ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 10/08/2011

הצעת חוק התכנון והבניה, התש"ע-2010

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים