ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/08/2011

אישור צו בתי הסוהר (שחרור מנהלי) (קביעת תקן כליאה)

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
ועדת הפנים והגנת הסביבה
11
2/8/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב שלישי

פרוטוקול מס' 437
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
‏יום שלישי, ב' באב התשע"א (‏2 באוגוסט, 2011), שעה 11:10
סדר היום
1.
צו בתי-הסוהר (שחרור מנהלי) (קביעת תקן כליאה), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר

אריה ביבי

דב חנין
מוזמנים
עו"ד יואל הדר
-
היועץ המשפטי, המשרד לביטחון הפנים

סג"ד אילת טל
-
עוזרת בכירה ליועמ"ש, שירות בתי-הסוהר, המשרד לביטחון הפנים

סג"ד בני נוה
-
רע"ן תכנון אסטרטגי, שירות בתי-הסוהר, המשרד לביטחון הפנים

מאיר בינג
-
רכז ביטחון פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד ישי שרון
-
הסנגוריה הציבורית

עו"ד רחלה אראל
-
ראש הסדנה לזכויות אסירים ועצורים, המרכז האקדמי למשפט ועסקים + לשכת עורכי-הדין

ליאת גור
-
יועצת תקשורת של חה"כ אמנון כהן

שמואל חן
-
דובר ועדת הפנים והגנת הסביבה
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
צו בתי-הסוהר (שחרור מנהלי) (קביעת תקן כליאה), התשע"א-2011
היו"ר אמנון כהן
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום מכתבו של שר לביטחון הפנים לגבי צו בתי-הסוהר (שחרור מנהלי) (קביעת תקן כליאה), התשע"א-2011, שמובא אלינו לידיעה. אני מבקש להודות לשר ולמנכ"ל המשרד, שנענו לבקשת יושבי-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה וחברי הוועדה וגם לפניות של ארגונים. הוועדה קיבלה אין-ספור פניות מאסירים וממשפחותיהם, ויושב-ראש הוועדה אירח בביתו חלק מן המשפחות שביקשו שנטפל בזה. הבעיה אמיתית וכאובה: מכיוון שלא היה צו לתקן כליאה הופסק למעשה כל השחרור המנהלי. יש אנשים שציפו לשחרור כזה בכליון עיניים ויש גם מי שנפגעו נפשית מן הדבר הזה. אמרו לי אפילו שבמקרה מסוים אדם התאבד כנראה על רקע העניין הזה. ייתכן, לא בדקתי, אבל כך אמרה המשפחה.


לכן נפגשתי עם השר לביטחון הפנים, נפגשתי עם המפכ"ל, דיברתי גם עם נציב שירות בתי-הסוהר והעליתי בפניהם את המצוקה האמיתית. כל מי שנשפט ונמצא בבתי-הסוהר צריך למצות אתו את הדין, אבל כאשר הוא שילם כבר את חובו לחברה – יש כאן נוהל שהיה קיים במשך עשרות שנים ופתאום להפר אותו בשל טיעון כזה או אחר, זה לא מקובל.


אם יש עניין לשנות את תקן הכליאה, אם יש חשיבה חדשה של המשרד להגדיל את מרחב המחיה של האסיר בשל כך שיש היום מקומות פנויים של אסירים ביטחוניים וניתן לאפשר שהאסיר לא יחיה עם 10 אנשים בחדר אחד, בקושי בשני מטרים לאסיר, כולל מיטה, כולל כל מה שיש בפנים – אם יש מקום אז האסיר כמובן צריך לשלם את חובו, אבל הוא בסך הכול בן אדם וצריך לתת לו לחיות. צריך להסדיר את זה באופן מידתי. ראינו דוחות רבים שמדברים על כך שהמצב בבתי-הסוהר בלתי נסבל ולכן אנחנו מבקשים, בעתיד נערוך דיון משותף כיצד ניתן להרחיב את שטח המחיה של האסירים. הגשתי הצעת חוק בנושא הזה, ויש גם החלטות ממשלה בנושא הזה. החלטות הממשלה לא מתקיימות. הממשלה החליטה, וממשלה מסוימת אפילו בנתה בית-סוהר על-פי התקן החדש, אבל בשל אילוץ כזה או אחר התקן שונה, במקום 4.5 מטרים לאסיר התקן קטן יותר. לכן הדברים הללו צריכים להיבחן. עלינו לערוך דיון מעמיק בנושא הזה.


