ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/08/2011

חוק לתיקון פקודת הנמלים (מס' 4), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
13
ועדת הכספים

1.8.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, א' באב התשע"א (1 באוגוסט 2011), שעה 10:40
סדר היום
הצעת חוק פקודת הנמלים (סייג לאחריות סוכן מכס), התשע"א-2011

הצעתם של חברי הכנסת יריב לוין וזאב בילסקי
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יצחק וקנין

שי חרמש

יריב לוין

ציון פיניאן

עמיר פרץ
מוזמנים
זאב לשם, סמנכ"ל, רשות הספנות והנמלים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

צבי שפירא, כלכלן, רשות הספנות והנמלים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עו"ד סיגלית ברקאי-ואקיל, הלשכה המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

נטלי סטשבסקי, מתמחה, הלשכה המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עו"ד מנחם הסה, עוזר ראשי, המחלקה המשפטית, רשות המסים, משרד האוצר

עו"ד ליאת גרבר, מנהלת מחלקה בכירה, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

עו"ד יערה למברגר, משרד המשפטים

עו"ד שרית בכר, עוזרת ליועץ המשפטי, חברת נמלי ישראל

שושנית לב ארי, רמ"ח חישובים, חברת נמל אשדוד

עו"ד יסמין מילר, סגנית היועץ המשפטי, חברת נמל אשדוד

רוית קרן, מתמחה הלשכה המשפטית, חברת נמל אשדוד

שמעון לאוב, ראש מחלקת כספים, חברת נמל חיפה

יצחק זפרן, איגוד לשכות המסחר

עו"ד מירב ולדמן, איגוד לשכות המסחר

נתנהל היימן, מנהל מחלקת רגולציה, התאחדות התעשיינים

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים

עו"ד אלי יריב, ההסתדרות החדשה
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

אביגיל כספי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק פקודת הנמלים (סייג לאחריות סוכן מכס), התשע"א-2011

הצעתם של חברי הכנסת יריב לוין וזאב בילסקי
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק פקודת הנמלים (סייג לאחריות סוכן מכס), התשע"א-2011, הצעתם של חברי הכנסת יריב לוין וזאב בילסקי.


חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה.
יריב לוין
תודה אדוני היושב ראש. קודם כל, אני מודה לך על קביעת הדיון במועד שאפשר לומר שאין מהיר ממנו ואני מודה גם לשגית ולכל מי שעסק במלאכה בניסיון לגבש ולצמצם את הפערים חרף העיתוי העמוס.


תכלית ההצעה הזאת היא לתקן עיוות שקיים היום בפקודת הנמלים שהופך בעצם את סוכן המכס לגורם שאחראי וגם משלם בפועל עבור תשלומים בהם למעשה מחויב היבואן בגין הטובין שהוא מייבא והוא הולך בקו שלטעמי הוא קו נכון וקיים ביחס לבעלי מקצועות דומים באופיים, קרי, עורכי דין ורואי חשבון, בהם הכלל הוא שאין בעל המקצוע נושא בחבויות ומשלם תשלומים עבור הלקוח שלו. אגב, בעריכת דין הדבר הזה אפילו אסור באיסור חמור במסגרת כללים של הלשכה. ההיגיון של הצעת החוק הוא כמובן הגיון ברור, על מנת לא ליצור יחסי תלות שאינם במקום, המצב שבו הגורם המקצועי הוא גם זה שבעצם מלווה כסף והופך למעין שותף בכל ההתנהלות הכספית, מצב שהוא לא מצב בריא ולא נכון והוא גם יוצר תלות מאוד קשה של אותו גורם מקצועי. ברגע שהוא פעם אחת משלם, למעשה הוא כבר נתון בידיו של הלקוח שלו והדבר הזה כמובן גם עלול להיות פתח מסוכן ללחצים בעבודה המקצועית היום יומית שלו.


לכן ההצעה שלנו היא למעשה להעמיד את הדברים באופן כזה שסוכן המכס יהיה פטור מאחריות אישית לחובות הלקוחות שלו כלפי צדדים שלישיים ובעיקר כלפי הרשויות של הנמל ורשויות המכס, אבל כמובן מבלי לגרוע מהאחריות המקצועית שלו שהיא כמובן ממשיכה לחול ובכל מקרה של רשלנות או חס וחלילה התנהלות שהיא כמובן מכוונת, בוודאי שניתן יהיה להמשיך להטיל עליו אחריות, שוב, בדומה למעשה שנעשה במקצועות אחרים.


