ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/07/2011

חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 6), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
ועדת הכלכלה
63
25/7/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב שלישי

פרוטוקול מס' 594

מישיבת ועדת הכלכלה
‏יום שני, כ"ג בתמוז התשע"א (‏25 ביולי, 2011), שעה 15:50
סדר היום
1.
הצעת חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 6), התשע"א-2011 – בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בסעיף 6א, בעניין העברת סמכויות לרכבת ישראל
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה – היו"ר

יצחק וקנין – מ"מ היו"ר

עמיר פרץ
מוזמנים
חה"כ ציון פיניאן

דן הראל
-
מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עו"ד מלי סיטון
-
היועצת המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עו"ד חוה ראובני
-
סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עו"ד הילה הדר
-
הלשכה המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

שאול מרידור
-
סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

מיכה פרלמן
-
רפרנט תחבורה ציבורית, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד מאיה לסר
-
הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד דורון תמיר
-
יועץ חיצוני למשרד האוצר

מור סידי
-
סטודנטית באגף החשב הכללי, משרד האוצר

עו"ד אבי ליכט
-
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, משרד המשפטים

עו"ד יערה למברגר
-
מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד טארק קסיס
-
מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

שמחה אורנשטיין
-
מהנדס מערכות, תוכנית אב לתחבורה ירושלים

יהודה שושני
-
מנכ"ל חברת סיטיפס

עו"ד גיתית שיינין
-
היועצת המשפטית, חברת סיטיפס

עו"ד מרק פיליפס
-
יועץ משפטי חיצוני, חברת סיטיפס

עוזאל ותיק
-
דובר ועוזר מנכ"ל, חברת סיטיפס

יער אביר
-
חברת סיטיפס

עו"ד ורד וייץ
-
ההסתדרות הכללית החדשה

ד"ר עו"ד מורן סבוראי
-
באת כוח של ועד עובדי רכבת ישראל

עו"ד מאיר אסרף
-
ועד עובדי רכבת ישראל

אייל ידין
-
מתמחה במשרד בנימין, בני כהן שמייצג את ועד עובדי רכבת ישראל
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר


איתי עצמון


אלקנה אפרתי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
הצעת חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 6), התשע"א-2011 – בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בסעיף 6א, בעניין העברת סמכויות לרכבת ישראל
היו"ר כרמל שאמה
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום בקשה לדיון מחדש בסעיף 6א בהצעת החוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 6), התשע"א-2011, בעניין העברת סמכויות לרכבת ישראל.


אני מאשר את הבקשה לדיון מחדש. הדיון נפתח. מי יציג את התיקון?
חוה ראובני
הנוסח שהוגש לוועדה בסעיף 6א עוסק בהוספת סעיף 14א לפקודת מסילות הברזל. אנו מבקשים בסעיף הזה להוסיף הנחיה לגבי תיקון התוספת, שהתיקון לא ייעשה בהליך של חקיקה ראשית אלא בצו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. נוסיף בסופו את סעיף קטן (ד), שיקבע כדלקמן: "השר רשאי, בצו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות את התוספת".


לעניין התוספת, אנחנו מבקשים לכלול בה, לצד חברת רכבת ישראל, גם שתי חברות נוספות שהוסמכו כבר בהחלטת הממשלה.
מורן סבוראי
זה לא בסיכום.
חוה ראובני
נאמר לנו שזה דובר וסוכם.
מורן סבוראי
לא. אז צריך לעשות הפסקה, צר לי. זה לא בסיכום.
לאה ורון
עו"ד ראובני, זה גם לא מה שנאמר לי על-ידי היועצת המשפטית של משרד התחבורה, עו"ד מלי סיטון, שדיברה על מנגנון של צו שהשר יוציא באישור ועדת הכלכלה.
יערה למברגר
אמרנו בצו.
אתי בנדלר
היא דיברה על זה. השאלה מה ייכלל כרגע בתוספת.
חוה ראובני
ביקשנו כרגע שני דברים. דבר ראשון, לקבוע בחוק את המנגנון של תיקון התוספת במסלול של צו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת; דבר שני שאנו מבקשים, ולפי מה שנמסר לי בטלפון בדרך לישיבה הזאת, לפני 10 דקות בדיוק, הדברים מתואמים - - -
ורד וייץ
ממש לא. נתבקשנו להסכים למנגנון, שזה לא יהיה בחקיקה הראשית אלא בצו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. לזה היינו מוכנים להסכים, אם כי עדיין יש איזו שאלה שמרחפת מעלינו. לעניין השני מעולם לא נתבקשנו להסכים, ואנחנו גם לא מסכימים. זה לא תוּאם אתנו.
יערה למברגר
זה לא קשור למה שיהיה בתוספת עצמה. אפשר בינתיים לדבר על סעיף 14א עצמו. המנגנון של התוספת סוכם.
מורן סבוראי
אנחנו צריכים שוב להתקשר לשולחינו, אני מצטערת.
יערה למברגר
להתקשר ולברר שוב את מה שסוכם, על שינוי התוספת?
מורן סבוראי
עו"ד ראובני מציעה סיכום שלא הוצג בפנינו. אנחנו לא יכולים להתקדם כך.
מאיר אסרף
אין דחיפות בשינוי של התוספת. אתם ביקשתם להגיע לסיכום לגבי מנגנון. אותו מנגנון – סוכם או לא סוכם – זה הסיכום שנתקבל מחוץ לכותלי הוועדה. כרגע אין דחיפות להכללה של אותו דבר. הרי המנגנון מדבר על כך שיתקיים דיון בוועדת הכלכלה, ואנחנו צריכים שהות כדי להגיש את הדברים.
מורן סבוראי
אולי אפשר לעשות הפסקה קצרה.
יערה למברגר
בואו נאשר את המנגנון של השינוי.
היו"ר כרמל שאמה
נצא ל-10 דקות הפסקה. בבקשה תסיימו את זה.
אתי בנדלר
נעבור בינתיים להוראות המעבר.
חוה ראובני
הבה נניח את זה בצד, נתקדם עם הוראות המעבר ונושאים אחרים, ובינתיים גם אנחנו וגם הם נבדוק פעם נוספת את הסיכום. חבל על הזמן.
ורד וייץ
את מי אתם מבקשים להוסיף?
חוה ראובני
אמרו לנו שהיה סיכום מפורש עם מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
ורד וייץ
בין מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובין מי? עם היועצת המשפטית שלו? לא היה סיכום עם ההסתדרות.
חוה ראובני
נבדוק את זה.
ורד וייץ
אתם כנראה טועים. לא הבנתם נכון.
חוה ראובני
בכל מקרה, מדובר על מע"צ וחוצה ישראל, ששתיהן הוסמכו בהחלטות הממשלה.
מורן סבוראי
הן הוסמכו אולי לעניינים מסוימים. אנחנו רוצים שיתנהל דיון בוועדת הכלכלה. הרי זה כל העניין.
ורד וייץ
הרי זה כל הרעיון. אנחנו לא ערוכים לקיים כרגע דיון בשאלה האם להוסיף אותם או לא להוסיף אותם, וגם הוועדה לא ערוכה לזה. הוועדה היא לא חותמת גומי. הכוונה של הוועדה לשמוע דברים כהווייתם, לשמוע נימוקים אמיתיים ורציניים ואז להחליט החלטה מושכלת.
חוה ראובני
עו"ד וייץ, יש כנראה פער בין המידע ששתינו קיבלנו לגבי הסיכומים. בואי שתינו נחזור אחורה ונבדוק את הסיכומים. בינתיים אנחנו מבקשים להניח את זה הצידה, לא להפסיק את הדיון אלא להמשיך לדון בנושאים אחרים. חבל על הזמן. בינתיים נערוך את הבדיקה.
יערה למברגר
בהוראת המעבר, בסעיף 45, עצרנו בפסקה (2).
אתי בנדלר
לכן שאלתי אותך אם נדברו אתכם. סוכם לקבל את עמדתכם ולהסיר את המילה "הכספיים", כך שייכתב: "אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מן הסעדים הנתונים לבעל זיכיון קיים או למדינה לפי הזיכיון ולפי הוראות כל דין".
גיתית שיינין
יש לי שאלת הבהרה על הנוסח. האם לא צריך לכתוב: "אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מן הסעדים הנתונים לבעל זיכיון קיים או למדינה לפי הזיכיון הקיים ..."? זה לא אמור להיות מקבילה?
יערה למברגר
"בעל זיכיון קיים" הוגדר ברישה.
איתי עצמון
ברור שזה הזיכיון שמוחזק בידי בעל זיכיון קיים.
אתי בנדלר
כל הפסקאות הללו חלות בשלב הזה אך ורק עליכם, משום שמדובר כאן על מי שהיה ערב יום התחילה בעל זיכיון להפעלת מסילת ברזל מקומית לפי סעיף 46א לפקודה. אינני רואה שום אפשרות שזה יחול על בעל זיכיון אחר או נוסף.
יערה למברגר
אין כאן מקום לפרשנות אחרת.
היו"ר כרמל שאמה
אני מאשר את פסקה 45(2).
אתי בנדלר
פסקה (1) אושרה כבר עם מנדט שניתן לי להחליט כיצד לנסח את הסעיף בקֶשֶת האפשרויות של חיוב, הצדקה וכולי.
איתי עצמון
"(3)
על אף האמור בסעיף 46ה, תקופת תוקפו של היתר ההפעלה שיינתן לבעל זיכיון קיים תהיה כתקופת תוקפו של הזיכיון; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מסמכויות המנהל בנוגע להפרת תנאי היתר ההפעלה;"


יש הערות לפסקה?
היו"ר כרמל שאמה
אין הערות. פסקה 45(3) אושרה.
אתי בנדלר
קראתי קודם את כל הסעיף. השאלה רק אם יש הערות לפסקה 45(4).
גיתית שיינין
בפסקה (4), בפסקת משנה (א) יש טעות נוסח. צריך להיות "לשם הפעלת מסילת הברזל המקומית".
איתי עצמון
בזמן ההקראה היא אמרה את זה.
אתי בנדלר
ובפסקת משנה (ג): "לא יקבע המנהל תנאים ומגבלות בהיתר ההפעלה האמור לפי סעיף 46ח שיינתן ...". לפי סעיף 46ח נאמר: "החורגים מתנאים ומגבלות לעניין זה שנקבעו בזיכיון".
גיתית שיינין
"בזיכיון" או "בהסכם הזיכיון"?
אתי בנדלר
"בהסכם הזיכיון".
יערה למברגר
לפי מה שיהיה קבוע בכל החוק באופן אחיד. יהיה צורך להתייחס לזה באופן אחיד.
איתי עצמון
תהיה אחידות במונחים.
גיתית שיינין
יש כאן התייחסות בכמה סעיפים לסעיף 46ז. אין התייחסות לפסקאות (3) ו-(4). לגבי פסקה (3) – זה מקובל, הוא לא רלוונטי, זה בסדר. פסקה (4) – אני מחזירה לרגע לנוסח של ההצעה. לצורך התייחסות להוראת המעבר אני רוצה להפנות את תשומת לב הוועדה לסעיף 46ז(4) על-פי הנוסח הכחול.


