרופוס מגדל ראשון ומי ייחשב כאפוטרופוס מגדל שני. בחרה משפחה מגדלת כאמור, תחייב בחירתה במשך תקופת הזכאות לפי תקנות אלה.

(ג) תשלומים לפי תקנות אלה ישולמו לאפוטרופוס מגדל או משפחה מגדלת בעד התקופה שבה היו הקטינים היתומים בחזקתם, גם אם תקופה זו קדמה למינויים כאפוטרופוסים.

פרק ג – תנאי התשלום וגובהו

תשלום לאפוטרופוס

מגדל לקטין יתום
3.
אפוטרופוס מגדל או משפחה מגדלת אשר קיבלו

לחזקתם קטין יתום, יהיו זכאים לתשלום חודשי בתנאים ובשיעורים המפורטים להלן:


(1) עד תום השנה הראשונה שלאחר קבלת הקטין

היתום לחזקתו (בתקנות אלה-השנה הראשונה), או עד שימלאו לקטין היתום 3 שנים, לפי המאוחר, זכאי אפוטרופוס מגדל ראשון לתשלום חודשי בגובה השכר הממוצע או בגובה אבדן הכנסתו בפועל, לפי הגבוה מביניהם, עד לשווי של פי 4 מגובה השכר הממוצע.

(2) מתום אחת התקופות כאמור בפסקה (1), לפי העניין, עד שימלאו לקטין היתום 7 שנים (להלן-התקופה השנייה), זכאי האפוטרופוס המגדל הראשון לתשלום חודשי בגובה של 3/4 שווי השכר הממוצע או בגובה של 3/4 שווי אבדן הכנסתו בפועל, לפי הגבוה מביניהם, עד לשווי של פי 2 מגובה השכר הממוצע.

