ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/08/2011

המלצה על חילופין בראשות הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים., פניית יושב-ראש הכנסת בדבר מועדי ישיבת מליאת הכנסת ביום שלישי, ב' באב התשע"א-2.8.2011 - בהתאם לסעיף 19(א)(1) לתקנון הכנסת., בקשת יושב ראש ועדה להקדמת הדיון בהצעת חוק, בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק, בכל הקריאות

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
16
ועדת הכנסת

1.8.2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 200

מישיבת ועדת הכנסת
שהתקיימה ביום שני א' באב התשע"א (1 באוגוסט 2011) בשעה 9:30
סדר היום
א. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 14ב) (תיקון),

התשע"א-2001, בכל הקריאות.


ב. בקשת יו"ר ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה)

(הוראת שעה), התשע"א-2011, לפני הקריאה השנייה והשלישית.


ג. בקשת יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות –


1. הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 4) (אכיפה אזרחית), התשע"א-2011.
2. הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 52), התשע"א-2011.


ד. המלצה על חילופין בראשות הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים.


ה. פניית יושב ראש הכנסת בדבר מועדי ישיבת מליאת הכנסת ביום שלישי, ב' באב התשע"א-

2.8.2011, בהתאם לסעיף 19(א)(1) לתקנון הכנסת.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

רחל אדטו

אורי אורבך

רוברט אילטוב

אריה אלדד

זאב אלקין

אופיר אקוניס

משה גפני

ניצן הורוביץ

עינת וילף

נסים זאב

יעקב כץ

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

ציון פיניאן

דוד רותם
מוזמנים
ירדנה מלר-הורוביץ – מזכירת הכנסת
רועי קרת – המוסד לביטוח לאומי
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
א. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 14ב) (תיקון),

התשע"א-2001, בכל הקריאות
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. אני עובר לנושא הראשון שיהיה סעיף ד' כדי שלא נעכב את האנשים מאחר שהוא מחייב קוורום: "בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 14ב)(תיקון), התשע"א-2001.
משה גפני
לא מיסוי מקרקעין?
היו"ר יריב לוין
לא. אנחנו דנים כרגע במתן פטור מחובת הנחה בקריאה הראשונה ולא בכל הקריאות כמו שאנחנו עושים תמיד.
דוד רותם
אני מבין שבקשת הממשלה היא בכל הקריאות, למה לא לאשר להם?
היו"ר יריב לוין
כי אני לא מאשר אף פעם בכל הקריאות.
דוד רותם
אם זה הממשלה, אני מציע – בכל הקריאות.
ירדנה מלר הורוביץ
הם קלטו את זה בבקשה הראשונה ושנייה ושלישית.
היו"ר יריב לוין
אני הבנתי שהם ביקשו, אני לא מאשר בכל הקריאות אף פעם.
דוד רותם
תביא להצבעה. אני בעד לאשר את זה גם בקריאה השנייה והשלישית.
היו"ר יריב לוין
אני לא.
דוד רותם
בסדר, תצביע.
רועי קרת
היום, לפי סעיף 14ב לחוק הביטוח הלאומי, משתלם מענק חימום למי שמתקיימים בו תנאי הזכאות וגר באזור קר, כשתנאי הזכאות נבדקים לראשונה בחודש אוקטובר. בחודש שעבר הועלתה במשרד הרווחה הצעה להגדיל קצת את מענק החימום, וכדי שאפשר יהיה ליישם את זה כבר השנה, כיוון שהכנסת חוזרת מפגרה רק בנובמבר – זה אחרי חודש אוקטובר – אנחנו מבקשים להעביר את זה כבר עכשיו בשלוש קריאות. הליך החקיקה אצלנו לקח קצת יותר ממה שחשבנו, ולכן הגענו לכאן כי חסרות לנו כמה שעות כדי להעביר את זה בשלוש קריאות לפני שהפגרה נכנסת לתוקף.
היו"ר יריב לוין
אמנם באופן רגיל אני מחויב להצביע בעד כל מה שאתה מבקש, אבל המצב הוא שאם יהיה צורך נעשה ישיבה נוספת ונאשר את זה לקריאה שנייה ושלישית כי שם לא צריך קוורום. אבל על סמך הניסיון פה יש לי סיבות טובות לכך שאני רוצה לראות שזה בכלל עובר בקריאה ראשונה. השר הגיע לסיכום גם עם סיעות האופוזיציה בעניין הזה. חבר הכנסת אלקין, יש הסכמה בעניין הזה?
קריאה
רק בחלקן - - -
זאב אלקין
בכל מקרה, אדוני היושב ראש, אני יכול להגיד לך שאם לא תהיה הסכמה עם סיעות האופוזיציה החוק לא יעלה היום.
היו"ר יריב לוין
נכון, ואז הפטור הוא למעשה מיותר. לכן אני שואל.
קריאות
- - -
זאב אלקין
הוא מבקש היום כי הוא לא יגמור. הוא יודע מאתנו, רק בתנאי שכולכם תסכימו כי יש פה סיכום מאוד ברור מה עולה היום ומה לא עולה היום. אני מניח שהנושא הוא כזה שתהיה הסכמה, אבל עד שהיא לא הושגה יודע גם שר הרווחה שזה לא יוכל לעלות היום, אם יש פטור או אין פטור.
היו"ר יריב לוין
חשוב שזה יהיה ברור לחלוטין כדי שלא תהיה תחושה שאנחנו מנסים לעקוף את הסיכומים שהגענו אליהם עם האופוזיציה. אני אומר את זה לא במקרה, כי אני רוצה שיהיה לגמרי ברור שאנחנו לא עושים מעקף לסיכומים, אלא הכול כפוף לכך שהסיכומים יקוימו, ואנחנו מאשרים את זה עכשיו רק כדי לחסוך את הצורך בעוד ישיבה שמחייבת גיוס קוורום. מי בעד הבקשה?
אתי בן יוסף
לקריאה ראשונה?
היו"ר יריב לוין
לקריאה ראשונה בלבד, זה אמרתי בהתחלה.