הבעיה היא שכל המתקשרים ובעלי המניות שהתקשרו בהסכם הזיכיון אושרו במפורט. הסכם הזיכיון בודק את העבר הפלילי שלהם. האם על-פי הסעיף הזה תהיה גישה למרשם הפלילי?
מרק פיליפס
אנחנו מדברים על הוראות המעבר. אם רוצים להפעיל את הרכבת באוגוסט, ואז פתאום יגידו שבעלי המניות לא מקובלים, מה בדיוק הפתרון?
גיתית שיינין
מה אנחנו אמורים לעשות? להחליף בעלי מניות?
מרק פיליפס
בעלי המניות ניגשו למכרז. היו כמה שינויים מאז. כולם אושרו על-ידי המדינה, על-ידי ה-JPTA והם בעלי המניות היום. אם בסעיף הזה אין הוראת מעבר, זה אומר שמנהל יכול להגיד: מישהו מבין בעלי המניות לא מקובל עלינו, ואז – לא נקבל אישור הפעלה? אנחנו לא יודעים מה יקרה אז.
אתי בנדלר
האם היתר ההפעלה צופה גם פני העתיד? האם היתר ההפעלה קובע: מכאן ואילך כל החלפה של בעלי מניות טעונה אישור? או שזה מופיע רק בחוק עצמו?
הילה הדר
היתר ההפעלה שנובע מתוך החוק לא מתייחס לבעלי המניות.
גיתית שיינין
זה לא מדויק. יש לנו הערה על כך בסעיף אחר. זה לא בהיתר עצמו אלא בחוק.
יערה למברגר
זה דבר שאי אפשר לבדוק אותו לפי הסכם הזיכיון, דווקא בשל הדברים שהם בדיוק האינטרס הציבורי. כבר היו חברות שהיו בהן קשרים - - -
גיתית שיינין
בואי נציג דוגמה. לצורך העניין, מר יאיר המבורגר, ראש חברת "הראל", הוא בעל מניות בפרויקט.
מרק פיליפס
"הראל חברה לביטוח בע"מ" היא בעלת מניות בפרויקט. אני לא יודע אם יש איזו הרשעה שלה. אני מתאר לעצמי שלא, אבל הכול יכול להיות. כאשר החוק יעבור ולמנהל תהיה סמכות לקבוע – מה ההשלכות של זה, כאשר בעלי המניות קיימים היום? אנחנו לא נוכל להגיד למישהו למכור את המניות.
איתי עצמון
האם לפני מתן היתר ההפעלה הראשון, שבכך עוסקת פסקה (4), יש כוונה לבדוק את נושאי המשרה באותה חברה?
גיתית שיינין
לפי לשון החוק אין למנהל ברירה אלא לבדוק.
מרק פיליפס
הוא יהיה חייב לבדוק את זה, ואז אם ייתקל באיזו בעיה אנחנו לא יודעים מה יהיו ההשלכות.
הילה הדר
עו"ד עצמון, האם שאלת אותי? מה היתה השאלה לגבי פסקה (4)?
איתי עצמון
שאלתי האם בכוונתכם בעת מתן היתר ההפעלה, לפני ההפעלה הראשונה, לבדוק לגבי נושאי משרה בחברת "סיטיפס" את ההרשעות בעבירות לפי פסקה (4) של סעיף 46ז.
הילה הדר
בפועל, בהיעדר התייחסות לכך בהוראת המעבר, בעיקרון גם התנאי הזה אמור להיבדק. איני יודעת אם באופן ספציפי הדברים אמורים להיעשות כרגע, היות וכבר ניתן אישור, אבל בפועל הסעיף הזה אמור לחול.
מרק פיליפס
השאלה לגבי ההפעלה באוגוסט.
הילה הדר
מבחינת ההרשעות הוא אמור לחול נכון להיום.
מרק פיליפס
זה אומר שעד אוגוסט המנהל צריך לבדוק את כל בעלי המניות בחברת הזכיינות, ואם הוא יגלה שמישהו מהם הורשע בעבירה - - -
חוה ראובני
זה כבר ידוע.
מרק פיליפס
אנחנו לא יודעים. הזהות של בעלי המניות ידועה היטב למדינה. אני לא יודע על הרשעות, אבל אין זה אומר דבר.
יערה למברגר
צריך לשים לב לרישה, שקובעת שהפעלת סמכויות תיעשה בהתחשב בהוראות הזיכיון.
איתי עצמון
כאן יש הערות ספציפיות שמתייחסות למועד שניתן ההיתר הראשון.
מרק פיליפס
למיטב זיכרוני, הסכם הזיכיון לא מתייחס לסוגייה של העבירות שבעל המניות עבר.
יערה למברגר
זה הפעלת סמכות של המנהל. עליו לקבוע גם אילו עבירות מפאת חומרתן או נסיבותיהן לא ראוי לתת למבקש היתר הפעלה. יש כאן הפעלת סמכות שאנחנו מנחים אותה. אבל אני לא יכולה לקבוע כעת בפסקה (4) שהתנאי הזה לא יידרש. אני לא מבינה כיצד האינטרס הציבורי מצדיק עכשיו להגיד שתנאי כזה, שהכנסת חשבה שהוא תנאי חשוב ורלוונטי לקבלת היתר הפעלה, לא יחול.
גיתית שיינין
אני מנסה להבין, לטובת האינטרס הציבורי. נניח שיבדקו את זה וימצאו עכשיו שאחד מבעלי המניות עבר עבירה של צווארון לבן באחד מן התאגידים. את רוצה להגיד שבגלל זה לא יינתן היתר הפעלה, או ידרשו מאתנו להחליף בעלי מניות? החלפת בעלי מניות של הזכיין היא, בלשון המעטה, לא עניין של מה בכך.
יערה למברגר
תלוי על אילו עבירות מדובר. בעבירות של פגיעה בביטחון המדינה אני לא בטוחה שאפשר לתת את ההיתר.
מרק פיליפס
כולנו רוצים להתחיל להפעיל בתוך פחות מחודש ימים.
היו"ר יצחק וקנין
יש לי שאלה ליועצים המשפטיים של משרד התחבורה. האם עד היום לא נתקלנו בחקיקה דומה לזאת?
יערה למברגר
לא. זה תנאי סטנדרטי למתן היתר.
היו"ר יצחק וקנין
אז למה כאן זה מתעורר?
חוה ראובני
זה עולה בשל הוראת המעבר, מכיוון שיש זיכיון נוכחי.
אתי בנדלר
ניקח דוגמה חריגה. שווה בדמיונך שנושא משרה בבעל הזיכיון הורשע בביצוע עבירה נגד ביטחון המדינה.
גיתית שיינין
נושא משרה – ניחא, זה דבר אחד.
אתי בנדלר
קודם כול, את מסכימה אתי כבר שאת זה צריך.
מרק פיליפס
עלינו להתרכז בדבר אחד. אנו אמורים להתחיל את התפעול בעוד פחות מחודש. נצטרך לעבור תהליך של הגשת בקשה לקבל את היתר ההפעלה גם על-פי הוראות המעבר. נצטרך לאסוף את כל המידע על כל נושאי המשרה, להגיש אותו, יצטרך להיות תהליך של בדיקה, המנהל יצטרך לבדוק אילו עבירות נעברו על-ידי נושאי המשרה. אני סבור שלא נכון לבקש מאתנו, אפילו מבחינה פרוצדורלית, ולא נדבר על העניין המהותי, שהוא הוספת דרישה חדשה שיכולה לגרום לכך שההיתר לא יינתן למרות שהמדינה אישרה את בעלי המניות, אבל לעשות את כל זה בפחות מחודש?
אתי בנדלר
לא יספיקו אפילו לאסוף את כל המידע לגבי העניין הזה.
חוה ראובני
אנחנו מציעים אולי כפתרון לעשות משהו בדומה למה שנקבע לגבי הנהגים, שההיתר יינתן והבדיקה של הרישומים הפליליים תיעשה במהלך תקופה של חצי שנה. מצד אחד, זה לא יסכל את ההפעלה. מצד שני, האינטרס הציבורי יישמר.
אתי בנדלר
יש כאן שיקול דעת. זה לא כל עבירה, אלא עבירה "שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה לא ראוי, לדעת המנהל, לתת למבקש היתר הפעלה".
חוה ראובני
אגב, לא מדובר על בדיקה של כל בעל מניות, אלא של בעלי השליטה.
מרק פיליפס
כשאתם מפנים כאן לנושא משרה בכיר, מה הכוונה?
גיתית שיינין
מה ההגדרה של "נושא משרה בכיר"?
חוה ראובני
בסעיף 46 ההגדרה "נושא משרה בכיר" היא "כהגדרתו בסעיף 424א(ו) לחוק העונשין". אני מתנצלת, לא הבאתי אתי את ההגדרה מחוק העונשין.
היו"ר יצחק וקנין
אני מבין שהסיכום מקובל עליכם. הצעתם 6 חודשים.
גיתית שיינין
זה לא פותר לנו את הבעיה. אני מתנצלת אבל אין את החוק לפניי. אולי תוכלו לפרט מה כוללת ההגדרה "נושא משרה בכיר".
איתי עצמון
זאת הגדרה שאושרה בדיון הראשון.
אתי בנדלר
מה הרלוונטיות של זה, אם יורשה לי?
גיתית שיינין
כדי להבין מי הם נושאי המשרה שזה חל עליהם.
אתי בנדלר
נניח שזה רק המנכ"ל, ונניח שזה כל מנהלי המחלקות. מה הרלוונטיות לצורך העניין?
גיתית שיינין
לגבי נושא משרה, ההצעה של משרד התחבורה יכולה לפתור את הבעיה הפרוצדורלית. הבעיה המהותית עדיין נותרת לעניין בעלי שליטה. ככל שמדובר בבעלי מניות, החלפה של בעל מניות כתוצאה מדבר כזה, בעייתית מאוד.
מרק פיליפס
אם במהלך חצי שנה ייבדקו את ההרשעות של בעלי השליטה ותתעורר איזו בעיה, המשמעויות מבחינת המשך התפעול של הרכבת לא ברורות לנו. אם זה בעלי המניות הישירות – מה ההגדרה של "שליטה"? לדעתי זה מופיע בחוק ניירות ערך.
חוה ראובני
על-פי חוק הבנקאות (רישוי).
מרק פיליפס
אם זה בהתאם להגדרה בחוק הבנקאות (רישוי) אז בודקים עד למעלה, עד ל"הראל חברה לביטוח", כולל חברות זרות. ההגדרה "בעל שליטה" רחבה מאוד.
קריאה
זה גם מי ששולט בו ויכול להשפיע על הקיום שלו.
גיתית שיינין
נכון, לכן ההגדרה רחבה מאוד.
היו"ר יצחק וקנין
אני מבקש לסכם את הסעיף. אני מבין שהממשלה הציעה 6 חודשים. לחברת "סיטיפס" לא ברור למי זה נוגע מבחינת נושאי משרה בכירים.
מרק פיליפס
לגבי נושאי משרה בכירים אין לנו הערות, זה הוסכם. יש לנו קצת תהיות לגבי "בעל שליטה", כי זה מונח רחב מאוד, וגם ההשלכות של זה: נושא משרה ניתן להחליף בקלות, אך בעל שליטה – פחות.
יערה למברגר
"בעל שליטה" זה מונח לא כל-כך רחב.
מרק פיליפס
לפי חוק הבנקאות (רישוי) זה לא רק בעלי מניות.
יערה למברגר
ההגדרה לפי חוק הבנקאות (רישוי) היא ההגדרה המקובלת שאנחנו משווים אליה כיום. היא הגדרה לא כל-כך רחבה.
מרק פיליפס
לא באנו בטענות על ההגדרה. כל שאנו אומרים, שההגדרה "בעל שליטה" לא כוללת רק את בעלי המניות המיידיים, אלא זה עולה עד למי ששולט למעלה. זאת הכוונה שלנו. אם מתישהו מישהו בשרשרת השליטה הואשם בעבירה כזאת – להחליף אותו או לאבד את הזיכיון, אלה יהיו האופציות שלנו.
איתי עצמון
אקרא את הגדרת "בעל שליטה" בחוק הבנקאות (רישוי): ""שליטה" – יכולת, בין לבד ובין יחד עם אחרים, לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחר בתאגיד; מבלי לגרוע מכלליות האמור יראו אדם כשולט בתאגיד אם מתקיימת בו אחת מאלה: (1) הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד; (2) בידיו היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד, למעט החלטות שעניינן הנפקה של אמצעי שליטה בתאגיד או החלטות שעניינן מכירה וחיסול של רוב עסקי התאגיד או שינוי מהותי בהם".
גיתית שיינין
זה אומר: כל מי שיכול להשפיע על תאגיד ששולט, במקרה זה, בחברת "סיטיפס".
מרק פיליפס
לענייננו יש מספר בעלי מניות שייכללו בהגדרה.
אתי בנדלר
"לכוון את פעילותו של התאגיד". זה לא סתם להשפיע.
יערה למברגר
זה הגדרה לא כל-כך רחבה.
גיתית שיינין
יש בעלי מניות, ולבעלי המניות הללו יש בעלי מניות.
היו"ר יצחק וקנין
זה עדיין מצמצם מאוד את ההגדרה "בעלי השליטה".
מרק פיליפס
זה לא שאנחנו לא יודעים מי בעלי השליטה. אנחנו מנסים להבין. הרי בעלי המניות ובעלי השליטה אושרו כבר על-ידי המדינה. ההשלכות של הסעיף הזה בעתיד, בחלוף חצי השנה, יהיו שפתאום התנאים לקבלת ההיתר לא יתקיימו, כלומר המנהל יכול לבטל את ההיתר בגין דבר שקשור לבעלי מניות שאושרו כבר על-ידי המדינה.
חוה ראובני
בעל שליטה שיש לו הרשעות יודע את זה, ויודע שהוא עלול להיפסל. מן הסתם הוא ימהר למכור את המניות שלו לפני שיפסלו אותו.
היו"ר יצחק וקנין
או יעביר אותן למישהו אחר.
מרק פיליפס
עם כל הכבוד, בעלי המניות יודעים אילו עבירות הם עברו או לא עברו, אבל לא יודעים אילו עבירות המנהל יבחר. הם גם לא ידעו את זה כאשר הם באו לפרויקט. למכור מניות בפרויקט כזה – זה לא עניין שמחפשים מישהו ברחוב ומוכרים. לא מזמן עשינו עסקה של מכירת מניות בחברה וזה לקח פחות או יותר 9 חודשים מרגע שההסכם בין המוכר מרצון לקונה מרצון נחתם. במצב שהוא מוכרח למכור, כי אחרת מאבדים את הזיכיון, ברור לכם מה זה יעשה למחיר שהוא יקבל בשוק. ההשלכות של דבר כזה מז'וריות למדי. היינו מבקשים שהסעיף הזה יחול עם איזה חריג לגבי בעלי מניות שאושרו כבר. לגביהם באמת צריך להיות דבר קיצוני מאוד.
אתי בנדלר
אני רוצה להציע שהסעיף הזה ייכנס לתוקפו 6 חודשים ממועד מתן היתר ההפעלה הראשון, ובלבד שאם במהלך 6 החודשים הללו מצא המנהל כי המבקש, או בעל שליטה בו, הורשע בעבירה כאמור באותו סעיף - - -
יערה למברגר
או נושא משרה.
אתי בנדלר
אם זה נושא משרה – מבחינתי שיפסיקו לאלתר את עבודתו. אני מדברת בכוונה על המבקש או בעל שליטה בו שהורשע בעבירה שפוסלת אותו מקבלת היתר. ייתן לו המנהל ארכה נוספת על מנת לעשות את החליפין, ארכה סבירה, ובואו נחשוב מה היא, אם עוד 6 חודשים, או עוד 4 חודשים, אינני יודעת מה, כדי לבצע החלפה של בעל השליטה.
חוה ראובני
אי אפשר לדחות את התחילה של הסעיף, כי אז למנהל לא תהיה סמכות לערוך בדיקות. צריך לומר ש"המנהל לא יפסול", או "לא יפעיל את סמכותו לפסול בעל מניות", או משהו כזה.
אתי בנדלר
בסדר גמור. תיקון נכון.
גיתית שיינין
אני רוצה לבקש, ברוח השינוי שהוצע כאן, בכל מקרה אם יופעל הסעיף הזה ואם נגיע למקרה, שאני מנחשת שיהיה תיאורטי, אבל אם לא יהיה תיאורטי, הייתי מבקשת שבכל מקרה המנהל ייתן שהות לזכיין. בוודאי גם בהחלפת מנכ"ל לוקח זמן לאתר מועמדים, אבל בוודאי ובוודאי כאשר יש צורך להחליף בעל מניות ולמכור את המניות. צריך להינתן זמן, לא רק המועד ההתחלתי.
היו"ר יצחק וקנין
היא מתכוונת לנושא משרה בכיר, כמו למשל המנכ"ל.
גיתית שיינין
אני מדברת כרגע על החלה של דחייה כזאת, לא להפעיל את סמכות ביטול ההיתר, לא רק לתקופה הראשונית של 6 חודשים כעת אלא באופן כללי. אם לאורך תקופת הזיכיון מדובר על החלפה של מניות, צורך למצוא מישהו שיהיה מוכן לקנות מניות - - -
אתי בנדלר
זה בוודאי לא הוראת מעבר שאמורה לחול על מי שהוא בעל זיכיון קיים בעת מתן היתר ההפעלה הראשון. את מדבר על כך שאולי זאת הוראה שצריכה לחול לגבי כל מי שיהיה בעתיד בעל זיכיון, שאם יסתבר שבשלב כלשהו - - -
גיתית שיינין
לא. לגבי הזיכיון הקיים.
מרק פיליפס
כל שאנו אומרים, שבעל הזכיון הקיים, שבעלי המניות בו כבר אושרו על-ידי המדינה, אם בעתיד הם לא יעמדו בדרישות הסעיף הזה יינתן פרק זמן ארוך דיו לפני ביטול ההיתר. זאת הבקשה שלנו.
אתי בנדלר
6 חודשים לצורך ביצוע הבדיקה. אם נמצא שהמבקש או בעל שליטה בו הורשע בעבירה כזאת, המנהל ייתן ארכה נוספת של X חודשים נוספים, ואפשר לדון כמה חודשים בדיוק - -
היו"ר יצחק וקנין
של 6 חודשים.
אתי בנדלר
- - שלא תעלה על 6 חודשים נוספים, בהתאם לנסיבות העניין, לצורך החלפת בעלי המניות. זה בדיוק מה שהצעתי.
מרק פיליפס
אם בעתיד יוגש כתב אישום בגין עבירה מן הסוג הזה, שלכאורה ניתן לפסול מייד את בעל המניות, אנחנו מבקשים שגם במקרה כזה, מכיוון שבעלי המניות אושרו כבר ויהיה קשה מאוד להחליף אותם מייד - - -
אתי בנדלר
מה יקרה אם יחליפו בעל מניות בצורה מסודרת, בהתאם להוראות הדין, ואז יוגש כתב אישום נגד בעל מניות חדש? זה בדיוק אותה בעיה. לכן אני אומרת שזה לא שייך להוראת מעבר לגבי בעלי המניות.
גיתית שיינין
מכיוון שגם הסעיף הראשי, לא רק הוראת המעבר, עדיין לא נדון אולי נדבר על זה כאשר נדון באותו סעיף.
אתי בנדלר
ככל שהוועדה תשמע את דעתי, אתנגד לכך בתוקף. זה הוראה סטנדרטית שקיימת בכל הרגולציה שמחייבת היתרים או רישיונות או זיכיונות. אני סבורה שאין מקום לקבוע חריג בעניין הזה. אני מבינה את הצורך הראשוני כרגע, כאשר אתם אומרים שבעלי המניות שלכם אושרו והיתר ההפעלה עומד לפתחנו ואין שהות לעשות את כל התהליך של בדיקת בעלי המניות, בעלי השליטה, ולהחליף בעלי מניות, אבל זה לא ראוי לגבי העתיד.
היו"ר יצחק וקנין
מיצינו את הדיון בפסקה (4). תקרא את הסעיף ואז נצביע עליו.
איתי עצמון
"במשך 6 חודשים מיום התחילה המנהל לא יתנה מתן היתר הפעלה ראשון בקיום תנאי לפי סעיף 46ז(4), ובמהלך אותם 6 חודשים אם נמצא כי המבקש או בעל שליטה הורשע בעבירה כאמור באותה פסקה תינתן ארכה של 6 חודשים נוספים לצורך החלפת בעלי השליטה".
חוה ראובני
זה לגבי בעלי השליטה הקיימים במועד תחילתו של חוק זה.
אתי בנדלר
זה מניח את דעתכם ככל שמדובר בהוראת מעבר?
היו"ר יצחק וקנין
נצביע על פסקה (4), כולל התיקונים. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד פסקה 46ז(4), כפי שהוקראה – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הפסקה נתקבלה.
היו"ר יצחק וקנין
פסקה (4) נתקבלה, כולל התיקונים.
אתי בנדלר
פסקה (5) עוסקת בשעבודים. אולי תסבירו את הפסקה הזאת.
חוה ראובני
"(5)
אישור המנהל לפי סעיף 46ו(א) יינתן בהתחשב בהוראות הזיכיון ותנאיו ובהסכמים שאושרו על-ידי המדינה עם הגורמים המממנים לפי הזיכיון, לרבות שיעבודים הכלולים בהסכמים אלה, ולאחר התייעצות בגוף המלווה מטעם המדינה את ביצוע הזיכיון."


בפסקה (5) מדובר על מקרה שהסכמי המימון שמלווים את הסכם הזיכיון – מה שמכונה סגירה פיננסית – כוללים הוראות נרחבות, שאושרו על-ידי המדינה, לגבי שיעבוד צף ושיעבוד קבוע על נכסים וזכויות של בעל הזיכיון. עכשיו צריך לקבוע הוראה משלימה לגבי שיעבוד ההיתר, מכיוון שבעצם אין ערך לשיעבוד על כל הנכסים האחרים אם ההיתר לא משועבד, כי אז המימוש של השיעבוד חסר תוכן. לכן ההצעה כאן ליצור הוראה מקבילה, תמונת ראי לאישור של השיעבודים הקיימים, גם לגבי שיעבוד ההיתר.
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות?
יערה למברגר
זה סעיף שמַבְנה את אישור המנהל שדיברנו עליו בסעיף 46ו, ומתייחס לעובדה שהמנהל יצטרך להתחשב בהוראות הזיכיון ובהסכמי המימון שאושרו – והסכמי המימון כוללים גם הסכמים לעניין שיעבודים שנעשו בעבר – וגם להתייעץ עם JPTA, הגוף שמלווה מטעם המדינה.


פרט לכך, להבנתי תצטרך להיות התדיינות ועבודה בין המדינה ובין הזכיין והגורמים המממנים בצורה הסכמית, מחוץ לחוק, כפי שנעשה בהקשרים אחרים. כך מקובל לעשות.
מרק פיליפס
לא הבנתי את החלק האחרון.
יערה למברגר
בהקשרים דומים אחרים, למשל בהקשר של חברות התקשורת, חברת החשמל וכדומה נעשו הסכמים נלווים שמדברים על תנאים בשיעבוד. המנהל עכשיו מכיר בשיעבוד חדש. יש הסכמים שמכירים בתנאים לשיעבוד – תנאים לעניין כונס הנכסים, מינויו, מי יהיה.
מרק פיליפס
אלה תנאים שמופיעים בהיתר הרגולטור בדרך כלל, אם לזה הכוונה.
יערה למברגר
בהיתר הרגולטור, ולעתים הם נעשים בצורה הסכמית.
מרק פיליפס
את זה אני לא מכיר.
גיתית שיינין
חשבתי שהבהרת את ההבחנה בין הרגולציה להסכם.
מרק פיליפס
את אומרת שהמנגנון של קבלת האישור של המנהל - - -
יערה למברגר
האישור הוא מנהלי. ייתכן שבנפרד, ברמה הסכמית בין הזכיין ובין המדינה, יהיה הסכם.
מרק פיליפס
אנחנו לא מדברים בשם הבנקים.
יערה למברגר
זה הבהרה לוועדה. יש תנאים ברמת רזולוציה ופירוט שמקובל להגיע אליהם, לגבי השיעבודים ולגבי מסמכי השיעבוד, שנעשים ברמה הרבה יותר פרטנית מאשר החקיקה נכנסת אליה. החקיקה בדרך כלל לא נכנסת לרמת הפירוט הזאת.
גיתית שיינין
פסקה (5) מתייחסת לסעיף 46ו(א). בסעיף 46ו מופיע גם סעיף קטן (ב), שעוסק – ואנחנו חוזרים לאותו עניין – בהעברת השליטה בתאגיד שהוא בעל היתר הפעלה הטעונה אישור מראש ובכתב מאת המנהל.
יערה למברגר
יש כאן עוד טעות. זה צריך להיות מנהל לעניין שיעבוד. יש שם עיקול ודברים שאי אפשר לתת בהם. זה לעניין שיעבוד בלבד, ולא לעניין העברה ועיקול. עיקול – אי אפשר, והעברה – זה לא הזמן, זה אחר-כך. זה רק לעניין שיעבוד. סליחה, זה הופיע בנוסח המתוקן ונשמט לנו.
גיתית שיינין
לעניין סעיף קטן 46ו(ב) בנוסח הכחול, שלא נזכר בהתייחסות של סעיף 45(5), הוא קובע: "העברת השליטה בתאגיד שהוא בעל היתר הפעלה טעונה אישור מראש ובכתב מאת המנהל". אנחנו מתייחסים לכך שהסכם הזיכיון קובע בצורה מפורטת מאוד – ועל כך התנהל משא ומתן שיש לו ערך מסחרי רב – איך אפשר להעביר שליטה ואיך אפשר למכור מניות. זה הליך פרוצדורלי שגם עו"ד תמיר יכול להעיד על המורכבות שבו לאור העסקה שנשלמה זה עתה לעניין מכירת מניות בתאגיד הזה, בזכיין. הערנו על כך גם בהערות הראשוניות שהגשנו.