אני מודה לכם שהחלטתם להתקדם עם הצו שהוגש לפנינו, בינתיים עם אותו תקן, כדי שלא תתחילו עכשיו להיכנס לספירה וזה ייקח עוד חודש-חודשיים עד שהצו יגיע. לכן הסכמתי שתביאו בינתיים את תקן הכליאה שהיה בשנה שעברה. אני מבקש רק, אחרי שנשמע אתכם, שנוכל להקטין את התקן. מר מאיר בינג, תן לנו גם איזה הישג קטן. שלא יקרה שמכיוון שמספר האסירים לא מגיע לאותו מספר – ונשמע כאן את המספר – בסוף נתקין תקן כליאה חדש אבל בפועל לא ישחררו אף אחד כי לא יגיעו לרף הזה. אם יש אנשים שעומדים בתנאים לשחרור מנהלי כזה או אחר, שיכולים להשתחרר, נברך על כך. אני מקווה ששירות בתי-הסוהר שיקם אותם והם לא יחזרו לסורם, שהם שיקימו משפחה ויילכו לעבוד, ובטח משרד האוצר הקצה כסף כדי שייתנו להם הכשרה מקצועית מתאימה, שיתחילו לעבוד בצורה טובה. אני מקווה שזה כך. לכן אם תוכלו לשחרר אנשים בהחלטה מנהלית ניתן לכם את הכלים.


בשלב הזה אבקש מנציגי שירות בתי-הסוהר להגיד לנו כמה אנשים יש בבתי-הסוהר, איך התקן נבנה ומה אתם רוצים לעשות בעתיד על מנת לאפשר שטח מחיה רחב יותר לאסירים.
אילת טל
בוקר טוב. אגיד כמה מילים קודם כול על התקן הנוכחי ואתייחס גם למשהו כללי יותר.


לגבי התקן הנוכחי, בפנייה של השר לביטחון הפנים מדובר על תקן שעומד על 18,163 מקומות כליאה. זה התקן שעמד בתוקפו עד לסוף חודש מאי השנה. הזכרנו בדיון הקודם, בשירות בתי-הסוהר נעשית עבודה רחבה מאוד לשיפוץ ולהכנסה של מערכות כיבוי-אש מתקדמות. אנחנו כל הזמן עושים את הדברים הללו בהיקפים גדולים.
היו"ר אמנון כהן
טוב שהיה את דוח מבקר המדינה, אז אתם מתחילים לעשות.
אילת טל
אשתדל לא להיעלב. את הדברים הללו התחלנו לעשות עוד הרבה לפני שהוגש דוח מבקר המדינה.
היו"ר אמנון כהן
מבקר המדינה הגיש דוח חריף. הייתי אז יושב-ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה והתקיימו דיונים. אני מודה למשרד האוצר שלקח על עצמו לתת את הכסף, בעקבות הדוח, אבל צריך לתת את התקציב השוטף. הטענה לא מופנית אליכם, אלא למשרד האוצר שלא נתן כסף. אתם תמיד רוצים לעשות. עכשיו הוא נתן 8 מיליון שקל לנושא הזה.
בני נוה
לא קיבלנו את הסכום הזה ממשרד האוצר במיוחד. מתוך התקציב הכולל הקצינו.
היו"ר אמנון כהן
אבל משרד האוצר אמר שאתם צריכים להתייעל, לכן מתוך התקציב השוטף תקחו את הכסף.
אילת טל
כאשר אנחנו בוחנים את השיקולים הללו אנחנו בוחנים כמה חלופות שמטרתן להיטיב את תנאי הכליאה. זה מתייחס לדברים שאמר היושב-ראש, וזה מתייחס לדברים שאנחנו מציבים כל אימת שאנחנו מגיעים לדון בתקן הכליאה. דהיינו, מקומות שאנו סבורים שהם בלתי ראויים – אנו סוגרים אותם; מקומות שאנו סבורים שצריך לשפץ אותם בסדר עדיפות גבוה – אנחנו מכניסים אותם קודם כול לתהליך של שיפוצים; יש מקומות שנשארים כפי שהם אבל אנחנו מקטינים את הצפיפות ומרווחים את המקום, אנחנו קוראים לזה הרווחה. אם במקום מסוים היו 10 אסירים בתא, עושים איזה שיפוץ כך שבסופו של דבר יהיה מספר שונה של אנשים בתא.