הצבעה

בעד הבקשה – 9

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה התקבלה.
היו"ר יריב לוין
הבקשה התקבלה. רועי, תודה.

ב. בקשת יו"ר ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה)

(הוראת שעה), התשע"א-2011, לפני הקריאה השנייה והשלישית
היו"ר יריב לוין
אני עובר עכשיו לבקשה של יושב ראש ועדת הכספים כדי שלא נעכב גם אותו כאן: סעיף ב' – "בקשת יושב ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה), התשע"א-2011, לפני הקריאה השנייה והשלישית.


חבר הכנסת גפני, בבקשה.
משה גפני
אדוני היושב ראש, מדובר על הצעת חוק שמגדילה את היצע הדירות שנמצאות היום בעסקים או בכל מיני דברים אחרים, רק לא מגורים; לעודד אותם למכור אותם בשנתיים הקרובות עם פטור ממס שבח, ומי שלא ימכור תהיה עליו הכבדה והחמרה במס שבח. זה חוק של המקל והגזר כדי לעודד אנשים להוציא דירות לשוק. אנחנו לא הספקנו להוציא את זה ביום רביעי עקב חילוקי דעות בין המשרדים השונים. עד שהצלחנו, ברוך השם, לתווך ביניהם. אני לא בטוח שהתיווך הצליח לגמרי, אני ראיתי את התשובה של אחד הפקידים ממשרד האוצר באחד העיתונים, אבל החוק הוא טוב לאזרחי ישראל וצריך להעביר אותו היום.
זאב אלקין
היושב ראש, בהמשך לשאלתך לחוק הקודם אני רוצה לעדכן את הוועדה באשר להסכמות בין קואליציה לאופוזיציה על סדרי הדיון השבוע. חלק מההסכמות האלה הוא ששני חוקים יבואו לפני חוק הווד"לים – החוק הזה והחוק הבא שמבקש בשבילו פטור יושב ראש ועדת העבודה והרווחה, חוק ממ"י. לאחר מכן יבוא חוק הווד"לים לדיונים פה.
רחל אדטו
אתה מדבר על חוק שלך על שכירת משרדים?
משה גפני
זה לא חוק שלי, זה חוק ממשלתי, רק שינינו. זה חוק שפיצלנו.
זאב אלקין
זאת הסיבה שעבור שני החוקים האלה יש פטור מחובת הנחה.
היו"ר יריב לוין
מי בעד לאשר את הבקשה של יושב ראש ועדת הכספים?