(3) מתום השנה הראשונה או התקופה השנייה, לפי המאוחר, עד שימלאו לקטין היתום 15 שנים (להלן-התקופה השלישית), זכאי האפוטרופוס המגדל הראשון לתשלום חודשי בגובה של מחצית שווי השכר הממוצע או מחצית שווי אבדן הכנסתו בפועל, לפי הגבוה מביניהם, עד שווי של פי 2 מהשכר הממוצע.
אני רק רוצה לציין שהתשלומים לאפוטרופוסים כשמדובר בקטין יתום אחד, זה עד גיל 15 בלבד. זאת אומרת, לא מתייחסים פה לשלוש השנים מגיל 15 עד גיל 18.
היו"ר חיים כץ
למה זה עד גיל 15?
רון אשכנזי
שוב, זה מה שתואם עם המשפחות. זו היתה בקשה ספציפית של המשפחות.
היו"ר חיים כץ
תן לי שנה עד 16.
רון אשכנזי
מה זאת אומרת?
היו"ר חיים כץ
שישלמו עד גיל 16 במקום עד גיל 15. כמה משפחות כאלה יש?
רון אשכנזי
22 משפחות בערך.
נועה בן שבת
לא, אבל התשלומים פה הם תשלומים רטרואקטיביים כעשר שנים.
היו"ר חיים כץ
כמה ילדים כאלה יש?
רון אשכנזי
סך הכול יש כמעט 50 יתומים, אם אני לא טועה.
היו"ר חיים כץ
באיזה גילאים?
רון אשכנזי
בהקשרים האלה.
דוד בלוך
יש משפחות שיש להם רק יתום אחד או שני יתומים שהם היחידים שרלוונטיים, כי כל השאר יקבלו ממילא עד 18.
היו"ר חיים כץ
למה אתה לא עושה עד 18, כמו כולם? צא להתייעצות.
רון אשכנזי
אני לא חושב שצריך לצאת להתייעצות.
היו"ר חיים כץ
אין בזה היגיון. זה לא רציני.
רועי קרת
היתה איזה שהיא מגבלת תקציב, נקרא לזה ככה. השאלה היתה איך לחלק אותו. אדוני בוודאי שמע, לפחות לגבי רטרו, והחברים פה יודעים, מדובר על תשלום סדר גודל של 30 מיליון שקלים, משהו כזה. זה 10 שנים אחורה. ישבו עם החברים המצד השני וחשבו על איך לחלק את הכסף הזה.
היו"ר חיים כץ
תשמע, יש לך את האוטו. אתה אומר, אני לא שם אוויר בגלגלים. בשביל מה? אנחנו נגיש הצעת חוק לתקן. אנחנו לא מבקשים יותר מעבר לזה כלום. כשאנחנו נקריא את התקנות, מעבר לזה לא מבקשים כלום. תקני עד 18.
רון אשכנזי
יש לי בעיה אחת. אני לא יודע, בגלל שהיה צורך בחובת היוועצות לגבי התקנות עם שר האוצר והתקנות משתנות, אני לא יודע אם זה חל.
היו"ר חיים כץ
לא, לא, עזוב, שר האוצר לא ימשוך, תאמין לי. הוא עכשיו עסוק בדברים גדולים.
רון אשכנזי
זה לא משנה את זה שהחוק קובע שיש חובת היוועצות.
היו"ר חיים כץ
הוא מדבר על שלושה ילדים. אולי הוא טועה, יש חמישה.
רון אשכנזי
המשמעות היא לא מספר הילדים, מספר המשפחות.
רועי קרת
מדובר על אבדן הכנסת עבודה. מפה זה הגיע.
היו"ר חיים כץ
זה כלום. למה שהם ילכו עם הרגשת קיפוח? למה?
בני ליבסקינד
כבוד היו"ר, אני אגיד את זה ככה. נעזוב את ההתגלגלויות של התקנות האלה. בסופו של דבר אנחנו ישבנו.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע מה התפקיד שלי פה? גם לתקן עיוותים. שמע, יש דברים שאתה בתוך העניין ואתה לא רואה אותם ואתה אומר יאללה, אני יכול לוותר עליהם, הם דברים קטנים.
נועה בן שבת
אני רוצה להגיד משהו לצד השני של העיוות שנוצר פה. אני חושבת שנוצר גם עיוות לצד השני. כשאנחנו מדברים על משפחות גדולות של 3 יתומים, 4 יתומים, הם ממשיכים לקבל גם מגיל 15 עד גיל 18 תגמולים מסוימים. זה חצי מהשכר הממוצע או מאבדן ההכנסה, אבל הם ממשיכים לקבל. אנחנו מדברים רק על יתום אחד שנמצא במשפחה. בהתחלה המשפחה קיבלה לחזקתה 4 יתומים והיא גידלה אותם בהצלחה מעבר לגיל 18. בסופו של דבר מגיל 15 עד 18 יכול להיות שנשאר לה יתום אחד במשפחה, ובכל זאת המשפחה ממשיכה לקבל.
היו"ר חיים כץ
לשר האוצר יש אפשרות למשוך את התקנות.
רון אשכנזי
הוא לא צריך לאשר. זה חובת היוועצות.
היו"ר חיים כץ
עזוב. תרשמי עד 18.
נועה בן שבת
תשלום לאפוטרופוס מגדל

לשני קטינים יתומים

(4) אפוטרופוס מגדל או משפחה מגדלת אשר קיבלו

לחזקתם שני קטינים יתומים, יהיו זכאים לתשלום חודשי בתנאים ובשיעורים המפורטים להלן:

(1) עד תום השנה הראשונה, זכאים האפוטרופוס המגדל הראשון והאפוטרופוס המגדל השני, כל אחד לתשלום חודשי בגובה השכר הממוצע או בגובה אבדן הכנסתם בפועל, לפי הגבוה מביניהם, ובלבד שסך כל התשלום החודשי למשפחה מגדלת לא יעלה על שווי של פי 4 מגובה השכר הממוצע.