שוב, כל בעלי המניות מאושרים על-ידי המדינה. לומר שסעיף קטן 46ו(ב) ממשיך לחול כפי שהוא בלי הקלה דומה לזאת שניתנה בפסקה (5), זה חוטא למטרה.
חוה ראובני
לכן אישרנו כבר את פסקה (1) להוראות המעבר, שהפעלת הסמכויות של המנהל תיעשה בהתחשב בהוראות הזיכיון ותנאיו. זה ברור. זה חל גם על הכשירים לפי סעיף קטן 46ו(ב).
גיתית שיינין
גם אם אנחנו חוזרים לרגע לאפשרות של מינוי זכיין חליף - - -
מרק פיליפס
בעצם את אומרת שמבחינת המדינה גם הסמכות לאשר העברות שליטה תיעשה בהתחשב בהסכם הזיכיון?
יערה למברגר
אני מודה שיש טעם מסוים בטענה שלכם. בנוסח הראשוני דיברנו למשל על כך שתהיה התייעצות עם הגורם המלווה מטעם הזיכיון גם לעניין הפעלת סמכות לגבי סעיף קטן (ב), וזה דבר שכעת לא נכלל בנוסח. אני סבורה שזה השמטה שלא התכוונו לה.
איתי עצמון
מה התוספת שאת מציעה?
יערה למברגר
צריך להיות: "אישור המנהל לעניין שיעבוד לפי סעיף קטן 46ו(א), והעברת שליטה לפי סעיף קטן 46ו(ב)".
היו"ר יצחק וקנין
אני מציע שתקראו שוב את הפסקה כדי שהדברים יהיו ברורים.
מרק פיליפס
אולי תוסיפו בפתיח שזה אישור המנהל לשיעבוד, או להעברת שליטה, ואז ייכתב "בהתחשב בהוראות ...".
איתי עצמון
אני מבין שמדובר על "אישור המנהל לעניין שיעבוד לפי סעיף 46ו(א), וכן אישור המנהל לפי סעיף 46ו(ב) יינתן בהתחשב בהוראות הזיכיון ותנאיו".
היו"ר יצחק וקנין
מקובל עליכם התיקון? מי בעד פסקה (5), כולל התיקונים? מי נגד?

הצבעה

בעד פסקה 46ז(5), עם התיקונים שהוכנסו בה – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הפסקה נתקבלה.
היו"ר יצחק וקנין
פסקה (5) נתקבלה.


סיימנו את הוראות המעבר. עכשיו אפשר לדון בהיתר ההפעלה. רבותי, תובילו אותנו לסעיפים הרלוונטיים.
הילה הדר
קראנו את סעיף 46ז רבתי. ככל שאני זוכרת, הוועדה לא הצביעה עליו.
איתי עצמון
סעיף 46ז רק הוקרא, אבל לא נערכה הצבעה.
הילה הדר
הנוסח מ-24.7.11 זהה לנוסח הכחול, למעט משהו שהוספתי בהקראה.
איתי עצמון
הוספת כמה תיקונים קטנים בפסקה 46ז(2).
היו"ר יצחק וקנין
אני מציע שתקראי שוב את הפסקה עם התיקונים.
איתי עצמון
תצביעי בפני הוועדה על השינויים.
הילה הדר
סעיף 46ז – תנאים למתן היתר הפעלה או לחידושו

"(2)
המבקש הגיש למנהל תכנית להפעלת מסילת הברזל המקומית, הכוללת, בין השאר, עניינים כפי שקבע השר לפי סעיף 46י(ד), וכן עניינים כמפורט להלן (בפרק זה – תכנית הפעלה), והמנהל אישר את תכנית ההפעלה:
(א)
תכנית לניהול הבטיחות במסילת הברזל המקומית;
(ב)
פירוט בדבר תנאי הכשרתם של מי שישמשו כנהגים ברכבת המקומית, וכן של מי שישמשו כבעלי תפקידים אחרים במסילת הברזל המקומית אשר נדרשת הכשרה לשם ביצוע תפקידם;
(ג)
תנאי התפעול והתחזוקה של מסילת הברזל המקומית;
(ד)
סדרי ההפעלה של מסילת הברזל המקומית ותנאי הסעה של נוסעים ושל כבודתם ברכבת המקומית;
(ה)
אופן היערכותו של המבקש ליישום התנאים הדרושים לפעילותה של מסילת הברזל המקומית שנקבעו לפי סעיף 46י(ד);"
היו"ר יצחק וקנין
רבותי, יש הערות לסעיף?
מרק פיליפס
רק ההערה העקרונית שהשמענו כמה פעמים ולא צריך לחזור עליה שוב. אנחנו עדיין סבורים שהחוק פוגע בנו.
חוה ראובני
למרות הוראת המעבר?
מרק פיליפס
כן.
היו"ר יצחק וקנין
הם חייבים להגיד משהו ...


אצביע על סעיף 46ז, כולל השינויים בפסקאות (1) ו-(2) ובפסקאות המשנה (א)-(ה). מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 46ז, פסקאות (1) ו-(2) – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הפסקאות נתקבלו.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיף נתקבל.
הילה הדר
אנחנו ממשיכים לקרוא את הפסקאות בסעיף 46ז.

"(3)
הוכחת התקשרותו של המבקש או מי מטעמו עם אדם שקיבל רישיון מנהל תפעול לפי סימן ז', לשם העסקתו בביצוע הפעולות כאמור בסעיף 46י(ב);
(4)
המבקש, בעל שליטה בו או נושא משרה בכיר בו, לא הורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה לא ראוי, לדעת המנהל, לתת למבקש היתר הפעלה או לחדשו, ולא תלוי ועומד נגד המבקש כתב אישום בשל חשד לביצוע עבירה כאמור."
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות?
גיתית שיינין
אותן הסתייגויות שציינו כבר קודם.
היו"ר יצחק וקנין
מי בעד פסקאות (3) ו-(4) בסעיף 46ז? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 46ז, פסקאות (3)-(4) – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הפסקאות נתקבלו.
היו"ר יצחק וקנין
הפסקאות נתקבלו.
הילה הדר
אני מבקשת לקרוא כרגע מן הנוסח שאושר ב-24.7.11, שיש בו תוספות.


סעיף 46ח – תנאים בהיתר הפעלה

"המנהל רשאי לקבוע בהיתר הפעלה בעת מתן ההיתר ולאורך תקופת תוקפו תנאים ומגבלות שיחולו על בעל ההיתר במהלך תקופת תוקפו של ההיתר, כולה או חלקה, ובכלל זה תנאים כמפורט להלן, ובלבד שאם מדובר בקביעת תנאים במהלך תקופת תוקפו של ההיתר, ישמע המנהל את בעל ההיתר טרם קביעת תנאים או מגבלות כאמור:
(1)
סוג הרכבת המקומית שתופעל על מסילת הברזל המקומית ומאפייניה;
(2)
המטרה שלשמה רשאי בעל ההיתר להפעיל את הרכבת המקומית;
(3)
קווי הנסיעה של הרכבת המקומית."


הסעיף הזה עוסק בתקופת ההיתר. בהיתר נקבעים תנאים, מן הסוגים שנקבעו כאן: סוג הרכבת, המטרה שלשמה רשאי להפעילה וקווי הנסיעה. אלה תנאים סטנדרטים למדיי. אנחנו יכולים לראות את זה גם ברישיון הפעלה של קו אוטובוס. הוספנו כאן גם דרישה, שאם מדובר בשינוי של תנאים במהלך התקופה ייערך שימוע והדברים יוצגו לבעל ההיתר, על מנת לשמוע את דעתו.
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות?
גיתית שיינין
אנחנו חוזרים להערה העקרונית שלנו.
היו"ר יצחק וקנין
לבי אתכם.
גיתית שיינין
אנחנו שומרים את זכותנו להעיר בסעיפים הללו.
היו"ר יצחק וקנין
יש איזה כלל, שאם דברים הולכים קשה בהתחלה בסוף הם מצליחים.
גיתית שיינין
אמן, כן יהי רצון.
מרק פיליפס
לצערי הפרויקט הזה הוא החריג.
היו"ר יצחק וקנין
מה זה חריג – זה לא מילה ... כל-כך הרבה קשיים היו בפרויקט הזה, גם במימון הכספי ובהשקעות. באו אלינו לראשונה עם סכום מסוים, ונתנו תוספת ועוד תוספת ועוד תוספת. זה כנראה סימן שדווקא יהיה בסדר בסופו של דבר. יש כלל, לפיו יש דרך רחוקה וקצרה, ויש דרך קצרה ורחוקה. עכשיו אנחנו עושים את הדרך הארוכה, אבל בסופו של דבר היא תהיה קצרה.
איתי עצמון
רציתי לשאול שאלה לגבי הסעיף הזה, שמסמיך את המנהל לקבוע תנאים בהיתר ההפעלה. בהמשך, בעמוד 434, יש סעיף שקובע חובות ותנאים לעניין הפעלת מסילת ברזל מקומית. רציתי לדעת מה היחס בין התנאים הללו ובין תקנות שקובע השר לפי סעיף קטן 46י(ד), לפיו השר חייב לקבוע תנאים נוספים להפעלת מסילת ברזל מקומית, ובין השאר בנושאים כגון "אמצעים הנדרשים להפעלה תקינה של מסילת הברזל המקומית, לרבות צי רכבות מקומיות וכלי רכב, היקפו, סוגי רכב שיש לכלול בו, תחזוקתו וחידושו ...". כלומר, יכולה להיות איזו חפיפה בין התנאים הללו ובין התנאים שנקבעים בתקנות.
הילה הדר
בעיקרון, אנחנו רואים את סעיף קטן 46י(ד) כסעיף כללי, לפיו השר קובע הוראות בהקשר של כל הנוגע להפעלה. סעיף 46ח ספציפי מאוד. הוא עוסק בהיתר ההפעלה שניתן לבעל היתר מסוים, איך זה יהיה בשטח.
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות נוספות? נצביע על סעיף 46ח. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 46ח – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר יצחק וקנין
סעיף 46ח נתקבל.
הילה הדר
סעיף 46ט תואם גם בנוסח הכחול וגם בנוסח שהועבר, למען סעיף קטן (א1). כדאי להסתכל על הנוסח הכחול שמופיע בעמוד 433.


סעיף 46ט – הגבלת היתר הפעלה, התלייתו, ביטולו או סירוב לחדשו

"(א)
המנהל רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב ובכפוף להוראות סעיף קטן (ב), להגביל היתר הפעלה, להתלותו עד שימולאו תנאים שיקבע, לבטלו או לסרב לחדשו, בהתקיים אחד מאלה, ובלבד שנתן לבעל ההיתר הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה:"
איתי עצמון
כלומר: לאחר שנתן.
הילה הדר
"(1)
ההיתר ניתן על יסוד מידע כוזב;
(2)
ההיתר ניתן על יסוד מידע שגוי אשר לו היה ידוע למנהל לפני מתן ההיתר, יש יסוד סביר להניח שההיתר לא היה ניתן;
(3)
חדל להתקיים בבעל היתר תנאי מן התנאים למתן ההיתר או לחידושו לפי סעיף 46ז;
(4)
בעל ההיתר הפר תנאי מתנאי ההיתר או הוראה מההוראות החלות עליו לפי פקודה זו;
(5)
התקיימה פגיעה מתמשכת ברמת השירות הניתנת לציבור הנוסעים ברכבת המקומית המופעלת בידי בעל ההיתר.
(ב)
המנהל לא יבטל היתר הפעלה ולא יתלה אותו, לפי הוראות סעיף קטן (א)(3) או (4), אלא לאחר שדרש מבעל ההיתר לקיים את התנאי או את ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו בתוך תקופה שקבע, כאמור באותו סעיף קטן, ובעל ההיתר לא עשה כן; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו אם לא ניתן לקיים את התנאי או את ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו."


הסעיף הזה קובע את האפשרות לבטל, להגביל, להתלות, לסרב לחדש – זה סעיף סטנדרטי – תוך מתן זכות שימוע לגבי עניינים שניתן לבצע אותם בתוך תקופה מסוימת.
חוה ראובני
זכות השימוע היא כללית אבל נוספה כאן גם חובה לתת הזדמנות לתקן.
איתי עצמון
זה בעצם מיטיב עם בעל היתר ההפעלה. זה אמצעי מידתי.


רציתי לשאול לגבי פסקה (5) של סעיף קטן (א), שעוסק ב"פגיעה מתמשכת ברמת השירות", כאשר לא קשרתם את זה לקיום הוראות כל דין, כלומר לא של הפקודה, לא של התקנות. זה מעין סעיף סל ובעצם לא ברור בדיוק מה גדר שיקול הדעת.
הילה הדר
זה לא סעיף סל. בהמשך נוכל לראות גם התייחסות, שהשר רשאי לקבוע הוראות בעניין הזה.
איתי עצמון
אז אולי צריך לקשור את זה.
הילה הדר
חלק מן ההוראות מופיעות בתקנות שיובאו בפני הוועדה. בפועל הפגיעה המתמשכת הופכת את ההוראה הזאת למידתית, במובן הזה שבהקשר שכזה – היות ואנחנו ניזונים גם ממתן שירות ראוי לציבור – יהיה ראוי גם לבטלו בסיטואציה כזאת.
איתי עצמון
השאלה למה התנאי הזה לא בא בגדר אחת מן הפסקאות האחרות. אני מניח שאחד התנאים למתן היתר קשור גם לרמת שירות מסוימת, או אחד מתנאי ההיתר, או הוראה מן ההוראות החלות עליו לפי פקודה זאת, כלומר בתקנות. מדוע אנחנו צריכים את הפסקה הזאת, שבעצם לא קשורה לאף אחד מן התנאים לפי הפקודה או לפי התקנות שיהיו?
הילה הדר
קודם כול, לדעתי הוא לא נופל בגדר יתר הסעיפים. למשל, לגבי תנאי ההיתר יש עניינים ספציפיים, ואילו מתן שירות לציבור רחב יותר. אפשר בהחלט לציין שזה לפי פקודה זו.
איתי עצמון
פגיעה מתמשכת בניגוד להוראות לפי פקודה זו?
מרק פיליפס
הערנו על הסעיף הזה שלדעתנו הוא מאוד-מאוד רחב. בהסכם הזיכיון יש מדדים ברורים מאוד לרמת השירות, ויש גם סעדים חוזיים לגבי ביטול. אם הסעיף חייב להישאר כאן – ואנו סבורים שאין זה נכון – אז הוא חייב להיות מצומצם יותר ומוגדר יותר.
איתי עצמון
השאלה שלי התמקדה בכך שאולי יש כאן איזו חזרה על תנאים אחרים, אם באמת בתקנות או בהיתר יש הוראות לגבי רמת השירות שמקבל ציבור הנוסעים.
חוה ראובני
ייתכן. תנאי השירות כלולים ברמה מפורטת מאוד בחוזה הזיכיון. יש בקיאים גדולים ממני בתוכן חוזה הזיכיון. זה לאו דווקא נכלל בפסקאות (3) או (4), כי מדובר כאן על פגיעה מתמשכת. יכולה להיות פגיעה פעוטה יחסית, שאולי אפילו לא תעלה כדי הפרה של תנאי ההיתר.
איתי עצמון
אבל אנחנו לא מדברים על זה.
חוה ראובני
אבל עצם ההתמשכות של העבירה, שזה דבר שחוזר ונשנה באופן מתמשך - - -
איתי עצמון
באופן שלא מאפשר לכם להפעיל אף אחד מן הכלים לפי ההיתר?
הילה הדר
הוא פשוט לא נופל כדי פסקה (3) ולא נופל כדי פסקה (4).
איתי עצמון
אם נכתוב: "התקיימה פגיעה מתמשכת בניגוד להוראות לפי הפקודה או לפי ההיתר"?
חוה ראובני
רמת השירות לא תהיה מעוגנת בתקנות. רמת השירות מעוגנת, רובה ככולה, בהסכם הזיכיון.
מרק פיליפס
זה אחת הבעיות שלנו, שרמת השירות מוגדרת בהסכם הזיכיון, אבל אתם אומרים שזה בנפרד, מה שמשאיר למנהל סמכות סופר-רחבה להורות על ביטול כי לא טוב לו עם השירות שהחברה מספקת, למרות שאין קריטריונים אובייקטיביים לזה.
גיתית שיינין
אני מציינת שוב בדיוק את מה שאמרה עו"ד ראובני. לתת סמכות ביטול על כל הפרה, ולו הפרה פעוטה, סמכות לביטול של היתר זיכיון? בואו נסתכל גם על הסעיפים האחרים: "חדל להתקיים בבעל היתר תנאי מן התנאים ..."; "בעל ההיתר הפר תנאי מתנאי ההיתר או הוראה מההוראות החלות עליו לפי פקודה זו". כל הפרה של הוראות הפקודה מזכה בזכות ביטול היתר, וזכות ביטול היתר מפקיעה את הזיכיון. זה לא מידתי בשום צורה שהיא, זה לא סביר.
היו"ר יצחק וקנין
אתם פשוט לא רגילים לחקיקה. זה סעיף סטנדרטי בחקיקה.
איתי עצמון
הם לא מדברים כעת על פסקה (5) אלא על התנאים האחרים. אגיד לך שני דברים. הסעיף הזה הוא סעיף סטנדרטי בדברי חקיקה לגבי רישיונות, זיכיונות והיתרים, וכמובן, כפי שהם חוזרים ואומרים, שיקול דעתו של המנהל בהפעילו סמכות כזאת, שהיא פוגענית ויש לה השלכה רחבת-היקף על ציבור הנוסעים, מובן שתופעל בסבירוּת ותוך שיקול-דעת. זה ברור, לא צריך אפילו להגיד את זה. כמו כל רשות מנהלית. אבל בדרך כלל אנחנו לא כותבים "הפרה מהותית", כי אז תעלה השאלה מה היא הפרה מהותית. חזקה על המנהל, שהוא הרגולטור, שיבחן ולא יבטל היתר, שזה האמצעי הכי קיצוני, על כל הפרה פעוטה.
מרק פיליפס
השאלה אם לגבי פסקה (5) יש דרך לצמצם את ההוראה.
איתי עצמון
חשבתי שאולי צריך לנסות לגדוֹר את זה לגבי ההוראות לפי הפקודה או לפי ההיתר, כי אחרת באמת ניתן כאן שיקול-דעת רחב מאוד.