זאת מטרת ההצעה ואנחנו כמובן מקווים שהיא תאושר.
היו"ר משה גפני
נשמעת הגיונית לגמרי. היועצת המשפטית, שגית, אתם הגעתם להסכמה על הנוסח?
שגית אפיק
הבנו ממשרדי הממשלה - כנראה כבר בוועדת שרים הדבר עלה וגם אתמול זה עלה מחדש - שהנוסח של הצעת החוק הטרומית עלול להשתמע כנוסח רחב מדיי. לכן ההצעה שעלתה היא לאמץ את ההסדר שקיים היום בסעיף 22 לחוק סוכני המכס ולהחיל אותו בפקודת הנמלים. זה מופיע להם בנוסח המתוקן שחולק. אולי כדאי שפשוט נעבור עליו.
היו"ר משה גפני
מי מבקש להעיר?
יערה למברגר
יערה למברגר, משרד המשפטים. עמדת ועדת שרים כבר התייחסה לצורך להחיל הסדר דומה לסעיף 22 לחוק סוכני המכס והתייחסה כבר לעובדה שיהיה צורך לערוך התאמות. התאמה אחת מרכזית - ואנחנו נתייחס אליה יותר בהרחבה בהמשך – היא לגבי ההסדר שקבוע בסעיף 22(ב) עד (ד), הסדר שמשנה את ברירת המחדל כך שסוכן המכס לא חב בכל התשלומים אלא יהיה אחראי על תשלום המסים רק אם הוא סייע לאחר להשתמש בתשלום מסים כאמור.


אחד היסודות בסעיף הזה הוא שזה להנחת דעתו של מנהל המכס. בענייננו מנהל המכס הוא לא הגורם הרלוונטי כי אנחנו מדברים על תשלומים בנמלים ולא על מסים. אני מניחה שמנהל המכס יכול להשתמש בסמכויות הפיקוח והאכיפה שיש לו על פי דין, סמכויות חקירה וסמכויות שלא קיימות בהקשר שלנו. לכן ניסינו לחשוב איך אפשר להתמודד עם הצורך בהתאמה. אם אני אשים כאן עכשיו את הממונה על הנמלים, אני יכולה לעשות את זה אבל אני לא באמת חושבת שיש לו את הסמכויות והיכולת לחקור ולגלות אם אדם סייע להשתמט מתשלומים.


אני רוצה להציע כאן שתי חלופות אפשריות. חלופה אחת היא להשאיר את הסעיף אבל להוריד את "הנחת דעתו של". לומר שהסוכן יישא באחריות לתשלום התשלומים אם הוכח כי סוכן המכס וכולי.
שגית אפיק
מי יבדוק את זה?
יערה למברגר
לממונה על הנמלים אין סמכויות חקירה.
שגית אפיק
אבל למנהל רשות המסים יש סמכויות חקירה.
יערה למברגר
אבל מנהל רשות המסים הוא לא גורם רלוונטי כאן. מנהל רשות המסים הוא לא רלוונטי לעניין התשלומים. הוא פשוט לא גורם רלוונטי. אולי יתקנו אותי מרשות המסים אבל אני גם לא חושבת שסמכויות החקירה שקיימות לו לפי פקודת המכס הן סמכויות שהוא יכול להפעיל אותן בהקשר הזה.
קריאה
הוא לא יכול.
יערה למברגר
לכן גם אם נכתוב מנהל המכס, הוא פשוט לא יוכל להפעיל את הסמכויות שלו כאן. לכן לכתוב מנהל המכס או לכתוב הממונה על הנמלים, לא יפתור לי כאן את הנושא כי לא יהיה אדם שיוכל באמת לעשות זאת.
היו"ר משה גפני
ולכן מה את מציעה?
יערה למברגר
לכן אני מציעה שני דברים. אפשרות אחת היא אם יוכח בהליך משפטי או בהליך אחר. יש גם עניין נוסף מהדין הכללי שאני רוצה להצביע עליו. אנחנו מדברים כאן על שלוח ואני רוצה להפנות אותנו לסעיף 6 לחוק השליחות ולפסיקה בעניין, למשל לערעור אזרחי 318/82.
היו"ר משה גפני
רגע, אולי נתמקד בעניין. את מציעה להוריד את מנהל רשות המסים?
יערה למברגר
בכל מקרה מנהל רשות המסים לא היה אמור להיות בנוסח.
שגית אפיק
אנחנו חשבנו שמנהל רשות המסים מאחר שיש לו סמכויות חקירה.
היו"ר משה גפני
מחקנו את זה.
שגית אפיק
זה ירד.
יערה למברגר
אפשרות אחת היא לא לכתוב כלום.
היו"ר משה גפני
לא, אין אפשרות אחת. האפשרות שאמרת התקבלה.
יריב לוין
אין בעיה. אני מסכים.
יערה למברגר
אני רוצה להסביר במשפט אחד.
היו"ר משה גפני
אין צורך. היית מאוד ברורה. מחקנו.
שגית אפיק
אולי בכל זאת נעבור על הסעיפים ואז תעירו הערות יותר ספציפיות.
היו"ר משה גפני
כן. תקריאי.
שגית אפיק
1.
תיקון סעיף 1

