ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/08/2011

תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה) (תיקון), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
15
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
1.8.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 534
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, א' באב התשע"א (1 באוגוסט 2011), שעה 13:00
סדר היום
תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה) (תיקון), התשע"א 2011
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
עו"ד שי סומך – משרד המשפטים

עו"ד נטע ברנר-נאור – לשכה משפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד עמית שטאובר – משרד האוצר

עו"ד שושנה שטראוס – רשות האוכלוסין

עו"ד מירב ולדמן – מנהלת תחום, פורום לשכות פרטיות לחקלאות, איגוד לשכות המסחר

איילת יגודניק – חברת א. גמיש, כוח אדם זר לחקלאות, איגוד לשכות המסחר

מוטי שמש – חברת עמיר, תיווך כוח אדם זר לחקלאות, איגוד לשכות המסחר

גבי בורנשטיין – חברת חולצה כחולה, כוח אדם זר לחקלאות, איגוד לשכות המסחר

יריב שוריאן – חבר הנהלה, אחיעוז, עמותה לתיווך עובדים זרים בסיעוד

צביקה רם – חבר הנהלה, אחיעוז, עמותה לתיווך עובדים זרים בסיעוד
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
יעוץ משפטי
נועה בן שבת
רשמה וערכה
א.ב. חבר המתרגמים בע"מ
תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה) (תיקון),
התשע"א 2011
היו"ר חיים כץ
צהריים טובים, היום א' באב, 1 באוגוסט 2011. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות. הנושא- תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה) (תיקון), התשע"א 2011. פרוטוקול 534. גבירתי, היועצת המשפטית של הוועדה.
נועה בן שבת
התקנות האלה הוגשו על ידי משרד התמ"ת לגבי חוק שירות התעסוקה. דווקא מאפשרות ללשכה פרטית לגבות מעובד זר תשלומים עבור תיווך העבודה, אבל בסכום מוגבל ובלבד שהתיווך עבודה עבור אותו עובד זר נעשה במסגרת התקשרות בין לאומית שמדינת ישראל צד לה. אולי משרד התמ"ת או רשות ההגירה תוכל להרחיב בעניין הזה, להסביר על אותה התקשרות בין לאומית והמאפיינים שלה.
היו"ר חיים כץ
מי גבירתי?
נטע ברנר-נאור
נטע ברנר-נאור, לשכה משפטית, משרד התמ"ת.


אני אתחיל עם הרקע. תקנות שירות התעסוקה קבעו בעבר שלשכה פרטית יכולה לגבות סכום מסוים. היתה הוראת שעה שלשכה פרטית יכולה לגבות סכום מסוים. היום הוא עומד על 3,400 שקל בערך, מעובד זר שהיא תיווכה עבורו עבודה בישראל. הוראת השעה הזאת פקעה בספטמבר 2010 ולא מצאנו לנכון להאריך אותה, אחרי התלבטות ושיקולים, התייעצויות עם גורמים שונים. עם זאת, לאור העובדה שהחלטות הממשלה בנושא הסכמים בילטרליים מתחילות להיות מיושמות, אני חושבת שחברתי ממשרד הפנים תוכל להסביר יותר טוב על ההסכמים הבילטרליים, אבל יש הסכם בילטרלי שנחתם עם תאילנד, שבמסגרתו ייובאו זרים לחקלאות, שיהיה בפיקוח ארגון ההגירה הבין לאומי.