בהמשך גם חשבתי להציע שכן תהיה התייחסות מפורשת בתקנות לעניין רמת השירות לנוסעים, בהסמכה מפורשת.
הילה הדר
אני מציעה, אם יורשה לי, בפסקה (5), היות ואני מבינה שיש לך קושי איתה, לציין ש"זה לפי הוראות פקודה זו" על מנת להכניס את התקנות, כי שם יש לנו עניין, אבל לא לפי ההיתר, כי בהיתר – רק עכשיו קראנו את סעיף 46ח שקובע מה כלול בהיתר.
איתי עצמון
שאלתי לגבי הסמכות הרחבה שניתנת לבטל רישיון בעקבות פגיעה מתמשכת, מה הקריטריונים. חשבתי שהקריטריונים אמורים להיות לפי התקנות, כי יהיו תקנות לגבי רמת השירות. אתם מסכימים, נכון?
לאה ורון
כלומר, השר יתקין תקנות. את הדברים של עו"ד עצמון הבנתי. את התשובה לא הבנתי.
הילה הדר
אנחנו מסכימים לפי הוראות פקודה זו, אבל לא לפי תנאי ההיתר.
איתי עצמון
כלומר, "התקיימה פגיעה מתמשכת בניגוד להוראות לפי פקודה זו ..."?
מרק פיליפס
יש לי הערה על סעיף קטן (ב). יש כאן תקופת ריפוי לגבי פסקאות (3) ו-(4). אמנם פסקה (5) עוסקת בפגיעה מתמשכת, אבל עדיין ראוי שהמנהל יתריע שאם ההפרה המתמשכת ממשיכה אז הוא יבטל את הרישיון, ולא שכל הזמן תהיה הפרה ורק אז הוא יבטל את הרישיון.
לאה ורון
אבל מדובר בפגיעה מתמשכת.
מרק פיליפס
כן, אבל הוא לא חייב להודיע על כך קודם. הוא לא חייב להודיע שהוא רואה את זה כפגיעה מתמשכת.
איתי עצמון
אתה יכול להתייחס לזה גם לפי פסקה (4), כי בפסקה (4) כתוב "או הוראה מההוראות החלות עליו לפי פקודה זו". לפי הפקודה מדובר גם על התקנות. כלומר, אם היתה פגיעה, לא מתמשכת, פגיעה נקודתית ברמת השירות הניתנת לציבור הנוסעים אתה תקבל התרעה. אם הפגיעה מתמשכת, אז ניתן יהיה לנקוט כלפי בעל ההיתר את אותם אמצעים.
מרק פיליפס
הוא יכול להגיד: כבר חצי שנה אתה עושה X, אני מבטל מייד את ההיתר.
היו"ר יצחק וקנין
שנינו מבינים שלא זה יהיה ההליך. יש כאן איזה תהליך, שבעל ההיתר קיבל התרעה ולא תיקן את האמור תיקון.
גיתית שיינין
חובת ההתרעה לא מצויה כאן.
לאה ורון
הם אומרים שהתהליך מצוי לגבי פסקאות (3) ו-(4), אבל לא מצוי לגבי פסקה (5). לגבי פסקאות (3) ו-(4) כתוב: "אלא לאחר שדרש מבעל ההיתר לקיים את התנאי".
חוה ראובני
אנחנו יכולים להוסיף את פסקה (5).
אתי בנדלר
אבל התשובה היא שבמילא כתוב "בניגוד להוראות לפי פקודה זאת".
היו"ר יצחק וקנין
אין להם התנגדות להוסיף גם את פסקה (5) בסעיף קטן (ב).


אני מצביע על סעיף 46ט, על סעיפים קטנים (א) ו-(ב), עם השינויים שהוכנסו בהם. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיפים קטנים 46ט(א) ו-(ב), עם התיקונים שהוכנסו בהם – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיפים נתקבלו.
היו"ר יצחק וקנין
סעיפים קטנים (א) ו-(ב) בסעיף 46ט, נתקבלו, עם התיקונים.
הילה הדר
"(ג)
בוטל זיכיון שניתן לפי סעיף 46א(א), בטל היתר ההפעלה שניתן לבעל הזיכיון, במועד ביטולו של הזיכיון."
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות לסעיף קטן (ג)? אין הערות. מי בעד סעיף קטן 46ט(ג)? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף קטן 46ט(ג) – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר יצחק וקנין
סעיף קטן 46ט(ג) נתקבל.
הילה הדר
"(ד)
בוטל או הותלה היתר הפעלה לפי סעיף קטן (א), או בטל היתר הפעלה לפי סעיף קטן (ג) יחדל בעל ההיתר להפעיל את מסילת הברזל המקומית והסמכויות והזכויות הנתונות לו לפי פקודה זו יפקעו, והכל במועד ובאופן שיורה המנהל."
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות לסעיף קטן (ד)?
גיתית שיינין
אנחנו חוזרים על אותה הסתייגות.
איתי עצמון
אני רוצה להפנות את תשומת הלב לכך שכאשר מבוטל או מותלה היתר הפעלה, למעשה לא תוכל אותה רכבת מקומית לפעול וציבור הנוסעים הוא שבסופו של דבר יסבול. השאלה אם לא ראוי לכוון, או להתוות כאן את שיקול הדעת שניתן למנהל, שיידרש להתחשב בצורך להבטיח רציפות בשירות שניתן לציבור הנוסעים, או משהו בנוסח הזה. אני סבור שזה אינטרס ציבורי חשוב מאוד שראוי להזכיר אותו בנוסח החוק.
הילה הדר
סעיף קטן (ה) מתייחס למקרה הזה וקובע הסדרים שהשר, באישור הממשלה, יורה בצו. אנחנו מבקשים לא לכתוב דבר שלמעשה יגביל את אותו שיקול דעת, כי הוא תלוי הצורך והנסיבות שיעלו באותו זמן.
איתי עצמון
לא הבנתי את התשובה.
הילה הדר
התייחסתי לסעיף קטן (ה) שטרם קראנו. אולי נקרא אותו קודם.
היו"ר יצחק וקנין
תקראי גם את סעיף קטן (ה) ואז נצביע על שני הסעיפים הקטנים.
הילה הדר
"(ה)
בוטל היתר הפעלה לפי סעיף קטן (א), או בטל היתר הפעלה לפי סעיף קטן (ג) רשאי השר, באישור הממשלה, להורות בצו כי מסילת הברזל המקומית שלגביה בוטל או בטל ההיתר כאמור תופעל, החל במועד שקבע המנהל לפי סעיף קטן (ד), בידי מי שנקבע בצו ובהתאם לאמור בו, עד שיינתן היתר הפעלה לגבי אותה מסילת ברזל מקומית למבקש שקיבל זיכיון לפי סעיף 46א(א) או למבקש שהוא חברה ממשלתית שעמה התקשרה הממשלה לפי סעיף 46א(ד), בהתאם להוראות סעיף 46ז."


זה סעיף שנותן תשובה לאותו ביטול, שההסדר ייעשה באמצעות צו ונכתב כאן הצורך, עד שתתברר עמידתו של גורם אחר בהתאם להוראות סעיף 46ז.
חוה ראובני
אנחנו מביאים בחשבון אפשרות שההפעלה תהיה אפילו על-ידי אותו בעל זיכיון, רק שהפעם הוא לא יפעל מכוח היתר אלא מכוח צו.
דורון תמיר
צו זמני כזה, לשנה.
חוה ראובני
שזה יהיה אותו מפעיל, אבל במסגרת משפטית אחרת.
לאה ורון
עו"ד דורון תמיר כבר בחר להגיד "לשנה", היתר זמני לשנה, ואתם לא הגבלתם את זה.
דורון תמיר
מה שנובע מחוזה הזיכיון. בחוזה הזיכיון יש התייחסות ספציפית לסיטואציה.
איתי עצמון
בחוזה הזיכיון הספציפי הזה.
דורון תמיר
נכון. עליכם לדעת, בסיטואציה שבה הזיכיון אמור לפקוע, עדיין, על מנת לשמור על השירות הציבורי, יש פרק זמן שהוא חייב לפעול.
מרק פיליפס
שהמדינה יכולה להורות לו.
דורון תמיר
נדמה לי שזה בין חצי שנה לשנה.
היו"ר יצחק וקנין
אני מציע שנשמע את ההערות של היועץ המשפטי של הוועדה.
איתי עצמון
אני רוצה להבחין כאן בין שני הסעיפים הקטנים שקראה עו"ד הילה הדר. סעיף קטן (ד) עוסק בפעולה של הביטול, כלומר ברגע שבוטל או הותלה היתר ההפעלה למעשה מפסיק בעל ההיתר להפעיל את מסילת הברזל המקומית והזכויות הנתונות לו פוקעות מאליהן. אני סבור שצריך כאן איכשהו להתוות את שיקול הדעת בהקשר הזה, מכיוון שיש כאן השפעה קריטית מאוד על ציבור נוסעים שיהיה תלוי באמצעי התחבורה, באמצעי להסעת ההמונים.


סעיף קטן (ה), לצערי, לא נותן כל-כך את המענה מכיוון שהוא מתייחס רק למצב שבו בוטל היתר הפעלה. לא הבנתי כל-כך מה הנפקות של התליית היתר הפעלה, אין התייחסות לנושא הזה. ואין התייחסות להתוויית שיקול דעת השר בבואו להורות בצו. לא דובר כאן למשל על משך הזמן שבו לא תופעל מסילת הברזל המקומית, או תופעל על-ידי גורם אחר, שאיני מבין גם מה הכשירות שלו. לא נאמר כאן שזה לזמן הקצר ביותר הנדרש לצורך התקשרות עם בעל זיכיון אחר או עם חברה ממשלתית אחרת. צריך לתת מענה לשאלות הללו מכיוון שבאמת מדובר כאן על האינטרס של ציבור הנוסעים וצריך לחשוב על זה.
הילה הדר
אלה שאלות חשובות ורלוונטיות מאוד. אני סבורה, היות ומדובר כאן בתקופה שאין ודאות לגביה, לשם כך אנחנו מבקשים לשמר את האפשרות של השר, באישור הממשלה, להורות במסגרת הצו מה יהיו התנאים – משך התקופה, הגורם שאליו זה יועבר. כתוב גם בסעיף קטן (ה) שכל הדברים הללו ייעשו עד אשר יינתן היתר לפי הוראות סעיף 46ז.
איתי עצמון
אציע כמה פתרונות אפשריים לגבי השאלות שהעליתי. אציג אותם בפני הוועדה, והוועדה תכריע.


כמו בסעיף קטן (ד), שבו יש סמכות למנהל להורות, וכתוב: "הכל במועד ובאופן שיורה המנהל", לעניין הביטול או ההתניה, אני מציע שסמכותו תופעל אכן בהתחשב בצורך להבטיח רציפות בשירות שניתן לנוסעים. כלומר, גם כאשר הוא קוצב את המועד ואת האופן שבו יבוטל או יותלה היתר ההפעלה השיקול הזה יהיה שיקול מרכזי, כלומר להתוות את שיקול הדעת.
היו"ר יצחק וקנין
אני מקבל את זה.
איתי עצמון
שאלה נוספת שלא כל-כך הבנתי מה המענה שניתן לה היא לגבי נפקות התליית היתר.
הילה הדר
לגבי התליה, היות שבדרך כלל התליה היא לתקופה קצרה, לכן אנחנו לא יודעים מה לגבי שימוש בנכסים. הרי הנכסים הללו הם של בעל ההיתר.
גיתית שיינין
אני רוצה להבין את נושא ההתליה, ואני חוזרת לשאלתו של היועץ המשפטי של הוועדה. כאשר מדובר על הסכם זיכיון, לפי סעיף קטן (ג) אם ההיתר בוטל גם הזיכיון מבוטל. אם ההיתר לא מבוטל והזיכיון לא מבוטל אז מה תעשו? תקחו מאתנו את האפשרות להפעיל תוך כדי תקופת הזיכיון?
הילה הדר
סברנו שלא צריך לקבוע הנחיות לתקופה של התליה.
גיתית שיינין
אבל מה הנפקות? מה עושים?
איתי עצמון
מה הנפקות? מה יקרה?
הילה הדר
אז מן הסתם בעל ההיתר יידרש לעמוד בתנאים מסוימים שהמנהל יצטרך להציג בפניו.
גיתית שיינין
אבל ללא היתר אי אפשר להפעיל.
היו"ר יצחק וקנין
אם את לא קובעת זמן, באיזה זמן הוא יעמוד?
הילה הדר
זה כן דבר שצריך להיכתב באותה הוראת התליה.
גיתית שיינין
אבל יש שאלה אחרת. ההיתר הותלה. ללא היתר אי אפשר להפעיל. מה קורה במשך הזמן הזה?
הילה הדר
בתקופת ההתליה למעשה אין הפעלה.
גיתית שיינין
תשומת לב הוועדה צריכה להיות מוסבת לכך, מכיוון שפירושו שבתקופת התליה אין הפעלה של הרכבת למשך כמה חודשים או שנה.
חוה ראובני
המשמעות עשויה להיות התליה.
היו"ר יצחק וקנין
להשאיר את הדבר הזה סתום כך בעצם עלול ליצור מצב, על-פי נוסח הסעיף כרגע, שנימצא ללא הפעלה של הרכבת.
הילה הדר
עלול להיות מקרה כזה. יכולות להיות גם הוראות אחרות.
היו"ר יצחק וקנין
צריך שהשר ינחה או ייתן הוראה כזאת או אחרת.
גיתית שיינין
וגם בתוך כך, מה קורה? לנו יש זיכיון. כלומר, לא בוטל הזיכיון.
איתי עצמון
זאת שאלה אחרת.
היו"ר יצחק וקנין
לא נערבב הכול ביחד בחבילה אחת, אחרת לא נצא בכלל מן הסיפור.
איתי עצמון
נכריע נקודה-נקודה. קודם כול, דיברנו על התוויית שיקול דעת המנהל, כפי שהצעתי בסעיף קטן (ד). אתה מקבל את ההצעה?
היו"ר יצחק וקנין
זה מקובל עליי.
איתי עצמון
השאלה השנייה שהעליתי היא לגבי נפקות התליית היתר ההפעלה. אפשר לכתוב בסעיף קטן (ה): "בוטל היתר הפעלה, או בטל, או הותלה, רשאי השר, באישור הממשלה, להורות בצו ...". כלומר, שגם לגבי מקרה של התליה יצטרכו למצוא גורם אחר שיפעיל את הרכבת, מכיוון שיש ציבור נוסעים שתלוי באותו כלי תחבורה.
הילה הדר
בעצם צריכה להינתן כאן תשובה לגבי ההעברה של הנכס.
היו"ר יצחק וקנין
לכן נותנים לשר שיקול דעת.
מרק פיליפס
לפי הוראות הסכם הזיכיון, במקרה של ביטול יש הוראות מה קורה לנכסים של הרכבת, קרי: הקרונות וכל הציוד. במקרה של התליה אין. כלומר, כפי שעו"ד הדר אמרה, הקרונות הם של בעל הזיכיון. אני סבור שלא יהיה ראוי לצפות מבעל הזיכיון, שאמרתם לו לא להפעיל, לתת למישהו אחר את הקרונות שיוכל להפעילם, בלי לשלם פיצוי, בלי הבטחות, בלי ערבויות. זה לא כל-כך פשוט.
הילה הדר
זה מעבר להבטחות. זה זכות קניינית. השאלה איך נוכל בצו להתייחס לזכות הקניינית.
גיתית שיינין
בדיוק, יש לנו זכות קניינית בזיכיון עצמו, והזיכיון לא בוטל, הוא עדיין תקף. אז היכן אנו נמצאים?
איתי עצמון
בנוסח הסעיף אין התייחסות לנפקות התליית היתר.
יערה למברגר
מי מפעיל בתקופת ההתליה?
איתי עצמון
אין התייחסות. החוק שותק בעצם.
גיתית שיינין
זה לא רק מי מפעיל. הזיכיון הוא שלנו, יש לנו את הזכות הקניינית בזיכיון, יש לנו את הזכות הקניינית בנכסים, אבל בכל זאת אין לנו היתר ואסור לנו להפעיל.
איתי עצמון
מה שאת אומרת נכון גם לגבי ביטול, לא רק לגבי התליה.
גיתית שיינין
לגבי ביטול כבר הערנו קודם.
יערה למברגר
יש את הסעיפים של היחס: "בוטל זיכיון ...".
גיתית שיינין
זה לגבי ביטול. מה קורה בתקופת התליה? מצד אחד, יש זיכיון, שהוא שלנו וזה זכות קניינית שלנו, ומצד שני, אין היתר ואסור להפעיל. את לוקחת נכסים שלי.
יערה למברגר
זאת השאלה הקונצפטואלית.
לאה ורון
הצו של השר נשמע כמו הלאמה.
יערה למברגר
נפריד כאן בין שני דברים שונים. עניין הצו שונה ממה שעו"ד גיתית שיינין מדברת עליו עכשיו. היא מדברת בכלל נגד ההתליה. זה אמירה כללית. היא אומרת: לי יש זיכיון, לי יש זכות, אתה מתלה ומונע ממני לממש אותה.
איתי עצמון
אנחנו רוצים להבין את המשמעות.
מרק פיליפס
עו"ד יערה למברגר, לא נכון להציג את זה כך.
היו"ר יצחק וקנין
אם כרגע מתלים לו את הרישיון המערכת הזאת משותקת לגמרי ולא פועלת?
יערה למברגר
לא.
לאה ורון
כן. כך אמרה עו"ד הדר, שבתקופת ההתליה יכול שהמערכת תהיה משותקת.
יערה למברגר
אני רוצה לומר דבר נוסף. הבנתי – וכאן דווקא משרד התחבורה אמור לדעת יותר – שיש לכך התייחסות בהסכם הזיכיון, לא להתליה אלא למצב שלא מופעל באופן זמני.
מרק פיליפס
על-פי הסכם הזיכיון – נבדוק את זה עכשיו, אבל כפי שאני מכיר, רק במקרה של ביטול הזיכיון - - -
יערה למברגר
ואין חלופות אחרות?
גיתית שיינין
להתליה? אין דבר כזה.
דורון תמיר
אם לא תהיה התליה אז יהיה להם ביטול. הם מעדיפים שתבטלי להם את הרישיון?
מרק פיליפס
יש הוראות בהסכם הזיכיון שעוסקות בנסיבות מיוחדות, אבל לא בשוטף. למשל כאשר יש אירוע רב-משתתפים בירושלים, שרוצים להפסיק את ההפעלה כדי שאנשים יוכלו ללכת על הפסים. לא מדובר על מקרה שרוצים להתלות את הזיכיון. אין התייחסות כזאת. לעומת זה, במקרה של ביטול ההסכם על הזכיין להחזיר או להעביר למדינה את הבעלות בנכסים של הזיכיון, ובגין זה נקבל פיצוי. מידת הפיצוי תלויה בעילת הביטול. אבל במצב הביניים נוצר כאן איזה שעטנז, שבעצם לפי החוק תהיה התליה של ההיתר, לפי הזיכיון אין התייחסות, ואז הנכסים נשארים קניין של "סיטיפס". אני סבור שבצו אף אחד לא יכול להגיד ל"סיטיפס": תעבירו בבקשה את הקרונות למפעיל אחר.
יערה למברגר
יש אפשרויות אחרות. אציג לך אפשרות היפותטית: טכנולוגית על המסילה יכולים לנסוע גם אוטובוסים. נכון או לא נכון? אפשר לספק לתושבים שירותי תחבורה גם אם עדיין הקרונות בידי "סיטיפס" והרישיון שלה מותלה לחודש ימים עד שהיא ממלאת איזה תנאי בטיחות חשוב מאוד. יש לזה מענה גם בהסכם הזיכיון.
מרק פיליפס
נכון שטכנית האוטובוס יכול לנסוע על הפסים, אך הקיבולת של אוטובוס, כפי שכולם מבינים, קטנה בהרבה משל הרכבת, ושנית, האוטובוסים יגרמו נזקים לפסים שלא מתוכננים לנסיעה כבדה של אוטובוסים הלוך ושוב. האוטובוס לא נוסע ממש על הפסים. הוא נוסע על הכביש ופוגע בכל האבנים. זה לא דבר של מה בכך. אולי יצטרכו למצוא הסדרים אחרים לאוטובוסים.
לאה ורון
בכל מקום בתוואי של הפסים יכולים לנסוע אוטובוסים? אין הבדלי גובה?
מרק פיליפס
ככל שאני יודע, כן. יצטרכו כמובן לכבות את החשמל. ייקח זמן להחזיר את המערכת לכשירות כי האוטובוסים פוגעים בפסים.
גיתית שיינין
מתחת למרצפות קיימים כל הסנסורים של המערכת.
מיכה פרלמן
אפשר להעיר את תשומת לב הוועדה, עלינו להסתכל קצת יותר קדימה. ייתכן שבעוד 10-15 שנים יהיה עוד קו בירושלים וייתכן שבו יהיה מפעיל נוסף.
היו"ר יצחק וקנין
על הראשון אנחנו בוכים ואתה רוצה עוד קו? כמה שנים לקח להקים את קו הרכבת הקלה הנוכחי?
מיכה פרלמן
10-15 שנים. אז בעוד 15 שנים מהיום, ויש תוכניות כאלה.
היו"ר יצחק וקנין
חבל שלא בנו רכבת תחתית.
מיכה פרלמן
אם ימנעו ממפעיל אחד יוכלו להביא מפעיל אחר. אלה דברים שאנחנו מכירים בתחבורה הציבורית בתחום האוטובוסים. זה תלוי בשיקול הדעת של משרד התחבורה, שיודע לבחון עלות מול תועלת. יש לו אחריות כלפי ציבור הנוסעים והוא יידע לבחון את השיקולים הללו.


