ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/07/2011

המלצה לחילופין בראשות הוועדה לענייני ביקורת המדינה.

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
2
ועדת הכנסת

26.7.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 199
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, כ"ד בתמוז התשע"א (26 ביולי 2011), שעה 12:30
סדר היום
המלצה לחילופין בראשות הוועדה לענייני ביקורת המדינה
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

דורון אביטל

אורית זוארץ

שלמה מולה

אברהם מיכאלי

יוחנן פלסנר
מוזמנים
ירדנה מלר-הורוביץ

- מזכירת הכנסת
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
רשמה וערכה
ר.כ. חבר המתרגמים בע"מ

המלצה לחילופין בראשות הוועדה לענייני ביקורת המדינה
היו"ר יריב לוין
אני פותח את הישיבה. על סדר יומנו – המלצה לחילופין בראשות הוועדה לענייני ביקורת המדינה. קיבלתי את הודעתה של יושבת ראש סיעת קדימה, חברת הכנסת דליה איציק, שמבקשת לבצע, בהתאם להסדרים הפנימיים בסיעת קדימה, את החילוף בראשות הוועדה לענייני ביקורת המדינה, באופן שחבר הכנסת רוני בראון יתמנה כיושב ראש הוועדה במקומו של חבר הכנסת יואל חסון, שאני מניח כולנו מודים לו ומברכים אותו על העבודה החשובה שהוא עשה בוועדה הזאת בתקופת כהונתו כיושב ראש, אלא אם כן מישהו רוצה להתייחס, אני מציע שפשוט נצביע ונאשר את ההחלטה בנוסח הפורמאלי הבא, שאותו אני גם אביא כהמלצה של הוועדה שלנו, בפני הוועדה לביקורת המדינה, והוא כדלקמן:


בהתאם להוראות סעיף 97 יב' (א) 1.1 לתקנון הכנסת –

ועדת הכנסת מחליטה להמליץ בפני הוועדה לענייני ביקורת המדינה, לבחור בחבר הכנסת רוני בראון לכהן כיושב ראש הוועדה במקומו של חבר הכנסת יואל חסון.

הערות, התייחסויות? מי בעד? מישהו רוצה להתייחס?
שלמה מולה
כן, אנחנו רוצים להודות לך על כך שבאמת ישיבת הוועדה הזאת שמתקיימת ורוב הדברים עוברים בקונסנסוס, אין עליהם מחלוקת באמת, וגם על המהירות ואנחנו מודים לך על כך.
היו"ר יריב לוין
בשמחה, אני חושב שכך צריך להיות. אם כך, אני עובר להצבעה. מי בעד? פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים, אושר.

הצבעה
בעד – פה אחד
ההצעה התקבלה
היו"ר יריב לוין
אנחנו מברככם את אורית שבאה ויכולה לחסוך לעצמה כל צעד שאת עושה כבר מיותר, כי הישיבה נעולה.
אורית זוארץ
אני באתי לאשר ולוודא שאכן רוני בראון יהיה יושב הראש הבא. יופי.
קריאה
גם חבר הכנסת מיכאלי נרשם בפרוטוקול.
היו"ר יריב לוין
אברהם בודק אותי, כמה מהר אני אעשה את זה לפני שהוא מספיק לבוא. כל פעם הוא מקצר לי את הזמנים.
אברהם מיכאלי
כל הכבוד לוועדת הכנסת.

ישיבה ננעלה בשעה 12:40

קוד המקור של הנתונים