בגלל שההסכם הזה כבר נחתם ובגלל שהיישום של החלטות הממשלה מתקדם, מצאנו לנכון כן להביא את התקנות האלו לאישור הוועדה, בהגבלה שזה יהיה גם הסכום המסוים של 3,400 שקל, שזה הסכום החוזי, שהוא עולה בהתאם לעליית המדד.
היו"ר חיים כץ
תגידי לי, כל הסכמי העבודה של העובדים הזרים החודש מעודכנים? עובדי סיעוד?
נטע ברנר-נאור
בעקבות שכר המינימום?
היו"ר חיים כץ
כן.
נטע ברנר-נאור
המעסיקים דואגים לחוזי העבודה. יש בחוק עובדים זרים הוראה שהמעסיק חייב לדאוג לחתום חוזה עבודה עם עובד זר.
היו"ר חיים כץ
כמה לפי החוק היום , אם עובד זר היה צריך להרוויח 3,200 שקל לחודש,
נטע ברנר-נאור
הוא צריך להרוויח לפי שכר המינימום, ומותר לנכות קצת מהסכום.
היו"ר חיים כץ
טוב, את לא יודעת לענות לי. אם את לא יודעת, תגידי, אני לא יודעת. אתה יודע, אתה מכיר?
יריב שוריאן
כן. שמי יריב, אני מעמותת אחיעוז. יש לי לשכה פרטית לתיווך והשמה של עובדים זרים. 4,100 שקל זה שכר המינימום שעודכן. מזה יש קיזוזים על פי חוק שמותר לקזז.
היו"ר חיים כץ
היה 3,200. לכמה זה עולה?
יריב שוריאן
3,200 זה גם כן היה נגזרת של 3,890. זה עלה היום ל-3,430 עד 3,500. זה השכר.
היו"ר חיים כץ
3,430.
יריב שוריאן
נכון.
היו"ר חיים כץ
זה הבסיס.
יריב שוריאן
אחרי שקיזזנו את ההוצאות נסיעה מ-4,100 כמובן, את הוצאות המחיה, את שכר הדירה שמותר לקזז על פי חוק, את המיסים.
היו"ר חיים כץ
כמה ימי הבראה לשנה הם מקבלים?
יריב שוריאן
בתום השנה הראשונה 5 ימים, בשנה השנייה והשלישית 6 ימים. החל מהשנה הרביעית, 7 ימים. לפי עובד ישראלי. אין הבדל בין עובד ישראלי לעובד זר.
צביקה רם
עדיין בתום שנה, אם הוא מתפטר לפני זה, מגיע לו חלק יחסי.
היו"ר חיים כץ
כמה ימי חופשה הוא מקבל?
יריב שוריאן
12 יום בשנה הראשונה עד השנה העשירית. עד שנה זה יום לכל חודש עבודה עד חצי שנה. מעל חצי שנה, יומיים וחצי לכל חודש נוסף, מה שמעל החצי שנה, לפי תחשיב של 164 שקל ליום.
היו"ר חיים כץ
כמה הם מקבלים הבראה?
יריב שוריאן
351 שקל נכון להיום. זה אמור לעלות ל-364 לכל יום הבראה. כרגע זה לא יצא רשמית.


רציתי רק לבוא ולהמחיש איך המדינה פה והגברת פה מייצגת גוף מאוד רציני שאמור להיות אמון על כל הנושא, לא משכילים להוציא חוזה אחד אחיד לכל העובדים הזרים, שהקשיש, אותו אחד שמרותק למיטה, הוא זה שידאג לעדכן. ככה מתנהלת כל המדיניות של העובדים זרים.
היו"ר חיים כץ
ביטוח לאומי עידכן בעקבות שכר המינימום את מחיר השעה לעובד סיעוד?
יריב שוריאן
לא.
היו"ר חיים כץ
נשאר 43.5?
יריב שוריאן
משהו כזה. זה לחברות, תלוי מה מגיע לקשיש עצמו או לעובד.
היו"ר חיים כץ
לא, לא, יש את הפיילוט.
יריב שוריאן
לא שינו שום דבר.
היו"ר חיים כץ
כמה זה, 43.5?
יריב שוריאן
זה 43.5 פלוס מע"מ. תוריד מזה את המע"מ. זה יוצא בערך 35 שקלים, משהו כזה.
היו"ר חיים כץ
טוב, אוקיי. כן, תמשיכי.
נטע ברנר-נאור
שוב, בדצמבר 2010 אישרה הממשלה את ההסכם הבילטרלי ובגלל הצורך הזה שעלה בעקבות ההסכם וכדי לא להטיל את מלוא העלות של הגיוס, כי יש עלות של גיוס. אנחנו מנסים שיהיה בפיקוח ארגון בין לאומי ולא יהיה את העלויות של 10,000 דולר שעובדים משלמים, אם זה יהיה תחת פיקוח ארגון הגירה בין לאומי. אנחנו לא רוצים להטיל את זה על הלשכות או על המעסיקים, ולכן אנחנו אומרים שחלק מהסכום, העובד יוכל לשלם בעצמו ללשכה פרטית.
היו"ר חיים כץ
כן, אדוני.
צביקה רם
שמי צביקה רם ואני מעמותת אחיעוז. אני רוצה לענות לחברתי נטע, שכל הנושא של עובדים זרים, כל התמצית מבוססת על איך להפריע ואיך לגרום נזק לנושא של הבאה של עובדים זרים.