אגב, אם יתלו את ההיתר של הזכיין כנראה יהיו לכך סיבות טובות. לפי דעתי משרד התחבורה עד היום אף פעם לא עצר אף מפעיל של תחבורה ציבורית. הוא מאוד לא חפץ לעשות את זה. בסוף כל התלונות על היעדר תחבורה ציבורית מגיעות אליו. אנחנו מכירים את זה יום-יום מכל קו הכי קטן שנפגע. ראו את מה שקרה ברפורמה האחרונה בתל-אביב.
לאה ורון
אין ספק שהאחריות היא של שר התחבורה ושל משרד התחבורה.
היו"ר יצחק וקנין
אני חושש שהנהגים שלכם ייצאו לשביתה והרכבות ישבתו, כפי שמשביתים את הרכבת בכל שני וחמישי.
גיתית שיינין
דיה לצרה בשעתה. יש כנראה איזה מפלס ברחוב יפו שאולי לא ניתן לנסוע עליו באוטובוסים.
לאה ורון
בוודאות יש מפלס לתחנות שבהן מעלים ומורידים נוסעים.
גיתית שיינין
עניין אחר הוא התליית היתר. מר מיכה פרלמן ציין כאן אפשרות פוטנציאלית להביא מחליף. אני מתארת לעצמי שאם יפסלו את בעל ההיתר זה כנראה מכיוון שהחברה שמפעילה בפועל היתה בעייתית, כי התאגיד "סיטיפס" בעצמו לא באמת עושה הרבה. אני מזכירה לכם את הדרישות העצומות, שדנו בהן כאן לעומק, ממנהל התפעול ואת ההכשרה הארוכה והמיוחדת שנדרשת לנהגים. לכל אלה למצוא מחליף לתקופת התליה, שתהיה כנראה של כמה חודשים בודדים? רק תקופת ההכשרה של האנשים הללו כפולה לפחות מזה.
מיכה פרלמן
אם יש מפעיל קיים אחר באותה רשת אז כבר מתמלאים לגביו כל התנאים והאישורים.
מרק פיליפס
זה נכון אם יהיה עוד קו של רכבת קלה בירושלים.
לאה ורון
לכן השיקולים של המדינה יהיו כבדים יותר, ולכן אולי יעבירו מפעיל מעיר אחרת, אם יהיה כזה באותה שעה. הרי לא מחוקקים את החוק לשעה הזאת ורק ל"סיטיפס".
גיתית שיינין
רישיון נהג זה לקו. שוב, אני באמת לא מבינה. נניח אפילו שיביאו מפעיל אחר, איפה עומדת הזכות הקניינית בעת ההתליה? של מי ההכנסות? איך מטפלים בכל הנזקים שייגרמו לציוד מכך שמפעיל אחר השתלט עליו?
קריאה
קבענו הוראת מעבר שנותנת לכם סעדים, לדעתי.
גיתית שיינין
מה הקשר להוראת המעבר?
דורון תמיר
חלופה אחרת היא ביטול.
מרק פיליפס
חלופה אחרת היא לא להתלות.
דורון תמיר
למעשה התליה היא הוראה מידתית שפוגעת בכם פחות, כי בסיטואציה הזאת אתם בהפרת חוזה, ובהפרת חוזה אין לכם כבר זכות לזיכיון ואתם מאבדים את ההון העצמי. כלומר ההתליה לכאורה טובה לזכיין, זה דווקא סעד מרכך.
גיתית שיינין
את זה בדיוק אני מנסה להבין, איך זה מרכך?
דורון תמיר
כי בסיטואציה של הפרה הזכיין יוצא וידיו על ראשו. הוא לא רוצה להיות שם. דווקא התליה נותנת לו איזשהו מעמד. ייתכן שבסוף משרד המשפטים עוד יחליט שהוא רוצה לבטל את ההתליה ולהשאיר ביטול. עדיף לכם ביטול?
היו"ר יצחק וקנין
יש היום בזיכיון גורם מלווה?
דורון תמיר
כן, ה-JPTA (Jerusalem Public Transport Administration).
איתי עצמון
הנוסח גובש תוך כדי הישיבה. אני מציע לומר: "אם הותלה היתר הפעלה יורה המנהל, באישור השר, על הפעלת הרכבת המקומית בידי גורם אחר למשך תקופת ההתליה, בכפוף לשימוע של בעל היתר ההפעלה שההיתר שלו הותלה ובהתייעצות עם הגוף המלווה שנקבע בזיכיון, ככל שנקבע".
שמחה אורנשטיין
אגב, לא בהכרח זה יהיה מפעיל של רכבת. גם היום כאשר יש תקלה אנו מכינים תוכנית חירום חלופית להפעיל אוטובוסים, לאו דווקא על המסילה. מכינים היום תוכנית למקרה שתהיה תקלה. המקרה כאן פשוט מאוד. בואו נניח שיש איזו בעיה בטיחותית, ואומרים לזכיין: בחודש הזה תתקן, יש לכם בעיות חשמל, הפסקות חשמל, תתקן בתוך חודש.
היו"ר יצחק וקנין
הדוגמה שאתה מציג עכשיו היא לא בעיה של הזכיין אלא בעיה שלנו. את הזכיין מעניין יותר מה קורה עם הנכסים שלו ועם כל התשתיות שלו ועם כל מה שהוא השקיע, ואותי מעניין הציבור.
מיכה פרלמן
בנוסח שהצעתם קבעתם שזה יהיה מפעיל רכבת אחר.
איתי עצמון
כתבתי: "שיורה המנהל באישור השר על הפעלת הרכבת המקומית". הם אומרים שבמקרים מסוימים אי אפשר בכלל להפעיל את הרכבת.
מיכה פרלמן
שיפעילו את הפתרון החליפי או את הפתרון התחבורתי.
לאה ורון
אולי יאמצו את ההצעה של מר פרלמן ויביאו אוטובוסים.
גיתית שיינין
זה לא מחליף את הרכבת. זה פשוט דבר אחר.
לאה ורון
אבל אם המדינה תחליט שהיא רוצה להסיע את הנוסעים באמצעים אחרים, היא תחליט.
היו"ר יצחק וקנין
אני מבין את כל החששות שלכם, אני מבין את הדילמה שבה אתם נמצאים. אבל בכל זאת, אם נגיע למקרה כזה שהשר צריך להתלות את הרישיון או לבטל אותו, זה מקרה חריג מאוד ולא פשוט. זה אחרי שנתנו לכם שימוע ועוד שימוע ודין ודברים ומשא ומתן. הרי השר הוא האחרון שירצה שיהיה לו איזה "פקק" תחבורה בירושלים, של אנשים שיצעקו ויזעקו. ראיתם מה קרה עם שינוי הקווים בגוש דן, כמה צעקות היו, והנה הכול נרגע והכול משתלב. יש כאן בעיה.
לאה ורון
מה גם שהאחריות היא של השר ולא של "סיטיפס".
הילה הדר
אם יורשה לי, אדוני, אולי הבעיה תיפתר אם נוסיף בסעיף קטן (ה) גם את ההתליה ואז הכול יהיה על דרך של אותו צו של השר.
היו"ר יצחק וקנין
אני מבקש שתקראו את הסעיף המתוקן ונצביע עליו.
לאה ורון
עו"ד איתי עצמון הציע מן ההתחלה לאחד את סעיפים קטנים (ד) ו-(ה).
הילה הדר
ההצעה שלי לגבי ההתליה, שתהיה באישור המנהל, היות ומדובר בדבר קצר-טווח והיות ומדובר על הסדרי תנועה, שגם כך אמורים להיות כחלק מן ההתנהלות הרגילה ולא משהו שדורש את אישור השר או אישור הממשלה.
לאה ורון
מה כוונתך "באישור המנהל"? האם לא המנהל הוא שמתלה?
הילה הדר
כן, אבל ההסדר החלופי יהיה באישור המנהל ולא באישור השר.
איתי עצמון
אנחנו מדברים על שני דברים שונים. הצעתי שתי חלופות. החלופה שאתם מציעים היא פשוט לתקן את סעיף קטן (ה).
הילה הדר
היא לא "פשוט" מכיוון שההסדר הזה לגבי התליה יהיה לפי הוראת המנהל, מבחינת הסדרי התנועה, ואילו כאן לגבי ביטול וכולי דרוש אישור השר.
איתי עצמון
את מדברת על סעיף קטן (ד) מול סעיף קטן (ה), מכיוון שכתוב בסעיף קטן (ד): "והכל במועד ובאופן שיורה המנהל". על זה את מדברת?
הילה הדר
מנגנון דומה למנגנון הזה, נכון.
היו"ר יצחק וקנין
למה אתם לא רוצים שזה יהיה באישור השר? מה הסיבה? הרי בסופו של דבר מי שינחה את המנהל הוא השר. אם המנהל יקבל החלטה, והשר יקרא לו ויגיד: אדוני, תחזור בך – אתם יודעים בדיוק מה יקרה. לכן אני מעדיף מלכתחילה שזה יהיה באישור השר.
מיכה פרלמן
סעיף קטן (ה) דורש גם את אישור הממשלה. בכל הנוגע לניהול הרישיונות בדרך כלל הסמכות היא של מנהל, של פקיד. רק במקרים חריגים עולים לרמה של שר, ובטח לא של אישור ממשלה.
איתי עצמון
לכן הצעתי להוריד את זה מדרגה, לא השר באישור הממשלה, אלא המנהל באישור השר, לגבי התליה.
היו"ר יצחק וקנין
אני מציע שתקרא את הסעיף המתוקן.
איתי עצמון
"הותלה היתר הפעלה יורה המנהל, באישור השר, על הפעלת רכבת מקומית בידי גורם אחר למשך תקופת ההתליה, בכפוף לשימוע והתייעצות עם הגוף המלווה, למעט בנסיבות שבהן לא ניתן להפעיל את הרכבת מטעמי ביטחון ובטיחות". יש טעמים נוספים?
מיכה פרלמן
כל הטעמים של התליה.
איתי עצמון
אמרתם שיש מקרים שבהם אי אפשר בכלל להפעיל את הרכבת, הרכבת צריכה להיות מושבתת כדי לתקן תקלה, למשל, כדי לענות על בעיות בטיחות. אני מנסה לחשוב אם יש עוד מקרים שבהם לא ניתן יהיה ליישם את ההוראה הזאת, של הפעלה בידי גורם אחר.
הילה הדר
יש שני קשיים שהיינו רוצים לפתור. האחד, אם רוצים לייצר הסדרי תנועה שאינם דרך מסילת הברזל המקומית. השני, שגם בעל ההיתר יוכל להפעיל, או לייצר איזו הפעלה אחרת.
דורון תמיר
גם אם הוא בהתליה.
איתי עצמון
אתה מציע להפעיל בתנאים?
היו"ר יצחק וקנין
הזכיין לא יכול להפעיל את הרכבת, אז הוא יפעיל את האוטובוסים? זאת ההצעה שלכם?
הילה הדר
יכול להיות מקרה כזה.
חוה ראובני
הוא יפעל לא מכוח היתר, אלא מכוח הוראת המנהל.
מיכה פרלמן
אבל אין אוטובוסים. המפעיל שלכם יכול להיות באיזה שלב אולי "אגד".
גיתית שיינין
מאין אני אמורה להצמיח אוטובוסים?
היו"ר יצחק וקנין
ככל שנתערבב ונדוש בדבר הזה יותר מדי זה יצור לנו מערבולת שלא נצא ממנה. לדעתי צריך ללכת על קו ברור, כפי שהציע עו"ד איתי עצמון. זה הפתרון הטוב ביותר.
איתי עצמון
השינוי שהצעתם: "והמנהל רשאי להורות, באישור השר, על הפעלת הרכבת בידי בעל היתר שהותלה, בתנאים"? כלומר, בעצם לקבוע תנאים אחרים?
הילה הדר
כפי שכתוב כאן: "והכל במועד ובאופן שיורה המנהל".
חוה ראובני
"על הפעלת הרכבת או אמצעי תחבורה חלופי".
מרק פיליפס
אתם יכולים להורות ל"סיטיפס" להפעיל אוטובוסים אחרים? זה הרעיון?
חוה ראובני
לאו דווקא. ייתכן שזה לא יהיה "סיטיפס".
מרק פיליפס
השאלה אם אתם יכולים.
היו"ר יצחק וקנין
אני מציע לכם להתקדם יותר, מרכבת לעבור למטוסים ולא לאוטובוסים ...
מרק פיליפס
אפשר לעבור למעבורת מנאס"א, אבל לא נדע איך להפעיל אותה ...
גיתית שיינין
יש להם עכשיו צי מעבורות חופשי ...
איתי עצמון
יהיה סעיף קטן נוסף שיתייחס להתליית ההיתר: "הותלה היתר הפעלה, יורה המנהל, באישור השר, על הפעלת הרכבת המקומית בידי גורם אחר למשך תקופת ההתליה, או על הפעלת אמצעי תחבורה חלופי כפי שיורה". הפעלה בידי בעל ההיתר שהותלה, נכון?
גיתית שיינין
לאו דווקא. צריכים להיות שלושה דברים: 1) הפעלה בתקופת ההתליה על-ידי בעל ההיתר, בתנאים, ככל שייקבעו;


2) הפעלה של הרכבת על-ידי גורם אחר;


3) הפעלה של אמצעים חלופיים, גם על-ידי גורם אחר.
היו"ר יצחק וקנין
או על-ידי בעל הזיכיון. אולי בעל הזיכיון ירצה להפעיל? אינך יודעת. למה את מסירה את האפשרות הזאת?
גיתית שיינין
אם זה בהסכמה, בסדר.
דורון תמיר
שתהיה סמכות לזה.
היו"ר יצחק וקנין
זה לטובתכם.
גיתית שיינין
אם כתוב בחוק שזה בהסכמה, זה נהדר, למרות שאני סבורה שבהסכמה אפשר להגיע גם ללא חוק.
דורון תמיר
אבל זה צו.
מרק פיליפס
אין לנו בעיה עם הסמכה כל עוד שהיישום הוא בהסכמתנו.
הילה הדר
זה לא בצו. זה בהוראה של המנהל.
גיתית שיינין
נושא ההסמכה בסדר, כל עוד ברור שאנחנו לא צריכים לקנות לצורך זה אוטובוסים.
איתי עצמון
אתם מדברים על שלוש סיטואציות: להטיל על בעל ההיתר להפעיל את הרכבת בתנאים, זה למעשה הגבלת ההיתר ולא התליה; או להורות על הפעלת הרכבת על-ידי גורם אחר; או הפעלה על-ידי אמצעי תחבורה חלופיים על-ידי מי שיורה עליו המנהל.