עם כל זה, על אף שאנו באים היום עם תקן כליאה, אני חייבת שוב להתייחס לרציונל שעמד מאחורי תיקון הסעיף הזה בחוק. כל הורתו של הסעיף הזה היתה בכך שבאותה תקופה אסירים ישנו על הרצפה והצפיפות היתה איומה. אנו פועלים כל הזמן – יש את התקנות של השר שאושרו במאי אשתקד שנותנות לנו תו תקן מסוים איך צריכים להיראות תנאיי המחיה של אסירים. אנו שואפים כל הזמן לשם. התקנות הללו מדברות על מקומות חדשים ועל שיפוץ מקומות קיימים. זה המגדלור שלנו, לשם אנחנו הולכים וזה שמתווה את הדרך. אנו פועלים, עם משרד המשפטים, כפי שהבטחנו ליושב-ראש, ויעידו חבריי שיצאו החוצה.
היו"ר אמנון כהן
השר מטריד אותם. הוא רוצה להקטין את התקן ב-2,000 אסירים ולקבל את האישור.
אילת טל
אגב, קיימנו כבר ישיבות, וקבועות לנו ישיבות נוספות כדי לקדם את החקיקה על תנאיי המחיה. יש סריה של תהליכים שנקבעו כבר. היושב-ראש שאל אותנו בדיון הקודם ממש ברחל בתך הקטנה בעניין הזה, אז הנה, אני כבר יכולה להגיד לו שאנחנו פועלים בעניין.


עם כל זה, אני חייבת להזכיר, זה המקור של הסעיף. אדוני ציין שאנשים נשפטו ומרצים את עונשם. אבל אסור לנו להתבלבל בין שחרור מנהלי ובין שחרור מוקדם.
שחרור מוקדם אומר
אמנם האיש הזה נשפט ונגזר דינו, ואנחנו נותנים לבית-המשפט בסך הכול את כבודו, שופט ישב, ראה ראיות, חשב, שקל את העונש והושיב אדם בבית סוהר. האדם אמור לרצות את כל גזר-הדין. בא עדיין המחוקק ואומר: בתנאים כאלה ואחרים, כאשר הוא ריצה כך וכך מן העונש, כאשר הוא לא מסוכן לציבור, כאשר הוא הוכיח את עצמו, באופן פרטני מאוד אני בודק את האיש הזה ואומר שייתכן שוועדת השחרורים תעניק לו שליש, או פחות, תלוי אם יש לו תוכנית שיקום כזאת או אחרת.


שחרור מנהלי לא אומר דבר כזה. שחרור מנהלי אומר דבר אחר לגמרי. הוא אומר: מה לי אם האיש הזה השתקם, מה לי אם האיש הזה מסוכן לציבור, זה לא מעניין אותי ואני לא יודע. אני רק יודע שתנאיי הכליאה כל-כך קטסטרופליים ולכן אני משחרר אנשים החוצה על מנת להקטין את הצפיפות.


לכן אני סבורה שצריך לגשת מאוד-מאוד בזהירות ובמשורה לשחרור המנהלי, כי אין לנו כאן שום אספקט של בחינה ממשית של האדם שאותו אנחנו משחררים. אדם שבית-המשפט בחן אותו היטב ומצא שהוא צריך לרצות מאסר מסוים, בעצם אנחנו נותנים לו לפעמים קיצור עונש של עד 24 שבועות שבהם האדם הזה נמצא בעצם בחוץ.
היו"ר אמנון כהן
עדיין לא הגענו אל המנוחה ואל הנחלה.
אילת טל
נכון. עובדה שגם באנו עם צו.
היו"ר אמנון כהן
אני מבין שבחנתם, ועדיין יש מקומות בהם מוקצים 2 מטרים לכל אסיר. אני מכיר מקומות שלגביהם אסירים דיברו אתי בטלפון, במקום לדבר עם המשפחה הם ניצלו את הזמן לדבר אתי כדי להביע את הכאב. הם אמרו שהם 10 אנשים בחדר קטן, כאשר לכל אסיר מוקצים 2.2 מטרים. כל עוד לא הצלחנו להגיע לכך שיהיה מרווח גדול יותר לכל אסיר – מצדי תבטלו את התקן הזה, אך העיקר שנדע שלכל אסיר יש אפשרות לחיות באופן מידתי וסביר. כפי שאמרנו, במקומות אחרים נקבע תקן של 4.5 מטרים לאסיר, או של 6.5 מטרים לאסיר. אנחנו רוצים להגיע לתקן שיאפשר תנאי מחיה סבירים לאסיר, בלי חרקים וכל מיני דברים אחרים שהמשפחות סיפרו לי עליהם. עולה הרבה כסף לעשות הדברה?
אילת טל
כל הזמן אנחנו עושים הדברה.
היו"ר אמנון כהן
אני מקבל פניות מן הציבור ואני צריך לשאול שאלות.