הצבעה

בעד הבקשה – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
הבקשה נתקבלה פה-אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים.

ג. בקשת יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות –
1. הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 4) (אכיפה אזרחית), התשע"א-2011.

2. הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 52), התשע"א-2011.
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא הבא: בקשת יושב ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בשתי הצעות חוק, לפני הקריאה השנייה והשלישית. תחילה הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 4) (אכיפה אזרחית), התשע"א-2011. זאבף מי מציג את הבקשה?
זאב אלקין
אני יכול במקומו, לא?
היו"ר יריב לוין
כן.
זאב אלקין
אדוני היושב ראש, אני אתחיל דווקא מסעיף ג(2) – הצעת חוק שירות המדינה. זאת הצעת חוק שהזכרתי אותה כרגע.
היו"ר יריב לוין
הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 52), התשע"א-2011.
זאב אלקין
נכון. זאת הצעת חוק שלפי הסכמות שהיו על סדרי דיון של השבוע הזה היא צריכה לבוא היום לפני חוק הווד"לים, ולכן מכאן הבקשה של הפטור להצעת החוק הזאת. זאת הצעת חוק ממשלתית שגם כאן הייתה הכוונה להניח אותה עוד ביום רביעי, אבל בגלל הניסיון המוצדק של ועדת העבודה והרווחה לשפר את ההסכם שהושג שם עם העובדים, והדרך להגיע להסכמות היא משרד האוצר, זה יונח רק היום, ולכן באה הבקשה לפטור מחובת הנחה בדיוק כמו במקרה של החוק הקודם שדיבר עליו יושב ראש ועדת הכספים. העיכוב הזה היה מוצדק כי הוא אפשר להגיע לחקיקה יותר טובה ויותר צודקת.


לגבי הצעת החוק השנייה – הצעת חוק הודעה לעובד – עד כמה שאני מבין מיושב ראש הוועדה, הוא מבקש את זה לקראת יום רביעי, כי אחרת גם לא צריך פטור. זאת הצעת חוק שלדעתו תונח רק ביום רביעי, ולכן כדי שתהיה אפשרות להצביע עליה ביום רביעי צריך בשבילה פטור מחובת הנחה; אני חוזר שוב על ההסכמות – לא תבוא היום שום הצעת חוק חוץ משני החוקים האלה שהזכרתי והצעת חוק הווד"לים. לכן אני מציע לוועדה לאשר שזה יבוא ביום רביעי.
היו"ר יריב לוין
ברור.
זאב אלקין
אין כוונה להביא את זה ביום שני.
היו"ר יריב לוין
אני רוצה להבהיר כאן שני דברים: א', נאמן למדיניות שהנהגתי כאן של צמצום ניכר בנושא של אישור של בקשות של פטור מחובת הנחה, הדבר היחיד שהסכמנו לאשר כאן בקריאה ראשונה זה הבקשה של הממשלה שנעשתה כפוף לכך שהדבר הזה יהיה בהסכמה עם האופוזיציה. לגבי הבקשות בקריאה שנייה ושלישית שהן בקשות של ועדות, שם אני, כמובן, אשתדל לסייע יותר. אבל גם כאן, לפחות כרגע, הבקשות שמובאות לפניי מוסכמות עם האופוזיציה באשר לוועדת הכספים ולסעיף מס' 2 בבקשה של יושב ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. ואילו סעיף 1 בנושא הודעה לעובד (תנאי עבודה), שם מדובר בהצעת חוק שמשותפת לחברי כנסת מהאופוזיציה ומהקואליציה, לרבות מסיעת קדימה ומסיעת העבודה. לכן אני מניח שיש הסכמה כללית גם למהלך הזה.