אנחנו שנים באים ואומרים, מדינת ישראל לא משכילה למצוא פתרון ראוי לקשישים בעת הזאת שהם הופכים להיות סיעודיים. אנחנו באים ושואלים ואומרים, קחו אתם, אתם הפרעתם את העניין הזה. קחו אתם את נושא הבאה של העובדים זרים ובמקביל, קחו את הפיקוח. אתם רוצים פיקוח? רכשו אותו בכסף כמו בכל גוף מסחרי שעובד בארץ, ואל תעשו מן גוף בליטרלי, הסכמים בילטרלים. מי זה אותו גוף, ארגון בין לאומי? אנחנו לא מכירים שום מדינה בעולם שנעזרת בגוף הזה. הגוף הזה הוא גוף שהוא פיקציה. אנחנו לא מכירים את הגוף הזה ואנחנו לא מכירים שום מדינה נאורה שמשתמשת בשירותים האלה. אם מדינת ישראל המציאה כזה דבר, אז אנא ממנה שהיא תביא את העובדים הזרים, היא תיקח אותם משדה התעופה, היא תבצע את ההשמה, היא תהיה אחראית לברחנים, ובא לציון גואל.


מה עושה פה המדינה? היא באה וקוראת לנושא הזה של עובדים על פי חוזה, מהגרי עבודה. הם לא מהגרי עבודה, אלא אם כן ישנו את מגילת העצמאות של מדינת ישראל ויגידו שזאת מדינת אזרחי כל העולם. מגילת העצמאות זה בית למדינת היהודים. יש לנו פה אזרחים, גם ערבים ואנחנו מכבדים אותם, אבל זאת לא מדינה, לא של הפיליפינים ולא של הנפלים ולא של אף אחד. הם מגיעים פה חוזית . מדינת ישראל לא משכילה למצוא אכיפה כדי לכפות עבודה לאותם עובדים, ומצאו פה פתרון קל, בוא נעשה את החיים קשים ללשכה. כל הלשכות גנבים, הם פורעי חוק, הם לוקחים 10,000 דולר. אני לא שמעתי בחיים שלי את הסכום. אם היה 10,000 דולר, אני, הלשכה שקיימת 12 שנה, אני הייתי פורש אחרי שנה, הולך לקריביים.
היו"ר חיים כץ
לא היית פורש.
צביקה רם
הייתי פורש. אם הייתי לוקח 10,000 דולר מעובד, אותן לשכות שפרעו חוק, מדינת ישראל בשיתוף הרשויות, עדיין פועלות ופורעות חוק. אנחנו שנים באים ואומרים, קחו את הנושא של הבאת עובדים זרים ובמקביל, קחו את הנושא של העסקה שלהם בעצמכם. זה הכול.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אנחנו נתחיל לקרוא את התקנות, נשמע סעיף סעיף, נראה איפה אנחנו חיים, נדע מה אנחנו עושים.
נועה בן שבת
תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה) (תיקון), התשע"א 2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 69ה לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר המשפטים, בהסכמת שר הפנים לפי סעיף 69יא לחוק, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 3
1. בתקנה 3 לתקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה), התשס"ו-2006 (להלן – התקנות העיקריות):

(1) לפני תקנת משנה (ב) יבוא:

"(א1) – לשכה פרטית רשאית לגבות או לקבל, במישרין או בעקיפין, בישראל או בחוץ לארץ, כל תשלום מעובד זר שהיא מטפלת בעניינו ושתיווכו לעבודה נעשה במסגרת התקשרות בינלאומית שישראל צד לה, ובלבד שסך התשלומים כאמור, לא יעלה על סכום השווה לתשלום החוזי המרבי כאמור בתקנה 2, בניכוי הסכומים שלהלן:
היו"ר חיים כץ
מה זה התשלום החוזי? כמה הוא?
נועה בן שבת
3,479.28.

(1) התשלום החוזי.