(2) היה ובתום השנה האמורה בפסקה (1) טרם מלאו לקטין היתום הצעיר מבין השניים 3 שנים, זכאי האפוטרופוס המלווה הראשון עד שימלאו לקטין היתום הצעיר 3 שנים, לתשלום חודשי בגובה השכר הממוצע או בגובה אבדן הכנסתו בפועל, לפי הגבוה מביניהם, והאפוטרופוס השני זכאי לתשלום חודשי בגובה של מחצית שווי השכר הממוצע ומחצית שווי אבדן הכנסתו בפועל, לפי הגבוה מביניהם. סך כל התשלום החודשי למשפחה מגדלת בתקופה האמורה , לא יעלה על שווי של פי 4 מגובה השכר הממוצע.
(3) מתום התקופה כאמור בפסקה (1) או (2), לפי העניין, עד שימלאו לקטין היתום הצעיר מביניהם 7 שנים (להלן-התקופה השנייה), זכאי האפוטרופוס הראשון לתשלום חודשי בגובה השכר הממוצע או בגובה אבדן הכנסתו בפועל, לפי הגבוה, עד שווי של פי 2 מגובה השכר הממוצע.
(4) מתום השנה הראשונה או התקופה השנייה, לפי המאוחר , עד שימלאו לקטין היתום הצעיר מביניהם 18, זכאי האפוטרופוס המגדל הראשון לתשלום חודשי בגובה מחצית השכר הממוצע או בגובה מחצית אבדן הכנסתו בפועל, לפי הגבוה מביניהם, עד לשווי פי 2 מהשכר הממוצע.
(5) תשלום לאפוטרופוס המגדל 3 קטינים יתומים, האפוטרופוס המגדל או המשפחה המגדלת שקיבלו לחזקתם 3 קטינים יתומים, יהיו זכאים לתשלום בתנאים ובשיעורים כמפורט להלן:
(1) עד תום השנה הראשונה זכאים האפוטרופוס המגדל הראשון והאפוטרופוס המגדל השני, כל אחד, לתשלום חודשי בגובה השכר הממוצע או בגובה אבדן הכנסתם בפועל, לפי הגבוה מביניהם, ובלבד שסך כל התשלום למשפחה מגדלת בתקופה זו לא יעלה על שווי של פי 4 מגובה השכר הממוצע.

(2) היה ותום השנה הראשונה טרם מלאו 3 שנים לקטין היתום הצעיר מבין השלושה, זכאים האפוטרופוס המגדל הראשון והאפוטרופוס המגדל השני, כל אחד, לתשלום חודשי בגובה השכר הממוצע, עד שימלאו לו 3 שנים, ובלבד שסך כל התשלום למשפחה מגדלת בתקופה זו לא יעלה על שווי של פי 4 מגובה השכר הממוצע.

(3) מתום התקופה כאמור בפסקה (1) או

(2), לפי העניין, עד שימלאו לקטין היתום הצעיר מבין השלושה 7 שנים (להלן – התקופה השנייה), זכאי האפוטרופוס המגדל הראשון לתשלום חודשי בגובה השכר הממוצע או בגובה אבדן הכנסתו בפועל, לפי הגבוה מביניהם, והאפוטרופוס המגדל השני זכאי לתשלום חודשי בגובה מחצית השכר הממוצע או מחצית שווי אבדן הכנסתו בפועל, לפי הגבוה מביניהם. סך כך התשלום החודשי למשפחה מגדלת בתקופה זו לא יעלה על שווי של פי 3 מגובה השכר הממוצע.

(4) מתום השנה הראשונה או התקופה השנייה, לפי המאוחר, עד שימלאו לקטין היתום הצעיר ביותר 15 שנים (להלן – התקופה השלישית), זכאי האפוטרופוס המגדל הראשון לתשלום חודשי בגובה השכר הממוצע או בגובה אבדן הכנסתו בפועל, לפי הגבוה מביניהם, עד שווי של פי 2 מהשכר הממוצע.

(5) מתום השנה הראשונה או התקופה השלישית, לפי המאוחר, ועד שימלאו לקטין היתום הצעיר ביותר 18 שנים, זכאי האפוטרופוס המגדל הראשון לתשלום חודשי בגובה מחצית שווי השכר הממוצע או מחצית שווי אבדן הכנסתו, לפי הגבוה מביניהם, עד שווי השכר הממוצע.


