ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/08/2011

תקנות בריאות העם (בדיקת אבחנה פולשנית בהריון), התשע"א 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
1.8.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 535
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, א' באב, התשע"א,(1 באוגוסט 2011), שעה 13:40
סדר היום
תקנות בריאות העם (בדיקת אבחנה פולשנית בהריון), התשע"א 2011

דיון מחדש לפי סעיף 110 לתקנות הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

אורלי לוי-אבקסיס
מוזמנים
עו"ד טליה אגמון – לשכה משפטית, משרד הבריאות
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
יעוץ משפטי
שימרית שקד-גיטלין
רשמה וערכה
א.ב. חבר המתרגמים בע"מ
תקנות בריאות העם (בדיקת אבחנה פולשנית בהריון), התשע"א 2011

דיון מחדש לפי סעיף 110 לתקנות הכנסת
היו"ר חיים כץ
צהריים טובים, היום א' באב, 1 באוגוסט 2011. אני מתכבד לפתוח ולחדש את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות. הנושא-תקנות בריאות העם (בדיקת אבחנה פולשנית בהריון), התשע"א 2011. פרוטוקול 535. דיון מחדש לפי סעיף 110 לתקנות הכנסת. כן, גבירתי.
טליה אגמון
עו"ד טליה אגמון מהלשכה המשפטית במשרד הבריאות.


אני מודה לאדוני על הדיון המחודש בתיקון קטן שאנחנו מבקשים לבצע בנוסח של הגדרה אחת מתוך התקנות שאושרו.


ההגדרה בתקנה 1 של מרפאה כירורגית. אחרי שאושרה וקצת לפני שראש הממשלה, שר הבריאות חתם על התקנות, הוסב לתשומת ליבנו שהיא מאפשרת אפשרות רחבה מדי, הרבה יותר ממה שהתכוונו, למרפאות, לבקש אישור לבצע בדיקות אבחנה פולשניות בהריון ובדיקות מי שפיר ובדיקות סיסי שיליה וכדומה.


הנוסח שהתכוונו, וכפי שנאמר במהלך הדיון הקודם, נועד לאפשר לבצע את הבדיקות במרפאות שעושות כירורגיה קטנה ובינונית, שהן חייבות ברישום, וגם למרפאות כאלה של קופת חולים שמסיבה משפטית הן פטורות מרישום.


יצא לנו נוסח שגוי שבעצם מאפשר את הבקשה לכל המרפאות שפטורות מרישום, וזאת בוודאי לא היתה הכוונה שלנו. לכן אנחנו מבקשים לתקן, שבמקום המשפט שהיה כתוב "מרפאה כירורגית שאינה חייבת ברישום", יהיה כתוב במפורש: "מרפאה לכירורגיה קטנה ובינונית של קופחת חולים". זה כל התיקון.
שימרית שקד-גיטלין
כאמור, זו גם היתה הכוונה שלהם בדיון הקודם.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נצביע. מי בעד אישור התקנה, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

התקנה אושרה


כל חברי הכנסת שנמצאים פה באולם, אישרו את התקנה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:42

קוד המקור של הנתונים