עו"ד חוה ראובני, השימוע שדיברת עליו, באיזה הקשר הוא?
דורון תמיר
שההחלטה הזאת תהיה בהתייעצות עם הגורם שמולם.
חוה ראובני
"והכול בהתייעצות עם הגוף המלווה בזיכיון".
איתי עצמון
על איזה שימוע מדובר?
דורון תמיר
שלפני שהמנהל מקבל החלטה הוא יתייעץ.
איתי עצמון
יש לו זכות שימוע בכל מקרה לפני ההתליה, אבל אם באמת מבקשים ממנו להפעיל הפעלה חלופית - - -
גיתית שיינין
באשר להפעלה של אמצעי תחבורה אחר שהוא לא הרכבת – כרגע אין. אם זה לא נעשה בהסכמה אז מה בדיוק אתם רוצים שנעשה, שנקנה צי אוטובוסים?
מרק פיליפס
יש לי שאלה אחרת למשרד התחבורה. האם ישים שגורם אחר יפעיל את הרכבות של "סיטיפס"? אני באמת לא יודע עד כמה זה ישים.
דורון תמיר
אלה יכולים להיות אותם נהגים, למשל.
לאה ורון
ייתכן שזה יהיה האינטרס של "סיטיפס".
איתי עצמון
ממשיכים את רציפות השירות.
היו"ר יצחק וקנין
דרך אגב, ייתכן שתהיה אצלכם שביתה ותחליטו שאתם רוצים שגורם אחר יבוא ויפעיל את הרכבות.
גיתית שיינין
אבל אז זה מי שמתחתינו. אנחנו בעלי ההיתר.
היו"ר יצחק וקנין
אני בטוח שהיום שר התחבורה היה רוצה שמישהו ינהל לו את כל המערכת של הרכבת הכבדה בצורה אחרת.
מאיר אסרף
נשארתי כאן כדי להגיב, אבל לא אגיב.
היו"ר יצחק וקנין
אני בטוח ששר התחבורה, לאור השביתות שהוא מתמודד איתן, היה רוצה מישהו אחר שיפעיל לו את זה.
מאיר אסרף
צריך לנהל משא ומתן, להגיע להסכמות עם העובדים.
היו"ר יצחק וקנין
אני האחרון שיפגע בעובדים. יש זכויות לעובדים.
לאה ורון
הם לא רוצים שהמנהל יורה להם.
היו"ר יצחק וקנין
לא הבנת אותי. אמרתי שייתכן מקרה כזה. אם היית אומר היום לשר התחבורה, לאור השביתות, היה מקבל החלטה אחרת.
מרק פיליפס
נכון יותר להגיד, אם רוצים שגורם חיצוני ישתמש בציוד וברכבות של "סיטיפס", שזה יהיה בהסכמת "סיטיפס", כי יש לזה השלכות רבות. כאשר גוף ייכנס לחצרנו וישתמש בציוד שלנו – יש לזה המון השלכות.
דורון תמיר
אבל למה "סיטיפס"? אולי הגורמים המממנים. אם מפסיקה הפעילות הרי זה משועבד.
מרק פיליפס
אבל זה עדיין שלנו.
חוה ראובני
זה נותן להם זכות וטו.
גיתית שיינין
גם נכס משועבד עדיין יש בו זכות קניינית.
דורון תמיר
אבל זכות השימוש – הבנק נותן להם להיכנס.
מרק פיליפס
אנחנו עוד לא שם. אם הבנק מפעיל את הזכות הזאת - - -
חוה ראובני
אז רוקנו מתוכן את סמכותו של המנהל.
לאה ורון
זה נותן להם זכות וטו רק לעניין ההפעלה בידי "סיטיפס" של אמצעי תחבורה אחר. מר תמיר אמר שיש אפשרות שחברת "סיטיפס" תהיה בין אלה שיפעילו גורם תחבורה אחר. אומרת חברת "סיטיפס": רק בהסכמה אתנו.
היו"ר יצחק וקנין
בזה אני מסכים שתהיה לכם זכות וטו, אבל אני לא מסכים שתהיה לכם זכות וטו על שאר הדברים.
מרק פיליפס
יש שתי סיטואציות שכפופות להסכמה שלנו: 1) שנצטרך להפעיל תחבורה אחרת, 2) שמישהו אחר יפעיל את התחבורה שלנו. אלה שני המקרים שבהם ראוי לקבל את ההסכמה שלנו.
איתי עצמון
זה מאיין בעצם את כל הסעיף.
היו"ר יצחק וקנין
וטו של הזכיין לא יכול להיות בשום פנים ואופן, כי אחרת נרוקן את כל הסעיף מתוכן.
מיכה פרלמן
אפשר להסיר גם את החלופה שהם יפעילו תחבורה אחרת. לא ברור לי למה צריך אותה.
לאה ורון
אם זה בהסכמה שלהם, זה אפשרי.
גיתית שיינין
מה שבהסכמה – לא צריך חוק.
לאה ורון
נכון, אז לא צריך את זה.
איתי עצמון
אנחנו מסירים את האפשרות של הפעלת אמצעי תחבורה חלופי על-ידי הזכיין?
מיכה פרלמן
גורם אחר יכול, אבל לגביהם – אם תהיה הסכמה אז תהיה הסכמה.
איתי עצמון
יש טעם לכלול כרגע בחוק גם גורם אחר שאינו בעל ההיתר?
מיכה פרלמן
כן.
דורון תמיר
צריך חלופה כזאת. ואם פתאום הכול נתקע?
גיתית שיינין
זה עדיין משאיר אותנו עם מישהו אחר שייכנס אל תוך החצרים שלנו ויפעיל את הקרונות של "סיטיפס". זאת עדיין בעיה. זה מעבר לקרונות אלא גם מחשבים וחדר הבקרה וכן הלאה. זה גם לא כל-כך ישים.
הילה הדר
הדין הכללי אמור לחול.
היו"ר יצחק וקנין
בזיכיון התייחסתם לאפשרות שהרכבת הקלה תופעל על-ידי גופים אחרים, מה הפיצוי שתקבלו? יש לכך התייחסות בזיכיון?
מרק פיליפס
כתוב שאם ההסכם מבוטל אנחנו מעבירים את כל הציוד וכל הקרונות לידי המדינה ואנחנו מקבלים פיצוי. זה במקרה של ביטול, העברת הזכות הקניינית בנכסים. אין התייחסות לשאלה האם גורם שלישי יכול להשתמש בנכסים של "סיטיפס" תוך כדי חיי הזיכיון.
גיתית שיינין
כאשר כל הציוד עדיין שלנו. אין דבר כזה בזיכיון.
דורון תמיר
הבנקים, בפן של המימוש, הם שחקן חשוב כי למעשה החוב הוא לבנקים. בסיטואציה כזאת של משבר לבנקים יש זכות להציע גורם חלופי שיוכל להפעיל את הרכבת הקלה. ניתן להניח שהדברים הללו ייעשו דרך בית-המשפט, אלא אם כן ייעשו בהסכמה עם הזכיין, כך שניתן אולי להוסיף איזה רכיב לפיו אם הקרונות שלהם יופעלו על-ידי גורם אחר זה יהיה באישור בית-המשפט. אני מניח שזה במילא יגיע לבית-המשפט.
מרק פיליפס
אני לא מסכים שזה המצב. ייתכן שתתעורר בעיה מסוימת ואנחנו נרצה לתקן אותה, והבנקים עדיין לא הפעילו את הזכויות שלהם. אני עדיין סבור שלא נכון שגורם שלישי ייקח את הציוד שלנו בלי האישור שלנו. אם הבנקים הפעילו את הזכויות אז הם נכנסים לנעלינו.
היו"ר יצחק וקנין
אנחנו מתחילים לגלוש, לגלוש ולגלוש לכל הכיוונים. אנחנו מנסים לפתור את כל הבעיות.
לאה ורון
אדוני, אולי תשאיר את הסעיפים הללו פתוחים בינתיים. אם הדיון בהצעת החוק יסתיים היום – תחזרו לסעיפים הללו עם מחשבה מחדש. אם הדיון בהצעת החוק לא יסתיים היום ונידרש לישיבה גם מחר אז שיביאו נוסח בעקבות כל ההערות שהועלו.
היו"ר יצחק וקנין
אולי אפשר להתכנס להצעה של עו"ד איתי עצמון. אם זה בלתי אפשרי, נעזוב את הסעיפים הללו, כפי שהציעה מנהלת הוועדה, ונמשיך לדון בסעיפים שטרם אישרנו, ואם יישאר זמן נחזור לסעיפים הללו וננסה לסיים את החקיקה.
איתי עצמון
אולי כרגע נתקדם לסימן הבא, סימן ו'.
הילה הדר
סעיף 46י – חובות ותנאים לעניין הפעלת מסילת ברזל מקומית

"(א)
בעל היתר הפעלה יפעיל את מסילת הברזל המקומית בהתאם לתוכנית ההפעלה כפי שאושרה בידי המנהל לפי סעיפים 46ז(2) או 46יא ובהתאם לתנאים ולהוראות לפי סימן זה ולפי סעיף 57(א)(3א) ו-(3ג)."


זה התוויה כללית לאופן ההפעלה. יש לנו את תוכנית ההפעלה והוראות נוספות שניתנו, הן בסעיפים של מתן ההיתר, של תיקון תוכנית ההפעלה, והן בסעיפי הסמכה, בתקנות.


את סעיף קטן (ב) הוועדה אישרה כבר.
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות?
גיתית שיינין
יש לנו הערות כלליות לעובדה שיש כאן אפשרות להוסיף תנאים שלא נודע זכרם בהסכם הזיכיון.
היו"ר יצחק וקנין
הדברים נשמעו עשרות פעמים.
גיתית שיינין
לצערנו הרב ...
היו"ר יצחק וקנין
אני מבין אתכם.


מי בעד סעיף קטן (א) בסעיף 46י? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף קטן 46י(א) – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר יצחק וקנין
סעיף קטן 46י(א) נתקבל.
הילה הדר
"(ג)
בעל היתר הפעלה לא יעסיק, למטרת נהיגת רכבת מקומית, אלא מי שבידו רישיון לנהיגת רכבת מקומית לפי סימן ח'."


זה תנאי ברור ומובהק. למפעיל מסילת ברזל צריך להיות רישיון.
היו"ר יצחק וקנין
הדברים ברורים. אין הערות. מי בעד סעיף קטן 46י(ג)? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף קטן 46י(ג) – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר יצחק וקנין
סעיף קטן (ג) נתקבל.
הילה הדר
"(ד)
השר יקבע תנאים נוספים להפעלתה של מסילת ברזל מקומית שניתן לגביה היתר הפעלה ולשמירה על תקינותה, שעל בעל היתר ההפעלה לקיימם במהלך תקופת תוקפו של ההיתר, ורשאי הוא, בין השאר, לקבוע תנאים בעניינים אלה:

(1)
אמצעים הנדרשים להפעלה תקינה של מסילת הברזל המקומית, לרבות צי רכבות מקומיות וכלי רכב, היקפו, סוגי הרכב שיש לכלול בו, תחזוקתו וחידושו, וכן אמצעים טכנולוגיים ובכלל זה אמצעים לבקרה אחר תנועת הרכבת המקומית ומערכות ניהול צי רכב בזמן אמת ואמצעים שיאפשרו בקרה אחר עמידת בעל היתר ההפעלה בתנאי ההיתר;

(2)
התשתיות הנדרשות לשם הפעלת רכבת מקומית ובכלל זה תחנות, מקומות לחניית הרכבת המקומית ומערך שירות לקוחות;

(3)
אמצעים טכנולוגיים הנדרשים לצורך העברת מידע לציבור הנוסעים ברכבת המקומית בכל הקשור לתנועת הרכבת המקומית, לרבות מערכות מידע לציבור, הפעלתם ותחזוקתם וכן אופן העברת המידע לשם קליטתו במערכות מידע ותפעול;"
איתי עצמון
אני מציע שתעצרי כאן, מכיוון שפסקאות (4) ו-(5) פוצלו. הן נוגעות לכרטיס החכם. פסקה (6) – חלק ממנה פוצל, החלק שנוגע לכרטיס החכם.
הילה הדר
"(6)
העברת דיווחים למנהל, בעניינים ובמועדים שייקבעו בתקנות או לפי דרישתו, לגבי פעילותו של בעל היתר ההפעלה, לרבות עמידתו בתנאי ההיתר, וכן קיומם של אמצעים הדרושים לצורך העברת דיווחים כאמור."


אני מבקשת להוסיף את פסקה (7).
חוה ראובני
זה נובע גם מן ההחלטה הקודמת.
איתי עצמון
זאת היתה הערה שלי שביקשתי מכם להוסיף.
הילה הדר
"(7)
אמות מידה בדבר רמה, טיב ואיכות של השירותים שבעל היתר הפעלה מחויב ליתן לנוסעים".
איתי עצמון
"שעל בעל היתר הפעלה ליתן לנוסעים".
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות לסעיף הזה?
מרק פיליפס
אנחנו חוזרים ומדגישים שזה אף מחמיר את המצב לעומת מה שהיה לנו. נושא רמת השירות נקבע בהסכם הזיכיון. אנו רואים את זה כתוספת. עמדתנו ברורה.
איתי עצמון
כפי שנקבע כבר בהוראות המעבר, זה סמכות של השר להתקין תקנות, וגם הסמכות הזאת תיעשה בהתחשב בהוראות הזיכיון.
גיתית שיינין
להוסיף עכשיו סמכות לקביעה של תנאים נוספים על רמת שירות, כאשר כפי שנאמר כאן במפורש קודם לכן, רמת השירות הוגדרה במפורט ובמפורש בהסכם הזיכיון – זה לא נכון.
איתי עצמון
אבל זה חוק שאמור לחול גם לעתיד, לא רק עליכם.
הילה הדר
לשם כך נקבעה הוראת המעבר, כדי להסדיר את הצרכים האלה.
היו"ר יצחק וקנין
ההערה שלכם ברורה לי, אך הדבר מחויב המציאות.
איתי עצמון
השאלה אם התקנות לגבי הרמה, הטיב ואיכות השירותים לצרכן טעונות אישור של הוועדה. כרגע אף אחת מן התקנות כאן, ככל שלא נקבעו בהן סנקציות עונשיות, אינה טעונה אישור של הוועדה.
חוה ראובני
אנו סבורים שאלה תקנות שלא מצריכות אישור של ועדה.
איתי עצמון
אני מדבר רק על אמות המידה בעניין רמה, טיב ואיכות השירותים שניתנים לציבור הנוסעים.
חוה ראובני
אלה מסוג הדברים שגם בהקשר של תחבורה ציבורית לא נקבעים אפילו ברישיונות או אפילו בתקנות.
היו"ר יצחק וקנין
צריך להקל מעל הוועדה גם את הדברים הללו, אבל זה לא דבר קריטי.
חוה ראובני
זה לא מטיל חובות על הציבור.
איתי עצמון
אבל לציבור יש אולי עניין.
חוה ראובני
לציבור יש בוודאי עניין, אין ספק, אבל זה תפקידו של השר והמנהל, לשקול את העניין הציבורי.
היו"ר יצחק וקנין
לא הייתי מוסיף כאן צורך באישור הוועדה.


יש לכם הערות, פרט להערה הקבועה שלכם? אין.


נצביע על סעיף קטן 46י(ד), על פסקאות (1)-(3), על חלק מפסקה (6) ועל פסקה (7) שהוספה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף קטן 46י(ד), פסקאות (1)-(3), חלק מפסקה (6) ופסקה (7) כפי שהוקראו – 1

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר יצחק וקנין
הפסקאות שצוינו בסעיף קטן 46י(ד), נתקבלו.
הילה הדר
סעיף 46יא – תיקון תכנית הפעלה
"(א)
המנהל רשאי, במהלך תקופת תוקפו של היתר הפעלה, לדרוש מבעל היתר ההפעלה לתקן את תכנית ההפעלה שאושרה בידי המנהל לפי הוראות סעיף 46ז(2), אם מצא כי הדבר נדרש לשם הפעלה תקינה וסדירה של מסילת הברזל המקומית שלגביה ניתן ההיתר ושמירה על בטיחותה ולאחר שנתן לבעל היתר ההפעלה הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה; דרש המנהל כאמור, יגיש בעל ההיתר למנהל הצעה בכתב לתיקון הנדרש, לשם אישורו בידי המנהל.

(ב)
ביקש בעל היתר הפעלה לתקן את תכנית ההפעלה שאושרה בידי המנהל לפי סעיף 46ז(2) או לפי סעיף קטן (א), יגיש למנהל הצעה בכתב לתיקון כאמור; המנהל רשאי לאשר את התיקון המבוקש, לאשרו בתנאים או שלא לאשרו."


היות וההפעלה תלויה בתוכנית הפעלה שמאושרת על-ידי המנהל, יש כאן פרוצדורה לתהליך של תיקון, שכולל בתוכו גם תהליך של שימוע והפנמה של הוראות המנהל בעקבות התיקון הזה בתוכנית ההפעלה שבידי בעל ההיתר.
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות?
מרק פיליפס
אני מתאר לעצמי שזה לא יקרה, אבל אם יש את הגוף שמלווה את הסכם הזיכיון מטעם המדינה, ה-JPTA, שיש לו כל מיני סמכויות לפי הסכם הזיכיון להורות על שינויים או לבקש שינויים, האם כאשר הוא מבקש שינוי אנחנו נצטרך להביא את אישור המנהל, או שהם יעבדו ביחד קודם?
הילה הדר
כפי שכבר הוצהר כאן בוועדה, יושב-ראש ה-JPTA יהיה המנהל. יהיה סנכרון מבחינת המידע, ולעניינים מסוימים יהיה נוהל עבודה להעברת מידע. חשוב לי לציין שתוכנית ההפעלה מאושרת על-ידי המנהל.
גיתית שיינין
זה לפי הרגולציה.
הילה הדר
לתוכנית ההפעלה יש אינדיקציה מסוימת אבל ה-JPTA הוא גורם מלווה לצרכים המקצועיים. כאשר מדובר על תוכנית הפעלה, שהיא אחד הפרמטרים למתן היתר הפעלה, מן הראוי שגם התיקון שלה יתבצע במסגרת - - -
מרק פיליפס
כפוף להערה הכללית, אנו מסכימים עם הדברים שאמרת עכשיו, אבל לפי ההסכם ה-JPTA הוא לא רק גוף מלווה אלא גוף מפקח מטעם ההסכם. משרד התחבורה חד-משמעית מפקח עליו מכוח ההסכם, עד עכשיו. אני רואה שנציג משרד התחבורה גם מאשר את דבריי. אני מתאר לעצמי שזה לא יקרה, אני בטוח ששתי הרשויות המקבילות ינסו לא ליצור סתירות, אבל אם יש הוראה של ה-JPTA זה לא צריך לחייב את "סיטיפס" להביא את אישור המנהל. הנושא הזה לא קריטי.
הילה הדר
האינסטנציה היא מנהל וגורם מלווה לפי החוזה. אבל יהיה סנכרון. כך עולה מהחלטת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.
היו"ר יצחק וקנין
הבהירו את הדברים. נצביע על סעיף 46יא. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 46יא – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר יצחק וקנין
סעיף 46יא נתקבל.
איתי עצמון
עכשיו אפשר אולי לחזור, בסעיף העונשין יש לנו חוב קטן, מכיוון שכאשר דנו בסעיף העונשין לא דנו בעניין היתר ההפעלה אז כדאי לאשר גם את זה. עמוד 453, סעיף 46נח(א).
הילה הדר
סעיף 46נח – עבירות בקשר למסילת ברזל מקומית

"(א)
המפעיל, בעצמו או באמצעות אחר, מסילת ברזל מקומית בלי שיש בידו או בידי מי שמטעמו הוא מפעיל את מסילת הברזל המקומית, היתר הפעלה לגבי אותה מסילת ברזל מקומית, או בניגוד לתנאים או למגבלות שנקבעו בהיתר ההפעלה, בניגוד להוראות סעיף 46ד, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס בשיעור כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין."