בפקודת המלים (נוסח חדש), התשל"א-1971 (להלן – הפקודה), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "נמל" יבוא:

"סוכן מכס" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964.


יש לי כאן שאלה. בהגדרה בחוק הקיים בסעיף 1, בהגדרה של בעל לעניין טובין, רשום בסוף "ולמעט פקיד נמל או פקיד מכס הפועלים בתפקידם הרשמי". זה לא מתייחס לסוכן מכס, נכון?
יערה למברגר
נכון.
שגית אפיק
אין בעיה בזה שאנחנו משאירים את ההגדרה הזאת כמו שהיא.
יערה למברגר
אני חושבת שאין צורך לתקן את סעיף 1. האמת שגם לא התייחסנו לזה בוועדת שרים כי ראינו את העיקר בסעיף 19.
שגית אפיק
אני חושבת שצריך להגדיר מי זה סוכן מכס כי בכל זאת אין לו הגדרה בחוק הזה.
יערה למברגר
אני מדברת על התיקון של ההגדרה.
שגית אפיק
2.
תיקון סעיף 17


בסעיף 17 לפקודה, הסיפה החל במלים "הרשות לפי חוק" – תימחק.


הסיבה לכך היא שבסעיף 17 יש הפניה לסוכן מכס הרשום לפי חוק סוכני המכס ואין בזה צורך אחרי שהגדרנו אותו בסעיף 1.


לגבי סעיף 3, הוספת סעיף 19א, אנחנו משאירים את סעיף 19, אחריות השלוח על כנו, כמו שאני חושבת שאת ביקשת. לחילופין אפשר גם להחליף אבל אני חושבת שזה עלול ליצור המעטה במקרים מסוימים.

3.
הוספת סעיף 19א


אחרי סעיף 19 לפקודה יבוא:


"19א
אחריות סוכן מכס

(א)
מבלי לגרוע מאחריותו של בעל הטובין, סוכן מכס חייב לבצע לגבי הטובין את כל הפעולות החלות על פי כל דין על מי שייפה את כוחו לגביהן.
סיגלית ברקאי ואקיל
תשלומי הנמל הם כבר לא אגרות.
שגית אפיק
(ב)
סוכן מכס יישא באחריות אישית לתשלום אגרות נמל והיתרים אחרים המוטלים על הטובין אם הוכח כי סוכן המכס סייע לאחר להשתמט מתשלום מסים כאמור.

