ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/08/2011

פרוייקט ערכות המגן

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
19
ועדת הכספים

1.8.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, א' באב התשע"א (1 באוגוסט 2011), שעה 09:30
סדר היום
פרויקט ערכות המגן
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

עפו אגבאריה

יעקב אדרי

מגלי והבה

יצחק וקנין

ציון פיניאן
מוזמנים
השר להגנת העורף, מתן וילנאי

סגן שר הבריאות, יעקב ליצמן

אורי כהן, מזכיר צבאי יוצא של השר להגנת העורף, משרד הביטחון

יריב פנחס, מזכיר צבאי נכנס של השר להגנת העורף, משרד הביטחון

רועי פליישמן, יועץ תקשורת של השר להגנת העורף, משרד הביטחון

טל חן, עוזרת פרלמנטרית של השר להגנת העורף, משרד הביטחון

מאיר בינג, רכז ביטחון פנים ותעשיות, משרד האוצר

ד"ר דני לאור, מנהל האגף לשעת חירום, משרד הבריאות

סא"ל אלון בדש, רע"ן תקציבי אג"ם, משרד הביטחון

סא"ל ליאור גבאי, רמ"ח ערכות מגן, פיקוד העורף, משרד הביטחון

זאב שניר, עוזר שר הביטחון להתגוננות, משרד הביטחון

רועי פליישמן, דובר שר הביטחון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

פרויקט ערכות המגן
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום פרויקט ערכות המגן. אני מודה לשר להגנת העורף, השר מתן וילנאי, ולסגן שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן שמשתתפים בישיבה הזאת.


היום הנושא הזה לא מקבל את כל הכותרות מכיוון שלא הקימו אוהלים בנושא ערכות המגן. אנחנו כולנו מקווים שאף פעם הנושא הזה לא יהיה בכותרות מכיוון שהכותרות במדינה משתנות מהר מאוד. בארץ מתקיימים דיונים רק על נושאים שנמצאים עכשיו בכותרות ועכשיו בכותרות נמצאים נושאים אחרים.


אני מבקש לומר לחברי הוועדה שככל הנראה מחר נקיים דיון על החוק הממשלתי – עוד לא החלטתי – שהעברנו אותו ואז קיבלתי צעקות מהממשלה על הקפאת הפחתת מס החברות, הקפאת הפחתת מס על יחידים שהם בעלי שכר גבוה וביטול העלאת הדלק, דבר שמתוכנן בינואר 2012. לא הבאתי את זה למליאת הכנסת מכיוון שגם ראש הממשלה ושר האוצר ביקשו ממני להקפיא את החוק הזה שהוא מונח על שולחננו אבל ככל הנראה אני אביא אותו מחר.


יש הצעת חוק ממשלתית והצעת החוק הממשלתית הזאת באה לדיון בוועדה. לא חשוב איך היא הגיעה. היא יצאה מכאן בהצבעת פה אחד של חברי הוועדה.
יצחק וקנין
חוץ ממני. אני היחידי שהצבעתי נגד.
היו"ר משה גפני
לא. לגבי ההקפאה אתה הצבעת בעד.
יצחק וקנין
לגבי ההקפאה, כן.
היו"ר משה גפני
החוק אומר שבינואר 2012 מתוכננים כמה דברים. ראשית, מתוכננת הפחתה של אחוז אחד במס החברות וישלמו עוד פחות, מס ההכנסה של השכירים בעלי השכר הגבוה יורד בינואר 2012 והבלו על הדלק עולה בארבעים אגורות. זה המצב המתוכנן לינואר 2012. הגיעה הצעת חוק ממשלתית שדיברה על בעלי השכר הגבוה ואנחנו בוועדה קיבלנו החלטה להקפיא את ההפחתה של מס החברות ולדחות אותו בשנה נוספת, דבר שיכניס הרבה כסף למדינה, להקפיא את ההפחתה של מס הכנסה על בעלי שכר גבוה, דבר שגם הוא יכניס הרבה כסף למדינה, ולעצור את ההעלאה של הבלו על הדלק בגובה של ארבעים אגורות בינואר 2012. זה רק על המדד של החודש הזה ובחודש הבא זה עלול לעלות, אם לא תיעשה שורת צעדים.


לא הבאתי את זה למליאת הכנסת משום שראש הממשלה ושר האוצר ביקשו להמתין עם זה.
השר מתן וילנאי
אבל הזמן אוזל.
היו"ר משה גפני
מדובר ב-2012. עכשיו הכול משתנה. שנתיים אנחנו מדברים על זה – על הורדת המסים העקיפים, לא להפחית את מס החברות ולא להפחית את המס על בעלי השכר הגבוה, כל הנושא של הריכוזיות – ונתקלנו בחומה בצורה מצד הממשלה. בחלק הצלחנו אבל בחלק לא. אני מקווה שעכשיו נצליח בכל כי הפתרון לדברים האלה היא לא פאניקה. הפאניקה שמתחוללת עכשיו זה דבר נורא ואיום. היה אפשר לעשות את זה בלי פאניקה ואני בעד לעשות את זה בלי פאניקה. מחר אני מתכוון להביא את החוק הזה ויכול להיות שנרחיב אותו.
השר מתן וילנאי
מחר אתה מביא אותו למליאה?
היו"ר משה גפני
לא. מחר אני מביא אותו שוב לוועדה. אני הולך לדבר עם שר האוצר על הרחבתו. לאור המדיניות החדשה, אני רוצה להרחיב אותו. המצב הרי ברור לגמרי. אני גם לא אוהב את המחאות ואת הצורה הזאת של המחאות, כי בסוף על מה מוחים?
השר מתן וילנאי
המחאה היא אמיתית. מבחינתי זה ציבור שמוחה בצדק ואסור להקל בזה ראש.
יצחק וקנין
בנושא הבינוי, זה צודק לחלוטין.
השר מתן וילנאי
העניין שמינהל מקרקעי ישראל מנסה למקסם את הרווחים, שנים אנחנו מדברים על זה.
היו"ר משה גפני
אנחנו דנים על זה כאן כבר שנתיים. הכול ברור ושום דבר כאן לא התחדש.
השר מתן וילנאי
מי היה יושב ראש הוועדה לפניך?
היו"ר משה גפני
ברוורמן.
יצחק וקנין
תקופה קצרה.
היו"ר משה גפני
לפני ברוורמן היה סטס ולפניו היה ליצמן. אנחנו מדברים על זה שנתיים. המשק הישראלי מאוד חזק ומאוד יציב. אין בעיה של הכלכלה. המדיניות נכונה. הלכו רחוק מדיי. רחוק מדיי. זאת מדיניות של ראש הממשלה, של נתניהו, והיה צריך לשנות את זה.