לפיכך מי בעד לאשר תחילה את פטור מחובת הנחה לפני קריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 4) (אכיפה אזרחית), התשע"א-2011. מי בעד? מי נגד?
אורי מקלב
אני במקום אייכלר?
היו"ר יריב לוין
כן.

הצבעה

בעד הבקשה לפטור מחובת הנחה – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה לפטור מחובת הנחה נתקבלה
היו"ר יריב לוין
11 – בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אין נגד, אין נמנעים. הפטור אושר.
הבקשה השנייה
הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 52), התשע"א-2011 - מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד בקשת לפטור מחובת הנחה – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה לפטור מחובת הנחה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 11, אין מתנגדים, אין נמנעים. הבקשה אושרה.

ד. המלצה על חילופין בראשות הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים.
היו"ר יריב לוין
אני עובר מכאן לסעיף א': המלצה על חילופים בראשות הוועדה המיוחדת - -
דוד רותם
אפשר קודם את ה'?
יעקב כץ
לא, לא, אני רוצה שנגמור עם זה.
היו"ר יריב לוין
המלצה על חילופים בראשות הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים. ההמלצה הזאת מתבקשת על-פי הסיכומים שישנם בין סיעות הבית, ועל-פיהם חבר הכנסת יעקב כץ שעשה שם מלאכה מסורה, נאמנה שפירותיה ניכרים, יפנה את מקומו לנציג סיעת מרצ, שאני מבין שמטעמכם זה יהיה חבר הכנסת ניצן הורוביץ.
דוד רותם
אם יעקב כץ מפנה את מקומו כולם בעד.
אורי אורבך
הבעיה היא שניצן נכנס.
דוד רותם
לא, זאת פחות בעיה.
היו"ר יריב לוין
לבקשת חבר הכנסת כץ, בבקשה.
יעקב כץ
תודה ליושב ראש. בנסיעה האחרונה שלי נסעתי אתמול למתקן "סהרונים". עשינו סיור במתקן, והתופעה שראינו הייתה דבר מזעזע. החודש הזה חזרנו לממדים שלא היו כדוגמתם בכניסה של מסתננים לארץ ישראל. זה יגיע לכ-2,000 בחודש הזה בחודשים הקרובים. ראינו תופעה מאוד יפה שסיפר מנהל המתקן: שני אוטובוסים עומדים לרדת לתל-אביב עם סודנים – לא נוצרים, ניצן – מוסלמים. הם נוסעים לדרום תל-אביב כאשר הדירות כבר מוכנות. הדירות מוכנות לשני אוטובוסים מלאים כל יום, המאכערים מסדרים להם.
רחל אדטו
מה זה דירות?
דוד רותם
כצל'ה, אני מבקש שמנהלת הוועדה - - -
אופיר אקוניס
זה לא דיור בר השגה, זה - - -
יעקב כץ
שני אוטובוסים מגיעים מהגדר עם מספר כזה שמגיע באותה שנייה. ייאוש מוחלט במתקן. זאת אומרת, אנחנו צפויים לקבל נוסף ל-40 אלף שנמצאים כרגע בארץ עוד כ-10,000 עד סוף דצמבר, ומכיוון שהגדר תהיה גמורה רק ב-2013 תצפו לעוד 24 אלף אנשים רק בשנת 2012. זאת אומרת – תל-אביב מתמלאת. וזאת הסיבה המרכזית לכך שאין דיור היום בתל-אביב. אתם לא מקשיבים, אקוניס.
קריאות
- - -
יעקב כץ
באים אנשים מחוץ לארץ עם דרכונים – סודנים, ובעיקר סודנים; הדרכונים ביד, ומפזרים אותם תוך שבועיים בכל מרכזי העיר.
זאב אלקין
עצה ידידותית: זה נאום מצוין בטקס חילופי יושבי ראש. מחר.
יעקב כץ
אלקין, כיוון שיש הפגנות של אוהלים צריך לדעת שהסיבה העיקרית שאנחנו נמצאים בצרה צרורה בתל-אביב היום, שקרוב ל-50 אלף מסתננים נכנסו לשם בארבע השנים האחרונות - - -
דוד רותם
זה רע מאוד.
יעקב כץ
זה מקום שהיו באים אליו זוגות צעירים וסטודנטים - - -
קריאות
להצביע.
יעקב כץ
לכן צריך לעשות מאמץ- - -
נסים זאב
זה נאום לכנסת, למליאה.
יעקב כץ
אין דבר. אני אמרתי, ובזה אני מסיים - - -
היו"ר יריב לוין
תגידו לי, מה זה התת תרבות הזאת? בושה וחרפה.
יעקב כץ
בושה וחרפה, דודו רותם, אף אחד לא הפריע לך.
היו"ר יריב לוין
מה יהיה כבר? אורי, אני לא יכול ככה.
יעקב כץ
יושב ראש הוועדה, בזה אני רוצה לסיים. כיוון שהעיר תל-אביב הולכת ומתמלאת ונהיית עיר אפריקנית אנחנו ביהודה ושומרון לא הכנו מספיק מקומות לקלוט את כל הפליטים היהודים של תל-אביב. לכן אני מבקש שתהיה פה התארגנות להצלת העיר תל-אביב ברגע האחרון. אני מדבר על הצלת העיר תל-אביב, כי העיר תל-אביב תהפוך להיות עיר אפריקנית תוך 5-4 שנים עם קרוב ל-200 אלף אפריקנים.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. אני מוכרח להצטרף להבעת התדהמה נוכח חוסר האונים בטיפול בסוגיה הזאת. פשוט שערורייה, אנחנו מאבדים את המדינה הלכה למעשה, יוצרים בעיות דיור, בעיות סוציאליות, בעיות דמוגרפיות – פשוט איום ונורא.