סעיף קטן (ג) נמחק ולמעשה מוחקים גם את סעיף קטן (ד).
יריב לוין
הכול הולך אוטומטית לבית המשפט.
שגית אפיק
כן.
היו"ר משה גפני
עכשיו נשמע את ההערות.
סיגלית ברקאי ואקיל
הלשכה המשפטית במשרד התחבורה. הסעיף מציין את המונח של תשלום אגרות נמל והיטלים אחרים אבל היום למעשה מרבית התשלומים לפי חוק רשות הספנות והנמלים הם תעריפי נמל שמפוקחים על פי חוק הפיקוח והם לא אגרות. נשארה רק אגרה אחת.
היו"ר משה גפני
אז מה את מציעה?
שגית אפיק
אפשר להגיד תשלומי נמל. זה יפתור לך את הבעיה?
סיגלית ברקאי ואקיל
בדיוק.
שגית אפיק
תשלומי נמל והיטלים.
יערה למברגר
תשלומים ואגרות כי נשארה אגרה או שתיים.
שגית אפיק
בסדר. תשלומי נמל ואגרות נמל. זה יכסה את הכול?
סיגלית ברקאי ואקיל
כן.
שגית אפיק
היתר יכול לרדת.
יסמין מילר
אני עורכת הדין יסמין מילר מנמל אשדוד. אנחנו מתנגדים לתיקון הזה.
היו"ר משה גפני
אתם מתנגדים לחוק?
יסמין מילר
אנחנו מתנגדים לתיקון. כן.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, אתם מתנגדים להצעת החוק הזאת?
יסמין מילר
נכון.
היו"ר משה גפני
איך אתם עושים דבר כזה? אתם הולכים נגד ועדת שרים לחקיקה?
יסמין מילר
אני מצטערת ומתנצלת.
יריב לוין
לא רק נגד ועדת שרים אלא יש לי גם מכתב ממנהל רשות הספנות והנמלים שגם הוא כותב שהוא תומך בחוק.
היו"ר משה גפני
לא חשוב. גבירותיי ורבותיי, כאן בוועדה אפשר להתנגד לכל מה שזז.
יסמין מילר
אני רוצה להסביר. אני מדברת בשם חברת נמל אשדוד. לחברת נמל אשדוד אין שום יחסים מול היבואנים עצמם. יש אלפי יבואנים. לשם כך הוגדרו סוכני המכס, מאות סוכני מכס שלחברות הנמל יהיה קשר עם סוכני המכס. סוכן המכס הוא זה שמבצע את כל פעולות השחרור ותשלומי האגרות לאור המומחיות שלו. היום כאשר הטובין משתחרר, בידי חברת הנמל אין בטוחה. אין לה את הטובין. אם יש אגרות שלאחר מכן מצטברות, לאחר שתהליך השחרור הוא מאוד מהיר ויש אגרות שמצטברות, אין לנו ממי לגבות את האגרות כי אין לנו קשר ליבואנים.