נושא נוסף, אמרו לי שהאסירים רוכשים כרטיסי טלכרט בכלא, הם לא יכולים לקבל אותם מבחוץ, אבל המחיר של הכרטיס גבוה מאוד. האם אי אפשר להוזיל את המחיר? מדובר על אנשים קשי-יום ובמקום מזון הם רוכשים כרטיס טלכרט.
אילת טל
בזמנו נשאלנו כאן כמה שאלות וענינו עליהן. ראש חטיבת תקון, גברת דבי שגיא, ענתה תשובה. בין היתר נבדק הנושא הזה עם "בזק". אני יכולה לוודא שישלחו את התשובות שוב לוועדה.
בני נוה
אשיב לך תשובה פשוטה מאוד. בימים אלה פרסמנו מכרז למערכת שנקראת "שחף", שתחליף את מערכת הטלפונים הציבוריים של "בזק". פורסם מכרז לחברות שונות. התקווה היא שבמכרז הזה נקבל מחיר מוזל יותר. זה לא יעבוד על טלכרטים.
היו"ר אמנון כהן
הם משלמים פי עשר. למה לעשוק אותם?
בני נוה
למיטב ידיעתי, מחיר הטלכרט הוא בדיוק כמחירו מחוץ לכלא. לא ייתכן אחרת.
אריה ביבי
אדוני היושב-ראש, אנחנו יכולים להיצמד לנושא הדיון? יש לנו גם דברים אחרים. אולי נקבע על כך דיון אחר.
היו"ר אמנון כהן
יש לי פררוגטיבה כיושב-ראש הוועדה להציג שאלות. אני רוצה למצות את העניין הזה, כי לא אביא אותם לכאן שוב ושוב. תוך כדי שיחה על תקן כליאה דיברו אתי גם על מצוקות אחרות וכיושב-ראש הוועדה רציתי לשאול. לא הייתי כמוך בשירות בתי-הסוהר, אני לא מכיר את הכול, אני לומד דברים. האסיר משלם כבר את עונשו לחברה, וימשיך לשלם אותו. הוא נמצא בבית-הסוהר כי כך פסק בית-המשפט, אבל צריך לפחות לאפשר לו לדבר בטלפון מבלי שיידרש לשלם פי עשר עבור השיחה. למה לעשוק אותם? כדי שמישהו יעשה רווח? מילא אם הכסף היה עובר לקופה של המשטרה ואז המשטרה היתה מקצה לדברים אחרים, היתה משפרת את תנאי האסירים, אז בסדר, אבל הכסף הזה מגיע ל"בזק". אני מקבל את התשובה, אבל אני לא מרפה מהנושא הזה. הטיעון שאמרתם אינו נכון, מאה אחוז לא נכון. לא משלמים כמו עבור טלכרט שנקנה מחוץ לבית-הכלא. המחיר בבית-הכלא מגיע אפילו לפי עשר, וגם פעימות המונה בבית-הסוהר לא זהות לפעימות המונה בחוץ והכסף פשוט מתבזבז.
אילת טל
בזמנו השבנו לוועדה בכתב על כמה שאלות, ובין היתר גם על השאלה הזאת.