אני בוועדה לא מדבר בכלל על חרדים. בנושא הזה שאלו אותי ב"חצי היום" ואמרתי שכשטוב לחילוניים, טוב לחרדים, אבל כשרע לחילוניים, לחרדים רע שבעתיים. במדיניות אני צריך לעזור לכולם. אומר אתמול נחמיה שטרסלר בערוץ 2 שנקרא פרשן רציני ומביאים אותו בתחילת החדשות: "אזרחי ישראל מעוניינים ביציבות כלכלית, עבור החרדים למשל – כך הוא אומר – כמעט שלא קיימת בעיה לרכוש דירה ברבע מחיר ולקבל משכנתאות".
יצחק וקנין
מאיפה הוא ממציא את הדברים האלה?
היו"ר משה גפני
אל תתעצבן. הוא לא שווה את זה. "מערכת החינוך שלהם מספקת טיפול בילדים עד 4:00 יחד עם ארוחת צהרים כמעט מבלי לשלם כל מחיר. לצד זאת, בהתנחלויות מאפשרים תנאים מצוינים עד כדי טירוף". חוץ מזה הוא אומר שנותנים לצבא עוד ששה-שבעה מיליון שקלים, שגם זה מיותר.
השר מתן וילנאי
זה לא מיותר.
היו"ר משה גפני
נחמיה שטרסלר כותב דבר לא מיותר? זה פשוט לא יאומן.
השר מתן וילנאי
אתם שניכם יודעים שמה שקובע זאת האווירה.
היו"ר משה גפני
המצב הזה ברור לחלוטין.
השר מתן וילנאי
לא נתון כזה או אחר. לצערי מה שקובע, זאת האווירה שנוצרת ועם זה צריך להתמודד.
היו"ר משה גפני
נכון.


אחרי שסיימנו את החלק האומנותי, אנחנו עוברים לפרויקט ערכות המגן. אנחנו נתחיל עם השר מתן וילנאי, בבקשה.
השר מתן וילנאי
אני מקווה שנצא היום מכאן עם איזושהי תוצאה ברורה. אני עוסק בנושא כבר ארבע שנים וזה די מתסכל, למרות שהתקדמנו בכמה נושאים ותכף תשמעו ותראו.


ערכות המגן, זאת החלטה של ממשלת ישראל משנות ה-60 בעקבות המלחמה בתימן. מי שזוכר, היה פעם דבר כזה. הצבא המצרי לחם בתימן ומורדים תימנים, כך הם נקראו, הפעילו שם גז חרדל והממשלה קיבלה החלטות. שר הביטחון הראשון שעסק בזה היה עם עין אחת, משה דיין, ומאז עוסקים בזה. אני אומר את זה כדי שנקבל את הפרופורציה כמה זמן יש עיסוק בכלל בנושא הזה.


יושב אתי כאן זאב שניר שהוא מופקד על זה במשרד הביטחון, תת-אלוף במילואים, איש חיל האוויר, ויושבים כאן אנשי הכספים של המשרד, סגן אלוף אלון בדש וסגן אלוף ליאור גבאי מפיקוד העורף. ליאור עוסק בחלוקת הערכות והוא ייתן לכם דוח קצר איך זה נראה כרגע.


הבעיה המרכזית שאנחנו הובלנו להחלטות קבינט/ממשלה שמחלקים מאה אחוזים ערכות לאזרחים. זה התקבל בקבינט אולמרט, זה התקבל בקבינט נתניהו. אין דיון על זה. אני מזכיר לכם שהיו זמנים שדיברנו על ערכות במחסנים וחלוקה בשעת חירום אבל אנחנו מעבר לזה. אנחנו מדברים על מאה אחוזים ערכות בידי האזרחים, גברים, נשים וטף, ולזה צריך להגיע.


את הנתונים תכף תשמעו. אנחנו נגיע בגמר החלוקה שמתבצעת כרגע – וכרגע מתבצעת חלוקה – לשישים אחוזים, קצת פחות משישים אחוזים, והבעיה שלנו היא להגיע למאה האחוזים. זה 1,4-1,5 מיליארד שקלים וזה לא כסף קטן, כולל הצורך הקבוע בכמה מאות מיליונים כל שנה כדי לתחזק את המערכת.


זה המצב בו אנחנו נמצאים. השתפרנו מאוד באורח החיים של מסכה, השתפרנו מאוד בשליטה במסכות וכל מסכה שמחולקת היום, יש לה מספר אישי ויש לה ברקוד. אנחנו שולטים ואנחנו יודעים מה קורה. החלוקה לא על ידי פיקוד העורף כפי שהיה מקובל אלא על ידי חברה אזרחית שזכתה במכרז, במקרה הזה זה דואר ישראל, והיא התחילה לפני שנה וארבעה חודשים ותכף תשמעו את הנתונים ולאן זה מתפתח.
היו"ר משה גפני
פנתה אלי חברה שיכולה לייצר מסכות והמחיר שלהן זול יותר והן יכולות להיות מתאימות לכל האוכלוסייה, כולל בעלי זקנים. אתם מכירים את העניין הזה? תכף נדבר על זה.


סגן שר הבריאות, הרב ליצמן.
סגן השר יעקב ליצמן
ראש הוועדה ואני נפגשנו אתך בנושא ערכות המגן. הנושא מעיק כל הזמן, במיוחד שמפעילים לחץ וכולם צריכים לבוא ולקחת את המסכות האלה, דבר שאוטומטית מביא פחד גם במגזר החרדי כי אין לו מענה.
היו"ר משה גפני
בעלי הזקנים.
סגן השר יעקב ליצמן
כן. בעלי הזקנים.
השר מתן וילנאי
יש לנו נתונים על החלוקה בבני ברק.
ליאור גבאי
גם בבני ברק וגם באלעד.
היו"ר משה גפני
תכף נשמע אותך.
סגן השר יעקב ליצמן
זאת אומרת, לגפני כן ולליצמן לא. מה זה בני ברק? אני ירושלמי, אז לא מגיע לי?