הסעיף מגדיר עונש בגין חובה שההפעלה תתבצע באמצעות היתר הפעלה.
מרק פיליפס
אנחנו מבינים את ההיגיון בכך שמי שמפעיל יפעל באמצעות היתר הפעלה, אבל להגיד שהפעלה בניגוד לכל תנאי או מגבלה בהיתר – מה שדיברנו קודם, שזה עילה לביטול – היא גם עבירה פלילית שדינה 3 שנות מאסר?
איתי עצמון
אתה באמת חושב שהמדינה תגיש כתב אישום על כל הפרה, אפילו פעוטה? לא נעשה כאן שיעור בדיני העונשין.
מרק פיליפס
אני קורא את הכתוב כאן. אם התשובה של הוועדה היא לסמוך על זה - - -
איתי עצמון
זה לא עניין של לסמוך. יש לך סעיפי עונשין, כפי שיש סעיפי עונשין אחרים סטנדרטיים בחקיקה, והכול כמובן כפוף לשיקול דעת של המדינה בהגישה כתב אישום.
חוה ראובני
ולהוראות אחרות של חוק העונשין.
היו"ר יצחק וקנין
אני לא מבין את ההתנגדות שלכם לסעיף.
מרק פיליפס
שעל כל הפרה של ההיתר יהיה עונש?
היו"ר יצחק וקנין
זה לא כל הפרה. מישהו מפעיל כאן הפעלה ללא היתר.
מרק פיליפס
זה החלק הראשון. אמרנו שאנחנו לא מתנגדים לו. החלק השני קובע: "בניגוד לתנאים או למגבלות שנקבעו בהיתר ההפעלה". כלומר, אין הבחנה ועל כל פיפס ניתן לגזור מאסר.
איתי עצמון
הגשת כתב אישום היא דבר כל-כך פשוט לדעתך?
מרק פיליפס
אני לא אומר שזה דבר כל-כך פשוט, אבל אנחנו מסתכלים על מה שיש. זאת הפעם הראשונה שהמערכת הזאת תופעל. אנחנו חוששים.
גיתית שיינין
כל הפרה של תנאי מתנאיי ההיתר יכולה להיות גם אם ההיתר ידגיש שחייבת להיות רמת ניקיון נאותה.
היו"ר יצחק וקנין
אני מבין את החשש שלכם מחלק ב'.
גיתית שיינין
או אם תהיה הפרה של הסעיף שהוכנס כרגע, לגבי טיב השירות שניתן. אם טיב השירות לא עולה כדי שביעות-הרצון של המנהל, זה דבר שמצדיק מאסר?
מרק פיליפס
אפילו בפוטנציה?
הילה הדר
היות ונקבע איסור הפעלה אלא בהיתר - - -
חוה ראובני
אם קבענו איסור צריך לקבוע גם עונש.
מרק פיליפס
אם אין היתר – אנחנו מבינים את ההיגיון, וגם אם אין היתר אף אחד לא יפעיל, אבל לקבוע עד 3 שנות מאסר על כל סטייה? השאלה אם אין מקום שזה ייקבע בתקנות שיאושרו על-ידי הוועדה לגבי תנאים. אינני יודע מה. משהו.
גיתית שיינין
איזה מדרג סביר להפרות שונות של ההיתר.
חוה ראובני
זה לא שונה מדיני העונשין הכלליים, שבהם יש עבירות עם הגדרות רחבות שעונשן אחיד והמדרג נקבע על-ידי בית-המשפט. זה לא עונש חובה אלא עונש תקרה. גנבה של טבעת יהלום וגנבה של שקית שוקו מן המכולת – דין שתיהן עד שלוש שנות מאסר לפי חוק העונשין, אך בית-המשפט מטיל את העונש המתאים לפי שיקול דעתו, בהתאם לנסיבות העניין, בהתאם לחומרת העברה. אין כאן שום דבר שונה מדיני העונשין הרגילים.
היו"ר יצחק וקנין
אני מבין את החשש שלכם, אבל צריך להיות כאן גורם מרתיע, לומר: יש כללים שלפיהם צריך להפעיל ולפיהם צריך לעשות דברים. אם לא יהיה גורם של ענישה – הדבר כאן עלול להיות פרוץ מאוד.


אני זוכר שגם בחוק הטיס כאשר הכנסנו את כללי הענישה היו חששות. קמו הטייסים ואמרו את שאמרו, והפקחים אמרו את שאמרו. חייב להיות מורא על המערכת, על אופן פעולתה. אני מבין את החשש, אבל חייבת להיות סנקציה שתרתיע. אחרת, לא עשינו כלום בכל החקיקה הזאת. גם עם כל הסנקציות שמטילים, אנחנו רואים שאנשים עוברים עבירות ועושים את מה שמתחשק להם, ובסופו של דבר כשזה כבר מגיע לבתי-המשפט אנחנו רואים את הענישה של בתי-המשפט.


אין הערות לסעיף. אני מצביע על סעיף קטן 46נח(א). מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף קטן 46נח(א) – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר יצחק וקנין
סעיף קטן 46נח(א) נתקבל.
איתי עצמון
אנחנו חוזרים לעמוד 433, לסעיף 46ט, לסעיפים קטנים (ד) ו-(ה), לגבי נפקות ביטול היתר והתליית היתר.
חוה ראובני
רוב התכנים כאן היו ברורים למדי. ניסיתי להכניס אותם לאיזה נוסח שיאמר את כל הדברים.
היו"ר כרמל שאמה
עוד רגע אמור לצלצל הפעמון ונצטרך לסיים את הישיבה. כדאי לסיים את זה עכשיו. צריך להכריע.
יצחק וקנין
נקרא את הנוסח ונצביע עליו.
חוה ראובני
בסעיף 46ט אנחנו מבקשים להוסיף עוד סעיף קטן, שיקבע כדלקמן:

"הותלה ההיתר, יורה המנהל על אופן מתן השירות לציבור בתקופת ההתליה, באחת או יותר מן הדרכים הבאות:

(1)
הפעלת מסילת הברזל המקומית בידי בעל ההיתר שהותלה, בתנאים שיורה;

(2)
הפעלת מסילת הברזל המקומית בידי מי שיורה המנהל;

(3)
הפעלת אמצעי תחבורה ציבורית אחרים בידי מי שיורה המנהל;

ובלבד שהמנהל לא יורה כאמור בפסקה (2) אלא לאחר שנתן לבעל ההיתר שהותלה הזדמנות להשמיע את טענותיו, ובהתייעצות עם הגוף המלווה את ביצוע הזיכיון מטעם המדינה, אם ישנו."


זה לא ניסוח "מגוהץ" אבל זה הרעיון.
איתי עצמון
מה לגבי מקרה שאי אפשר להפעיל את הרכבת, מטעמי בטיחות למשל?
חוה ראובני
אז נלך לחלופה השלישית.
איתי עצמון
ויתרתם על אישור השר לעניין הזה? כלומר, זאת תהיה הוראה רק של המנהל?
לאה ורון
זה לא מה שביקש ממלא מקום יושב-ראש הוועדה.
חוה ראובני
אפשר להוסיף "באישור השר".
יצחק וקנין
רבותי, תוסיפו "באישור השר". אני יודע עד כמה זה יכול להשפיע.
יערה למברגר
זה גם הגיוני, כי "בוטל" זה באישור הממשלה בכלל. זה נותן איזה מדרג.
גיתית שיינין
אני מבקשת הבהרה. המילים "ובלבד שהמנהל לא יורה כאמור" חלות על פסקאות (1)-(3)?
חוה ראובני
לא. "כאמור בפסקה (2)". ההתליה עצמה חייבה שימוע. יש כבר התליה, ועכשיו צריכה להתקבל החלטה על אמצעי תחבורה ציבורית חלופיים. הפעלת מסילת הברזל המקומית על-ידי מי שהוא לא בעל ההיתר יחייב שימוע נוסף של בעל ההיתר שהותלה.
מרק פיליפס
אני חוזר על מה שאמרנו קודם. השימוש בקניין של בעל הזיכיון לא באישורו, בעייתי, וגם הסוגייה של הפיצוי שנקבל בגין השימוש. הרבה דברים כאן עדיין פרוצים ולא סגורים. אם אני לא טועה, אין חקיקה שמאפשרת הפקעת קניין ללא פיצוי.
יערה למברגר
לכן זאת לא תהיה הוראה סבירה.
חוה ראובני
זה מכוח הדין הכללי.
גיתית שיינין
זה הוראת הפקעה דה פקטו. עדיין יש לנו זיכיון, הנכסים עדיין שלנו.
מרק פיליפס
אני לא מדבר על הזיכיון. אני מדבר על כך שבינתיים משתמשים בציוד שלנו.
גיתית שיינין
רצינו לשמוע הבהרה מן המדינה לגבי השימוש בקניין של הזכיין.
יצחק וקנין
את זה אמרתם כבר קודם לכן.
גיתית שיינין
אבל ספציפית לנושא הזה. ככל שנותנים למישהו אחר להיכנס אל תוך מרכז הבקרה ולהפעיל את הרכבות שלנו, כל עוד הן שלנו, ולגרום נזקים פוטנציאליים לציוד שלנו, כאשר זה מיועד לחזור אלינו כי זה רק התליה.
חוה ראובני
אפשר להוסיף כאן שהמנהל ייתן הוראות גם לעניין שמירת הציוד של בעל ההיתר.
מרק פיליפס
ופיצוי. אתם לוקחים ציוד של מישהו אחר לצרכים שלכם.
יערה למברגר
מכיוון שמדובר כאן על התליה, שמטבעה היא לתקופה קצרה יחסית, ואם לא זה יהיה ביטול, לדעתי אפשר לבטל את האופציה השנייה. אם זה תקופה קצרה, אפשר בתקופה הזאת או להורות להם שיפעילו, או, אם יש בעיה בטיחותית, לקבוע אמצעי תחבורה אחרים. לא חייבים את האופציה השנייה.
יצחק וקנין
רבותי, תסירו את האופציה השנייה.
איתי עצמון
ואז גם כל הסיפה יורדת.
יצחק וקנין
תקראו שוב את הסעיף, כולל התוספת.
מיכה פרלמן
אני מבקש להעיר עוד הערה לפני ההקראה. במקום "אמצעי תחבורה אחרים" אולי עדיף לדבר על "אמצעי תחבורה חלופיים", כדי להבהיר שאם יש אפשרות להפעיל רכבת אחרת נוכל להפעיל רכבת אחרת ולא יגידו שזה חייב להיות אוטובוס. במקום "אחרים" אני מציע לכתוב "חלופיים".
גיתית שיינין
נניח שתביא קרונות אחרים - - -
קריאה
האפשרות הזאת הוסרה.
יצחק וקנין
סיימנו את הדיון. תקראי את הסעיף על-פי הנוסח שתיקנו עכשיו. אני רוצה להצביע.
חוה ראובני
"הותלה ההיתר, יורה המנהל, באישור השר, על אופן מתן השירות לציבור בתקופת ההתליה, באחת הדרכים הבאות:

(1)
הפעלת מסילת הברזל המקומית בידי בעל ההיתר שהותלה, בתנאים שיורה;

(2)
הפעלת אמצעי תחבורה ציבורית חלופיים בידי מי שיורה המנהל."
יצחק וקנין
נצביע על הסעיף הקטן שהוסף כעת לסעיף 46ט, כפי שהוקרא. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הסעיף הקטן שהוסף לסעיף 46ט – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
יצחק וקנין
הסעיף נתקבל.
איתי עצמון
בסעיף 46ט, דיברנו על הסיטואציה שהותלה היתר ההפעלה. עכשיו אנחנו מגיעים לסעיפים קטנים (ד) ו-(ה), לגבי ביטול היתר ההפעלה.
יערה למברגר
סעיף קטן (ו) ירד.
חוה ראובני
"(ה)
בוטל היתר הפעלה לפי סעיף קטן (א), או בטל היתר הפעלה לפי סעיף קטן (ג) רשאי השר, באישור הממשלה, להורות בצו כי מסילת הברזל המקומית שלגביה בוטל או בטל ההיתר כאמור תופעל, החל במועד שקבע המנהל לפי סעיף קטן (ד), בידי מי שנקבע בצו ובהתאם לאמור בו, עד שיינתן היתר הפעלה לגבי אותה מסילת ברזל מקומית למבקש שקיבל זיכיון לפי סעיף 46א(א) או למבקש שהוא חברה ממשלתית שעמה התקשרה הממשלה לפי סעיף 46א(ד), בהתאם להוראות סעיף 46ז."


כאן מדובר על מקרה שההיתר בוטל סופית, או שהוא כבר בהליך של בטלות על-פי סעיף קטן (ג). המנגנון של הפעלת תחבורה ציבורית כעת הוא צו של השר באישור הממשלה, בעצם כהוראת מעבר, כפתרון ביניים עד שיהיה מפעיל קבוע, שיכול להיות או מי שמקבל זיכיון או חברה ממשלתית, כפי שהיו שתי החלופות מלכתחילה למתן זיכיון והיתר הפעלה.
איתי עצמון
הצו יפורסם ברשומות?
חוה ראובני
אין מניעה, כמובן. מכיוון שאת היתר ההפעלה פרסמנו ברשומות כך יהיה גם כאן.
יערה למברגר
לא צריך לכתוב את זה. זה צו.
איתי עצמון
שאלה נוספת, ששאל גם היושב-ראש, לאיזו תקופה תופעל הרכבת המקומית על-ידי גורם אחר? אולי כדאי לכתוב: "לזמן הקצר ביותר הנדרש להתקשרות עם בעל זיכיון אחר, או חברה ממשלתית אחרת", או "בצורך להבטיח רציפות בשירות שניתן לנוסעים".
יערה למברגר
אפשר לכתוב: "לזמן הקצר ביותר הנדרש עד שיינתן ...", או משהו מעין זה, אבל להתחבר עם הנוסח הקיים. זה ניסוח לא כל-כך טוב, אבל אפשר לשפר אותו.
לאה ורון
אבל זה הרעיון ואפשר אחר-כך לנסח, אם כך תאשר הוועדה.
איתי עצמון
ברמה העקרונית זה כמובן אופי הנוסח.
יצחק וקנין
יש הערות?
איתי עצמון
השאלה אם גם כאן אתם רוצים לכתוב ששיקול הדעת לעניין קביעת הזמן יושפע מן הצורך להבטיח רציפות בשירות לנוסע.
יערה למברגר
זה גם רציפות וגם הזמן שלוקח להוציא מכרז. אין צורך להוסיף את זה.
יצחק וקנין
אין צורך להוסיף. התכלית ברורה.


יש הערות? אין. אני מצביע על סעיף קטן 46ט(ה). מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף קטן 46ט(ה) – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
יצחק וקנין
סעיף קטן 46ט(ה) נתקבל, כולל התיקונים שהוצעו.
איתי עצמון
אני לא בטוח שהוועדה הצביעה על סעיף קטן 46ט(ד). קראו את הסעיף, והוכנס בו תיקון, אבל טרם הצביעו עליו.
יצחק וקנין
מי בעד סעיף קטן 46ט(ד), עם התיקון שהוכנס בו? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף קטן 46ט(ד), עם התיקון שהוכנס בו – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
יצחק וקנין
סעיף קטן 46ט(ד) נתקבל.
מלי סיטון
האם אפשר שתינתן הפסקה של 3 דקות כדי שמנכ"ל המשרד ייכנס?
לאה ורון
המשמעות של ההפסקות, שמייד יתחילו ההצבעות במליאה ואי אפשר יהיה לקיים כאן דיונים.
יצחק וקנין
רבותי, אם תהיה הפסקה לא יהיה חוק היום.
מלי סיטון
אדוני היושב-ראש, לפני הצהרים עסקה הוועדה הנכבדה בסעיף 14א לפקודת מסילות הברזל, הסעיף שנקרא "אצילת סמכויות לחברה ממשלתית ארצית". הסעיף קובע למעשה את סמכותו של השר לאצול סמכות, לבצע פעולות להן הוסמך המנהל לפי הסעיפים שמפורטים בסעיף בהתאם לפקודת מסילות הברזל.
לאה ורון
עו"ד סיטון, תעצרי בבקשה, כי הוועדה צריכה לקבל החלטה שהיא פותחת את הדיון בסעיף, משום שהוא אושר הבוקר. זאת בקשה לדיון מחדש.
איתי עצמון
הבקשה לדיון מחדש אושרה. צריך להחליט עכשיו על השינוי.
היו"ר כרמל שאמה
בשעה 15:50 אישרנו את הדיון מחדש.
עמיר פרץ
מתי אישרו את זה?
יצחק וקנין
אישרנו את הבקשה לדיון מחדש על מנת שנוכל לדון בסעיף הזה כעת. הסעיף אושר הבוקר. מכיוון שהיתה כאן טענה של נציגי ועד העובדים ושל כל מיני גורמים הוחלט לדון מחדש בסעיף. אנחנו מתחשבים בעובדים. אנחנו בעד העובדים.
עמיר פרץ
חשבתי שהמנכ"ל ביקש לפתוח את הדיון.
מלי סיטון
המנכ"ל ביקש.
עמיר פרץ
אז זה הפוך, אדוני. העובדים מסכימים למה שהיה קודם ופתחת את הדיון בסעיף בגלל בקשה של מנכ"ל משרד התחבורה. אתה גם פותח את הדיון בגלל בקשה של המנכ"ל וגם אומר שאתה בעד העובדים? זה מסובך.
יצחק וקנין
תיכף תראה אם אני בעד העובדים או לא.
עמיר פרץ
אני מחכה, כולי במתח ...
מלי סיטון
בסעיף 14 מוסמך שר התחבורה לאצול סמכויות לחברה ממשלתית, שבין מטרותיה הקמה, תחזוקה וניהול של מסילת ברזל ארצית, ועוד קבעה הוועדה שתהיה תוספת לחוק ובה תימנה חברת רכבת ישראל כחברה ממשלתית שבין מטרותיה הקמה, תחזוקה וניהול של מסילות ברזל. ביקשנו לחזור ולתקן את הסעיף הזה, ואסביר את הרקע לכך.