חבר הכנסת הורוביץ, כל זה מתגלגל לפתחך.
ניצן הורוביץ
אני מתכוון לטפל - - - אני רוצה להביע הערכה לכצל'ה. אנחנו באים ממחנות שונים, אבל הוא עשה את זה במסירות, באכפתיות והשקיע בזה המון מאמץ ואנרגיה – בנושא האנשים שחודרים דרך הגבול, בנושא העובדים הסיעודיים והנכים, בנושא העובדים של החקלאות, בנושא עובדי הבניין, ענפי המסעדות. זה אחד הנושאים הקשים, המורכבים, הגדולים, הסבוכים שנמצאים על סדר היום. אני מלא הערכה על הטיפול המסור של חבר הכנסת יעקב כץ, לסיורים שהוא עשה, טרח, למד את הנושא, יצא לשטח. בחלק מהדברים – מעט מדי – אני הצטרפתי אליו. הוא פשוט השקיע בזה את כל נשמתו, ומגיעה לו הערכה גדולה מאוד מכולנו.
אופיר אקוניס
אני מבקש להצטרף.
היו"ר יריב לוין
אנחנו בוודאי גם נאמר את הדברים מחר.


אם כך, אני מציע לאשר באופן פורמלי את ההמלצה בנוסח הבא - -
אופיר אקוניס
מי מחליף אותו?
היו"ר יריב לוין
- - "בהתאם להוראת סעיף 97י"ב(א)(1) לתקנון הכנסת ועדת הכנסת מחליטה בישיבתה היום, 1 באוגוסט 2011, א' באב התשע"א להמליץ בפני הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים לבחור בחבר הכנסת ניצן הורוביץ לכהן כיושב ראש הוועדה במקום חבר הכנסת יעקב כץ. את ההמלצה הזאת אני, כמובן, אביא בפני הוועדה לאישורה. מי בעד ההמלצה?
יעקב כץ
אני מצטרף.
היו"ר יריב לוין
הצבעה

בעד ההמלצה לחילופי יו"ר הוועדה לבחינת בעייתם של העובדים הזרים – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההמלצה לחילופי יו"ר הוועדה לבחינת בעייתם של העובדים הזרים, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
אני מתנגדים, אין נמנעים. אושר פה-אחד.