(2) סכום שלשכה זרה גבתה או קיבלה מהעובד הזר, העולה על התשלום החוזי.
היו"ר חיים כץ
לשכה זרה יכולה לבקש 3,500?
נועה בן שבת
בעיקרון, היא לא אמורה לבקש 3,500. בהוראה הזאת היא היתה יכולה לגבות רק את התשלום החוזי, הלשכה הזרה. כתוב שאם היא גבתה יותר, אז היא צריכה להחזיר את הסכומים האלה.
היו"ר חיים כץ
למה היא גבתה יותר?
נטע ברנר-נאור
אם היא עברה על הוראות החוק וגבתה יותר, אז היא לא תוכל לגבות מהעובד הזר את ה-3,400. היא תצטרך להחזיר לו את הכסף, אם היא גבתה 3,500.
נועה בן שבת
(3) סכום שלשכה פרטית אחרת גבתה או קיבלה, במישרין או בעקיפין, מהעובד הזר.
היו"ר חיים כץ
מה זה אומר?
נועה בן שבת
אם לשכה פרטית אחרת גבתה סכומים, גם מהם מנוכים.


אנחנו בעצם אומרים ככה, מתוך אותם 3,400 צריך לנכות את כל אותם סכומים שניגבו מהעובד הזר.
היו"ר חיים כץ
מה זה לנכות? הוא לוקח 3,479.28.
נועה בן שבת
כן. הוא לא יודע על הלשכה האחרת .
היו"ר חיים כץ
הוא לא יודע על לשכה אחרת. הוא לא יודע על לשכה זרה, גבתה 3,500. זאת אומרת, הוא לא יכול לקחת שקל יותר.
נועה בן שבת
לא, לשכה זרה, יש לו קשר איתה. הוא מתקשר עם לשכה זרה.
היו"ר חיים כץ
אומרת לו, 3,500. הוא צריך להחזיר 21 שקל.
נועה בן שבת
הוא לא מחזיר, אבל הוא יגבה את ה-3,429 שלו. זה גביה נפרדת. יש את התשלום החוזי שהלשכה הזרה יכולה לגבות מהעובד.
היו"ר חיים כץ
גבתה 3,500.
נועה בן שבת
גבתה 3,500, אז מתוך ה-3,400 שהלשכה הפרטית בישראל יכולה לגבות, היא תצטרך להוריד את אותם 21 שקלים, כי הם ניגבו מהעובד בצורה בעצם לא חוקית.
היו"ר חיים כץ
ואם היא תיגבה 7,000 שקל?
נועה בן שבת
אז כבר לא נשאר כמעט כלום.
היו"ר חיים כץ
לא נשאר. בפועל לא נשאר כלום.

מה זה סכום שלשכה פרטית אחרת גבתה או שקיבלה במישרין?
נועה בן שבת
בעצם ההוראות האלה חוזרות על ההוראות של התקנות שהיו בזמנו כהוראת שעה. לכן הם חזרו על הנוסח הזה.
נטע ברנר-נאור
הסיפור איך שאנחנו מבינים את זה, זה שאם הלשכה הפרטית הזרה גבתה 4,000 שקל, אז הלשכה הישראלית לא תוכל לגבות ממנו כלום, מהעובד.
נועה בן שבת
למה? בניכוי הסכומים. אם היא גבתה 4,000 ועולה על הסכום החוזי זה 1,100, אז הוא ינוכה.
היו"ר חיים כץ
אז למה שהם יעבדו?
נטע ברנר-נאור
הם כרגע עובדים בלי יכולת בכלל לקחת כסף מה-1/9/2010. למה הם עובדים מה-1/9/2010 ועד היום?
היו"ר חיים כץ
הם מנהלים אולי את הכספים של הבן אדם.

בואי תקשיבי. כנראה שהוא מנהל יחסי עובד-מעביד.
נטע ברנר-נאור
זה לא חברת כוח אדם, זה לשכה פרטית. זה הטעות. היא לא מעסיקה את העובד הזר.
היו"ר חיים כץ
מי מעסיק אותו? אני מדבר על הסיעודי.
נטע ברנר-נאור
בסיעוד זה המעסיק, זה הסיעודי.


בסיעוד, מי שמעסיק אותו זה המעסיק הפרטי, הנכה או הקשיש בעל ההיתר. לפעמים, שלא בפיילוט, מעסיקים בוחרים להעסיק דרך ביטוח לאומי, כלומר חברת הסיעוד של הביטוח הלאומי. אנחנו לא מדברים על האוכלוסיה הזאת.
היו"ר חיים כץ
על מה את מדברת עכשיו?
נטע ברנר-נאור
לשכות פרטיות, זה הלשכות שעוסקות בתיווך. כל העבודה שלהם זה לתווך בין העובד הזר למעסיק עצמו. במסגרת הנוהל של משרד הפנים, הם צריכים גם לפקח, אבל הם לא המעסיק בשום פנים ואופן. פה זה סיעוד, חקלאות ובעצם לכולם.
היו"ר חיים כץ
אני צריך סיעוד, אני פונה אליהם, אני אומר להם תשמעו, אני רוצה שתביאו לי עובד סיעוד. אני צריך לשלם להם 3,479 שקל?
נטע ברנר-נאור
אם הם גובים ממך, הם גובים ממך. אני רוצה להזמין לאמא שלי עובד זר. אני מצלצלת ללשכה פרטית, כי אני חייבת היום לעשות את זה דרך לשכה פרטית שקוראים לה נטע-ברנר בע"מ. שלום, אפשר להזמין עובד זר לאמא שלי, אני צריכה ככה וככה. אז היא אומרת לי כן, את רוצה מהארץ או מחוץ לארץ? הם ידחפו לי מחוץ לארץ. מזמין לי עובד זר. עכשיו אני כמעסיקה ואני אומרת, אני צריכה לשלם לו 2,000 שקל עבור ההשמה, לחברה ועוד 70 שקל בחודש ברגע שההשמה מצליחה, אני צריכה לשלם ללשכה פרטית 70 שקל בחודש.
היו"ר חיים כץ
לכמה זמן?
נטע ברנר-נאור
לכל תקופת ההעסקה של העובד זר הספציפי הזה אצלי.
היו"ר חיים כץ
כל עוד הוא עובד אצלך?
נטע ברנר-נאור
כל עוד הוא עובד אצלי.
היו"ר חיים כץ
למה?
נטע ברנר-נאור
משום שללשכה פרטית מכוח הנוהל הזה, יש כל מיני חובות שהיא צריכה לעשות. היא צריכה לשלוח עובד סוציאלי מטעמה, היא צריכה לפקח שהכול בסדר. היא צריכה להסביר לעובד זר את הזכויות והחובות שלו. היא צריכה לעדכן אותו ואת המעסיק. בקיצור, המדינה נתנה אפשרות ללשכה לגבות מהמעסיק 70 שקל בחודש.
היו"ר חיים כץ
70 שקל הם צמודים?
צביקה רם
כולל מע"מ.
נטע ברנר-נאור
כולל מע"מ. ה-2,000 שקל זה עבור ההשמה. זה תשלום חד פעמי.
היו"ר חיים כץ
עכשיו את פנית אליהם, שילמת להם 2,000 שקל.
נטע ברנר-נאור
אני גמרתי את שלי מבחינת המעסיק, ואת ה-70 שקל בחודש אני גמרתי.


עכשיו נסתכל על העובד. העובד כרגע, אם לא נאשר את התקנות, לא משלם כלום ללשכה הפרטית עבור התיווך.
היו"ר חיים כץ
הם רוצים שנאשר את התקנות?
צביקה רם
לא, אנחנו לא רוצים.
נטע ברנר-נאור
אז לא יהיה עכשיו כלום.
צביקה רם
אנחנו רוצים שאתם תביאו את העובדים.
היו"ר חיים כץ
למה את צריכה להיות מעוניינת שהעובד הזר ישלם?
נטע ברנר-נאור
כי יש הוצאות עכשיו לארגון ההגירה הבין לאומי. מי שישלם זה המעסיק הסיעודי. מישהו ישלם את העלות הזאת. אם העובד הזר לא ישלם את העלות הזאת, זה יוטל על מישהו. על מי זה יוטל? או על המעסיק או על הלשכה הפרטית.
היו"ר חיים כץ
אבל לא אכפת להם.
נטע ברנר-נאור
לא אכפת להם כי אולי הם לא ישלמו, ואז המעסיק המסכן יצטרך לשלם.
היו"ר חיים כץ
את מה?
נטע ברנר-נאור
את הסכום הזה. זה עולה כסף.
היו"ר חיים כץ
ישלם להם 2,000 שקל, 70 שקל לחודש.
נטע ברנר-נאור
נכון, אבל עולה להביא עובד. לארגון ההגירה הבין לאומי הזה יש - - -
היו"ר חיים כץ
והם לא רוצים את הכסף. תשמעי, את עובדת במשרד ממשלתי בשירות הציבורי, מקבלת משכורת כל חודש. הם עצמאים. הם מנהלים את העסקים שלהם, מפרנסים משפחה. אומרים, לא רוצים את הכסף של העובד הזר. למה את מחליטה בשבילם?
נטע ברנר-נאור
הם יעשו את זה, אבל הם יעשו את זה באמצעות ארגון ההגירה הבין לאומי. הם לא רוצים את ארגון ההגירה הבין לאומי. הם לא יודעים מיהו לפי מה שהם אומרים, הם לא מכירים אותו.
היו"ר חיים כץ
כן,
שושנה שטראוס
שושנה שטראוס מרשות ההגירה, לשכה משפטית.