פה הזכרתי קודם שיש איזה שהוא עיוות, שבעצם אנחנו ממשיכים לספור את המשפחה כמשפחה של 3 יתומים, למרות שרק יתום אחד הוא קטין בעצם, מתחת לגיל 18.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
נועה בן שבת
(6) תשלום לאפוטרופוס מגדל ל-4 קטינים

יתומים או יותר. אפוטרופוס מגדל או משפחה מגדלת אשר קיבלו לחזקתם 4 קטינים יתומים או יותר, זכאים לתשלום בתנאים ובשיעורים כמפורט להלן:

(1)עד תום השנה הראשונה זכאים האפוטרופוס המגדל הראשון והאפוטרופוס המגדל השני, כל אחד, לתשלום חודשי בגובה אבדן הכנסתם בפועל או בגובה השכר הממוצע, לפי הגבוה מביניהם, ובלבד שסך התשלום החודשי למשפחה מגדלת בתקופה זו לא יעלה על שווי של פי 4 מגובה השכר הממוצע.

(2) היה ובתום השנה הראשונה טרם מלאו 7 שנים לקטין היתום הצעיר מבין הקטינים היתומים, האפוטרופוס המגדל הראשון והאפוטרופוס המגדל השני זכאים כל אחד לתשלום חודשי בגובה השכר הממוצע או בגובה אבדן הכנסתם בפועל, לפי הגבוה מביניהם עד שימלאו לו 7 שנים, ובלבד שסך כל התשלום החודשי למשפחה מגדלת בתקופה זו לא יעלה על שווי של פי 4 מגובה השכר הממוצע.

(3) מתום התקופה כאמור בפסקה (1) או (2), לפי העניין, עד שימלאו לקטין היתום הצעיר ביותר 15 שנים (להלן – התקופה השלישית), זכאי האפוטרופוס המגדל הראשון לתשלום חודשי בגובה השכר הממוצע או אבדן הכנסתו בפועל, לפי הגבוה מביניהם, והאפוטרופוס המגדל השני זכאי לתשלום חודשי בגובה מחצית השכר הממוצע או מחצית שווי אבדן הכנסתו בפועל, לפי הגבוה מביניהם. סך כל התשלום החודשי למשפחה מגדלת לתקופה זו, לא יעלה על שווי של פי 3 מגובה השכר הממוצע.

(4) מתום השנה הראשונה או התקופה השלישית, לפי המאוחר, עד שימלאו לקטין היתום הצעיר ביותר 18 שנים, זכאי האפוטרופוס המגדל הראשון לתשלום חודשי בגובה מחצית שווי השכר הממוצע או מחצית שווי אבדן הכנסתו בפועל, לפי הגבוה מביניהם, עד שווי השכר הממוצע.
(7) אפוטרופוס מגדל יחיד -

(א) כל האמור בתקנות אלה לגבי אפוטרופוס מגדל ראשון, יחולו בהתאמה גם על אפוטרופוס מגדל שהוא מגדל יחיד.

(ב) כל האמור בתקנות אלה לעניין סך כל התשלומים החודשיים לתקופה למשפחה מגדלת, יחולו בהתאמה גם על אפוטרופוס מגדל שהוא מגדל יחיד.


פרק ד – תחילה והוראות מעבר

תחילה
8. תחילתן של תקנות אלה בתום ששה חודשים, החל ביום 1 בחודש לאחר פרסומן (להלן – יום התחילה).
רון אשכנזי
ביטוח לאומי העלה בעיה יישומית של התקנות, שהיא מוצדקת וגם המשפחות הבינו, ומה שהוחלט זה שאת כל התשלומים הרטרואקטיביים, המענקים, תוך שלושה חודשים, ואת השוטף, בוא נאמר שזה יהיה בה קדם האפשרי.
היו"ר חיים כץ
תגדיר חודשים.
רועי קרת
לא יאוחר מתום תשעה חודשים.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
רועי קרת
יום התחילה זה אחרי שלושה חודשים מיום הפרסום. יום התחילה יהיה בתוך שלושה חודשים. זה יישאר שלושה חודשים.
היו"ר חיים כץ
עד אז יתנו את כל הרטרו, והשוטף תוך תשעה חודשים.
נועה בן שבת
אז תחילתן של תקנות אלה בתום שלושה חודשים.
רועי קרת
ואולם לעניין התשלום שבעד יום התחילה ואילך, רשאי המוסד לאחר את מועד התשלום עד תום תקופת ההיערכות ולא יאוחר מששה חודשים מיום התחילה.
נועה בן שבת
מה זה תקופת ההיערכות?
רועי קרת
להיערך לביצוע.
נועה בן שבת
תזכירו מועד.
רועי קרת
ולא יאוחר מתום ששה חודשים מיום התחילה.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
רועי קרת
זה התיקון.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
נועה בן שבת
9. מענק חד פעמי עבור תקופות שקדמו ליום התחילה.