אני אומר לך מה מטריד אותי. מטריד אותי אשקלון או באר שבע ואולי גם צפון הארץ, שם אני לא יודע בדיוק המצב הביטחוני. הדבר הזה נמשך כבר די הרבה שנים. אני כיושב ראש הוועדה כבר טיפלתי בנושא. צריך לגמור את זה.
השר מתן וילנאי
על זה אין דיון. כולנו רוצים לגמור את העניין. אין ספק בכך.
היו"ר משה גפני
ליאור גבאי, בבקשה. אני רוצה להגיד לך שאני מאוד שמח על הדיון המינורי הזה שהוא שקט. אם חס וחלילה היה קורה משהו השבוע הזה, היית רואה מיד ועדת שרים שראש הממשלה מקים בתוך חצי שעה, שלוש מסיבות עיתונאים שעושים בתוך יממה, היית רואה שמחפשים את הראש של מישהו כדי להעיף אותו מכיוון שאין ערכות מגן. הכול היה קורה אחרת. אנחנו פשוט מודים לקדוש ברוך הוא שאנחנו מקיימים את הדיון הזה בלי מסיבות עיתונאים של ראש הממשלה, בלי ועדות שרים ובלי שמדיחים או עומדים להדיח את השר המופקד על הנושא הזה. עוד לא יודעים בדיוק מי הוא השר המופקד על הנושא, האם זה שר האוצר או שר הביטחון.
השר מתן וילנאי
לא. זה הראש שלי. זה ברור שזה הראש שלי.
היו"ר משה גפני
זה רע מאוד שבמדינה שלנו מדברים על דבר שהוא מאוד קריטי ואנחנו הרי יודעים שהוא מאוד קריטי. יכול מטורף אחד לבוא ולהעיף לכאן טילים שהם טילים להם זקוקים לערכות מגן כי אם לא, אנשים ייפגעו באופן הכי חמור. אנחנו מקיימים את הדיון הזה עכשיו כשאין את הסכנה הזאת. עכשיו הולכים לשפוך הון תועפות של כסף כדי לפתור בעיות של הקוטג', הולכים לשפוך הון תועפות כדי לפתור את הבעיה של החלב או של הדלק. למה? כי עכשיו יש מחאות גדולות. צריך לעשות את זה עכשיו ברוגע הזה ולמצוא את הפתרון. סגן שר הבריאות ואני דיברנו עם השר מתן וילנאי ואכן צריך להקדים את המועד של אספקת ערכות המגן לכלל האוכלוסייה.
השר מתן וילנאי
הכול דברים נכונים. אני מציע שקודם כל ליאור יציג בשתי דקות את הסטטוס כדי שנדע על מה אנחנו מדברים ואחרי כן זאב שניר, שהוא אמון על כלל המערכת, ייתן את ההיבטים המאוד חשובים שלו.
היו"ר משה גפני
בסדר.
ליאור גבאי
כפי שנאמר, מזה שנה וארבעה חודשים אזרחי המדינה מצטיידים בערכות המגן. עד לרגע זה כשלושה מיליון אזרחים הצטיידו בערכות מגן וזה אומר שמדובר בכארבעים אחוזים מאזרחי המדינה. אנחנו ממקדים את החלוקה באזורים צפופי אוכלוסייה, במטרופולינים, באזור גוש דן, חיפה, אשדוד וקצת רמת הגולן. באזורים האלה הכשירות היא כבר מעל חמישים אחוזים. באזורים האחרים היא סביב עשרים אחוזי כשירות.


אנחנו מחלקים בקצב של כ-180 אלף ערכות בחודש. האזרחים מגיעים לתחנות החלוקה וגם מתקשרים לדואר ישראל ומזמינים ערכות באמצעות שליח. אנחנו מגיעים באמצעות תחנות ניידות גם למוסדות וגם למפעלים חיוניים כדי להנגיש את השירות ולצייד את האזרחים האלה בערכות כאשר הכשירות, גם במוסדות, היא כשבעים אחוזים. אותו דבר גם לגבי מפעלים חיוניים.


אנחנו צופים שהמלאי הנוכחי יספיק לנו עד סוף השנה ואולי עד ינואר-פברואר 2012. אנחנו נחלק כ-4.3 מיליון ערכות ובזה יסתיים המלאי הנוכחי.
עפו אגבאריה
4.3 מיליון נוספים ל-3 מיליון שכבר חולקו?
ליאור גבאי
לא.
השר מתן וילנאי
לא. סך הכול. מצטבר. בזה יסתיים המלאי הנוכחי.
סגן השר יעקב ליצמן
אני מניח שיש עוד הזמנות.
ליאור גבאי
זה כולל את כל ההזמנות שנמצאות בקנה.
סגן השר יעקב ליצמן
אם כך, חסרים ארבעים אחוזים.
ליאור גבאי
כן. יותר מארבעים אחוזים.
השר מתן וילנאי
ליאור, תודה.
היו"ר משה גפני
אין מסכות מעבר למסכות השגרתיות. אין מסכות לבעלי זקנים בתוך המספר הזה?
זאב שניר
ברשותך, אני אתייחס ותקבל תמונה יותר כוללת.


העיסוק בנושא הזה, כמו שנאמר על ידי השר וילנאי, הוא עיסוק רב שנים. התוכנית כולה שעוסקת בהגנת העורף האזרחי מפני האיום הכימי והביולוגי, היא תוכנית הרבה יותר רחבה מאשר ערכות מגן. יש נטייה להתמקד בערכות המגן, אבל ברשותך אני אתייחס לתוכנית כולה שהיא יותר רחבה.


יש לה מספר נדבכים. הנדבך הראשון הוא כמובן ערכות המגן. הנדבך השני שהוא לא פחות חשוב הוא הכנת כוחות התגובה הראשוניים. במסגרת התקציב שאנחנו מקבלים מהממשלה, במסגרת התוכנית להגנת העורף האזרחי, אנחנו מציידים את מגן דוד אדום, אנחנו מציידים את המשטרה, אנחנו מציידים את כיבוי אש, אנחנו מציידים את משרד הבריאות, כולל בתי חולים. אנחנו קונים תרופות, קונים חיסונים, קונים ערכות מגן וגם עושים את החלוקה. כלומר, יש כאן תוכנית כוללת.