נתקבלה החלטת ממשלה ב-24 בפברואר 2010, שנקראת "נתיבי ישראל – תוכנית תחבורה לפיתוח הנגב והגליל". בהחלטת ממשלה זו הסמיכה הממשלה שתי חברות תשתיות ממשלתיות נוספות למקטעים מסוימים של מסילות ברזל. רוצה לומר, במילים אחרות, חברת הדרכים הלאומית וחברת חוצה ישראל הן שתי חברות ממשלתיות נוספות שהוסמכו, ותוקנו מטרותיהן בהתאם, לעסוק במסילות הברזל. על מנת שהחברות הללו יוכלו ליישם את הסמכויות שהחלטת הממשלה העניקה להן יש צורך לאפשר גם אצילה להן. כלומר, להוסיף לתוספת את שתי החברות, כל אחת על-פי החלטת הממשלה 1421 מיום 24 בפברואר 2010. זאת בקשתנו.
עמיר פרץ
גברתי היועצת המשפטית ואדוני המנכ"ל, אני מתפלא מאוד, לאור הניסיון רב השנים של משרד התחבורה בתחומים רבים מאוד, למשל כאשר החליטו לצמצם חלק מן הקווים של "אגד" ולהעבירם לחברות אחרות. אני לא אהבתי את זה והתנהל כאן מאבק קשה מאוד, אך בסופו של דבר משרד התחבורה ומשרד האוצר ניהלו משא ומתן, אמדו פחות או יותר את גובה הנזק שעלול להיגרם, את היקף העובדים שיפוטרו בעקבות כך ונתנו פיצוי בהתאם, או קבעו הסכם בהתאם.


אסור לנו לאפשר חקיקה שבצורה מתוחכמת מתערבת ביחסים שנתונים למשאים ומתנים בלבד. אחרי כל מה שרואים במדינת ישראל להמשיך באותה תפיסה כל הזמן – מפריטים כל דבר, מתנהגים כאילו הממשלה יודעת הכול – ועוד בחקיקה?


למה צריך חקיקה? יש החלטת ממשלה. שהממשלה תפעל על-פי מגבלותיה. כאשר מעבירים מהחלטת ממשלה לחקיקה לציבור העובדים אין שום אפשרות להתנהל בשום דבר.


אל תפריעי לי בבקשה, גברת סיטון. יש לי עמדה. את מייצגת משרד ממשלתי. אמרת את עמדתך המתוקנת. אני נגד המדיניות, ולא חשוב מה תגידי. זה לא בגללך. גם אם מישהו אחר היה מסביר טוב פחות ממך הייתי מתנגד. את הסברת מצוין, אבל אני מתנגד, כי אני מתנגד, כי אנחנו רואים מה קורה היום ברחובות במדינת ישראל. אמרתי אותם דברים כאן בכל התהליכים. פתאום לדבר נגד מדיניות מן הסוג הזה הפך ללגיטימי.


אני מכיר את השיטות הללו, אמרו את זה גם על "מקורות", שהפקיעו מהם בכוח את היכולת להתקין מתקני התפלה ואחר-כך הסתבר שנקלעו למשבר מים, ואז שאלו למה לא אפשרנו, והכול היה מתוך איזה רוע נגד חברות ממשלתיות קיימות.


אדוני היושב-ראש, חברות שמגיעות במקום חברות קיימות פועלות לצערי בשיטה של outsourcing ברוב ההפעלה שלהן. תיקח לדוגמה את מע"צ החדשה, שהיום מפעילה בעיקר קבלני משנה. היא לא כמו מע"צ הישנה שהחזיקה אלפי עובדים, חלקם מן האזורים שאתה מגיע מהם, ובנתה את הארץ, וכולם כאן חייבים למע"צ הישנה את העובדה שיש מדינה עם כבישים וכולי.


לכן אני סבור שמן הדין שקודם יסיימו את ההידברות, יגיעו להסכמות ואז נוכל להצביע בשקט.
יצחק וקנין
נציגי ועד העובדים, בבקשה.
מורן סבוראי
אני באת כוח ועד עובדי רכבת ישראל. הסכמנו, בעקבות בקשת מנכ"ל משרד התחבורה, לפתוח את הסעיף מחדש, מאחר והוא אמר שיש פרויקטים קיימים שממשיכים להתקדם ואנחנו רוצים לתת לפרויקטים הללו – ואני מדברת על שני פרויקטים מסוימים, כרמיאל ורכבת העמק – להמשיך לנוע, כלומר לא להפסיק פרויקטים קיימים. אבל לא הסכמנו לעקוף את המנגנון שנקבע הבוקר בהסכמה, שמאפשר שינוי רק על-ידי ועדת הכלכלה – כרגע זה ההסכמה שיש – ביחס לכל פרויקט עתידי.


שימו לב, החלטה 1241 של הממשלה מונעת בעצם מעובדי רכבת ישראל לסלול מסילות ברזל מעתה ועד עולם. כלומר, לקחו מהם עבודה שהיתה שלהם, ואומרים: מעתה ועד עולם הם לא יסללו יותר מסילות ברזל. לכך לא הסכמנו. הסכמנו לשני פרויקטים, לבקשת המנכ"ל.


משרד האוצר הביע באוזנינו בהפסקה חשש ממתן סמכויות לוועדת הכלכלה. הם אומרים: אנחנו רוצים לעשות מה שאנחנו רוצים בלי לשאול את ועדת הכלכלה.
יצחק וקנין
מה את רוצה, שזה יהיה באישור ועדת הכלכלה?
מורן סבוראי
כן. זה הכול. ושהפרויקטים שהותחל בהם ימשיכו לנוע, ותו לא.
יצחק וקנין
אנחנו לא מאשרים פרויקטים. אנחנו יכולים לקבוע את המדיניות הכללית.
מורן סבוראי
לא ייתכן שייקחו מעובדי הרכבת את העבודה שהם עסקו בה במשך כל השנים, במשך עשרות שנים, במחי-יד, מבלי שהדבר אפילו יובא לידיעת המחוקק.
מלי סיטון
אני מבקשת להבהיר. הכוונה לאפשר לחברות הממשלתיות, שבהסכמת חברת רכבת ישראל קיבלו את הפרויקטים הללו בהחלטת ממשלה לפני שנה, כדי לקדם אותם, לאפשר להם לקבל האצלה מן השר כדי לבצע את העבודות. אני מזכירה לוועדה שהיום יש מנהל חדש לפי פקודת מסילות הברזל והוא עובד משרד התחבורה, אך ללא האצלה מן השר הוא לא יכול לבצע.
ורד וייץ
אני מייצגת את ההסתדרות החדשה. אני רוצה להבהיר, הסעיף כפי שאושר בישיבת הבוקר קובע שבתוספת תימנה חברת רכבת ישראל, הא ותו לא. הבקשה של הנהלת משרד התחבורה מאתנו היתה להסכים לשינוי המנגנון של שינוי התוספת. כלומר, במקום שיצטרך לעבור חקיקה ראשית, השר יהיה רשאי בצו לשנות את התוספת באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. לדבר הספציפי הזה נתנו הסכמתנו.
יצחק וקנין
אני עומד לקבל החלטה שאולי תהיה קשה במקצת לצדדים. אם היתה כאן הסכמה הבוקר שזה באישור ועדת הכלכלה - - -
יערה למברגר
על כך אין מחלוקת. הבוקר סיכמנו את שינוי התוספת בחקיקה בשלוש קריאות. לא דובר על צו באישור ועדת הכלכלה.
יצחק וקנין
שנעבור את כל ההליך הזה מחדש?
ורד וייץ
אם יורשה לי, הסכמנו שבמקום לעבור הליך של שלוש קריאות לשינוי התוספת אפשר יהיה לעשות כן בצו של השר, באישור ועדת הכלכלה.
עמיר פרץ
אם לא, זה נושא חדש. אם זה לא היה בחקיקה הראשית הרי זה נושא חדש.
ורד וייץ
כאשר באה פתאום בקשה נוספת אחר-הצהרים להוסיף חברות נוספות לתוספת, ללא דיון מוקדם, מבלי שיכולים להתכונן לזה, מבלי שהוועדה יכולה לשמוע נימוקים כבדי-משקל – לזה אנחנו מתנגדים.
עמיר פרץ
עם עובדים סיניים. זה מה שיהיה. אתם לא מבינים את זה?
ורד וייץ
או שהוועדה תדחה את בקשת משרד התחבורה לשנות את התוספת, או שהוועדה תקבע ששינוי התוספת יכול להיעשות בצו לאחר קבלת אישור ועדת הכלכלה. זה הכול. אבל לא להכניס היום תוספת.
מלי סיטון
החברות הללו עובדות כבר שנה וחצי.
מורן סבוראי
רק בשני פרויקטים.
יצחק וקנין
אתם רוצים שיירשם ששתי החברות הללו בלבד יוכלו להמשיך לעבוד?
מורן סבוראי
בשני הפרויקטים שהחלו, מאחר שהסכמנו.
שאול מרידור
הם רוצים לאפשר פעולה של שתי חברות בשני פרויקטים מסוימים.
עמיר פרץ
זה היה ההסכם עם הנהלת הרכבת ועם ועד העובדים. אדוני, זה נושא חדש. אדוני היועץ המשפטי, זה נושא חדש? זה לא היה בהצעת החוק המקורית. אני מבקש להעביר את זה לוועדת הכנסת להחלטתה.
איתי עצמון
רק ועדת הכנסת מכריעה אם זה נושא חדש.
עמיר פרץ
אני מבקש להפסיק את הדיון בסעיף הזה, כי הוא נושא חדש, ולהעביר אותו לוועדת הכנסת.
לאה ורון
לא חייבים להפסיק את הדיון.
היו"ר כרמל שאמה
אדוני היועץ המשפטי של הוועדה, האם לא צריך את חוות דעתך שזה אכן נושא חדש?
איתי עצמון
חוות דעתי לא קובעת. מה שקובע זה רק החלטת ועדת הכנסת. אני יכול להמליץ, אני יכול לומר את דעתי.
לאה ורון
כאשר חבר כנסת טוען טענת נושא חדש חייבים לפנות לוועדת הכנסת, אבל לא חייבים להפסיק את הדיון.
יצחק וקנין
אפשר באמצע ללכת לשם, לקיים דיון.
לאה ורון
לא צריך באמצע. הוועדה יכולה לקבל החלטה, ואז הולכים לוועדת הכנסת ואם ועדת הכנסת מכריעה שזה לא נושא חדש נותרת ההחלטה שנתקבלה בוועדה.
עמיר פרץ
אני מתנגד לכך שתתקבל כעת החלטה. לא נעשה צחוק מעצמנו. זה נושא חדש, ועל כך צריכה להחליט ועדת הכנסת. אולי בינתיים יגיעו להסדר. אילו זה היה כתוב בבסיס החקיקה אפשר היה לנהל על כך דיון, אבל זה לא היה כתוב.
היו"ר כרמל שאמה
אבל היועץ המשפטי של הוועדה אומר שהוא בכלל לא בוחן את הבקשה.
איתי עצמון
אני יכול להמליץ, אבל רק ועדת הכנסת מחליטה.
לאה ורון
משנטענה טענת נושא חדש, ועדת הכנסת היא המחליטה.
יצחק וקנין
ועדת הכנסת בעצם יכולה להגיד שזה לא נושא חדש ובזה נגמר העניין, כי ההצבעה היא הצבעה, היא תקפה.
דן הראל
אז נחזור לנוסח המקורי.
שאול מרידור
אין בעיה, אנחנו מבינים את הטענה. נשאיר את זה רק חברה ממשלתית, בלי התוספת, ואז אין כאן נושא חדש. "חברה ממשלתית" כבר כתוב.
לאה ורון
משנטענה טענת נושא חדש, לא אתה תכריע בה ולא אנחנו נכריע בה, אלא ועדת הכנסת תכריע.
עמיר פרץ
אני יודע שיש לכם בעיה. לפעמים לחברי הכנסת יש יותר זכויות מאשר לפקידים. לא תמיד, אבל לפעמים.
לאה ורון
אתם יכולים לנסות לשכנע את חבר הכנסת עמיר פרץ להסיר את טענת נושא חדש.
היו"ר יצחק וקנין
היועץ המשפטי של הוועדה יבהיר את הדברים. בהתאם למה שהוא יגיד אנחנו נבחן.
איתי עצמון
רציתי להסב את תשומת הלב, לפי סעיף 120 לתקנון הכנסת, כאשר חבר ועדה טוען טענת נושא חדש, או חריגה מגדר נושא, ההחלטה היא רק של ועדת הכנסת וועדת הכנסת מכריעה. אני סבור שדרך המלך היא לא להמשיך ולדון באותו נושא עד אשר ועדת הכנסת תכריע.
מורן סבוראי
אלא אם חוזרים לנוסח שאושר הבוקר, בלי התוספת.
איתי עצמון
אינני יודע. אבל הוא טען טענת נושא חדש. אם הוא חוזר בו מטענתו - - -
קריאה
התוספת אושרה כבר.
עמיר פרץ
אם אתם לא פותחים את הסעיף אנחנו לא מתערבים
היו"ר יצחק וקנין
רבותי, אני לא יכול לשחק בתקנון. מרגע שהוא טען את הטענה אני לא יכול לשנות כלום.
עמיר פרץ
אדוני היושב-ראש, אני מוכן למשוך את טענתי, אם הם מושכים את הבקשה לפתוח את הדיון בסעיף. אז אין בעיה.
שאול מרידור
לא נפתח. אני מבקש לשאול שאלה את היועץ המשפטי. הדבר הזה יובא לדיון בוועדת הכנסת. בהנחה שהוא יסוכם, זה בעצם הדבר היחיד שניתן לעשות? אי אפשר כאשר חוזרים לדיון הבא לטעון שוב טענת דיון חדש על אותו נושא?
איתי עצמון
החלטת ועדת הכנסת סופית.
שאול מרידור
ככל שוועדת הכנסת החליטה, חוזרים לכאן לדיון ולהצבעה, ומעבר לזה החוק גמור?
איתי עצמון
כן. מר מרידור, לפי סעיף 120 לתקנון הכנסת "החלטת ועדת הכנסת תהא סופית".
קריאה
הנוסח של התוספת אושר הבוקר.
לאה ורון
אין נוסח. הדיון בנוסח נפתח שוב בשעה 15:50.
היו"ר יצחק וקנין
רבותי, יש כאן איזו טעות שאתם לא מבינים. בשעה 15:50 היתה רביזיה של חבר הכנסת כרמל שאמה לגבי הסעיף הזה והוא נפתח לדיון מחדש. התנהל דין ודברים, שלא מוצה עד כה ונותרה מחלוקת. חבר הכנסת עמיר פרץ אומר: רבותי, אם זה המצב, אני טוען שזה נושא חדש.
מורן סבוראי
אני חוזרת ופונה למנכ"ל משרד התחבורה.
היו"ר יצחק וקנין
לא קיבלת רשות דיבור. אני לא נותן לך את רשות הדיבור.


חבר הכנסת עמיר פרץ טען שזה נושא חדש. אם כך, זה יועבר לוועדת הכנסת והיא תכריע. אם היא תכריע שזה לא נושא חדש, הנושא יבוא לכאן, נצביע ובזה נגמור את העניין.
עמיר פרץ
ובינתיים תדברו ביניכם.
היו"ר יצחק וקנין
אם יש עוד סעיף שעדיין לא הוצבע, באשר למפקחים, נדון בו כעת.
לאה ורון
או בכל נושא אחר.
יערה למברגר
בסעיף 46ב להצעת החוק, בפסקה (4א) מדובר על תיקון של סעיף 44 בפקודת מסילות הברזל, שעוסק בהרחקה של אדם תוך שימוש בכוח סביר "ובלבד שלא יהיה בשימוש בכוח כדי לגרום לאדם חבלה". הוא מדבר על סעיף 37, והבוקר מנינו סעיפים מתוך סעיף 37.
איתי עצמון
זה נשמט. זה ברמה של הבהרת נוסח.
יערה למברגר
עניין נוסף שלא דיברנו עליו הבוקר, אנחנו רוצים לציין גם את סעיף 36(א)(1), שזה עבירה נוספת שעוסקת בנסיעה ללא תשלום, שאף היא תימנה במסגרת סעיף 44 כעבירה שבגינה ניתן להרחיק אדם תוך שימוש בכוח. אמרנו שיש סעיפים לפיהם תותר רק הרחקה ויש סעיפים לפיהם תותר הרחקה תוך שימוש בכוח. בכלל הסעיפים לפיהם תותר הרחקה תוך שימוש בכוח אנחנו מבקשים להוסיף גם עבירה לפי סעיף 36(א)(1).
היו"ר יצחק וקנין
אני מבין שזה מקובל עליכם.
מרק פיליפס
כן.
היו"ר יצחק וקנין
לא צריך לפתוח את הסעיף לדיון?
איתי עצמון
לא. זה ברמה של הבהרת נוסח. הנושא לא היה בפני הוועדה.
היו"ר יצחק וקנין
נצביע על תיקון סעיף 44 לפקודת הרכבת. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 44 לפקודת הרכבת, עם התיקון שהוכנס בו – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר יצחק וקנין
סעיף 44 המתוקן נתקבל.


אני נועל את הישיבה ומורה לפנות לוועדת הכנסת באשר לטענת הנושא החדש. ועדת הכנסת תכריע ואז אנחנו נצביע על הסעיף.


רבותי, הישיבה נעולה. תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 18:30
PAGE
63

קוד המקור של הנתונים