כרגע המצב המשפטי הוא ששירות התעסוקה יוצא מהנחה שעובד לא משלם כדי שישימו אותו. הכלל הוא לפי חוק שירות התעסוקה, אותו דבר עובד ישראלי, עובד זר. הכלל הוא, שמי שרוצה עובד, הוא משלם כדי שישימו אותו. לגבי עובד זר, עשו החרגה ואמרו, בכל אופן אנחנו נציע לגבות משהו מהעובד הזר. לגבי עובד ישראלי אנחנו לא גובים. לגבי עובד זר יש אפשרות בתקנה שיציעו לגבות ממנו משהו.
היו"ר חיים כץ
דברי מספרים, לא "משהו".
שושנה שטראוס
היו תקנות בתוקף, 3,479 שקל.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. זה בנוסף ל-2,000. 2,000 זה נותן המעסיק בארץ.
שושנה שטראוס
לא מגדיר כמה אפשר לקחת מהמעסיק הישראלי. הוא מגדיר כמה שאפשר לקחת מהעובד.
יריב שוריאן
הוא מגביל גם את המעסיק הישראלי.
היו"ר חיים כץ
בוא תסביר לי בעברית את כל התהליך.
יריב שוריאן
בבקשה. אתה התקשרת אלי הבוקר, אמרת לי, אני צריך עובדת סיעודית לאבא, לאמא, לא משנה למי. אני בעל הלשכה, אני אומר לך שלום אדון יו"ר, יש לנו שתי אופציות. יש אופציה אחת, לפנות למאגר של העובדים הפנויים, 1,300 עובדים, שאם אתה או אני נצליח למצוא לרפואה מתוך המאגר.
היו"ר חיים כץ
לקחתי מאגר מקומי. איך אני אשלם?
יריב שוריאן
אתה משלם רק עמלה של 2,000 שקל ו- 840 שקל שזה 70 שקל כפול 12. אתה משלם את זה בתשלומים.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, אני משלם שנה אחת?
יריב שוריאן
שנה אחת.
היו"ר חיים כץ
היא אומרת כל החיים.
יריב שוריאן
רגע. שנה שנייה, מעין חידוש הסכם או מעין המשך שירות, 70 שקל לחודש. מה אני אמור כלשכה לתת עבור ה-70 שקל האלה? תיכף אני אפרט.
היו"ר חיים כץ
ואם אני לא בא אליך?
יריב שוריאן
אתה לא יכול מבחינת הנוהל, לא יכול להמשיך להעסיק עובד, אלא אם אתה רשום בלשכה. הרי כל מטרת הנוהל היתה למסד את כל הנושא של עובדים זרים. על מי הפילו את זה? על הלשכות. באו ואמרו לנו, תרכשו תוכנות באלפי שקלים ודולרים.
היו"ר חיים כץ
תשמע, אתה מספר לי סיפורים בדיוק כמו שהיא מספרת.
יריב שוריאן
פנית אלי, אמרנו, בוא נלך להביא לך עובד זר מחוץ לארץ. בשני המקרים אני חייב לשלוח אליך עובדת סוציאלית ונציג שטח על מנת שיאבחנו את המקרה.