בתוך התוכנית הזאת כולה, שהיא תוכנית מאוד יקרה – וכמו שנאמר, היא סבלה לאורך השנים מעליות וירידות. כמו שאתה רמזת, יש נטייה שבשנים בהן האיום יותר מוחשי, יש עלייה ואחר כך יש ירידה.
היו"ר משה גפני
לא רמזתי. אמרתי את זה ברחל בתך הקטנה. זה נורא שזה כך, אבל זה כך.
זאב שניר
פעם אחרונה שעמדנו בכשירות יחסית טובה, הייתה ב-2003. מי שזוכר, ב-2003 מול המלחמה בעיראק הערכות היו בידי האזרחים בצורה די טובה אבל גם שם הייתה בעיה ושם נוצרה הבעיה כי שם בסיטואציות אחרות גם הוחלט לפתוח את ערכות המגן. מי שזוכר, היה ערב שהאזרחים הונחו לפתוח את הערכות ולמדוד אותן. ברגע שאתה פותח ערכה, אתה מתחיל לספור לה אורך חיים כי אורך החיים שלה מתחיל להישחק.


מ-2003 אנחנו במשבר ואני אסביר מה קרה. ערכות המגן חולקו, הייתה תחושה אחרי 2003 שהאיום ירד, מי שזוכר את נפילת עיראק ואווירה של אופוריה ושהכל בסדר, ואז בעצם לא עשו כלום. לא הוקצו תקציבים, ערכות המגן היו בידי האזרחים ולקח די הרבה זמן למצוא פתרונות להתארגן. הייתה החלטה סביב 2004-2005 לאסוף את הערכות מהאזרחים ולהחזיק אותן באחסון מרכזי. לא להצטייד במאה אחוזים. היו שתי ועדות של ליבנה שבזמנו הוקמו לצורך העניין הזה והן המליצו להחזיק רק שבעים אחוזים במחסנים ולהחזיק באחסון מרכזי ולא בידי האזרחים.

בעקבות עבודת מטה שעשינו ב-2006-2007, בעיקר 2007, לאור העובדה שהיו משתנים במזרח התיכון ומה קרה לנו, האיום הוא איום מוחשי ולכן ב-2007 בעצם אנחנו התחלנו עבודת מטה שבעצם הסתכלה על הנושא שוב. עבודת המטה אמרה שנכון להסתכל על התוכנית הזאת שוב כתוכנית כוללת שבסופה בידי כל אזרח תהיה ערכת מגן בבית. זאת אומרת, לשנות את הערכות הקיימות הקודמות, לטפל בתוכנית הכוללת ובעינינו המרכיבים האחרים לא פחות חשובים מערכות המגן כי תשומת הלב הולכת לשם. הגענו עם זה אחרי עבודת מטה די מקיפה ודי מתישה לממשלה ובאפריל 2008 קיבלה הממשלה – קבינט העורף – שמאמצים את הגישה שלנו והגישה מורכבת משני נדבכים: האחד, תפיסת הגנה מלאה, שתכף אני אומר מהי ומה העדיפויות שלה, והדבר השני, הגעה למאה אחוזים ערכות בידי האזרחים.


תפיסת ההגנה אומרת – ואני אומר את זה כי חשוב לזכור את זה – שלאזרח המניע הראשון הוא כוחות התגובה הראשוניים כי אם מד"א, אם כוחות הרפואה ואם המשטרה שצריכה להגיע ולטפל באירוע לא יהיו מסודרים, זה שלאזרח יש ערכות מגן, זה לא עוזר לו כי מישהו צריך לטפל בו. לכן הנדבך הראשון הוא טיפול בפיקוד העורף - מה שנקרא כוחות מגיבים ראשונים – כוחות הרפואה, מד"א, כיבוי אש.
היו"ר משה גפני
והם תחת אחריותך היום.
זאב שניר
כן. זה תחת אחריותי.
השר מתן וילנאי
שלא נטעה לרגע. הרפואה היא של עם ישראל. משרד הבריאות והקופות למיניהן, ויושב כאן סגן השר ויושב כאן דני שהוא אחראי על החירום של משרד הבריאות. מכבי אש באחריות המשרד לביטחון פנים. משטרת ישראל היא באחריות המשרד לביטחון פנים. כל משרד מממש את אחריותו המלאה. התיאום, ההנחיה וההכוונה, זה אנחנו.
היו"ר משה גפני
המינוח שהשתמשתי בו הוא לא נכון אבל הכוונה היא שהתיאום הוא אצלכם.
זאב שניר
כן.
השר מתן וילנאי
התיאום הוא אצלנו.
זאב שניר
במקרה הזה של ציוד מיגון, מי שקונה למד"א – היום בכל אמבולנס יש ערכות מגן ובכל ניידת משטרה – זה אנחנו. אני אחראי לזה.
השר מתן וילנאי
התקציב הוא שלנו.
זאב שניר
אני מחלק את התקציב. אני אומר את זה כי כאשר מסתכלים בסוף על התמונה הכוללת, העדיפות הראשונה היא לתת מענה מלא, מאה אחוזים, לאותם כוחות שמגיבים ראשונים. בזה אנחנו מסודרים. אני אומר את זה בהקשר הכולל כדי לאזן את התמונה. בזה אנחנו מסודרים לא רע בכלל. כלומר, בהיבט היום למשטרה, למד"א, לבתי חולים, אנחנו מסודרים לא רע בכלל. אנחנו כמעט במאה אחוזים. אנחנו משנים היום קצת את התקנים ורוצים לתת יותר מענה ממאה אחוזים אבל אנחנו די מסודרים.
השר מתן וילנאי
יש הנחיה שלי, בעקבות הדיווח של ליאור, שמפעלים חיוניים יהיו הרבה מעל שישים אחוזים ויהיו קרוב למאה אחוזים. מפעלים שהם חיוניים להפעלת המשק, אנחנו צריכים לגרום לכך שהם יהיו במאה אחוזים. מערכת הבריאות צריכה להיות במאה אחוזים. הדברים האלה מתקדמים בקצב אחר מאשר כלל האזרחים.
זאב שניר
החלוקה איננה שוויונית. קודם כל, כוחות התגובה הראשונים, כוחות הרפואה שצריכים לטפל, ושם אנחנו במצב מצוין.
מגלי והבה
אני מכיר את הסוגיה. דנו בה בוועדת החוץ והביטחון עם אותו שר אוצר עת היה יושב ראש ועדת החוץ והביטחון באותה תקופה.
השר מתן וילנאי
אז הוא ראה את זה אחרת.
מגלי והבה
בדיוק. הוא ראה את זה אחרת. לצערי, לכן אנחנו היום תקועים במצב הזה. מפחיד אותי חוסר השוויוניות. זאת אומרת, טוב שהמקומות החיוניים יהיו מצוידים, אלה הכוחות שצריכים להפעיל את המשק ומקומות שצריכים לתת מענה והם צריכים להיות מוכנים כפי שצריך, אבל השאלה הנשאלת כאן היא – וזאת מטרת הדיון – מתי אזרחי ישראל יהיו מוכנים.
היו"ר משה גפני
לזה אנחנו אמורים להגיע. בינתיים אנחנו מקבלים תמונת רקע.
זאב שניר
ברשותכם, עוד לא סיימתי את דבריי.