לכן אנחנו גובים את הפרשי האגרות האלה מסוכני המכס.
יריב לוין
תצטרכו לייצר מנגנון חדש.
יסמין מילר
אני רוצה להסביר עוד משהו. הרקע להצעת החוק הזאת הן שלוש תביעות מאוד קטנות שהגישו עמילי מכס לגבי כך שנמל אשדוד גבה אגרת תשתית לאור העלאת ערך שערך המכס. מדובר בהעלאה רטרואקטיבית. זאת אגרה מאוד ספציפית שכבר לא קיימת לאור הרפורמה בתעריפים ואין לזה משמעות מאחר שהאגרה החדשה היא על בסיס משקל ולא על בסיס ערך. הלכו כאן לפתור את העניין הזה ובעצם פגעו בכל יכולת הגבייה של הנמלים לאחר שחרור הטובין.
יריב לוין
תעשו הסדר שידאג לזה.
יסמין מילר
התוצאה תהיה שנמל אשדוד לא ישחרר את הטובין עד שלא תהיה לו ערובה.
היו"ר משה גפני
רעיון לא רע.
יסמין מילר
זאת בעיה לכולם.
היו"ר משה גפני
מה האפשרות השנייה?
יסמין מילר
עקרונית זאת האפשרות.
היו"ר משה גפני
כדאי לכם לקחת אותי בתור יועץ כי אני לא לוקח שכר. העצה שלי היא שהחוק הזה אמור להתקבל והוא כנראה גם יעבור בעזרת השם בקריאה שנייה ושלישית ולכן אני מציע שתייצרו מנגנון מול היבואנים וזה דבר שאפשר לעשות מהר. אני גם יכול לייעץ לכם לעשות את זה. יש לכם יועצים בשכר?
יסמין מילר
יש לנו יועצים בשכר ויש יועצים ללא שכר.
היו"ר משה גפני
תגידי להם שכדאי להם מהר לייעץ מכיוון שאם לא, אני אקח את המשרה הזאת. זה הולך לקרות. הטענה של חבר הכנסת לוין היא טענה נכונה. אני עורך דין – חס וחלילה, אני לא עורך דין – ואני אתחיל לשאת באחריות אישית על כל מה שהלקוח שלי חייב מול מה שאני מייצג אותו? זה בסדר?
יסמין מילר
סוכן מכס הוא אינו עורך דין.
היו"ר משה גפני
אני יודע שהוא לא עורך דין.
יסמין מילר
אפילו בפסיקה קבעו.
היו"ר משה גפני
מה זה פסיקה? הפסיקה זה אנחנו. אנחנו המחוקק.
יסמין מילר
יש פסיקת בית משפט.
היו"ר משה גפני
איזה עוד הערות יש לך?
שגית אפיק
מכוח מה תעכבו את הטובין? לא כל כך הבנתי את זה. אמרת שאתם תעכבו את הטובין.
יסמין מילר
לא, אנחנו לא נעכב. אנחנו פשוט נצטרך לקבל את כל הכסף לפני שהטובין משוחרר כי אחרת אין לנו איך לגבות.
זאב לשם
זאב לשם, ראש אגף ספנות ונמלים, משרד התחבורה. רציתי לציין שהמשמעות היא לא משמעות כמו שמוצגת כאן. גם במקרים של התביעות הקודמות, ההפרשים שהיו בגין תשלום מאוחר יותר היו בגין דמי רציף שחושבו על בסיס ערך המטען והיום זה לא קיים. היום למעשה אין כמעט עילה שמטען יצא מהנמל בלי ששילם את כל ההיטלים והאגרות. האונייה בוודאי שילמה את כל תשלומיה לפני שהיא יוצאת מהנמל וגם המטען נכון להיום שילם את כל חובותיו לנמל לפני שהוא יצא. לכן המקרים שיכולים לקרות הם ממש בשוליים.
היו"ר משה גפני
תודה.
שושנית לב ארי
גם אני מנמל אשדוד. נמצאים כאן הנציגים של סוכני המכס ואני לא חושבת שהם התכוונו להרחבה כמו שהיא נעשית בתיקון הזה. אני לא חושבת שהם מתנגדים לרעיון שהם אמורים לשלם כבאי כוחם של היבואנים והיצואנים אלא באמת כפי שהציגה כאן יסמין, כל הרעיון הזה עלה על רקע שלוש תביעות של העלאת ערך.
היו"ר משה גפני
מה התפקיד שלך?
שושנית לב ארי
אני אחראית על מערך ה-בילינג בנמל. ההתחשבנות.
יריב לוין
גובים בדולרים.
היו"ר משה גפני
אני פשוט לא יודע אנגלית.
שושנית לב ארי
התחשבנות עם כל היבואנים והיצואנים. מאותה נקודה של בעייתיות שעלתה כאן, אנחנו גובים כעבור מספר שנים הפרשים, הולכים ומרחיבים כאן את כל נושא ההתחשבנות לאחר שהמטען שוחרר. לצערי זה לא המצב כפי שהציג אותו זאב. אנחנו עשינו אומדן בשנה האחרונה לגבי איזה היקפים אנחנו מדברים ואנחנו מדברים על מעל מאה מיליון שקלים הפרשים שאנחנו גובים אחרי שמטענים יוצאים גם לצד יבוא וגם לצד יצוא.


לכן זה פותח בפנינו חשיפה מאוד מאוד רצינית כאשר אתם משווים אותנו לפקודת המכס וזה בעצם לא המצב. בפקודת המכס יש יכולת אכיפה נגד היבואנים האלה שלא שילמו אבל בפקודת הנמלים אין יכולת אכיפה כזאת.
היו"ר משה גפני
למה דווקא נמל אשדוד מתנגד לזה?
יסמין מילר
נמצאים כאן גם נציגי נמל חיפה וגם הם מתנגדים.
שמעון לאוב
אני מנמל חיפה.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
נתנאל היימן
הצעת החוק הזאת היא נכנסת במקום שהיום אין בו כשל שוק אלא יש בסך הכול אינטרסים מסחריים. אף אחד לא הכריח את היבואנים והיצואנים להשתמש בסוכני מכס. כך השוק סידר את עצמו וזאת הפרנסה של סוכן המכס, שהלקוח רואה בו את הגורם המקצועי שעובד מול הנמל ועובד מול כל הגורמים בשרשרת האספקה והיא עצמו לא צריך להתעסק בזה.