ה. פניית יושב ראש הכנסת בדבר מועדי ישיבת מליאת הכנסת ביום שלישי, ב' באב התשע"א-

2.8.2011, בהתאם לסעיף 19(א)(1) לתקנון הכנסת
היו"ר יריב לוין
רבותיי, הסעיף האחרון.
אברהם מיכאלי
הסעיף על נפילת הכנסת או לא.
היו"ר יריב לוין
לא יהיה. הסעיף על נפילת הכנסת לא נמצא פה ולא יהיה פה.

פניית יושב ראש הכנסת בדבר מועדי ישיבת מליאת הכנסת ביום שלישי, ב' באב התשע"א-2 באוגוסט 2011, בהתאם לסעיף 19(א)(1) לתקנון הכנסת.
ציון פיניאן
אתם תהיו עוד הרבה שנים עם החלומות האלה. הרבה שנים. מי שרוצה שחלומותיו יתגשמו שיישן מעט מדי.
רחל אדטו
לפני שבועיים חשבת אחרת, השבועיים האלה עשו משהו.
קריאות
- - -
ציון פיניאן
אין סיכוי, אין סיכוי. לא אוהלים ולא מעברות.
קריאות
- - -
היו"ר יריב לוין
חבר'ה, תאמינו לי, יש לי כל הזמן שבעולם. אני אהיה תקוע פה, כנראה, בין כה וכה בשלושת הימים האלה.


פניית יושב ראש הכנסת בדבר מועדי ישיבת מליאת הכנסת ביום שלישי, ב' באב התשע"א-2 באוגוסט 2011, בהתאם לסעיף 19(א)(1) לתקנון הכנסת. ירדנה, בבקשה.
ירדנה מלר הורוביץ
בעקבות סיכום שהגיעו אליו סיעות האופוזיציה עם סיעות הקואליציה על סדרי הדיון השבוע אנחנו הבנו שיש בקשה, ויושב ראש הכנסת נענה לה, להקדים את מועד הישיבה ביום שלישי מ-16:00 ל-11:00. בכלל, כל השבוע יהיו ישיבות מאוד ארוכות, אבל זה לא משנה את הסדרים. הדבר היחיד שנדרשת לו החלטת הוועדה זה לגבי הקדמת מועד הישיבה ל-11:00.
רחל אדטו
והוועדות תהיינה?
ירדנה מלר הורוביץ
יושב ראש הכנסת אמר שישיבות הוועדות תתקיימנה במקביל כפוף להצבעות. כיוון שביום שלישי אין הצבעות, זה רק יהיה דיונים - - -
דוד רותם
יש הצבעות בוועדות, וזה בעייתי מאוד.
זאב אלקין
- - -
קריאות
- - -
היו"ר יריב לוין
אי אפשר לקיים ישיבה ככה.
דוד רותם
אני אבטל את כל הישיבות.
ירדנה מלר הורוביץ
למה? אתה לא נדרש לבטל.
היו"ר יריב לוין
ירדנה, אם אני יכול, אני רוצה שתי בקשות הבהרה שלא ברורות לי. א', מבחינת הוועדות – יש צורך בקבלת היתר לכל ישיבה או יש היתר גורף מראש?
ירדנה מלר הורוביץ
היתר גורף כפוף להצבעות במליאת הכנסת. לא צפויות הצבעות ביום שלישי.
היו"ר יריב לוין
ההיתר הזה חל מראש גם לגבי ישיבות ביום רביעי?
ירדנה מלר הורוביץ
ביום רביעי בדרך כלל הוועדות מתקיימות עד השעה 11:00, וב-11:00 צפוי סיכום הדיון והצבעות.
היו"ר יריב לוין
זאת אומרת שכל מה שאחרי 11:00 יצטרך אישור ביום רביעי, ולעומת זאת ביום שלישי מ-11:00 ל-16:00 או גם מעבר ל-16:00?
ירדנה מלר הורוביץ
בדרך כלל הוועדות יושבות - - -
היו"ר יריב לוין
בין 11:00 ל-16:00 אין צורך באישור מראש להתכנס.