התמונה יותר רחבה מזה.
היו"ר משה גפני
אתה אומר שאלה שנמצאים בדרגה הראשונה, אלה שצריכים להיות מוכנים ראשונים שאלה כוחות הסיוע, הם מוכנים.
זאב שניר
הם מטופלים במאה אחוזים.
היו"ר משה גפני
שם זה גם פחות בעיה מכיוון שמדובר על אוכלוסייה יותר קטנה.
זאב שניר
נכון. חשוב לזכור שברמה התקציבית הדברים קיימים.
היו"ר משה גפני
זה חשוב מה שאתה אומר.
זאב שניר
צריך לזכור, כי כולם לפעמים נוטים לזלזל בזה, שהמענה הראשון שלנו בכלל לאירוע התקפה כימית מורכב מהתרעה לאזרח ופיקוד העורף נותן לזה מענה מלא, והדבר השני, חדר אטום. חדר אטום, יש לו משמעות מאוד מאוד חשובה בהיבט של התגוננות.
השר מתן וילנאי
בכל עימות עתידי, החדרים האטומים הישנים שהוותיקים כאן זוכרים מחורף 1991 יחזרו ויהיו בכותרות. אנחנו הוצאנו תקנה חדשה במאי שנה שעברה שכל חדר ממ"ד חדש שנבנה, נבנה עם מרכז צינון אב"כ. זאת תקנה שהוחלה ממאי 2010 ומדובר בכמה עשרות אלפי ממ"דים שנבנו מאז, והם יהיו עם מרכז צינון אב"כ. בזמן התקפה, מי שיושב בחדר אטום ואין לו סיבה לצאת החוצה כי הוא לא מד"א, הוא לא מכבה אש והוא לא עובד במפעל חיוני, ברגע שהוא בחדר האטום, הוא בטוח.
זאב שניר
מצבו טוב.
היו"ר משה גפני
גם בלי ערכת מגן.
השר מתן וילנאי
גם בלי ערכת מגן.
זאב שניר
אני אומר את זה כי בזמנו הייתה נטייה לזלזל בניילונים. חשוב לי לומר לכם מקצועית שכאשר אתה בתוך הבית ולא בחוץ, מצבך משתפר. כשאתה בתוך הבית בחדר אטום, מצבך משתפר מאוד וזה עוד לפני ערכת המגן. לכן אנחנו נשים תמיד דגש על נושא של התרעה ופיקוד העורף משקיע בזה הרבה מאוד כספים כדי שההתרעה תגיע לכל אזרח. לא אפרט כרגע באיזה אמצעים.


הדבר השני הוא שכאשר יש התקפה, אתה בבית ובבית אתה בתוך חדר אטום ואז כבר מצבך משתפר.


עכשיו נגיע לערכות המגן.
סגן השר יעקב ליצמן
אתם גורמים גם לאפשרות שלכולם יהיו חדרים אטומים.
זאב שניר
כן, אבל זאת לא בעיה כי כל אחד בונה לעצמו חדר.
סגן השר יעקב ליצמן
זאת בעיה.
השר מתן וילנאי
חדר רגיל.
זאב שניר
חדר אטום הוא חדר פנימי בתוך הבית. לפיקוד העורף יש הנחיות. מי שרוצה לדעת, יש אתר אינטרנט של פיקוד העורף שמסביר היטב מה לעשות ואין בעיה בנושא.
היו"ר משה גפני
צריך לקחת בחשבון שלפעמים האיום הזה הוא איום שמתמשך על פני זמן רב ואנשים יוצאים לעבודה ואפילו לא למפעלים חיוניים.
זאב שניר
עדיין בזמן התקפה, הדבר הנכון הוא להישאר בבית. התמונה יותר מאוזנת ויותר טובה מאשר ערכות המגן.


לגבי ערכות המגן. לצערי, כאשר התקבלה אותה החלטת ממשלה מ-2008 שהחליטה שמאה אחוזים יהיו בידי האזרחים, לא קיבלנו גיבוי תקציבי מלא. בעצם נשלחנו על ידי הממשלה ללכת למשא ומתן מול האוצר ולמצוא פתרון. נכנסנו לתהליך די ארוך מול משרד האוצר ובסוף התהליך הזה הגענו לאיזושהי פשרה והפשרה אמרה שיוצאים לתוכנית חמש שנתית והתוכנית הזאת מתוקצבת בסדר גודל של 200 מיליון שקלים בשנה פחות או יותר לכל התוכנית – לכל מה שאמרתי, לכל המרכיבים – ולצערי שם אנחנו נמצאים.
השר מתן וילנאי
התוכנית מתבצעת.
זאב שניר
בדיוק. התוכנית מתבצעת. כלומר, היתרון של התוכנית היא שמול האוצר הגענו לסיכום והסיכום מתבצע כלשונו. היתרון הוא שמגיעים פחות או יותר מאפס בידי האזרחים לשישים אחוזים בידי האזרחים וזה הישג שאין לזלזל בו. לצערי עוד לא מגיעים למאה אחוזים. לכן בתוכנית חמש שנתית עליה סיכמנו, ואנחנו בעיצומה.
השר מתן וילנאי
מתי התוכנית מסתיימת?
זאב שניר
היא תסתיים ב-2013, בהיבט התקציבי. היא מסתיימת ב-2012 בהיבט של עצם החלוקה לאזרחים כי החלוקה הייתה יותר מהירה מאשר התוכנית עצמה.
עפו אגבאריה
זה בכל הארץ.
זאב שניר
כן, אבל בשישים אחוזים.
היו"ר משה גפני
בכל הארץ, אבל אלה רק שישים אחוזים.
השר מתן וילנאי
מי שרוצה, יכול לפנות לדואר ולקבל.
זאב שניר
תכף אני אומר איך מחלקים. אני כבר רוצה לתת את ההמשך כדי לא להשאיר את העניין הזה פתוח. מאחר שברור שזה לא סוף פסוק, שישים אחוזים אינם מספקים, אנחנו נמצאים במשא ומתן עם האוצר כדי ללכת לתוכנית רב שנתית נוספת. אנחנו מבינים שהמדינה לא יכולה לשים את הכסף במכה אחת. הסכומים בהם מדובר, כמו שאמר השר, בין 1.4 ל-1.5 מיליארד שקלים כדי להשלים את הפער לכולם. לכן אנחנו נמצאים כרגע במשא ומתן עם האוצר כדי להגדיר תוכנית נוספת ארבע שנתית או חמש שנתית, נראה לאן זה הולך, שתהיה בסדר גודל ותעלה מהיום מ-200 מיליון שקלים בשנה לבין 350 ל-400 מיליון שקלים בשנה. אנחנו נמצאים במשא ומתן כדי לראות לאן זה הולך. בצורה כזאת, אם זה יתקיים, אנחנו נגיע לתוכנית של נניח ארבע-חמש שנים למאה אחוזים כיסוי מלא של האוכלוסייה. אם זה יקרה וכאשר תהיה תוכנית כזאת, כל הדברים שאתם מוטרדים מהם יקרו. כלומר, יהיה מענה מלא לאוכלוסייה, על כל הצרכים המיוחדים שלה, בכל הארץ בצורה מלאה.