הבאנו עובד מחוץ לארץ. מותר לנו על פי חוק לגבות 3,479.
היו"ר חיים כץ
למה אני צריך לבקש ממך שתביא מחוץ לארץ אם אני יכול להביא בארץ?
יריב שוריאן
תמצא לי מתוך הארץ.
היו"ר חיים כץ
אמרת שיש 1,300 במאגר.
יריב שוריאן
זה מה שהם טוענים. מתוך זה אנחנו עשינו בדיקה, אחד אחד, עברנו על כל ה-1,300. עבדך הנאמן בדק 150 מתוכם. 6 אמרו שהם מוכנים לעבוד.


מותר לנו לפי מה שהרגולטור מאפשר, 3,479, אנחנו והחברה בחוץ לארץ. יחד. אם הם גבו 1,000 דולר, אין לנו שליטה על זה. הם מנסים הרי בתקנות האלה להפוך אותנו לאיזה שהוא שוט כלפי החברות שיושבות בפיליפינים. אנחנו עובדים איתם על חוזה. יש לנו חוזה עבודה בכל מדינת מוצא, עם חברת כוח האדם. יש לנו חוזה שערוך לפי החוק, שהחבר'ה פה תיקנו את התקנות לפיו.
היו"ר חיים כץ
הוא לא יודע מה שהוא מדבר?
קריאה
אנחנו שונים.
יריב שוריאן
חקלאות זה קצת שונה.
היו"ר חיים כץ
טוב.
יריב שוריאן
זאת אומרת, אם חברת כוח האדם לקחה 3,200 שקל - - -
היו"ר חיים כץ
אתה יכול 279.
יריב שוריאן
נכון.
היו"ר חיים כץ
ואם בטעות היא לקחה 3,500?
יריב שוריאן
אני אמור לדווח ולנתק איתה את קשרי העבודה.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
מוטי שמש
בהמשך לסיפור של הכסף, אין פה מענה בכלל על הוצאות הטיסה של העובד, על חשבון מי זה בכלל . יש הוצאות שהתאילנדי או העובד הזר שהוא צריך לשלם שם, זה ויזה ובדיקות רפואיות וכל מיני הוצאות של ניירת שם.
היו"ר חיים כץ
גם לכם טוב שלא יהיו תקנות?
מוטי שמש
לא, הסכום פה הוא לא ריאלי.
היו"ר חיים כץ
מה אתם עושים היום? היום אין תקנה, נגמר. מה קורה היום?
מוטי שמש
כעיקרון, אסור לנו לגבות שום כסף מהעובד. אנחנו חיים על דברים אחרים.
היו"ר חיים כץ
מה טוב לכם?
מוטי שמש
אנחנו רוצים סכום ריאלי שיהיה אפשר לגבות.
היו"ר חיים כץ
מה זה סכום ריאלי? תנקוב סכום.
מוטי שמש
אני צריך לעשות חישוב.
היו"ר חיים כץ
לא עשיתם?
קריאה
יש דו"ח.
גבי בורנשטיין
שמי גבי בורנשטיין ואני בעל לשכה בעלת היתר תיווך בין ארצי בחקלאות, חבר איגוד לשכות המסחר.

אני בא ואומר דבר מאוד פשוט. המדינה מנסה לעשות פה איזה שהוא מחטף.
היו"ר חיים כץ
אני בסכום הריאלי.
גבי בורנשטיין
הסכום הריאלי? אני אגיד לך. אם הייתי יודע מי זה IOM, אם מישהו היה יושב פעם אחת איתנו ושומע לנו, אנחנו פונים עשרות פעמים לשושנה ולאהרון ברזני ולבן עמי ולכולם, מתחננים.
היו"ר חיים כץ
מאיפה הם הביאו את הדברים הלאה?
גבי בורנשטיין
מהשמיים. אף אחד לא יודע.
היו"ר חיים כץ
מאיפה הבאתם את הדברים האלה? מאיפה לקחתם את המספרים?
נטע ברנר-נאור
מאיפה הבאנו את המספר 3,400?
היו"ר חיים כץ
כן.
נטע ברנר-נאור
זה מספר שכבר שנים - - -
היו"ר חיים כץ
מה זה שנים? הוא לא עודכן?
נטע ברנר-נאור
מעודכן במדד. זה היה 3,150. הוא מעודכן במדד. זה מבוסס על תחשיבים שעשו בזמנו.
היו"ר חיים כץ
את יכולה לתת לי פירוט של התחשיב?
נטע ברנר-נאור
כרגע לא.
היו"ר חיים כץ
כרגע לא? אוקיי, תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:40

קוד המקור של הנתונים