ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/07/2011

חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 18), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
9
ועדת הכלכלה

26.7.11


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 600
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, כ"ד בתמוז התשע"א, (26 ביולי 2011), שעה 15:30
סדר היום
הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מספר 17) (סליקת עסקאות בכרטיסי חיוב), התשע"א-2011

בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש, מאת חה"כ יוליה שמאלוב ברקוביץ’ בעניין תחילת ההוראה המחייבת מנפיק בעל היקף פעילות רחב להתקשר עם סולקים בהתאם לסעיף 36 יג להצעת החוק
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה - היו"ר
נסים זאב

שי חרמש

אלכס מילר

ציון פיניאן

יוליה שמאלוב ברקוביץ’
מוזמנים
אבי גבאי

סגן בכיר לחשב הכללי, משרד האוצר

יובל רז

רכז משרדים כלכליים, משרד האוצר

יהונתן רזניק

רפרנט משרדים כלכליים, אגף החשב הכללי, משרד האוצר

נטע דורפמן

סגנית יועמ"ש, משרד האוצר

יאיר קפלן

סמנכ"ל, ראש אגף עסקי, ויזה כא"ל

עו"ד אתי אפללו

חברת ויזה כא"ל

עו"ד ניב פולני

סמנכ"ל ויועץ משפטי ראשי, חברת ויזה כא"ל

גלעד קהת

סמנכ"ל רגולציה, לאומי קארד

אוהד מימון

יועץ משפטי, לאומי קארד

תמר יסעור

מנכ"ל, לאומי קארד

אלי אונגר

יו"ר גמ"א ניהול וסליקה

עו"ד עופר שפירא

גמ"א ניהול וסליקה
מנהלת הוועדה
לאה ורון
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
רשמה וערכה
ס.ל. חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מספר 17) (סליקת עסקאות בכרטיסי חיוב),
התשע"א-2011

בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש, מאת חה"כ יוליה שמאלוב ברקוביץ’ בעניין תחילת ההוראה המחייבת מנפיק בעל היקף פעילות רחב להתקשר עם סולקים בהתאם לסעיף 36 יג להצעת החוק
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו פותחים את הדיון בבקשה לדיון מחדש של חבארת הכנסת יוליה שמאלוב ברקוביץ’, ודיון מחדש בעניין תחילת ההוראה המחייבת מנפיק בעל היקף פעילות רחב להתקשר עם סולקים בהתאם לסעיף 36יג להצעת החוק. כן, כבוד חברת הכנסת מגישת הבקשה לדיון מחדש. מה הביא אותך להגיש את הבקשה ומה את מצפה מהוועדה?
יוליה שמאלוב ברקוביץ’
אני מדברת על תחולה. אני חושבת, אדוני היושב ראש, שיש הרבה מאוד רפורמות שהממשלה הזאת עושה ואני מברכת אותן, לפחות בחלק מהן אולי אתה מסכים איתי, בחלק אולי פחות מסכים איתי, אני חושבת שאחת הבעיות שאני מזהה, למשל, ברצון לשנות ולפתוח את השוק, שפתיחת התחרות ושוק חופשי הפך להיות הערך העליון במדינת ישראל, ואני חושבת שיש גם דברים בדרך. למשל, צרכן. מעבר לזה שאנחנו מנסים לעזור, לפי מה שאני מבינה את מה שקורה פה, לבעלי עסקים, בעיקר בפריפריה, שאני מאוד בעד זה, אני חושבת שיש איזה שהיא תחושה שאנחנו פועלים להורדת המצוינות. ברגע שמישהו מצליח, מיד מדינת ישראל באה ושמה עליו את היד ופותחת אותו לתחרות. יש לי קצת בעיה עם זה.
היו"ר כרמל שאמה
עינה הצרה של המדינה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ’
לא יודעת איך תקרא לזה, זה עינה הצרה של המדינה, זה עינה הצרה של ארגונים כאלה ואחרים. או אפילו, אדוני היושב ראש, ייתכן מאוד שזה גם נושא מאוד מאוד אהוב---
היו"ר כרמל שאמה
בהנחה שפתחנו את הסעיף, מה היית רוצה לשנות?
יוליה שמאלוב ברקוביץ’
אני רוצה לתת להם זמן תחילה. אני קיבלתי את מה שדיברה היועצת המשפטית, שבכל ועדה וועדה אני אומרת לכיוונה את המחמאות שלי, שאני מאוד סומכת עליה---
היו"ר כרמל שאמה
הצעת היועצת המשפטית לשנה וחצי.
יוליה שמאלוב ברקוביץ’
שנה ושבעה חודשים.
אתי בנדלר
אני לא זוכרת, אין לי את הנייר.
היו"ר כרמל שאמה
זה 17 חודשים.

חבר הכנסת שי חרמש, דעתך בעניין?
שי חרמש
דעתי היתה כלה ונחרצה, לא השתנתה חרף הזמן הארוך שעבר מהדיון האחרון.
היו"ר כרמל שאמה
למרות שחברתך מהסיעה מאוד מבקשת.
שי חרמש
חברות אצלנו נעשית במקומות אחרים, לא בדיונים כאלה. קודם כל אני תמה על עצם העובדה שחברתי מציגה הסתייגות על הצעת חוק שלי, זה כבר תמוה, אבל זה עניין אחר.
יוליה שמאלוב ברקוביץ’
אולי אני אקבל עונש מהסיעה, אני כבר רגילה.
שי חרמש
אני רוצה לומר דבר אחד, חבר הכנסת שאמה, מרגע שכלה ונחרצה והתקבלו הנהלים החדשים והובן לכל עם ישראל שהנוהל הקודם מחייב שינוי והעברנו אותו במסע ארוך ששר האוצר עזב את משבר הקוטג' והרפתנים והתפנה לשעתיים לשבת אפילו---
היו"ר כרמל שאמה
אתה מרוצה מזה שהוא עזב את הרפתנים.
שי חרמש
והתקבלה עמדה כפי שהתקבלה. אין שום סיבה שבעולם לתת לנוהל לא נכון להמשיך להתנהל הלאה, זה הכל. יש רק סיבה אחת, אם ישראכרט כל כך נפגעת וצריך לפצות אותה על עוגמת הנפש, אז בבקשה, ייתנו לה את שלא צריך לתת. אני חושב שהיא הרוויחה את זה ביושר בשנים עברו. החוק הזה התקבל בהסכמה מלאה, ללא התנגדות, נוהל חדש, נוהל ישים, אין שום עניין לא ליישם אותו, הלוואי והיה אפשר ליישם אותו הלילה. אם אי אפשר ליישם אותו הלילה, ליישם אותו בלוח הזמנים הקצר ביותר.
היו"ר כרמל שאמה
זאת אומרת מבחינתך גם אם נציע שבוע תוספת, אתה מתנגד. לא היית מוכן לשום הסכמה כדי לגמור את זה?
שי חרמש
לא, אין צורך. חבר'ה, גם צריך להיות עקביים, פרלמנט צריך להיות עקבי. קבענו נוהל חדש, אמרנו, הנוהל החדש יותר נכון מהנוהל הקודם---
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת חרמש, אני מזהיר אותך, כל המשפטים האלה מתועדים בפרוטוקול ויום אחד העמדה הזאת לא כל כך תתאים לך, המשפטים גורפים מדי.
שי חרמש
משה דיין אמר שרק חמור לא משנה את דעתו.
היו"ר כרמל שאמה
מאחר וכל הדיון על החודשים פה והקרקס הזה של הזמן, שהיה גם בזמן הוועדה---
שי חרמש
אל תגיד קרקס.
היו"ר כרמל שאמה
אני אגיד לך, כי כל חבר כנסת אמר פה תקופה של זמן. הרי אף אחד לא באמת עשה פה בדיקה מעמיקה של תחומי הזמן ואין פה נוסחה מדויקת ופה זה מספר שהוא חצי נחתך בצורה כזו או אחרת, ואם שתי דקות לפני כן הייתי הולך להצבעה זה היה נגמר אחרת, גם להסכמת האוצר. היתה פה דינמיקה בדיון שגלשה לאן שגלשה. אני יצאתי מהדיון ההוא לגבי השישה חודשים, כשאני לא בלב שלם בעניין הזה, אבל אמרתי, מאחר ועמדתו של שר האוצר היתה נחרצת בשל הדעות שהובעו כאן, וזה נגמר, כמו שאתה אומר, לא ראיתי מזה את סוף העולם שצריך לעכב את החוק שרצינו לסיים אותו בצורה מהירה ולהעלות אותו עוד בכנס הזה ושיאושר ושלאף אחד לא יהיו מחשבות לשנות את ההוראות המהותיות של החוק. אבל היום, אני משתף אותך, ישב פה בכיסא של היועצת המשפטית של הוועדה המפקח על הבנקים. תוך כדי דיון, היו שם נתונים על כרטיסי אשראי, מזה נזכרנו, דיברנו על החוק והוא אמר 'הוצאתם חוק יפה, עשיתם עבודה טובה, רק דבר אחד, עשיתם משהו לא סביר', 'מה?', אמר, 'התקופה של הזמן'. שילוב של הדברים האלה הביא אותי למסקנה שכן צריך לפתוח את תקופת הזמן ולשנות אותה ומאז אני אגיד, לצורך הגילוי הנאות, יש לו כבר דעה חדשה שהוא שלח לי באס.אמ.אס, אבל אני מניח מה עבר עליו מרגע שאני עדכנתי את משרד האוצר בעניין הדברים שהוא אמר. אבל זה לא היה סוד, הוא אמר 'אתה יכול להשתמש בזה', ולכן... דאגו שהוא יגיד דברים אחרים בהמשך היום. אבל בגלל שאנחנו פועלים בצורה עקבית ורצינית, מרגע שהדברים האלה הצטרפו לכלל ההכרעה, אני מציע שנעשה את זה בהסכמה, מר חרמש, ואני אגיד מה. אני לא מדבר על ה-17 חודשים, אנחנו נאריך את התקופה בשלושה חודשים ונעלה את החוק מיידית למליאה, נפתח את זה ונסגור את זה בשתי דקות, בלי ויכוחים מיותרים. שלושה חודשים זה---
שי חרמש
אני מבקש זכות להסתייגות במליאה.
היו"ר כרמל שאמה
למה לך להסתייג במליאה?
שי חרמש
כי אני לא רוצה את השלושה חודשים, אם הייתי יכול להוריד כרגע שלושה חודשים, הייתי מוריד.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת מילר, מה דעתך?
אלכס מילר
דעתי, מה שיושב ראש הוועדה מחליט.
היו"ר כרמל שאמה
תודה רבה.

חבר הכנסת נסים זאב, מה דעתך?
נסים זאב
דעתי אף פעם לא משנה, רק ההצבעה.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד בקשתה של יוליה שמאלוב ברקוביץ’ לפתוח את הדיון מחדש?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

הבקשה אושרה.
לאה ורון
אוקי, הבקשה אושרה.
היו"ר כרמל שאמה
מי נגד? מי נמנע? אוקי. את מגיעה איתי להסכמה בעניין הזה, שלושה חודשים?
יוליה שמאלוב ברקוביץ’
אני רוצה לדעת סך הכל, אדוני. ואני רוצה לדעת כמה זה אומר בסך הכל, אני רוצה לדעת כמה זמן אני נותנת---
היו"ר כרמל שאמה
משישה לתשעה חודשים. אני אומר לך מראש, לא יהיה---
יוליה שמאלוב ברקוביץ’
אני מקבלת, זה עוד קצת זמן שאני יכולה לתת להם, מה שנקרא, להתארגן.
היו"ר כרמל שאמה
הנה, עשית משהו למען האומה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ’
אני גם חושבת שכשאני מקבלת---
שי חרמש
פיצוי כספי, עוד שלושה חודשים להרוויח עמלות גבוהות על כל סליקה של---
יוליה שמאלוב ברקוביץ’
אדוני, קודם כל אני רוצה להגיד לך שיש לי את הנייר של בנק ישראל, שמדובר פה על הוצאות המוצאות לחודש לכרטיס אשראי מונפק על ידי חברות אשראי. ברור פה לגמרי איפה עומדת ישראכרט, איפה עומדת ויזה כא"ל. אני חייבת לומר, כאן, בריש גלי, שאין ולו שמץ של רחמים בלבי, לא לישראכרט, לא לוויזה כא"ל ולא לגמ"א ולא לאף חברה מסוג זה. אנחנו מדברים פה על חברות מאוד מאוד חזקות, חברות שמרוויחות מיליארדים כסף, אני דואגת לצרכן---
היו"ר כרמל שאמה
כולם פה מרוויחים מיליארדים. גם אלה וגם אלה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ’
נכון, אני אומרת ואמרתי לך, אין חמלה בלבי כלפי אף אחד מהם, אבל אם זה ייתן קצת יותר זמן להתארגנות וזה פחות יפגע בצרכן הסופי, אני מאוד אשמח.
לאה ורון
חבר הכנסת אלכס מילר מצביע במקום חבר הכנסת רוברט אילטוב. חבר הכנסת נסים זאב מצביע במקום חבר הכנסת דוד אזולאי, חברת הכנסת יוליה שמאלוב ברקוביץ’ מצביעה במקום חבר הכנסת אלי אפללו, חבר הכנסת שי חרמש מצביע במקום חבר הכנסת ישראל חסון.
שי חרמש
אני מבקש הסתייגות במליאה.
לאה ורון
מה ההסתייגות, שישה חודשים?
שי חרמש
להשאיר את ההחלטה הקודמת. אני לא מחלק מתנות כשלא צריך.
היו"ר כרמל שאמה
אבל פתוח למשא ומתן שתוכל למשוך את ההסתייגות.
שי חרמש
לא, אני אומר לך, לא מחלק מתנות.
יוליה שמאלוב ברקוביץ’
אני יכולה לבקש הסתייגות על החצי שנה?
שי חרמש
חבר'ה, יושבים דרי מגורים, סטז’רים, רפתנים, כל העולם ואשתו, ואני צריך לדאוג לחברות כרטיסי האשראי. רבותיי, לא במקומותינו, בוודאי לא כרגע. אתם האחרונים שצריכים לדאוג.
יוליה שמאלוב ברקוביץ’
אבל אתה כן דואג.
שי חרמש
משלמים את זה בעלי העסקים הקטנים בשדרות, לא להתבלבל. החנות של דן דהן משלמת את ה---
היו"ר כרמל שאמה
אתה רוצה להגיע לרמה הזו של הדיון, שאני אענה לך?
שי חרמש
תענה לי.
היו"ר כרמל שאמה
יש גם צד שני של חברות כרטיסי האשראי ואף אחד לא מאשים אותך שאתה דואג להם, ואם היית פה בדיון בבוקר, בדיווח של המפקח על הבנקים, היית רואה שהחברות שאתה כביכול דואג להן גובות דמי כרטיס פי כמה מחברת ישראכרט, אז בוא לא ניכנס לדיון הבאמת נמוך הזה, זה לא לעניין.
שי חרמש
בוא לא נחלק ציונים.
היו"ר כרמל שאמה
בדיוק. אבל המצגת קיימת, אתה יכול לראות.
לאה ורון
אנחנו נעביר אליך את המצגת, חבר הכנסת חרמש.
שי חרמש
אני מכיר את הכל. אני מבקש הסתייגות במליאה להשאיר את ההחלטה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ’
אני רוצה הסתייגות במליאה, לעשות את זה---
נסים זאב
יש סיכוי שהם יביאו אותה במליאה יותר מאשר בוועדה, אני מבטיח לכם.
עופר שפירא
אדוני היושב ראש, הנושא הוא דחייה רק בנושא מנפיק בעל היקף פעילות רחב?
היו"ר כרמל שאמה
כן.
אתי בנדלר
כן. זה הנושא היחידי שבקשר אליו הוגשה בקשה לדיון.