כאשר אנחנו נמצאים בתוכנית חלקית שהיא רק שישים אחוזים, אנחנו נאלצים לתעדף וזה אומר שהיום קווי הייצור שאנחנו מפעילים - והתחלנו להפעיל אותם כבר ב-2008-2009 – עוסקים כרגע בייצור ערכות לילדים בלבד. התעדוף הראשון הוא ילדים וזאת משתי סיבות: האחת, ערכות לילדים, אורך החיים שלהם יותר קצר והן ערכות יותר מסובכות וגם יותר יקרות.
השר מתן וילנאי
הן היחידות בעולם.
זאב שניר
אין ערכות כאלה בעולם ואנחנו ייחודיים.
השר מתן וילנאי
אתה לא יכול לקנות את זה בשום מקום.
זאב שניר
אנחנו המדינה היחידה בעולם שמספקת לאזרחיה ערכות מגן מקטן ועד גדול. אין כזאת מדינה בעולם. אין מדינה בעולם שמספקת ערכות מגן לאזרחים.
עפו אגבאריה
זאת מדיניות.
זאב שניר
זה אילוץ.
השר מתן וילנאי
זאת מציאות בה אנחנו חיים.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. למה זאת מדיניות? זה אילוץ שקיים.
עפו אגבאריה
אני לא יודע אם זה אילוץ קיים, אבל אני חושב שזאת מדיניות וזה אחד הדברים שצריך תמיד לשכנע את העם. אנשים דיברו על זה שמספיק להפחיד אותנו בעניין הביטחוני.
היו"ר משה גפני
אני לא חושב כך.
עפו אגבאריה
אבל זה נכון.
השר מתן וילנאי
זה דיון אחר.
עפו אגבאריה
זאת מדיניות. זה דיון אחר.
היו"ר משה גפני
הדרישה באה מהציבור. משרד האוצר היה שמח לקבל החלטה שהוא לא נותן כסף לזה.
עפו אגבאריה
אני אשמח אם לא תהיה סיבה כזאת.
היו"ר משה גפני
בדיוק.
עפו אגבאריה
בהחלט אני רוצה שזה לא יהיה, אבל עם זאת אני אומר שיש כאן מדיניות. אני מקווה שגם במדיניות יהיה שוויון לכלל האוכלוסייה.
זאב שניר
כן. אני מסביר שוב. המדיניות היא שוויון לכולם. אין כאן סימן שאלה בכלל.
היו"ר משה גפני
עצרנו בנושא הילדים. אמרתם שאנחנו המדינה היחידה בעולם שמייצרת ערכות מגן לילדים.
זאב שניר
אני אומר איפה אין שוויון. אין שוויון בין ילדים למבוגרים. אנחנו מתעדפים את הילדים. אנחנו מתעדפים אותם כי במצב חירום, אם נחליט לרכוש בעולם, את ערכות המבוגרים אולי נמצא, כי ערכות למבוגרים, יש ערכות צבאיות. יש צבאות שקונים ערכות למבוגרים, יש ערכות תעשייתיות ואולי נוכל לאלתר משהו, אבל לילדים אין.
השר מתן וילנאי
אין כלום.
זאב שניר
לכן החלטנו שבמצב שאין כסף לכל, ואנחנו במצוקה תקציבית, לתת עדיפות לילדים.
סגן השר יעקב ליצמן
מה הפער בכסף לערכות לבעלי זקנים שאין לך אותו היום?
זאב שניר
רק לבעלי זקנים?
סגן השר יעקב ליצמן
כן. שישים אחוזים. אני לא דורש יותר מאשר חל לגבי האוכלוסייה האחרת. שישים אחוזים בעלי זקנים.
זאב שניר
כמו שאתה יודע, אין נתון מדויק. סדר גודל של מאה מיליון שקלים.
השר מתן וילנאי
לבעלי הזקנים בתוך שישים האחוזים.
זאב שניר
בין שמונים למאה מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
כמה עולה ערכה לבעל זקן לעומת ערכה רגילה? באחוזים.
זאב שניר
זה יותר מפי שתיים.
היו"ר משה גפני
אתה יודע שבשעתו הוגש בג"ץ של בעלי זקנים, לא חרדים. את העתירה הגיש חבר הכנסת לשעבר עקיבא נוף. כאשר הוא הגיש את העתירה, הוא לא היה חבר כנסת והמדינה אמרה שהיא מייצרת.
זאב שניר
לגבי הילדים.
היו"ר משה גפני
לגבי הילדים, הבנו.
זאב שניר
הערכות למבוגרים מתחלקות עכשיו לערכות רגילות פסיביות. מה זה פסיבי? זאת ערכה - מי שמכיר את הערכה השחורה, וכולם מכירים אותה- שיש לה מסנן ובזה נגמר העניין. ערכה כזאת עולה בסביבות 250-260 שקלים. אנחנו נכנסים כנראה לאיזה תהליך בו כנראה לקראת שנה הבאה נוכל ללכת לתחרות ואולי המחיר קצת ירד אם נקנה בכמות גדולה. כרגע לא קונים בכלל, אבל זה המחיר ההיסטורי. הערכה היא ערכה פשוטה. אין בה סוללה, אין בה שום מרכיב ומה שהצלחנו לעשות זה לחסוך כסף ואספנו מהאזרחים ערכות כאלה. עשינו ניסוי מקצועי מאוד מקיף והצלחנו להאריך את חיי הערכה הזאת ל-25 שנים. הערכה במקור הייתה לעשרים שנים והארכנו אותה ל-25 שנים וזה אומר חסכון כספי משמעותי. זה מה שיש לנו במלאי.


