ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/08/2011

חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
11
ועדת הכספים

1.8.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, א' באב התשע"א (1 באוגוסט 2011), שעה 11:10
סדר היום
הצעת חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) (הארכת תוקף הטבות מס), התשע"א-2011

הצעתם של חברי הכנסת שי חרמש, משה גפני, פניה קירשנבאום, עינת וילף, יעקב אדרי, זבולון אורלב, אורי אריאל, ציון פיניאן
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

שי חרמש

ציון פיניאן

עמיר פרץ
מוזמנים
עו"ד דלית זמיר, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד יוסף זינגר, משרד המשפטים

ליאת גרבר, מנהלת מחלקה בכירה, שוק ההון, רשות המסים, משרד האוצר

חיים ילין, ראש מועצת אשכול
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) (הארכת תוקף הטבות מס), התשע"א-2011
הצעתם של חברי הכנסת
שי חרמש, משה גפני, פניה קירשנבאום, עינת וילף, יעקב אדרי, זבולון אורלב, אורי אריאל וציון פיניאן
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) (הארכת תוקף הטבות מס), התשע"א-2011, הצעתם של חברי הכנסת שי חרמש, משה גפני, פניה קירשנבאום, עינת וילף, יעקב אדרי, זבולון אורלב, אורי אריאל וציון פיניאן.
שי חרמש
אני אהיה קצר ולעניין. נוסח החוק הזה יעבור עוד תוספת אחת קטנה עליה דיברנו בישיבה הקודמת. מוסכם עם האוצר שכרגע נמצא בחוץ על כך שמעבר לשיקולים הביטחוניים יהיה רשאי שר הביטחון להאריך את החוק בשנתיים נוספות בגין המצב הביטחוני שהיה בתקופת תחולת החוק. זאת אומרת, אם למשל ב-2011-2012 או ב-2012-2013 החוק חל וב-2014-2015 צריך להאריך אותו, הוא יאריך.
שגית אפיק
זה בנוסף. אתה משאיר את זה הסמכות גם לשר האוצר ואתה מוסיף סמכות גם לשר הביטחון?
שי חרמש
לא. שר האוצר על פי שיקול ביטחוני יכול לקבל החלטה להאריך לשנתיים. יכול להיות מצב שבו יש רגיעה, ובדיון הקודם דיברנו על תקופת שיקום והחלמה, ומוסכם כרגע על האוצר שתהיה תוספת – הם יביאו את הנוסח – שתאפשר לשר האוצר על סמך המצב הביטחוני שהיה בתקופת תחולת החוק הקודם להאריך את זה בעוד שנתיים.
היו"ר משה גפני
תודה. היועצת המשפטית של הוועדה, תקריאי בבקשה את הנוסח.
שגית אפיק
חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)

תיקון סעיף 5

בחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 5(ב), ברישה, במקום "בסעיף 7(ה)" יבוא "בסעיף 7(ה) ו-(ו), בפסקה 2, במקום הסיפה החל במלים "במקום האמור בה" יבוא "לא יקראו את הישובים האלה: אבשלום, אור הנר, איבין, ארז, בארי, גבים, גברעם, דקל, זיקים, זמרת, חולית, יבול, יד מרדכי, יכיני, ישע, יתד, כיסופים, כפר מימון, כפר עזה, כרמייה, כרם שלום, מבטחים, מגן, מפלסים, נחל עוז, ניר יצחק, ניר עוז, ניר עם, נירים, נתיב העשרה, סופה, סעד, עין הבשור, עין השלושה, עלומים, עמיעוז, פרי גן, רעים, שדה אברהם, אברהם, שובה, שוקדה, תושיה, תלמי יוסף, תקומה".
היו"ר משה גפני
מה אלה הישובים האלה?
שגית אפיק
הסעיפים האלה לא יחולו עליהם. לא יקראו את הישובים האלה משום שהיום סעיף 11 לפקודת מס הכנסה כולל רשימת ישובים מאוד ארוכה. מדובר בסעיף שמצוי כיום בדיון בבית המשפט העליון, בבג"ץ. על מנת להכניס את יישובי אזור קו עימות דרומי, אנחנו החרגנו מתוך הרשימה את הישובים שבעצם לא ייקראו לצורך הזה.
עמיר פרץ
את יכולה בבקשה לתת לנו הבהרה?
שגית אפיק
כן.
עמיר פרץ
הרשימה הזאת היא תוספת לרשימה אחרת או זאת הרשימה?
שגית אפיק
לא, זאת הרשימה. בואו נגיד על מה זה כן יחול. זה כן יחול על מה שנקרא בחוק המקורי, בחוק משנת 2007, אזור קו עימות דרומי וזה מוגדר בסעיף 1: "הישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים עד שבעה קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה". אלו יישובי עוטף עזה. "וכן ישובים ואזורים נוספים כפי שיקבע שר האוצר בצו, באישור ועדת הכספים, שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה".


יש עוד רשימה של נדמה לי שבעה ישובים.
שי חרמש
שבעה ישובים.
שגית אפיק
ועדת הכספים אישרה אותם וגם הם ישובים שייכללו ביחד עם הישובים האלה.
עמיר פרץ
למה אתם לא עושים רשימה אחת סופית ומרוכזת כאשר גם שדרות בפנים? למה מתחילים עכשיו מדידות של שבעה קילומטרים או מספר אחר?
שי חרמש
עמיר, אני אשיב לך. יש את הרשימה הזאת ועוד רשימה נפרדת. השבעה הם ברשימה נפרדת.
עמיר פרץ
זה מה שאני אומר.
היו"ר משה גפני
שגית, קודם כל תקריאי את רשימת הישובים הנוספת שאושרה בשעתו בוועדת הכספים. השאלה השנייה ששואל עמיר פרץ היא למה לא עושים רשימה פשוטה ולמה צריך בהסתמך על זה ובהסתמך על זה. רשימת הישובים כאשר שדרות בתוכה עליהם יחול החוק. למה צריך לעשות את זה כתיקון על תיקון?


תתחילי ברשימת הישובים.
שגית אפיק
דורות, ברור חיל, מבקיעים, צוחר, אוהד, תלמי אליהו ושדה ניצן.
שי חרמש
שבעה ישובים.
שגית אפיק
שבעה ישובים.
היו"ר משה גפני
שאל חבר הכנסת עמיר פרץ למה לא כותבים בחוק.
שגית אפיק
משום שהחוק הזה הוא למעשה חוק שמתלבש על סעיף 11 לפקודת מס הכנסה ושם כבר מופיעות שתי רשימות של ישובים, חלק א' וחלק ב' לרשימה. הרשימה הזאת שנמצאת בפקודת מס הכנסה ומעניקה הטבות היא רשימה שתלויה ועומדת בבג"ץ.
עמיר פרץ
אני מאוד מכבד את מה שאת אומרת אבל יכול להיות כאן מצב אבסורדי שהרשימה החדשה מקבלת תוקף ומעמד הרבה יותר משמעותי מהרשימה הראשונה.
שגית אפיק
זאת לא רשימה חדשה.
היו"ר משה גפני
אני אענה.
עמיר פרץ
כאן יש כללים נוספים.
היו"ר משה גפני
עמיר, אני אומר לך איך נולד החוק הזה ולכן זה גם מנוסח בצורה הזאת ואני חושב שזה הנוסח הטוב ביותר האפשרי.


זה נולד בזה שעומדות להסתיים ההטבות במס לעוטף עזה כולל שדרות. אז העלינו – ובראש חבר הכנסת שי חרמש אבל עוד חברים בוועדה – את העניין הזה שאם רוצים לחדש את ההטבות האלה, צריך לעבור את כל השלבים של החקיקה וזה אומר קריאה ראשונה, דיונים במליאה, דיונים כאן, החלטת ממשלה, תזכיר חוק וכולי. אני הגעתי למסקנה שהממשלה הזאת – יכול להיות שזה גם היה בממשלות קודמות – תזכיר חוק זה סיפור כאשר אחד הוא נגד השני, ניסוח כזה וניסוח אחר, ואמרנו שנפשט את ההליכים. נעשה חוק על החוקים הקיימים בהם לא נוגעים. בחוקים הקיימים יש סמכות לשר האוצר, באישור ועדת הכספים, להאריך את זה בעוד שנתיים. כל החוק הזה לא בא לתקן את המצב עם כל מה שנלווה לזה ואני לא נכנס לבג"ץ ואני לא נכנס להטבות המס שתלויות ועומדות בכל המצבים האלה. יש דבר אחד ברור והוא גם מבחינה משפטית נכון וזה עוטף עזה. החוק הזה בא להגיד רק דבר אחד. הוא לא נותן עדיפות לישוב אחד על פני השני. מי שכלול בחוקים הקיימים עליהם יצטרכו, אם לא החוק הזה, הליך חקיקה ארוך, יספיק צו של שר האוצר באישור ועדת הכספים.


לכן הנוסח הזה. אנחנו לא נוגעים בכל הדברים האחרים כי אנחנו לא רוצים לעלות על גחלים רוחשות ולא רוצים לגעת בעניין הזה. זאת הסיבה. אין לאף ישוב אחד העדפה על פני משנהו.
עמיר פרץ
נחה דעתי.
היו"ר משה גפני
חיים ילין, רצית להתייחס לעניין? בבקשה.
חיים ילין
אני מבקש להתייחס. קודם כל, אני רוצה לברך. הקטע שכל פעם ראשי מועצות יחד עם ראש העיר שדרות צריכים לעלות לכאן כל שנה מחדש, הוא מאוס לחלוטין והוא לא יכול להיות תלוי זה שיורים או לא יורים. אני אתן לכם דוגמה. לפני פסח, כמעט כמו עופרת יצוקה, 176 טילים על מועצה אזורית אשכול ולא כתבו על זה כלום. צריך להבין מה עובר עלינו באזור מול הגבול.


הבעיה היחידה שלי כרגע בעקבות מה שאמרה היועצת המשפטית היא לגבי המפה. אנחנו נמצאים עם ישובים - לפחות אחד – שעולים על הקרקע ב-15 באוגוסט. מדובר ב-29 משפחות שמקימות ישוב שלישי, שלומית, אנשי הציונות הדתית. כולם בוגרי המכינה הקדם צבאית של רפי פרץ והם מגיעים לשם ואנחנו מקימים את הישוב. זאת ממש בניין ארץ ישראל מול חולות חלוצה, מול מצרים, אבל הישוב הזה נמצא 6.8 קילומטרים מהגבול. כל פעם מחדש כאשר מוקם ישוב בתוך אותן ההגדרות שכתובות בחוק, אנחנו מתמודדים עם סאגה בלתי נסבלת.
היו"ר משה גפני
מה אתה מציע?
חיים ילין
או שמוסיפים אותו או שתהיה הוראה שכל הישובים שמוקמים ב-2011 במקום, יחול עליהם החוק. אתם בוועדת הכספים הייתם יכולים להביא את החוק הזה למשל באוקטובר ואז לא הייתה בעיה כי הישוב כבר הוקם.
היו"ר משה גפני
אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים אבל בינתיים אנחנו עלולים גם להיכשל. מכיוון שאני רוצה לפתור את הבעיה, אני רוצה להציע הצעה. אם אנחנו מתחילים לדון על מה שאתה אומר עכשיו, הכול עולה על שרטון.
חיים ילין
לא, את זה אני לא רוצה.
היו"ר משה גפני
אמרה לי היועצת המשפטית את מה שגם אתה בוודאי יודע שהחוק אומר: "בחוק זה, אזור קו עימות דרומי, הישובים אשר בתיהם כולם או חלקם שוכנים עד שבעה קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (להלן – יישובי עוטף עזה) וכן ישובים ואזורים נוספים כפי שיקבע שר האוצר בצו באישור ועדת הכספים של הכנסת שמתקיימים בהם אותם השיקולים וכולי".
שי חרמש
קם ישוב חדש. יאשרו אותו.
היו"ר משה גפני
אנחנו אומרים לך שאנחנו צריכים להאריך את החוק ולאפשר את הצו כאשר בצו כתוב ששר האוצר, ברגע שהוא יביא את הצו לוועדת הכספים, הרי הדיון יהיה להביא את הצו. זה יהיה הדיון ואז אנחנו נאמר לו את מה שאמרת עכשיו. הוקם ישוב חדש שלא היה קיים קודם, שלא נמצא ברשימת שבעת הישובים הנוספים מכיוון שהוא פשוט לא היה והיום הוא נמצא והוא נמצא באותם השיקולים. אנחנו נבקש ממנו להכניס באותה רשימה בצו שהוא מביא, גם את הישוב שלומית. יכול להיות שעד אז יוקם עוד ישוב. אני שומע שמביאים לשם קרוואנים ומביאים מבנים יבילים.
חיים ילין
אז אתה יודע יותר טוב ממני.
היו"ר משה גפני
אני לא יודע יותר טוב. יכול להיות שיש שם התפתחויות.
חיים ילין
זה המקום היחידי שאמנה יחד עם החטיבה להתיישבות ויחד עם המועצה האזורית אשכול בונים בתוך הקו הירוק.
היו"ר משה גפני
זה מה שנקרא אצל הנביא וגר זאב עם כבש.
עמיר פרץ
הוא השתכנע.
היו"ר משה גפני
שכנעת אותי.
שגית אפיק
בסעיף 7 לחוק העיקרי, זה הסעיף שמדבר על הוראת השעה ומכיוון שאנחנו הופכים את זה להוראת קבע, סעיף קטן (א) בטל כדי להפוך את החוק להוראת קבע.
היו"ר משה גפני
זאת לא הוראת שעה.
שגית אפיק
נכון. אחרי סעיף קטן (ה) - אני מבינה שיש הסכמות חדשות.
היו"ר משה גפני
תקריאי קודם את מה שהסכמתם. אני לא עומד בקצב של ההסכמות עם משרד האוצר
שגית אפיק
גם אני.
היו"ר משה גפני
הרבה פעמים אני מקבל את ההסכמות של משרד האוצר דרך העיתון. בעיתון נאמר: "בכיר באוצר: ועדת הכספים סירסה את התוכנית של שטייניץ לשוק הדיור". בכיר באוצר. נשאיר את זה למליאה. אני מציע לקנות כרטיסים למליאה.
שי חרמש
לא שקי שינה באוהלים?
היו"ר משה גפני
לא. בכיר באוצר: ועדת הכספים סירסה את התוכנית של הדיור. הבנת? כך מדברים אתי, דרך העיתון.
שי חרמש
ואתה עוד תומך בהם.
חיים ילין
דרך אגב, יש רק דבר אחד שירד. אותו אוהל שקניתי לפני שנתיים ועלה 500 שקלים, היום הוא עולה 200 שקלים כי פעם עשו אותו באירופה ועכשיו עושים אותו בסין. זה הדבר היחידי שירד במדינה.
היו"ר משה גפני
בדקת את החוטים של האוהל?
חיים ילין
כן, בדקתי הכול. זה התפורר מיד.
היו"ר משה גפני
זה עומד ברוחות של חולות חלוצה?
שגית אפיק
אחרי סעיף קטן (ה) יבוא. אני אומר מה המהות ואחרי כן את הנוסח. בהכנה לקריאה הראשונה עלה העניין שהארכה למעשה צריכה להיעשות בהתקיים שיקולים ביטחוניים כפי שמתקיימים בסעיף 1, בשל הסמיכות לגדר המערכת. באותה עת הייתה התנגדות מטעם משרד האוצר ותהייה האם זה נכון מבחינתם להפנות לשיקולים האלה, אם לאו.


הנוסח שנמצא כרגע בפניכם הוא הנוסח המתוקן.
היו"ר משה גפני
עזבי כרגע את הנוסח שנמצא.
שגית אפיק
בקריאה הראשונה הוועדה הכריעה שכן תיעשה הפניה לשיקולים שקבועים בסעיף 1, כלומר, לשיקולים הביטחוניים שמלכתחילה אפשרו את קבלת ההטבות לפי חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי, ואתמול בלילה ניסחנו מחדש את אותה הסכמה שהייתה גם בוועדה ושהתבקשנו בקריאה הראשונה אפילו לחדד אותה.


עכשיו מציעים נוסח שאני מבינה שהתגבש.
היו"ר משה גפני
את מסכימה לנוסח הזה?
שגית אפיק
אני מסכימה. כן.
היו"ר משה גפני
בבקשה. תקריאו את הנוסח הזה.
שגית אפיק
קיבלתי את הנוסח ואני אקריא אותו.
היו"ר משה גפני
אם נקבל את הנוסח הזה, לא תהיה כתבה נגדי ב"דה מרקר"?
שגית אפיק
אני לא יודעת.
הנוסח הזה בעצם אומר
"שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה כנוסחן בסעיף 5(ב) לחוק זה לתקופות נוספות שלא יעלו על שנתיים כל אחת ככל שהדבר מוצדק עקב המצב הביטחוני ששרר באזור קו עימות דרומי בשל סמיכותו לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה בתקופת ההארכה הקודמת".
עמיר פרץ
אדוני היושב ראש, תרשום לי הסתייגויות לשם החוק ולסעיף שלאחר מכן. שתהיה לי זכות דיבור.
היו"ר משה גפני
בסדר גמור.
שי חרמש
אני לא אחמיץ את ההזדמנות. גם אני מגיש הסתייגות לשם החוק.
היו"ר משה גפני
בסדר.
דלית זמיר
הבהרה. השוני בנוסח הזה לעומת הנוסח שהיה בשבוע שעבר נבע מהחשש, בעיקר של חבר הכנסת חרמש, שיבואו ויאמרו שכרגע אין טילים, בשבוע האחרון לא היו טילים ולכן אין מצב ביטחוני. אני רק רוצה שלא ישתמע מזה שאני חוששת מהנוסח שגובש בזה הרגע, שאם אנחנו מאריכים את הצו נניח באיחור של חצי שנה ובחצי השנה הזאת באמת יש טילים אבל בתקופת ההארכה הקודמת נניח לא היו טילים, שלא יאמרו שהשר מנוע. כלומר, ברור שהכוונה היא למצב הביטחוני כעת או למצב הביטחוני ששרר בתקופת ההארכה הקודמת.
שגית אפיק
לפי דעתי זה ברור.
דלית זמיר
אני לא בטוחה שזה ברור.
שגית אפיק
אבל את תעשי הארכה רטרואקטיבית.
היו"ר משה גפני
תסבירי שוב את החשש. נתגבר על זה. נגמר המועד ב-31 בדצמבר, בא שר האוצר ב-1 בינואר והוא מביא צו לוועדת הכספים להאריך את זה לשנתיים נוספות.
קריאה
לא, היא אומרת שהוא יבוא ביוני.
היו"ר משה גפני
אז המצב הביטחוני הוא כזה שיש קסאמים, לא חשוב הכמות שלהם, ואנחנו יודעים שכאשר יש קסאמים, זאת המטרה של החוק, זאת המטרה של שר האוצר שמביא את הצו, שהמצב הוא שונה מאשר מצבם של כל הישובים האחרים בארץ ולכן צריך את העידוד הזה כדי שאנשים ימשיכו לגור במקום וכדי שאנשים יבואו לגור במקום. מה קורה אם בינואר הלכו לבחירות ואין שר אוצר או יש ממשלת מעבר וכל מה שנלווה לזה? זה דבר סביר שקורה הרבה פעמים. היה משבר כלכלי בעולם, מדינת ישראל הלכה לבחירות ולא היה תקציב לשנת 2009. זאת אפשרות סבירה במדינה המזרח תיכונית שאנחנו חיים בה. הוא מגיע ביוני והוא עושה את הצו ואומר שהוא מאריך את הצו מכיוון שהיו קסאמים או יש קסאמים וזה ברור ומובן מאליו שהכוונה היא מה-1 בינואר. נכון?
שי חרמש
יש רצף. ההארכה היא רטרואקטיבית.
היו"ר משה גפני
כן. אנחנו מדברים על הטבות במס כך שברור שזה הולך לשנת מס. מה החשש שלך?
דלית זמיר
זה לא חשש. הכוונה ברורה לכולנו. אין כאן אי הסכמה אלא אני רק רוצה שהנוסח לא ימנע מצב שבו אם באתי ביולי, תקופת ההארכה הקודמת היא עד ינואר ודווקא בחודש האחרון היו קסאמים ולכן אני רוצה עכשיו להאריך, אני לא אוכל להאריך את זה רטרואקטיבית כי אמרו לי שבתקופת ההארכה הקודמת לא היו קסאמים.
שגית אפיק
אם נגיד פעמיים. נגיד פעם אחת ככל שהדבר מוצדק עקב המצב הביטחוני ששורר באזור קו עימות דרומי – זה היום – בשל סמיכותו או שנמשך המצב הביטחוני ששרר בתקופת ההארכה הקודמת. זה פותר את כל הבעיות. נכון?
היו"ר משה גפני
נכון.
שגית אפיק
זה צריך להיות גם מקובל עליך. נעשה את זה בהווה ובעבר.
היו"ר משה גפני
אם כן, זה הנוסח.
שגית אפיק
אני חושבת שזה יותר לכתוב כך.
חיים ילין
הערה. כל הזמן אנחנו מדברים על ירי טילים. אנחנו נמצאים על הגבול. אני מדבר אל האוצר. לא הכול אלה טילים. טיל אחד על אוטובוס או חדירה של מחבלים.
ליאת גרבר
אנחנו מסכימים לזה.
היו"ר משה גפני
מצב ביטחוני. זה לא חייב להיות טילים.
שגית אפיק
מדובר על מצב ביטחוני.
חיים ילין
הם מדברים על טילים. גם במפה של עדיפות לאומית למס הכנסה שכבר שנתיים לא עוברת בממשלת ישראל, אנחנו מופיעים שם כקו עימות דרומי. זאת אומרת, אין קשר למצב ביטחוני. אנחנו שם כחלק מהגבול.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לסכם את הדיון. הנושא הזה הוא רגיש וזאת בגלל סיבות משפטיות. סמוך על חבר הכנסת שי חרמש, אם לא עלינו, שאנחנו עושים כאן את המהלך הנכון.