(א) אפוטרופוס מגדל או משפחה מגדלת שבתקופה שמיום ב' בתשרי התשס"א, 1 באוקטובר 2000 ועד יום התחילה, יהיו בחזקתם קטין יתום או קטינים יתומים שטרם מלאו להם 18 שנים, זכאים למענק חד פעמי בעד חלק התקופה כאמור שבו היו הקטינים היתומים בחזקתם, לסכום השווה לסך התשלומים להם היו זכאים לו היו התקנות האלה בתוקף ביום שבו קיבלו את הקטינים היתומים לחזקתם.

סכומים כאמור יחושבו באופן הבא -

(1) לגבי התשלום המבוסס על אבדן הכנסה בפועל, יחושבו הסכומים בהתאם לשיעור עליית המדד שפורסם בסמוך לפני מועד התשלום, לעומת המדד שפורסם במועד בו היו משולמים התשלומים לו היו התקנות האלה בתוקף כאמור.


זאת אומרת, אתה לוקח את מועד התשלום שהוא יהיה שלושה חודשים מיום התחילה,
רועי קרת
נכון.
היו"ר חיים כץ
וממדד אותו שלושה חודשים.
רועי קרת
לעומת המועד שבו היה אם היה משולם - - -
היו"ר חיים כץ
כן, כן.
נועה בן שבת
ממדד אותו לעומת אבדן ההכנסה בפועל. אתה בודק אותם בכל חודש וחודש.
היו"ר חיים כץ
כן.
נועה בן שבת
אוקיי.
רועי קרת
המטרה היא שזה יחושב - - -
היו"ר חיים כץ
מדד על מדד.
רועי קרת
מה זאת אומרת מדד על מדד?
היו"ר חיים כץ
היה לפני שלושה חודשים 100 נקודות. אחרי זה 101. אתה ממדד אותו כמו בגמלאות.
רועי קרת
כן.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור.
נועה בן שבת
הוא מחודש לחודש או מנקודה לנקודה?
היו"ר חיים כץ
מחודש לחודש.
רועי קרת
זה כמו בסעיף 297 לחוק הביטוח הלאומי.
נועה בן שבת
(2) לגבי תשלום המבוסס על השכר הממוצע, יחושבו הסכומים בהתאם לשכר הממוצע כפי שהוא ביום התחילה.
רועי קרת
כן, שזה כביכול מעין הצמדה של השכר הממוצע.
נועה בן שבת
זה רק הצמדה?
רועי קרת
זה יותר מהצמדה.
היו"ר חיים כץ
טוב.
נועה בן שבת
(ב) אין באמור בתקנה זו כדי לפגוע בזכאות אפוטרופוס מגדל או משפחה מגדלת להמשך קבלת התשלומים כאמור בתקנות אלה בהתאם לקבוע בתקנות אלה.
רועי קרת
את (ב) אפשר למחוק. זה משהו שאין צורך בו.
נועה בן שבת
(ג) מהמענק האמור בפסקה (1) ינוכו סכומים ששולמו לפני יום התחילה לאפוטרופוס מגדל או משפחה מגדלת מאוצר המדינה, בעד אבדן הכנסתם. סכומים כאמור יוצמדו לפי השינוי שחל במדד כפי שיפורסם בסמוך לפני יום התחילה לעומת המדד שפורסם לגבי החודש שבו שולמו סכומים אלה.
היו"ר חיים כץ
יפה. מי בעד, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

התקנות אושרו


תודה רבה. התקנות אושרו ואני מודה לכם. אני מקווה שלא יהיה יותר משפחות שיצטרכו את התקנות האלה.

הישיבה ננעלה בשעה 16:45

קוד המקור של הנתונים