כשאתה מדבר על ערכות לבעלי זקנים או ערכות לבעלי מוגבלויות, זה אומר ערכה אקטיבית. מה זה אקטיבית? אתה חייב לספק עכשיו יחד עם הערכה הזאת גם מנוע חשמלי, מפוח, אתה חייב לספק סוללה חשמלית שדוחפת אוויר לתוך המפוח הזה.
עפו אגבאריה
גם לחולים מונשמים.
זאב שניר
נכון. אתה נכנס לשתי בעיות.
היו"ר משה גפני
לא מונשמים. אלה אנשים עם מוגבלויות והם לא חייבים להיות מונשמים.
עפו אגבאריה
לא, אבל יש גם אנשים מונשמים.
היו"ר משה גפני
אנשים עם מוגבלויות באופן כללי.
זאב שניר
יש קריטריונים רפואיים ברורים מי מקבל ערכה כזאת. זה סגור. הבעיה של ערכה כזאת היא שברגע שאתה מוסיף לה את כל המרכיבים האחרים, המחיר קופץ ועולה בערך פי שתיים ועומד על סביב ה-500-550 שקלים ואפילו יותר מזה.
השר מתן וילנאי
צריך לתחזק את הסוללה.
זאב שניר
הבעיה השנייה היותר קשה היא שאתה מתחיל לייצר כאן זנב לוגיסטי מאוד קשה. למה? כי הסוללה הזאת חיה באחסנה 8-10 שנים וצריך להחליף אותה. כלומר, אני צריך לקיים מערכת לוגיסטית שלמה שבאה ולוקחת את הערכות האלה מהאזרחים, מחליפה את הסוללה, מטפלת בזה ומחזירה את זה לאזרחים. ערכה רגילה היא ערכה שחיה בידי האזרח 25 שנים. ערכה רגילה היא ערכה שנותנת לאזרח 25 שנים שקט אבל שם אני צריך לקיים כל הזמן תחזוקה.
היו"ר משה גפני
מה המחיר של תחזוקה כזאת? להחליף סוללה ודברים כאלה.
זאב שניר
אין לי את המחיר. עצם העובדה שבערך במחצית החיים של הערכה אני צריך לאסוף אותה, זה מטיל על זה עוד 100-200 שקלים על כל ערכה לעומת ערכה רגילה.
היו"ר משה גפני
לאסוף אותה.
זאב שניר
לאסוף, לתחזק, להחליף.
השר מתן וילנאי
זה עוד מיליון שקלים בשנה כדי לתחזק את המערכת הזאת. חלק מזה, זה החלפת הסוללה. לא רק, אבל חלק מזה.
היו"ר משה גפני
אדם לא יכול להחליף סוללה בעצמו?
זאב שניר
לא. זאת סוללה מיוחדת. היא מיוחדת כי זאת סוללה שברגע שאתה נכנס למלחמה, אתה רוצה שהיא תעבוד בעת המלחמה. אתה לא רוצה סוללה רגילה כי אתה לא רוצה שבאמצע היא תפסיק לעבוד. לכן הסוללה היא סוללה שיש לה אורך חיים ארוך. אנחנו מספקים סוללות מיוחדות עם אורך חיים ארוך. מרגע שמתחיל מצב חירום, אתה לא תתעסק עם הדבר הזה. יש כאן זנב לוגיסטי מאוד כבד לטפל בו. ערכה למבוגר – וגם ערכה לילד שגם אותה מספקים עם סוללה – היא ערכה מבוגרת פעמיים. פעם אחת, המחיר הוא בערך פי שתיים, ופעם שנייה, ההתעסקות אתה היא פי שתיים או פי שלוש מורכבת.


כמו שאמרתי, כרגע לא קונים ערכות למבוגרים בכלל. קווי הייצור כרגע מיועדים רק לערכות לילדים. במסגרת התוכנית החדשה עם האוצר, אם נגיע באמת לתוכנית כזאת רב-שנתית נוספת שההיקף הכולל שלה הוא סדר גודל של 1.4-1.5 מיליארד שקלים, נטפל גם בסוגיה של בעלי זקנים ובסוגיה כולה.
השר מתן וילנאי
מה שלמעשה זאב אומר לנו זה שהתשובה הראויה והנכונה היא לגמור את המהלך כולו ואז בתוכו כל האוכלוסייה תקבל מענה. כרגע היעד שלנו הוא לראות צרכים משפחתיים. שלא יהיה מצב שלאבא ולאימא יש ערכה אבל לילדים אין. אסור לנו להגיע למצב הזה. אתה לא יכול לחלק כך למשפחות כי זה ישגע את האוכלוסייה. לכן, קודם כל המפעלים עובדים במלוא הטורים בייצור ערכות ילדים, כדי שאנחנו נוכל לחלק סטים משפחתיים שלמים, לאבא, לאימא ולילדים.
זאב שניר
זאת התמונה.
היו"ר משה גפני
בסדר. מאיר, אתה רוצה לומר לי איפה זה עומד מבחינת משרד האוצר?
מאיר בינג
הדברים שהוצגו כאן מדויקים. אני מצטרף לדברים שהציג כאן מר שניר.
היו"ר משה גפני
אף אחד לא ביקש שתצטרף אליהם אלא שתיתן שיק.
מאיר בינג
בהתאם להחלטת הממשלה שקבעה מסגרת תקציבית, הגענו לסיכום תקציבי. אנחנו התחלנו את הדיונים על המהלך הבא ואין לי משהו להוסיף מעבר לכך.
סגן השר יעקב ליצמן
מתי יהיה התקציב?
מאיר בינג
המהלך הנוכחי הוא עד לשנת 2013 ואנחנו מנסים, כדי לאפשר לעשות מקדמות ולהמשיך רצף פעילות, לסכם את זה במהלך החודשים הקרובים.
היו"ר משה גפני
מה זה החודשים הקרובים? אני רוצה שתדע שהיה כבר כישלון אחד גדול של משרד האוצר. כישלון גדול. אנחנו מתווכחים עם משרד האוצר. דרך אגב, בחלק אנחנו לא מתווכחים עם משרד האוצר אלא משרד האוצר דווקא הלך אתנו אבל אנחנו מתווכחים עם חלק אחר בממשלה, כאשר על מדיניות המס דווקא אין לנו ויכוח עם אגף התקציבים אלא להפך. בחלקים אחרים יש לנו ויכוחים עם אגף התקציבים. עד שיש שביתת אוהלים ואז כולכם תתקפלו. ראש הממשלה ייתן הנחיה והכל ייגמר.