אני מסכם את הדיון. החוק הזה נעשה, וזה גם נראה מאוד משונה שלא נעשה חוק כזה כי יצטרכו עכשיו להתחיל הליך חדש בשעה ששדרות ויישובי עוטף עזה שנמצאים בקו העימות הדרומי יצטרכו בשביל הטבות מס להתחיל הליך חקיקה חדש כאילו אנחנו מנותקים לחלוטין ולא יודעים מה קורה שם, ולצערנו הרב קורה, למרות שאנחנו מעדיפים שלא יקרה.


התהליך של מה שקורה הוא תהליך מתמשך ואנחנו מגדירים את המצב הביטחוני. לא כתוב בהצעת החוק שיורים טילים ולא כתוב שיורים פצמארים. מצב ביטחוני יכול להיות הרבה מאוד סיבות שמגדירות מצב ביטחוני. זה יכול להיות מטענים, זה יכול להיות מתח שקיים בגבול ושאנחנו חוששים מחדירה של מחבלים, כל מצב שהוא מצב שמוגדר כמצב ביטחוני והוא לחלוטין לא חייב להיות ירי טילים.


יתרה מזאת. אנחנו גם מגדירים את זה עכשיו לפי הנוסח עליו אנחנו מדברים, אנחנו מגדירים את כל התקופה, גם התקופה הקודמת וגם התקופה הנוכחית בהתייחס למועד שבו שר האוצר מביא את הצו.


לכן החוק הזה הוא לא כמו כל הנושא של הטבות המס עליו דנו פעמים רבות וגם הוא תלוי ועומד בבית המשפט. הוא לא קשור לכל העניין הזה. שר האוצר צריך להביא את הצו ולהערכתי כל שר אוצר במצב הנוכחי יביא את הצו. לפי דעתי כל ועדת הכספים תאשר את הצו כי אחרת זה מעיד על נתק מוחלט ממה שקורה במדינת ישראל ביישובי עוטף עזה. לכן אני חושב שהתיקון הזה לחוק הוא תיקון נכון והכנסת עושה את הדבר המתחייב.


אני מודה לממשלה ולמשרד האוצר על כך ששיתף פעולה בעניין הזה וסייע להעביר את הצעת החוק הזאת.

אנחנו מצביעים על הצעת חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון מס') (הארכת תוקף הטבות מס), התשע"א-2011 כפי שניסחה אותו היועצת המשפטית של הוועדה.

ה צ ב ע ה

הצעת החוק – אושרה פה אחד

הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית פה אחד. תודה רבה חבר הכנסת שי חרמש, תודה רבה לכל החברים שחתומים על הצעת החוק הזאת, תודה רבה ליועצת המשפטית, תודה רבה לממשלה.


אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום.

הישיבה ננעלה בשעה 11:35

קוד המקור של הנתונים