שנית, יהיו בפתח הישיבה ביום שלישי נאומים בני דקה או לא?
ירדנה מלר הורוביץ
זה בהתאם לרישום האנשים.
זאב אלקין
לפי הסיכום שלנו לכאורה, לא צריך להיות. אם האופוזיציה תרצה - - -
ירדנה מלר הורוביץ
אם האופוזיציה תרצה אנחנו נקיים.
ארבל אסטרחן
לפי התקנון, יום שלישי חייב להיפתח בנאומים בני דקה.
זאב אלקין
אבל זה כאילו דיון רצוף.
ירדנה מלר הורוביץ
תיאורטית יכולים חברי הכנסת לא להירשם וולונטרית.
זאב אלקין
אני אקבל כאן כל הצעה של האופוזיציה.
רחל אדטו
אפשר יהיה לוותר? אפשר יהיה לדבר כל הערב והלילה באותו יום.
היו"ר יריב לוין
לפי דעתי, אי אפשר מבחינה תקנונית, נכון?
זאב אלקין
לא, אם זה המשך דיון - - -
היו"ר יריב לוין
אלא אם יש הסכמה כללית.
דוד רותם
אפשר לעשות את זה כי אף אחד לא יירשם.
ירדנה מלר הורוביץ
זה מה שהצעתי – וולונטרית.
קריאות
- - -
רחל אדטו
אז אפשר שיושבי ראש הסיעות ינחו את הסיעות שלהם לא להירשם לדיונים האלה. זה הכי פשוט.
זאב אלקין
מבחינה משפטית דיון שהתחיל ביום שני יסתיים ביום רביעי. בהסכמה עושים הפסקות בדיון הזה. משעה 1:00 אחר חצות עד 11:00 בבוקר, ואחר כך - - -
רחל אדטו
בעיקרון לחברי האופוזיציה יש הבמה לפיליבסטר הזה למשך הרבה זמן, מ-11:00 עד 1:00, זאת אומרת הבעיה של נאומים בני דקה היא בעיקר של הקואליציה, כי מבחינה זו לנו יש הזמן, היכולת והמקום לדבר.
היו"ר יריב לוין
זה ברור.
רחל אדטו
לכן אם הקואליציה - - -
ירדנה מלר הורוביץ
היא דווקא אומרת שזה כלי של האופוזיציה.
רחל אדטו
אם אתם מוותרים, לנו יש הבמה באמת - - -
היו"ר יריב לוין
אז אני מבין שיש הסכמה שאין נאומים בני דקה.
רוברט אילטוב
אני מבין מה שרחל אדטו אומרת, אבל אני לא בטוח שזה על דעת סיעות האופוזיציה.
עינת וילף
מה הבעיה להשאיר את זה? זה חצי שעה במהלך הדיון.
היו"ר יריב לוין
אין לי שום בעיה, אני רק רוצה לדעת מה רוצים.
ירדנה מלר הורוביץ
זה גם וולונטרי. זה סעיף על סדר היום, ואם אף אחד במליאה לא ירצה לנצל את זה אז ממילא הוא - - -
היו"ר יריב לוין
כדי שלא נבזבז את הזמן. אני מציע לאור הדברים האלה כך: ההחלטה היא על בסיס ההבנה שיש נאומים בני דקה. אם תהיה הסכמה בין כולם שיורדים מהעניין או מצמצמים אותו אז יביאו אותה לידי ביטוי בפועל.
רוברט אילטוב
יש לך אישור.
אברהם מיכאלי
בלי לפגוע בזכותה של האופוזיציה לדבר דקה.
היו"ר יריב לוין
רבותיי, אני מבקש להביא את בקשת יושב ראש הכנסת, על-פי אישורו של יושב ראש סיעת ישראל ביתנו, להצבעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד בקשת יושב ראש הכנסת – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

בקשת יושב ראש הכנסת, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
הבקשה נתקבלה פה-אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. תודה רבה, הישיבה נעולה. להתראות בקרוב.

הישיבה ננעלה ב-10:00

קוד המקור של הנתונים