אתם יושבים ודנים על העניין שהוא חיי אדם. כולנו יודעים שמדובר בחיי אדם. זאת לא מחאה חברתית אלא זה סיפור שיכול לעלות לנו יקר מאוד ואני לא מדבר על כסף. אם אתה בא ואומר לוועדה שאתם מנהלים דיונים ובעוד כמה חודשים תדעו תשובות, אני לא מסתפק בדבר הזה. אני לא מתרגש מהמחאות. אני חושב שהמחאות צודקות והכל בסדר, אבל אני מתרגש מזה ששלטון צריך לשלוט וממשלה נבחרת כדי לספק פתרון ולא בגלל שיש הפגנות אלא כי היא חושבת שזה נושא חיוני. אם הממשלה חושבת שזה נושא חיוני, והיא חושבת כך, צריך לתת פתרון היום. צריך לומר שבשנה הבאה נעשה כך, בעוד שנתיים נעשה כך, כי מה אלה הדיונים האלה? יש ארבעים אחוזים באוכלוסייה שגם כאשר תסתיים התוכנית הזאת ב-2013, עדיין לא יהיו מוגנים. אנחנו נמצאים בלב המזרח התיכון כאשר יש את האיומים מאיראן ואנחנו לא יודעים מה קורה מסביבנו בסוריה ובכל המקומות. אף אחד לא יודע לתת על זה תשובה. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה לספק את ערכות המגן. אנחנו יודעים שהעורף הוא היום החזית.
סגן השר יעקב ליצמן
אדוני היושב ראש, מכאן אני הולך לוועדת ביקורת המדינה לגבי אשקלון.
היו"ר משה גפני
כן, הייתי רוצה ללכת לשם אבל אני צריך להיות כאן.
סגן השר יעקב ליצמן
יש לי דווקא תשובה טובה. אנחנו מסתפקים בארבעים אחוזים מיגון.
השר מתן וילנאי
על איזה דיון אתם מדברים?
היו"ר משה גפני
בוועדה לביקורת המדינה יש דיון על המיגון בבית החולים ברזילי באשקלון. לפני שנה תקפו את סגן השר ליצמן על הסיפור של הקברים וכולם צעקו פיקוח נפש.
השר מתן וילנאי
על אף שרציתי למגן את בית החולים.
היו"ר משה גפני
האמת לא רלוונטית בכלל לענייננו. בקיצור, אי אפשר לחכות אפילו דקה אחת. היו כתבות של מוטי גלעד ושל דן מרגלית שתקפתי אותם במליאת הכנסת.
השר מתן וילנאי
אי אפשר להתנהל לפי כתבות. ברצינות.
היו"ר משה גפני
אפשר.
סגן השר יעקב ליצמן
אדוני השר, מה שקורה כאן זה שאם אנחנו אומרים שלמגן את הציבור הרחב, אנחנו מכוסים בשישים אחוזים ועם ארבעים אחוזים נחכה, למה שאני לא אבוא עכשיו ואומר למבקר המדינה שבשישים אחוזים מיגנתי? בית החולים היחיד שלא ממוגן הוא באשקלון.
היו"ר משה גפני
הבעיה המרכזית היא שאז היו התקפות נגד ליצמן על כל העניין הזה ואמרו שעכשיו צריך לעשות את זה. אז אייל גבאי מיד כינס ישיבה ומיד פינו את הקברים ואמרו שמיד צריך לעשות את זה. מאז עברה למעלה משנה ואין פוצה פה ומצפצף. פיקוח הנפש נעלם.


מאיר, אנחנו מבקשים לקבל תשובות בתוך חודש ואפילו תשובת ביניים. אני לא מוכן להסתפק בתשובה הזאת והתשובה הזאת איננה מספקת, מה הולכים לעשות עם מאה אחוזים מהאוכלוסייה בעידן בו אנחנו מצויים ודווקא אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שעכשיו שקט.
השר מתן וילנאי
תקשיב טוב לשניר. הוא מדבר על 2018.
היו"ר משה גפני
אני יודע. הבנתי אותו. הבנתי לחלוטין.
השר מתן וילנאי
לפי החישובים שלי זה בין שש לשבע שנים.
היו"ר משה גפני
נכון. אנחנו לא מסכימים לעניין הזה. זה דבר שהוא בלתי אפשרי ובלתי מתקבל על הדעת. אני מציע לעשות את זה עכשיו כאשר יש רוגע. אם חס וחלילה יקרה משהו, אתה תראה מה ראש הממשלה יעשה. אני כבר יודע מה הוא יעשה. יהיו כמה מסיבות עיתונאים, יהיה עוד מנכ"ל של איזה משרד שיתפטר, יקרו כמה דברים. עדיף לעשות את זה עכשיו ובאופן מסודר.


אני מבקש תוך חודש מהיום לקבל תשובה היכן עומדים הדברים האלה ואז אנחנו נתכנס שוב.


תודה רבה.


אדוני השר, אני מאוד מודה לך. סגן השר, אני מודה לך. מר שניר, אני מודה לך. ליאור גבאי, אני מודה גם לך. מר בינג, אני מודה גם לך. אני מודה לכם על ההשתתפות בדיון. מאיר, אני באמת מבקש לקבל תשובה תוך חודש. אני מציע שתיקחו מהיום ואילך את הדברים שלי ברצינות. כל מה שאמרתי בשנתיים האלה, קרה.


אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30

קוד המקור של הנתונים