אני מבקשת, אם אפשר, להתייחס לדבר שאדוני העלה עכשיו בהקשר לתקן. אדוני הציג אפשרות שאנחנו נקבע עכשיו תקן אך לא יהיה שחרור מנהלי. בדקנו את זה. אין לנו תחזיות קדימה, לפעמים יש שינויים במספר האסירים. אני יכולה לומר לאדוני שהמצב יהיה פחות או יותר כפי שהיה בתקן הקודם.
היו"ר אמנון כהן
אמרתם ש-5,000 אסירים ביטחוניים פינו מקום.
אילת טל
דהיינו, יהיה שחרור מנהלי. הוא לא יהיה מדי יום. אנחנו מעריכים שהוא יהיה אחת לשבועיים-שלושה.
היו"ר אמנון כהן
איך היה בשנה הקודמת?
אילת טל
כך היה.
היו"ר אמנון כהן
כמה אסירים יש בפועל?
בני נוה
יש היום 18,400 אסירים, לא כולל הזרים, שהם לא רלוונטיים. מתוכם כ-800 אנשים ברגע זה הם מעוכבי שחרור בגלל הביטול, מתוכם 600 פליליים ו-200 ביטחוניים. זה תמונת המצב נכון לרגע זה.


מרגע שייכנס לתוקף התקן החדש, באופן חד-פעמי נשחרר 800 אנשים ואז נחכה שיגיעו למספר שקבענו, 18,000, וזה ייקח בערך 3 שבועות עד חודש.


מי שיפסיד מזה זה בעיקר אלה ששפוטים לתקופת מאסר קצרה, לדוגמה מי ששפוט לשנה ובדרך כלל מקבל קיצור של 3 שבועות אז הוא בעצם לא ייהנה מה-3 שבועות. אבל מה שמשמעותי יותר, אלה ששפוטים לתקופה ארוכה, למשל של 8 שנים, אדם שאמור לקבל שחרור מנהלי של חצי שנה – יילך לו חודש מתוך חצי שנה, אבל הוא לא יחכה חצי שנה.
היו"ר אמנון כהן
בעקבות הצו שנאשר היום אתה אומר ש-800 נמצאים כבר בהליך לשחרור מנהלי מיידי.
אילת טל
אגב, עוד משפט אחד, רק כדי שלא ניפול במשהו שנפלנו בו בעבר. אני אומרת מראש, היה לנו סיפור – עו"ד עידו בן יצחק בוודאי זוכר – עם הפרסום ברשומות. עלינו לזכור שיש פער של כמה ימים עד שהצו מפורסם.
יואל הדר
אולי אפשר לקבוע את הצו ליום ראשון, כי נדרשים חתימה ופרסום ברשומות. בפעם שעברה היתה לנו בעיה עם זה.
היו"ר אמנון כהן
אתה יודע מה זה לעבור שבת בבית-הסוהר? המציל נפש אחת ...
אילת טל
במילא ביום שישי אין שחרורים מנהליים.
יואל הדר
אתה יודע מה זה ציפייה בשבת לשחרור ביום ראשון?
היו"ר אמנון כהן
האסיר לא אוכל, לא מתפלל, לא שום דבר. אפשר להקדים? היום יום שלישי. אולי נעשה את זה ביום חמישי, לכבוד שבת.
בני נוה
לנו זה לא משנה. כבר הודענו אתמול שצריך להיערך לשחרור המוני.
היו"ר אמנון כהן
השר חתם כבר. אני רק אשנה את התאריך ואז נאשר את הצו.
דב חנין
כל הכבוד, אדוני היושב-ראש.
בני נוה
השאלה אם זה יפורסם ברשומות.
היו"ר אמנון כהן
אני לא רוצה להטעות את הציבור. מתי המועד המוקדם ביותר שאפשר לשחרר את האנשים?


חבר הכנסת אריה ביבי, רצית להגיד כמה מילים. אני רוצה להצביע. אם תגיד שאתה תומך נתקדם הלאה.
אריה ביבי
איך אפשר לא להגיד כמה מילים? מה זה תומך? קודם כול, נעשתה כאן איזו עוולה שזה לא "רץ" אוטומטית.
היו"ר אמנון כהן
אני חדש כאן, אז ביקשתי ודרשתי ככל שאני יכול.
אריה ביבי
אין ספק שכאשר בית-המשפט מכניס אדם לכלא וקוצב את עונשו ואנחנו משנים לו את זה, לכאורה זה לא טוב, אבל בית-המשפט גם קבע בזמנו, נשיא בית-המשפט אהרון ברק אמר שאמנם לוקחים את החירות מן האסיר אבל צריך לתת לו – אדוני היועץ המשפטי?
היו"ר אמנון כהן
הוא עושה עבודה בשביל הוועדה. אני אשם, ביקשתי ממנו לבדוק משהו לטובת העניין.
יואל הדר
כל הזמן אני עושה עבודה בשביל הוועדה, אדוני, רק שתדע.
עידו בן יצחק
הוועדה עושה כל הזמן עבודה בשביל המשרד לביטחון הפנים.
היו"ר אמנון כהן
התגייסתי לטובת המשרד לביטחון הפנים. גם הבוקר קיימתי דיון לגבי בקשה של המשרד לביטחון הפנים.
אריה ביבי
השופט אהרון ברק אמר בזמנו, כאשר היה נשיא בית-המשפט העליון, שאמנם לוקחים את חירותו של אדם בכך שעוצרים אותו אבל חייבים לתת לו צלם אנוש. אדוני היושב-ראש, מבחינת מרווח מחיה לאסיר אי אפשר להגיד שאנחנו "העולם השלישי", אנחנו בהחלט מתקדמים, אבל עדיין אנו נמצאים מפגרים אחרי מדינות אחרות.


כאשר הייתי נציב שירות בתי-הסוהר מרווח המחיה היה 2.2 מטרים לאסיר, ואז בנינו את כלא "צלמון" ואת כלא "חרמון" והגדלנו את "נפחה", הגדלנו כמעט את כל המתקנים וכאשר עזבתי הגענו למרווח מחיה של 2.7 מטר לאסיר. עזבתי בשנת 1997, אך אותה מצבת קיימת עד היום.
רחלה אראל
היום זה 2.7 מטרים לאסיר.
בני נוה
עלינו ל-3.1 מטרים לאסיר.
אריה ביבי
אני מברך על כך. זה לא במצב שתיארת, שאין מקום למיטה, אבל עדיין לא סביר שאסירים יחיו כך.


שירות בתי-הסוהר הוא לא רק שירות של חומות ברזל ומלט. הוא צריך גם לתת תקווה ושיקום. האסירים שמקבלים שחרור מנהלי, עם כל הכבוד, שמעתי כאן דיבור על שחרור מנהלי כאילו נותנים לארכי-רוצח להשתחרר מיידית. זה לא נכון. נותנים שחרור מנהלי למי שנמצאים כבר בסוף המעצר שלהם, לאדם שהוועדה אומרת שפחות או יותר השתקם. לא נותנים שחרור מנהלי לכל אחד. לכן רציתי לתקן אותך.
אילת טל
זה לא נכון. שחרור מנהלי הוא דבר גורף. הוא לא ניתן באופן פרטני. כאשר יש שחרור מנהלי כל אחד יכול להיכלל בו.
אריה ביבי
בכל זאת יש אנשים שכאשר הוועדה אומרת לא, כי הם מסוכנים לחברה, עדיין אפשר לעצור את השחרור שלהם.
אילת טל
זה לא נכון, הם עדיין מקבלים שחרור מנהלי. זה בדיוק ההבדל שציינתי.
אריה ביבי
בסדר, אבל זה סוף תקופת המאסר שלהם, לזה אני מתכוון.


יחד עם זה שאנחנו ממליצים עכשיו על שחרורים מנהליים, ואני בעד, יש לתת תקציבים לשירות בתי-הסוהר שיתחילו לבנות בתי-סוהר. יש בתי-סוהר כמו "דמון", כמו "כרמל", כמו "אשמורת" – נכון ש"אשמורת" היום לא פועל כבית-סוהר אבל בכל זאת הוא שייך לשירות בתי-הסוהר ויש שם מקום – אפשר להרוס אותם ולבנות בתי-סוהר.
היו"ר אמנון כהן
אני מרים את הכפפה. אנחנו נדון בנושא הזה.
אריה ביבי
צריך להגיד למשרד האוצר שכאשר משחררים בשחרור מנהלי זה חוסך כסף למשרד האוצר. שאת הכסף הזה יתנו על מנת להקים בתי-סוהר.
היו"ר אמנון כהן
ביקשתי מהמשרד לביטחון הפנים להיענות לבקשת הוועדה להקטין את המצבת בבתי-הסוהר, למרות שנאמר כאן שייכנסו לבדיקות. אנחנו חוששים מאוד שתקן הכליאה הנוכחי יישאר כפי שהוא ולא יאפשר לשחרר אסירים, למרות ששמענו כאן שמשחררים 800 אסירים באופן מיידי ולאחר מכן יהיה שחרור מדי 3-4 שבועות. אנחנו מבקשים, אם אפשר, להוריד את זה ל-1,000.
יואל הדר
אדוני, אתה יודע שאנחנו תמיד שמחים להיעתר לבקשה של יושב-ראש הוועדה ומנסים ככל יכולתנו. לא תמיד הדבר אפשרי אבל אנחנו מנסים. לשם כך בעצם אנחנו נמצאים כאן היום, לבקשתו של יושב-ראש הוועדה, כי המשרד בעצם החליט לא להאריך את הצו. מכיוון שיושב-ראש הוועדה ביקש אז השר החליט להביא תקן מסוים. ככלל, שחרור מנהלי מנוגד לתפיסה שאסיר צריך לרצות את עונשו.
היו"ר אמנון כהן
תן לו תנאיי מחיה סבירים. אל תכניס אותי לזה. תגיד לי עכשיו את המספר. תן לי להקטין את המספר ב-1,000 אסירים כדי שיהיה יותר מקום בבתי-הסוהר. אתם תבדקו, אתם תבחרו, אתם תחליטו מי.
יואל הדר
בשחרור מנהלי אין בחינה אלא השחרור אוטומטי.
היו"ר אמנון כהן
1,000 זה בסדר? מר מאיר בינג, תעזור לי. כל הזמן אני עוזר לך. פעם אחת תעזור לי.
מאיר בינג
לא בסדר להגיד את זה. אני עוזר לך פעמים רבות.
היו"ר אמנון כהן
אתה בסדר, אבל גם כאן תעזור לי.
יואל הדר
אדוני, עדיין לא אמרתי לא. אנחנו כל הזמן עושים בחינה מחודשת של העניין הזה ובשלב זה החלטנו לא, ואנחנו נמצאים כאן לבקשת יושב-ראש הוועדה. אדוני ביקש שני דברים. ראשית, אדוני ביקש שזה לא יהיה ביום ראשון הבא אלא ביום חמישי הקרוב. אני סבור שנצליח להיעתר לבקשה, ובלבד שנעשה את זה עכשיו. כלומר, עלינו להחתים את השר, לרוץ ולפרסם את זה.
היו"ר אמנון כהן
זאת מצווה, 800 אנשים יברכו אותך.
דב חנין
כבר עשית לנו את השבת.
יואל הדר
באשר למספר האסירים, מאחר והדיונים האלה חוזרים ונשנים, אם אדוני סבור שיש מקום לקבוע תקן כליאה קבוע יותר ופחות להביא אותנו לכאן לדיונים בנושאים הללו אז אני מציע שניעתר במידה מסוימת לבקשה של אדוני – זה לא סחר אלא מכיוון שאדוני ביקש את זה – ונוריד את המספר. אני מציע שהתקן יהיה לשנה, כפי שהיה בזמנו, כדי שלא נצטרך כל פעם לחזור לכאן לדיונים נוספים. אני לא בטוח שאדוני רוצה דיון מדי חצי שנה כי יקרה שוב מה שכבר קרה בעבר.
היו"ר אמנון כהן
אם תוריד 1,000 – כן. לבקשה לגבי משך התקופה אני יכול להיענות.
יואל הדר
אני מציע שנוריד את זה ל-17,700. לא סתם אני אומר את המספר הזה, כי ערכנו בדיקות מסוימות. ולא שהמשרד רצה, המשרד רצה מספר אחר. אנחנו מורידים כאן כמעט 500.
היו"ר אמנון כהן
אני מקבל. אני לא רוצה סחר מכר. כאן זה לא שוק. זה מה שאתה יכול, 17,700?
יואל הדר
כן. לא קיבלתי אישור מאף אחד. השחרור לא יהיה רק פעם בשנה, ברור.
היו"ר אמנון כהן
אז תקבלו את זה לשנה. אני מבקש שחברי הוועדה יאשרו את הצו לשנה, החל מיום חמישי הקרוב.
יואל הדר
אדוני העלה טענה לגבי תנאיי המחיה. יש מגמה שמקדם השר בני בגין, שמקים ועדה. הוא רוצה להקים את הוועדה בהחלטת ממשלה ולכן זה ממתין בינתיים. הוא מבקש להקים ועדה שתבדוק, בין היתר, את נושא חומרת הענישה באופן כללי, משהו שמקביל להבניית שיקול הדעת השיפוטי, ובנוסף את נושא תנאיי המחיה. בראש הוועדה אמורה לעמוד שופטת בית-המשפט העליון דליה דורנר. זה אולי ייתן מענה מסוים.
היו"ר אמנון כהן
כתוצאה מכך שהקטנו עכשיו את המספר, במקום 800 ישתחררו קצת יותר אסירים?
בני נוה
לא. ישתחררו 800 אסירים. יש כללים, כל אחד קצוב לו לפי זמן המאסר שלו.
היו"ר אמנון כהן
אז 800 ישתחררו עכשיו בכל מקרה, אבל מכיוון שהקטנו את המספר אז תדירות השחרורים תהיה גבוהה יותר.
בני נוה
ייתכן שיהיה עיכוב של יומיים-שלושה לכל היותר.
עידו בן יצחק
צו בתי-הסוהר (שחרור מנהלי) (קביעת תקן כליאה), התשע"א-2011