יש שתי הצעות כרגע, הסעיף הזה נפתח מחדש וצריכים לדון בכל הבקשות; יש שישה חודשים ויש תשעה חודשים.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת חרמש, ההסתייגות מיותרת.
שי חרמש
לא מיותרת.
היו"ר כרמל שאמה
למה, אתה מאמין שהיא תעבור?
שי חרמש
כן, ודאי. אני מאמין בצדק, והבניין הזה הוא בניין של צדק. אני לא הכרתי פה אף החלטה שהיא לא החלטה צודקת.
נסים זאב
לא ראיתי מישהו שלא חושב שהוא הצודק.
היו"ר כרמל שאמה
לא בטוח, אבל, שהצדק רוצה שאתה תייצג אותו.
שי חרמש
תן לו להחליט.
היו"ר כרמל שאמה
לא ראיתי שהצדק נתן ייפוי כוח למישהו.
שי חרמש
אמנם אני חייב לך רבות, על מה שהיה פה לפני רבע שעה, אבל עד כאן. לזה אני אשיב לך בהזדמנות אחרת.
היו"ר כרמל שאמה
טוב, אז אנחנו מצביעים על ההצעה של חבר הכנסת שי חרמש. אבל אתה לא מציע, כי זה המצב הקיים.
שי חרמש
אני מציע להשאיר את המצב הקיים.
אתי בנדלר
אתה מציע כרגע תשעה חודשים, תצביע על זה.
היו"ר כרמל שאמה
ואחרי זה הוא יצטרך להציע.

מי בעד התוספת של השלושה חודשים? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד - מיעוט

הבקשה אושרה
אתי בנדלר
אז זה ברור שאין רוב לשישה חודשים, לכן אתה מבקש הסתייגות.
שי חרמש
במליאה. אני צריך להיות נאמן לשר האוצר יותר מכם? לאן הגענו, תגיד לי.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו נבדוק את הנאמנות שלך לשר האוצר בעניין קביעת מחיר המטרה של החלב.

חברים, הישיבה נעולה. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:50

קוד המקור של הנתונים