נוח גם למכס וגם לסוכני האוניות ונוח לנמל שיש מולם את סוכן המכס שמדבר בשפה שלהם. סך הכול אנחנו ניצור כאן מערכת שגם תכביד על היבואנים - דרך אגב, אני לא רואה שהם מיוצגים כאן – וזה גם יכביד על הנמל. בסופו של דבר, אם הנמל צריך עכשיו להקים מערכת בילינג, זה משהו שעולה הרבה כסף וזה מכביד על העלויות של כולנו ואחר כך זה משתחרר לכל המוצרים שנמכרים כאן בארץ.
היו"ר משה גפני
תודה. נמל חיפה. יש כאן מישהו מסוכני המכס?
יצחק זפרן
כן.
שמעון לאוב
נמל חיפה הביע את עמדתו בדיונים הפנימיים מול גורמי הממשלה שפנו וביקשו את עמדת נמל חיפה. נמל חיפה מתנגד לעניין אבל אחרי שהעניין הוכרע – וכמו שאני מבין כרגע אנחנו הולכים לקראת אישור התיקון הזה – ההתנגדות הזאת, חוץ מזה שהיא תירשם, נראית לי בלתי רלוונטית.
היו"ר משה גפני
לא, אנחנו פתוחים לשמוע כל דבר.
שמעון לאוב
אם כך, אני שמח להשמיע.
היו"ר משה גפני
אתם מתנגדים. הבנתי.
שמעון לאוב
אני אנמק ואומר מה הבסיס להתנגדות שלנו. כמובן שמנגנון שקיים היום של התחשבנות מול כמה עשרות שמייצגים כמה עשרות אלפים, וזה בערך היחס בין סדרי הגודל של מספר סוכני המכס שפעילים מול הנמלים לבין מספר היבואנים והיצואנים, עשרות מול עשרות אלפים, המעבר של מנגנון התחשבנות בלי מנגנון התחשבנות צר מול עשרות אלפים לרחב, הוא פשוט מעבר שיהיה כרוך בעלויות ובהסדרת מנגנון. הדבר הזה הוא לא בלתי אפשרי. הוא אפשרי בהחלט, במיוחד בעידן של היום אבל הוא יהיה כרוך בעלויות ובחשיפה לבעיות גבייה כאלה ואחרות שאני לא בטוח שהפתרון ברמה של נוסח התיקון הזה נותן מענה לכל דבר. אני לא רוצה לחזור על דברים שנאמרו אלא רק בהקשר של יכולת אכיפה שהייתה קיימת קודם וכיום אינה קיימת.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. סוכני המכס.ש אתם לא חוששים מהבעיה הזאת שיצטרכו לעמוד מול הרבה יבואנים ואתם מאבדים מהכוח שלכם? זה עולה לכם היום כסף אבל בחוק הזה תאבדו מהכוח שלכם.
יצחק זפרן
אני סוכן מכס. קודם כל, אני לא חושש מהמצב הזה. זה מצב שהוא נכון ומצב שצריך להיות. מצב דומה היה קיים בפקודת המכס כאשר בעבר היו מוטלות עלינו חובות המסים של היבואנים והמכס ביוזמתו יזם ותיקן את פקודת המכס בהתאם כך שנישא באחריות אישית רק במידה שיוכח להנחת דעתו של גובה המכס שעזרנו להם להשתמט. זה תוקן ביוזמת האוצר לא ביוזמתנו.


כיום המצב הזה שאנחנו נושאים באחריות, כל הנושא הזה נולד כמו שאמרה שושנית ממספר תביעות שהוגשו. אני יכול להציג כאן כתבות מהעיתון.
היו"ר משה גפני
31. כתבות בעיתון יש לי מספיק.
יצחק זפרן
הנמל פשוט נכנס לכיס שלנו ולוקח את הכסף ואפילו בלי רשות. אז נולדו כמה תביעות. לי באופן אישי היו כמה מקרים שליבואן היה ויכוח עם הנמל על נושא כספי ואני בינתיים שילמתי את הכסף. אני אמרתי להם שיריבו הם אבל אני לא צריך לשאת בהוצאות האלה כי אני לא הבנק של אף אחד כאן אלא בסך הכול אני מייצג.
היו"ר משה גפני
מה יהיה אחרי קבלת החוק הזה?
יצחק זפרן
אם אני אחליט לעשות את זה, אני אעשה את זה.
היו"ר משה גפני
הטענות של הנמלים הן לגבי מול מי הם יעמדו עכשיו.
יצחק זפרן
הם יעמדו מול היבואנים. הם גם עומדים מול היבואנים.
היו"ר משה גפני
אבל אין להם קשר עם היבואנים.
יצחק זפרן
אבל הם עובדים היום מול היבואנים.
היו"ר משה גפני
איך?
יצחק זפרן
יש להם הסדר מול יבואנים. יבואן שרוצה היום לעבוד בהסדר מול הנמל, הוא עובד בהסדר מול הנמל ויש לי גם כאלה. הם פועלים ישירות מול הנמל.
יריב לוין
אגב, אני רוצה להעיר הערה אחת. בעיניי צריך להבחין בין שני דברים. יש שאלת אחריות ויש שאלה של העבודה הטכנית שנעשית. העבודה הטכנית, אני מניח ברוב הגדול תמשיך לעבוד באותה צורה אלא שידע הנמל שיותר אין לו חיים קלים. הוא צריך לדעת ולהיות אחראי. הוא יכול לעבור דרך סוכני המכס ולנהל את ההתחשבנות מולם וכן הלאה, אבל הוא ידע שבקו הגמר אם מישהו לא שילם, האחריות היא של היבואן.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. יש עוד מישהו מהאורחים שרוצה להתייחס? חברי הכנסת? אין.


אני רוצה לסכם את הדיון. אנחנו הולכים לקריאה ראשונה. החוק הזה הגיוני לחלוטין. אני הגעתי למסקנה בשנים האחרונות שאני כאן שאנשים לא יוצאים ממצב שהיה מוסכם כל הזמן. קשה מאוד לצאת ולשנות כיוון אפילו שהוא הגיוני לחלוטין. סוכן המכס עומד מול הנמל והוא מטפל בכל הבעיות הטכניות ובכל מה שנלווה לעניין הזה. הוא גם נושא באחריות אם היבואן צריך לשלם את הכסף. מי שישלם את הכסף בפועל, זה היבואן. משל למה הדבר דומה. נכון שסוכן מכס הוא לא עורך דין ונכון שסוכן מכס הוא לא מייצג כמו מייצגים אחרים, יועצי מס או רואי חשבון או כל האנשים האלה, אבל לא עולה על דעתו של איש לומר שהמייצג הוא נושא באחריות אבל הוא גם צריך לשלם כאשר יש חובה כספית. לא עולה על הדעת שזה יהיה גם בעניין הזה.


אני אומר את זה כמי שבא לעניין פעם ראשונה ואני עדיף עליכם מאחר שאני בא פעם ראשונה, מכיוון שאתם כל הזמן עוסקים בעניין הזה במשך כל השנים וזה המצב ואת המצב רוצים לשנות עכשיו. הגמרא כבר אומרת שהמוציא מחברו עליו הראיה, ומי שהוא מוחזק, כדי לשנות את זה, צריך הוכחה מאוד חזקה.
עמיר פרץ
השתכנענו.
היו"ר משה גפני
זה כל כך פשוט וכל כך ברור. אני מציע, לא רק לנמל אשדוד אלא גם לנמל חיפה, שאחרי שהחוק יתקבל ויהיו בעיות, אני מתנדב לייעץ לכם מה לעשות. הפתרון הוא קלי קלות אלא אם כן אתם רוצים לשלם ליועצים כסף ואז קחו יועץ בכסף. אנחנו נדרשים כאן לשלם ליועץ לוועדת קדמי 3.5 מיליון שקלים למשך שמונה שבועות אבל אני מתכוון לייעץ לכם בחינם. בינתיים אנחנו עוד לא מאשרים ליועץ 3.5 מיליון שקלים לשמונה שבועות.


אנחנו מצביעים על הצעת חוק פקודת הנמלים (סייג לאחריות סוכן מכס), התשע"א-2011, כפי שהקריאה אותה היועצת המשפטית של הוועדה. פסקאות (ג) ו-(ד) נמחקו לחלוטין ולהנחת דעתו של מנהל רשות המסים נמחק. החוק יהיה חוק מאוד קצר. החוק הזה הוא חוק טוב.

ה צ ב ע ה

הצעת החוק – אושרה פה אחד

תודה. הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10

קוד המקור של הנתונים