סעיף 1

"תקן הכליאה בכלל בתי-הסוהר הוא 17,700 מקומות כליאה.


סעיף 2

תוקפו של צו זה מיום 4 באוגוסט 2011 ועד ליום 3 באוגוסט 2012."
דב חנין
אני מציע בכל זאת לשקול אפשרות של בקרה שלנו, אולי לקיים דיון בעוד חצי שנה.
היו"ר אמנון כהן
דיון נערוך כאן, אבל לא נצטרך לגעת בצו.
אריה ביבי
הם יכולים לשלוח לנו נתונים על כמה אסירים יש להם, וזהו.
היו"ר אמנון כהן
אני מקבל את בקשתו של חבר הכנסת דב חנין. נערוך דיונים גם לגבי תקציב נוסף לבניית בתי-סוהר ושיפור תנאים בבתי-הסוהר הקיימים. יד ביד נקדם אפשרות לתת מחיה טובה יותר לאותם אנשים, ביחד עם השופטת דורנר. התחלתי לקדם גם הצעת חוק שאני הגשתי. נעשה את זה ככל האפשר בתיאום. אבל גם איענה לבקשה שמייד עם החזרה למושב הכנסת נערוך כאן דיון ואז תעדכנו אותנו היכן זה עומד, מה המספר, מה צריך לשפר, ואת הצו אפשר גם לחדש. אולי אחרי תקופה מסוימת נבקש לחדש את הצו כי התנאי השתנו. אנחנו לקראת ספטמבר, שאז יכולים להיות אירועים ועשוי להיות עומס גדול מאוד על בתי-הסוהר.
יואל הדר
העומס לא משנה כאן. להיפך, קבענו מספר נמוך אז העומס ימשיך את הדבר הזה.
ישי שרון
בקרוב יפורסם גם דוח הסנגוריה הציבורית בדבר תנאי הכליאה ואנחנו נשמח להשתלב בדיונים בוועדה.
היו"ר אמנון כהן
אתם תשתתפו וגם תעלו רעיונות.


מי בעד הצו כפי שקרא היועץ המשפטי של הוועדה? מי נגד?

הצבעה

בעד צו בתי-הסוהר (שחרור מנהלי) (קביעת תקן כליאה), התשע"א-2011, כפי שהוקרא – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

הצו נתקבל.
היו"ר אמנון כהן
הצו אושר פה אחד. הוא ייכנס לתוקפו ביום חמישי הקרוב, בעזרת-השם. תעשו את מרב המאמצים לקראת שבת. תודה רבה.


לגבי שאר הדברים עוד נצטרך לשבת ולדון.

הישיבה ננעלה בשעה 11:50
PAGE
11

קוד המקור של הנתונים